Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 3 - Norges Svømmeforbund

God sommer!

Fotomontasje: Dag Bergslien


[Innhold]

3

4 Spennende og god ÅM nasjonal finale

Denne utgaven bruker vi mye plass på ÅM nasjonal finale. Du finner

fyldig omtale over mange sider, og dessuten en spennende billedserie

på midtsidene.

Foto: Cato Bratbakk

12 Norske svømmetrenere

ønsker å etablere

interesse-organisasjon

NIS – Norsk Interesseorganisasjon for

Svømmetrenere er på trappene, og

kan bli etablert under langbane-NM

i Trondheim i sommer. På bildet

initiativtager Nils Uno Davidsen fra

Lambertseter Svømmeklubb, sammen med fremadstormende Siri

Eva Kristiansen, som nå har meldt overgang fra Øvre Eiker SK til

Asker SK.

Foto: Bo Norseng

13 Sterkt på langbane av Snildal

Ingvild Snildal fra Asker Svømmeklubb

åpnet langbane-sesongen med rekordras.

Foto: Bo Norseng

34 NSF-avtale med

LO og Fagforbundet

Anlegg og utdanning står i fokus

ifm. samarbeidsavtalene som er

inngått mellom Svømmeforbundet

og LO og Fagforbundet. På

bildet ”bassengkameratene”

Geir Mosti fra LO (t.v.) og svømmepresident

Per Rune Eknes.

Foto: Sissel M. Rasmussen, LO-Aktuelt

30 Styrke i vann

I denne artikkelen finner du nytt

fra svømmeforskningssenteret

ved Norges Idrettshøgskole.

Norges Svømmeforbund

Tlf. 21 02 90 00

Fax 21 02 96 71

post@svomming.no

www.svomming.no

Generalsekretær

Bjørn Soleng

tlf. 21 02 96 75

bjorn@svomming.no

Systemutvikler

John Erlend Christiansen, tlf. 909 73 709

jech@medley.no

Idrettskonsulent

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73

ingrid@svomming.no

Idrettskonsulent

Brit Wormdal, tlf. 21 02 96 79

brit@svomming.no

Idrettskonsulent

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 72

tore@svomming.no

Administrasjonskonsulent

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74

tor.arne@svomming.no

Sekretær

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 78

joacim@svomming.no

Økonomikonsulent

Leif Håvard Bakken

tlf. 21 02 96 77

haavard@svomming.no

Sportssjef

Petter Løvberg

tlf. 97 06 07 95

petter@svomming.no


Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 3, 2006 - 58. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Ansvarlig redaktør

Bo Norseng

Mobil 950 68 540

Telefax 62 51 99 71

Epost bnorseng@online.no

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost bjorn@svomming.no

Tore de Faveri

Tlf. 21 02 96 72/480 62 662

Epost tore@svomming.no

Terrie Miller

Tlf. 970 28 207

Epost tmiller@modest.no

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Tlf. 62 51 99 72

Telefax 62 51 99 71

Epost pressepr@online.no

Abonnement

Kr. 395,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 6.200 eks.

Redaksjonen avsluttet

9. juni 2006

Utgivelsesdato

24. juni 2006

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Epost pressepr@online.no

Trykk DMT® • 62 35 18 30

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning. For signerte

artikler står forfatteren selv ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Forsidebildet

Espen Gilje Bergslien fra Stavanger SC er

en av stuperne som er klare for sommerens

Europamesterskap for juniorer.

Fotomontasje: Dag Bergslien

Glad i vann

FORBUNDS-

STYREMEDLEM

– Mange utfordringer

Langbane-NM står for døren og jeg er

spent på om den fine fremgangen vi har

hatt vil fortsette. Vi må vel regne med

at vi får noen sportslige nedturer fra tid

til annen, men jeg håper ikke at de

kommer ennå. Det er å håpe at den

entusiasme som råder og at de ildsjelene som er engasjert

ute i klubbene fortsetter i mange år fremover.

For å opprettholde engasjementet og ikke minst hvordan man skal ta vare på ildsjelene,

er det en del spørsmål man må stille seg. Det er spesielt to spørsmål som

det kan være greit å ha svar på. Hvor mange verv har den enkelte? Hvor stort

arbeidspress følger med hvert enkelt verv? I de årene jeg har vært med i organisasjonslivet

har jeg observert at det ofte er de samme personene som er med over

alt, de påtar seg ofte flere verv og oppgaver, og er typiske ja-mennesker.

Jeg tror at for å beholde ildsjelene og samtidig ha nytte av disse, må de ikke ha for

mange verv. Det er to ting som man må være oppmerksom på i så måte. Det ene

er at arbeidspresset blir så stort at man går lei, og da er disse tapt for klubbene og

resten av organisasjonen for godt. Det andre er at man ikke får gjort de oppgavene

man er valgt til på en skikkelig måte. Her har klubbene en stor utfordring. Skal vi

fortsette den gode utviklingen vi har, må vi få fordelt oppgavene på flere.

Rammebetingelsene er viktige dersom vi skal komme videre, og her i Norge har vi

et klima som gjør at det å trene utendørs ikke er særlig fristende. Det er i den forbindelse

at jeg med undring oppserverer at kommunen stenger basseng, og de

begynner allerede i mai, midt i den viktigste tiden på sesongen for oss som driver

med svømmeidrettene. Jeg lurer på hva som hadde skjedd hvis fotballbanene ble

stengt i fotballsesongen? Her er det noe som man må ta fatt i i tiden som kommer

- antagelig en kjempeutfordring.

Jeg er en evig optimist og tror at det året som kommer vil gi oss mange nye muligheter,

på tross av de begrensningene som er og vil komme. Begrensninger fører

imidlertid ofte til kreativitet, og nye muligheter. Ha en fortsatt god sommer.

Kjell Jan Nådland

Kunnskapsløftet og kroppsøving

Kunnskapsminister Øystein Djupedal

uttalte nylig at "som en del av Kunnskapsløftet,

skal skolene satse enda

mere på fysisk aktivitet". Statsråden

REDAKTØR fremhevet dette for de folkevalgte etter

et direkte innspill fra stortingsrepresentant

Gunnar A. Gundersen (H), tidligere toppsvømmer

fra Åsnes Svømmeklubb (nå Solør SK) på Flisa.

Gunnar A. Gundersen uttalte at hensikten med spørsmålet var å rette søkelyset på

noe som blir stadig mer viktig for folkehelsen, og han trekker spesielt frem idrettslagenes

betydning i denne sammenheng. Når vi dessuten vet at svømming er en

definert del av kroppsøvingsfaget i skolen, gir kunnskapsministerens fremheving

av temaet overfor Gundersen og resten av Stortinget, et forsterket håp om at svømming

igjen skal få sin rettmessige plass på timeplanen innenfor de faglige rammer

Læreplanen har definert. I motsatt fall bør statsråden følge opp med sanksjoner

overfor de kommuner som ikke følger opp.

Status på fysisk tilstand blant barn og unge generelt vet vi med fordel kunne ha

vært betydelig bedre, samtidig som vi flere ganger har fått bekreftet at barns ferdigheter

spesielt hva angår svømming, er alarmerende dårlig. Kunnskapsministerens

uttalelser gir derfor håp om bedring av forholdene fra høsten av.

Bo Norseng

Forbundsstyret (FS)

i Norges Svømmeforbund

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Bente Grødem Johnson

Pingvin Stupklubb

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Judith Holm

Madla Svømmeklubb

Styremedlem

Kjell Jan Nådland

Frisinn Sportsklubb

Varamedlem

Trude Halvorsen

Tønsberg Svømmeklubb

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

«Leverandør

av energitilskudd

til elitelandslaget

i svømming»

Har du tilbakemeldinger

å komme med, eller

ønske om innlegg,

send oss en epost på

pressepr@online.no

(alle manus må

sendes elektronisk).


[ÅM nasjonal finale]

Lambertseter SKs nesten

perfekte mønstring

Få arrangementer - hvis

noen - fortjener karakteristikken

"perfekt". Derfor

min smule tilbakeholdenhet.

I en altfor trang hall;

de fleste norske er det,

satt, sto og forberedte

svømmere, trenere og

publikum seg som sild i

tønne. Men "trøkket" var

der, stemningen, gleden

og forventningen. Bare i

bassenget var det normal

plass - og der svømte

noen av våre kommende

(?) stjerner veldig fort!

PER IRGENS [TEKST]

CATO BRATBAKK/BO NORSENG [FOTO]

Svømte de fortere

enn noen gang før? Best ever? Interessant

spørsmål, etter at vi i Kristiansand

(kortbane-NM) fikk vår første nedtur på

nesten tre år.

Vanskelig å si. Til det var årets utgave av

ÅM så forskjellig fra tidligere. Dessuten,

"statistikk" fra tidligere mesterskap -

unnskyld nok en gang; MØNSTRING - er

høyst sparsom. Så for bastante utsagn

Benedicte Kausland fra Vestkantsvømmerne fikk bronse sammenlagt i 1992-klassen.

vil altfor lett være å tolke resultater det

ikke er grunnlag for. Statistikk-kyndige,

svømmemor med idrettspsykologisk

bakgrunn og selv en habil svømmer, Elsa

Kristiansen, advarer mot å tolke for mye

av et begrenset materiale, og hun har så

rett! Etter siste heat søndag, sa jeg

«fremgang» til stevnets oppdaterte speaker,

tidligere toppsvømmer Øyvind

Thorsen. Likt med de to siste årene er

vel nærmere sannheten; dvs. stagnasjon

siden 2004.

Hvordan ville

de nye reglene slå ut i sammendraget?

Nå var det mulig å vinne selv med en

disk, og de øvrige kunne stryke sin svakeste

øvelse.

Vel, sammenlagt-listen ble ganske

annerledes enn den ville blitt med fem

tellende resultater. Kun i 12-års klassen

gutter ville medaljevinnerne ha vært de

samme. De ni øvrige klassene fikk, (til

dels store) endring i teten i forhold til

fjorårets oppsett. Endringene slår altså

dramatisk ut for den enkelte. Svømmerne

med størst allsidighet ble de klare

taperne i det nye oppsettet. Likevel, i 8

av de 10 øvelsene ville vinnerne ha vært

de samme.

Alltid jevne oppgjør

er det i ÅM. Ole Martin Ree, Sola, slo storfavoritten

Sverre Næss, Sarpsborg med

små 4 poeng etter forbausende forsiktige

åpninger av haldenseren på samtlige

Mikael Bergene fra Kolbotn fikk sølv

sammenlagt i 1991-klassen.

Siri N. Andersen fra Haldens Svømmeklubb fikk gull sammenlagt i 1992-klassen.

4 [NORSK SVØMMING 3/2006]


distanser. Han kom som en kule på slutten,

men tapte helt klart sammenlagtseieren

på sine løpsopplegg.

I eldste gutteklasse var bordet dekket for

Mikael Bergene før medleystarten, men

en disk frarøvet ham gullet. Så for Kolbotn-gutten

var nyordningen kjærkommen

da han fikk sølvmedaljen rundt halsen

bak gullvinner Sebastian Wigstrøm,

Bærum.

I de yngste klassene var medaljefordelingen

åpen helt til siste lengde på den

avsluttende medley'en. Bare 11 poeng

skilte trioen Løvberg, Bærum, Westerheim,

Kristiansund og Naustvik, Karmøy,

i kampen om sølvet bak vinneren Karina

Brunstad Fet, Ålesund. Like tett var

det i gutteklassen, hvor vinneren Theodor

W. Thiis, Kristiansaund var 13 poeng

foran Markus Lie, Åstveit og Mathias

Hammer, Kongsten, tett bak. Mørekysten

har de beste rekruttene! Jevnt også

blant 12års-jentene, med seier til Lotte

Thommesen, Poseidon, foran Birgitte

Søfteland, Kongsten. Det gror allerede

godt rundt den gamle toppsvømmeren

Øystein Andresen.

Siri Eva Kristiansen

ÅM-historiens mest suverene seier sto

Øvre Eikers Siri Eva Kristiansen for. Hele

424 poeng vant 13-åringen med, 552


Siri Eva Kristiansen fra Øvre Eiker fikk

gull sammenlagt i 1993-klassen (bilde

fra ISM 2006 i Berlin).

Victoria S. Løken fra Aalesund SLK fikk sølv sammenlagt i 1991-klassen.

ÅM-strukturen

er i stadig endring. Årets

er blant de nest omfattende,

i første rekke fordi

både kvalifisering og

finale kun består av 4 tellende

øvelser. Majoriteten

av norsk svømming

synes muligens det er et

fremskritt. Neppe undertegnede.

PER IRGENS KOMMENTERER

Vel, så lenge dette utrykkelig er en

mønstring og ikke et mesterskap, er

det muligens greit. I alle fall for den

yngste klassen, med utøvere som ennå

ikke er fylt elleve år. Bestemmelsene

om barneidrett griper inn, så den diskusjonen

lar jeg ligge her.

Jeg har imidlertid ennå til gode å høre

ÅM beskrevet av de involverte (svømmere,

trenere, ledere, foreldre) til

utenforstående, inkludert journalister,

som en Mønstring. Snarere: ÅM; det vil

i praksis si NM for de enkelte årsklassene...

el.l.

Svømmeutvalget (SvU)

skal ha ros for å gå nye veier. Om de er

riktige eller ikke er i tidligste laget å

bedømme etter bare én mønstring. Men

evalueringen er essensiell når årets

mønstring er kommet noe på avstand.

SvU kan ikke - og ønsker heller ikke - å

gjøre den evalueringen alene. Alle involverte

må delta. Aktivt. Klubbene som

deltok på Lambertseter har en forpliktelse

til å gjøre sine interne tanker og

meninger, og - vel så viktig - formidle

disse videre til rette instans - SvU!

Slik jeg ser det; de som ikke gjør dette,

har heller ingen rett til å kritisere i fremtiden.

Selv kan jeg tenke meg at

- ÅM må bli et mesterskap. Kanskje ikke

for yngste klasse?

- Konsekvensen blir at alle øvelsene blir

tellende for, i alle fall, klasse 12 år og

eldre

- Det er samme prosedyre i kvalifisering

som finale

- All individuell premiering opphører

Lotte Thomessen fra Poseidon vant

sammenlagt i 1994-klassen.

- Bestemannspremie for enkeltøvelse

i hver årsklasse fortsetter

Fordi

- et idrettsarrangement i regi av et forbund,

hvor alle landets beste inviteres

til å kvalifisere seg til en finale, er

et mesterskap. Udiskutabelt. Mønstringer

er for klubber (kretser).

- i et sammenlagtmesterskap evalueres

deltakerne etter deres samlede prestasjoner.

Er deler ikke godkjent iht.

lover og regler, strykes de fra listen,

og poengsummen reduseres. Så er

det trenere/ledere/foreldre sitt ansvar

å forberede utøverne på de krav

de møter. Fair play, seier og nederlag

er noe av det første utøvere trenger å

lære. Jo tidligere desto bedre. Når

støtteapparatet mener utøveren er

moden til å møte de utfordringene et

mesterskap er, meldes de på. Ikke før.

- i et sammenlagtmesterskap har enkeltresultater

kun individuell og lokal

interesse. Enkeltresultater tar jr.-NM

vare på. Vår junioralder - stikk i strid

med internasjonal praksis (ref. jr.-EM),

får heller bli en annen diskusjon skulle

innspill vise et behov for det.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 5


Theodor W. Thiis fra Kristiansund SLK vant sammenlagt i 1995-klassen.

Jonas Kirkeberg Jostad fra Hamar IL fikk

bronse sammenlagt i 1992-klassen.

Karina Brunstad Fet fra Aalesund SLK vant sammenlagt i 1995-klassen.

Zoltan Csernai fra Åstveit SK vant

sammenlagt i 1993-klassen.


poeng for alle fem øvelsene. Solide

seiere til Florøs Kristoffer D. Birkeland,

Zoltan Csernai, Åstveit, Siri N. Andersen,

Halden, og i eldste jenteklasse, hvor Line

Løvberg vant og Ålesunds Viktoria S.

Løken splittet Lambertseters duo da hun

kunne stryke en svakere øvelse enn (en

noe tam) Ingrid N. Knutzen.

Flest medaljer

gikk til Kongstensvømmerne, Fredrikstad,

sølv-Lene (Jenssen) sin gamle

klubb. Hele 20 klubber fordelte de 30

medaljene. Fra Narvik i nord til Vågsbygd

i syd. Det kaller jeg god spredning.

Beste klubb ble

slett ikke den med flest deltakere. Øvre


Sverre Næss fra Sarpsborg IL fikk sølv

sammenlagt i 1992-klassen.

Stine Kristoffersen fra Frisinn SK fikk

bronse sammenlagt i 1993-klassen.

Line Løvberg fra Lambertseter SK fikk

gull sammenlagt i 1991-klassen.

Eiker markerte seg igjen. Den relativt

lille klubben fra Buskerud - med bl.a.

tvillingene Nystrøm og Aronsen på samvittigheten,

fortsetter å produsere nye,

spennende svømmere. De mestrer både

seniorer juniorer og årgangssvømmere

der i gården. Noen-og-enhver kan ha

ting å lære derfra?!

Med 8 deltakere stilte de bak storklubbene

Lambertseter SK (14) og Bærumsvømmerne

(9), men ved oppgjørets

Litt ÅM-statistikk

Med fokus på den negative

utviklingen på distansesvømmingen

i kortbane-NM

i Kristiansand,

har Per Irgens sett på

utviklingen på 400m fri.

Prestérer utøverne gode

400-metre, er grunntreningen

i orden og fremtiden

lys.

Det var under ÅM-finalen i Porsgrunn i

2004 norsk svømmings fremgang

startet. All sammenligning før det er

uinteressant. For de 48 svømmerne jeg

har sammenlignet, 6 beste guttene og

6 beste jentene i hver årsklasse - og en

egen kolonne for medaljevinnerne (se

tabell), er det ingen utvikling fra 2004

til 2005.

I år har hver av de 48 svømmerne i snitt

time var de klart best. Nok et lite skår i

gleden for arrangørene.

Arrangementet

var, som nevnt innledningsvis, og som

Joacim Lilleaasen evaluerte på NSFs offisielle

hjemmeside, svært bra. Lambertseter

syntes ikke å se begrensningene de fysiske

rammene ga, men heller mulighetene.

Med innmarsj-musikk og fanfarer som

fullstendig blåste undertegnede vegg-imellom,

men som var velkommen hos -

i alle fall den yngre garde (?). Trøkk ga

det, udiskutabelt!

Mye viktigere var imidlertid deres evne

til å gi ordtaket - der det er hjerterom er

det husrom - et ansikt. Vi var velkomne,

og følte det. Som sild i ei tønne, ja vel.

Men som sprell levende, sprudlende sild

som møtte arrangør-smil over alt.

– Herlig, Lambertseter Svømmeklubb.

