06.09.2014 Views

Norsk Svømming nr 4 - Norges Svømmeforbund

Norsk Svømming nr 4 - Norges Svømmeforbund

Norsk Svømming nr 4 - Norges Svømmeforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

– Kun 2/100 fra EM-gullet!<br />

Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån


[Innhold]<br />

4<br />

4 Alex kun 2/100 fra EM-gullet!<br />

Alexander Dale Oen skrev norsk svømmehistorie i Budapest-EM med<br />

sin sølvmedalje på 100m bryst.<br />

Foto: Daniel Nilsson/Bildbyrån<br />

8 Beste svømme-EM noensinne<br />

Vi lar dette bildet av Pieter van der Hoogenband stå som eksponent<br />

for EM i Budapest.<br />

Foto: EM-arrangøren<br />

14 «Best ever»<br />

Timo Klami sin 5.-plass på 3m<br />

i EM skrev seg inn i norsk stuphistorie.<br />

Foto: Bo Norseng<br />

23 Tilbake på rett spor<br />

Tallenes tale er tydelige! Per<br />

Irgens sin NM-analyse er spekket<br />

av gode signaler.<br />

34 Fyldig resultatbørs<br />

Her finner du alle resultatene<br />

fra EM og NM, både svømming<br />

og stup.<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

Tlf. 21 02 90 00<br />

Fax 21 02 96 71<br />

post@svomming.no<br />

www.svomming.no<br />

Generalsekretær<br />

Bjørn Soleng<br />

tlf. 21 02 96 75<br />

bjorn@svomming.no<br />

Systemutvikler<br />

John Erlend Christiansen, tlf. 909 73 709<br />

jech@medley.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 73<br />

ingrid@svomming.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Brit Wormdal, tlf. 21 02 96 79<br />

brit@svomming.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 72<br />

tore@svomming.no<br />

Administrasjonskonsulent<br />

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74<br />

tor.arne@svomming.no<br />

Sekretær<br />

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 78<br />

joacim@svomming.no<br />

Økonomikonsulent<br />

Leif Håvard Bakken<br />

tlf. 21 02 96 77<br />

haavard@svomming.no<br />

Sportssjef<br />

Petter Løvberg<br />

tlf. 97 06 07 95<br />

petter@svomming.no


Postboks 153 - 2302 Hamar<br />

Nr. 4, 2006 - 58. årgang<br />

Offisielt organ for<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

Serviceboks 1<br />

Ullevål Stadion (US)<br />

Sognsveien 75, 0840 OSLO<br />

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71<br />

www.svomming.no<br />

Official Magazine for<br />

The Norwegian Swimming<br />

Federation (NSF)<br />

Ansvarlig redaktør<br />

Bo Norseng<br />

Mobil 950 68 540<br />

Telefax 62 51 99 71<br />

Epost bnorseng@online.no<br />

Redaksjon<br />

Bjørn Soleng<br />

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799<br />

Epost bjorn@svomming.no<br />

Tore de Faveri<br />

Tlf. 21 02 96 72/480 62 662<br />

Epost tore@svomming.no<br />

Terrie Miller<br />

Tlf. 970 28 207<br />

Epost tmiller@modest.no<br />

Utgivelse og abonnement<br />

Foto-, Presse- & PR-service<br />

Postboks 153, 2302 Hamar<br />

Tlf. 62 51 99 72<br />

Telefax 62 51 99 71<br />

Epost pressepr@online.no<br />

Abonnement<br />

Kr. 395,- pr. år<br />

Abonnementet løper til det<br />

blir skriftlig oppsagt.<br />

Lagspliktig abonnement<br />

5 eks. av hvert <strong>nr</strong>. kr. 500,-<br />

6 utgaver pr. år.<br />

Bladet selges ikke i løssalg.<br />

Bankgirokonto<strong>nr</strong>.<br />

6161.05.34707<br />

Opplag 6.200 eks.<br />

Redaksjonen avsluttet<br />

28. august 2006<br />

Utgivelsesdato<br />

12. september 2006<br />

Grafisk produksjon<br />

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar<br />

Epost pressepr@online.no<br />

Trykk DMT® • 62 35 18 30<br />

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt<br />

under forutsetning av kildeangivelse.<br />

Signerte artikler er nødvendigvis ikke<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbunds offisielle eller<br />

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens<br />

egen regning. For signerte<br />

artikler står forfatteren selv ansvarlig.<br />

<strong>Norsk</strong> Svømming gjør oppmerksom på at<br />

alt innhold i dette bladet også publiseres<br />

på NSFs internettsider.<br />

Forsidebildet<br />

EM-sølv til Alexander Dale Oen. I tillegg<br />

sikret både Timo Klami og Anne-Mari Gulbrandsen<br />

finaleplasser i Budapest.<br />

Foto: Bildbyrån<br />

Glad i vann<br />

FORBUNDS-<br />

STYREMEDLEM<br />

Kosthold og usunn livsstil<br />

et problem for svømmeidretten?<br />

Alexander Dale Oen klarte nok en gang å få en topplasering<br />

i et internasjonalt mesterskap. To hundredeler<br />

fra å stå øverst på pallen var langt over det en kan forvente<br />

av en så ung utøver. Vi er ikke akkurat bortskjemte<br />

i svømmesporten med slike enestående prestasjoner<br />

i et langbanemesterskap. I tillegg stod Anne-<br />

Mari Gulbrandsen og Timo Klami for flotte finaleplasseringer.<br />

Nå er det bare å krysse fingrene og håpe<br />

fremgangen fortsetter frem mot OL i Beijing. Jeg er rimelig sikker på at for<br />

å komme på et nivå helt i Europatoppen slik Alexander Dale Oen har klart,<br />

så har riktig kosthold en sentral rolle i hans hverdag.<br />

Vi har de siste årene sett en betraktelig økning i nordmenns gjennomsnittsvekt, og<br />

mange snakker om amerikanske tilstander med overvektige barn og unge. Dette er et<br />

resultat av endring i levevaner. Vi lever i en hektisk hverdag der begge foreldrene er i<br />

full jobb, matvarebutikkene bugner over av lettlagede middagsalternativer fulle av E-<br />

stoffer og fett. I mange hjem er hjemmelagede kjøttkaker, grønnsakslapskaus, fårikål,<br />

fiskemiddager og raspeballer blitt erstattet med pizza grandiosa, hamburger og pølse.<br />

Mange barn vokser opp uten kjennskap til faste måltider, vann og melk har måttet vike<br />

plassen til fordel for brusen, brød og kornprodukter er byttet ut med chips og kjeks, godterier<br />

i alle varianter foretrekkes fremfor frukt og grønt. Før i tida hadde vi lørdagsgodt, i<br />

dag har jeg inntrykk av at det har skiftet navn til "hverdagsgodt". Når den yngre generasjon<br />

i tillegg tilbringer langt mer tid til stillesittende aktiviteter som TV-titting, dataspill<br />

og lignende, sier det seg selv at utviklingen bærer galt av sted.<br />

For de fleste av dere som driver med svømming er overvekt og stillesitting kanskje ikke<br />

noe problem. Det er likevel viktig å huske på at en slank og trenet kropp ikke er ensbetydende<br />

med en sunn kropp. Dessverre er det altfor mange svømmere som har et ensidig<br />

kosthold. Loff med sjokoladepålegg er ikke akkurat det riktige frokostalternativet før<br />

en skal ut på en to-timers treningsøkt i vannet. Ofte glemmer vi hvor viktig det er å innta<br />

næring rett etter en treningsøkt, noe som forkorter restitusjonstiden. Nei, da er det langt<br />

viktigere å kaste seg over dataen og "chatte" med dem vi nettopp har trent med i flere<br />

timer.<br />

For å bidra til økt tilgjengelighet av frukt og grønnsaker på svømmearrangementer, har<br />

<strong>Norges</strong> svømmeforbund inngått en avtale med Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker<br />

(OFG) og MER-kampanjen. Ett skritt i riktig retning!<br />

Det har vært mye diskusjon i de politiske partiene om gratis skolemat. Absolutt et alternativ<br />

for innføring av en sunnere hverdag for landets håpefulle. Det viktigste er likevel<br />

at vi viderefører god mattradisjon, og lærer barn og unge opp til at fysisk aktivitet er en<br />

forutsetning for en sunn oppvekst.<br />

Trenere og idrettsledere har også et stort ansvar i å vektlegge et variert og velbalansert<br />

kosthold som en viktig del av helheten for å nå toppen i norsk svømmeidrett.<br />

Judith Holm<br />

REDAKTØR<br />

Om doping og "helsekost"<br />

Doping er et gammelt fenomen som har hatt sterk forankring<br />

i de fleste kulturer. Folk i ulike tidsepoker og<br />

kulturer har kjent til og lett etter stoffer som kunne<br />

påvirke kroppens prestasjonsevne i ulike sammenhenger,<br />

og etter hvert også - dessverre - i idretten,<br />

noe vi har sett mange eksempler på i sommer innen<br />

friidrett og sykling.<br />

Innenfor idretten vet vi at allerede flere århundrer før Kristus forsøkte atleter i det gamle<br />

Hellas å bedre sine prestasjoner ved inntak av ulike naturprodukter før de møttes til dyst<br />

i oldtidens olympiske leker. Det første kjente doping-dødsfallet kom i 1886.<br />

Dopingskandalene har vært mange og store denne sommeren. Det oppsiktsvekkende er<br />

at "stjerner" som vet at de testes ofte likevel tar sjansen på å dope seg. Forklaringen må<br />

være en form for desperasjon. Lysten på å vinne blir så sterk at all fornuft skyves til side.<br />

Man spiller hasard - vel vitende om at risikoen for å bli tatt er svært stor.<br />

Alle idrettsutøvere må følge de dopingbestemmelsene som til enhver tid gjelder. Enhver<br />

idrettsutøver har et selvstendig ansvar for at det som puttes i kroppen av legemidler,<br />

drikke og kosttilskudd, ikke medfører brudd på dopingbestemmelsene.<br />

Mange prøver å optimalisere helsen ved hjelp av enkle og billige tiltak. Markedet for<br />

kosttilskudd er stort, og påstander om bedre helse, slankere midje og generelt velbefinnende<br />

skriker imot oss stadig oftere. Tilskudd av enkelte næringsstoffer eller blandinger<br />

av slike hører med til de lettvinte løsningene.<br />

Det er grunn til å rette en advarende pekefinger også til svømme-Norge!<br />

Bo Norseng<br />

Forbundsstyret (FS)<br />

i <strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

President<br />

Per Rune Eknes<br />

Lambertseter SK<br />

Visepresident<br />

Bente Grødem Johnson<br />

Pingvin Stupklubb<br />

Styremedlem<br />

Tor Aage Dæhli<br />

Hamar IL svømming<br />

Styremedlem<br />

Judith Holm<br />

Madla Svømmeklubb<br />

Styremedlem<br />

Kjell Jan Nådland<br />

Frisinn Sportsklubb<br />

Varamedlem<br />

Trude Halvorsen<br />

Tønsberg Svømmeklubb<br />

«Utstyrsleverandør til<br />

landslagene<br />

i svømming»<br />

«Samarbeidspartner<br />

til NSF»<br />

«Leverandør<br />

av energitilskudd<br />

til elitelandslaget<br />

i svømming»<br />

Har du tilbakemeldinger<br />

å komme med, eller<br />

ønske om innlegg,<br />

send oss en epost på<br />

pressepr@online.no<br />

(alle manus må<br />

sendes elektronisk).


[EM svømming]<br />

Det eksploderte i Budapest<br />

– Hurra for sølvet, Alex!<br />

Historiske Alexander Dale Oen fotografert i aksjon i EM i Budapest hvor han sikret seg sølvet på 100m bryst.<br />

Tirsdag 1. august i det Herrens år 2006<br />

vil for alltid stå skrevet i sølvskrift i <strong>Norges</strong><br />

Svømmeforbunds historie. Akkurat<br />

slik 1978/Lene Jenssen står der, akkurat<br />

slik 1991/Irene Dalby er skrevet i gullskrift.<br />

I Budapest var det endelig herresiden<br />

og Alexander Dale Oens tur. Enhver<br />

langbane-medalje overskygger resultater<br />

fra kortbane. Dale Oen steg over en ny<br />

terskel med sitt EM-sølv. Øygarden-gutten<br />

gir oss de store øyeblikkene selv når<br />

forventningene ligger blytunge på hans<br />

skuldre. Han er til å stole på!<br />

4 [NORSK SVØMMING 4/2006]


PER IRGENS [TEKST]<br />

DANIEL NILSSON/BILDBYRÅN<br />

OG PER RUNE EKNES [FOTO]<br />

Alexander rystet<br />

Eurosport-kollega Pedersen og undertegnede<br />

allerede første dagen, i den femte<br />

øvelsen, 100m bryst. Vi hadde nettopp<br />

ristet av oss skuffelsen både Jarland og vi<br />

følte etter 400m IM, og registrert at Aleksander<br />

Hetlands 1.03,80 var ørlite raskere<br />

enn i NM, men neppe blant de topp 40.<br />

Så var det 8. og siste heat, bane 6. Med<br />

10. beste påmeldte tid - semifinaleplass<br />

var vi trygge på. God reaksjon på startskuddet,<br />

ja, på høyde med de beste. Dårlig<br />

undervannstak - slik han har for vane<br />

(greit å ha forbedrings-potensiale). 15.<br />

beste tid halvveis føltes OK, det er jo på<br />

2.-lengden han skal komme. Om han<br />

gjorde! Fra 15. til heatseier, <strong>nr</strong>. 2 inn til<br />

semifinalen, og norsk rekord med<br />

38/100. Pedersen/Irgens var allerede<br />

farlig nær Perleporten, og Alex smilte fornøyd<br />

mot den norske troppen.<br />

Til semifinalen<br />

Semi'n var dermed en formalitet. Trodde<br />

vi. Men den gang ei. Hva skjedde i<br />

Alexanders hode ut i den første semifinalen?<br />

Nest sist ved passering 50m,<br />

urytmisk (usikker?). Var presset blitt for<br />

stort? Nei, han kom bedre tilbake, men<br />

1.01,11 og kun en 4. plass? Kommentator-duoen<br />

bet negler, og fulgte heat 2<br />

med argusøyne. Fem foran Alex, og<br />

eventyret ville være over. Halvsvømt, og<br />

tavla viste at kun tre var raskere ut. I mål<br />

var bare Lisogor, Ukraina og Sludnov,<br />

Russland raskere. Delt 6. plass med<br />

hjemmefavoritt Bodor som fikk stor<br />

jubel for sin finaleplass. Puh!, vi pustet<br />

lettet ut.<br />

Duoen fra Vestkantsvømmerne - Alexander<br />

Dale Oen med sin trener Stig<br />

Leganger Hansen - har stor suksess i den<br />

internasjonale idrettsverden.<br />

EM i Budapest – hurra for sølvet, Alex! Du har skapt norsk svømmehistorie!<br />

Nervepirrende finale<br />

– Det blir en helt annen aggressiv Alex<br />

fra start, lovet sportssjef Løvberg. Som<br />

sagt av Løvberg, så gjort av Alex. Ut på<br />

sterke 28,61, bare den hodeløse OLåpningen<br />

var raskere. Ingen hodeløs<br />

svømming her nei, i det rekordjevne feltet<br />

var Alex eneste svømmer som fulgte<br />

favorittene Lisogor/Sludnov tilbake.<br />

Med 5 meter igjen var medalje klart -<br />

men hvilken valør? Alex hev seg frem i<br />

innslaget, Pedersen skreik så mikrofon<br />

var helt overflødig - han kunne høres<br />

helt til Nordpolen, tavla skrev et 2-tall.<br />

SØLV! Hvem tok gullet? Vi ante ikke, for<br />

ALEXANDER DALE OEN, ØYGARDEN, VEST-<br />

KANTSVØMMERNE, STIG LEGANGER HAN-<br />

SEN hadde tatt SØLV. Ingen andre kommentatorer<br />

snakket. Pedersen/Irgens<br />

gikk over hele Europa.<br />

– De er sanslösa, sa svenske-kollega<br />

Magnusson til sine seere. Sølvet var<br />

verdt flere gull der og da, Alex var gutten<br />

i røyken. Mannen vi kunne stole på.<br />

Og Pedersen ble utropt til svømmingens<br />

Lillelien.<br />

TAKK ALEX!<br />

Anne-Mari Gulbrandsen<br />

lå så visst ikke på latsiden mens Alex<br />

boltret seg sammen med verdensstjernene.<br />

Hennes fire norske rekorder i Pirbadet<br />

under NM ga bud om et internasjonalt<br />

come-back for Oslo-jenta, som<br />

har gjort bæring av seg, og hatt en flott<br />

sesong under trener Sondre Solbergs<br />

kyndige ledelse. 22-åringen, opprinnelig<br />

fra Varg i Oslo, lå på 7. og 8. plass på<br />

startlistene, og semifinaleplass burde gå<br />

greit.<br />

I et fint løp tirsdag morgen slo hun inn<br />

▼<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 5


EM-finale på Anne-Mari Gulbrandsen - bare 1,22 sek. fra medaljeplass. Utvilsomt internasjonalt comeback!<br />

▼<br />

til 8. beste tid, 1.09,48, etter 9. raskeste<br />

åpning. Tre små tiendedeler bak rekorden<br />

fra Trondheim, og toppformen var<br />

bekreftet. I semifinalen på kvelden satt<br />

hun i "Call Room", venterommet før<br />

start, da Alexander varmet alle norske<br />

svømmehjerter. I 1. heat, bane 4, åpnet<br />

hun hele 4/10 sekund langsommere<br />

enn på formiddagen, og bare 5. plass.<br />

Sistelengden var bedre, 4. plass i mål,<br />

men ikke bedre enn 1.09,65 etter et<br />

langt fra perfekt løp. Bare fire fra det 2.<br />

heatet kunne slå henne. Men hele seks<br />

svømmere var raskere opp til vending.<br />

Russiske Bogomazova, som Anne-Mari<br />

slo i forsøket, var mye raskere.<br />

På de siste meterne sto det mellom<br />

ukrainske Pidlisna og Anne-Mari. Ulidelig<br />

spennende, men Pidlisna ble for sterk.<br />

11/100 foran, og Anne-Mari fikk aldri<br />

anledning til å rette opp den svake semifinalen.<br />

Svake? – Nei hør nå her, sa Pedersen<br />

og jeg til hverandre. Her har hun for<br />

4. gang på 2-3 uker svømt under Elin<br />

Austevolls sterke Atlanta-rekord. Løpet<br />

var bra. Ikke optimalt, men bra. Men det<br />

lurte en liten stemme i bakhodet - var<br />

hun i litt for tidlig form under NM?<br />

Torsdag fikk vi svaret. 200m bryst var<br />

første øvelse, og før klokken var slagen<br />

10.00, var Anne Mari i semifinalen. I et<br />

kontrollert løp, hvor Anne-Mari syntes å<br />

ha krefter igjen, sto hun på plass i forsøket<br />

på solide 2.30,55. Vi så frem til<br />

ettermiddagens semifinale, hvor hun<br />

endelig skulle ta revansj og svømme<br />

seg til sin første internasjonale langbane<br />

finale. Og denne gangen holdt det<br />

solid. Med ny norsk rekord, 2.29,37, delt<br />

5. plass og finaleklar med nesten 1,5<br />

sekunds margin. Undertegnede jublet<br />

for ung-jentas gjeninntreden i internasjonal<br />

toppsvømming. Herlig!<br />

Gøy å være norsk i Budapest - f.v. Lise Fadnes, Christer Kjølholdt (fysioterapeut) og<br />

