Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL - Sundhed.dk

sundhed.dk

Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL - Sundhed.dk

Kvaliteten i behandlingen af patienter

med KOL

Region Hovedstaden

Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport

januar 2010 – december 2010

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 2 -

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse ......................................................................................................... 2

Standarder ..................................................................................................................... 3

Generelle kommentarer.................................................................................................... 3

Resultater ...................................................................................................................... 4

Lungefunktionsmåling - måling af FEV1, ambulante patienter (Indikator 1).......................................... 4

Vurdering af ernæringstilstand, ambulante patienter (Indikator 2)...................................................... 5

Vurdering af graden af åndenød, ambulante patienter (Indikator 3).................................................... 6

Rygestatus, ambulante patienter (Indikator 4) ................................................................................ 7

Rygestop, ambulante patienter (Indikator 5)................................................................................... 8

KOL-rehabilitering, ambulante patienter (Indikator 6)....................................................................... 9

Hjælp til vejrtrækning med NIV-behandling (skånsom behandling med ansigtsmaske), procentdel af alle

indlagte patienter (Indikator 7) ....................................................................................................10

Læsevejledning..............................................................................................................13

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 3 -

Det følgende er den sundhedsfaglige delrapport om kvaliteten i behandlingen af KOL. Resultaterne er suppleret med

kommentarer fra et regionalt sundhedsfagligt panel.

Den sundhedsfaglige rapport bruges internt i sundhedsvæsenet, og har ligget til grund for den forenklede rapport for

borgere om KOL, som kan tilgås fra denne side: http://www.sundhed.dk/find.aspx?id=3589110620084806

Standarder

For hver indikator er der beskrevet det resultat, som afdelingerne/regionerne mindst skal opnå for at leve op til

kvalitetskravet. Læs mere om indikatorerne og standarderne i ”Hvordan måler vi kvalitet i behandlingen af KOL?”,

som kan tilgås på www.sundhed.dk/find.aspx?id=2144090602130208

Generelle kommentarer

Det er glædeligt og tilfredsstillende at Region Hovedstadens resultater samlet set er forbedret siden afholdelse af

audit i 2010.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 4 -

Resultater

Lungefunktionsmåling - måling af FEV1, ambulante patienter (Indikator 1)

Standard: Mindst 90 % af patienter med KOL, der behandles ambulant, bør have målt deres lungefunktion mindst

én gang om året

Standard

opfyldt?

Antal

patienter i

alt

Antal

patienter,

der har fået

målt deres

lungefunktion

Procentdelen af patienter, der har fået målt

deres lungefunktion (95 % CI)

2010 2009 2008

Bispebjerg, Lungemedicinsk

amb.

Hvidovre, Lungemed.

daghospital

Ja 663 642 97 (95; 98) 94 (92; 96) 92 (89; 94)

Ja 325 304 94 (90; 96) 91 (87; 94) 83 (77; 88)

Hvidovre, Lungemed. amb. Ja 602 590 98 (97; 99) 94 (92; 96) 90 (88; 92)

Amager, Lungemedicinsk

Amb.

Frederiksberg, Gastro-Lunge

med. amb 2

Frederiksberg, Udgående

med. amb

Gentofte, Lungemed. amb.,

Vestegnen Y2A

Gentofte, Med./lungemed.

amb., Gentofte Y1A

Glostrup, Medicinsk amb.

MA

Herlev, Medicinsk afd. amb.

OA

Hillerød, Lunge- & Infmed.

Afd, amb.

Helsingør, Medicinsk Afd.,

amb.

Frederikssund, Medicinsk

Afd., amb.