400 fri 2004 2005 2006

6 beste 3 beste 6 beste 3 beste 6 beste 3 beste

J 15 år 4.39.0 4.34.9 4.34.4 4.30.6 4.35.9 4.32.9

J 14 år 4.38.5 4.35.1 4.41.9 4.38.1 4.39.4 4.36.5

J 13 år 4.51.8 4.46.3 4.48.9 4.44.3 4.53.4 4.47.7

J 12 år 5.07.5 5.04.7 5.17.2 5.14.0 5.04.1 5.01.4

Totalt 4.49.2 4.45.2 4.50.6 4.46.7 4.48.2 4.44.6

G 15 år 4.23.5 4.22.0 4.16.8 4.13.4 4.23.6 4.22.0

G 14 år 4.26.8 4.23.4 4.41.6 4.37.1 4.31.9 4.26.5

G 13 år 4.56.1 4.47.0 4.46.2 4.39.7 4.35.1 4.30.5

G 12 år 5.04.6 4.50.2 5.00.7 4.51.1 5.02.2 4.58.4

Totalt 4.42.7 4.35.6 4.41.3 4.35.3 4.38.2 4.34.5

JENTER

GUTTER

4.45.4 4.40.4 4.45.9 4.41.0 4.43.2 4.39.5

ÅM-tabell Utviklingen på 400m fri årsklassevis og samlet for perioden 2004-2006.

svømt to sekunder raskere enn i 2004.

Men fremgangen ligger i første rekke på

bredden - de 6 beste. For de tre medaljevinnerne

er fremgangen kun sekundet.

Men to sekunders fremgang på to år på

en 400 meter - samtidig som det altså er

en vel så stor tilbakegang i de tekniske

øvelsene, er betenkelig. For samlet de tre

årene imellom skårer 2004 19.731

poeng, 2005 19.573 poeng mot årets

19.678. NB - med alle mulige forbehold

på grunn av endringene i ÅM-reglene.

Tallene tyder imidlertid på at det ikke er

noen fremgang på de to årene. Resten

av verden har - antageligvis - gått betydelig

frem i samme periode, og dermed

har vi begynt å tape terreng også for

våre yngste årsklasser. Det er mer enn

bekymringsfullt.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 7


[ÅM nasjonal finale]

Øvre Eiker beste klubb

Øvre Eiker ble

beste klubb

under årets ÅM

nasjonal finale.

Ingen sanket

flere poeng enn

klubben fra Buskerud

som har

de fleste av sine

svømmere fra

Hokksund. Siri

Eva Kristiansen

(13) vant fire

individuelle

øvelser, og hun

gikk også til

topps i sammendraget

med

veldig klar margin

til nummer

to. Tre av hennes

vinnertider

var også mesterskapsrekorder.

Øvre Eiker Svømmeklubb sin tropp under ÅM-finalen. Foran f.v. Stine Lise Stenseth, Kim Rune Hansen

og Ellen Camilla Hansen. I midten f.v. Siri Eva Kristiansen, Siri Anette Sønju og Mari Knutsen. Bak f.v.

Martin Hals og Øyvind Gevelt.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– Siri Eva var eneren, men samtlige av

våre svømmere gjorde en utrolig bra

helg, oppsummerte Øvre Eiker-trener

Dag Mathisen etter ÅM-finalen. Han presiserer

at det er sterkt å ha åtte svømmere

kvalifisert.

– For oss var det en seier bare det å få

svømme på Lambertseter, oppsummerte

Kim Rune Hansen og Stine Lise Steinseth.

Begge er blant landets beste på

sine favorittdistanser.

– Våre utøvere satte et ras av personlige

rekorder, og vi er veldig tilfreds med

måten arrangøren gjennomførte årets

ÅM på. Det var mange som bidro til at vi

ble beste klubb, understreker trener

Mathisen.

Stortalent

Siri Eva Kristiansen var stevnets mest

suverene vinner. Hun vant 4 av 5 øvelser

pluss sammenlagt. På 200 meter bryst

ble hun nummer to.

– Tidligere var Siri Evas best på bryst,

men i vinter har hun slitt med teknikken

her. Derfor var brystresultatet i ÅM-finalen

veldig bra for henne, selv om det var

den eneste øvelsen hun ikke vant, forteller

Øvre Eiker-treneren.

Øvre Eiker hadde tre gutter kvalifisert.

Martin Hals (15) ble nummer fire

sammenlagt. Han tok også fjerdeplass

på 200m bryst, og sølv på 200m medley.

Øyvind Geveldt (15) ble nr. åtte i

sammendraget, og seks på 400m fri.

Kim Rune Hansen (12) ble nummer to

på 400m fri, og fem på 50m butterfly og

i sammendraget.

Mange jenter

Øvre Eiker hadde hele fem jenter kvalifisert.

Siri Eva Kristiansen er den soleklare

eneren, men også Stine Lise Steinseth

(12) er et talent utenom det vanlige.

Hun mistet sammenlagtseieren på

en feil vending på brysten der hun ble

disket. Hun vant imidlertid 200m medley,

mens det ble sølv på 400m fri og

bronse på 200m rygg.

Siri Anette Sønju (14) vant 200m rygg

mens det ble tredjeplass på 400m fri.

Ellen Camilla Hansen (11) fikk en niendeplass

på 200m medley som sitt beste

enkeltresultat, mens Mari Knutsen (11)

ble nummer fem 400m fri og 50m butterfly.

8 [NORSK SVØMMING 3/2006]


Siri Eva nesten «rent bord»

Siri Eva Kristiansen (13)

vant fem av seks gull

under årets ÅM. Øvre Eikerjenta

trener mindre enn de

beste i landet, men hun

knuser dem alle. Nå satser

hun for fult videre, og har

meldt overgang til Asker

Svømmeklubb.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Her har vi med et helt spesielt talent å

gjøre. Hun trener 3-4 ganger svømming

i uken. De beste i hennes klasse er langt

mer i vannet, men det er ikke sikkert de

er i treningstøyet så veldig mye mer, sier

Øvre Eiker-trener Dag Mathisen. Han

understreker at Siri Eva satte tre mesterskapsrekorder

for sin årsklasse i ÅM.

– Mitt store mål i dette mesterskapet var

å komme på seierspallen på samtlige

øvelser, og samtidig vinne sammenlagt,

sier Siri Eva, som gjerne gjorde sin beste

øvelse første dag da hun vant 400m fri.

Hun leverte også en sterk 200m bryst

der det "bare" ble andreplass. Ellers vant

hun 200m rygg, 100 meter butterfly og

200m medley. Sammenlagt var hun fullstendig

suveren.

Under fjorårets ÅM vant Siri Eva tre

Siri Eva Kristiansen var med fem gull av seks mulige en av de store profilene i ÅM.

Nå har Øvre Eiker-jenta meldt overgang til Asker Svømmeklubb.

enkeltøvelser og sammenlagt. Den gang

var hun best på brysten. Denne sesongen

har ikke teknikken stemt like godt på

i denne stilarten.

– Derfor er jeg veldig glad for at det ble

fremgang også her, understreker hovedpersonen

selv.

– Jeg synes det er kjempemoro å svømme.

Jeg bor i Drammen, og da er det et

stykke til treningene, så jeg er avhengig

av å bli kjørt. Morgenøktene er det imidlertid

vanskelig å rekke, sier Siri Eva.

Hun presiserer at ambisjonene er store,

og at hun nå har meldt overgang til

Asker SK hvor hun en tid har hatt et godt

samarbeid med ungdomsutvikler Rune

Flaathen.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 9


– Gullfisk fra havgapet

Kristoffer D. Birkeland

(12) vant fem av seks gull

i årets ÅM. Florø-gutten

satte et lite hav av personlige

rekorder.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– Jeg er veldig fornøyd med alt jeg gjorde

under ÅM-finalen, selv om jeg kom

til Oslo med bestetid på samtlige fem

enkeltøvelser, sa Kristoffer som ble

nummer to på 200 meter rygg. Ellers

gjorde han rent bord i sitt første ÅM.

– Jeg liker best 400 meter fri (4.54,72)

og 200 meter bryst (3.00,45). Det var

også på disse øvelsene jeg gjorde det

best, oppsummerte han. Kristoffer presiserer

at han også liker å svømme butterfly,

men her er han ikke like god som

på fri og bryst.

Det er ikke mange årene siden Florø SLK

hadde sine første svømmere kvalifisert

for ÅM på en liten mannsalder. I år ble

det 12 medaljer. Kristoffer tok halvparten

av dem.

– Jeg liker å svømme langt, og spesielt

er det artig når det går så bra, understreker

klubbens fremste gullfisk. Han presiserer

at ÅM er sesongens desiderte høydepunkt.

Kristoffer D. Birkeland på vei mot gull på 400 meter fri i ÅM-finalen.

– Jeg trener hver dag, og mitt mål er å

holde skansene under neste års ÅM. Da

vinner jeg gjerne alt, sier Kristoffer, vel

vitende om at det ikke blir noen enkel

oppgave.

Kristoffer perset med ti sekunder da han

vant 400m fri, og han senket sin bestetid

på 200m bryst med seks sekunder.

– Jeg er vel tilfreds med samtlige tider

jeg gjorde i ÅM. Dette var mitt første

nasjonale "mesterskap", og jeg må innrømme

at jeg var litt spent da jeg

hoppet i vannet på Lambertseter, understreker

han.

Jentene kommer

I år hadde Florø fem gutter kvalifisert for

ÅM-finalen. Det hadde de i fjor også,

men da var medaljefangsten en helt

annen. I år tok Hans Kristian Andersen

(13) gull på 200 bryst, mens Marius

Nekkøy Karstad (14) tok sølv på rygg og

medley.

– Vi har ikke lykkes helt med jentene i

samme grad som med guttene, men i

de aller yngste klassene har vi et par

spennende jenter, sier trener Asbjørn

Æsøy. Han er far til Christoffer og Mathias

som begge var kvalifisert for junior-

NM i Stavanger i fjor høst.

Florø fikk sitt nye basseng ferdig i

november 2000. Et år etter åpningen var

det imidlertid stengt i over et år før det

åpnet for fullt igjen i 2003.

– Siden den gang har vi trent veldig bra.

Året uten hall var en prøvelse. Vi måtte

reise til Førde og andre steder i fylket for

å trene. Før årets ÅM hadde klubben fem

uker uten basseng på grunn av restaureringsarbeid,

forteller han.

Florø-troppen under årets ÅM. Foran f.v. Hans Kristian Andersen, Sondre Biesmans

og Kristoffer D. Birkeland. Bak f.v. Marius Nekkøy Karstad og Simen Andreassen.

– Det er heldigvis historie nå. Da hadde

vi trent i tre år i strekk uten stengt basseng.

Det gjør hverdagen langt lettere,

avslutter han.

10 [NORSK SVØMMING 3/2006]


Svømme-miljøet i nord i vekst

Svømmesporten i Troms

har de siste sesongene

vært svært så Tromsødominert.

I ÅM-finalen var

det Sørreisa og Setermoen

ved siden av Hanne Lockertsen

(12) fra Tromsø

som hadde de beste resultatene

av klubbene helt

nord i landet.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– Vi prøver bevisst å høyne nivået på

våre aldersbestemte svømmere, sier trener

i Sørreisa, Nina Pedersen, og trener

for Setermoen Britt Lena Lundberg, til

Norsk Svømming.

Begge var svømmere på nasjonalt toppplan

for en del år tilbake. Nå går de i

bresjen for en nivåhevning på rekrutteringen

i nord-norsk svømmesport der

det i første rekke har vært Fauske Svømmeklubb

som har stått for de beste

resultatene hos de aller yngste de siste

årene. Men også Sortland og Tromsø fikk

med seg medaljer hjem fra Oslo i årets

ÅM nasjonale finale. Sørreisa hadde to

utøvere kvalifisert. Det ble imidlertid

ingen medaljer. Susann Bjørnsen fra

Setermoen var på seierspallen på 400

meter fri. Inger-Ann Pedersen (12) stod

for beste Sørreisa-prestasjon da hun ble

nummer fire på 200 meter bryst. Kenneth

Bakkehaug (14) ble nummer syv

på 200 meter rygg.

– Våre to utøvere satte personlige rekorder

nesten hver gang de var i vannet, og

ÅM-resultatene var langt i overkant av

forventet, oppsummerte Sørreisa-trener

Nina Pedersen.

Inger-Ann Pedersen perset seg med

over åtte sekunder da hun ble nummer

fire på 200 bryst.

– Jeg var bare et sekund fra medalje. Det

var litt surt, men jeg får glede meg over

en veldig fin personlig rekord, sa hun

etter 3.10,88. Hun ble også nummer ti i

sammendraget i sin klasse.

Setermoen Svømmeklubb Kathrine Ekstang (t.v.) og Susann Bjørnsen er de første

utøverne fra klubben som har kvalifisert seg for ÅM-finalen på mange år.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle være

mulig å svømme så fort, oppsummerte

hun i etterkant av favorittøvelsen.

Fine typer

– Svømmegruppen i Sørreisa er i voldsom

utvikling. Vi har nå 10-12 svømmere på

A-partiet, og vi har flere lovende rekrutter,

sier trener Nina Pedersen som selv

har NM-medaljer for junior.

– Vi er i ferd med å bygge opp en ny

stamme med lovende ungdommer i

klubben. Om noen år håper vi å være

enda tettere på norgestoppen, understreker

hun. Sørreisa-treneren presiserer

at det er viktig å få frem enere for også

å få frem bredden i klubben.

Lukter på NM-krav

Kenneth Bakkehaug ble nummer 11 i

sammendraget. Han ble syver på 200m

rygg, og åtter på 100m butterfly, som er

hans beste enkeltøvelser.

– Jeg begynner å nærme meg NM-kravene

for junior på ryggsvømmingen, sier

Kenneth. I ÅM-finalen var han syv sekunder

bak på 200m rygg. Tidligere i vinter

vant han både 50 og 100 meter rygg

under Trøndersvøm.

Jenter på gang

Susann Bjørnsen (13) perset seg med

over 12 sekunder da hun ble nummer

tre på 400 meter fri. Dette var Setermoen

sin beste plassering i en nasjonal

konkurranse på mange år.

– Jeg er veldig fornøyd, oppsummerte

Susann, som er en typisk langdistansesvømmer.

– Jeg liker også best å svømme fri. Så

dette var en øvelse som passet meg

som hånd i hanske. Det var bare på frisvømmingen

jeg var med helt i toppen

under ÅM, forteller Susann etter sin klart

beste sportlige prestasjon noen gang.

Dette var også første gang hun var sørpå

og konkurrerte.

– Det blir definitivt ikke den siste. Jeg trives

veldig bra med svømmingen, og nå

har jeg også sluttet på håndball for å få

tid til å trene mere svømming, forteller

hun.

Ikke helt fornøyd

Kathrine Ekstang var den andre utøveren

fra Setermoen. Hun var syk like før ÅMfinalen,

men likevel fikk hun en sjetteplass

på 100 butterfly.

– Susann traff veldig bra med formen,

mens Kathrine var tydelig preget av at

hun har vært syk, sa Setermoen-trener

Britt Lena Lundberg.

Den tredoble NM-vinneren for junior er i

ferd med å få sving på sakene. For et år

siden da Lundberg overtok som trener i

Setermoen, svømte utøverne 500 meter

en gang i uken, mens nå trener de nesten

på nivå med de beste i landet.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 11


[Trenere]

– Proffene ønsker å etablere

interesse-organisasjon

– Tanken om en interesseorganisasjon

for svømmetrenere

har vært oppe tidligere

uten å bli realisert,

men nå føler jeg at tiden er

moden, sier Nils Uno

Davidsen - til daglig heltidsansatt

i Lambertseter

Svømmeklubb og Lambertseter

svømmehall i Oslo.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

– Tanken er ikke på noen som helst måte

ny, men forskjellen nå er at antallet halvog

heltidsansatte svømmetrenere i Norge

har økt kraftig de siste årene, sier han til

Norsk Svømming. Han signaliserer dermed

at interesseorganisasjonen som nå er på

trappene, skal ha medlemmer som er

minst 50% ansatt.

Økt profesjonalisering

– Forrige gang tankene var oppe til drøfting

i trenerkretser, strandet det på for lav interesse.

Den siste tiden derimot har mange

hilst tanken om "NIS - Norsk Interesseorganisasjon

for Svømmetrenere" velkommen,

fortsetter initiativtageren.

Ved siste opptelling for et par år siden var

det om lag 15 profesjonelle svømmetrenere

i Norge, mens antallet i dag er betydelig

høyere. Bare de siste par årene har

10 ungdomsutviklere blitt ansatt rundt om

i svømme-Norge med solid drahjelp fra

Svømmeforbundet.

Store fordeler

– Fordelene ved en interesseorganiasjon er

Om «NIS»

Norsk Interesseorganisasjon for Svømmetrenere

skal foruten å arbeide med

kontrakts- og ansettelseforhold, også

kunne gi medlemmene en faglig stimulans

og muligheten til å samle erfaringer

uten at dette arbeidet skal "konkurrere"

med Svømmeforbundets allerede etablerte

foraer for trenerne.

Nils Uno Davidsen tar sikte på å invitere

NIS Nils Uno Davidsen er initiativtager til

etableringen av Norsk Interesseorganisasjon

for Svømmetrenere i Norge.

mange, fortsetter Davidsen. – Én ting er

selve det faglige og samholdet og samarbeidet

blant trenerne, men en annen ting

er kontrakts- og ansettelseforhold, sier

han.

– Hva er hovedproblemstillingen til profftrenere

i Norge i dag, Davidsen?

– Først og fremst dreier det seg om sportslige

rammevilkår, organisatorisk og økonomisk,

sier han.

– Vi ser ofte at trenere får hundre oppgaver

som ligger noe på sidelinjen av det de

egentlig er ansatt for, kort sagt - vi ser ofte

eksempler på at profesjonelle svømmetrenere

- som representerer den største kontinuiteten

i klubbmiljøene, ofte blir overlesset

med arbeidsoppgaver fra de tillitsvalgte.

Det blir dessverre ikke alltid samsvar

mellom oppgaveønsker og praktisk

tid. Mange trenere blir pålesset oppgaver

som går ut over kvaliteten på hovedoppgaven,

nemlig treningen. Lambertseter

Svømmeklubb har sikret seg heltidsansatt

svømmetrenere ansatt i Norge på 50%-

basis eller mer, til et stiftelsesmøte under

langbane-NM i Trondheim i juli. Her vil

det - dersom interessen er stor nok - bli

dannet et interimstyre som skal arbeide

med forslag til oppgaver foreningen skal

ta seg av (formålsparagraf).

(Norsk Svømming understreker at betegnelsen

«NIS» som er benyttet i denne

artikkelen kun er ment som et forslag til

betegnelse på interesseorganisasjonen).

Nils Uno Davidsen

Initiativtager bak NIS, Nils Uno Davidsen

(40), har vært heltidsansatt i Lambertseter

Svømmeklubb i Oslo siden 2002. Han

har imidlertid vært trener i klubben

siden 1987, og var før det aktiv konkurransesvømmer

i perioden 1976-84.

– Tidligere jobbet jeg med administrative

gjøremål i privat sektor, men målsettingen

og den store drømmen har alltid

vært å jobbe med svømming på heltid,

- jeg bare ventet på riktig tidspunkt, og

det kom for 4 år siden, sier Nils Uno

Davidsen til Norsk Svømming.

sportssjef som ivaretar kontraktsarbeid og

balanseringen av administrative oppgaver.