Bjørn Soleng, generalsekretær i Svømmeforbundet.<br />

Foto: Elisabeth Jarland<br />

Jeg sier TAKK, ANNE-MARI og SONDRE<br />

SOLBERG allerede her, for selv om jenta<br />

med fem norske rekorder på 3 uker satset<br />

hardere i finalen enn noen gang, ut<br />

på 1.11,91 og 1.50,58, så virket hun sli-<br />

6 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Eurosport/<strong>Norsk</strong> Svømming på plass - Per Irgens (t.h.) og medkommentator Frank Pedersen - begge tidligere topp- og landslagstrenere<br />

i Norge - fikk selvsagt besøk av Alex etter sølvmedaljen i "boksen" på pressetribunen.<br />

ten, og sistelengden gikk da også opp<br />

med nesten sekundet i forhold til<br />

rekordløpet. Og det i et felt hvor bronsemedaljen<br />

gikk bare 1,22 sekund raskere<br />

enn Anne-Mari sin 8.- plass.<br />

Det gikk tyngre for<br />

våre tre øvrige deltakere. Aleksander<br />

Hetland var bedre enn i Pirbadet, men<br />

langt fra det løftet han håpet på selv.<br />

Lise Fadnes og Elisabeth Jarland fikk<br />

ingen ting til å stemme.<br />

Vi har to internasjonale<br />

utøvere. Svømmere som hevder seg i<br />

toppnivået i Europa, og de er unge. Selv<br />

om Anne-Mari er blitt 22 år, og det er seks<br />

år siden hun hadde trippel-triumfer både<br />

i EM kortbane og EM junior (langbane),<br />

har hun mange, spennende år foran seg<br />

hvis hun vil (11 av de 16 semifinalistene<br />

på 50 og 100m bryst var 22 år og eldre).<br />

Alex er yngst, sammen med 4-5 andre av<br />

de 16 beste på 50 og 100 meter.<br />

Avgjørende for om de fortsetter å satse<br />

på ytterligere fremgang er et fornuftig<br />

økonomisk fundament. Øygarden kommune<br />

har sett muligheten. Satset på<br />

Alex, og sammen med andre sponsorer<br />

har han til salt i maten. Sølvet i Budapest<br />

forringer neppe fremtidsmulighetene.<br />

Det er langt dit for Anne-Mari. Med<br />

hennes finale burde det være mulig for<br />

støtteapparatet i nærmiljøet, sentralt og<br />

fra Olympiatoppen, å gi henne økonomisk<br />

frihet til å kunne satse videre opp<br />

mot det nivået Alex er på i dag. Hun har<br />

dokumentert kapasiteten.<br />

Personlig rekord<br />

i hovedøvelsene - det vil i praksis si alle<br />

øvelsene, var målet. Med 6 pers'er,<br />

hvorav Alex setter 3, kan ikke troppen<br />

og Løvberg si seg førnøyd med mesterskapet,<br />

Alex' sølv og Anne-Maris finale<br />

til tross. Også våre to enere har grunn til<br />

ettertanke. At Alex går ned 64/100 på<br />

100 meter, og kun sekundet på 200m, er<br />

ikke godt nok. Det er året siden han satt<br />

200m-bestetiden sin, han har nedlagt<br />

betydelig mer både mengde, styrke og<br />

kvalitet i året som er gått. Nå kom<br />

200m-løpet 15 timer etter sølvmedaljen,<br />

styrtregnet med kaos og alt annet<br />

oppstyr.<br />

Han har fokusert lite på distansen, og<br />

den krever et annet svømmesett og<br />

opplegg enn 100-meter. Nå ble det<br />

omsvømming om den s iste semifinaleplassen,<br />

og der var vår helt fra kvelden<br />

før kun en skygge av seg selv. Så hans<br />

200 meter-nivå kan kun bli bedre.<br />

Anne-Mari får mer enn godkjent for sine<br />

to 100m-løp. Urutine i internasjonale<br />

konkurranser får ta skylden for at hun<br />

ikke hadde den flyten hun hadde trengt<br />

for å gå til finale og sette nok en rekord.<br />

200m bryst-rekord løpet var flott, mens<br />

finalen manglet noe. Hva, mon tro? Den<br />

avsluttende 50-meteren lørdag var svak,<br />

luften var nok gått ut av ballongen. Ja,<br />

var det kanskje det som skjedde for<br />

begge våre svømme-ess? At de ennå<br />

mangler den rutinen som er så nødvendig<br />

for å kunne nullstille etter endt løp,<br />

og refokusere på neste mål.<br />

Hva sa hun på pressemøtet direkte etter<br />

finalene på 800m fri og 200m IM, franske<br />

Laure Manadou? – Ingen kommentarer,<br />

jeg har stadig løp igjen, og konsentrerer<br />

meg om dem.<br />

Men tre øvelser med toppkarakter - slik<br />

undertegnede ser det - av totalt 14, er<br />

altfor svakt. Det skal derfor bli spennende<br />

å se hvilke justeringer som gjøres<br />

frem mot VM i Melbourne, Australia,<br />

som går allerede i mars. Ja, for kortbane-EM<br />

i Helsingfors ser jeg bort fra i<br />

den sammenheng - det er kun som<br />

internasjonal trening frem mot VM å<br />

regne.<br />

Er jeg for streng<br />

etter det historiske mesterskapet sett<br />

med norske øyne? Mulig. Men Ørjan<br />

Madsen, sportssjef i tysk svømming, ga<br />

uttrykk for stor bekymring og mye hardt<br />

arbeid foran seg mot Beijing - selv etter<br />

at hans svømmere hadde satt tre av fire<br />

verdensrekorder i Budapest.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 7


[EM svømming]<br />

Det beste EM i historien<br />

Steffen 3 - Manaudou 1<br />

Det sto 4-4 i kampen om<br />

det edleste metallet.<br />

Manaudou går foran den<br />

tyske kometen med alle<br />

medaljene i individuelle<br />

øvelser, men Brita Steffen<br />

sine tre verdensrekorder,<br />

100m fri og fristafettene,<br />

gjør henne til EM-dronning.<br />

Filippo Magnini best<br />

på herresiden med tre gull<br />

(to i stafett).<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

EM-ARRANGØREN [FOTO]<br />

EM-dronning 1 Brita Steffen fra Tyskland jubler over 3 verdensrekorder i EM og 4 gull.<br />

Rekordenes mesterskap<br />

Fire verdensrekorder og ytterligere tre<br />

europeiske er kanskje ikke til å ta bølgen<br />

av, men når det legges til 22 mesterskapsrekorder<br />

i de totalt 38 øvelsene,<br />

dvs. rekord i 58% av alle øvelsene, så har<br />

vi fasiten for det beste EM i historien.<br />

– Utendørsmesterskap<br />

er flott sa undertegnede til kollega<br />

Pedersen etter de mange rekordene i<br />

starten - bl.a. Brita Steffens' 53,30 på<br />

100m fri. – Ingen problemer å svømme<br />

fort her, nei. Fint vær, varmt og godt, og<br />

kommer det en skur, så sitter jo vi greit<br />

under tak.<br />

Jommen sa jeg greit. Skuren uteble, isteden<br />

var det noen der oppe i det svarte -<br />

ja, for den blå himmelen ble svart på<br />

noen få strakser - som skrudde krana på<br />

fullt. Glemt var alle arrangørens forholdsregler.<br />

Det regnet ikke, det bøttet<br />

ned. 80mm i løpet av én time. Ikke en<br />

Hun sto med tårer i øynene, engelske<br />

Anita Lonsborough, Daily Telegraph-korrespondent,<br />

under seiersseremonien<br />

for 200m bryst damer. Bristisk<br />

seier for første gang siden 1960,<br />

med nettopp Lonsborough som gullvinner.<br />

Godt å se pressefolk som viser<br />

følelser.<br />

EM-dronning 2 Laure Manaudou fra Frankrike satte V-rekord på 800m fri og E-rekord<br />

på 400m fri.<br />

Den franske enfant terrible-treneren<br />

Philippe Lucas fikk god uttelling for<br />

sine tre på laget: Laure Manadou, 4<br />

gull, 3 bronse, verdensrekord, og<br />

europarekord. Ester Baron, 1 gull, og<br />

Sara Bey, 6. plass og 15. på 5-kilometeren.<br />

8 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Redaktør for den glimrende svenske<br />

hjemmesiden, Bo "Bosse" Hultén,<br />

lurte på hvem som hadde ansvaret<br />

for været i EM-byen Budapest. Etter<br />

12 ukers kanonsommer var det OK<br />

mandag og tirsdag (formiddag)<br />

resten var stort sett regn, regn, regn.<br />

Og kjølig. Minus til arrangøren?<br />

Solid medaljefangst<br />

på Laure Manaudou<br />

med 4 individuelle<br />

gull og èn bronse.<br />

dag - 1 TIME! Titt gjennom tilgjengelige<br />

nedbørsrekorder. Jeg tror det er svært<br />

langt mellom noe lignende. Niks mer<br />

svømming, her gjaldt det å redde sitt<br />

gode skinn. Elektronisk utstyr for millioner<br />

druknet, og Eurosports produser ga<br />

oss 30 sekunder til å informere våre<br />

seere hva som foregikk. Informere?<br />

Svenske Christer Magnusson og undertegnede,<br />

som var av de ytterst få igjen<br />

på pressetribunen, lå under bordet og<br />

prøvde å beskytte mest mulig av vårt<br />

dyrebare utstyr. Det var bare over-og-ut!<br />

Dagen etter var alt ordnet kaos. – Ingen<br />

kommentering før vi (kanskje) får elektronikken<br />

opp og gå, var den gjengse<br />

beskjeden. – Kan vi ikke ta det over telefonene<br />

våre da?, nærmest fleipet jeg til<br />

vår teknikker. Bingo. Så der satt vi da på<br />

rekke og rad, hvert kommentator par<br />

med én telefon som ble passert oss<br />

imellom. Ikke mye snakke-i-munnenpå-hverandre<br />

der, nei.<br />

Brita Steffen har hatt<br />

en lang vei til EMs store suksess. Født og<br />

oppvokst i Schwedt, så nær du kan<br />

komme Polen, var hun bare 7 år gammel<br />

da Berlin-muren falt. I dag bor og<br />

trener hun i Berlin under duoen War-<br />

natzsch/Weib, og<br />

har vært i Europatoppen<br />

siden junior-<br />

EM i 1998, 14 år<br />

gammel. Året etter<br />

var hun EJMs store<br />

profil, med tre individuelle<br />

og tre stafett-gull.<br />

Hun har<br />

siden gått inn og ut<br />

av det tyske landslaget,<br />

og har ingen<br />

individuelle medaljer<br />

før årets EM. Nærmest var hun i kort-<br />

EM 2000 med en 4. plass. Har vært på<br />

tyske stafettlag i forsøket både i OL og<br />

VM, men aldri fått svømme finale. Aldri<br />

klart å være best når det gjelder.<br />

Så 52,66 - ja, dere leste riktig, 52,66 på<br />

laget som satt verdensrekord første<br />

dagen, ga gjenlyd. Hun fulgte opp med<br />

53,30 på 100m fri individuelt, 1.57,77<br />

3.-etappe på 4x200m-laget, 52,75 på<br />

medley-ankeretappen, som var 11/100<br />

for sent til gullet, men hun tok sitt monn<br />

igjen med sitt andre individuelle gull på<br />

50m fri med 24,72.<br />

Kapasiteten hennes har alltid vært særdeles<br />

stor, men hodet har ikke alltid spilt<br />

på lag. Hun måtte vente i 7 år fra medaljene<br />

i EJM til 4 senior-gull og tre verdensrekorder.<br />

Det er mange paralleller<br />

til vår egen Anne-Mari Gulbrandsen her.<br />

Har du troen og aldri gir opp, kommer<br />

resultatene.<br />

Da er Laure Manaudou<br />

sin profil den rake motsetning. Knapt 19<br />

år satt hun verdensrekord på 400m fri<br />

med imponerende 4.02,13, tørker håret,<br />

gir et kort intervju mens medaljene<br />

deles ut for damenes 200m butterfly, og<br />

▼<br />

Filippo Magnini fra Italia seiret på herrenes legendariske 100m fri med 48,79.<br />

Sjelden har jeg opplevd så kraftfulle<br />

vakter rundt om på de 50-talls innganger<br />

til gigantanlegget på Margitøya.<br />

Enten hadde du akkrediteringen<br />

i orden, eller ikke. Var det OK stirret<br />

de på deg med sten-ansikt. Ikke en<br />

mine. Var akkrediteringen feil - vel,<br />

glem det. Det var "Nem", og så snakket<br />

vi ikke mer om den saken!<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 9


Ungarerne var et fantastisk publikum.<br />

De honorerte alle gode prestasjoner<br />

med solid applaus, uansett<br />

nasjon. Men når deres egne var i<br />

aksjon, nærmest eksploderte tribunen<br />

- selv for en 11. plass i stup. For<br />

dem var alle nesten like gode. Best<br />

av alle var likevel deres egen dobbeltvinner,<br />

medley-fenomenet Laszlo<br />

Cseh og sjarmtrollet, OL-vinner fra<br />

Sidney og 3xbronse på hjemmebane,<br />

Agnes Kovacs.<br />

▼<br />

går direkte ut på 1. etappe på det franske<br />

4x100m medleylaget. Vender som<br />

5. kvinne, men parkerer feltet opp til 1.<br />

veksling. 100m rygg faststart 9 minutter<br />

etter verdensrekorden. Tid 1.01,21,<br />

7/10 sek foran resten av finalefeltet.<br />

Trippelmester allerede i Madrid-EM som<br />

17.-åring, verdensmester i Montreal-VM,<br />

og nå hennes første langbanerekord. I<br />

tillegg gull på 800m fri, 200m IM og<br />

100m rygg. Et imponerende spekter.<br />

En kruttønne, som i temperament bare<br />

overgås av sin egen trener, karismatiske,<br />

selektive og åpenbart uhyre dyktige<br />

Philippe Lucas. Manadou var storfavoritt<br />

på 400m IM første dagen, men svømte<br />

seg helt ut av finalen. En miss? Nei da, –<br />

jeg ville ikke svømme 400m IM, det var<br />

Luc som tvang meg. Så tenkte jeg - skitt<br />

au, jeg bestemmer. Lå jeg 1,5 sek bak<br />

Laszlo Cseh fra Ungarn noterte mesterskapsrekorder på begge medley-øvelsene.<br />

fransk rekord halvveis? Alors? Jeg bada<br />

hjem. Fini! Men 800m-verdensrekorden<br />

var jeg sugen på. Der var jeg ikke god<br />

nok (Europarekord på 8.19,29, og små 3<br />

sek. bak legendariske Janet Evans).<br />

Det har sine positive sider å være<br />

tysk sportssjef. På besøk hos den<br />

tyske kontingenten måtte jeg vente<br />

med praten til Dr. Madsen hadde fått<br />

sin (vel fortjente!) massasje.<br />

– Nei, jeg fikk ikke intervjue henne.<br />

Ordene kommer fra den franske hovedtrener<br />

for damene, Patricia Quint. Men<br />

jeg fikk noen ord med Lucas - etter å ha<br />

ventet nærmere 30 min. - på at han<br />

leste dagen avis. Han fulgte oppvarmingen<br />

til to av sine andre svømmere<br />

fra lille Melun, rett syd for Paris. 23 konkurransesvømmere.<br />

Tre var i EM. Det ble<br />

5 gull (Manaudou + Ester Baron, 200m<br />

rygg), 4 bronse og 6. plass til Sara Bey.<br />

– Bare kom ned du. Har<br />

du ventet halvtimen på<br />

en liten prat her, kommer<br />

du vel gjerne til<br />

Paris også. Vi har ingen<br />

hemmeligheter. Bare<br />

trener hardt. Mye. Jeg<br />

bestemmer. Fini! To<br />

sterke personligheter<br />

Pieter van der<br />

Hoogenband fra<br />

Nederland som fikk gull<br />

på 200m fri, lyktes ikke<br />

å vinne 100m fri, men<br />

måtte nøye seg med<br />

bronsen 1,1 sek. bak<br />

sin egen V-rekord.<br />

10 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Magnini og Vyatchanin<br />