Ja 628 626 100 (99;100) 97 (96; 99)

Ja 277 249 90 (86; 93) 86 (80; 91)

Ja 14 13 93 (66;100) 97 (83;100)

Ja 231 231 100 (98;100) 99 (97;100) 97 (94; 99)

Ja 574 526 92 (89; 94) 74 (69; 77) 45 (40; 50)

Nej 250 134 54 (47; 60) 65 (59; 71) 46 (40; 52)

Nej 367 277 75 (71; 80) 66 (58; 74)

Ja 551 534 97 (95; 98) 92 (90; 94)

Ja 268 243 91 (87; 94) 85 (79; 90)

Ja 207 195 94 (90; 97) 93 (88; 96)

Bornholm, Medicinsk amb. Ja 157 152 97 (93; 99) 92 (86; 97) 67 (53; 78)

Region Hovedstaden Ja 5.114 4.716 92 (91; 93) 87 (86; 88) 73 (72; 75)

Landsresultat Ja 14.841 13.711 92 (92; 93) 86 (85; 86) 72 (71; 72)

Kommentarer til resultaterne

Region Hovedstaden opfylder standarden når WLHL-koderne for lungefunktionsundersøgelsen inkluderes, jf. tabellen

ovenfor.

Der er fortsat stor variation i resultaterne mellem hospitaler og internt på hospitaler.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 5 -

Vurdering af ernæringstilstand, ambulante patienter (Indikator 2)

Standard: Mindst 90 % af patienter med KOL, der behandles ambulant, bør have vurderet deres ernæringstilstand

mindst én gang om året

Standard

opfyldt?

Antal

patienter i

alt

Antal

patienter,

der har fået

vurderet

deres

ernæringstilstand

Procentdelen af patienter, der har fået

vurderet deres ernæringstilstand (95 %

CI)

2010 2009 2008

Bispebjerg, Lungemedicinsk

amb.

Ja* 663 577 87 (84; 89)

63 (59;

67)

34 (30; 38)

Hvidovre, Lungemed.

daghospital

Nej 325 164 50 (45; 56)

47 (41;

53)

20 (15; 26)

Hvidovre, Lungemed. amb. Nej 602 437 73 (69; 76)

67 (63;

70)

38 (34; 42)

Amager, Lungemedicinsk

Amb.

Frederiksberg, Gastro-Lunge

med. amb 2

Nej 628 487 78 (74; 81)

Nej 277 142 51 (45; 57)

80 (76;

83)

33 (27;

40)

Frederiksberg, Udgående

med. amb

Nej 14 0 0 (0; 23) 20 (8; 39)

Gentofte, Lungemed. amb.,

Vestegnen Y2A

Ja* 231 201 87 (82; 91)

73 (66;

79)

30 (24; 37)

Gentofte, Med./lungemed.

amb., Gentofte Y1A

Nej 574 411 72 (68; 75)

50 (45;

55)

1 (0; 2)

Glostrup, Medicinsk amb.

MA

Nej 250 103 41 (35; 48)

51 (45;

57)

18 (14; 23)

Herlev, Medicinsk afd. amb.

OA

Nej 367 236 64 (59; 69)

49 (40;

57)

Hillerød, Lunge- & Infmed.

Afd, amb.

Ja 551 509 92 (90; 94)

70 (66;

73)

Helsingør, Medicinsk Afd.,

amb.

Nej 268 195 73 (67; 78)

67 (60;

73)

Frederikssund, Medicinsk

Afd., amb.

Nej 207 152 73 (67; 79)

58 (50;

65)

Bornholm, Medicinsk amb. Ja* 157 139 89 (82; 93)

Region Hovedstaden Nej 5.114 3.753 73 (72; 75)

Landsresultat Nej 14.841 11.575 78 (77; 79)

*Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt.

Kommentarer til resultaterne

Region Hovedstaden opfylder ikke standarden.

Her ses en betydelig stigning i det sidste år fra 60 % til 73 %.

Også her ses stor variation i resultaterne.

84 (75;

90)

60 (59;

62)

60 (60;

61)

3 (0; 12)

22 (21; 24)

37 (36; 38)

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 6 -

Vurdering af graden af åndenød, ambulante patienter (Indikator 3)

Standard: Mindst 90 % af patienter med KOL, der behandles ambulant, bør systematisk have vurderet graden af

åndenød mindst én gang om året

Standard

opfyldt?

Antal

patienter i

alt

Antal

patienter, der

har fået

vurderet

graden af

åndenød

Procentdelen af patienter, der har fået

vurderet graden af åndenød (95 % CI)

2010 2009 2008

Bispebjerg, Lungemedicinsk

amb.