Det er mange klubber som ikke har kommet

dit, og får kontrakter fra styrer som

egentlig ikke vet nok om det å være trener.

Det er også styrer som ser dette, og gir

treneren muligheten til å lage en kontrakt.

Da har man startet et vanskelig arbeid i

klubben som det hadde vært kjempebra

og fått hjelp med av andre som har vært i

gjennom denne problemstillingen.

– Vil ikke krav fra trenerne kunne føre til

sterkere krav tilbake fra arbeidsgiver/

klubbene?

– Jo, og det er nettopp det trenerne vil. Trenerne

ønsker at arbeidsgiver, nemlig klubbene,

skal stille sportslige krav til dem,

men kvaliteten på hovedproduktet kan bli

svekket dersom de i tillegg skal gjøre alle

mulige "andre oppgaver". Balansen i dette

arbeidet er det mange som trenger hjelp

med både nå og i fremtiden. Trenerne skal

først og fremst produsere sportslige resultater,

og klarer de ikke det er de inneforstått

med at jobben kan ryke! Det vil selvfølgelig

alltid være plass for administrative

oppgaver, men det er vanskelig å velge ut

de riktige!

– En svømmetrener vil alltid ønske seg

100% fokus på trenerrollen. Men ettersom

det kan være en økonomisk belastning for

klubben, vil en være behjelpelig med rutiner

som gjør organiseringen og administrative

oppgaver enklere og mer naturlig

for en heltidsansatt, avslutter Nils Uno

Davidsen.

12 [NORSK SVØMMING 3/2006]


Rekordras av Ingvild Snildal

Ingvild Snildal (-88) fra

Asker Svømmeklubb

noterte et rekordras i

Speedo Langbane Cup i

Tøyenbadet siste helgen i

mai. Fire juniorrekorder og

en norsk langbane-seniorrekord

lar seg høre så tidlig

på sommeren.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

Rekordraset startet imidlertid egentlig

en måned tidligere da Ingvild under GP

Malmø på tampen av april noterte langbane-juniorrekord

på 50m butterfly med

28,68 og på 50m rygg med 30,81, men

Speedo Cup 2007 til Frognerbadet?

Tøyenbadet skal etter planen

stenges et års tid fra

nyttår pga. rehabilitering.

Arrangøren IL Varg har

dermed planer om å

arrangere neste års stevne

utendørs i Frognerbadet.

– All statistikk de siste årene viser godt

og varmt vær denne siste helgen i mai

måned, forteller Tor Saghaug i klubben,

rekordraset skjøt virkelig fart under

Speedo Cup en måned senere.

ren som utvilsomt får en del reisevirksomhet

i tiden fremover med klubbens

fremste utøver, Alexander Dale Oen.

Iwonka skal imidlertid også ha ansvaret

for klubbens eminente funksjonshemmede

utøvere. På grunn av sitt engasjement

i OLT Hordaland som basistrener,

skal hun også ha ansvaret for å bygge

opp Vestkantsvømmernes basistreningsstruktur.

Sist men ikke minst skal Iwonka

ha det administrative ansvaret for

klubbens kursvirksomhet.

– og derfor sysler vi med planer om å

prøve oss utendørs på Frognerbadet

neste år dersom Tøyenbadet er stengt,

forteller han til Norsk Svømming.

Årets arrangement ble som vanlig

prikkfritt arrangert, og med en deltagelse

på om lag 450 svømmere kan

ikke IL Varg si seg annet enn kjempefornøyd.

Speedo Cup markerer for

svært mange starten på langbanesesongen,

og som vanlig bød resultatlisten

på mange positive overraskelser.

Ingvild noterte ny

norsk senior- og juniorrekord

på 50m rygg i forsøket på

30,38. I finalen forbedret hun rekorden(e)

til sterke 30,24. Deretter forbedert

hun sin ferske norske juniorrekord

på 50m butterfly i forsøket med 28,46, -

en øvelse hun imidlertid stod over finalen

på pga. 100m rygg. Og denne prioriteringen

gjorde hun nok lurt i, for her så

det fjerde rekordløpet dagens lys - ny

norsk juniorrekord med 1.05,91!

Dermed ble den 18 år gamle Askersvømmeren

bokført med 3 norske juniorrekorder

og en norsk seniorrekord

etter langbane etter Speedo Cup på Tøyenbadet.

– Dette lover godt for langbane-NM i

Trondheim i juli, Ingvild!

Iwonka Vik ansatt i Vestkantsvømmerne

Iwonka Vik blir fra høsten

av den andre heltidsansatte

treneren i Vestkantsvømmerne.

Den tidligere

storsvømmeren fra

BS/BSLK skal avlaste og

supplere hovedtrener Stig

Leganger Hansen.

BO NORSENG [TEKST]

HENNING RUGSVEEN [FOTO]

Iwonka er ferdig utdannet fysioterapeut

og hennes jobb i Bergensklubben vil selvsagt

bære preg av dette. Hun skal imidlertid

først og fremst avlaste hovedtrene-

Rekordfangst

Ingvild Snildal fra

Asker Svømmeklubb

og hennes trener

Kenneth Olsen kunne

smile bredt etter

Speedo Cup på

Tøyenbadet.

Vestkantsvømmerne Iwonka Vik blir

klubbens andre heldtidsansatte trener

fra høsten av.

Vestkantsvømmerne vil også nyte godt

av Iwonka Viks fysioterapiferdigheter, og

sammen med Christer Kjølholdt, også

han fysioterapeut og tidligere storsvømmer,

vil klubben stå godt rustet i tiden

fremover.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 13


12 til nordisk ungdomsmesterskap

I alt 12 svømmere er

uttatt til nordisk ungdomsmesterskap

i Malmø

7.-8. juli.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

Det Nordiske Ungdomsmesterskapet er

Ungdoms-nordisk Emma Isdahl, Kolbotn

IL.

nytt av året, og er åpent for svømmere i

alderen 13-14 år for jenter, og 15-16 år

for gutter. Disse årsklassene vil annethvert

år svømme Nordisk Ungdomsmesterskap

og European Youth Olympic

Festival (ungdoms-OL). Hensikten er å gi

disse utøverne verdifull internasjonal

erfaring i årene før de skal svømme junior-EM.

Ungdoms-nordisk Siri N. Andersen, Haldens

SK.

– Vi vurderte i starten å ha 12.-plass fra

ungdoms-OL fra i fjor som krav, men vi

valgte å ta med flere for å tilpasse vår

tropp til de andre nordiske nasjonene,

samt å tilby internasjonal erfaring til

flere, forteller juniorlandslagstrener

Øyvind K. Røsland til Norsk Svømming.

Elin Slaatmo fra Hamar IL (-92) og Marcus

Tesdal fra Bergensvømmerne (-90)

var egentlig alene om å ha klart krav på

nivå med resultatene fra fjorårets ungdoms-OL.

Ingrid N. Knutzen (-91) fra

Lambertseter SK deltok som eneste norske

utøver her i fjor, og hadde 9.22 på

800m fri som ga en 8.-plass i det harde

selskapet, og 4.32 på den halve distansen

(nr. 11). Slaatmo har 9.28 på langbane

på 800m fri.

NSF har valgt å ta ut 12 svømmere

basert på gode resultater denne sesongen.

Følgende svømmere er utatt til ungdoms-nordisk

Ungdoms-nordisk Mattis Saghaug, IL

Varg/Team Oslo.

Ungdoms-nordisk Sindre J. Nilo, Sandefjord

SK.

Elin Slaatmo, Hamar IL

Siri N. Andersen, Haldens SK

Emma Isdahl, Kolbotn IL

Benedicte Kausland, Vestkantsvøm.

Siri Eva Kristiansen, Asker SK

Marcus Tesdal, Bergenssvømmerne

Christer Koch Kvam, Øvre Eiker SK

Mattis Saghaug, IL Varg/Team Oslo

Sindre J. Nilo, Sandefjord SK

Øyvind Kalvø, Bergenssvømmerne

Martin Åsheim, Lørensk & Rælingen KSK

Mikael Bergene, Kolbotn IL

6 til langbane-EM

EM langbane går i Budapest

30. juli - 6. august, og

følgende svømmere er tatt

ut til deltagelse av Norges

Svømmeforbund:

Alexander Dale Oen, Vestkantsvømmerne

Aleksander Hetland, Bærumsvømmerne

Gard Kvale, Bergens Svømme Club

Elisabeth Jarland, Bergensvømmerne

Anne-Mari Gulbrandsen, Bærumsvøm.

Lise Fadnes, Vestkantsvømmerne

Langbane-EM Det skal bli spennende å se hva Alexander Dale Oen kan prestere

i Budapest etter sin bronsemedalje fra kortbane-VM før påske.

Foto: Bildbyrån

14 [NORSK SVØMMING 3/2006]


– «Evighetsmaskinen»

Elin Slaatmo (14) ble

nummer to under vårens

kortbane-NM på 1500m

fri. Hamar IL-jenta er en

«evighetsmaskin» som tilsynelatende

aldri går tom.

Nå er hun kvalifisert til

sommerens nordiske ungdomsmesterskap

i Malmø.

RUNE HELLE [TEKST]

CATO BRATBAKK/BO NORSENG [FOTO]

– I sin årsklasse var Elin den eneste som

klarte kravet til det nordiske mesterskapet,

hvor utgangspunktet var en tid som

ville ha gitt rundt 12.-plass under fjorårets

ungdoms-OL til mesterskapet i

Skåne, sier juniorlandslagstrener og Elins

klubbtrener Øyvind K. Røsland, som dermed

i klartekst gir uttrykk for at nåløyet

ble veldig trangt. Han understreker at Elin

har helt spesielle ferdigheter.

– Går tilsynelatende aldri tom

– Hun er i dag på nivå med Ingrid N. Knutzen

(15) fra Lambertseter SK som ble

nummer åtte under ungdoms-OL i fjor, og

jeg ser klart at Elin har et veldig potensial

spesielt på 800m og 1500m fri. Hun

svømmer noen serier jeg sjelden har sett

maken til av utøvere på hennes alder. Elin

kan svømme to timer i et ekstremt høyt

tempo. Hun er en «evighetsmaskin» som

aldri går tom, understreker Røsland.

400-pers på 1500-åpning

Treneren presiserer at Elin Slaatmo uten

problemer kjører 800-fart på 1500

meter, og at hennes personlige rekord

frem til ÅM på 400m kom fra en åpning

på 1500m!

– Under ÅM gjorde jeg 4.31. Det var pers

med tre sekunder, forteller Elin, som

"bare" ble nummer syv i sammendraget,

selv om det ble ÅM-rekord på favorittøvelsen..

Satser langdistanse

– Jeg tok ingen flere medaljer, og det er

utelukkende på de litt lengre friøvelsene

jeg er helt i toppen, sier Hamar IL-jenta,

som understreker at det er langdistansesvømmer

hun er, og at det er det hun

nok alltid vil være.

Økt mengde

Tidligere trente Elin bare én morgenøkt

i uken.

– Nå trener jeg mer, og jeg legger ikke

skjul på at jeg forventer resultater og

fortsatt fremgang, sier den ambisiøse

ungjenta. Hun presiserer at målet er

pallplasseringer både på 800m og

1500m både for junior og senior under

sommerens langbane-NM i Pirbadet.

I dag har Elin 9.28 på 800m og 18.39 på

1500m på langbane.

– Jeg vil i alle fall under 18 minutter på

1500m til sommeren, presiserer hun.

Juniorlandslaget Elin Slaatmo sikret seg

også medalje på ISM i Berlin i mars.

Klubbvenninnen Irene Dalby

– Irene Dalby hadde 9,07 på 800 meter

på samme alder, og jeg tror Elin vil

nærme seg det samme nivået i sommer

om hun ikke får sykdom eller skader,

sier Røsland, som understreker overfor

Norsk Svømming at det ikke blir riktig å

trekke for mange paralleller til Norges

beste kvinnelige langdistansesvømmer

gjennom alle tider.

– Irene hadde en helt annen fart enn

Elin, og hun var også mye mer allsidig.

Elin er likevel et usedvanlig talent. Hun

er ikke minst ydmyk og utrolig seriøs.

Sammen med en veldig vilje kan dette

bringe henne langt, og tross alt har hun

bare trent skikkelig i litt over tre år, legger

han til.

Begynte tidlig å svømme

– Mine første svømmetreninger hadde

jeg i Belgia der faren min jobbet for Forsvaret.

Det er imidlertid på Hamar og i

Ankerskogen jeg er blitt svømmer, sier

Elin, som roser miljøet og treningsgruppen

i klubben.

Elin Slaatmo har et veldig potensial på de lange friøvelsene. I følge juniorlandslagstrener

Øyvind K. Røsland er hun en «evighetsmaskin» som er i stand til å svømme

ekstremt fort veldig lenge.

– På kvinnelig langdistansesvømming er

vi for tiden veldig bra med. Under senior-NM

hadde vi tre jenter blant de fire

beste (Karoline Sanderud vant og Siri

Magnussen ble nummer fire) , og to av

dem er fremdeles juniorer, understreker

trener Røsland, som presiserer at det er

en fordel for trioen å ha noen å kappesmed

daglig på trening.

– På sikt bør dette hjelpe alle tre til videre

fremgang, avslutter Øyvind K. Røsland.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 15


5 svømmere til junior-EM

EM-klar Cecilie W. Johannessen, Karmøy

Svømmeklubb.

EM-klar Ronnie Anstensen, SSK Skjetten.

EM-klar Ina Marleen Holm, Team Stavanger/Madla

SK.

Europamesterskapet for

juniorer går av stabelen

på Mallroca 7.-9. juli. Fire

jenter og en gutt har kvalifisert

seg.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

HENNING RUGSVEEN [FOTO]

EM junior-troppen består av

Ina M. Holm, Team Stavanger/Madla SK

Kristine Mella, Bærumsvømmerne

Cecilie W. Johannessen, Karmøy SK

Line Løvberg, Lambertseter SK

Ronnie Anstensen, SSK Skjetten

Tre av årets deltakere var også med i

fjorårets mesterskap i Budapest. Både

Cecilie W. Johannessen, Kristine Mella

og Ina Marleen Holm får en ny mulighet

EM-klar Kristine Mella, Bærumsvømmerne.

i det harde selskapet i sommer, mens

Line Løvberg og Ronnie Anstensen er

debutanter.

– Det er en betydelig mindre tropp som

reiser til årets EM enn i fjor, sier juniorlandslagstrener

Øyvind K. Røsland til

Norsk Svømming. – Dette har sammenheng

med at årets krav er betydelig

hardere, etter at vi konsekvent har lagt

oss på kval.-tider som tilsvarer fjorårets

12.-plasser for eldste årsklasse (G88 og

J90), og 16.-plass for yngste årsklasse

(G89 og J91).

Tøft program

Ronnie Anstensen skal svømme 400m

medley som han har klart kravet på,

samt 200m medley. Kristine Mella skal i

ilden på 50 og 100m bryst, mens Cecilie

W. Johannessen skal svømme både

50, 100 og 200m fri samt evt. 400m fri.

Ina Marleen Holm får et tøft program

med alle butterfly og medley-øvelsene,

mens nykommeren Line Løvberg skal

delta på 100m og 200m butterfly og

antagelig en av medleyøvelsene. I tillegg

blir det medley-stafett på de fire

jentene med Line på rygg, Kristine på

bryst, Ina på butterfly og Cecilie på

crawl-etappen.

– Jeg håper og tror at det glir litt bedre i

år enn i fjor, fortsetter juniorlandslagstreneren.

– Årets tropp er litt mere spisset

enn i fjor, og spesielt de som var

med i fjor bør kunne ta et steg videre

med noen B-finaler, avslutter han.

7-åring svømte fra Alcatraz

Syvåringen Braxton Bilbrey

har som den yngste

noensinne svømt over

sundet mellom fangeøya

Alcatraz og storbyen San

Francisco på USAs vestkyst.

Han brukte mindre

enn én time på de vel to

kilometerne.

– Han er ikke spesielt stor eller kraftig,

men var fast bestemt på å komme seg

gjennom det vilt opprørte vannet, sa

treneren Joe Zemaitis.

Nå vil Braxton Bilbrey legge seg i trening

for et forsøk på å svømme over

Den engelske kanal mellom Storbritannia

og Frankrike. I fjor høst svømte en

niåring over Alcatraz-sundet, der vannet

sjelden blir varmere enn 15 grader,

på under to timer.

Det verste med turen var det kalde

vannet, mente Braxton. Treneren hans

forteller at gutten hadde svømt to

timer per dag fire dager i uken for å

trene. På selve turen hadde han følge

av fire voksne svømmere og en egen

redningsbåt.

Det beryktede fengselet på Alcatraz,

som i sin tid huset fanger som gangsterkongen

Al Capone, ble nedlagt i

1963. Fengselet er i dag museum, en

attraksjon som hvert år besøkes av

mer enn 1,5 millioner turister.

EM-klar Line Løvberg, Lambertseter SK.

16 [NORSK SVØMMING 3/2006]


– Jeg er sikkelig klar for VM. Det er

hovedmålet mitt nå. OL i 2008 ligger

imidlertid i bakhodet. Om jeg vil satse så

lenge er ikke hundre prosent sikkert,

men jeg utelukker det ikke på noen

måte, sier Gjerdrum-jenta, som konkurrerer

for Team Stavanger.

Hilde er denne sesongen tilbake i Stavanger

etter at hun forrige skoleår

bodde i Gjerdrum. – Det var utelukkende

på grunn av videreutdanning i psykisk

helsearbeid, forteller Hilde, som med

unntaket av forrige skoleår har bodd i

oljebyen siden 1999.

Under årets kortbane-NM i Kristiansand

i mars ble det to sølv og en bronse. Hilde

noterte sølv på favorittøvelsen 50m butterfly

på tiden 41,88, sølv på 100m fri på

[Funksjonshemmede]

– Svømmer for VM- og OL-deltagelse

Det kortsiktige målet for

Hilde Kristin Sæves (27) er

VM i Sør-Afrika i desember.

Det langsiktige målet

er OL i Beijing i 2008.

RUNE HELLE/BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

tiden 1.22,79 mens hun på 50m fri fikk

bronse på 38,59.

Mot sitt tredje OL?

Hun har de siste årene vært blant våre

klart beste funksjonshemmede svømmere

på sine favorittøvelser. Hun har en

femteplass fra OL i Sydney, og en sjetteplass

fra OL i Athen på paradeøvelsen 50

meter butterfly.

– Det ville ha vært stort å gjøre det enda

bedre i mitt tredje og siste OL. Fortsetter

jeg til 2008 blir det ganske sikkert

avslutningen på min olympiske karriere,

sier Hilde, som har vært blant verdens

beste på favoritten 50m butterfly i en

årrekke.

– Jeg har vært med i mange år, så antall

NM har jeg ikke helt kontroll over. Men

det har jo blitt en del medaljer i løpet av

årene, sier hun til Norsk Svømming.

Topp motivert

Hilde understreker at hun aldri sliter

med motivasjonen.

– Jeg syntes det er veldig gøy å svømme.