ble mestvinnende herrer med sine tre<br />

gullmedaljer. Jeg rangerer russeren<br />

foran, med to individuelle mestertitler,<br />

en Europarekord, og to mesterskapsrekorder.<br />

22-åringen blir en meget spennende<br />

utfordrer til amerikanerne i Melbourne<br />

om 7 måneder.<br />

Magnini tok også tre gull, to i fri-stafettene<br />

og 100m fri. Han var dessuten min<br />

favoritt også på 200m, men der ble<br />

Nederlands storsvømmer, Pieter van den<br />

Hoogenband altfor sterk. Etter ryggopperasjon<br />

og lang rekonvalesent tid var<br />

det en jublende glad hollender som fikk<br />

bekreftet at han fremdeles kan. 1.45,65<br />

Allsidig jente, franske Sara Bey. Først<br />

5km Open Water, deretter over til 50-<br />

meters bassenget og 6. plass i finalen<br />

på 200m butterfly. Treningsgrunnlaget<br />

er i alle fall i orden for<br />

klubbvenninnen til Manadou.<br />

Janine Pietsch fra Tyskland, gull<br />

på 50m rygg på ny mesterskapsrekord<br />

- 17/100 fra sin egen<br />

V-rekord.<br />

var utklassing. Han blir garantert<br />

også å finne på startpallen når<br />

mesterskapet neste gang arrangeres<br />

i hjembyen Eindhoven.<br />

Sterkt come-back<br />

av polske Jedrzejczak, som var<br />

borte fra svømming en lang stund<br />

etter den tragiske bilulykken, der<br />

hennes bror ble drept, men Otylia ikke<br />

verre skadet enn at hun kunne trene seg<br />

tilbake. 23-åringen, som sammen med<br />

noen lagkammerater gjestet Bergenssvømmerne<br />

på en treningsuke for et par<br />

år tilbake, valgte 200m fri fremfor 100m<br />

butterfly, og tok gullet knapt foran tyske<br />

Annika Liebs (med råsterke 1.55,64,<br />

ankeretappen på 4x200m), og satset<br />

siste dagen på å forbedre sin egen verdensrekord<br />

på spesialdistansen 200m<br />

butterfly, men det ble for tøft. – Jeg<br />

kommer sterkere til Melbourne, uttalte<br />

hun i seiersintervjuet.<br />

Hele 23 gullvinnere<br />

inkludert stafettsvømmerne, viste den<br />

store spredningen. Totalt kunne 41<br />

svømmere henge en medalje eller flere<br />

rundt halsen, deriblandt også Alexander<br />

Dale Oen. Norge deler 13.-plassen på<br />

medaljestatistikken, som toppes av<br />

Russland med 7 gull, ett mer enn tyskerne,<br />

og fem gull på Frankrike, Italia og<br />

Polen. Svenskene ble <strong>nr</strong>. 10 og beste<br />

nordiske nasjon, med gull og sølv til<br />

Selv verdens kanskje mest prestisjetunge<br />

avis, franske Le Monde, var så<br />

imponert av Alexander Dale Oen at<br />

de ville ha et intervju. De lurte på om<br />

jeg kunne hjelpe dem - til å få tak i<br />

coach Stig Leganger Hansen. For de<br />

nektet å tro at Alex ikke ble trent av<br />

en godt voksen, erfaren ringrev. Men<br />

Stig var gått, så det ble president<br />

Eknes som fikk æren.<br />

Therese Alshammar, sølv til Anna Karin<br />

Kammerling samt en svært hyggelig<br />

sølv til kortbanespesialisten Stefan<br />

Nystrand på 100m fri, som satt svensk<br />

rekord på 1. etappen med 48,71 da de<br />

tok 4. plassen. 25-åringen har lagt om<br />

teknikken fullstendig, og fremsto i ny og<br />

forbedret utgave, med sølvmedalje som<br />

bonus - 12/100 bak gullet til Magnini.<br />

Russland ble klart beste herrenasjon,<br />

britene tilsvarende på damesiden, mens<br />

britene vant sammenlagt på større jevnhet.<br />

De tyske herrene<br />

avspiste seg selv med kun én medalje<br />

på herresiden. Når Ørjan Madsen tok<br />

imot gratulasjonene på vegne av de<br />

tyske damene og deres tre verdensrekorder,<br />

var det med et skjevt smil, vel<br />

vitende om det store og utfordrende<br />

arbeidet som ligger foran ham. Russerne<br />

sto uten noen medaljer på damesiden<br />

da siste dagens finaler startet. En<br />

gedigen nedtur. Så reddet 24-årige Bogomazova<br />

stumpene med gullet på brystsprinten,<br />

der for øvrig svenske Ejdervik<br />

overrasket med en 7. plass.<br />

– Köszönöm - viszontlátásra!<br />

- Takk og på<br />

gjensyn, sa de strenge,<br />

men svært så hyggelige<br />

vertene, fra byen<br />

hvor Alexander Dale<br />

Oen skrev norsk svømmehistorie<br />

- igjen.<br />

Agnes Kovacs<br />

fra Ungarn noterte seg<br />

for tre individuelle<br />

bronsemedaljer på<br />

hjemmebane.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 11


<strong>Norsk</strong>e resultater fra EM langbane i Budapest<br />

– Mesterskapet dag for dag<br />

JOACIM LILLEÅSEN [TEKST]<br />

PER RUNE EKNES [FOTO]<br />

MANDAG 31. JULI - FORSØK<br />

Øvelse: 400m medley damer<br />

Navn: Elisabeth Jarland<br />

Påmeldingstid: 4.52,99<br />

Tid i forsøk: 5.00,65<br />

Plassering: 21 av 26<br />

Siste tid til semi: Julie Hjort-Hansen (DEN) 4.47,86<br />

Best i forsøk: Alessia Filippi (ITA) 4.42,14<br />

Kommentar: Nesten 8 sek. over tiden fra NM.<br />

Øvelse: 100 bryst herrer<br />

Navn: Aleksander Hetland<br />

Påmeldingstid: 1.03,84<br />

Tid i forsøk: 1.03,80<br />

Plassering: 42 av 61<br />

Siste tid til semi: Matjaz Markic (SLO) 1.02,35<br />

Best i forsøk: Oleg Lisogor (UKR) 1.00,70<br />

Kommentar: Beste langbanetid på over et år<br />

Øvelse: 100 bryst herrer<br />

Navn: Alexander Dale Oen<br />

Påmeldingstid: 1.01,28<br />

Tid i forsøk: 1.00,90 (nordisk rekord)<br />

Plassering: 2 av 61<br />

Siste tid til semi: Matjaz Markic (SLO) 1.02,35<br />

Best i forsøk: Oleg Lisogor (UKR) 1.00,70<br />

Kommentar: Nordisk rekord og nest best etter forsøkene.<br />

Øvelse: 50 butterfly herrer<br />

Navn: Aleksander Hetland<br />

Påmeldingstid: 25,15<br />

Tid i forsøk: 25,45<br />

Plassering: 47 av 51<br />

Siste tid til semi: Jere Hård (FIN) 24,49<br />

Best i forsøk: Sergiy Breus (UKR) 23,75<br />

Kommentar: Godt over pers på 50m butterfly bare<br />

en drøy halv time etter 100m bryst<br />

MANDAG 31. JULI - FINALER<br />

Øvelse: 100 bryst herrer<br />

Navn: Alexander Dale Oen<br />

Tid i forsøk: 1.00,90<br />

Tid i semi: 1.01,11<br />

Plassering: 6 av 16<br />

Siste tid til finale: Valeriy Dymo (UKR) 1.01,25<br />

Best i semi: Oleg Lisogor (UKR) 1.00,53<br />

Kommentar: Under gammel nordisk rekord igjen<br />

men i følge ham selv litt for passivt ut første 50m.<br />

TIRSDAG 1. AUGUST- FORSØK<br />

Øvelse: 100 fri damer<br />

Navn: Lise Fadnes<br />

Påmeldingstid: 58,18<br />

Tid i forsøk: 58,91<br />

Plassering: 57 av 59<br />

Siste tid til semi: Sara Isakovic (SLO) 56,36<br />

Best i forsøk: Britta Steffen (GER) 55,14<br />

Kommentar: Godt over pers og tiden fra NM.<br />

Øvelse: 200 medley herrer<br />

Navn: Aleksander Hetland<br />

Påmeldingstid: 2.08,04<br />

Tid i forsøk: 2.06,26<br />

Plassering: 26 av 35<br />

Siste tid til semi: Dinko Jukic (AUT) 2.04,77<br />

Best i forsøk: Laszlo Cseh (HUN) 1.59,80<br />

Kommentar: Personlig rekord<br />

Øvelse: 100 bryst damer<br />

Navn: Anne-Mari Gulbrandsen<br />

Påmeldingstid: 1.09,19<br />

Tid i forsøk: 1.09,48<br />

Plassering: 8 av 44<br />

Siste tid til semi: Vasiliki Kavarnou (GRE) 1.10,85<br />

Best i forsøk: Kirsty Balfour (GRB) tiden 1.07,95<br />

Kommentar: Sterk åpning på 32,83. Videre til semi.<br />

TIRSDAG 1. AUGUST- FINALE<br />

Øvelse: 100 bryst herrer<br />

Navn: Alexander Dale Oen<br />

Tid i forsøk: 1.00,90<br />

Tid i semi: 1.01,11<br />

Tid i finale: 1.00,63 (nordisk rekord)<br />

Plassering: 2 av 8<br />

Vinner: Roman Sludnov (RUS) 1.00,61<br />

Kommentar: Helt rått! Målet er alltid å perse, men<br />

det må smake vanvittig mye bedre når pers også<br />

blir til sølvmedalje!<br />

Øvelse: 100 bryst damer<br />

Navn: Anne-Mari Gulbrandsen<br />

Tid i forsøk: 1.09,48<br />

Tid i semi: 1.09,65<br />

Plassering: 9 av 16<br />

Siste tid til finale: Yuliya Pidlisna (UKR) 1.09,54<br />

Best i semi: Kirsty Balfour (GBR) 1.08,02<br />

Kommentar: Stang ut for Anne-Mari men nok en<br />

bra tid av Bærumssvømmeren.<br />

ONSDAG 2. AUGUST - FORSØK<br />

Øvelse: 200 medley damer<br />

Navn: Elisabeth Jarland<br />

Påmeldingstid: 2.19,03<br />

Tid i forsøk: 2.23,67<br />

Plassering: 29 av 31<br />

Siste tid til semi: Darya Belyakina (RUS) 2.18,92<br />

Best i forsøk: Laure Manaudou (FRA) 2.13,86<br />

Kommentar: Mer enn 4 sek. over tiden fra NM.<br />

Øvelse: 200 bryst herrer<br />

Navn: Alexander Dale Oen<br />

Påmeldingstid: 2.16,38<br />

Tid i forsøk: 2.15,32<br />

Plassering: 17 av 41<br />

Siste tid til semi (etter omsvømming):<br />

M. Podoprigora 2.15,32<br />

Best i forsøk: Hugues Duboscq (FRA) 2.13,57<br />

Kommentar: Personlig rekord<br />

TORSDAG 3. AUGUST - FORSØK<br />

Øvelse: 200 bryst damer<br />

Navn: Anne-Mari Gulbrandsen<br />

Påmeldingstid: 2.29,74<br />

Tid i forsøk: 2.30,55<br />

Plassering: 4 av 33<br />

Siste tid til semi: Ina Kapishina (BLR) 2.35,29<br />

Best i forsøk: Agnes Kovacs (HUN) 2.28,44<br />

Kommentar: Videre til semi med flott disponert løp<br />

TORSDAG 3. AUGUST - FINALE<br />

Øvelse: 200 bryst damer<br />

Navn: Anne-Mari Gulbrandsen<br />

Tid i forsøk: 2.30,55<br />

Tid i semi: 2.29,37<br />

Plassering: 5 av 16<br />

Siste tid til semi: Ina Kapishina (BLR) 2.35,29<br />

Best i forsøk: Agnes Kovacs (HUN) 2.28,44<br />

Kommentar: Videre til finale med flott norsk rekord<br />

FREDAG 4.AUGUST - FORSØK<br />

Øvelse: 50m bryst herrer<br />

Navn: Alexander Dale Oen<br />

Påmeldingstid: 28,48<br />

Tid i forsøk: 28,36<br />

Plassering: 16 av 55<br />

Siste tid til semi: Alexander Dale Oen 28,36<br />

Best i forsøk: Oleg Lisogor (UKR) 27,73<br />

Kommentar: Personlig rekord og videre til semi<br />

Øvelse: 50 bryst herrer<br />

Navn: Aleksander Hetland<br />

Påmeldingstid: 28,54<br />

Tid i forsøk: 28,73<br />

Plassering: 26 av 55<br />

Siste tid til semi: Alexander Dale Oen 28,36<br />

Best i forsøk: Oleg Lisogor (UKR) 27,73<br />

Kommentar: Utslått med tid litt over pers.<br />

FREDAG 4.AUGUST - FINALE<br />

Øvelse: 200m bryst damer<br />

Navn: Anne-Mari Gulbrandsen<br />

Tid i forsøk: 2.30,55<br />

Tid i semi: 2.29,37<br />

Tid i finale: 2.30,12<br />

Plassering: 8 av 8<br />

Vinner: Kirsty Balfour (GBR) 2.25,66<br />

Kommentar: Nok en bra tid, men ville gjerne litt<br />

høyere opp plasseringsmessig<br />

Øvelse: 50m bryst herrer<br />

Navn: Alexander Dale Oen<br />

Tid i forsøk: 28,36<br />

Tid i semi: 28,35<br />

Plassering: 13 av 16<br />

Siste tid til finale: Martin Gustavson (SWE) 28,22<br />

Best i semi: Oleg Lisogor (UKR) tiden 27,63<br />

Kommentar: Pers. og kun 13/100 fra finale<br />

LØRDAG 5. AUGUST - FORSØK<br />

Øvelse: 50m bryst damer<br />

Navn: Anne-Mari Gulbrandsen<br />

Påmeldingstid: 32,67<br />

Tid i forsøk: 33,02<br />

Plassering: 19 av 39<br />

Siste tid til semi: Angeliki Exarchou (GRE) 32,78<br />

Best i forsøk: Ina Kapishina (BLR) 31,71<br />

Kommentar: Ikke noe toppløp og dessverre utslått<br />

Øvelse: 50m fri damer<br />

Navn: Lise Fadnes<br />

Påmeldingstid: 26,70<br />

Tid i forsøk: 27,09<br />

Plassering: 37 av 42<br />

Siste tid til semi: Hanna-Maria Seppala (FIN) 25,94<br />

Best i forsøk: Marleen Veldhuis (NED) 25,08<br />

Kommentar: Slått ut med en tid godt over pers.<br />

EM-laget i Budapest F.v. sportssjef<br />

Petter Løvberg, Timo Klami (stup),<br />

Anne-Mari Gulbrandsen, Elisabeth<br />

Jarland, Ragnar Klami (leder/trener<br />

stup), Aleksander Hetland, Stig<br />

Leganger Hansen (trener), Alexander<br />

Dale Oen og Lise Fadnes - for<br />

anledning fotografert av svømmepresidenten<br />

ved Donaus bredd.<br />

12 [NORSK SVØMMING 4/2006]


[EM stup]<br />

Timo Klami skapte norsk stuphistorie<br />

- beste nordmann "ever"!<br />

Timo Klami sin 5.-plass i<br />

Europamesterskapet i<br />

Budapest i sommer ble<br />

forbigått av norsk presse i<br />

all stillhet, uten tanke for<br />

at prestasjonen var "best<br />

ever" av noen norsk stuper.<br />

Bare Kamilla Gammes<br />

7.-plass fra OL i 1988 kan<br />

måle seg med Kristiansand-stuperens<br />

resultat.<br />

Poengsummen 423,80 på<br />

3m svikt er selvsagt norsk<br />

rekord, og pers med nesten<br />

28 poeng på denne<br />

høyden. Når vi så i tillegg<br />

tar med at EM-innsatsen<br />

ble belønnet med 64,55<br />

poeng mer enn i NM bare<br />

6 uker før EM, setter det<br />

prestasjonen til 25-åringen<br />

i perspektiv.<br />

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]<br />

DANIEL NILSSON/BILDBYRÅN [FOTO]<br />

Timo Klami fra Kristiansand Stupeklubb<br />

noterte tidenes norske stupresultat i EM<br />

i Budapest<br />

Med fare for å bli historieløs, - å sette<br />

stupresultater opp mot hverandre er<br />

ikke lett, men det er et faktum at Timo<br />

Klamis sensasjonelle 5.-plass i EM i<br />

Budapest gir høyeste oppnådde poengsum<br />

noensinne av en norsk stuper. Vi<br />

har hatt en rekke gode, internasjonale<br />

norske stupere opp gjennom årene,<br />

men vi må ha i mente "tiden" vi<br />

befinner oss i, og den rivende utviklingen<br />

vi har opplevd i antallet deltagende<br />

nasjoner. Dessuten - èn ting er plasseringen,<br />

noe annet er oppnådd poengsum!<br />

Forhåndsuttatt<br />

Timo Klami var nesten ikke en gang<br />

kvalifisert for deltagelse i årets senior-<br />

EM, men var forhåndsuttatt basert på<br />

tidligere oppnådde resultater og en<br />

solid forankret tro på ham i norsk stup.<br />

Faktum er at han i vinter ikke passerte<br />

EM-kravet (350 poeng) i FINA Grand<br />

Prix-sammenheng, men først såvidt<br />

klarte det under E-cupen i Stockholm i<br />

april med 353,30 poeng.<br />

– Hva har skjedd, Timo?<br />

– Det har rett og slett med trening å<br />

gjøre, forteller han til <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

– I vinter har jeg måttet jobbe for å<br />

kunne overleve rent økonomisk og ha et<br />

halvveis normalt liv, men etter GP Roma<br />

i månedsskiftet mai/juni ble det trening<br />

på heltid etter at jeg sa opp jobben min<br />

som Nautilus-instruktør i Kristiansand<br />

svømmehall, og det ga jo bra uttelling,<br />

De beste norske stupresultatene "ever"<br />

Å sammenligne stupresultater er ikke<br />

enkelt, særlig ikke etter at plikstupdelen<br />

på 3m og i tårnet ble borte på<br />

grunn av regelendringer. Timo Klamis<br />

resultat er uansett det beste norske<br />

herreresultatet noensinne, både plasseringsmessig<br />

og ikke minst poengmessig.<br />

Kun Kamilla Gamme sin 7.-<br />

plass fra OL i 1988 i tårnkonkurransen,<br />

kommer opp mot Timos EM-prestasjon.<br />

Roar Løken var med i OL både i 1968<br />

og 1972 hvor han i München ble <strong>nr</strong>. 10.<br />

Bedre er kanskje hans andreplass fra E-<br />

cup i 1967, som var meget bra og selvsagt<br />

oppsiktsvekkende. Jon Grunde<br />

Vegard oppnådde 605 poeng (ikke<br />

sammenlignbart) i tårnkonkurransen i<br />

E-cup i 1984 hvor han ble <strong>nr</strong>. 4, mens<br />

Tine Tollan ble <strong>nr</strong>. 10 i OL i 1984 i Los<br />

Angeles. Christian Styren har en 8.-<br />

plass fra 1m i EM i 1989, og en 19.-<br />

plass fra OL i Barcelona 1992. Ole Johnny<br />

Aasen må heller ikke glemmes,<br />

men han var først og fremst en god<br />

juniorstuper med 4 bronsemedaljer fra<br />

age group/jr.-VM som det beste, selv<br />

om også han i sin tid var kvalifisert for<br />

senior-EM rundt 1990.<br />

14 [NORSK SVØMMING 4/2006]


gliser 25-åringen som har vært aktiv stuper<br />

i 17 år, og (så langt) har tatt 46 NMgull<br />

(9 jr. og 37 sr.).<br />

Solid forbedring<br />

av gammel pers<br />

Før det oppsiktsvekkende EM-resultatet<br />

hadde Timo pers på 396 poeng på 3m<br />

fra sin tid i USA for 3-4 år tilbake. Ellers<br />

har Timo "kun" en 8.-plass fra jr.-VM på<br />

3m å se tilbake på, og en 7.-plass i NCAA<br />

som det beste, men heller ikke en seier<br />

i Big Ten i USA er å kimse av. Ikke noe<br />

kan imidlertid måle seg med Budapestprestasjonen.<br />

– Hvordan foklarer du et hopp på 64<br />

poeng fra NM til EM på bare 6 uker,<br />

Timo?<br />

– Forklaringen er veldig enkel - som<br />

nevnt ble det heltidstrening fra ca. 1.<br />

juni, og i NM i midten av juni var jeg<br />

ennå ikke i form, sier han.<br />

Nesten 4.-plass<br />

Timo Klami ble altså <strong>nr</strong>. 5 i EM på 3m<br />

svikt med 423,80 poeng, bare 2,15<br />

poeng bak spanjolen Javier Illana på 4.-<br />

plass. Timo ledet faktisk på spanjolen før<br />

sjette og siste stup. I tabellen nederst<br />

kan du se Timos fantastiske stupserie,<br />

stup for stup. Han kvalifiserte seg forøvrig<br />

til finalen "bare" som <strong>nr</strong>. 11!<br />

– Betyr mye<br />

for stup-Norge<br />

Timo Klamis prestasjon i EM betyr<br />

mye for stup-Norge, sier en opprømt<br />

StU-leder Inger Reine til <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

– Timo har fått inn mange nye vanskelig<br />

stup, og spesielt gledelig er det<br />

at 2,5 mollberger med halvannen<br />

skru - et stup han har slitt en del med<br />

- nå satt som et skudd i EM. En vanskelighetsgrad<br />

på 3,5 ga Timos høyeste<br />

poengserie i EM. Ja, faktisk avanserte<br />

han fire plasser i sammendraget<br />

etter dette stupet, sier hun.<br />

– Det betyr utrolig mye for norsk stup<br />

generelt at Timo satser videre. Det<br />

løfter oss videre, og det bekrefter at<br />

vi kan klare å få til noe selv med de<br />

relativt knappe ressursene vi disponerer.<br />

Dette er kort og godt kjempeinspirerende,<br />

sier en stolt Inger<br />

Reine, som gratulerer Timo Klami på<br />

vegne av hele stup-Norge.<br />

Små marginer<br />

Timo stupte også 1m i EM i forkant av 3-<br />

meteren, men her ble det den uheldige<br />

13.-plassen, som innebar at han ikke<br />

gikk videre til semifinalen. 331,20<br />

poeng var dessuten 1,95 poeng svakere<br />

enn han hadde i NM, samtidig som det<br />

var fattige 1,20 poeng fra semifinaleplass.<br />

Marginene var kort og godt ikke<br />

på Timos side i åpningskonkurransen i<br />

EM i Budapest.<br />

Satser for fullt videre<br />

– Neste år er det VM, i 2008 er det OL.<br />

Hva med 2012, Timo? Gullvinner på 3m<br />

i EM, Dmitry Sautin (suveren med<br />

496,10 poeng) fra Russland er 32 år - du<br />

er bare 25 år, Timo?<br />

– Vi får ta èn ting av gangen, men det er<br />

helt klart at jeg satser videre dersom de<br />

økonomiske rammebetingelsene kommer<br />

på plass. Jeg må ha minimum<br />

12.000 kroner pr. måned til disposisjon<br />

for å kunne satse på heltid, og leve et<br />

Gode treningsmuligheter<br />

Om ikke de økonomiske rammebetingelsene<br />

er helt på plass ennå, er<br />

ihvertfall treningsmulighetene rimelige<br />

gode. I Kristiansand svømmehall<br />

og i Spikeren på HiA er det rimelige<br />

gode treningsmuligheter, og utover<br />

høsten vil dessuten Timo være<br />

annenhver uke på Toppidrettssenteret/NIH<br />

i Oslo under kyndig ledelse<br />

av OLT-trioen Morten Bråthen, "Pella"<br />

Refsnes og Claude Lebreux, som har<br />

hjulpet Timo i lengre tid allerede.<br />

– De har vært til uvurderlig hjelp,<br />

påpeker Timo, som trener litt i overkant<br />

av 25 timer pr. uke pluss stevner.<br />

– 2/3 av dette er vått, og 1/3 er tørt,<br />

forteller den svært veltrente Kristiansandsgutten.<br />

I hans 4-årige periode i<br />

USA for et par år tilbake trente han<br />

"bare" litt over 20 timer pr. uke. Dessuten<br />

skal et godt samarbeide med<br />

Finland og Sverige videreføres, for å<br />

få treningsmatching på brettet.<br />

halvveis normalt liv ellers (leilighet,<br />

mat, fritid og bil). Jeg har noen personlige<br />

sponsorer (noe penger fra Color<br />

Line, tjenester fra Gompens Auto, og bilforsikring<br />

fra Gjensidige), men det er<br />

langt fra nok. Jeg håper Svømmeforbundet<br />

kan bidra noe, og at jeg ellers kan få<br />

noen stipend, sier han helt ærlig.<br />

Klokketro på sønnen<br />

Det hører dessuten med til historien at<br />

pappa og trener Ragnar Klami har sagt<br />

opp sin stilling som daglig leder i en<br />

bedrift for å kunne trene sønnen på heltid.<br />

Det forteller mye om pappas klokketro<br />

på sønnen!<br />

Timo Klamis super-serie i EM<br />

Stup v-grad karakterer poeng stup- poeng rank<br />

rank tot tot<br />

405B 3.0 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 67.50 11 67.50 11<br />

107B 3.1 8.0 7.5 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 71.30 6 138.80 9<br />

5353B 3.5 7.5 6.5 7.5 7.5 6.5 6.5 7.0 73.50 4 212.30 5<br />

205B 3.0 7.5 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 69.00 5 281.30 4<br />

305B 3.0 8.0 7.5 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 72.00 6 353.30 4<br />

5152B 3.0 7.5 7.5 7.5 8.5 8.5 8.0 8.0 70.50 9 423.80 5<br />

405B 2,5 innover i knekk 107B 3,5 forlengs i knekk<br />

5353B 2,5 mollberger med 1,5 skru 205B 2,5 baklengs i knekk<br />

305B 2,5 mollberger i knekk 5152B 2,5 forlengs med helskru<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 15