Nej 663 572 86 (83; 89)

59 (56;

63)

34 (30;

38)

Hvidovre, Lungemed.

daghospital

Nej 325 163 50 (45; 56)

47 (41;

53)

19 (14;

25)

Hvidovre, Lungemed. amb. Nej 602 429 71 (67; 75)

66 (62;

69)

36 (33;

40)

Amager, Lungemedicinsk

Amb.

Frederiksberg, Gastro-Lunge

med. amb 2

Nej 628 486 77 (74; 81)

Nej 277 144 52 (46; 58)

80 (76;

83)

27 (21;

34)

Frederiksberg, Udgående

med. amb

Nej 14 0 0 (0; 23) 17 (6; 35)

Gentofte, Lungemed. amb.,

Vestegnen Y2A

Ja 231 208 90 (85; 94)

70 (63;

76)

4 (1; 7)

Gentofte, Med./lungemed.

amb., Gentofte Y1A

Nej 574 418 73 (69; 76)

51 (47;

56)

1 (0; 2)

Glostrup, Medicinsk amb.

MA

Nej 250 101 40 (34; 47)

50 (44;

56)

17 (13;

22)

Herlev, Medicinsk afd. amb.

OA

Nej 367 235 64 (59; 69)

48 (40;

56)

Hillerød, Lunge- & Infmed.

Afd, amb.

Ja 551 518 94 (92; 96)

75 (72;

79)

Helsingør, Medicinsk Afd.,

amb.

Nej 268 194 72 (67; 78)

67 (60;

73)

Frederikssund, Medicinsk

Afd., amb.

Nej 207 153 74 (67; 80)

59 (52;

66)

Bornholm, Medicinsk amb. Ja* 157 139 89 (82; 93)

Region Hovedstaden Nej 5.114 3.760 74 (72; 75)

Landsresultat Nej 14.841 11.270 76 (75; 77)

*Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt.

Kommentarer til resultaterne

Regionen opfylder ikke standarden.

Også her ses en betydelig stigning i det sidste år fra 60 % til 74 %.

Også her ses stor variation i resultaterne.

84 (75;

90)

60 (59;

62)

59 (58;

60)

3 (0; 12)

20 (18;

21)

36 (35;

36)

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 7 -

Rygestatus, ambulante patienter (Indikator 4)

Standard: Mindst 90 % af patienter med KOL, der behandles ambulant, bør have registreret deres rygestatus

mindst én gang om året

Standard

opfyldt?

Antal

patienter i

alt

Antal

patienter,

der har

fået

registreret

rygestatus

Procentdelen af patienter, der har fået

registreret rygestatus (95 % CI)

2010 2009 2008

Bispebjerg, Lungemedicinsk

amb.

Nej 663 574 87 (84; 89)

63 (59;

67)

34 (30;

38)

Hvidovre, Lungemed.

daghospital

Nej 325 165 51 (45; 56)

48 (42;

54)

21 (15;

27)

Hvidovre, Lungemed. amb. Nej 602 429 71 (67; 75)

65 (62;

69)

38 (34;

42)

Amager, Lungemedicinsk

Amb.

Frederiksberg, Gastro-Lunge

med. amb 2

Nej 628 486 77 (74; 81)

Nej 277 141 51 (45; 57)

80 (76;

83)

33 (27;

40)

Frederiksberg, Udgående

med. amb

Nej 14 0 0 (0; 23) 20 (8; 39)

Gentofte, Lungemed. amb.,

Vestegnen Y2A

Ja 231 211 91 (87; 95)

66 (59;

72)

6 (3; 11)

Gentofte, Med./lungemed.

amb., Gentofte Y1A

Nej 574 423 74 (70; 77)

55 (50;

59)

1 (0; 3)

Glostrup, Medicinsk amb.

MA

Nej 250 100 40 (34; 46)

50 (44;

56)

18 (14;

23)

Herlev, Medicinsk afd. amb.

OA

Nej 367 233 63 (58; 68)

47 (39;

56)

Hillerød, Lunge- & Infmed.

Afd, amb.

Ja 551 517 94 (91; 96)

74 (70;

77)

Helsingør, Medicinsk Afd.,

amb.

Nej 268 195 73 (67; 78)

49 (41;

56)

Frederikssund, Medicinsk

Afd., amb.