Nå er vi som er fysisk funksjonshemme-

Hilde Sæves har ingen planer om å kutte

ut satsingen som toppsvømmer. Det kortsiktigemålet

er årets VM, og kanskje blir

det også OL i 2008.

de også integrert i Svømmeforbundet.

Det syntes jeg er veldig bra, sier hun,

som selv har cerebral parese med høyresidig

spastisk hemiplegi.

– Det betyr også at det er strenge krav

til å få være med på landslaget. Det blir

stilt akkurat de samme kravene til oss

som for de funksjonsfriske, forteller

Hilde, som jobber som psykiatrisk sykepleier

ved siden av trening og konkurranser.


[Mosjonskampanjen]

– Svømte seg fra Ålesund til Sicilia

Jorun Kilsti fra Ålesund ble

den heldige vinneren av

en weekendtur for to personer

til Sicilia, i forbindelse

med Norges

Svømmeforbund sin

mosjonskampanje "Svøm

deg til Sicilia". Hun har

svømt sine 10.000 meter i

Moa svømmehall. Premien

er en weekendtur for

to personer til Sicilia med

Event Travel.

TORE DE FAVERI, NSF [TEKST]

PIRBADET OG FOTOTECA ENIT

- VITO ARCOMANO [FOTO]

Philip Rokkan fra Lødingen var den heldige

vinneren av barnas premie. Han

vinner en tur til Stockholm for to barn og

to voksne, med overnatting på et Ricahotell

i Stockholm. Philip har svømt i

Lødingenhallen.

Til sammen deltok 24.254 deltagere fordelt

på 181 arrangører over hele landet.

Av disse var det 4.806 barn under 13 år

som deltok, og av disse klarte 3.364 å

svømme 2.500 m (1.500m for funksjonshemmede).

Av de voksne var det 8.109

som klarte kravet på 10.000 m (5.000m

for funksjonshemmede). Årets deltagere

svømte til sammen 195.152.916 meter!

Selv om deltagerrekorden fra 2005

fremdeles står, er NSF godt fornøyd med

oppslutningen. Det er det tredje høyeste

deltagerantallet på de 10 årene kampanjen

har blitt arrangert, og hele 47%

av deltagerne klarte distansekravene for

voksne og barn.

Vi ser på Svøm Langt-kampanjen som

viktig for folkehelsen, og har lagt den til

et tidspunkt på året hvor motivasjonen

til å trene er stor, nemlig månedene

etter nyttår. Mange av arrangørene melder

om økt besøk i denne perioden, og

det er tydelig at våre premier er populære

for å ha noe å strekke seg etter.

Svømmehallene er i stor grad flinke til å

markedsføre kampanjen overfor sine

kunder. Flere svømmehaller arbeider

aktivt ut mot lokalbefolkningen og får

med seg lokalpressen til å informere om

kampanjen. Et godt eksempel på dette

er Pirbadet, som hadde reklameplass på

alle busser i Trondheim under kampanjeperioden

(se bildet).

I tillegg har mange av svømmehallene

egne premier til sine deltagere. Dette

kan være alt fra svømmeutstyr til årskort

i svømmehallen.

Vi er veldig glade for å ha gode samarbeidspartnere

som gjør det mulig for oss

å arrangere denne kampanjen hvert år.

Samarbeidspartnere:

I år har disse vært NSFs

samarbeidspartnere:

ABC Tech AS

Arena (Chrisco golf AS)

Det Norske Veritas

Event Travel

Klubben AS

Maxim

Norske Vandrerhjem

Rica Hotels

Vi benytter muligheten

til å takke for årets samarbeid,

og håper på et

godt samarbeid også

om neste års kampanje.

Premievinnere

voksne

* Weekendtur for to personer til Sicilia

med Event Travel: Jorun Kilsti fra Ålesund

* Gavekort på weekendopphold med

Norske Vandrerhjem: Randi H. Amundsen

(Skarnes), Gudrun Ustad (Solbergmoen),

Anne Marie Holhjem (Tromsø)

og Arne Olav Vinjerud (Bryne)

* Gavekort på weekendopphold med

Rica Hotels: Henrik Finnema Moen

(Kolsås) og Rolf Jenssen (Eidfjord)

Premievinner barn

* Weekendtur for to voksne og to barn til

Stockholm med Rica Hotels: Philip

Rokkan fra Lødingen

"Svøm deg til Sicilia"

er en mosjonskampanje i regi av Norges

Svømmeforbund, og har foregått i

perioden 1. januar - 31. mars 2006.

Det er 10. gang Norges Svømmeforbund

arrangerer denne type mosjonskampanje.

Målet for de voksne var å

svømme 10.000 meter i løpet av perioden.

Alle som klarte dette var med i

trekningen om en reise til Sicilia. For

barn under 13 år var målet å svømme

2.500 meter. Alle barn som svømte

2.500m får diplom fra svømmehallen

og var med i trekningen om en reise

til Stockholm.

www.abctech.no www.dnv.com www.arenainternational.com www.eventtravel.no www.vandrerhjem.no www.rica.no

www.maxim-norge.no

www.klubben.no

18 [NORSK SVØMMING 3/2006]


Fotos: Cato Bratbakk


Bildene viser medaljevinnerne

i samtlige årsklasser (f.v. nr. 2, 1 og 3).

Alle fotos: Bo Norseng

Jenter 1993

1. Siri Eva Kristiansen 93 Øvre Eiker SK 2539p

2. Bitte Fagermo 93 Narvik SK 2115p

3. Stine Kristoffersen 93 Frisinn SK 2070p

4. Ingrid Elise Woll 93 Narvik SK 2036p

5. Lene Ådlandsvik 93 Elverum Svømming 2003p

6. Stina Kajsa Colleou 93 Lambertseter SK 1995p

7. Zoe Oprel 93 Vestkantsvømmerne 1954p

8. Monica Brandsborg 93 Kolbotn IL 1945p

9. Susann Bjørnsen 93 Setermoen SK 1935p

10. Pia Cornelia Braarud 93 Lamberts. 1923p

11. Jacqueline Knutsson 93 Kongsten 1897p

12. Nora Næss 93 Haldens SK 1888p

13. Siren Bergslid 93 Madla SK 1806p

14. Maria Bølgen 93 Bærumsvømmerne 1795p

15. Kaja Bremer 93 Bergen SLK 1760p

16. Monica Helen Haugen 93 IL Norodd 1742p

17. Stine Vik Olsen 93 Kristiansund SLK 1735p

18. Renate Marie Alling 93 Sarpsborg IL 1519p

6. Aslaug Marie Hjelmaas 95 Bergen SLK 1290p

7. Eirin Jakobsen Avlund 95 Lambertseter SK 1266p

8. Andrea Westbye 95 Bærumsvømmerne 1243p

9. Andrine Davidsen 95 Lambertseter SK 1205p

10. Alida Etterlid Jensen 95 Stord IL 1201p

11. Mari Knutsen 95 Øvre Eiker SK 1200p

12. Ellen Camilla Hansen 95 Øvre Eiker SK 1188p

13. Marie Svensson 95 Skjetten 1185p

14. Sara Josefine Hanssen 95 Fauske SK 1150p

15. Maren Åsen 95 Kristiansand SK 1147p

16. Malin Haga 95 Madla SK 1101p

17. Mari Kristoffersen 95 Frisinn SK 1084p

18. Christina Krogdahl 95 Karmøy SK 1075p

Jenter 1991

1. Line Løvberg 91 Lambertseter SK 2673p

2. Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 2580p

3. Ingrid N. Knutzen 91 Lambertseter SK 2546p

4. Elisabeth H. Svensson 91 Ski SK 2520p

5. Sara Pettersen 91 Fauske SK 2515p

6. Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 2410p

7. Mari Singstad 91 Vestbyen IL 2409p

8. Julie Borgen 91 Kongstensvømmerne 2200p

9. Thea Wingaard 91 Kristiansand SA 2195p

10. Linda Merete Haugen 91 IL Norodd 2177p

11. Line W. Lund 91 Askimsvømmerne 2160p

12. Ina Lee Johansen 91 Kristiansand SA 2152p

13. Nora Kathrine Guthe 91 Asker SK 2121p

14. Christina Svensson 91 Skjetten 2110p

15. Marte E. Brinchmann 91 Moss SK 2099p

16. Nicole T. Næsheim 91 Stavanger SC 2063p

17. Gøril Jahrsengene 91 Asker SK 2050p

18. Clarissa van Rheenen 91 Skjetten 1729p

Jenter 1992

1. Siri N. Andersen 92 Haldens SK 2393p

2. Emma Isdahl 92 Kolbotn IL 2341p

3. Benedicte Kausland 92 Vestkantsvøm 2317p

4. Siri Anette Sønju 92 Øvre Eiker SK 2304p

5. Ingse Bergh Monsen 92 Bergens SC 2297p

6. Lena Maria Furali 92 Haugesund SK 2257p

7. Elin Slaatmo 92 Hamar IL svømming 2221p

8. Seline Vike Holm 92 Arna SLK 2205p

9. Irene Ø. Fosse 92 Karmøy SK 2166p

10. Emilie Hellerud 92 Lamberts. 2141p

10. Emma Honerød Antonsen 92 Skjetten 2141p

12. Iselin M. Dahlen 92 Skjetten Svømming 2130p

13. Mina-Louise Berggren 92 Lamberts. 2090p

14. Oona Ovesen 92 Elverum Svømming 2063p

15. Ragnhild Søfteland 92 Bergens SC 2024p

16. Victoria Rung 92 Frisinn SK 2010p

17. Sophia Broberg Skeltved 92 Tromsø SK 1986p

18. Katrine Ekstang 92 Setermoen SK 1965p

Jenter 1994

1. Lotte Thommesen 94 Poseidon 1777p

2. Birgitte Søfteland 94 Kongsten 1758p

3. Stine Lise Stenseth 94 Øvre Eiker SK 1746p

4. Hanne Lockertsen 94 Tromsø SK 1741p

5. Karoline Pedersen 94 Bergen SLK 1719p

6. Eva Marie Østerhus 94 Sola SK 1673p

7. Veronica Orheim Bjørlykke 94 Aalesund 1657p

8. Marie Øverland 94 Vestkantsvøm 1610p

9. Kristin Vegsund Klungreseth 94 Aalesund 1564p

10. Inger-Ann Pedersen 94 Sørreisa SK 1561p

11. Vilde Røysi 94 Modum SK 1552p

12. Julie Rønningsen 94 Lambertseter SK 1507p

13. Kristine Pedersen 94 Farsund SK 1499p

14. Line Nilsson 94 Frisinn SK 1490p

15. Sidney Reis 94 Madla SK 1485p

16. Oda Haagensen 94 Haldens SK 1447p

17. Maren Larsen 94 Madla SK 1380p

18. Marthe Karlsen 94 SK Speed 1288p

Jenter 1995

1. Karina Brunstad Fet 95 Aalesund SLK 1443p

2. Emilie N. Løvberg 95 Bærumsvømmerne 1407p

3. Henriette B. Westerheim 95 Kristiansund 1397p

4. Ingalill Urrang Naustvik 95 Karmøy SK 1396p

5. Ane Nygård 95 Stavanger SC 1302p

Gutter 1991

1. Sebastian Wigstrøm 91 Bærumsvøm 2187p

2. Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 2147p

3. Sebastian Stordal 91 Delfana 2069p

4. Martin Hals 91 Øvre Eiker SK 2065p

5. Simen Dale 91 Delfana 2060p

6. Christer M. Hagen 91 Fauske SK 2045p

7. Christian Thorsen 91 Lambertseter SK 2027p

8. Øyvind Gevelt 91 Øvre Eiker SK 1960p

9. Andreas Linnerud 91 Bærumsvømmerne 1955p

10. Sigvart Evjen 91 Vestbyen IL 1934p

11. Bjørn Emil Evensen 91 Gjøvik SK 1931p

12. Jan Aleksander Bakke 91 Asker SK 1929p

13. Bjarte Ravndal 91 Sola SK 1921p

14. Tor Hafnor 91 Bærumsvømmerne 1914p

15. Carl Andreas Wathne 91 Asker SK 1907p

16. Erlend Hagen 91 Sortland SLK 1902p

17. Sindre Søderlund 91 Vestbyen IL 1841p

Eivind Jensen 91 Harstad SK BRUTT

Gutter 1992

1. Ole Martin Ree 92 Sola SK 2012p

2. Sverre Næss 92 Sarpsborg IL 2008p

3. Jonas Kirkeberg Jostad 92 Hamar IL svøm 1929p

4. Martin Sletbakken 92 Sortland SLK 1923p

5. Tore S. Bysting 92 Lørenskog/Rælingen 1907p

6. Marius Nekkøy Karstad 92 Florø SLK 1901p

7. Alexander Schüssler 92 Lamberts. 1833p

8. Håkon M. Haga 92 Kirkenes 1821p

9. Marius Graarud 92 Kongsten 1805p

10. Jørn Nygård 92 Stavanger SC 1784p

Beste utøvere i hver klasse - enkeltresultat, ÅM

Beste jente 95 Henriette B. Westerheim Kristiansund SLK 400m fri 5.19,45 433p

Beste gutt 95 Jørgen Gundersen Eidsvoll SK 400m fri 5.23,76 310p

Beste jente 94 Eva Marie Østerhus Sola SK 400m fri 4.59,06 528p

Beste gutt 94 Kristoffer D. Birkeland Florø SLK 400m fri 4.54,72 410p

Beste jente 93 Siri Eva Kristiansen Øvre Eiker SK 400m fri 4.36,29 670p

Beste gutt 93 Zoltan Csernai Åstveit SK 400m fri 4.24,52 568p

Beste jente 92 Elin Slaatmo Hamar IL 400m fri 4.31,46 706p

Beste gutt 92 Sverre Næss Sarpsborg IL 400m fri 4.23,90 572p

Beste jente 91 Ingrid N. Knutzen Lambertseter SK 400m fri 4.31,27 708p

Beste gutt 91 Mikael Bergene Kolbotn IL 400m fri 4.19,96 598p

22 [NORSK SVØMMING 3/2006]


11. Kenneth Bakkehaug 92 Sørreisa SK 1766p

12. Sindre Lilledahl 92 Haugesund SK 1734p

13. Simen Andreassen 92 Florø SLK 1712p

14. Espen Halhjem 92 Delfana 1707p

15. Lavrans Veierø Solli 92 Bergens SC 1674p

16. David Evja 92 SK Speed 1661p

17. Eirik Æsøy 92 Brattvåg SK 1572p

18. Andreas Pedersen 92 Farsund SK 1565p

Øvre Eiker beste

klubb i ÅM-finalen

Øvre Eiker ble beste klubb under ÅM-finalen. Her er

det Svømmeutvalgets Brita Blenne Lien som deler

ut en sjekk på kr. 5.000,- til klubbens stolte Leif Ove

Sørby.