[Langbane-NM junior, senior og funksjonshemmede]<br />

– Rekord i norske rekorder<br />

Kongepokalene til suverene Gulbrandsen og Dale Oen<br />

8 NM-gull på Gard Kvale, som imidlertid<br />

valgte å stå over Budapest-EM.<br />

Flott jobbet av arrangøren; flott jobbet<br />

av Giske.<br />

Kongepokaler til Anne-Mari Gulbrandsen og Alexander Dale Oen som her gratuleres<br />

av NSF-president Per Rune Eknes.<br />

Ti senior- og<br />

elleve juniorrekorder<br />

falt i<br />

Pirbadet, som<br />

seiler opp som<br />

vårt raskeste(?)<br />

basseng.<br />

Gard Kvale<br />

valgte å stå over EM, og<br />

slapp seg løs med hele 8<br />

senior-gull. Noen bedre?<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

BO NORSENG [FOTO]<br />

Betryggende form Alexander Dale Oen<br />

markerer etter god NM-svømming.<br />

Når åpnet sist en statsråd et norsk svømmemesterskap?<br />

Trond Giske imponerte<br />

med<br />

- solid innsikt i dagens toppsvømming<br />

- ingen lettvinte løfter<br />

- tilstedeværelse under hele finalen<br />

Etter NM-debut av Pirbadet i Trondheim<br />

i 2002 var det på høy tid å komme tilbake<br />

til trøndernes svømme-storstue. Det<br />

er spesielt å kjøre et NM-arrangement<br />

parallelt med publikumsåpent, og igjen<br />

var det, slik undertegnede og mange<br />

med meg så det, en suksèss.<br />

Kongepokalvinnerne<br />

Dale Oen og Gulbrandsen var utilnærmelige.<br />

Anne-Mari vant sin første pokal<br />

nettopp i Pirbadet i 2002, og har nå fire<br />

av slaget, samme som Ove Wisløff,<br />

Christer Bjarne og Liv Staib (Mangseth),<br />

og kun Irene Dalby (6), Arne Borgstrøm<br />

og Børge Mørk (5 hver) er foran på lista<br />

i etterkrigstid. Alexander er på god vei<br />

oppover rankingen med sin tredje pokal.<br />

Rekordenes mesterskap<br />

Er det noen gang satt hele 21 rekorder i<br />

ett og samme mesterskap her hjemme?<br />

Neppe. Ti for seniorene og ytterligere en<br />

på juniorsiden. Når statistikken (se s. 23)<br />

i tillegg viser solid fremgang både i topp<br />

Jubler Anne-Mari Gulbrandsen etter<br />

50m bryst-løpet.<br />

EM-klare Aleksander Hetland i aksjon på ryggstart.<br />

16 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Ny bestetid på 400m medley på Elisabeth<br />

Jarland, men ellers ikke helt fornøyd<br />

med formen 2 uker før EM.<br />

og bredde fra siste års All-Time Best på<br />

Hamar, ser det lyst ut. Glemt er åpenbart<br />

nedturen fra Kristiansand i mars.<br />

Historie er Guri Kogstads 100m fri junior-rekord<br />

fra 1977. He<strong>nr</strong>iette Brekke<br />

knuste den eldste rekorden på listene<br />

våre (men Guri var 15, He<strong>nr</strong>iette er 17).<br />

Forhåpentlig beholder vi He<strong>nr</strong>iette<br />

adskillig lenger enn Guri, som sluttet<br />

kort etter sin rekord. Akkurat det ser<br />

lovende ut. Vestkantsvømmeren har lagt<br />

om sin trening kraftig siste året, Solide<br />

mengder (!) pluss styrke- og basistrening<br />

på land vil garantert gi internasjonale<br />

resultater om et år eller to. Tålmodighet,<br />

hardt arbeid og mer tålmodighet,<br />

så kan noen og enhver glede seg.<br />

Gullgrossisten<br />

Arne Borgstrøms 1982-rekord på 400m<br />

IM røk, da 8-ganger gullvinner Gard<br />

Bassengkameratene Trond Giske (kulturminister)<br />

og Per Rune Eknes (NSFpresident),<br />

har løpende dialog om<br />

anleggstematikken - også under NM.<br />

Kvale dro til fra start og slo inn til<br />

4.26,12. 200m IM-rekorden ble 2-3 tideler<br />

for sterk for BSC-svømmeren, som<br />

hadde to individuelle starter hver dag,<br />

og vant alle! Mest imponerte 22-åringen<br />

undertegnede da han fosset i mål til<br />

51,79 og gull på 100m fri. En maktdemonstrasjon!<br />

Årets klubb ble Bergensvømmerne. Trener<br />

Finn Zachariassen gikk tildelt sjekk<br />

av svømmepresident Per Rune Eknes.<br />

Rekordsetteren<br />

Ble Gard gull-grossist, så var det Anne-<br />

Mari Gulbrandsen som sto for rekordskredet.<br />

Hele fem. Hun åpnet med småpene<br />

1.09,80 på 100m bryst i forsøket.<br />

Vekk var Elin Austevolls rekord fra Atlanta<br />

-96, som nær hadde gitt OL-finale.<br />

Småpene 1.09,80 ble til storfine 1.09,19<br />

i finalen, og dermed har det norske<br />

laget nok en finalekandidat i Budapest-<br />

EM. På den doble distansen moste hun<br />

Elins gamle rekord på 2.32,44 med kraftige<br />

2,7 sekunder. 2.29,74 bringer henne<br />

opp på 10. plass på årets Europa-ranking.<br />

Lørdagen fortsatte hun med<br />

2.18,64 på 200m IM, og dermed slettet<br />

hun Elin Austevolls siste rekord fra listene.<br />

Minutter senere satt hun kronen<br />

på verket da hun tangerte Terrie Millers<br />

32,67 på bryst-sprinten. Hvis Anne-Mari<br />

ennå har mer å gå på frem mot EM, kan<br />

dette bli virkelig gøy!<br />

Den aller beste<br />

Den internasjonalt sterkeste tiden vartet<br />

Alexander Dale Oen opp med da han<br />

feide inn til 1.01,28 og tangering av sin<br />

Montreal-tid på 100m bryst. Syvende-<br />

Trippelvinner Kim Torry Simmenes fra<br />

Vetkantsvømmerne etter gullet på 100m<br />

rygg.<br />

▼<br />

<strong>Norsk</strong> juniorrekord på 50m butterfly<br />

med 27,99 på Ingvild Snildal i seniorfinalen,<br />

en forbedring av den samme<br />

rekorden fra formiddagens juniorsvømming<br />

med 28,09. Sølvviner Maj Hillesund<br />

lot seg imponere.<br />

Konsentrert start på (f.v.) Ina Marleen Holm, Lise Fadnes og Cecilie Johannessen på<br />

4x100m fri-stafetten.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 17


▼<br />

Årets trener Stig Leganger Hansen fra<br />

Vestkantsvømmerne.<br />

plass på Europa-rankingen, men det skiller<br />

bare 18/100 frem til briten Gibson på<br />

3. plass. Med 1.00,60 på sin avsluttende<br />

lagetappe, dokumenterte han at toppformen<br />

er i anmarsj...<br />

Ungjenta fra Bjerkvik<br />

To rekorder til Katharina Stiberg. 18-<br />

åringen fra Bjerkvik, 15 luftlinje-km<br />

nord for Narvik, løftet damenes ryggsvømming<br />

mot nye høyder. Linn Madsens<br />

15 år gamle rekord på 100m er borte,<br />

mens Asker-jenta Ingvild Snildal mistet<br />

sin ferske 50m-rekord. Sistnevnte svømte<br />

under begge de gamle rekordene,<br />

men var ørlite for sent til å tukte Katharina.<br />

Til gjengjeld tok hun solide seire på<br />

de to korte butterfly-øvelsene på - etter<br />

norske forhold - gode tider.<br />

Den siste senior-rekorden, i NMs siste<br />

øvelse 4x100m medley, sto Vestkantsvømmerne<br />

for. Kvartetten Simmenes,<br />

Normann og 2xDale Oen knuste Bergenssvømmernes<br />

rekord fra 2003.<br />

3.47,51 ranker på en 18. plass blant<br />

klubb- og universitetslag i verden innværende<br />

år!<br />

EM-klare<br />

Jarland, Fadnes og Hetland viste at de<br />

fremdeles trenger de 14 dagene frem til<br />

mesterskapet i Budapest.<br />

I og for seg betryggende da, at Jarland<br />

vinner 400m IM på klar ny bestetid<br />

4.52,99, uten at hun gnistret slik vi vet<br />

hun kan. Også den halve distansen var<br />

patent, selv om hun altså måtte se Gulbrandsen<br />

4/10 deler foran i mål.<br />

Hverken Hetland eller Fadnes kom<br />

øverst på pallen to uker før toppformen<br />

skulle være der. Fire sølv til Hetland, bak<br />

Sjødal på 50m butterfly, bak Dale Oen på<br />

100m bryst, på 200m IM var Kvale for<br />

sterk, mens trippelryggvinner Kim Torry<br />

Simmenes slo ham på 100m rygg.<br />

Fadnes måtte se argeste konkurrent,<br />

He<strong>nr</strong>iette Brekke, foran seg på de to kor-<br />

teste fri-øvelsene. Med en hyggelig formutvikling<br />

blir det garantert bedre tider<br />

i Budapest, ja da står ytterligere rekorder<br />

i fare.<br />

Beste klubb<br />

ble igjen Bergenssvømmerne med 202<br />

poeng, men nå er det blitt tett i toppen.<br />

Bare ti poeng bak fulgte Bærumssvømmerne,<br />

med Hamar på 177 poeng og<br />

Vestkantsvømmerne 160. Deretter er<br />

det et langt sprang ned til Team Stavanger<br />

på 5. plass.<br />

Vestkantsvømmerne tar igjen flest gull;<br />

9 i alt, ett mindre enn på Hamar. Gard<br />

Kvale svømmer BSC opp til 8 gull, med<br />

Bærum og Karmøy (!) på de neste plassene.<br />

Karmøys hovedtrener de siste 8-<br />

10 årene, Elin Stødle, fikk dermed en<br />

flott sorti på sin karrière.<br />

Intergreringen av<br />

de funksjonshemmede synes ikke å ha<br />

gitt noe løft for deres bredde. Snarere<br />

tvert imot. Med kun 12 utøvere på startpallen<br />

- 9 damer og 3 herrer, blir det i<br />

tynneste laget. NM-øvelser med en og<br />

to deltakere gir ikke mye spenning for<br />

noen. Her ligger det en kjempe-utfordring<br />

for å få opp aktiviteten.<br />

Kvaliteten på de beste er det imidlertid<br />

lite å utsette på. Spesielt utmerket verdensrekord-holderne<br />

Mariann Vestbøstad<br />

og Cecilie Drabsch seg, med tider<br />

helt ned mot egne rekorder. Solid svømming<br />

også av de øvrige på topp-5 listen;<br />

Stian I. Helgeland, Hilde Sæves og Ingvill<br />

S. Hilleren.<br />

Arrangementet og badet<br />

Intergrering av NM og publikumsbad<br />

gikk som nevnt meget bra. Bare synd at<br />

badet så sårt mangler arrangementsfasiliteter,<br />

som et minimum av tribuner,<br />

Funksjonshemmede Vi lar Asker-svømmeren<br />

Ola Riise stå som eksponent for<br />

ekte idrettsglede.<br />

Langdistanse Mikkel Brudvik Sanderud<br />

fra Hamar IL liker seg sammen med Gard<br />

Kvale på de lengste fridistansene.<br />

og en enkel (og dekorativ!) måte å<br />

avskjerme bassenget fra publikum på de<br />

mest utsatte stedene. Når arrangørene i<br />

tillegg ikke sperret av langs ytterbanene,<br />

kunne det til tider bli vel intimt<br />

mellom svømmere i bane 1 og 8 og<br />

publikum/trenere/medkonkurrenter<br />

langs kanten.<br />

Over 3,5 time på forsøkene er altfor lang<br />

tid. Med funksjonshemmede, senior- og<br />

junior-NM samtidig, endte vi denne<br />

gangen med 16 heat hvor det kun<br />

svømmer tre deltakere, 6 heat med to<br />

og 1 heat med én. Ja, på 400 fri damer<br />

"forsøk" - les: 400m fri damer finale<br />

funksjonshemmede, så seniorforsøk, og<br />

til sist juniorfinale. Heatsammensetning:<br />

2-2-3-6-8-8. Her må det være mulig å<br />

endre reglene, slik at det kunne ha gått<br />

4 heat. 12 min spart.<br />

Et minimalistisk arrangement av de fem<br />

arrangørene, hvor alt utenom det sportslige<br />

var skåret til beinet. Dermed ble det<br />

et rett-på-sak mesterskap, med svømming<br />

og utøvere i fokus. En erfaren og<br />

dyktig, blid og effektiv stab, gjorde unna<br />

øvelsene i nesten rekordfart, uten at det<br />

ble hektisk. Nærmere en 8'er på skalaen<br />

1-10. Flott levert!<br />

Populært på hjemmebane Brødrene<br />

Øystein og Bjørnar Gaasvik fra Vestbyen<br />

IL gjorde stor suksess i PIR-badet.<br />

18 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Hovedtrener<br />

S.K. Speed, svømmegruppa<br />

Svømmegruppa i S.K. Speed søker hovedtrener i nyopprettet 50% stilling. Den nye hovedtreneren vil ha et tett<br />

samarbeid med nåværende hovedtrener som vil gå inn som ungdomsutvikler på alle nivåer i klubben.<br />

S.K. Speed er en klubb med lange tradisjoner i Oslo (grunnlagt 1918) og har opp gjennom årene hatt tilbud innen<br />

mange idrettsgrener. I dag er det svømming som er den dominerende aktiviteten og som utgjør satsningen i klubben<br />

innenfor barne- og ungdomsidrett.<br />

Svømmegruppa har ca. 70 aktive svømmere fordelt på 6 grupper. To av våre svømmere var kvalifisert til årets<br />

ÅM-finale. Vi har en meget velorganisert BS-avdeling som er den vesentlige rekrutteringsbasen. Vi trener på Nordtvet<br />

og Romsås Bad i Grorud Bydel. Vi har et utstrakt treningsamarbeid med de andre Osloklubbene og har derfor<br />

enkelte treninger på Tøyen, NIH og Sogn Bad for våre eldste utøvere.<br />

Vi er inne i et omfattende generasjonsskifte i klubben der hovedtyngden av våre svømmere er 13-14 år og yngre.<br />

Den nye hovedtreneren vil være en vesentlig i brikke i målet om å bygge opp svømmegruppa til en klubb som kan<br />

tilby unge svømmere muligheter for satsning på nasjonalt nivå på junior- og etter hvert seniornivå. Hovedtreneren<br />

vil få stor innflytelse i utarbeidelsen av et svømmefaglig opplegg som støtter denne målsetningen.<br />

Klubben har i dag en god trenerstab fordelt mellom godt voksne mennesker med mange års trenererfaring og yngre<br />

trenere som har sin bakgrunn som aktive svømmere i klubben.<br />

Ansvarsoppgaver:<br />

• I samarbeid med styret utvikle, dokumentere og implementere et svømmefaglig opplegg som gjennomsyrer<br />

svømmeopplæring/treningen i klubben fra BS-kurs til A-gruppe<br />

• Ansvar for oppfølging, videreutvikling og sammensetning av trenerstaben samt samarbeid med hovedansvarlig<br />

for BS aktiviteten for å sikre det faglige opplegget i kursavdelingen<br />

• Hovedansvar for trening av vår A-gruppe, inkludert utarbeidelse og oppfølging av personlige målsetninger for<br />

svømmerne<br />

• Samarbeid med trenere i de andre Oslo-klubbene<br />

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:<br />

• God svømmefaglig kompetanse<br />

• Teoretisk og praktisk trenerkompetanse<br />

• Ser det som en utfordring å bygge opp et sportslig opplegg fra grunnen av<br />

• Ser det som en utfordring å jobbe med barn og unge<br />

• Selvstendig med gode samarbeidsevner<br />

• Positiv og løsningsorientert<br />

Lønnsbetingelser etter avtale. Søknadsfrist: 1. oktober 2006.<br />

Søknad merket ”Hovedtrener” sendes til:<br />

S.K. Speed, Postboks 5 Kaldbakken, 0901 Oslo eller e-post til jon.haukeland@alcatel.no<br />

Informasjon om stillingen eller klubben kan du få ved henvendelse til styreleder Jon Haukeland, tlf. 901 34 137,<br />

e-post jon.haukeland@alcatel.no eller hovedtrener Lars Bendigtsen, tlf. 900 39 927,<br />

e-post lars.bendigtsen@c2i.net. Se også vår hjemmeside http://n3sport.no/Organisation.asp?id=65587


[Langbane-NM junior, senior og funksjonshemmede]<br />

11 jr.-rekorder og stor bredde<br />

Seks jenter<br />

dominerer<br />

totalt, mens<br />

guttene fordeler<br />

de gjeveste<br />

medaljene på<br />

hele tolv utøvere.<br />

Kun tre<br />

av rekordene settes i juniormesterskapet.<br />

Ingen<br />

stafett-rekorder.<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

BO NORSENG [FOTO]<br />

Allerede øvelse 2 på torsdag - 400m fri<br />

gutter - ga oss skikkelig "valuta for<br />

pengene". Bærumsguttene Hetland/-<br />

Fagelund gikk rett i tet på de første 100<br />

metrene, Fagelund fortsatte programmessig<br />

i suveren stil til halvsvømt, nå<br />

med Møllerop fra Team Stavanger nærmest.<br />

Men fra 300m og inn ble det en<br />

kamp mellom Fagelund og ett år yngre<br />

Braarud. Lambertsetergutten holdt - litt<br />

overraskende - størst fart, og var til slutt<br />

bare 22/100 etter i mål. Fagelund måtte<br />

helt i kjelleren for å sikre seieren. Småpene<br />

4.07,53 på Nedre Eiker-gutten og<br />

Beste juniorer Katharina Stiberg (<strong>nr</strong>. 2)<br />

fra Bjerkjvik Svømmeklubb.<br />

meget solide 4.07,75 på Braarud. Lista<br />

var lagt - trodde vi.<br />

Vel, for så vidt riktig, for Bjerkviks Katharina<br />

Stiberg fulgte flott opp med<br />

1.11,66 på 100 bryst i neste øvelse,<br />

foran 200m-vinneren, nabo Utne fra<br />

Narvik. Men for guttene uteble de store<br />

tidene 400m ga bud om. Fagelund<br />

svømte dessverre sitt første og siste løp<br />

i mesterskapet med 400-meteren, sykdom<br />

sørget for det. Hans favorittdistanse<br />

200m fri gikk fløyten, og dermed ble<br />

Raufoss-gutten Eirik Ravnan, som pendler<br />

nesten daglig til Hamar og Røsland<br />

for å trene og svømme for Mjøs-klubben,<br />

beste gutt i mesterskapet med sin<br />

200m IM.<br />

<strong>Norsk</strong> rekord på He<strong>nr</strong>iette Brekke på<br />

100m fri.<br />

En regel-blunder<br />

bringer imidlertid Ravnan på toppen av<br />

guttenes liste. For bak ham, med<br />

samme poengsum, men svakere 2.<br />

øvelse, kommer Ronnie Anstensen,<br />

Skjetten. Anstensen ble norsk mester på<br />

200m IM, foran - ja nettopp - Ravnan.<br />

Sistnevnte går imidlertid foran på<br />

poenglisten, selv om han altså ble <strong>nr</strong>. 2<br />

bak Anstensen i øvelsen som ga bestemannspreimien.<br />

Reglene for topp-20 listen<br />

er i praksis den samme som for<br />

utdelingen av Kongepokalene... Her har<br />

forbundsstyret en jobb å gjøre.<br />

He<strong>nr</strong>iette Brekke topper<br />

20-beste lista klart med sin 100m fri på<br />

ny junior-rekord, 57,27. Gull også på den<br />

halve og doble distansen, hvor hun<br />

imponerer med å slå Cecilie Johannes-<br />

Beste juniorer He<strong>nr</strong>iette Brekke (t.h) fra Vestkantsvømmerne (<strong>nr</strong>. 1) og Ingvild Snildal<br />

(<strong>nr</strong>. 3) fra Asker Svømmeklubb.<br />

Fjerde beste junior Karoline Brudvik<br />

Sanderud fra Hamar IL, fikk gratulasjoner<br />

av kulturminister Trond Giske etter<br />

gullet på 400m medley - her på pallen<br />

med sølvvinner Ina Marleen Holm fra<br />

Team Stavanger.<br />

20 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Harde konkurrenter Snildal (nærmest) og Stiberg kniver hardt, her på start 200m rygg.<br />

