Fra svømmeopplæring til trening

svomming.no

Fra svømmeopplæring til trening

Fra vanntilvenning til

startpallen

Per Osland

Hovedtrener TSLK

Jr.landslagstrener (utviklingsgruppen)


Agenda:
Utviklingstilpasset trening → 16 år

– Læreprosesser, fysisk trening, teknikk, taktikk, mentalt

Innelæring av teknikk og koordinative ferdigheter

– Instruksjon

– Innlæringens faser

Treneren som kulturskaper

MÅL: Inspirasjon, motivasjon,

erfaringsutveksling, diskusjon,

refleksjon over egen trenerfilosofi…


Barne- og ungdomsidrett

Hvordan definerer du suksess?


Barne- og ungdomsidrett

Vi måm

ikke la idretten utvikle barna,

men la barna utvikle seg i idretten

Sport og trening skal være v

gøy g y for

alle som er involvert og bli en

positiv, langvarig erfaring.


Utviklingstilpasset trening

Barn utvikler ferdigheter i idrett i en gitt rekkefølge.

Som trenere trenger vi kunnskap om hvordan vi

legger til rette for optimal trening og hvile

gjennom en utøvers karriere, spesielt i relasjon til

viktige faser i unge menneskers vekst og

utvikling.

Allsidig eller ensidig trening?

10.000 timers regelen

Ingen snarveier

Eliteidrett tar tid

Felles forståelse


Hva kan skje hvis vi trener barn

som små voksne?

Et redusert utvalg av aktiviteter og

bevegelser, for lite variasjon

Bruk av gale treningsmetoder

Feil –eller overtrening

Skader

For tidlig spesialisering

Svømmekarrieren avbrytes for tidlig

(Fritt etter boken ”Svømmetrening” av Ørjan Madsen og Tore de Faveri)


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

Læreprosesser

Teknikk

Fysisk trening

Taktikk

Mentalt

Ernæring

ring


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

FUNdamentale

kroppslige ferdigheter

Idrettspesifikke

ferdigheter

Gøy, utfordrende og

lekbetont

Ingen periodisering,

men…

Flere idretter

Idrettslig oppdragelse

Starten av

prepubertær r periode:

1-33 timer per uke,

mot 7-127

timer i

slutten av perioden


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

Læreprosesser

– Små eller litt større grupper (3-7 7 pers.)

– Kort oppmerksomhets-kurve

kurve

– Instruksjonsformen, fåf

ord, mange

demonstrasjoner

– Forklar hvorfor

– Nok tid til øving (avgjørende!)

Fra det enkle til det mer komplekse


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

Teknikk

– Viktig periode!

– 8-12

år: motorisk

gullalder

– Grunnleggende

ferdigheter: løpe, l

hoppe, springe,

balansere, rulle, kaste,

gripe, henge, støtte,

tte,

åle, krype (Kroppens

ABC)

– Gradvis mer avanserte

motoriske ferdigheter –

bygge teknikk

(idrettens ABC)

– Hurtighet

– Viktig for å kunne nån

sitt fulle

utviklingspotensial


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

Fysisk trening

– Aerob trening begrenset effekt i første f

del av perioden

– Anaerob trening?

– Mer effekt i slutten av perioden, spesielt

viktig for jenter

– Styrketrening (NB: progresjon)

– Skadeforebyggende trening


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

Mentalt

– Ikke fokusområde

– Viktigst å gi barn en opplevelse av kompetanse

og positiv selvoppfattelse

– Visualisering i forbindelser med instruksjon i

ferdigheter

Taktikk

– Ikke fokusområde


Før r puberteten (J:5-11/G:6

11/G:6-12) 12)

Ernæring

ring

– Spesielle kostråd d ikke nødvendign

– Trener som rollemodell

– Før, under og etter trening

– Utdanne foreldrene


Stopp og tenk!

De færreste f

har

mulighet til å velge sin

egen trener. Hvis du

kunne velge en trener

for dine barn, hvilke

egenskaper vil du at

han/hun skal ha?


Puberteten (J:11-14/G:12

14/G:12-16år)

Læreprosesser

Teknikk

Fysisk trening

Taktikk

Mentalt

Ernæring

ring


Puberteten (J:11-14/G:12

14/G:12-16år)

Videreutvikle idrettspesifikke ferdigheter

”Velge” idrett mot slutten av perioden

Trene for å kunne trene, utvikle aerob

kapasitet

Trening ikke alltid ”gøy” lenger

10-15

15 → 15-20 timers trening

Periodisering

Selvstendiggjøre utøveren (forklare mål m

og innhold)

Stille krav – går r begge veier


Puberteten (J:11-14/G:12

14/G:12-16år)

Læreprosesser

– Lettere å undervise

i større grupper

– Feedbackkultur –

begge veier (hvordan

skaper vi en god

feedbackkultur?)

– Medbestemmelse

– Coaching


Puberteten (J:11-14/G:12

14/G:12-16år)

Teknikk

– Fortsatt viktig!

– Konk.spesifikk teknisk trening

– Forsvarlig å begynnende disiplinsspesifikk

spesialisering?

