Mortepumpen nr. 3 2008 - Stavanger kommune

stavanger.kommune.no

Mortepumpen nr. 3 2008 - Stavanger kommune

Åpning av sardinboks

Av Jørg Hviding

«Alle» vet at ostehøvelen og bindersen

er norske oppfinnelser og er kry av det.

Men «ingen» vet at den såkalte «RING-

ÅPNINGEN», som er på alle Colabokser,

ølbokser m.v. også er en norsk oppfinnelse.

Den er til og med er oppfunnet

i Stavanger. Det vil du få bekreftet om

du tar deg en tur til HERMETIKK-

MUSEET hvor de vil kunne vise deg et

eksemplar.

«Ringåpningen» er i dag kommet i

alminnelig bruk over hele verden og har

fått langt større betydning enn både ostehøvelen

og bindersen. Derfor er det nå på

tide å fortelle at den allerede ble oppfunnet

i 1913 for åpning av sardinboks.

Oppfinnerne var med stor sannsynlighet

mekaniker Johan Thorkildsen og stansearbeider

Thoralf Thorsen. Stavanger var

da under full utvikling til å bli Norges

Sardinby og byens oppfinnere konkurrerte

om å finne på alle slags finurligheter

som kunne gjøre sardinfremstillingen

mer rasjonell. I perioden fra 1880 til

1915 ble det innvilget 316 patenter. Hele

202 av disse patentene ble innvilget til

borgere av Stavanger.

Grunnen til at «Ringåpningen» ikke

Dagens sardinboks med «Ringåpning».

18