Nej 207 163 79 (73; 84)

58 (51;

65)

Bornholm, Medicinsk amb. Ja* 157 139 89 (82; 93)

Region Hovedstaden Nej 5.114 3.776 74 (73; 75)

Landsresultat Nej 14.841 11.547 78 (77; 78)

*Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt.

Kommentarer til resultaterne

Regionen opfylder ikke standarden.

Også her ses igen en betydelig stigning i det sidste år fra 60 % til 74 %.

84 (75;

90)

60 (58;

61)

60 (59;

60)

3 (0; 12)

21 (19;

22)

34 (33;

35)

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 8 -

Rygestop, ambulante patienter (Indikator 5)

Standard: Mindst 90 % af patienter med KOL, der er registreret som rygere og behandles ambulant, bør opfordres

til rygestop mindst én gang om året

Standard

opfyldt?

Antal

patienter,

der er

rygere i alt

Antal rygere,

der er

Procentdelen af rygere, der er opfordret

til rygestop (95 % CI)

opfordret til

rygestop 2010 2009 2008

Bispebjerg, Lungemedicinsk

amb.

Ja 204 204 100 (98;100)

92 (87;

96)

12 (5; 21)

Hvidovre, Lungemed.

daghospital

Ja 56 51 91 (80; 97)

100

(91;100)

7 (0; 32)

Hvidovre, Lungemed. amb. Ja 111 104 94 (87; 97)

98 (93;

99)

3 (0; 9)

Amager, Lungemedicinsk

Amb.

Ja 185 169 91 (86; 95)

94 (89;

98)

Frederiksberg, Gastro-Lunge

med. amb 2

Ja 40 36 90 (76; 97)

100

(80;100)

Gentofte, Lungemed. amb.,

Vestegnen Y2A

Ja* 95 82 86 (78; 93)

66 (51;

79)

100

(48;100)

Gentofte, Med./lungemed.

amb., Gentofte Y1A

Ja 143 131 92 (86; 96)

72 (62;

81)

100

(16;100)

Glostrup, Medicinsk amb.

MA

Ja 36 34 94 (81; 99)

93 (81;

99)

87 (60;

98)

Herlev, Medicinsk afd. amb.

OA

Ja 68 66 97 (90;100)

79 (49;

95)

Hillerød, Lunge- & Infmed.

Afd, amb.

Ja 123 113 92 (86; 96)

94 (88;

98)

Helsingør, Medicinsk Afd.,

amb.

Ja 47 47 100 (92;100)

100

(85;100)

Frederikssund, Medicinsk

Afd., amb.

Ja 54 49 91 (80; 97)

85 (68;

95)

Bornholm, Medicinsk amb. Ja 55 51 93 (82; 98)

Region Hovedstaden Ja 1.217 1.137 93 (92; 95)

Landsresultat Ja 3.708 3.359 91 (90; 92)

*Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt.

Kommentarer til resultaterne

Regionen opfylder standarden.

Der ses en stigning i det sidste år fra 90 % til 93 %.

De patienter, der stadig ryger, er mindre tilbøjelige til at stoppe med at ryge.

86 (68;

96)

90 (88;

92)

85 (84;

87)

18 (13;

24)

64 (61;

67)

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 9 -

KOL-rehabilitering, ambulante patienter (Indikator 6)

KOL-patienter med vedvarende åndenød som giver aktivitetsindskrænkning (MRC-grad 3 eller højere), bør tilbydes

deltagelse i KOL-rehabilitering, med mindre noget taler imod det

Endnu ingen standard fastsat

Antal patienter med

vedvarende

symptomer eller

aktivitetsindskrænk

ning i alt i alt

Antal

patienter

, der er

tilbudt

deltagels

e i KOLrehabilite

ring

Procentdelen af patienter, der er tilbudt

deltagelse i KOL-rehabilitering (95 % CI)

2010 2009 2008

Bispebjerg, Lungemedicinsk amb. 401 376 94 (91; 96) 92 (87; 95) 7 (3; 12)

Hvidovre, Lungemed. daghospital 81 42 52 (40; 63) 46 (35; 58) 50 (31; 69)