Beste klubb ÅM

1 Øvre Eiker SK 19

2 Bærumsvømmerne 13

Florø SLK 13

Kongstensvømmerne 13

5 Åstveit SK 12

Aalesund SLK 12

Lambertseter SK 12

8 Kristiansund SLK 11

9 Kolbotn IL 10

10 Sola SK 9

11 Narvik SK 8

12 Poseidon 7

Haldens SK 7

14 Delfana 6

15 Sarpsborg IL 5

Askimsvømmerne 5

Lørenskog/Rælingen 5

Bergen SLK 5

19 Vestkantsvømmerne 4

Hamar IL 4

Vågsbygd SLK 4

Frisinn SK 4

23 Ski SK 3

Tromsø SK 3

Namsos SK 3

Karmøy SK 3

Eidsvoll SK 3

Sortland SLK 3

Fauske SK 3

30 Haugesund SK 2,5

31 Bergens SC 2

Elverum Svømming 2

Stavanger SC 2

34 Madla SK 1,5

35 Vestbyen IL 1

Gutter1993

1. Zoltan Csernai 93 Åstveit SK 2008p

2. Hans Kristian Andersen 93 Florø SLK 1927p

3. Martin Hammer 93 Kongstensvømmerne 1763p

4. Mats Gøran Høgenhaug 93 Namsos SK 1755p

5. Sander Rødje 93 Haugesund SK 1752p

5. Kristian Juvik 93 Madla SK 1752p

7. Hans Østerdal 93 Stavanger SC 1688p

8. Henry Emil Nordhagen 93 Bærumsvøm 1636p

9. Øyvind L. Styrmoe 93 Delfana 1611p

10. Ingvar V. Skirbekk 93 Elverum Svøm1528p

11. Eirik Lindhjem 93 Lørenskog/Rælingen 1507p

12. Thorbjørn Birkeland 93 Haugesund SK 1476p

13. Robin Sell Dyngeland 93 Åstveit SK 1387p

14. Anders S. Jordheim 93 Vestkantsvøm 1381p

15. Gjermund F. Johansen 93 Vestkantsvøm 1330p

16. Runar Borgen 93 Bodø SK 1326p

17. Timothy Jøraholmen 93 Haugesund SK 1282p

18. Ole Martin Landsem 93 Horten SK 1014p

Gutter 1994

1. Kristoffer D. Birkeland 94 Florø SLK 1440p

2. Thomas Myhrer 94 Askimsvømmerne 1310p

3. Simon Gramvik 94 Vågsbygd SLK 1258p

4. Kjetil Flatland 94 Lørenskog/Rælingen 1221p

5. Kim Rune Hansen 94 Øvre Eiker SK 1202p

Landsfinalen

stup

Jenter tårn B

1. Caroline Nygaard, Spinn 1991 188,70

2. Emmy Kamilla Johansen, Spinn 1991 182,25%

3. Thea Bech, Bærum Stk 1990 134,65

4. Marthe Skabo, Oslo Stk 1989 134,10

5. Stine Grindheim, Bærum Stk 1991 127,75

Gutter tårn B

1. Karl I. Harestad, Randabergstup. 1994 210,40

2. Andreas Sjursen, Bærum Stk1992 207,75

3. Pål Gundersen, Spinn 1992 192,65

4. Phillip Welhaven, Bærum Stk 1990 137,75

Jenter svikt D

1. Betty Lee Johansen, Kristiansand 1995 134,80

2. Idunn Prestholm, Stavanger SC 1994 127,95

6. Morten Bordervich 94 Sola SK 1181p

7. Markus Vindenes 94 Vestkantsvøm 1164p

8. Gaute Ravndal 94 Sola SK 1105p

9. Kristian Henanger 94 Lambertseter SK1096p

10. Henrik Knudsen 94 Stavanger SC 1087p

11. Per Sigve Næss 94 Vågsbygd SLK 1083p

11. Sondre Biesmans 94 Florø SLK 1083p

13. Ole Martin Fure 94 Kristiansund SLK 1082p

14. Morgan Lund 94 Askimsvømmerne 1051p

15. Kristian Blummenfelt 94 Vestkantsvøm 1041p

16. Simen Alvestad 94 Karmøy SK 1040p

17. Viktor Hellerud 94 Lambertseter SK 982p

18. Martin Drengstig 94 Sola SK 951p

Gutter 1995

1. Theodor W. Thiis 95 Kristiansund SLK 1032p

2. Markus Lie 95 Åstveit SK 1019p

3. Mathias Hammer 95 Kongsten 997p

4. Jørgen Gundersen 95 Eidsvoll SK 979p

5. Anders Hjelmaas 95 Bergen SLK 971p

6. Jakob Bernstein 95 Bærumsvømmerne 964p

3. Elise Haavik, Kristiansand Stk 1995 116,95

4. Julie R. Simonsen, Oslo Stk 1992 104,30

5. Kaja Eriksen, TS&LK 1993 100,00

6. Kristin Sand Bakken, Bergen Stk 1993 98,70

7. Anna Eitrem, Spinn 1993 95,60

8. Marita Sirevaag, Stavanger SC 1992 94,10

9. Sara Helen Kupka Bergen Stk 1994 92,30

10. Silje Sanner, Stavanger SC1993 89,80

11. Marthe C. H. Saastad, Spinn 1993 56,00

Gutter svikt D

1. Kristoffer Schrøder, Spinn 1994 120,50

2. Lasse Skår, TS&LK 1994 120,35

3. Vetle Espeseth, Stavanger SC 1993 117,85

4. Marius Løvmo, Stavanger SC 1991 117,75

5. Henrik A. Svendsen, Spinn 1993 106,85

6. Erik Buer, Hamar I.L. Stupgruppe 104,75

7. A. Christoffersen, Sandefjord 1993 94,90

8. Marius S. Løhre, Stavanger SC 1992 75,20

Jenter svikt B

1. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar I.L. 265,85

2. Maria Mollestad, Bærum Stk1992 228,55

7. Alexander Marki Mork 95 Stavanger SC 961p

8. Vebjørn Lindhjem 95 Lørenskog/Rælingen 940p

9. Mathias Janvin 95 Madla SK 884p

10. Mark Strømme 95 Bærumsvømmerne 875p

11. Erik Amundsen 95 Poseidon 848p

12. Anders Torvanger 95 Lambertseter SK 782p

13. Daniel Sandhåland 95 Karmøy SK 767p

14. Henrik Søfteland 95 Delfana 757p

15. Jonas Ødegård Aanby 95 Delfana 725p

16. Jarl André Bergsvenkerud 95 Lør/Ræl 703p

17. Eirik Nielsen 95 Poseidon 653p

18. Martin Næss Kjølholdt 95 Kolbotn IL 582p

3. Caroline Nygaard, Spinn 1991 223,25

4. Charlotte J.Vatne, Bergen Stk 1993 187,10

5. Stine Grindheim, Bærum Stk 1991 168,30

6. Wibecke Kamp, TS&LK 1989 162,25

7. Thea Bech, Bærum Stk 1990 157,55

8. Marianne Grødem Reine, Pingvin Stk 155,95

9. Karine Lindholm Liland, Oslo Stk 1990 155,40

10. Viktoria Vermedal, Bærum 1991 153,95

11. Frida Junker, Spinn 1991 135,30

Gutter svikt B

1. Andreas Sjursen, Bærum Stk 1992 284,00

2. Christoffer Bekke, Kr.sand Stk 1991 236,70

3. Pål Gundersen, Spinn 1992 222,40

4. Eskil Salte, Stavanger SC 1991 199,25

5. Marcus Shaw, Bærum Stk 1992 190,80

6. Mikkel Eltervåg, Stavanger SC 1990 185,15

7. Lars Kirsebom Sørensen, Spinn 1992 181,35

8. Helleik Syse, Pingvin Stk 174,80

9. Phillip Welhaven, Bærum Stk 1990 173,60

10. Didrik Aubert, Bærum Stk 1992 170,75

11. Eirik Lorentzen, Sandefjordst.1991 161,55


[NORSK SVØMMING 3/2006] 2312. Ole O. Skeie, Stavanger SC 1990 158,60

13. Håkon Helsengreen, Pingvin Stk 148,20

14. Rasmus Bendvold, Kr.sand 1991 135,00

Jenter tårn C

1. Anette Henriksen, Spinn 1995 186,45

2. Ingvild Tajet, Hamar I.L. 152,40

3. Betine Henriksen, Spinn 1993 141,80

4. Marianne Grødem Reine, Pingvin Stk 139,80

5. Thea Dybvig, Hamar I.L. 135,45

6. Sunniva Stensholt, Spinn 1994 130,70

Gutter tårn C

1. Christoffer Bekke, Kr.sand Stk 1991 174,85

2. Jonathan Nielssen, Oslo Stk 1991 133,90

3. Jørgen Olaussen, Bærum Stk 1993 127,35

4. Mikkel Eltervåg, Stavanger SC 1990 126,40

5. Mats Dalebråten, Oslo Stk 1991 123,10

Jenter tårn D

1. Kaja Eriksen, TS&LK 1993 76,45

2. Wibecke Kamp, TS&LK 1989 71,85

3. Maja H. Svendsen, TS&LK 1990 62,40

Gutter tårn D

1. Trym Reitan Bu, Stavanger SC 1992 100,30

2. Mathias Ryen, Kristiansand Stk 1994 97,10

3. Ådne E. Johannesen, Stavanger SC 1993 91,30

4. Kristoffer Schrøder, Spinn 1994 87,70

5. Sindre Gjelsvik, TS&LK 1993 85,10

6. Lasse Skår, TS&LK 1994 84,70

7. Andre Skjerdal, Spinn 1994 81,55

8. Ole Ofstad Skeie, Stavanger SC 1990 79,95

9. Christoffer Hatlestad, Spinn 1992 79,90

10. Lars Kirsebom Sørensen, Spinn 1992 74,00

11. Stian Sandstad, TS&LK 1993 73,45

12. Eirik Lorentzen, Sandefjord1991 71,70

13. Martin Haavik, Kristiansand Stk 1993 60,60

14. Erik Buer, Hamar I.L. 51,95

15. Jo Forbord Stavdal, Oslo Stk 1991 37,45

Junior-NM stup

Jenter 1 meter, yngre junior (B)

1. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar IL 230,45

2. Emmy Kamilla Johansen, Spinn 212,00

3. Thea Dybvig, Hamar IL 211,25

4. Maria Mollestad, Bærum stupklubb 209,65

5. Betine Henriksen, Stupklubben Spinn 187,25

6. Ingvild Tajet, Hamar IL 181,50

7. Charlotte J. Vathne, Bergen Stupeklubb 162,15

8. Stine Grindheim, Bærum stupklubb 158,30

9. Ida Eltervåg, Stavanger Stupe Club 155,30

10. Marianne Reine, Pingvin Stupklubb 147,90

11. Trine Storm Dahl, Stavanger Stupe Club 130,30

12. Victoria Vermedal, Bærum stupklubb 126,95

Jenter 3 meter, eldre junior (A)

1. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb 341,30

2. June Witt, Bærum stupklubb 320,95

3. Evy Nergård, Hamar 289,90

4. Hilde Lerøy Myrvold,, Bergen Stupeklubb 281,80

5. Thea Moen Aars, Bergen Stupeklubb 253,55

6. Ellen Sophie Noraas, Kristiansand Stk 247,75

7. Cecilie Meyerk Bergen Stupeklubb 241,65

8. Thea Bechk Bærum stupklubb 204,60

Gutter tårn, eldre junior (A)

1. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupeklubb 394,65

2. Espen Gilje Bergslien, Stavanger SC 326,25

3. Nicolaj Broby Bærum stupklubb 251,10

4. Mikkel Stokke Stupklubben Spinn 248,00

5. Kjetil Straum Vestvik Randaberg 225,35

Gutter tårn, yngre junior (B)

1. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb 302,35

2. Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb 285,15

3. Andreas Sjursen, Bærum stupklubb 266,75

4. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb 254,35

5. Hallvard Sandven, Bærum stupklubb 211,00

6. Thomas Bjørnsgård, Stupklubben Spinn 204,10

7. Pål Gundersen, Stupklubben Spinn 197,05

8. Sigurd Tvedt, Hamar 191,80

Jenter svikt E

1. Hanne Viga, Randabergstuperne 1994 107,85

2. Sara Ravnås, Stavanger SC 1994 96,15

3. Maria Wigestrand, Stavanger SC 1994 91,60

4. Rikke Tuxen, Randabergstuperne 1995 89,25

5. Mari Rye Larsen, Stavanger SC 1993 88,15

6. Marin Håskjold, TS&LK 1993 79,20

7. Ann Helen Malmei, Pingvin Stk 79,00

8. Henrikke Grødem Reine, Pingvin Stk 78,40

9. Lisa Johannessen, Pingvin Stk 78,00

10. Kaja Sanner, Stavanger SC 1992 73,95

11. Marita Akersveen, Oslo Stk 1994 73,45

Gutter svikt E

1. Wilhelm Silseth, Bærum Stk 1995 97,70

2. Tor Geir Garpestad, Randaberg 1994 94,70

3. Andreas Naavik, TS&LK 1993 87,20

4. Mathias Salomonsen, Pingvin Stk 86,00

5. Anton Markmanrud, Bærum Stk 1994 82,65

6. Sondre U. Fjell, Stavanger SC 1991 77,85

7. Jone Johannesen, Stavanger SC 1994 75,20

8. Asbjørn Tuxen, Pingvin Stk 72,30

9. Gustav Hermann, Bærum Stk 1995 70,70

10. Hans Einar Elnes, Spinn 1994 67,10

11. Marius Ruud, Hamar I.L. 63,90

12. Johannes S. Herem, SSC 1992 61,20

Jenter svikt C

1. Anette Henriksen, Spinn 1995 182,55

2. Betine Henriksen, Spinn 1993 170,05

3. Sunniva Stensholt, Spinn 1994 140,85

4. Ida Eltervåg, Stavanger SC 1992 139,55

5. Marthe Skabo, Oslo Stk 1989 134,10

6. Trine Storm Dahl, Stavanger SC 1993 131,05

7. Thea Dybvig, Hamar I.L. 128,60

8. Ingvild Tajet, Hamar I.L. 118,80

9. Rebecca Arntsen, Oslo Stk 1991 97,95

10. Maja H. Svendsen, TS&LK 1990 86,40

Gutter 1 meter, yngre junior (B)

1. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb 333,70

2. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb 302,80

3. Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb 293,25

4. Andreas Sjurse,n Bærum stupklubb 265,60

5. Hallvard Sandven, Bærum stupklubb 217,45

6. Espen Salte, Stavanger Stupe Club 209,50

7. Pål Gundersen, Stupklubben Spinn 207,45

8. Thomas Bjørnsgård, Stupklubben Spinn 205,40

9. Trym Reitan Bu, Stavanger Stupe Club 199,95

10. Eirik Lorentzen, Sandefjordstuperne 196,40

11. Ådne Emil Johannesen, Stavanger SC193,00

12. Kjetil Engelsgjerd, Stavanger Stupe Club 179,70

13. Vetle Espeseth, Stavanger Stupe Club 156,80

Jenter tårn, eldre junior (A)

1. June Witt, Bærum stupklubb 279,00

2. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb 244,70

3. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb 239,45

4. Hilde Lerøy Myrvold, Bergen Stupeklubb 236,40

5. Thea Moen Aars, Bergen Stupeklubb 234,00

6. Evy Nergård, Hamar IL 231,70

7. Maria Tandberg Nygård, Bergen Stk 227,15

8. Thea Bech, Bærum stupklubb 181,05

9. Synnøve Bolstad Eri, Bærum stupklubb 146,65

Jenter 3 meter, yngre junior (B)

1. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar IL 251,25

2. Maria Mollestad, Bærum stupklubb 216,35

3. Betine Henriksen, Stupklubben Spinn 196,05

4. Caroline Nygaard, Stupklubben Spinn 177,95

5. Emmy Kamilla Johansen, Spinn 176,80

6. Charlotte Johansen Vathne, Bergen Stk 173,45

7. Ida Eltervåg, Stavanger Stupe Club 151,20

Gutter 1 meter, eldre junior (A)

1. Espen Gilje Bergslien, Stavanger SC 449,30

2. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupeklubb 424,55

3. Mikkel Stokke, Stupklubben Spinn 311,60

4. Kjetil Straum Vestvik, Randaberg 297,75

5. Nicolaj Broby Bærum, stupklubb 292,10

6. Thomas Storm Dahl, Stavanger Stupe Club 261,65

7. Frederik Lehmann, Sandefjordstuperne 214,95

8. Mikkel Eltervåg, Stavanger Stupe Club 206,50

9. Kristian Helland, Stavanger Stupe Club 166,45

Gutter svikt C

1. Karl I. Harestad, Randaberg 1994 178,85

2. Andre Skjerdal, Spinn 1994 146,65

3. Mathias Ryen, Kristiansand Stk 1994 144,90

4. Martin Haavik, Kristiansand Stk 1993 139,15

5. Trym Reitan Bu, Stavanger SC 1992 137,15

6. Ådne E. Johannesen, Stav. SC 1993 136,40

7. Christoffer Hatlestad, Spinn 1992 123,05

8. Kjetil Engelsgjerd, Stavanger SC 1993 120,40

9. Jørgen Olaussen, Bærum Stk 1993 116,95

10. Jonathan Nielssen, Oslo Stk 1991 114,75

11. Stian Sandstad, TS&LK 1993 103,85

12. Mats Dalebråten, Oslo Stk 1991 96,95

13. Jo Forbord Stavdal, Oslo Stk 1991 96,05

Jenter tårn E

1. Betty L. Johansen, Kristiansand Stk 1995 93,10

2. Rikke Tuxen, Randabergstuperne 1995 91,55

3. Hanne Viga, Randabergstuperne 1994 90,00

4. Marin Håskjold, TS&LK 1993 86,25

5. Kristin Sand Bakken, Bergen Stk 1993 83,35

6. Idunn Prestholm, Stavanger SC 1994 78,95

7. Elise Haavik, Kristiansand Stk 1995 76,35

8. Henrikke Grødem Reine, Pingvin Stk 75,95

9. Ida Eltervåg, Stavanger SC 1992 75,50

10. Marita Sirevaag, Stavanger SC 1992 71,50

11. Marita Akersveen, Oslo Stk 1994 52,00

Gutter tårn E

1. Kjetil Engelsgjerd, Stavanger SC 1993 89,60

2. Andreas Naavik, TS&LK 1993 82,95

3. Rasmus Bendvold, Kristiansand Stk 1991 80,60

4. Anders Christoffersen, Sandefjord 1993 79,20

5. Tor Geir Garpestad, Randaberg 1994 77,90

6. Vetle Espeseth, Stavanger SC 1993 74,10

7. Mathias Salomonsen, Pingvin Stk 64,80

8. Marius Løvmo, Stavanger SC 1991 64,45

9. Asbjørn Tuxen, Pingvin Stk 59,35

10. Anton Markmanrud, Bærum 1994 47,75

Gutter 3 meter, eldre junior (A)

1. Espen Gilje Bergslien, Stavanger SC 401,00

2. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupeklubb 398,10

3. Nicolaj Broby, Bærum stupklubb 301,30

4. Kjetil Straum Vestvik, Randaberg 299,05

5. Mikkel Stokke, Stupklubben Spinn 295,80

6. Mikkel Eltervåg, Stavanger Stupe Club 190,20

Jenter tårn, yngre junior (B)

1. Kamilla Leganger-Krogstad, Hamar IL 186,90

2. Emmy Kamilla Johansen, Spinn 181,45

3. Caroline Nygaard, Stupklubben Spinn 179,45

4. Ingvild Tajet, Hamar IL 173,95

5. Marianne Reine, Pingvin Stupklubb 163,80

6. Betine Henriksen, Stupklubben Spinn 162,55

7. Thea Dybvig, Hamar IL 158,50

8. Stine Grindheim, Bærum stupklubb 134,70

9. Charlotte Johansen Vathne, Bergen Stk 122,85

Jenter 1 meter, eldre junior (A)

1. Marielle Johansen Vathne, Bergen Stk 312,10

2. Evy Nergård, Hamar IL 311,60

3. Hilde Lerøy Myrvold, Bergen Stupeklubb 310,10

4. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb 291,80

5. June Witt, Bærum stupklubb 290,20

6. Thea Moen Aars, Bergen Stupeklubb 241,65

7. Maria Tandberg Nygård, Bergen Stk237,75

8. Thea Bech, Bærum stupklubb 186,45

9. Synnøve Bolstad Eri, Bærum stupklubb 155,85

Gutter 3 meter, yngre junior (B)

1. Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb 372,85

2. Espen Valheim, Pingvin Stupklubb 354,80

3. Eirik Valheim, Pingvin Stupklubb 345,80

4. Andreas Sjursen, Bærum stupklubb 270,15

5. Hallvard Sandven, Bærum stupklubb 241,70

6. Pål Gundersen, Stupklubben Spinn 228,85

7. Espen Salte, Stavanger Stupe Club 213,60

8. Marcus Shaw, Bærum stupklubb 196,75

9. Trym Reitan Bu, Stavanger Stupe Club 184,05

24 [NORSK SVØMMING 3/2006]


To gull på under en time

Tvillingene Anders og

Aslaug Marie Hjelmaas

(11) vant begge 100m

rygg under årets ÅM-finalen.

Raskest på BSLKutøverne

sin favorittøvelse

var Aslaug Marie

(1.20,19). Broder Anders

var nesten tre sekunder

bak (1.23,04), men det

holdt allikevel til gull.

Tvilinger

Anders og

Aslaug Marie

Hjelmås fra

BSLK vant

begge 100

meter rygg i

ÅM-finalen.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– Vi er begge klart best på ryggen, sier

de to stolt til Norsk Svømming. Aslaug

Marie tok også bronse på 100m bryst,

mens tvillingbror Anders kom på tredje

på medley.

– Vi har en mor som svømte for BSLK da

hun var ung. Derfor begynte vi på babysvømming

i klubben. Siden har vi bare

blitt her, og vi trives veldig bra, sier de to.

Aslaug hadde vunnet 200m medley om

hun ikke hadde blitt disket for feil vending.

Da ville det også ha blitt sølv i

sammendraget.

– Det var ikke moro å bli disket, men

totalopplevelsen under ÅM var veldig

positiv. Disken var det eneste jeg ikke

var tilfreds med, sier Aslaug Marie, som

allerede har bestemt seg for at skole og

lekser går foran trening.

– Ingen tvil om det, understreker hun.

– Slik er det ikke hos meg. Jeg vil kombinere

skole og trening, og akkurat her

og nå ser jeg ikke på det som noe problem,

sier Anders, som også er en

lovende fotballspiller.

– Det er imidlertid svømminga jeg satser

på, avslutter han.

15 sek. framgang på 50m på halvt år!

Da Tor Joachim Bjørnstad

fra Romedal i Hedmark

begynte å svømme aktivt

i Hamar IL i fjor høst,

hadde han 42 sek. 50

meter butterfly. I KM i mai

svømte han 15 sekunder

raskere og ble belønnet

med NM-billett.

BO NORSENG [TEKST]

OLE-WILHELM S. NORSENG [FOTO]

Hans første forsøk på å klare NM-kravet

på 27,8 endte med 27,48. Kjempepersen

sikret NM-billetten til langbane-

NM. I Speedo Cup ble det ytterligere forbedring

til 27,20.

Hamar-trener Øyvind K. Røsland kan

ikke huske å ha opplevd slik framgang

hos en svømmer noensinne.