Beste junior gutt Eirik Ravnan fra Hamar<br />

IL svømming.<br />

Sjette beste junior Cecilie Johannessen<br />

fra Karmøy Svømmeklubb.<br />

sen i samløp, med tvillingsøster Monica<br />

på hjul med gode 2.08,84, beste bronse-tiden<br />

i et norsk jr.-mesterskap. Gull til<br />

Cecilie på både 400m og 800m fri, samt<br />

ytterligere to sølv, men tidene varierte<br />

sterkt.<br />

Flest gullmedaljer på jentesiden tok<br />

Karoline Brudvik Sanderud. Sterk 400m<br />

IM første dagen, seier også på den halve<br />

distansen samt 200m butterfly, for å<br />

avslutte med 1500m-gullet på solid<br />

norsk juniorrekord.<br />

Stiberg og Snildal fulgte<br />

bak He<strong>nr</strong>iette på topp-20 rankingen.<br />

Begge med lovende ryggsvømming,<br />

hvor Katharina vant sprinten og Ingvild<br />

100-meteren. Tidene kryper pent nedover,<br />

og ble solid forbedret av begge i<br />

seniorfinalene. Katharina viste i tillegg<br />

at hun snart kan utfordre Gulbrandsen i<br />

brystøvelsene, mens Ingvild for tiden er<br />

klart beste 100 butterflysvømmer her på<br />

berget. Fire gull og en sølv til Katharina,<br />

mens tre av edleste valør, to sølv og tre<br />

stafett-medaljer gjorde Invild til mesterskapets<br />

største medaljesanker, i tillegg<br />

til norsk jr.-rekord på 50m butterfly.<br />

Lars André Tolås<br />

sto for den tredje juniorrekorden under<br />

junior-NM da han vant 50m rygg. Stor<br />

spredning i gullvinnere på guttesiden,<br />

hvor Øivind A. S. Reinertsen (100m og<br />

200m butterfly), Petter Braarud (800m<br />

og 1500m fri), Ronnie Anstensen (200m<br />

og 400m IM), Raymond Dybvik (50m og<br />

200m fri) og Maxim Christensen (100m<br />

og 200m rygg) alle ble dobbeltvinnere.<br />

Øvrige gullgutter ble Eirik Ravnan 400m<br />

IM, Ole-Wilhelm Norseng 50m bryst, Jørgen<br />

Møllerop 100m fri, Thomas Robson<br />

50m butterfly og Markus Tesdal 100m<br />

bryst.<br />

Hele ni klubber fordelte stafett-medal-<br />

Mistet rekorden Lars Andre Tolås satte<br />

norsk juniorrekord på 50m rygg på<br />

28,19, men mistet den ferske rekorden i<br />

seniorfinalen til Maxim Christensen som<br />

fikk bronse på 28,16.<br />

▼<br />

– Hennes siste løp på distansen, sa treneren<br />

etter at gullet var vel i havn. Og vi<br />

skjønner henne. Mange og lange<br />

øvelser, full satsing hver gang hun gikk i<br />

vannet, og med klubbvenninnen, 14-<br />

årige Elin Slaatmo, nesten 20 meter<br />

foran seg på 1500-meteren før hun<br />

ubønnhørlig spiste seg innpå for hver<br />

lengde fra 900 meter og inn. Trener Røsland<br />

og tidligere distanse-dronning i<br />

Norge, mamma Elisabeth Brudvik og<br />

pappa Tron Sanderud, tidligere Hamar IL-<br />

, Asker- og landslagstrener, var både<br />

stolte og rørte da de tok imot Karoline<br />

og Elin etter løpet. De gjør mye riktig på<br />

Hamar!<br />

Femte beste junior Elise Utne fra Narvik Svømmeklubb.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 21


Syvende beste junior Elin Slaatmo fra<br />

Hamar IL svømming.<br />

▼<br />

jene, med seks forskjellige vinnere. Det<br />

er lenge siden vi har hatt så stor spredning.<br />

Kun Hamar og Lambertseter makter<br />

å ta medaljer både på jente- og guttesiden.<br />

Lambertseter beste klubb<br />

8,5 poeng foran Bærumsvømmerne,<br />

som igjen var halvpoenget foran Hamar<br />

IL. Så er det et langt sprang ned til 4, 5<br />

og 6 på lista - Team Stavanger 115, Bergensvømmerne<br />

114 og Asker 112. Hele<br />

40 klubber har svømmere i en eller flere<br />

finaler, og kommer på poenglista.<br />

Beste junior gutt Ronnie Anstensen fra Skjetten Svømming.<br />

Hamar IL suverent best på<br />

medaljestatistikken med 7 gull, 5 sølv<br />

og 1 bronse. Bjerkvik med Stibergs fire<br />

gull blir nest best, foran Asker, Bergensvømmerne,<br />

Skjetten og Vestkantsvømmerne,<br />

alle med tre gullmedaljer hver.<br />

Totalt tar 24 klubber medalje.<br />

At jentene fullstendig dominerer 20-<br />

bestelisten skyldes delvis at de naturlig<br />

har et fortrinn når junioralderen er lik,<br />

selv om altså aldersgrensen er det året<br />

du fyller 18 år, dels at jentene for tiden<br />

har et betydelig høyere nivå enn guttene.<br />

Hele seks junior-jenter er inne på<br />

seniorenes topp-20 liste, mens guttene<br />

glimrer med sitt fravær på den samme.<br />

Interessant å se at hele åtte av de elleve<br />

juniorrekordene settes i finalesekvensen<br />

for seniorene på kvelden. Ja, alle tre<br />

120 lærere på skolebenken<br />

I midten av august arrangerte<br />

samarbeidet<br />

"Idrettsglede i skolen"<br />

praktisk kurs for grunnskolelærere<br />

på NIH.<br />

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST]<br />

HELEN INGEBRETSEN [FOTO]<br />

"Idrettsglede i skolen"<br />

er et samarbeid mellom fem særforbund<br />

som har som målsetning å bidra til<br />

å skape en aktiv og variert skolehverdag<br />

rundt omkring i landet. Som en del av<br />

denne satsningen mot skolen ble det<br />

arrangert kurs hvor lærerne kunne velge<br />

mellom økter i svømming, orientering,<br />

friidrett, golf og basistrening.<br />

Thomas Robson fra BS/BS&LK jubler<br />

etter gullet på 50m butterfly.<br />

rekordene fra juniormesterskapet på formiddagen<br />

ble forbedret senere på<br />

dagen i seniorfinalen. Det er en god<br />

egenskap å ta med seg.<br />

I svømmehallen på NIH<br />

var det Rune Larsen og<br />

Morten Holden som sto for<br />

de to øktene i svømming.<br />

Økten før lunsj var rettet<br />

mot barnetrinnet, og<br />

hadde fokus på grunnleggende<br />

svømmeopplæring,<br />

mens økten etter lunsj var<br />

rettet mot mellom- og<br />

ungdomstrinnet og hadde<br />

fokus på svømmearter og<br />

livredning.<br />

Målet<br />

var at øktene skulle gi lærerne en oppdatering<br />

i de ulike idrettene i forhold til<br />

den nye lærerplanen som blir innført nå<br />

i høst, Kunnskapsløftet.<br />

Det var god stemning hele dagen og<br />

gode tilbakemeldinger etter kurset. Det<br />

er tydelig at det er et stort behov i skolen<br />

etter praktiske kurs, så dette er noe NSF<br />

vil vurdere å arrangere flere ganger.<br />

22 [NORSK SVØMMING 4/2006]


[Langbane-NM junior, senior og funksjonshemmede]<br />

– Tilbake på rett spor!<br />

Tilbakelagt er "arbeidsulykken" i Kristiansand<br />

Årets langbaneanalyse<br />

har fått<br />

et nytt utgangspunkt.<br />

Borte er 1993<br />

som basis, og<br />

inn kommer<br />

2005 - vårt<br />

beste langbane-NM siden<br />

analysene startet i 1986.<br />

For å sette årets resultater i<br />

sammenheng med tidligere<br />

analyser, er også<br />

tabellen over de 21 årene<br />

tatt med. Den er MEGET<br />

hyggelig lesing!<br />

PER IRGENS ANALYSERER LANGBANE-NM<br />

BO NORSENG [FOTO]<br />

LANGBANE-NM DAMER. Sammenligning øvelse for øvelse mellom 1993, Hamar og 2006, Trondheim<br />

Gj.snitt for de 8 finalistene Gj.snitt for de 16 beste i forsøkene<br />

År/øvelse 2005 2006 Avvik sek Avvik % 2005 2006 Avvik sek Avvik %<br />

5O fri 27.35 27.44 +0.09 +0.32 27.98 27.76 -0.22 -0.78<br />

100 fri 1.00.37 59.91 -0.46 -0.76 1.01.37 1.01.18 -0.19 -0.30<br />

200 fri 2.10.84 2.10.27 -0.57 -0.43 2.12.54 2.11.89 -0.65 -0.49<br />

400 fri 4.36.79 4.36.98 +0.19 +0.06 4.43.14 4.40.82 -2.32 -0.81<br />

800 fri 9.31.41 9.25.45 -5.96 -1.04 9.45.04 9.35.73 -9.31 -1.59<br />

1500 fri 18.12.63 18.10.53 -2.10 -0.19 18.35.81 18.41.89 +6.08 +0.54<br />

50 bfl 29.32 29.00 -0.32 -1.09 29.83 29.63 -0.20 -0.67<br />

100 bfl 1.06.27 1.05.24 -1.03 -1.55 1.07.76 1.06.97 -0.79 -1.16<br />

200 bfl 2.30.01 2.24.82 -5.19 -3.45 2.34.01 2.29.59 -4.42 -2.86<br />

50 bryst 34.07 33.89 -0.16 -0.46 34.58 34.53 -0.05 -0-14<br />

100 bryst 1.14.89 1.13.92 -0.97 -1.29 1.15.96 1.15.12 -0.84 -1.10<br />

200 bryst 2.41.91 2.41.49 -0.42 -0.25 2.46.78 2.44.68 -2.10 -1.25<br />

50 rygg 31.78 31.66 -0.12 -0.37 32.52 32.63 +0.11 +0.33<br />

100 rygg 1.08.33 1.07.56 -0.77 -1.12 1.10.06 1.09.67 -0.39 -0.55<br />

200 rygg 2.28.88 2.27.68 -1.20 -0.75 2.32.43 2.32.09 -0.34 -0.22<br />

200 IM 2.28.34 2.25.81 -2.53 -1.70 2.31.64 2.29.03 -2.41 -1.58<br />

400 IM 5.14.61 5.10.24 -4.37 -1.38 5.24.96 5.20.28 -4.68 -1.44<br />

4x100 fri 4.07.93 4.06.03 -1.90 -0.76<br />

4x200 fri 9.06.18z 8.59.16 -7.02 -1.28<br />

4x100 med 4.35.67 4.39.70x +4.03 +1.46<br />

% av –93 0.00% -0.80% 0.00% -0.82%<br />

Tabell 1, viser gjennomsnittstidene for de 8 finalistene og 16 beste fra forsøkene for damer<br />

i 1993 (basisår) og 2006, og forskjellen dem imellom i sekunder og i prosent. Nederste linjen<br />

angir gjennomsnittet av alle øvelsene. x=7, z=5, a=15.<br />

Med fremganger på over 5 sekunder på<br />

en 100m (100 bryst damer, forsøk i år),<br />

ble forskjellene så store i forhold til<br />

basisåret 1993, at jeg har valgt å ta<br />

topp-året 2005 som utgangspunkt, og<br />

således "fornye" analysen med 12 år.<br />

Likevel viser årets to tabeller (tabell 1 og<br />

2) solid fremgang. Dette fremgår ikke<br />

minst i tabell 3, hvor jeg har satt inn<br />

årets resultater i 1986-2006 oppsettet.<br />

Den viser suveren all-time best for<br />

damer, både forsøk og finaler. Herrene<br />

har sammenlagt beste året, selv om<br />

finaleresultatene for 2003 og 2004,<br />

samt forsøks resultatene i 1994, enkeltvis<br />

var bedre.<br />

Kulturminister Trond Giske tok seg god tid til en svømmeprat med Alexander Dale<br />

Oen under NM i Pirbadet.<br />

Tabell 4 viser den samlede utviklingen<br />

for de 10 beste årene i forhold til 1993.<br />

Årene 1990, 1995 og 2003 (første langbanemesterskapet<br />

etter fremgangsbølgen)<br />

viser samme jevne, positive utvikling,<br />

så er det et hopp opp til årene 1996<br />

og 1998, et nytt steg til 1994, 2004 og<br />

▼<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 23


▼<br />

Anne-Mari Gulbrandsen kan smile etter<br />

NM-innsatsen.<br />

1988 og et hopp videre til 2005. Men<br />

årets mesterskap står altså i en særklasse.<br />

Det er én ulempe<br />

ved endringen av analysegrunnlaget fra<br />

1993 til 2005; i de (få) øvelsene resultatene<br />

var bedre i 1993 enn i 2005, kan vi<br />

få et uriktig bilde av situasjonen. Det<br />

gjelder øvelsene 200-800m fri for<br />

damer, og noen mindre utslag på herresiden.<br />

Viktig å ta med seg når vi ser på<br />

tallene, ikke minst fordi et høyt nivå på<br />

mellom- og langdistansene er basis for<br />

mesteparten av utholdenhetstreningen,<br />

og vi lett kan tro at disse øvelsene har<br />

en god utvikling, uten å tenke på hvor<br />

svakt nivået faktisk var også i 2005.<br />

Terminlisten har<br />

helt klart hatt en vesentlig betydning for<br />

årets resultater. For første gang stilte<br />

nærmest samtlige deltakere i fullt NMprogram,<br />

uten tanke på forestående<br />

internasjonale oppgaver. Et visst unntak<br />

for de 5 EM-svømmerne, men også de<br />

LANGBANE-NM HERRER. Sammenligning øvelse for øvelse mellom 1993 Hamar og 2006 Trondheim<br />

Gj.snitt for de 8 finalistene Gj.snitt for de 16 beste i forsøkene<br />

År/øvelse 2005 2006 Avvik sek Avvik % 2005 2006 Avvik sek Avvik %<br />

5O fri 24.17 24.51 +0.34 +1.40 24.66 24.94 +0.28 +1.13<br />

100 fri 53.20 52.82 -0.38 -0.77 54.41 54.44 +0.03 +0.05<br />

200 fri 1.57.83 1.58.00 +0.17 +0.14 1.59.81 1.59.76 -0.05 -0.04<br />

400 fri 4.14.66x 4.12.84 -1.82 -0.71 4.17.97 4.16.48a -1.49 -0.57<br />

800 fri 8.46.37 8.42.81 -3.56 -0.67 9.01.95 8.53.23 -7.72 -1.42<br />

1500 fri 16.56.50 16.40.74 -15.76 -1.55 17.15.91 17.09.17 -6.74 -0.65<br />

50 bfl 25.94 25.72 -0.22 -0.84 26.42 26.36 -0.06 -0.22<br />

100 bfl 59.02 58.20 -0.82 -1.38 59.72 59.13 -0.59 -0.98<br />

200 bfl 2.11.55x 2.11.79 +0.24 +0.18 2.14.60 2.16.63 +2.03 +1.50<br />

50 bryst 30.59 31.07 +0.47 +1.53 31.18 31.11 -0.07 -0.22<br />

100 bryst 1.07.85 1.06.54x -1.31 -1.93 1.09.97 1.08.97 -1.00 -1.42<br />

200 bryst 2.29.06 2.29.11 +0.05 +0.03 2.34.02 2.33.44 -0.58 -0.37<br />

50 rygg 28.41 28.62 +0.21 +0.73 29.33 29.09 -0.24 -0.81<br />

100 rygg 1.02.35 1.01.63 -0.72 -1.15 1.03.52 1.03.40 -0.12 -0.18<br />

200 rygg 2.15.69 2.15.17 -0.52 -0.38 2.18.65 2.18.34a -0.31 -0.22<br />

200 IM 2.14.12x 2.12.79 -1.33 -0.99 2.16.87 2.15.94 -0.93 -0.67<br />

400 IM 4.49.66 4.43.60 -6.06 -2.09 4.56.03 4.53.45 -2.58 -0.87<br />

4x100 fri 3.42.00 3.39.50 -2.50 -1-12<br />

4x200 fri 8.10.35 8.06.88 -3.47 -0.70<br />

4x100 med 4.04.41 4.06.59 +2.18 +0.89<br />

% av –93 0.00% -0.46% 0.00% -0.35%<br />

Tabell 2, som tabell 1, men for herrer.<br />

stilte opp i mange flere øvelser enn fjorårets<br />

tre VM-deltakere. Det, sammen<br />

med Gard Kvales 8 øvelser, gjorde sitt til<br />

den fine fremgangen også på herresiden.<br />

På damesiden<br />

ga årets mesterskap et kjempeløft. Med<br />

en statistisk fremgang på 0,8% for hver<br />

av de åtte finalistene i samtlige 20<br />

øvelser, er resultatene fra Pirbadet ikke<br />

mindre enn bemerkelsesverdig. Det har<br />

vært større fremganger tidligere (f.eks<br />

1988 - 1,36%), men da fra et mer<br />

beskjedent utgangspunkt.<br />

Det er gledelig lesing å pløye gjennom<br />

resultatene på 400m fri i årets statistikk,<br />

særlig forsøket. Der noteres det beste<br />

resultat på 10 år. Det er likevel et godt<br />

stykke igjen til nivået fra 1988, hvor<br />

gjennomsnitt for de 16 beste var drøye<br />

4 sekunder raskere enn i 2006.<br />

På damesiden kommer det stadig frem<br />

nye og sterke brystsvømmere. Riktignok<br />

er det bare et fåtall av dem som fortsetter<br />

en jevn, god utvikling, og mange faller<br />

fra altfor tidlig også der, men nye<br />

dukker altså stadig opp. Riktig spennende<br />

blir det den dagen de nye fortsetter<br />

sin positive utvikling over mange år...<br />

I butterfly er fremgangen særdeles stor<br />

i forhold til siste året, med størst fremgang<br />

på 200-meteren. Nettopp denne<br />

grenen har vært en akilleshæl i mange<br />

år, med høyt krav til både teknikk og<br />

grunntrening. Sammen med 400m fri<br />

bærer dette bud om en endring av treningskulturen.<br />

Det er lovende.<br />

Arge konkurrenter er de, men Katharina Stiberg (t.v.) og Ingvild Snildal er også gode<br />

venninner.<br />

Herresiden sliter<br />

fremdeles med generasjonsskiftet.<br />

Svært få seniorer svømmer annet enn<br />

sprintøvelsene, noen av de beste 86-<br />

juniorene fra to år tilbake er borte, og<br />

mange av 87-modellene, førsteårs seniorene,<br />

slo ikke til i årets mesterskap. Da<br />

blir det tungt. Bedre blir det ikke når<br />

mange av juniorene har vist stagnasjon<br />

eller begrenset utvikling dette siste året.<br />

Likevel har det altså vært en pen utvikling<br />

i år, takket være en større jevnhet<br />

24 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Samlede resultater for de<br />