Hvidovre, Lungemed. amb. 277 221 80 (75; 84) 84 (79; 88) 76 (69; 83)

Amager, Lungemedicinsk Amb. 344 305 89 (85; 92) 75 (69; 79)

Frederiksberg, Gastro-Lunge med.

amb 2

Gentofte, Lungemed. amb.,

Vestegnen Y2A

Gentofte, Med./lungemed. amb.,

Gentofte Y1A

95 51 54 (43; 64) 45 (27; 64)

99 77 78 (68; 86) 23 (14; 33) 67 (9; 99)

285 234 82 (77; 86) 58 (50; 65) 50 (1; 99)

Glostrup, Medicinsk amb. MA 75 55 73 (62; 83) 66 (56; 75) 40 (25; 56)

Herlev, Medicinsk afd. amb. OA 170 113 66 (59; 74) 61 (48; 74)

Hillerød, Lunge- & Infmed. Afd,

amb.

376 369 98 (96; 99) 96 (93; 98)

Helsingør, Medicinsk Afd., amb. 115 85 74 (65; 82) 81 (70; 89)

Frederikssund, Medicinsk Afd.,

amb.

112 57 51 (41; 60) 33 (23; 43)

Bornholm, Medicinsk amb. 84 76 90 (82; 96) 54 (41; 66) 0 (0; 98)

Region Hovedstaden 2514 2.061 82 (80; 83) 73 (71; 75) 43 (38; 48)

Landsresultat 7783 6.216 80 (79; 81) 68 (67; 69) 55 (54; 57)

Kommentarer til resultaterne

Standard er ikke fastlagt.

Der ses en stigning i resultatet. Resultatet ligger på linje med landsgennemsnittet.

Der er stor variation imellem de enkelte hospitaler.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 10 -

Hjælp til vejrtrækning med NIV-behandling (skånsom behandling med ansigtsmaske), procentdel af alle

indlagte patienter (Indikator 7)

Standard: mindst 10 % af patienter med KOL bør får hjælp til vejrtrækningen med NIV-behandling

Standard?

Antal

patienter

i alt

Antal

patienter,

Procentdelen af patienter, der får NIVbehandling

under indlæggelsen (95 % CI)

der får

behandling 2010 2009 2008

Bispebjerg Hospital Ja 908 112 12 (10; 15)

12 (10;

15)

13 (11;

16)

Hvidovre Hospital Nej 908 52 6 (4; 7) 6 (5; 8) 7 (5; 9)

Amager Hospital Nej 365 20 5 (3; 8) 5 (3; 7) 7 (5; 10)

Frederiksberg Hospital Ja* 485 34 7 (5; 10) 7 (4; 11) 9 (6; 12)

Gentofte Hospital Ja 440 54 12 (9; 16) 11 (8; 14) 9 (6; 13)

Glostrup Hospital Nej 631 43 7 (5; 9) 6 (5; 8) 5 (4; 7)

Herlev Hospital Ja* 728 67 9 (7; 12) 6 (5; 8) 7 (5; 9)

Hospitalerne i Nordsjælland,

Hillerød

Hospitalerne i Nordsjælland,

Helsingør

Hospitalerne i Nordsjælland,

Frederikssund

Ja* 503 42 8 (6; 11) 7 (5; 9) 7 (6; 8)

Nej 572 33 6 (4; 8) 6 (4; 9)

Ja* 511 56 11 (8; 14) 9 (7; 12)

Bornholms Hospital Nej 212 6 3 (1; 6) 3 (1; 6) 4 (1; 8)

Region Hovedstaden Nej 6.263 519 8 (8; 9) 7 (7; 8) 8 (7; 8)

Landsresultat Ja 19.728 1.891 10 (9; 10) 9 (9; 9) 8 (8; 8)

*Der er taget højde for den statistiske usikkerhed, derfor er standarden opfyldt.

Kommentarer til resultaterne

Standarden er ikke fastlagt.

Resultatet ligger på linje med landsgennemsnittet.