Solid framgang Tor Joachim Bjørnstad

startet med svømming som 21-åring, og

etter et drøyt halvt år klarte han NM-kravet

etter en pers på 15 sekunder på 50m

butterfly.

– Dette er en unik prestasjon. Det er første

gang jeg har sett noen komme opp

på et så høyt nivå så fort. Tor Joachim

lærte seg å svømme butterfly i oktober

i fjor, så å klare NM-kravet allerede etter

7 måneder er bare fantastisk. Han har

en veldig ståpåvilje og er råsterk, sier

Røsland.

Øker treningsdosene

Tor Joachim Bjørnstad har trent 2-3 pass

i uka, men nå skal treningsdosene økes.

– Framgangen har vært over all forventning,

så nå skal jeg satse for fullt ett år

framover for å se hvor mye bedre jeg

blir, sier Tor Joachim til Norsk Svømming.

21-åringen skulle egentlig ha reist til

England for å studere til kiropraktor til

høsten, men nå forandrer han planene.

– I og med at det går så bra med svømmingen

og at jeg velger å satse for fullt,

så dropper jeg Englandsplanene og tar

idrett grunnfag på Høgskolen i Elverum i

stedet, sier han, og legger til at nå er

målsettingen å gå under 27 blank i

Trondheim i midten av juli.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 25


[Stup]

God vekst i Landsfinalen

Over 90 unge stupere fra

11 ulike klubber deltok på

årets Landsfinale i Tønsberg

medio april. Det er

en økning på antall stupere

fra i fjor, og dette

lover godt for rekrutteringen

i vår flotte idrett.

Fornøyd

Bærumstrio

F.v. Wilhelm

Silseth (-95),

Anton

Markmanrud

(-94) og

Gustav

Herman

(-95).

INGER GRØDEM REINE [TEKST]

ESPEN NORDBY [FOTO]

Landsfinalen er en finale for stupere

som har deltatt i regionale Tripp Trappstevner.

Dette er rekruttstevner som er

åpen for alle uavhengig av alder og nivå.

Utøverne får stupe konkurranser ut fra

det nivået de er på, og det viktigste er

at alle presterer ut fra sitt eget ståsted

og at deltakerne har det gøy.

Stuperne kan delta i tårn eller på svikt. I

tårnkonkurransen må de stupe fra 5

meter i finalen, mens i de regionale

Tripp Trapp-konkurransene kan de stupe

fra 3 meter fast. I svikt- konkurransen

kan stuperne velge om de vil stupe fra 1

eller 3 meter.

Stupklubben Spinn gjennomførte arrangementet

på en imponerende måte. Det

tekniske gikk på skinner, og stuperne

Wilhelm Silseth fra Bærum fikk gull på

svikten i klasse E.

hadde det også kjekt sosialt i løpet av

helgen i Tønsberg.

Det som er spesielt flott i stuping, er at

deltakerne har glede av - og støtter

hverandre på tvers av klubbene.

For Stuputvalget er det gledelig med så

mange rekrutter i norsk stup. Vi er

avhengig av og opptatt av en stor bredde.

I løpet av konkurransehelgen fikk vi oppleve

stupere som kjempet både om

medaljer og for å forbedre sine egne

prestasjoner. Det var også flere stupere

som presset seg selv i vanskelighetsgraden

på stupene sine, og gleden var stor

fra både stuper og publikum etter fullføring

av vanskelige stup. Det er gledelig

og svært positivt å se så stor aktivitet

blant våre yngste stupere.

Arrangørklubben Spinn fikk flest gullmedaljer,

men flere andre klubber lå tett

etter i medaljefordelingen. Dette viser at

det jobbes godt i klubbene i Norge med

rekruttering.

I klasse C jenter svikt og tårn viste Anette

Henriksen, Spinn, høy kvalitet og vant

begge høydene. Søster Betine tok henholdsvis

sølv og bronse i samme klasse.

Øvrige medaljer i denne klassen gikk til

Ingvild Tajet fra Hamar IL og Sunniva

Stensholt fra Spinn.

Klasse B jenter tårn ble vunnet av Caroline

Nygaard, Spinn, mens vinneren på

svikt ble Kamilla Krogstad Leganger,

Hamar IL.

I klasse D jenter svikt og E jenter tårn tok

Betty Lee Johansen, Kristiansand, begge

gullmedaljene, mens i klasse E jenter

svikt gikk gullet til Hanne Viga, Randaberg,

og Kaja Eriksen fra Trondheim,

stupte til en flott 1. plass i klasse D jenter

tårn.

Øvrige medaljevinnere på jentesiden ble

Emmy Kamilla Johansen, Spinn, Thea

Bech, Bærum, Idunn Prestholm, SSC,

Elise Haavik, Kristiansand, Maria Mollestad,

Bærum, Wibecke Kamp, Trondheim,

Maja H. Svendsen, Trondheim,

Sara Ravnås, SSC, Maria Wigestrand, SSC,

Rikke Tuxen, Randaberg.

I klasse B gutter tårn ble det spennende

mellom 1. og 2. plassen. Karl Inge Harestad

vant til slutt med få poeng over

Andreas Sjursen fra Bærum. I sviktkonkurransen

tok begge gull, Harestad i

gruppe C og Sjursen i gruppe B. Klasse D

gutter svikt ble vunnet av Kristoffer

Schrøder, Spinn og Trym Reitan Bu fra

SSC tok gull i samme klasse i tårn. Kjetil

Engelsgjer, SSC, vant E tårn gutter, mens

gull på svikten her gikk til Wilhelm Silseth,

Bærum. Christoffer Bekk, Kristiansand

ble nummer 1 i C gutter tårn.

Øvrige medaljevinnere på guttesiden

ble Pål Gundersen, Spinn, Lasse Skår,

Trondheim, Vetle Esepeseth, SSC, Jonathan

Nielssen, Oslo, Jørgen Olaussen,

Bærum, Mathias Ryen, Kristiansand,

Ådne Emil Johannessen, SSC, Tor Geir

Garpestad, Randaberg, Andreas Naavik,

Trondheim, Andre Skjerdal, Spinn, Rasmus

Bendvold, Kristiansand.

26 [NORSK SVØMMING 3/2006]


Ny Kamilla fra Hamar med

[Stup]

gull på alle høyder

I fjor var den beste plasseringen

Kamilla Leganger-

Krogstad gjorde i junior-

NM en sjetteplass. I år

gjorde hun rent bord i

yngre junior, og med

dette er trener Jon Grunde

Vegard i ferd med å få

frem en ”ny” Kamilla på

Hamar.

BO NORSENG [TEKST]

OLE WILHELM S. NORSENG/ARVE SANDANGER [FOTO]

Solid trekløver Kristoffer Jørgensen (t.v.),

Espen Gilje Bergslien og Mikkel Stokke.

Det begynner å bli en del år siden Jon

Grunde stod bak stupdronningen Kamilla

Gamme, og han har opp gjennom

årene trent frem mange gode jenter i

Ankerskogen, men nå er så utvilsomt en

”ny” Kamilla på gang. Gull på samtlige

tre høyder i yngste klasse i junior-NM,

og det med rimelig god margin på

Action Marielle Johansen Vatne.

begge svikthøydene, sier sitt om stortalentet

som har landets beste stupfasiliteter

å boltre seg i. Kamilla har kraft og

tørr å bruke brettet, og skiller seg helt

klart ut. Hun har god kontroll i sats og

gjennomføring, og har fortsatt den gode

fremgangen hun også viste i fjorårets

mesterskap. Av andre spennende stupere

i yngste jenteklasse, må vi også

nevne Maria Mollestad, Betine Henriksen,

Emmy Kamilla Johansen, Caroline

Nygaard og Thea Dybvig.

4 til junior-EM

Under junior-NM i Bærum første helgen i

mai, var det spesielt fokus på våre eldste

og beste juniorgutter ift. sommerens

Europamesterskap. Kristoffer Jørgensen

fra Bergen stupte bedre enn kravet til

junior-EM i eldste gutteklasse etter et

suverent tårngull, men internasjonale

mesterskap krever internasjonale resultater.

I Helsinki i slutten av måneden klarte

han dessverre ikke å bekrefte sine

poengsummer. Selv om vi tidligere har

antydet at to av de fire EM-uttatte stuperne

har prestert bedre resultater enn kravene

til junior-VM senere i sommer, har

stuputvalget bestemt at endelig uttak til

VM jr. etter EM jr. Som Kristoffer tar seg

suverent av tårnet, tar Espen Gilje Bergslien

seg av svikthøydene.

EM-laget ser slik ut:

Espen Bergslien, SSC (A, 1m-3m-tårn)

Espen Valheim, Pingvin stupklubb

(A, 1m-tårn-synkro)

Eirik Valheim, Pingvin stupklubb

(B, 1m-3m-synkro)

Amund Gismervik, Pingvin stupklubb

(B, 3m-tårn)

Nye FINA-regler av året på guttesiden

har resultert i noe færre deltagere i spesielt

yngste klasse. Det har blitt ett stup

ekstra på programmet, og kvalik-kravet

har økt tilsvarende for både yngre og

eldre junior-gutter. Allikevel var deltakelsen

blant gutta rimelig god, hvor

Pingvin gjorde storeslem med seier på

alle høyder ved brødrene Eirik og Espen

Valheim og Amund Gismervik. Nevnes

spesielt bør imidlertid Bærumstuperen

Rent bord

Kamilla

Leganger-

Krogstad

suveren i

yngste

klasse.

Andreas Sjursen som klinket til på hjemmebane

i tårnet, og klarte å splitte junior-EM-gutta

på resultatlisten med sin

overraskende bronsemedalje.

I eldste jenteklasse utviste Marielle

Johansen Vathne igjen solide takter. Hun

har trent mye, og har en solid stabilitet -

spesielt hennes 3m som hun vant rimelig

suverent, var meget bra. Selv om det

ble gull også på den laveste svikthøyden,

var marginene her svært små, og denne

konkurransen var kanskje mesterskapets

mest spennende. Både Evy Nergård og

Hilde Lerøy Myrvold på de andre medaljeplassene

stupte bedre enn landslagskravet.

June Witt vant i tårnet, og utviste

som vanlig en flott eleganse.

Bestemannspremiene gikk til Kamilla

Leganger-Krogstad og Eirik Valheim i

yngre junior, og Marielle Johansen Vathne

og Kristoffer Jørgensen i eldste.

Action Espen Gilje Bergslien.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 27


[Anlegg]

– Bergen kan miste hovedanlegget

Svømmepresident Per

Rune Eknes er bekymret

over at byrådet i Bergen

utsetter saken om hovedanlegget.

– Dersom byrådet

ikke kan garantere at

framdriftsplanen holdes,

kan byens anlegg miste

status som hovedanlegg,

sier Eknes til Norsk Svømming.

IVAR FJELD [TEKST OG FOTO]

Eknes er knapp i sine kommentarer til

den siste utviklingen i bypolitikken i Bergen.

Svømmepresidenten ønsker å møte

byråden for å få oversikt over hva det

siste vedtaket i bystyret innebærer.

– Bergen kommune vil flytte hovedanlegget

fra Kronstad til Nygårdstangen.

Hva mener Svømmeforbundet om

dette?

Det var i 2002 at Kulturpartementet purret

Norges Svømmeforbund (NSF) og

ønsket at forbundet skulle peke ut et

hovedanlegg for svømming og stup. På

et styremøte i Bergen plukket svømme-

Hovedanlegg utsatt Byråd Hans-

Carl Tveit i Bergen utsetter på ny

planene om et gigantanlegg for

svømme-idrettene i Bergen.

– Vi legger oss i utgangspunktet ikke opp

i hvor Bergen plasserer hovedanlegget,

men hvor lang tid dette vil ta. Før årtusenskiftet

var det jo også Nygårdstangen

som var det aktuelle stedet, så kom

det en rekke skjær i sjøen. Etterpå har

de flyttet anlegget enda en gang i området

rundt Kronstad. Politikerne i

Bergen virker veldig vinglete, og

vi i NSF er svært bekymret for

denne utviklingen.

– Tomten på Kronstad er ubrukt,

og det kan bygges umiddelbart.

Nygårdstangen er ikke regulert.

Kan Bergen risikere å miste

hovedanlegget? Hvor lenge kan

NSF vente?

– Vi forventer å få til et møte med

politisk ledelse i byen i løpet av

svært kort tid. Dersom Bergen ikke kan

komme med klare garantier for at de

klarer å holde fremdriftsplanen og faktisk

kan fortelle at de ønsker å bygge

anlegget, vil vi ikke gå videre med dem,

og ja, da mister de statusen for hovedanlegg.

– Frem og tilbake er like langt

Bystyret i Bergen vil likevel

ikke bygge nytt

hovedanlegg for svømming

på Kronstad, ei heller

ved Brann Stadion.

Saken utsettes. Nå vil politikerne

på ny regne på

hvor mye det vil koste å

bygge et mindre anlegg

på Nygårdstangen i sentrum.

IVAR FJELD [TEKST]

NILS TVEIT AS [ILLUSTRASJON]

forbundet ut Bergen, Oslo og Stavanger

som de mest aktuelle alternativene.

Bergen ble sett på som den heteste kandidaten,

siden det alt forelå planer om å

etablere Bergensia Badeland på Nygårdstangen

sør for Busstasjonen. Anlegget

skulle etter planen inneholde et langbanebasseng

på 50x25m, et basseng med

stupetårn på 25x20m pluss et oppvarmet

opplæringsbasseng på 16x12m.

– Hvis byggemelding sendes i år, vil det

nye svømmeanlegget, med en byggetid

på 18 måneder, kunne stå klart i 2005,

uttalte svømmepresident Per Rune

Eknes den gang.

Brann inn i planene

I 2004 ble det lansert en plan om å etablere

en ny byarena på et ubrukt tomteland

på Nymark ved Brann Stadion. Tanken

var å bygge en stor idrettspark som

inneholdt en ny stadion for sportsklubben

Brann. Inne i planene lå det et nytt

svømmeanlegg med internasjonale mål.

Vinglete byråd

I august 2004 gjorde bystyret et vedtak

om å støtte Nymarksforslaget. Dermed

ble planene for Nygårdstangen skrinlagt.

Dette fikk Bergen SV til å stille mistillitsforslag

mot byrådet, som mente at

byrådet alt hadde vedtatt å gå for alternativet

på Nygårdstangen. Temperaturen

i Bergen ble ikke lavere da sportsklubben

Brann i november takket nei til

å samarbeide med kommunen. «Bergens

stolthet» ønsket full kontroll over

klubbens eiendom, som fremdeles skulle

hete Brann Stadion. På Brann sine

hjemmesider står det å lese: «Byrådet er

forundret over Branns valg om å ikke bli

med på byarenaen, men aksepterer likevel

valget og vil likevel bygge byarenaen

- uten Brann».


28 [NORSK SVØMMING 3/2006]


«Spitzbergen» Forslaget viser et mulig nytt hovedanlegg i Bergen. Nå er planene på tomta på Kronstad skrinlagt.


Et tredje alternativ

Dermed ble det en ny runde i byrået,

som nå bestemte seg for å utrede et

alternativ på NSB sitt ubrukte tomteland

på Kronstad. Det ble utlyst en arkitektkonkurranse,

og i november 2005 ble

arkitektkontoret Nils Tveit AS og Stein

Halvorsen AS sivilakitekter kåret til

vinner med forslaget «Spitzbergen».

Vinnerutkastet hadde et bruttoareal på

omlag 8.000 kvm pluss tekniske rom.

Tribuene hadde 1.500 plasser, og huset

skulle stå ferdig høsten 2008.

Tilbake til start

1. juni 2006 gjorde byrådet i Bergen en

ny kuvending. Byråd Hans-Carl Tveit la

frem et forslag om at saken utsettes til

etter ferien. Bergen kommune trenger

mer tid på å «gjennomarbeide og kvalitetssikre

saken for å forsikre oss om at

den inneholder alle kostnader og risikomomenter».

I en pressemelding sier

byråden at planene for svømmeanlegget

kan flyttes fra Kronstad til Nygårdstangen.

Dermed må avtalen med Statsbygg

om tomtekjøp heves. Bygging på

Nygårdstangen vil svi i kommunekassen:

Ekstrakostnader til grunnarbeider,

utfyllingskostnader og prosjektering må

påregnes. Dermed kan det bli aktuelt å

redusere størrelsen på hovedanlegget

for svømme-idrettene.

Eknes ny nordisk president

President i Norges Svømmeforbund,

Per Rune

Eknes, ble nylig "valgt" til

ny president i det nordiske

svømmeforbundet.

BO NORSENG [TEKST]

ROLF MIKKOLA [FOTO]

– Den nordiske svømmepresident-jobben

går på rundgang blant Danmark,

Sverige, Finland og Norge, og denne

gangen var det vår tur, forteller Eknes til

Norsk Svømming.

– Det kom derfor ikke som noen stor

overraskelse på meg at jeg ble "valgt"

på møtet i Helsinki i slutten av mai, smiler

han. Island og Færøyene er også

med i det nordiske forbundet, men er

ikke med på president-ordningen.

Det er nordisk kongress hvert år, men

valg kun hvert fjerde år. Norge skal

bekle det nordiske presidentvervet frem

til kongressen i Stockholm i 2010, men

allerede neste år skal NSF være vertskap

for neste nordiske kongress. Per

Nordisk president Per Rune Eknes (i midten foran) er ny president i det nordiske

svømmeforbundet, og NSFs generalsekretær Bjørn Soleng (foran t.v.) blir dermed

administrativ leder for det nordiske samarbeidet de neste fire årene. De øvrige personene

på bildet er presidenter og generalsekretærer fra de andre medlemsnasjonene

i det nordiske svømmeforbundet.

Rune Eknes overtok etter dansken Kaj

Aagaard som har vært nordisk president

de siste fire årene.

– Det viktigste med det nordiske svømmeforbundet

er det faglige samarbeidet

vi gjør på tvers av idrettsgrensene, forteller

Eknes videre. – Vi jobber også

med en del idrettspolitiske saker overfor

LEN og FINA, avslutter han.

Det er nå Norges Svømmeforbunds

administrasjon som skal være sekretariat

for det nordiske svømmeforbundet

de nærmeste fire årene.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 29


[Forskning]

Styrke i vann

Nytt fra svømmeforskningssenteret

ved Norges

Idrettshøgskole.

PER-LUDVIK KJENDLIE, FØRSTEAMANUENSIS,

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

TOM LAURSEN/BO NORSENG [FOTO]

Som mange deltagere sikkert fikk med

seg under NM kortbane i Kristiansand,

har er det nå startet et prosjekt som

heter "Styrke i vann". Prosjektet er et

samarbeid mellom Olympiatoppen, NSF

og Norges Idrettshøgskole. Formålet er

å finne frem til gode målemetoder for

styrke i vann, samt å finne mer ut av

sammenhengen mellom styrke i vann

og prestasjon i svømming.

Vi ønsker også å etablere standarder på

forskjellige aldersgrupper slik at styrke i

vann-parameteren kan benyttes til å

styre treningen riktig og som en del av

en arbeidskravsanalyse. I første del av

prosjektet ble NTG, Larvik og Lørenskog

testet ved gjentatte anledninger for å

etablere målemetoden. Selve kartleggingen

startet under NM i Kristiansand,

og vi håper dette skal kunne fortsette på

andre stevner i 2006 og 2007.