Taktikk

– Blir viktigere

– Flinkere til å tenke abstrakt


Puberteten (J:11-14/G:12

14/G:12-16år)

Fysisk trening

– Aerob trening stor effekt i hele perioden

– Styrketrening

Mentalt

– Begynnende mental trening

– Avslapning, visualisering, indre samtale,

stresshåndtering

Ernæring

ring

– Viktigere pga. økt treningsmengde


Stopp og tenk!

Noen barn modnes tidlig og får f r en

klar prestasjonsfordel i forhold til

dem som modnes seint. Hva er viktig

for oss trenere å huske påp

i den

sammenheng?


Trening av koordinasjon og

Instruksjon

tekniske ferdigheter

– Forklaring

– Demonstrasjon

– Nøkkelord

– Vis – forklar – vis – gi nøkkelordn


Trening i blokker, serie eller

vilkårlig rekkefølge

Trening i blokker: jobbe 10-15 15 min

med samme øvelse

Seriell trening: utøveren gjentar et

antall ferdigheter i samme rekkefølge

Vilkårlig trening: utøveren skifter

mellom ulike ferdigheter hele tiden


Trening i blokker, serie eller

vilkårlig rekkefølge

Forskning viser at ved innlæring av

nye ferdigheter fungerer trening i

blokker best for å hurtig øke nivået,

for sås

og gåg

over til seriell eller

vilkårlig trening.


Innlæringens faser

Fra nybegynner til ekspert

Hvilke metoder bør b r benyttes og når? n


Begynneren (den verbale kognitive

fase)

De første f

ferdigheten utøveren lærer l

skal

være basale og enkle

Generelt kan man si at jo færre f

av

kroppens ledd som er involvert i

ferdigheten, jo enklere er den

Stort behov for å verbalisere den

oppgaven de står r ovenfor

Tydelig beskjed om hva som skal gjøres,

etterfulgt av demonstrasjon

Den korteste fasen


Begynneren (den verbale kognitive

fase)

Motivasjon: gi utøveren en god grunn til å

lære ferdigheten: forklaring, video av dyktige

utøvere

Instruksjonen skal være v

kort og kun fokusere

på de viktige elementene

Mange gjentakelser (trening i blokker)

Hurtig feedback; under eller rett etter

utførelse

Kun rett påp

utøveren hvis du vet de kan gjøre

bedre


Øvede (motorfasen)

Grovkoordinasjonen sitter

Målet er nån

å gjøre bevegelsene mer

effektive og elegante

Etter hvert stille forskjellige krav til de

ulike teknikkene (variabel trening)

Serie og vilkårlig trening – utvikler

langtidshukommelsen. Unngå for mange

repetisjoner av samme ferdighet


Øvede (motorfasen)

Feeback: gradvis mer fokus påp

resultatet av bevegelsen

Fra rettende til spørrende feedback

Oppfølging påp

spørrende feedback

Mye feedback i begynnelsen av

treningen og gradvis mindre utover i

økten


Øvede (motorfasen)

Feedback fra utøver til utøver kan

bidra til å øke utøverens sans for

detaljer og deres refleksjon over

egen teknikk

Husk å kun tillate utøvere

å

hverandre gi positiv og korrigerende

feedback

Varighet: måneder m

til år


Eksperten (den autonome

fasen)

Bevegelsene er automatiserte

Automatisering utvikles fortsatt best ved å bruke

trening i vilkårlig rekkefølge, unngå for mange

repetisjoner av samme øvelse

Konkurransespesifikk teknikktrening

Variere tempoet i treningen

Veksle mellom å gjøre

øvelsen i utvilt og sliten

tilstand


Treneren som kulturskaper

Kulturen er bl.a. preget av trenerens

holdninger og verdier. Disse kommer

til utrykk gjennom dine forventninger

til utøveren og samværet,

fellesskapet og relasjonen mellom

trener og utøver. (Thysen, O.,1997)


Gode læreprosesser

l

– litt

repetisjon

1. Skap mening

2. Støtte tte og tilstedeværelse

3. Involver utøveren

4. Prøv åpne oppgaver og induktiv

undervisning

5. Veksle mellom instruksjon, samtale og

refleksjon

6. Bruk metaforer og bilder

7. Skap en feedbackkultur (NB:kun positiv

og korrigerende)

8. Ha fokus påp

utøverne selvverd


Hvordan skape positive

idrettsopplevelser for barn og unge?

Definer eller redefiner suksess

Vær r sulten påp

kunnskap!

Legg opp til mestringsopplevelser!

Lære barna å lære av suksesser, skuffelser og alt

i mellom!

Dyrk god selvfølelse lelse og selvtillitt i barnet eller

tenåringen

Fokuser mer påp

innsats og prosess enn å vinne


Ha det gøy g y sammen med utøverne dine.

Vektlegg positive mestringsopplevelser.

Du er kanskje akkurat DEN treneren som

inspirerer et barn til involvere seg i idrett,

og virkelig maksimere sitt potensial, både b

i idretten og i livet.

More magazines by this user
Similar magazines