Der er en vis variation mellem de forskellige hospitaler, som kunne afspejle tilgængeligheden af tilbuddet.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 11 -

Hjælp til vejrtrækning med NIV-behandling (skånsom behandling med ansigtsmaske) – procentdel af

indlagte patienter, hvor der er givet enten NIV-behandling og/eller respiratorbehandling (Indikator 8)

Procentdel af patienter, som får hjælp til vejrtrækningen med NIV-behandling

Endnu ingen standard fastsat

Antal patienter, der

får NIV-behandling

og/eller

respiratorbehandling

Antal

patienter, som

Procentdelen af patienter, der får NIVbehandling

(95 % CI)

får NIVbehandling

2010 2009 2008

Bispebjerg Hospital 129 112 87 (80; 92) 87 (80; 93)

Hvidovre Hospital 65 52 80 (68; 89) 88 (77; 95)

Amager Hospital 20 20 100 (83;100) 100 (85;100)

Frederiksberg Hospital 34 34 100 (90;100) 100 (83;100)

Gentofte Hospital 63 54 86 (75; 93) 77 (64; 87)

Glostrup Hospital 49 43 88 (75; 95) 88 (76; 95)

Herlev Hospital 85 67 79 (69; 87) 82 (70; 91)

78 (69;

85)

87 (77;

94)

81 (66;

91)

97

(86;100)

78 (63;

89)

83 (70;

92)

96

(87;100)

Hospitalerne i Nordsjælland,

Hillerød

Hospitalerne i Nordsjælland,

Helsingør

Hospitalerne i Nordsjælland,

Frederikssund

51 42 82 (69; 92) 75 (61; 86)

37 33 89 (75; 97) 94 (79; 99)

60 56 93 (84; 98) 97 (87;100)

91 (84;

96)

Bornholms Hospital 7 6 86 (42;100) 83 (36;100)

Region Hovedstaden 600 519 87 (84; 89) 87 (83; 89)

Landsresultat 2.151 1.891 88 (86; 89) 85 (84; 87)

100

(48;100)

86 (83;

89)

82 (81;

84)

Kommentarer til resultaterne

Standarden er ikke fastlagt.

Resultatet er uændret fra sidste år, og der ses en vis variation mellem hospitalerne.

Resultatet ligger på linje med landsgennemsnittet.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 12 -

30-dages dødelighed, indlagte patienter (Indikator 9)

Procentdelen af patienter, der indlægges akut, der dør inden for 30 dage efter indlæggelse

Endnu ingen standard fastsat

Antal

patienter i

alt

Antal

Justeret odds

Procentdelen af patienter, der dør (95 %

patienter, der

ratio (OR) ¹

CI)

dør inden for

(95 % CI)

30 dage efter

indlæggelse 2010 2009 2008 2010

Bispebjerg Hospital 908 90 10 (8; 12) 12 (10; 15) 11 (9; 13) 1.00 (0.80; 1.26)

Hvidovre Hospital 908 88 10 (8; 12) 12 (10; 14) 10 (8; 12) 1.01 (0.81; 1.28)

Amager Hospital 365 40 11 (8; 15) 9 (6; 11) 9 (7; 12) 1.24 (0.88; 1.73)

Frederiksberg Hospital 485 32 7 (5; 9) 8 (5; 12) 8 (5; 11) 0.58 (0.40; 0.84)

Gentofte Hospital 440 65 15 (12; 18) 13 (10; 17) 11 (8; 14) 1.51 (1.15; 1.99)

Glostrup Hospital 631 60 10 (7; 12) 7 (5; 9) 8 (6; 10) 0.98 (0.74; 1.29)

Herlev Hospital 728 78 11 (9; 13) 13 (11; 16)

13 (11;

16)

1.17 (0.92; 1.50)

Hospitalerne i

Nordsjælland, Hillerød

Hospitalerne i

Nordsjælland, Helsingør

Hospitalerne i

Nordsjælland,

Frederikssund

503 52 10 (8; 13) 7 (5; 9) 8 (6; 9) 1.26 (0.94; 1.70)

572 48 8 (6; 11) 9 (7; 12) 0.90 (0.67; 1.23)

511 49 10 (7; 12) 7 (5; 10) 1.11 (0.82; 1.51)

Bornholms Hospital 212 18 8 (5; 13) 8 (4; 13) 9 (5; 15) 1.07 (0.65; 1.75)

Region Hovedstaden 6.263 620 10 (9; 11) 10 (9; 11) 9 (9; 10) 1.08 (0.97; 1.20)

Landsresultat 19.728 1.851 9 (9; 10) 10 (10; 11) 9 (9; 10) 1

¹Angiver den justerede OR for 30 dages dødelighed, idet landets øvrige afdelinger anvendes som reference. En OR

på 1,02 tilkendegiver, at risikoen for at dø er 2 % højere end for landets øvrige afdelinger. I beregningerne af OR er

der taget højde for en række forskelle i patientsammensætningen.