Hvordan måles styrke i vann?

Ved å koble svømmeren til en strikk og

en kraftmåler kan vi måle dra-kraften

som utøveren kan oppnå. Da måler vi

styrken i vann, som er avhengig av styrken

men også teknikken. Ved å måle på

land også, samt for armtak og beinspark,

kan vi gi råd om en rekke parametre, bl.a.

overføringsfaktoren fra land til vann, og

hvor mye beinspark, respektive armtak,

bidrar til total svømmekraft.

Overføringsfaktoren land til vann kan si

noe om hvor godt en svømmer utnytter

sin styrke i vannet. Dersom du blir veldig

mye sterkere på land sier det seg

selv at det må komme til nytte i vannet

også. Det kan vi finne ut av ved å benytte

kraftmåleren.

I tillegg til styrke i vann-målingene foretar

vi også hastighetsmålinger med et

speedometer. Det måler hastigheten

innen hver eneste taksyklus meget nøyaktig,

og gir verdifulle data på sprinthastighet,

sykluslengde og syklusfrekvens.

Alexander Dale Oen

"Norgesrekorden" for styrke i vann innehas

av Alexander Dale Oen på bryst, med

25,8 kg, og for crawl er høyeste verdi

Alle landslagssvømmerne fikk sin styrke

i vann målt under NM i Kristiansand. Her

er det Jørgen Tadvin som gjør seg klar til

å strekke strikken så langt som mulig.

målt på Ørjan Bekken med 25,0 kg. Beste

jente er Ann-Helen Pridesis og Henriette

Brekke med 14,7 kg for crawl, og Anne-

Mari Gullbransen med 17,4 kg på bryst.

Kom gjerne på testing

Svømmeforskerne ved NIH oppfordrer

alle klubber/trenere å få testet sine

svømmere både når det gjelder styrke i

vann og også på speedometeret. Slik

kan dere bidra til at kunnskapsutviklingen

om svømming fortsetter. Vi vil være

tilstede på flere store stevner utover

året. I tillegg er det mulig å teste seg

enten på NIH eller at vi kommer til ditt

hjemmebasseng.

Andre prosjekter

I tillegg til styrke i vann-prosjektet pågår

det også noen andre prosjekter ved

Svømmeforskningssenteret. Treningseffekter

på svømmere er undersøkt i en

treningsstudie - et samarbeid mellom

mastergradsstudent Stian Aspenes ved

NTNU, og undertegnede ved Norges

Idrettshøgskole.

Oksygenopptaksmålinger på Norges Idrettshøgskole. Effekten av styrketrening på

svømmeøkonomien undersøkes.

Svømmere fra Vestbyen, TS&LK, Lørenskog,

Skjetten og Team Oslo gjennomførte

i perioden januar-mars en 9 ukers

treningsperiode som et ledd i studiet av

bl.a. hvilken effekt styrketrening har på

svømmere.

30 [NORSK SVØMMING 3/2006]


Til høsten skal det også gjennomføres et

nytt stort prosjekt, denne gangen med

sprinttrening som tema. Mastergradsstudent

Tommy Pedersen vil undersøke

flere forskjellige sprinttreningsmetoder

og effekten av disse. Det er et stort prosjekt,

og det trengs mange forsøkspersoner,

så klubbtrenere oppfordres til å ta

kontakt med oss ved interesse, også om

dere bor langt utenfor Oslo.

Norge på 6. plass

i "Svømmeforsknings-OL"

Hvert 4. år arrangeres det en stor internasjonal

konferanse for alle i som forsker

på svømming - Biomechanics and

Medicine in Swimming 10. I disse dager

er konferansen lagt til Porto i Portugal.

Av 23 nasjoner kommer Norges bidrag

på 6. plass i antall innlegg. På

www.fcdef.up.pt/bms2006 kan du lese

mer om konferansen. Deltagere fra Norge

er Tommy Pedersen, Kristian Thorsvald,

Stian Aspenes, Robert Stallman, Nils

Vikander og Per-Ludvik Kjendlie.

Testing av styrke på land under NM i Kristiansand - ved Anne Lene Klingberg og artikkelforfatter

Per-Ludvik Kjendlie fra NIH.

Junior- og utviklingsgruppa i svømming

Juniorlandslagstrener

Øyvind K. Røsland samlet

junior- og utviklingsgruppa

til vellykket treningssamling

i begynnelsen av mai.

Foto: Bo Norseng.

I begynnelsen av mai samlet juniorlandslagstrener Øyvind K.

Røsland både juniorlandslaget og utviklingsgruppa på treningssamling

i Ankerskogen på Hamar for få en god start på langbanesesongen.

Fra utviklingsgruppa (gutter

90-92/jenter 92-93) deltok

av Christer Koch Kvam, Øvre

Eiker SK, Håkon Aleksander

Vik, Halden SK, Martin

Åsheim, Lørenskog og Rælingen

KSK, Mattis Saghaug,

IL Varg/Team Oslo, Mikael

Bergene, Kolbotn IL, Sindre J.

Nilo, Sandefjord SK, Sverre

Næss, Sarpsborg IL, Bitte

Fagermo, Narvik SK, Siri

Nicoline Andersen, Haldens

SK, Elin Slaatmo, Hamar IL,

Siri Eva Kristiansen, Øvre

Eiker SK (nå Asker SK) og

Emma Isdal, Kolbotn IL.

Røsland melder om godt fremmøte og

god innsats – noe som lover godt for

sommersesongen – ikke minst ungdomsnordisk,

junior-EM og langbane-NM i

Trondheim. Fra juniorgruppa (gutter 88-

89/jenter 90-91) deltok Eirik Ravnan,

Hamar IL, Maxim Christensen, KSA, Petter

Braarud, Lambertseter SK, Ronnie

Anstensen, SSK Skjetten,Øystein Hetland,

Bærumsvømmerne, Cecilie Waage Johannessen,

Karmøy SK, Ingrid N. Knutzen,

Lambertseter SK, Kristine Mella, Bærumsvømmerne,

Line Løvberg, Lambertseter

SK og Victoria S. Løken, Aalesund SLK.

Av ulike årsaker kunne ikke Marcus Tesdal,

Bergensvømmerne, Stian A. Evja,

Lambertseter SK, Øyvind Kalvø, Bergensvømmerne,

Christian Thorsen, Lambertseter

SK, Petter Fagelund, NTG/Bærumsvømmerne

og Ina Marleen Holm, Team

Stavanger, delta på denne samlingen.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 31


[Vannpolo]

Mye godt spill i bassenget

For sjette året på rad

arrangerte Nordby IL jr.-

NM i vannpolo. Pga. antallet

lag har turneringen

etter hvert fått navnet

VPU-Cup.

JENS JOHAN ORNING [TEKST]

ROLF HUNSGÅR [FOTO]

I årets turnering stilte det lag fra Askøy,

Vika, Lørenskog og Nordby, i tillegg til at

våre svenske venner fra Ängelholm kom

med to lag, samt tre spillere til yngste

klasse. Dessverre måtte Stavanger trekke

sine tre påmeldte lag i siste liten.

For at alle de yngste spillerne (f. -95 og

yngre) skulle få spille, ble det mikset to

lag med spillere fra Nordby, Vika, Lørenskog

og Ängelholm. Fire jevne og velspilte

kamper gjennomført med stor

entusiasme.

I de to andre klassene -93 og yngre og -

86 og yngre, stilte det til sammen syv

lag. I den yngste av klassene var det lag

fra Ängelholm, Lørenskog og Nordby.

Etter seks meget jevne og tøffe kamper,

gikk svenskene seirende ut av turneringen,

med Lørenskog som nummer to og

Nordby som nummer tre.

I eldste klasse var Ängelholm suverene.

Med flere juniorlandslagsspillere, knuste

de Vika i finalen med 10-2. Kampen om

tredjeplassen ble en triller. Etter at Nordby

hadde slått Askøy 10-2 i de innledende

rundene, sto det uavgjort 5-5 ved

full til. Nordby trakk til slutt det lengste

strået og vant kampen 7-6 etter to ekstraomganger.

På de norske lagene ble følgende spillere

kåret til beste klubbspiller:

1993-klassen Mange blide og fornøyde

spillere på Nordbys lag.

1995-klassen Mange blide og fornøyde

fjes å se i yngste klasse.

Lørenskog 93: Eirik Albins

Nordby 93: Sebastian Parelius

Vika 86: Truls Aas

Nordby 86: Tommy Mikkelrud

Askøy 86: Lise Marie Brandsdal

Nordby Arrangørklubben stilte et solid

86-lag i VPU-cupen.

Action Høyt tempo i bassenget i yngste

klasse (1995).

Action Det var høy tempo i kampen

mellom Ängelholm og Nordby 93.

Askøy 86-laget hadde en fin vannpolohelg.

Lørenskog Her er noen av spillerne på

93-laget.

Vika 86-laget var godt fornøyd med innsatsen.

32 [NORSK SVØMMING 3/2006]


[Kretser]

105 svømmere

på kretssamling i Rogaland!

Rogaland svømmekrets

arrangerte 7.-9. april

kretssamling på Bryne

ungdomsskole. Målgruppen

var svømmere i ÅMalder.

Ansvarlig for opplegget

var ungdomsutvikler

i Madla SK, Alexander

Salte Hagenes, med hjelp

fra styret i Rogaland

Svømmekrets.

WENCHE SALTE [TEKST OG FOTO]

Med over 100 i bassenget samtidig, er

det viktig at organiseringen i banene er

god.

Da påmeldingsfristen gikk ut fikk vi et

lite sjokk over antall påmeldte, - det var

105 svømmere fordelt på 8 klubber. Av

disse var det 17 som var kvalifiserte til

ÅM-finalen. Dette var palmehelgen -

starten på påskeferien. Det var foreldre

som utsatte å reise på fjellet for at barna

skulle få bli med på leir. Kjempebra!

Svømmerne ble delt inn i grupper etter

alder i til sammen 3 grupper. Første dag

startet med registrering og fordeling i

klasserom, litt kaotisk en stund, men ting

roet seg. Kl. 20.00 var alle svømmerne

klar i bassenget for å trene på stevne-innsvømming.

Med så mange svømmere

fordelt på bare 5 baner, ble det noen blåmerker

- men det gikk utrolig bra alikevel.

Alexander fikk hjelp av SSC-trener Glen

Cudmore. Vi som sto for maten har en

mistanke om at disse barna ikke hadde

Rogaland

Svømekrets

arrangerte storsamling

for ÅMklassene,

og

ungdomsutvikler

Alexander

Salte Hagenes

hadde en lydhør

forsamling

på plass på

Bryne.

spist noe særlig den dagen, for da alle

hadde spist var det gått med 18 brød og

en kasse bananer, - det var rett før de

hang i trærne. Istedenfor å henge i trær

brukte de tau og ringer i gymsalen.

Lørdag morgen var det fullt kjør med

frokost, svømming og regelgjennomgang.

Alexander hadde fortsatt med seg

Glen og ut på formiddagen kom mastersvømmer

Tor Morten Wist fra Bryne

og hjalp til på kanten. Det var også trenere

med fra Ålgård, Nærbø og Karmøy,

men de observerte mest for å lære selv.

De hadde fly-/bryst-teknikk og undervannsarbeid.

Undertegnede hadde regelgjennomgang

i gymsalen, og gikk gjennom det

vi dommere har mest disker på, og forklarte

hvor butterflysparket kommer inn

i undervannstaket på bryst. Vi tørrtrente

også på startstup.

Deretter stod ernæring og kosthold på

menyen. Her må foreldrene skjerpe seg

spesielt når det gjelder væskeinntak, for

det er mange som ikke drikker nok

vann. Alexander hadde nå basisøvelser

med styrke i gymsalen.

Etter lunsj forsvant en del ut i snøslapset

ned i Bryne, - regner med de smakte på

påskesjokoladen siden vi hadde totalforbud

mot godterier og brus. Vi måtte

igjen ut og kjøpe mer mat.

Etter lunsj hadde neste gruppe styrke

og deretter crawl/rygg i bassenget pluss

oppganger. De som ikke var i vannet

hadde "Stevnevaner" på menyen, - hva

skal en gjøre og ikke gjøre foran og

under stevner.

Lørdag kveld var det kjøttkaker, sjokoladekaker

(ja, litt usunt også) og film på

programmet.

Søndagens program bød på vendetrening

i vann og på land. Det var en del

hoder som virkelig måtte begynne å

tenke på hva de gjør i vendingene da

det skulle prøves på land, men det gikk

bra til slutt.

Før avreise ble det servert lapper i kantinen

- ca. 300 stk. Det var en slitsom

men utrolig givende og morsom helg. Vi

hadde kun 1 tur på legevakten, og 1

neseblødning - ellers gikk alt smertefritt.

Vi må takke foreldrene fra Frisinn, Ålgård

og Bryne som hjalp til, pluss alle andre

som var og tok et tak. Også tusen takk

til svømmerne - dere var en kjempegjeng.

Uten mat og drikke duger helten ikke

- her er det Stine Kristoffersen fra Frisinn

som forsyner seg godt.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 33


[Samarbeidspartnere]

Million-avtale med LO og Fagforbundet

– Anlegg og utdanning i fokus

I forrige Norsk Svømming

kunne vi bringe gladmeldingen

om at LO og Svømmeforbundet

har inngått

en to-årig samarbeidsavtale

til en verdi av en halv

million kroner. Nå er også

Fagforbundet som jo er en

del av LO, i ferd med å

inngå en lignende samarbeidsavtale

med NSF til en

verdi av 600.000 kr.

BO NORSENG [TEKST]

SISSEL M. RASMUSSEN/LO-AKTUELT [FOTO]

– Avtalen med Fagforbundet går på fire

år, forteller NSF-president Per Rune

Eknes til Norsk Svømming. – Fokus i

avtalen vil ligge på utdanning og kompetanseoverføring.

Vi skal innlede et

samarbeid med Fagforbundet for å lage

bedre utdanningssystemer for både

klubber og svømmehaller, og vi skal

også samarbeide om bl.a. "Svømt langtkampanjen"

spesielt, forteller han.

Avtalen med Fagforbundet vil bli 4-årig,

og representerer en verdi på 600.000

kroner, og vil bli signert i disse dager.

Den to-årige samarbeidsavtalen med LO

er allerede signert, og bygger på et godt

samarbeid spesielt innenfor svømmeanlegg

og "prosjekt svømmehallsmilliarden"

den siste tiden. Dette samarbeidet

skal nå utvikles til også å omfatte bl.a.

opplæring og svømming blant de yngste.

– LO og NSF skal samarbeide utfra sammenfallende

verdigrunnlag til begge

organisasjonene basert på Svømme-

forbundets formålsparagraf "Hver nordmann

en svømmer - hver svømmer en

livredder", forteller Per Rune Eknes

videre.

Selv om detaljene i samarbeidsprosjektet

ikke er ferdig beskrevet ennå, ligger

det i kortene at det vil bli satset på oppfølging

av "prosjekt svømmehallsmilliarden".

Eknes understreker imidlertid at

ingen av de to samarbeidsavtalene

innebærer noe politisk samarbeid.

Bassengkameratene Svømmeforbundet har inngått samarbeidsavtale med LO og Fagforbundet. På bildet tar LOs 2. nestleder

Geir Mosti (t.v.) og svømmepresident Per Rune Eknes seg "en dukkert" i det samme bassenget i Askim som den lille jenta Arbeiderpartiet

brukte på sine valgkampplakater (lille bildet). Fortsatt er dette bassenget tomt...

34 [NORSK SVØMMING 3/2006]


SVØMME

Infoserv@online.no - Foto: Vidar Alfarnes

merkene

Sett inn ønsket antall under hvert merke og send siden til ordrefaks 62 95 06 11.

Svømmemerkene kan også kjøpes gjennom svømmehallen eller klubben.

Du finner informasjon om kravene i brosjyren «Svømmemerkene» og på www.svomming.no

FERDIGHET DISTANSE MOSJON

HAVHESTEN

NYBEGYNNERE

VIDEREKOMMENDE

1000 M

10 MIL

HAVHESTPLAKETT

SELUNGEN

HAI

5 MIL

500 M

HAVHEST STATUETT

PINGVIN

DELFIN

4 MIL

SKILPADDE

200 M

SVØMMEKNAPPEN

STORE HAVHESTEN GULL

3 MIL

STORE HAVHESTEN SØLV

SJØLØVE

HVAL

100 M

2 MIL

STORE HAVHESTEN BRONSE

VANN

SEL

25 M

1 MIL

LILLE HAVHESTEN

FERDIGHETSMERKER

30,- pr stk

DISTANSEMERKER

30,- pr stk

MOSJONSMERKER

40,- pr stk

HAVHESTEN

lille 30,-/store 42,- pr stk

Ja takk - jeg bestiller herved det antall svømmemerker som er fylt inn ovenfor

Navn/klubbnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontaktperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. . . . . . . . . . . . Sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestilling av merker kan gjøres via www.idrettsbutikken.no – telefon 62 95 06 30 – faks 62 95 06 11 – e-post: idrettsbutikken@klubben.no


[Innlegg]

Kravene til trenere viktigere enn et NIS

Lambertseter Svømmeklubbs

trener Nils Uno

Davidsen peker på noen

viktige faktor som kan

bringe norsk svømmeidrett

ytterligere frem (se

artikkel side 12). Dannelsen

av «NIS» kan være

et viktig middel, fordi;

Organiserte trenere

vil - gjennom deres organisasjon - rette

krav til arbeidsgiverne (klubbstyrene).

Ikke nødvendigvis om øket lønn, men i

første rekke om ordnede, forutsigbare

arbeidsforhold, mer tilpasset andre

yrkesgrupper enn i dag. Mange kan ha

meget gode arbeidsavtaler med sine

trenere.

Få vil likevel være uenige i at en svømmetreners

arbeidsdag skiller seg betydelig

fra nesten alle yrkesgrupper. I tillegg

er resultatet av deres arbeid gjenstand

for kontinuerlig evaluering. Det

gjelder mange andre yrker også, ja vel.

Men få eksponeres så ofte, og så ubarmhjertig.

Av utøverne, arbeidsgivere, foreldre,

presse og "mannen i gata".

Svømmetrenere slipper nok lettere fra

slik evaluering enn for eksempel fortballtrenere.

Jeg er fristet til å legge til -

dessverre. For nettopp i evalueringen av

trenernes prestasjoner, eller mangel på

slik, tror jeg vi finner en stor svakhet i

norsk svømming på topplan. Jeg skal

begrunne det:

Trenersuksess

kommer relativt fort i svømming. Spesielt

i arbeidet med yngre. Og det er jo det

(norsk) svømming består av; unge

svømmere. En entusiastisk stå-på trener

oppnår raskt gode resultater. Det tar

neppe mer enn maks. to år å bygge opp

klubbens beste 10-11 åring(er) til å nå

en ÅM-finale. Suksess er allerede sikret.

Men på veien videre mot NM-finalister

stopper det opp.

Trenerens arbeidsdag er ikke akkurat etter «boka».