10 beste årene, regnet ut fra 1993:<br />

2006 -7.70%<br />

2005 -5.40%<br />

1988 -4.37%<br />

2004 -4.10%<br />

1994 -4.09%<br />

1998 -3.45%<br />

1996 -3.43%<br />

2003 -2.09%<br />

1995 -1.88%<br />

1990 -1.60%<br />

Tabell 4 Samlet resultat, forsøk og finaler,<br />

damer og herrer, i forhold til 1993.<br />

Alexander Dale Oen viste bunnsolide EM-takter i langbane-NM.<br />

enn tidligere, og, som nevnt over, en<br />

annen terminliste for de internasjonale<br />

junior-mesterskapene enn sist år.<br />

Dessuten, det synes som om langt flere<br />

av junior-herrene satser mer på juniormesterskapet,<br />

som går parallelt. De<br />

enten stryker seg fra kveldens seniorfinaler,<br />

eller svømmer dårligere der enn<br />

på formiddagen. Det er et stort minus<br />

for seniormesterskapet, og er så visst<br />

ikke noen fordel for de svømmerne det<br />

gjelder mht. å få den nødvendige tøffheten<br />

det krever å svømme for fullt<br />

både på formiddag og kveld. Det er først<br />

og fremst et holdningsspørsmål, ikke<br />

minst fra trenernes side, som jo "styrer"<br />

sine svømmere i mye større grad når de<br />

er juniorer.<br />

Fremgangen er altså<br />

imponerende. Men, som sportssjef Petter<br />

Løvberg understreker gang etter<br />

gang; – det er en hyggelig fremgang,<br />

men (trøste og bære, mine ord) så mye<br />

mer vi har å gå på. Det viser da også<br />

våre internasjonale meritter tydelig,<br />

kanskje spesielt på juniorsiden. Når det<br />

uttrykkes glede over 9 (10 er det korrekte<br />

antall) medaljer i et utvidet nordisk<br />

ungdomsmesterskap, legges lista svært<br />

lavt. All ære til de som tar medaljene,<br />

men at 10 av de 114 medaljene som ble<br />

utdelt skal trekkes frem som gledelig?<br />

Spesielt med den målsettingen som er<br />

nedfelt for denne tingperioden?<br />

Jeg vil påstå at våre pene fremganger i<br />

de tekniske øvelsene og på de kortere<br />

distansene vil blekne fullstendig den<br />

dagen svømmerne har det samme<br />

utholdenhetsnivået som i 10-året 1986-<br />

96. Resultatene går fremover dels fordi<br />

trenerne er mer teknisk skolert i dag enn<br />

for 10-20 år siden, og lover og regler er<br />

lempet i så stor grad at det har klare<br />

påvirkninger i positiv retning. Bare et<br />

fåtall miljøer trener i nærheten av hardt<br />

nok, og med store nok treningsmengder.<br />

Et hjertesukk til slutt<br />

Jeg har hatt en del påstander og postulater<br />

opp gjennom årene i denne spalten,<br />

uten at det har avstedkommet særlige<br />

reaksjoner blant trener- og lederstanden.<br />

Hvorfor? Hvis mine påstander<br />

er helt bak mål, bør jo andre forstå-segpå'ere<br />

rykke ut med motforestillinger?<br />

Hvis de er relevante, hvorfor tar da<br />

ingen kontakt? Ja, for det er noen tidligere<br />

trenere her på berget, som har fått<br />

frem svømmere som ville ha svømt<br />

rundt de fleste/alle av dagens utøvere i<br />

altfor mange øvelser. For 15-20 år siden.<br />

Det er uhørt ellers i svømmerverden.<br />

Men meg bekjent brukes denne erfaringen<br />

overhodet ikke. Har norsk svømming<br />

virkelig så god råd??<br />

Det er min hittil sterkeste provosering<br />

i <strong>Norsk</strong> Svømming, men blir neppe<br />

kommentert åpent - den heller.<br />

Utviklingen i senior langbane-NM i % av basisåret 1993<br />

Damer<br />

Herrer<br />

År Finaler Forsøk Finaler Forsøk<br />

1986 +0.27 0 +0.09 +0.26<br />

1987 -0.08 -0.39 -0.43 -0.23<br />

1988 -1.44 -1.56 -0.78 -0.59<br />

1989 -0.80 -0.70 +0.04 +0.12<br />

1990 -0.53 -0.06 -0.73 -0.28<br />

1991 -0.17 -0.37 -0.54 +0.49<br />

1992 +0.50 +0.20 -0.39 +0.61<br />

1993 100% 100% 100% 100%<br />

1994 -0.56 -1.01 -1.13 -1.39<br />

1995 +0.15 -0.25 -0.95 -0.83<br />

1996 -0.52 -1.08 -0.95 -0.88<br />

1997 +0.03 -0.71 -0.13 -0.29<br />

1998 -0.24 -1.15 -0.79 -1.27<br />

1999 +0.73 +0.08 -0.69 -0.55<br />

2000 +1.47 +0.94 +0.06 +0.26<br />

2001 +1.27 +1.02 -0.05 +0.23<br />

2002 +0.48 +0.35 -0.41 +0.04<br />

2003 -0.15 -0.53 -1.34 -0.07<br />

2004 -0.35 -1.34 -1.53 -0.88<br />

2005| -1.41 -2.17 -0.77 -1.05<br />

2006 -2.25 -2.84 -1.27 -1.34<br />

Tabell 3 Uthevet skrift viser periodens beste resultat, mens understreket viser de dårligste<br />

resultatene.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 25


Populær merketaking i Pirbadet<br />

– NM-show med rytme<br />

I forkant av finalene av<br />

første dag av langbane-<br />

NM arrangerte NSF gratis<br />

merketaking for alle barn<br />

som var i Pirbadet.<br />

BRIT WORMDAL [TEKST]<br />

BO NORSENG [FOTO]<br />

Oppslutningen var ikke så stor som forventet,<br />

men 14 barn tok 25-metersmerket<br />

og 19 klarte Svømmeknappen<br />

på 200 meter i løpet av 20 minutter!<br />

Gode medhjelpere fra TS&LK delte ut<br />

merker til barna rett etter innkomst, og<br />

Svømmeforbundet retter en stor takk til<br />

klubben!<br />

I tillegg til svømmingen var det sang og<br />

musikk v/DJ Kake (Harald Haugen) fra<br />

De Dresserte Elger. DJ Kake og hans to<br />

hjelpere framførte flere sanger fra NSFs<br />

egen CD "Syng og svøm".<br />

"Syng og svøm"<br />

er laget av De Dresserte Elger i samarbeid<br />

med NSF. CD'en inneholder sanger<br />

som et tilpasset svømmemerkene på<br />

begynnerkursene, men egner seg også<br />

NM-show Thomas Ole Fadnes (øverst<br />

t.v.), Aleksander Hetland (øverst t.h.) og<br />

DJ Kake, Harald Haugen, har rytmen i<br />

orden.<br />

til trim for eldre. Alle som ønsker kan<br />

kjøpe CD'en via Idrettsbutikken.<br />

Landslagsgutta<br />

Ole Thomas Fadnes og Aleksander Hetland<br />

viste at de kan mer enn å svømme.<br />

De avsluttet seansen med å fremføre<br />

"Skilpadderæpp". De høstet stor applaus<br />

fra publikum.<br />

Om doping og støttepersonell<br />

Visste du at støttepersonell også kan bli<br />

straffet dersom han/hun bidrar til at utøver<br />

doper seg?<br />

Visste du at laget/kretsen/forbundet også bør<br />

sørge for at alle trenere, ledere og støttepersonell<br />

tilknyttet ditt særforbund/idrettslag er<br />

medlem av et idrettslag tilsluttet NIF?<br />

I NIFs lov heter det at "Dersom deltaker i støtteapparat<br />

(trener, lagleder, medisinsk personell)<br />

ikke er medlem av idrettslag tilsluttet<br />

NIF, plikter organisasjonsledd å inngå avtale<br />

med slike personer som sikrer at vedkommende<br />

vil anerkjenne og respektere dopingbestemmelsene."<br />

Det er idrettslaget/kretsen/forbundets ansvar<br />

å sørge for at slik avtale blir inngått dersom<br />

enkeltpersoner i støtteapparatet ikke er medlem<br />

av et idrettslag.<br />

Denne regelen er en konsekvens av det nye<br />

internasjonale antidopingregelverket, World<br />

Anti Doping Code (WADC). Det er bra at alle som<br />

er tilknyttet idretten er forpliktet til å følge<br />

regelverket! Det krever at hvert enkelt idrettslag,<br />

krets og særforbund følger opp ovenfor de<br />

NSF retter en takk til Rune Larsen i TS&LK<br />

for god hjelp til rettelegging av arrangementet.<br />

NSF håper å kunne gjøre noe<br />

lignende ved en senere anledning også.<br />

som engasjeres i støtteapparatet. Det er viktig<br />

for en ren idrett at ALLE i tilknytning til<br />

idretten er forpliktet til å bidra.<br />

– Hva må de ulike organisasjonsledd gjøre for<br />

å sikre at støttepersonell er seg sitt ansvar<br />

bevist?<br />

Det enkleste og beste er at støttepersonell<br />

som bistår utøvere (trenere, leger, fysioterapeuter<br />

med flere) melder seg inn i idrettslaget.<br />

Dersom dette ikke er mulig, foreslår Antidoping<br />

Norge at en standard avtaletekst innarbeides<br />

i avtale med støttepersonell som<br />

ikke er medlemmer av NIF.<br />

26 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Ni medaljer i Nordisk Ungdomsmesterskap<br />

Under det første Nordiske<br />

Ungdomsmesterskapet i<br />

Malmø i begynnelsen av<br />

juli, tok det norske laget<br />

ni medaljer og noterte 18<br />

nye personlige rekorder.<br />

Medaljene ble fordelt med<br />

tre gull, to sølv og fire<br />

bronse.<br />

JOACIM LILLEÅSEN [TEKST]<br />

KRISTINE RISANGER JOHANSEN [FOTO]<br />

Heia Norge - den norske troppen i det aller første Nordiske Ungdomsmesterskapet.<br />

Flaggskipene er foreløpig Elin Slaatmo<br />

(t.v.) og Siri Eva Kristíansen, her fotografert<br />

etter h.h.v. gull og bronse på 400m<br />

fri.<br />

Elin Slaatmo<br />

Hamarjenta Elin Slaatmo (92) vant både<br />

400m (4.35,57) og 800m fri (9.18,29)<br />

med sterke personlige rekorder.<br />

Siri Eva Kristiansen<br />

Siri Eva Kristiansen (93) som nylig meldte<br />

overgang fra Øvre Eiker til Asker, tok<br />

den tredje gullmedaljen da hun slo inn<br />

til ny pers på 200m fri (2.10,42). I tillegg<br />

ble det en fin bronsemedalje på 400m<br />

fri med ny pers (4.37,89) også her.<br />

4x200m lag-svømming<br />

Sølvmedaljene kom på 4x200m fri for<br />

både jenter og gutter på henholdsvis<br />

9.01,27 og 8.13,77.<br />

For jentene svømte Siri Eva Kristiansen<br />

(2.13,69), Elin Slaatmo (2.14,92), Siri<br />

Nicoline Andersen (2.15,99) og Emma<br />

Isdahl (2.16,67)<br />

For gutta svømte Øyvind Kalvø<br />

(2.04,03), Marcus Tesdal (2.03,06), Martin<br />

Åsheim (2.02,50) og Christer Koch<br />

Kvam (2.04,18).<br />

Bronsemedaljene<br />

Siri Eva Kristiansen på 50m fri med<br />

29,20og på 100m fri med 1.01,11.<br />

Martin Åsheim på 200m bryst med<br />

2.32,49.<br />

Jentenes 4x100 medley med Emma<br />

Isdahl på rygg (1.14,80), Benedicte<br />

Kausland på bryst (1.22,90), Siri Nicoline<br />

Andersen på butterfly (1.12,92) og<br />

Siri Eva Kristiansen på crawl (1.02,17).<br />

Mange perser<br />

Totalt satte jentene 13 personlige rekorder,<br />

mens gutta hadde fem rekordforbedringer.<br />

Det norske laget tok imidlertid en noe<br />

skuffende femteplass i nasjonskampen<br />

med 164 poeng. Sverige vant med 491<br />

poeng foran Danmark og Finland. Deltagerne<br />

kom fra Norge, Danmark, Estland,<br />

Finland, Færøyene, Island og Sverige.<br />

NUM - nytt av året<br />

Det Nordiske Ungdomsmesterskapet er<br />

nytt av året, og åpent for svømmere i<br />

alderen 13-14 år for jenter og 15-16 år<br />

for gutter.<br />

Disse årsklassene vil annethvert år<br />

svømme Nordisk Ungdomsmesterskap<br />

og European Youth Olympic Festival<br />

(såkalt ungdoms-OL). Hensikten er å gi<br />

disse utøverne verdifull internasjonal<br />

erfaring i årene før de skal svømme Jr.-<br />

EM.<br />

Juniorlandslagstrener<br />

Øyvind K. Røsland var godt fornøyd med<br />

den norske innsatsen i Malmø.<br />

– Resultatene viser at nordmenn begynner<br />

å vinne utenfor landets grenser. De<br />

yngste leder an, og vi har utøvere blant<br />

Nordens svømmere beste både på korte<br />

og lange distanser. Vi henger spesielt<br />

godt med på jentesiden med Elin og Siri<br />

Eva som flaggskip, sier Røsland i en<br />

kommentar til <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

Guttesiden derimot er han ikke like godt<br />

fornøyd med.<br />

– Trenden er imidlertid positiv, og dette<br />

lover godt foran vinterens junior-nordisk<br />

hvor jenter født 91-92 og gutter født 89-<br />

90 kan delta, avslutter juniorlandslagstreneren.<br />

Det norske laget<br />

Følgende svømmere (jenter f. 1992-<br />

1993, gutter f. 1990-1991) deltok:<br />

Elin Slaatmo, Hamar IL<br />

Siri N. Andersen, Halden SK<br />

Emma Isdahl, Kolbotn IL<br />

Benedicte Kausland, Vestkantsvøm<br />

Siri Eva Kristiansen, Asker SK<br />

Marcus Tesdal, Bergenssvømmerne<br />

Christer Koch Kvam, Øvre Eiker SK<br />

Mattis Saghaug, Team Oslo<br />

Sindre J. Nilo, Sandefjord SK<br />

Øyvind Kalvø, Bergenssvømmerne<br />

Mikael Bergene, Kolbotn IL<br />

Martin Åsheim, Lørenskog &<br />

Rælingen Kapsvømningsklubb<br />

Kjartan Solvi (Bergensvømmerne) og<br />

Kristine Risanger Johansen (Hamar IL)<br />

var trenere.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 27


[Stup-NM]<br />

Jentene henger litt etter gutta, som er<br />

– i sterk fremgang<br />

Gutta har overtatt tronen i<br />

stup-Norge, og jevnt over<br />

ligger sverdsiden noe høyere<br />

enn spinnesiden. Det<br />

er nå færre jenter nærmere<br />

landslagskravet enn<br />

blant gutta. Ingen tvil om<br />

at vårt stup-ess Timo<br />

Klami trekker konkurrentene<br />

på hjemmebane med<br />

seg i utviklingen, selv om<br />

hans poengsummer ikke<br />

var veldig overbevisende<br />

bare seks uker før EM.<br />

Dette er konklusjonen<br />

etter stup-NM på Hamar,<br />

som Kristiansand Stupeklubb<br />

arrangerte tidlig i<br />

sommer.<br />

BO NORSENG [TEKST]<br />

DAG BERGSLIEN/ARVE SANDANGER [FOTO]<br />

Damer 1m<br />

Ingen av damene var over landslagskravet<br />

på 200 poeng på denne høyden.<br />

June Witt fra Bærum klarte ikke å forsvare<br />

sin suverene fjorårsseier etter at<br />

hun var uheldig og fikk null på to stup<br />

etter maksimal uflaks, og måtte nøye<br />

seg med sjetteplassen.<br />

Marielle Johansen Vathne fra Bergen<br />

som i fjor ble <strong>nr</strong>. 5 på den laveste høyden,<br />

seiret med 177 poeng - 11 poeng<br />

svakere enn June Witts fjorårsresultat.<br />

Imidlertid er det verdt å merke seg at<br />

Marielles resultat er 35 poengs personlig<br />

forbedring fra NM 2005.<br />

Det jobbes nå med å få større stabilitet<br />

med jentene. Treningsgrunnlaget er det<br />

ikke noe å si på, og jentene bør snart<br />

klare landslagskravet. Sølv- og bronsemedaljører<br />

Jorunn Marie Madland, Kristiansand<br />

og Ragnhild Skuthe fra Bærum,<br />

er ganske stabile på det nivået de er på,<br />

men bør opp i vanskelighetsgrad. Marielle<br />

kjørte et ganske enkelt program i<br />

NM med gode poengsummer, mens<br />

Jorunn Marie kjørte et tøffere program<br />

men med lavere score.<br />

1m damer Gull til Marielle Johansen<br />

Vathne fra Bergen Stupklubb.<br />

Damer 3m<br />

Nytt i årets mesterskap etter regelendringer<br />

er at det nå kun stupes de 5<br />

valgfrie på både 3m og i tårnet. Pliktstup<br />

er nå fjernet fra programmet i senior-<br />

NM. På denne høyden fikk June Witt en<br />

herlig revansj etter helbommen på 1m,<br />

og hun noterte gullet på 187 poeng,<br />

nesten 8 poeng foran Hilde Lerøy Myrvold<br />

fra Bergen og Jorunn Marie Madland.<br />

June som "bare" ble <strong>nr</strong>. 4 på denne<br />

høyden i fjorårets NM, kjører et ganske<br />

greit program, men misser på noen stup.<br />

Generelt gjør imidlertid jentene noe<br />

vanskeligere stup på 3m enn på 1m.<br />

Landlagskravet på 3m er 210 poeng -<br />

altså fortsatt et godt stykkke igjen.<br />

Damer tårn<br />

Landslagkravet for senior er 210 poeng.<br />

Kelsey Caroline Jørgensen fra Bergen<br />

kjører et tøft program og kommer ganske<br />

greit ned, men må stabilisere seg<br />

noe mer. Hun sikret gullet på 190 poeng,<br />

snaue 3 poeng foran June Witt. Kelsey<br />

Caroline var ikke i finalen i tårnet i fjorårets<br />

mesterskap, mens June fikk bronse.<br />

June får høyere poengsummer enn<br />

Kelsey Caroline, men har et enklere program<br />

enn henne. Kelsey vant på sitt<br />

tøffe program.<br />

3m damer Gull til June Witt fra Bærumstuperne.<br />

Damer tårn synkron<br />

Landslagskravet er 220 poeng. Gullet<br />

gikk til Bergensduoen Thea Moen Aars<br />

28 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Bestemannspremier Jorunn Marie Madland<br />

og Timo Klami ble best i senior-NM<br />

2006.<br />

og Hilde Lerøy Myrvold med 180 poeng.<br />

Også sølvet gikk til Bergen ved Kelsey<br />

Caroline Jørgensen og Marielle Johansen<br />

Vathne med 172 poeng, som forøvrig<br />

vant NM 2005 på 188 poeng. Det satses<br />

mye på synkronstup internasjonalt, noe<br />

også norske stupere bør gjøre. Anleggsfasilitetene<br />

her i landet gjør imidlertid at<br />

muligheten til full satsing begrenser seg<br />

noe.<br />

Herrer 1m og 3m<br />

Timo Klami - selvsagt - suveren med<br />

sine 6 valgfrie stup. Her var vi vitne til en<br />

nivåmessig hevning i forhold til NM<br />

2005, som riktignok gikk utendørs på<br />

Frognerbadet med de ulemper det har<br />

ved dårlig vær. Timo kjører imidlertid nå<br />

et mye tøffere program med høyere<br />

vanskelighetsgrad, men det ble allikevel<br />

ingen overbevisende poengsummer -<br />

forventningene var større i forkant av EM<br />

i Budapest (3m; 64 poengs differanse i<br />

NM kontra EM, selv om NM-resultatet<br />

var over EM-kravet på 350 poeng).<br />

Landslagskravet på 1m er 260 poeng, og<br />

280 poeng på 3m. Espen Gilje Bergslien<br />

fra Stavanger fikk sølvet på den laveste<br />

svikthøyden med 305 poeng, og bronsen<br />

på 3m med 288 poeng. Kristoffer<br />

Jørgensen noterte seg for bronsen på<br />

1m - litt under landslagskravet med 247<br />

poeng. Han klarte dermed heller ikke å<br />

kvalifisere seg til jr.-EM senere på sommeren.<br />

Sølvet på 3m gikk til evigunge<br />

Øyvind Nordbø fra Kristiansand på fine<br />

322 poeng.<br />

Herrer tårn<br />

Ingen av herrene klarte landslagskravet<br />

her (270 poeng), og Timo Klami - som<br />

Timo Klami noterte 3 gull og 1 sølvet. Sølvet kom i tårnet hvor han er i aksjon på<br />

dette bildet.<br />

imidlertid ikke er noen tårnstuper selv<br />

om han har vunnet tidligere - ble slått<br />

av Kristoffer Jørgensen på 263 poeng.<br />

Timo noterte 254 poeng, og bronsevinner<br />

Espen Gilje Bergslien 250. Kristoffer<br />

er siste års A-stuper i år, og går over<br />

i seniorenes rekker fra nyttår.<br />

Espen Gilje Bersglien som først og<br />

fremst er sviktstuper, gjorde det imidlertid<br />

brukbart i tårnet som første års A-stuper.<br />

Sammen med Amund Gismervik og<br />

brødrene Espen og<br />

Eirik Valheim stupte<br />

han også senere i<br />

sommer i junior-EM<br />

(se egen sak side 32).<br />

Synkron damer<br />

Sølv til Kelsey Caroline<br />

Jørgensen og Marielle<br />

Johansen Vathne fra<br />

Bergen Stupklubb.<br />

Herrer tårn synkron<br />

Gull til Kristiansand-duoen Timo Klami<br />

og Alexander Ose med poengsummen<br />

245 foran Kristoffer Jørgensen og (landslagssjef)<br />

Paul Joachim Thorsen fra Bergen<br />

på 220 poeng, og Valheimbrødrene<br />

fra Pingvin på 212 (som forøvrig senere<br />

på sommeren ble <strong>nr</strong>. 9 i junior-EM i synkron).<br />

Alle medaljene markerte en forbedring<br />

rent poengmesssig fra fjorårets<br />

mesterskap. Poengsummen som ga gull<br />

i fjor, ville ikke ha gitt medaljeplass i år.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 29