Kommentarer til resultaterne

Standarden er ikke fastlagt.

Resultatet er på linje med landsgennemsnittet. Der er nogen variation fra hospital til hospital.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11


- 13 -

Læsevejledning

Overskrift

Overskriften står over tabellen. Den fortæller kort hvilken indikator, tabellen viser resultater om.

Standard

Standarden står i tabellens øverste række i de tilfælde, hvor der er fastsat en standard. Den fortæller, hvilken

standard afdelingerne skal leve op til.

Kolonner:

1. kolonne viser, hvor resultaterne hører til (afdeling/sygehus/region/samlet landsresultat)

2. kolonne viser med et ja eller nej, om den pågældende region, sygehus eller afdeling har nået standarden

for god klinisk praksis. (Standarden er dog endnu ikke fastsat for alle indikatorer – og i de tilfælde er denne

kolonne udeladt)

”Ja” fortæller, at den opgjorte procentdel opnår standarden

”Ja*” fortæller, at standarden er nået, når der tages højde for den statistiske usikkerhed.

”Nej” fortæller, at standarden ikke er opnået.

3. kolonne viser nævner i opgørelsen. Her er anført, hvor mange patienter, der var relevante for opgørelsen.

4. kolonne viser hvor mange patienter, der er behandlet, som beskrevet i indikatoren.

5. kolonne viser, hvor mange procent af patienterne, der er behandlet, som beskrevet i den givne indikator i

indeværende opgørelsesperiode.

6. kolonne viser, hvor procent af patienterne, der er behandlet som beskrevet i den givne indikator i forrige

opgørelsesperiode.

Ved at sammenligne resultaterne i kolonnerne 5 og 6 kan fås et udtryk for udvikling i resultaterne over tid.

Tabellen ang. dødelighed (indikator 9) er suppleret med en kolonne, som viser, hvor høj dødeligheden på det

enkelte sygehus/afdeling er sammenlignet med landsgennemsnittet. Sammenligningerne er udregnet i oddsratio

(OR). En OR på for eksempel 1,18 betyder, at dødeligheden er 18 % højere end for landets øvrige

regioner.

I tabellen vises et ”justeret OR”. Det betyder, at der i udregningen er taget højde for en række forskelle i

patientsammensætningen.

Konfidensintervaller

Resultaterne i 5. og 6. kolonne er angivet sammen med et 95 % konfidensinterval, som er en statistisk

sikkerhedsmargin. 95 % konfidensintervallet fortæller, hvor meget man kan fæste lid til resultatet. Er der

langt mellem tallene i parentesen tyder det på, at procenttallet foran parentesen er usikkert.

Mindre afstand mellem tallene fortæller, at man i højere grad kan gå ud fra, at procenttallet foran parentesen

er reelt. Intervallerne angiver, i hvilket omfang tilfældig variation kan forklare den målte værdi, og det hænger

nøje sammen med, hvor mange patienter den pågældende afdeling har registreret i databasen.

Sundhedsfaglige kommentarer

Resultaterne er suppleret med kommentarer fra et sundhedsfagligt panel. Kommentarerne har til formål at

forklare resultaterne samt anbefale, hvordan afdelingerne udvikler og forbedrer behandlingskvaliteten.

Beregningsgrundlag og -metode

Idet en given indikator kan relatere sig til specielle patientkategorier, kan der være forskel på antallet af

patienter, som indgår i beregningerne for forskellige indikatorer.

For hver enkel indikator er medtaget patienter, hvor behandlingen er relevant.

NIP-rapport:KOL 2010 23/6-11

More magazines by this user
Similar magazines