Den har, som oftest

- svært tidlig start

- relativt sen avslutning

- masse helge-jobbing

- delt arbeidsdag for de aller fleste

- i praksis langt over 37,5-timersuke

Hva kan det forventes av en trener

innenfor normal-rammen, dvs. 37,5-

timersuke?

- 2 daglige treningsøkter i 5 dager à

2,25 timer x 10 = 22,5 uketimer

- for- og etterarbeid, møter (med

klubb, andre trenere, støtteapparat,

utøvere, foreldre), test-oppfølging

o.a., 1,5 timer daglig = 7,5 timer

- stevner, samlinger treningsleire

= 7,5 timer

Dermed er arbeidsuken allerede full.

De aller fleste trenere på dette nivået

vil arbeide langt mer enn det på årsbasis.

I tillegg kommer altså ubekvem

arbeidstid og delt arbeidsdag.

Enkelte klubber velger å ansette en trener

i halv stilling, gjerne kombinert med

en halv administrativ stilling. Det kan

være bra i en begynnerfase. Bare klubben

vet hva de kan forvente. Halv trener-stilling

kan kun gi ca. 4 ukentlige

Det skal ikke tapes mange kamper på rad

innen fotball før det rettes spørsmål om

trenerens dyktighet. Men sjelden i svømming.

Det er mange eksempler på svømmetrenere

som ikke "leverer varen", men

likevel fortsetter. År etter år. Ja, hvor

mange norske svømmetrenere - uansett

nivå - er løst fra sine stillinger når resultatene

uteblir? Hvorfor er det slik?

Progresjon i treningen

Har trenere uten ønsket suksess/utvikling

sluttet å komme på treninga? Sluntret

unna de daglige? Hviler de på fjorårets

laurbær? Neppe.

Men kanskje mangler det progresjon fra

fjorårets opplegg? For å fortsette fjorårets

suksess trengs det en videreføring

av tidligere arbeid. Enten mer trening,

bedre kvalitet, forbedring av teknikk,

mer individualisering. Skjer ikke det

stopper fremgangen fort.

økter = 9 timer. Ca. 5 timer til stevner

etc. og 5 til for- og etterarbeid, etc. Dermed

gjenstar 18,5 uketimer til annet

administrativt arbeid. Ønskes 5 treninger

blir timefordelingen ca. 21 til trenerarbeid

og ca. 16,5 til administrasjon.

Det er altså svært viktig at klubben

som arbeidsgiver vet hva en treneradministrators

arbeidsuke faktisk kan

romme. Klubben lister gjerne opp en

lang rekke områder de forventer at

stillingen skal omfatte. Men legges for

mange oppgaver i stillingen vil stort

sett ett av to skje:

1. Stillingshaveren blir tidlig utbrent

hvis for mye skal utrettes

2. Kvaliteten på de fleste (alle)

arbeidsoppgavene blir dårligere jo

mer som skal utføres

Like viktig er det at klubben har en

langsiktig plan for videre utvikling.

Etter hvert som en (dyktig) trener får

frem flere og bedre svømmere, kreves

det, naturlig nok, mer og mer tid på å

videreutvikle mot neste nivå. Det vil gå

mer tid til trening, og mindre tid på

annet arbeid. Klubben må da finne

andre til å overta dette.

Da kommer arbeidsgiver (klubbens

styre) inn. Det må foretas grep for å

sikre videre fremdrift. Stille spørsmål.

Evaluere, kommunisere og reagere. Ikke

alene, men i nært samarbeid med trener(e)

og andre involverte.

Hvorfor kommer ikke utøverne videre,

slik alle trodde etter forrige sesong? Er

det fordi

- treneren ikke er dyktig nok?

- treneren ikke arbeider like hardt lenger?

- svømmerne ikke trener godt nok - eller

mangler motivasjon?

- støtteapparatet rundt de aktive og -

NB! rundt treneren må bedres?

- for lite treningstid - eller mangel på

styrketrenings tilbud?

Eller ca. 25 andre relevante årsaker. Som


36 [NORSK SVØMMING 3/2006]det faktisk er fullt mulig å gjøre noe

med, bare de gripes fatt i.

Hvorfor gjør ikke styrer og ledere det da?

Vel, det er nok sakens kjerne. De har

allerede ansatt en mer eller mindre profesjonell

trener. Så må det jo være

hans/hennes jobb å gjøre noe med de

ovennevnte punktene. Det er jo treneren

som er fagpersonen.

Så riktig. I tillegg er treneren ofte også

den sterkeste personen i klubben. Lederen

og styret er der i mange tilfeller kun

fordi klubben må ha slike funksjoner.

Ikke fordi de så inderlig ønsket å være

der. Deres hovedoppgave er dessuten

ikke det sportslige. Det ansetter de treneren

til. Styret konsentrerer seg om å

skaffe driftsmidlene. En oppgave mer

enn stor nok. Så toer de sine hender når

resultatene uteblir. Ingen kritikk. – Vi kan

jo risikere å stå uten, hva har vi da?

Nettopp. Det er trenermangel. Mangel

på hardt arbeidende, kunnskapsrike,

karismatiske og godt organiserte trenere.

Stor mangel. Så klubbene holder

på det de har.

Men min påstand

er også at trenerne ønsker krav. Ønsker

å bli jevnlig evaluert. Ønsker å ha høye

mål. Men ikke alene; sammen med

klubbens ledelse. Davidsen er krystallklar

på det, og jeg tror altså at han har

helt rett.

Så klubbstyrer - se en eventuell treneroganisasjon

som et skritt i retning av

bedre tider for norsk svømming og dere

selv. Som en samarbeidspartner som

stiller krav på vegne av sine medlemmer

(trenerne), og som forventer at det

blir stilt tilsvarende krav tilbake (til trenerne)

fra dere. Det kan bli et spennende

og fruktbart samarbeid.

Men at en trenerorganisasjon skal være

forbeholdt kun de profesjonelle trenerne

er jeg uenig i. Skal det ikke være plass til

en Inge Karlsen, Alf Almberg, Yngve

Dramstad o.a. der?

Sett krav til trenerens nivå og produksjon.

Kanskje også til

formell utdannelse.

Og kom i gang, jo før

jo heller.

[Innlegg]

Den nye ÅM-strukturen

og heatoppsett på 200m medley

Årets ÅM Nasjonal Finale

ble gjennomført etter den

nye ÅM-strukturen som ble

vedtatt av Svømmeutvalget

(SvU) og offentliggjort

i mai 2005. De endringer

som ble offentliggjort

da var noen klasseendringer

for 11-åringer,

stafettene ble kuttet ut og

at det skal være de 4 beste

av de 5 øvelsene som skal

telle i poengsammendraget.

Det ble i mai 2005

ikke vedtatt noen endringer

for heatoppsettet på

den avsluttende øvelsen

200m medley.

SvU besluttet så sent som 23. mars 2006

(3 dager før kval.-perioden gikk ut) at

heatoppsettet på 200m medley skulle

baseres på påmeldte tider, og ble i "all

stillhet offentliggjort" ved å tilføye en

setning i dokumentet "ÅM-struktur" som

ligger på NSFs nettsider. Dette er ikke

offentliggjøring - hvem er inne å leser

alle NSF-dokumenter daglig eller ukentlig

uoppfordret?

To dager før årets ÅM-finale får vi som

arrangør beskjed om at heatoppsettet på

200m medley skal baseres på de påmeldte

tider, og ikke som tidligere regel

og praksis etter sammenlagt poengsum

etter de 4 første øvelsene. Dette var vi

ikke forberedt på, og vi sendte en skriftlig

henstilling til SvU om å følge gjeldende

praksis med en avsluttende finale på

200m medley, hvor de 6 beste svømmerne

etter 4 øvelser sammenlagt kan kjempe

innbyrdes om seier på øvelsen og

hovedpremien - sammenlagtseier. SvU

avviste henstillingen med referanse til det

nylig endrede dokumentet "ÅM-struktur".

23.03.06, kun 3 dager før kval.-periodens

(26.05.05 - 26.03.06) utløp, og

endringen ble ikke offentliggjort.

ÅM-innbydelsen inneholdt ikke informasjon

om endringer på heatoppsettet

på 200m medley, og ble godkjent av

NSF i desember 2005.

Vi mener heatoppsett på 200m medley

fortsatt bør foretas etter poengprinsippet

av følgende sportslige grunner:

Stevnet heter fortsatt "ÅM Nasjonal Finale",

og hovedpremien pr. klasse er

sammenlagtseieren. Denne har inntil

2006 blitt avgjort i tøffe dueller i en virkelig

"Finale". Noen har svømt seg ut av

finalen, og noen har svømt seg inn, og i

finaleheatet står de 6 svømmerne med

høyest poengsum sammenlagt etter 4

øvelser.

Svømmerne får en innføring i "finaleprinsippet"

- de 6 beste svømmerne den

helgen kommer med. Vi bør prioritere

gode resultater på stevnet fremfor

gamle påmeldingstider.

For både svømmere, publikum og arrangør

(speaker) får vi "mer ryddige forhold"

og vi blir sikret (i praksis) at kampen

om sammenlagtmedaljene avgjøres

i det siste heatet.

Under årets ÅM Nasjonal Finale var det

hele 15 svømmere på poengplass i

sammendraget (1..6) som ikke fikk plass

i finaleheatet på 200 medley p.g.a. heatoppsett

etter påmeldte tider. Vi hadde til

og med en gull- og en bronsevinner

sammenlagt som ikke fikk sin velfortjente

plass i finaleheatet.

Arrangementskomiteen i Lambertseter

Svømmeklubb håper SvU vil vurdere

dette på nytt, og ikke frata de unge og

lovende svømmerne muligheten, spenningen

og gleden ved

å kvalifisere seg til en

fullverdig finale og

avslutning på stevnet.

Per Irgens

Vi mener dette ble feil

av følgende formelle grunner:

Regelendringen ble foretatt alt for sent,

Øyvind Thorsen

Lambertseter

Svømmeklubb

[NORSK SVØMMING 3/2006] 37


Utdanning for

ledere innen idrett

NSF er i ferd med å utvikle en egen

idrettslederutdanning sammen med 28

andre særforbund. Utdanningen vil

bestå av totalt 4 trinn, hvorav de første

to trinnene gjennomføres i klubb. For

tiden utdanner NSF tre veiledere som på

sikt vil lede denne utdanningen ute i

klubbene. Veilederne er ikke ferdig med

sin utdanning før november. Det betyr at

NSF vil kunne tilby utdanningen "Idrett

og Ledelse" fra 2007.

For personer som ønsker mer informasjon

om innholdet i utdanningen, vennligst

ta kontakt med Tore de Faveri på

tore@svomming.no eller ta en titt på

www.svomming.no hvor det vil være

link til "Idrett og Ledelse"-siden.

Klubbguiden.no - mye

nyttig info til klubber

Klubbguiden.no er et verktøy som skal

bidra til å heve kunnskap, bevissthet og

utvikling for alle idrettslag i Norge. Her

finnes blant annet oppdatert informasjon

om utdanning og utvikling, støtteog

tilskuddsordninger og temabasert

informasjon. Videre finnes lenker til

idrettsorganisasjoner, lovportaler, treningssider

og prosjekter i regi av idretten.

Se www.klubbguiden.no

Landsstevne for

utviklingshemmede 2006

Norges Svømmeforbunds Landsstevne

for utviklingshemmede vil i år bli arrangert

av Innstranden idrettslag i Bodø

14.-15. oktober. Forhåndsinvitasjon vil

legges ut på www.svomming.no og sendes

ut til alle klubber i disse dager.

Sats Ungt 2006/2007

Følgende klubber er med i prosjektet i

2006/2007: Bergen Stupeklubb, Hammerfest

SLK, Kirkenes SK, Madla SK,

Nedre Eiker SK og SSK Skjetten Svømming.

Prosjektet starter opp med veiledersamling

i Oslo 22. - 24. sept. Ut over høsten

blir det Fremtidskvelder for klubbene, der

ungdom er tema og Aktiv Ungdomskurs

for ungdommene. Ungdommene vil også

komme i gang med sin trener-, ledereller

dommerutdanning. Mer info om Sats

Ungt finnes på www.svomming.no

Premiering av funksjonshemmede

på langbane-NM

I invitasjonen til langbane-NM sto det at

det ble jobbet med å finne en ny modell

for premiering av de funksjonshemmede

utøverene, og at dette skulle annonseres

i løpet av mai. Dette har vist seg

vanskeligere enn vi hadde trodd, og

Integreringsutvalget har besluttet å ikke

gjøre noen endringer nå. Det er altså

den australske modellen vil altså bli

brukt under langbane-NM i Trondheim.

Grunnen til at vi ikke gjør noen endringer

nå er ikke at vi har gitt opp å finne en

bedre modell for premiering, men at vi

innser at vi trenger mer tid. Målet for å

gjøre en endring var å få et mer rettferdig

system og vi ønsker ikke å endre før vi er

sikre på at vi har fått til nettopp dette.

NSF vil gjerne ha innspill fra utøvere, trenere

og ledere i forhold til det videre

arbeidet med å finne en god modell og

det vil derfor bli invitert til et møte

under NM hvor dette kan diskuteres.

Tidspunkt og sted for møtet vil annonseres

senere.

Brukermanual for arrangering

av svømmestevner

Svømmeutvalget har utarbeidet en brukermanual

for arrangering av svømmestevner.

I tillegg er det laget et standardskjema

for tilbakemelding om kost og

logi, samt gjøremålsliste. Dette vil være

et godt verktøy for mange klubber som

arrangerer stevner. Dokumentene finner

du på www.svomming.no - Svømming -

Svømmeutvalget.

Stoff og bilder til

NORSK SVØMMING

Stadig flere utøvere og klubber har tilgang

på epost og digitalt kamera, og

stadig flere sender noen tekstlinjer og

et bilde inn til Norsk Svømming.

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot

slikt stoff, og spesielt interessert er vi i

bilder av aktive utøvere i klubbene, -

jo flere på et og samme bilde - jo

bedre.

Send tekst og bilde(r) direkte til redaktør

Bo Norseng på epost-adressen;

bnorseng@online.no

Utvidelse av

kvalifikasjonsperiode

Forbundsstyret i NSF har vedtatt en prøveordning

fram til Tinget 2007 som

innebærer at kvalifikasjonsperioden til

stevner i svømming utvides fra 10

måneder til 12 måneder. Vedtaket gjelder

fra 25. mars 2006.

Dette betyr at man ved påmelding til

stevner må benytte bestetid oppnådd

siste 12 måneder.

Til stevner uten kvalifikasjonskrav kan

man som tidligere benytte stipulert tid

hvis man ikke har svømt aktuell distanse

innenfor kvalifikasjonsperioden.

Til stevner med kvalifikasjonskrav må

kravet være oppnådd innenfor siste 12

måneder for at utøveren skal være startberettiget.

På rankingsiden www.medley.no kan

man gjennom et valg på "ranking"

enkelt finne ut om en svømmer har oppnådd

kval-krav eller ikke, for eksempel

til NM langbane.

NM Masters 2008

MaU søker klubber som er interessert i å

påta seg arrangementet i 2008 bes

kontakte leder i mastersutvalget

Geir A. Patursson på e-post geir.patursson@klm.com

eller mobil 982 04 963.

Skriftlig henvendelse må være MaU

ihende innen 2. oktober 2006.

Til informasjon skal NM i 2007 foregå i

Kristiansand og arrangørklubb er KSA.

Praktisk kurs tilbys

lærere i grunnskolen

15. august arrangerer Norges Svømmeforbund,

Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund,

Norges Golfforbund

og Norges Fri-idrettforbund praktisk kurs

i våre idretter i samarbeid med Norges

Idrettshøgskole. Målet er å gi lærere

bedre forutsetninger til å møte de nye

kravene Kunnskapsløftet stiller i kroppsøving.

Invitasjonen kan lastes ned på

www.svomming.no, og påmelding sendes

Sigurd Dalen på NIH, epost

sigurd.dalen@nih.no

38 [NORSK SVØMMING 3/2006]


[Trener-/Lederkonferansen]

– Kompetanseheving i særklasse!

1.-3. september inviterer

igjen Norges Svømmeforbund

til sin tradisjonsrike

Trener-/Lederkonferanse.

I år skal den gå av

stabelen på Scandic Bergen

Airport Hotell, et stort

konferansehotell ikke

langt fra Flesland flyplass.

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST]

VIDAR ALFARNES, BO NORSENG M/FL. [FOTO]

ring/trener 1/baby- og småbarnssvømming

parallelt med konferansen.

Årets program er utformet ut fra evalueringen

fra tidligere konferanser og innspill

fra trenere og ledere i løpet av året.

Lederkonferansen i svømming vil ha

fokus på anlegg og stevnestruktur, mens

trenekonferansen i svømming vil ha

fokus på mentale ferdigheter.

Lederkonferansen i stup vil ha fokus på

klubbutvikling. I tillegg kommer Tore

Øvrebø fra Olympiatoppen og holder

foredrag for alle om "Prestasjonskultur",

Eric Hansen, trener for US Mens team,

holder foredrag, og Ingrid Kristiansen

kommer og avslutter konferansen med

å snakke om "Tankens makt".

Svømmeforbundet håper og tror at konferansen

og kurslærersamlingen både

blir den faglige og sosiale møteplassen

vi alle ønsker den skal være.

I år vil vi kjøre flere parallelle sesjoner

enn noen gang. Det vil bli arrangert

lederkonferanse og trenerkonferanse i

svømming og lederkonferanse i stup. I år

blir det altså lederne i stup-klubbene

som står i fokus og ikke trenerne.

I tillegg kommer NSF til å arrangere en

egen bolk på søndagen for de svømmeskoleansvarlige

i Norges Svømmeskoleklubbene,

og som vanlig arrangeres

kurslærersamling for Dommerinstruktører

og kurslærere i svømmeopplæ-

Invitasjon ble sendt ut til alle NSFs medlemsklubber

i begynnelsen av juni, og i

tillegg finner du alt du trener av informasjon

på www.svomming.no hvor det

er link til konferansens egne informasjonssider

i høyremenyen. Her vil du

også finne link til den elektroniske

påmeldingssiden.

Siste påmeldingsfrist er fredag 18.

august, men det er ingen grunn til å

vente helt til da hvis du allerede nå vet

at du skal på årets faglige og sosiale

samling!

Foredragsholdere:

TORE ØVREBØ

Er tidligere

både landslagsutøver

og

landslagstrener

i roing.

NICOLAS

LEMYRE

Er opprinnelig

fra Canada,

men tok doktorgrad

i

Idrettspsykologi ved Norges Idrettshøgskole

i 2005.

INGRID

KRISTIANSEN

Er mest kjent

som en av verdens

beste

langdistanseløpere

gjennom

tidene.

ERIC HANSEN

Er Head Coach

for svømme- og

stuplaget ved

University of

Wisconsin, og

har trent utøvere som Carly Piper

og Gary Hall jr.

GEIR JORDET

Har oktorgrad i

idrettspsykologi

fra NIH, og jobber

nå på Universitetet

i Groningen

i Nederland.

[NORSK SVØMMING 3/2006] 39


Postabonnement B

Returadresse:

Postboks 153, 2302 Hamar

More magazines by this user
Similar magazines