[Junior-EM svømming]<br />

8 av 14 pers. rekorder i jr.-EM<br />

Junior-EM Det norske laget på Mallorca. Juniorlandslagstrener Øyvind K. Røsland foran t.v.<br />

Våre fem svømmere i junior-EM<br />

på Mallorca satt i<br />

løpet av de fire mesterskapsdagene<br />

åtte av fjorten<br />

mulige personlige<br />

rekorder. Flere av tidene<br />

er solide forbedringer, og<br />

sportssjef Petter Løvberg<br />

er fornøyd med innsatsen<br />

selv om det fortsatt er et<br />

stykke frem til semifinaler<br />

og finaler.<br />

JOACIM LILLEÅSEN/BO NORSENG [TEKST]<br />

JUDITH HOLM/TORUNN WAAGE/RUNE HELLE [FOTO]<br />

Ina Marleen Holm (90) satte personlig<br />

rekord på tre av sine fire øvelser. Best<br />

plassering fikk hun for sin 200m medley<br />

på 2.24,46 som ga en 13.plass blant 26<br />

deltakere.<br />

Line Løvberg (91) satte pers på begge<br />

sine øvelser. 100m butterfly ble svømt<br />

på 1.07,39 (33.plass), og 200m butterfly<br />

på 2.24,57 (20.plass).<br />

Ronnie Anstensen (88) satte solide perser<br />

på begge sine medley-øvelser. På<br />

400m ble det pers med syv sekunder til<br />

4.42,18 og på 200m gikk han fra 2.16,30<br />

ned til 2.13,10.<br />

Cecilie Waage Johannessen (90) perset<br />

på første øvelse da hun gjorde 59,28 på<br />

100m fri. Deretter ble det dessverre over<br />

pers på både 50 fri, 200 fri og 400m fri.<br />

Cecilie ville med en tid på pers på 50m<br />

fri kunne ha svømt semifinale på den<br />

øvelsen.<br />

Kristine Mella (90) hadde muligheter til<br />

semifinale på begge sine øvelser dersom<br />

hun hadde gjort ned mot pers på<br />

50 og 100m bryst, men dessverre traff<br />

ikke Bærumsjenta helt denne gang.<br />

Juniorlandslagstrener Øyvind Røsland<br />

sier til <strong>Norsk</strong> Svømming at årets tropp<br />

var mye mindre enn i fjor.<br />

– Kun en håndfull svømmere sikret oss<br />

litt mer kvalitet så det ikke ble skivebom<br />

Ronnie Anstensen satte solide perser på<br />

begge medley-øvelsene.<br />

30 [NORSK SVØMMING 4/2006]


som i fjor. Vi hadde mulighethen til å<br />

lykkes brukbart, men dessverre ble det<br />

ikke noen finaler, forteller Røsland.<br />

– Kristine Mella og Cecilie W. Johannessen<br />

hadde de største mulighetene, men<br />

når de ikke presterer det beste de kan<br />

og ryker ut av semifinalen, kommer vi<br />

litt skjevt ut. Hadde de imidlertid svømt<br />

på påmeldte tider/perser hadde de hatt<br />

semifinale uten problemer.<br />

– Jeg synes imidlertid det er svært positiv<br />

at Ronnie Anstensen svømte to kanonløp<br />

på medley og kvittet seg med langbanekomplekeset.<br />

Ina Marleen Holm svømte<br />

suverene løp på 3 perser. Line Løvberg<br />

perset i årets jr.-EM, og har enda et år<br />

igjen.<br />

– Alt i alt er jeg fornøyd med 8 av 14<br />

mulige perser, som er over 50% av antallet<br />

øvelser. Jeg synes vi har klart å snu<br />

trenden ift. i fjor hvor det nesten ikke var<br />

noen perser i det hele tatt. Jeg synes heller<br />

ikke det ser så skremmende ut med<br />

tanke på nivået i junior-EM, avslutter juniorlandslagstrener<br />

Øyvind K. Røsland.<br />

Fire spreke EM-jenter Ina Marleen Holm<br />

(f.v.), Cecilie W. Johannessen, Line Løvberg<br />

og Kristine Mella.<br />

RESULTATER JUNIOR-EM SVØMMING MALLORCA 2006<br />

Øvelse Navn Etternavn Født Påmeldt Resultat Plass Merknad Tid 16./8.plass*<br />

50m bryst Kristine Mella 1990 33,79 35,01 25 av 30 34,29 (16.plass)<br />

100m fri Cecilie Waage Johannessen 1990 59,67 59,28 20 av 35 Personlig rekord 58,69 (16.plass)<br />

200m butterfly Line Løvberg 1991 2.26,34 2.24,57 20 av 23 Personlig rekord 2.15,58 (8.plass)<br />

200m butterfly Ina Marleen Holm 1990 2.22,63 2.20,02 15 av 23 Personlig rekord 2.15,58 (8.plass)<br />

400m medley Ronnie Anstensen 1988 4.49,22 4.42,18 22 av 23 Personlig rekord 4.26,95 (8.plass)<br />

50m butterfly Ina Marleen Holm 1990 29,47 29,51 30 av 34 28,95 (16.plass)<br />

100m bryst Kristine Mella 1990 1.13,83 1.16,19 26 av 30 1.14,69 (16.plass)<br />

100m butterfly Line Løvberg 1991 1.08,20 1.07,39 33 av 33 Personlig rekord 1.03,44 (16.plass)<br />

100m butterfly Ina Marleen Holm 1990 1.05,11 1.04,27 25 av 33 Personlig rekord 1.03,44 (16.plass)<br />

400m fri Cecilie Waage Johannessen 1990 4.32,66 4.35,85 23 av 27 4.22,70 (8.plass)<br />

50m fri Cecilie Waage Johannessen 1990 27,17 27,59 22 av 35 27,24 (16.plass)<br />

200m medley Ronnie Anstensen 1988 2.16,30 2.13,10 30 av 33 Personlig rekord 2.06,19 (8.plass)<br />

200m medley Ina Marleen Holm 1990 2.26,35 2.24,46 13 av 26 Personlig rekord 2.22,47 (8-plass)<br />

200m fri Cecilie Waage Johannessen 1990 2.07,10 2.10,81 25 av 25 2.05,00<br />

4x100m medley NORGE DISK<br />

* Den tid svømmeren måtte ha svømt under for å gå videre til henholdsvis semifinale (16.plass) og finale (8.plass).<br />

Det svømmes semifinaler kun på 50m- og 100m-øvelser.<br />

– Masters er for alle<br />

Masterssvømming er<br />

enkelt og greit voksne<br />

som driver med svømming<br />

som mosjon, men<br />

som er noe mer organisert<br />

enn publikumsbading.<br />

Selv om de fleste<br />

masters har en aktiv<br />

svømmekarriere bak seg,<br />

er det mange som starter<br />

i godt voksen alder. Man<br />

kan også være masters<br />

dersom man driver med<br />

stup, selv om det er<br />

mange flere som driver<br />

med svømming.<br />

GEIR PATURSSON<br />

Treningsmuligheter<br />

Avhengig av hvor man bor vil det være<br />

stor forskjell i tilbudet for masterssvømmere.<br />

I noen byer finnes det rene mastersklubber,<br />

mens andre plasser er mastersmiljøet<br />

en del av de aktive klubbene.<br />

Dersom det mangler et mastersmiljø der<br />

du bor, skal det ikke mye til før man får<br />

samlet en gjeng voksne som ønsker å<br />

drive med svømming. Litt initiativ og<br />

noen ildsjeler er ofte det som skal til for<br />

å få på plass et godt mastersmiljø.<br />

Stevner for masters<br />

Hva som defineres som voksen er relativt,<br />

men man kan tidligst delta på mastersstevner<br />

det året man fyller 25 år, og<br />

man konkurrerer i klasser med intervaller<br />

på fem år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39<br />

år osv. De eldste masterssvømmerne vi<br />

har i Norge er godt over 80 år gamle, så<br />

det er aldri for sent å begynne.<br />

Det finnes alt fra mindre lokale mastersstevner<br />

til både NM, nordisk, EM<br />

og VM, så det bør finnes noe for<br />

enhver.<br />

Det sosiale aspekter<br />

Enten man er interessert i å konkurrere<br />

eller bare å drive med svømming<br />

som treningsform, er for mange det<br />

sosiale aspektet som er drivkraften.<br />

Av de som var med på det første NM<br />

masters for snart 20 år siden er fortsatt<br />

flere som holder på, og det sier<br />

vel sitt om hvor mye svømmingen<br />

betyr for mange.<br />

Vi trenger flere masterssvømmere i<br />

Norge og vil du ha mer informasjon<br />

kan du kontakte undertegnede som er<br />

leder i mastersutvalget Geir A. Patursson.<br />

Jeg kan treffes på e-post<br />

geir.patursson@klm.com eller mobil<br />

982 04 963. Mye informasjon om<br />

masters finner du også på<br />

www.svomming.no (Velg Svømming<br />

+ Masters i venstre meny).<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 31


[Junior-EM stup]<br />

To finaleplasser etter ni år<br />

Norge hadde 4 stupere<br />

kvalifisert til årets junior-<br />

EM. Det er ni år siden sist<br />

Norge hadde utøvere med<br />

i dette mesterskapet.<br />

KRISTIN GRØSVIK [TEKST]<br />

DAG BERGSLIEN [FOTO]<br />

EM-laget F.v. Eirik Valheim, Amund Gismervik,<br />

Espen Gilje Bergslien og Espen<br />

Valheim.<br />

Årets Europamesterskap for juniorer ble<br />

arrangert på Palma de Mallorca 1.-5. juli.<br />

Alle de norske debutantene er fra Rogaland.<br />

Tvillingene Espen og Eirik Valheim<br />

samt Amund Gismervik, Pingvin Stupklubb,<br />

stupte i yngste klasse, 14-15 år.<br />

Siste deltaker fra Stavanger Stupe Club,<br />

Espen Gilje Bergslien stupte i klasse A,<br />

16-18 år.<br />

Det var et høyt nivå under årets junior-<br />

EM, og noen av de beste utførte stup<br />

med vanskelighetsgrader som man normalt<br />

ser på seniornivå.<br />

Personlig rekord<br />

For første gang i et EM stilte Norge med<br />

et synkronlag. Tvillingene Espen og Eirik<br />

Valheim stupte sammen i sykronkonkurransen<br />

fra 3m svikt. De stupte en flott<br />

serie, og satte ny personlig rekord med<br />

Synkronstup Tvillingene Eirik og Espen<br />

Valheim i aksjon i EM-bassenget.<br />

239,28 som ga 9. plass i det harde selskapet.<br />

Guttene var svært fornøyd med<br />

dette, og dette var en fin start på EM.<br />

Espen Valheim<br />

ble <strong>nr</strong> 12 i forsøket på 10m klasse B.<br />

Dette resulterte i en gledelig finaleplass.<br />

I finalen slo Espen til og stupte strålende.<br />

Han ble til slutt <strong>nr</strong>. 9 med poengsummen<br />

318,10. Vinneren i denne klassen<br />

ble Victor Minibaev fra Russland<br />

med 454,30 poeng.<br />

På 1m var det tøff konkurranse og noen<br />

små-misser gjorde at Espen endte på 16.<br />

plass med 303,35 poeng.<br />

Eirik Valheim<br />

stupte også 1m klasse B sammen med<br />

tvillingbroren. Han stupte en strålende<br />

konkurranse og satte ny personlig rekord<br />

med 323,55. Dessverre holdt det ikke til<br />

finale. Eirik endte på 13. plass, 13 poeng<br />

fra finalen.<br />

I tillegg stupte Eirik også 3m klasse B.<br />

Han er fortsatt litt usikker på noen av de<br />

valgfrie stupene. Dette førte til at han til<br />

slutt endte på en 17. plass med poengsummen<br />

321,40.<br />

Amund Gismervik<br />

deltok også på 3m klasse B. Også han<br />

gjorde noen små-misser og dermed var<br />

finalen utenfor rekkevidde. Han endte til<br />

slutt på en 16. plass med 328,55 poeng.<br />

Videre deltok Amund også på 10m. Han<br />

var nær ved å avansere til finalen, men<br />

han var uheldig på det siste stupet og<br />

endte dermed på bitter 13. plass med<br />

poengsummen 273,40.<br />

Espen Gilje Bergslien<br />

stupte en jevn og god 1m konkurranse,<br />

klasse A. Han var elegant i utførelsen av<br />

Amund Gismervik i aksjon fra tårnet.<br />

Elegant Espen Gilje Bergslien er elegant<br />

i sine stup.<br />

stupene, men på grunn av litt for lav<br />

vanskelighetsgrad holdt det ikke til finalen.<br />

Han ble til slutt <strong>nr</strong> 15. med poengsummen<br />

385,90.<br />

I tillegg stilte Espen også på 3m svikt.<br />

Her ville han ha revansj fra 1m. Han<br />

startet bra og stupte jevnt, men misset<br />

på det siste stupet. Dette førte til at han<br />

til slutt endte på en 22. plass med<br />

394,35 poeng.<br />

Landslagssjef og trenere<br />

Frode Stokka og Arvid Sundheim, Pingvin<br />

var lagets trenere foruten landslagssjefen,<br />

Paul Joachim Thorsen. De gjorde<br />

en god jobb med å tilrettelegge treningene<br />

før og under mesterskapet. Først var<br />

laget på Hamar og finpusset formen, før<br />

de dro til Palma 2 dager før junior-EM<br />

startet. Dette var en optimal oppladning<br />

før mesterskapet. Alle var svært fornøyde<br />

med forberedelsene og gjennomføringen<br />

av junior-EM.<br />

Nordmenn i jr.-EM<br />

Kristin Grøsvik fra stuputvalget debuterte<br />

som dommer i internasjonal<br />

sammenheng under junior-EM. Foruten<br />

henne representerte også stuputvalgsleder<br />

Inger G. Reine Norge<br />

under arrangementet, sammen med<br />

sin søster, NSFs visepresident, LENrepresentant<br />

Bente G. Johnson.<br />

32 [NORSK SVØMMING 4/2006]


EM-finaler svømming<br />

50m fri herrer<br />

WR 21.64 POPOV Alexander RUS Moscow 2000<br />

ER 21.64 POPOV Alexander RUS Moscow 2000<br />

CR 21.95 POPOV Alexander RUS Helsinki 2000<br />

1. KIZIEROWSKI Bartosz 77 POL 21.88 CR<br />

2. VOLYNETS Olexandr 74 UKR 21.97<br />

3. DRAGANJA Duje 83 CRO 22.14<br />

4. BOUSQUET Frederick 81 FRA 22.20<br />

5. NYSTRAND Stefan 81 SWE 22.22<br />

6. MAITRE David 80 FRA 22.46<br />

7. KAPRALOV Andrey 80 RUS 22.48<br />

8. LAGUNOV Evgeny 85 RUS 22.55<br />

50m fri damer<br />

WR 24.13 DE BRUIJN Inge NED Sydney 2000<br />

ER 24.13 DE BRUIJN Inge NED Sydney 2000<br />

CR 24.44 ALSHAMMAR Therese SWE Helsinki 2000<br />

1. STEFFEN Britta 83 GER 24.72<br />

2. ALSHAMMAR Therese 77 SWE 24.87<br />

3. VELDHUIS Marleen 79 NED 24.89<br />

4. METELLA Malia 82 FRA 25.20<br />

5. KORC Agata 86 POL 25.25<br />

6. CHIUSO Cristina 73 ITA 25.35<br />

7. DEKKER Inge 85 NED 25.38<br />

8. KHAKHLOVA Svitlana 84 BLR 25.50<br />

50m rygg herrer<br />

WR 24.80 RUPPRATH Thomas GER Barcelona 2003<br />

ER 24.80 RUPPRATH Thomas GER Barcelona 2003<br />

CR 25.00 RUPPRATH Thomas GER Berlin 2002<br />

1. MEEUW Helge 84 GER 25.06<br />

2. GRIGORIADIS Aristeidis 85 GRE 25.14<br />

3. CLAY Matthew 82 GBR 25.15<br />

4. VYATCHANIN Arkady 84 RUS 25.40<br />

5. DRIESEN Steffen 81 GER 25.45<br />

6. TANCOCK Liam 85 GBR 25.53<br />

7. ORTEGA PITARCH David 79 ESP 25.57<br />

8. KRIZKO Lubos 79 SVK 25.88<br />

50m rygg damer<br />

WR 28.19 PIETSCH Janine GER Berlin 2005/<br />

GERASIMENA Aleksand BLR Minsk 2006<br />

ER 28.19 PIETSCH Janine GER Berlin 2005/<br />

GERASIMENA Aleksand BLR Minsk 2006<br />

CR 28.51 HERASIMENIA Aleksandra BLR Budapest 2006<br />

1. PIETSCH Janine 82 GER 28.36 CR<br />

2. HERASIMENIA Aleksandra 85 BLR 28.72<br />

3. BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 28.73<br />

Louise Ørnstedt fra Danmark ble <strong>nr</strong>. 5.<br />

4. PERIS MINGUET Mercedes 85 ESP 28.95<br />

5. OERNSTEDT Louise 85 DEN 28.98<br />

6. AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 29.11<br />

7. SZEPESI Nikolett 87 HUN 29.13<br />

8. 1 JOVANOVIC Sanja 86 CRO 29.21<br />

50m bryst herrer<br />

WR 27.18 LISOGOR Oleg UKR Berlin 2002<br />

ER 27.18 LISOGOR Oleg UKR Berlin 2002<br />

CR 27.18 LISOGOR Oleg UKR Berlin 2002<br />

1. LISOGOR Oleg 79 UKR 27.48<br />

1. TERRIN Alessandro 85 ITA 27.48<br />

3. MARKIC Matjaz 83 SLO 27.87<br />

4. SLUDNOV Roman 80 RUS 27.98<br />

5. GIBSON James 80 GBR 28.04<br />

6. FLASKAY Mihaly 82 HUN 28.07<br />

7. MEW Darren 79 GBR 28.20<br />

8. GUSTAVSSON Martin 80 SWE 28.25<br />

50m bryst damer<br />

WR 30.31 EDMISTONE Jade AUS Melbourne 2006<br />

ER 30.57 BAKER Zoe GBR Manchester 2002<br />

CR 31.17 IGELSTROM Emma SWE Berlin 2002<br />

1. BOGOMAZOVA Elena 82 RUS 31.69<br />

2. HAYWOOD Kate 87 GBR 31.71<br />

3. KOVACS Agnes 81 HUN 31.95<br />

4. SCHAEFER Janne 81 GER 32.05<br />

5. PANARA Roberta 84 ITA 32.12<br />

6. NIJHUIS Moniek 88 NED 32.27<br />

6. EJDERVIK Rebecca 87 SWE 32.27<br />

8. KAPISHINA Ina 84 BLR 32.44<br />

50m butterfly herrer<br />

WR 22.96 SCHOEMAN Roland RSA Montreal 2005<br />

ER 23.38 BREUS Sergiy UKR Montreal 2005<br />

CR 23.50 HARD Jere FIN Berlin 2002<br />

1. BREUS Sergiy 83 UKR 23.41 CR<br />

2. DRAGANJA Duje 83 CRO 23.62<br />

3. ANDKJAER Jakob 85 DEN 23.77<br />

3. SERDINOV Andriy 82 UKR 23.77<br />

5. BOUSQUET Frederick 81 FRA 23.82<br />

6. RAJAKYLA Matti 84 FIN 24.00<br />

7. KOROTYSHKIN Evgeny 83 RUS 24.18<br />

8. MORGADO Simao Pedro Gomes 79 POR 24.26<br />

50m butterfly damer<br />

WR 25.57 KAMMERLING Anna-Karin SWE Berlin 2002<br />

ER 25.57 KAMMERLING Anna-Karin SWE Berlin 2002<br />

CR 25.57 KAMMERLING Anna-Karin SWE Berlin 2002<br />

1. ALSHAMMAR Therese 77 SWE 26.06<br />

2. KAMMERLING Anna-Karin 80 SWE 26.23<br />

3. GROOT Chantal 82 NED 26.49<br />

4. DEKKER Inge 85 NED 26.67<br />

5. NADARAJAH Fabienne 85 AUT 26.79<br />

6. SAMULSKI Daniela 84 GER 26.87<br />

7. GEMO Elena 87 ITA 27.05<br />

8. URBANCZYK Aleksandra 87 POL 27.09<br />

Therese Alshammar fra Sverige med gull!<br />

100m fri herrer<br />

WR 47.84 V.D. HOOGENBAND Pieter NED Sydney 2000<br />

ER 47.84 V.D. HOOGENBAND Pieter NED Sydney 2000<br />

CR 47.86 V.D. HOOGENBAND Pieter NED Berlin 2002<br />

1. MAGNINI Filippo 82 ITA 48.79<br />

2. NYSTRAND Stefan 81 SWE 48.91<br />

3. VAN DEN HOOGENBAND Pieter 78 NED 48.94<br />

4. BOUSQUET Frederick 81 FRA 48.97<br />

5. KAPRALOV Andrey 80 RUS 49.32<br />

6. GALENDA Christian 82 ITA 49.41<br />

7. LAGUNOV Evgeny 85 RUS 49.47<br />

7. BERNARD Alain 83 FRA 49.47<br />

Filippo Magnini fra Italia hylles etter gull!<br />

100m fri damer<br />

WR 53.42 LENTON Lisbeth AUS Melbourne 2006<br />

ER 53.77 de BRUIJN Inge NED Sydney 2000<br />

CR 54.21 STEFFEN Britta GER Budapest 2006<br />

1. STEFFEN Britta 83 GER 53.30 WR<br />

2. VELDHUIS Marleen 79 NED 54.32<br />

3. NIANGKOUARA Nery-Madey 83 GRE 54.48<br />

4. HALSALL Francesca 90 GBR 54.88<br />

5. POPCHANKA Alena 79 FRA 55.05<br />

5. SEPPALA Hanna-Maria 84 FIN 55.05<br />

7. MORAVCOVA Martina 76 SVK 55.06<br />

8. DEKKER Inge 85 NED 55.20<br />

Hanna-Maria Seppala fra Finland.<br />

100m rygg herrer<br />

WR 53.17 PEIRSOL Aaron USA Indianapolis 2005<br />

ER 53.46 MEEUW Helge GER Berlin 2006<br />

CR 53.91 VYATCHANIN Arkady RUS Budapest 2006<br />

1. VYATCHANIN Arkady 84 RUS 53.50 CR<br />

2. ROGAN Markus 82 AUT 54.07<br />

3. GRIGORIADIS Aristeidis 85 GRE 54.34<br />

4. TANCOCK Liam 85 GBR 54.51<br />

5. CLAY Matthew 82 GBR 54.52<br />

6. CSEH Laszlo 85 HUN 54.56<br />

7. MEEUW Helge 84 GER 54.59<br />

8. DRIESEN Steffen 81 GER 54.84<br />

34 [NORSK SVØMMING 4/2006]


100m rygg damer<br />

WR 59.58 COUGHLIN Natalie USA Ft. Lauderdale 2002<br />

ER 1:00.21 MOCANU Diana Iuliana ROM Sydney 2000<br />

CR 1:00.31 EGERSZEGI Krisztina HUN Athens 1991<br />

1. MANAUDOU Laure 86 FRA 1:00.88<br />

2. BUSCHSCHULTE Antje 78 GER 1:01.40<br />

3. PIETSCH Janine 82 GER 1:01.55<br />

4. AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 1:01.56<br />

5. OERNSTEDT Louise 85 DEN 1:01.60<br />

6. SZEPESI Nikolett 87 HUN 1:01.90<br />

7. PERIS MINGUET Mercedes 85 ESP 1:02.45<br />

8. KHAKHLOVA Svitlana 84 BLR 1:03.18<br />

100m bryst herrer<br />

WR 59.30 HANSEN Brendan USA Long Beach 2004<br />

ER 59.94 SLUDNOV Roman RUS Fukuoka 2001<br />

CR 1:00.29 LISOGOR Oleg UKR Berlin 2002<br />

1. SLUDNOV Roman 80 RUS 1:00.61<br />

2. DALE OEN Alexander 85 NOR 1:00.63<br />

3. LISOGOR Oleg 79 UKR 1:00.64<br />

4. COOK Chris 79 GBR 1:00.99<br />

5. DYMO Valeriy 85 UKR 1:01.07<br />

6. DUBOSCQ Hugues 81 FRA 1:01.14<br />

7. BODOR Richard 79 HUN 1:01.36<br />

8. GIBSON James 80 GBR 1:01.46<br />

100m butterfly damer<br />

WR 56.61 DE BRUIJN Inge NED Sydney 2000<br />

ER 56.61 de BRUIJN Inge NED Sydney 2000<br />

CR 57.20 MORAVCOVA Martina SVK Berlin 2002<br />

1. DEKKER Inge 85 NED 58.35<br />

2. MORAVCOVA Martina 76 SVK 58.98<br />

3. POPCHANKA Alena 79 FRA 59.06<br />

4. BOULSEVICZ Beatrix 87 HUN 59.11<br />

5. SEGAT Francesca 83 ITA 59.23<br />

6. GEMO Elena 87 ITA 59.44<br />

7. SUTYAGINA Natalia 80 RUS 59.78<br />

8. GROOT Chantal 82 NED 59.86<br />

200m fri herrer<br />

WR 1:44.06 THORPE Ian AUS Fukuoka 2001<br />

ER 1:44.89 V.D. HOOGENBAND Pieter NED Berlin -02<br />

CR 1:44.89 V.D. HOOGENBAND Pieter NED Berlin -02<br />

1. V.D. HOOGENBAND Pieter 78 NED 1:45.65<br />

2. ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 1:47.02<br />

3. MAGNINI Filippo 82 ITA 1:47.57<br />

4. CARRY David 81 GBR 1:47.58<br />

5. BURNETT Simon 83 GBR 1:48.01<br />

6. LEVEAUX Amaury 85 FRA 1:48.97<br />

7. BIEDERMANN Paul 86 GER 1:48.99<br />

8. KOLL Dominik 84 AUT 1:49.22<br />

7. IVANOV Andrey 76 RUS 2:14.74<br />

FACCI Loris 83 ITA DSQ<br />

200m bryst damer<br />

WR 2:20.54 JONES Leisel AUS Melbourne 2006<br />

ER 2:24.03 KOVACS Agnes HUN Sydney 2000<br />

CR 2:24.90 KOVACS Agnes HUN Sevilla 1997<br />

1. BALFOUR Kirsty 84 GBR 2:25.66<br />

2. PIDLISNA Yuliya 87 UKR 2:28.42<br />

3. KOVACS Agnes 81 HUN 2:28.90<br />

4. BUCHAN Kerry 87 GBR 2:29.19<br />

5. KHLYSTUNOVA Ganna 88 UKR 2:29.38<br />

6. POEWE Sarah 83 GER 2:29.48<br />

7. KAMINSKA Beata 80 POL 2:30.07<br />

8. GULBRANDSEN Anne-Mari 84 NOR 2:30.12<br />

Anne-Mari Gulbrandsen med EM-finale!<br />

Alexander Dale Oen med historisk sølv!<br />

100m bryst damer<br />

WR 1:05.09 JONES Leisel AUS Melbourne 2006<br />

ER 1:07.27 IGELSTROM Emma SWE Landskrona 2002<br />

CR 1:07.87 IGELSTROM Emma SWE Berlin 2002<br />

1. KHLYSTUNOVA Ganna 88 UKR 1:07.55 CR<br />

2. BALFOUR Kirsty 84 GBR 1:07.95<br />

3. KOVACS Agnes 81 HUN 1:08.60<br />

4. PIDLISNA Yuliya 87 UKR 1:08.73<br />

5. HAYWOOD Kate 87 GBR 1:08.78<br />

6. BOGOMAZOVA Elena 82 RUS 1:08.83<br />

7. POEWE Sarah 83 GER 1:09.27<br />

8. BOGGIATTO Chiara 86 ITA 1:09.47<br />

Sarah Poewe fra Tyskland.<br />

100m butterfly herrer<br />

WR 50.40 CROCKER Ian USA Montreal 2005<br />

ER 51.36SERDUIKNROV AndriyAthens 2004<br />

CR 51.89 SERDINOV Andriy UKR Budapest 2006<br />

1. SERDINOV Andriy 82 UKR 51.95<br />

2. LEVEAUX Amaury 85 FRA 52.76<br />

3. SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 52.96<br />

4. PASTRAS Sotirios 86 GRE 53.16<br />

5. BREUS Sergiy 83 UKR 53.18<br />

6. COOPER Todd 83 GBR 53.24<br />

7. GOLDIN Rudy 84 ITA 53.26<br />

8. NALESSO Mattia 81 ITA 53.32<br />

Simon Burnett fra Storbritannia.<br />

200m fri damer<br />

WR 1:56.64 VAN ALMSICK Franziska GER Berlin 2002<br />

ER 1:56.64 VAN ALMSICK Franziska GER Berlin 2002<br />

CR 1:56.64 VAN ALMSICK Franziska GER Berlin 2002<br />

1. JEDRZEJCZAK Otylia 83 POL 1:57.25<br />

2. LIEBS Annika 79 GER 1:57.48<br />

3. MANAUDOU Laure 86 FRA 1:58.38<br />

4. MARSHALL Melanie 82 GBR 1:58.95<br />

5. JACKSON Joanne 86 GBR 1:59.30<br />

6. POTEC Camelia 82 ROM 1:59.40<br />

7. LILLHAGE Josefin 80 SWE 1:59.47<br />

8. ISAKOVIC Sara 88 SLO 2:00.19<br />

200m rygg herrer<br />

WR 1:54.66 PEIRSOL Aaron USA Montreal 2005<br />

ER 1:56.34 MEEUW Helge GER Berlin 2006<br />

CR 1:57.16 VYATCHANIN Arkady RUS Budapest 2006<br />

1. VYATCHANIN Arkady 84 RUS 1:55.44 ER<br />

2. CSEH Laszlo 85 HUN 1:56.69<br />

3. FLOREA Razvan 80 ROM 1:57.83<br />

4. ROGAN Markus 82 AUT 1:58.78<br />

5. MEEUW Helge 84 GER 1:59.70<br />

5. GODDARD James 83 GBR 1:59.70<br />

7. KOZULJ Gordan 76 CRO 1:59.95<br />

8. AVERSA Mattia 86 ITA 2:01.05<br />

200m rygg damer<br />

WR 2:06.62 EGERSZEGI Krisztina HUN Athens 1991<br />

ER 2:06.62 EGERSZEGI Krisztina HUN Athens 1991<br />

CR 2:06.62 EGERSZEGI Krisztina HUN Athens 1991<br />

1. BARON Esther 87 FRA 2:10.07<br />

2. AMSHENNIKOVA Iryna 86 UKR 2:12.13<br />

3. MARSHALL Melanie 82 GBR 2:12.17<br />

4. BERNARD GONZALEZ Escarlata 89 ESP 2:12.37<br />

5. SIMMONDS Elizabeth 91 GBR 2:13.02<br />

6. VERRASZTO Evelyn 89 HUN 2:13.07<br />

7. KOMAROVA Stanislava 86 RUS 2:13.52<br />

8. PUTRA Alexandra 86 FRA 2:16.77<br />

200m bryst herrer<br />

WR 2:09.04 HANSEN Brendan USA Long Beach 2004<br />

ER 2:09.52 KOMORNIKOV Dmitry RUS Barcelona -03<br />

CR 2:11.37 RUMMOLO Davide ITA Berlin 2002<br />

1. KUCZKO Slawomir 85 POL 2:12.12<br />

2. BOSSINI Paolo 85 ITA 2:12.35<br />

3. GILCHRIST Kristopher 83 GBR 2:13.21<br />

4. KOMORNIKOV Dmitry 81 RUS 2:13.29<br />

5. HORTH Fabien 85 FRA 2:14.16<br />

6. KIRTON James 85 GBR 2:14.26<br />

200m butterfly herrer<br />

WR 1:53.93 PHELPS Michael USA Barcelona 2003<br />

ER 1:54.62 ESPOSITO F. FRA Chalon-sur-Saone 2002<br />

CR 1:55.18 ESPOSITO Franck FRA Berlin 2002<br />

1. KORZENIOWSKI Pawel 85 POL 1:55.04 CR<br />

2. DRYMONAKOS Ionnis 84 GRE 1:57.03<br />

3. SKVORTSOV Nikolay 84 RUS 1:57.12<br />

4. GHERGHEL Ioan 78 ROM 1:57.52<br />

5. VESPE Francesco 83 ITA 1:57.57<br />

6. POLYAKOV Anatoly 80 RUS 1:57.75<br />

7. LEBON Christophe 82 FRA 1:57.98<br />

8. DRZEWINSKI Lukasz 84 POL 1:58.07<br />

200m butterfly damer<br />

WR 2:05.61 JEDRZEJCZAK Otylia POL Montreal 2005<br />

ER 2:05.61 JEDRZEJCZAK Otylia POL Montreal 2005<br />

CR 2:05.78 JEDREJCZAK OtyliPaOL Berlin 2002<br />

1. JEDRZEJCZAK Otylia 83 POL 2:07.09<br />

2. SEGAT Francesca 83 ITA 2:08.96<br />

3. GIACCHETTI Caterina 88 ITA 2:09.01<br />

4. BOULSEVICZ Beatrix 87 HUN 2:09.24<br />

5. DICKONS Jessica 90 GBR 2:09.76<br />

6. BEY Sarah 85 FRA 0.75 2:10.03<br />

7. MONGEL Aurore 82 FRA 2:10.25<br />

8. LIPCSEI Krisztina 86 HUN 2:10.53<br />

200m individuell medley herrer<br />

WR 1:55.94 PHELPS Michael USA Maryland 2003<br />

ER 1:57.61 CSEH Laszlo HUN Montreal 2005<br />

CR 1:58.61 SIEVINEN Jani FIN Vienna 1995<br />

1. CSEH Laszlo 85 HUN 1:58.17 CR<br />

2. BOGGIATTO Alessio 81 ITA 2:00.14<br />

3. KEREKJARTO Tamas 79 HUN 2:00.17<br />

4. TAIT Gregor 79 GBR 2:01.00<br />

5. KOKKODIS Ioannis 81 GRE 2:02.22<br />

6. DALE Euan 85 GBR 2:02.27<br />

7. WOJT Lukasz 82 POL 2:03.10<br />

8. JANUSAITIS Vytautas 81 LTU 2:03.25<br />

Laszlo Cseh fra Ungarn ny mesterskapsrekord.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 35


200m individuell medley damer<br />

WR 2:09.72 WU Yanyan CHN Shanghai 1997<br />

ER 2:10.68 KLOCHKOVA Yana UKR Sydney 2000<br />

CR 2:11.59 KLOCHKOVA Yana UKR Berlin 2002<br />

1. MANAUDOU Laure 86 FRA 2:12.69<br />

2. BARANOWSKA Katarzyna 87 POL 2:13.36<br />

3. FILIPPI Alessia 87 ITA 2:13.75<br />

4. KLOCHKOVA Yana 82 UKR 2:14.89<br />

5. HETZER Nicole 79 GER 2:14.98<br />

6. KARPEEVA Svetlana 85 RUS 2:16.38<br />

7. HJORTH-HANSEN Julie 84 DEN 2:17.39<br />

8. DE RONCHI Sophie 85 FRA 2:18.18<br />

Julie Hjort-Hansen fra Danmark.<br />

400m fri herrer<br />

WR 3:40.08 THORPE Ian AUS Manchester 2002<br />

ER 3:43.40 ROSOLINO Massimiliano ITA Sydney 2000<br />

CR 3:45.96 BREMBILLA Emiliano ITA Sevilla 1997<br />

1. PRILUKOV Yury 84 RUS 3:45.73 CR<br />

2. ROSOLINO Massimiliano 78 ITA 3:46.87<br />

3. ROSTOUCHER Nicolas 81 FRA 3:47.04<br />

4. STANCZYK Przemyslaw 85 POL 3:47.77<br />

5. CARRY David 81 GBR 3:48.71<br />

6. SAWRYMOWICZ Mateusz 87 POL 3:49.00<br />

7. COLBERTALDO Federico 88 ITA 3:49.07<br />

8. GIANNIOTIS Spyridon 80 GRE 3:51.40<br />

Medaljetrioen på 400m fri, f.v. Rossolino, Prilukov<br />

og Rostoucher.<br />

400m fri damer<br />

WR 4:03.03 MANAUDOU Laure FRA Tours 2006<br />

ER 4:03.03 MANAUDOU Laure FRA Tours 2006<br />

CR 4:05.70 MANAUDOU Laure FRA Budapest 2006<br />

1. MANAUDOU Laure 86 FRA 0.89 4:02.13 WR<br />

2. JACKSON Joanne 86 GBR 4:07.76<br />

3. MC CLATCHEY Caitlin 85 GBR 4:08.13<br />

4. FILIPPI Alessia 87 ITA 4:08.43<br />

5. POTEC Camelia 82 ROM 4:09.17<br />

6. RAMOS PLASENCIA Arantxa 88 ESP 4:11.44<br />

7. HUBER Sophie 85 FRA 4:12.60<br />

8. HOSSZU Katinka 89 HUN 4:17.12<br />

400m individuell medley herrer<br />

WR 4:08.26 PHELPS Michael USA Athens 2004<br />

ER 4:09.63 CSEH Laszlo HUN Montreal 2005<br />

CR 4:12.86 CSEH Laszlo HUN Madrid 2004<br />

1. CSEH Laszlo 85 HUN 4:09.86 CR<br />

2. MARIN Luca 86 ITA 4:14.15<br />

3. BOGGIATTO Alessio 81 ITA 4:16.34<br />

4. CARRY David 81 GBR 4:18.86<br />

Alessio Boggiatto<br />

fra Italia med bronse.<br />

5. ROSTOUCHER Nicolas 81 FRA 4:19.30<br />

6. DRYMONAKOS Ionnis 84 GRE 4:20.38<br />

7. DEMETIS Vasilios 83 GRE 4:20.48<br />

8. VERRASZTO David 88 HUN 4:20.76<br />

400m individuell medley damer<br />

WR 4:33.59 KLOCHKOVA Yana UKR Sydney 2000<br />

ER 4:33.59 KLOCHKOVA Yana UKR Sydney 2000<br />

CR 4:35.10 KLOCHKOVA Yana UKR Berlin 2002<br />

1. FILIPPI Alessia 87 ITA 4:35.80<br />

2. HETZER Nicole 79 GER 4:37.97<br />

3. BARANOWSKA Katarzyna 87 POL 4:40.02<br />

4. JAKABOS Zsuzsanna 89 HUN 4:42.75<br />

5. MARTYNOVA Yana 88 RUS 4:44.04<br />

6. COOKE Rebecca 83 GBR 4:45.13<br />

7. MILEY Hannah 89 GBR 4:47.51<br />

7. HJORTH-HANSEN Julie 84 DEN 4:47.51<br />

Medaljetrioen på 400m IM, f.v. Baranowska, Filippi<br />

og Hetzer.<br />

800m fri damer<br />

WR 8:16.22 EVANS Janet USA Tokyo 1989<br />

ER 8:19.53 MOHRING Anke GDR Strasbourg 1987<br />

CR 8:19.53 MOEHRING Anke GDR Strasbourg 1987<br />

1. MANAUDOU Laure 86 FRA 8:19.29 ER<br />

2. ADLINGTON Rebecca 89 GBR 8:27.88<br />

3. COOKE Rebecca 83 GBR 8:28.40<br />

4. RIGAMONTI Flavia 81 SUI 8:30.51<br />

5. HUBER Sophie 85 FRA 8:30.81<br />

6. POTEC Camelia 82 ROM 8:36.30<br />

7. COZMA Ionela 89 ROM 8:37.70<br />

8. FRIIS Lotte 88 DEN 8:40.61<br />

1500m fri herrer<br />

WR 14:34.56 HACKETT Grant AUS Fukuoka 2001<br />

ER 14:45.95 DAVIES David GBR Athens 2004<br />

CR 14:58.65 BREMBILLA Emiliano ITA Sevilla 1997<br />

1. PRILUKOV Yury 84 RUS 14:51.93 CR<br />

2. ROUAULT Sebastien 86 FRA 14:55.73<br />

3. ROSTOUCHER Nicolas 81 FRA 15:01.82<br />

4. COLBERTALDO Federico 88 ITA 15:04.06<br />

5. COMAN Dragos 80 ROM 15:06.64<br />

6. SAWRYMOWICZ Mateusz 87 POL 15:09.08<br />

7. TURK Luka 86 SLO 15:09.12<br />

8. FESENKO Sergiy 82 UKR 15:37.92<br />

4x100m fri herrer<br />

WR 3:13.17 South Africa RSA Athens 2004<br />

ER 3:14.06 Russia RUS Barcelona 2003<br />

CR 3:15.66 Italy ITA Madrid 2004<br />

1. Italy ITA 3:15.23 CR<br />

2. Russia RUS 3:16.47<br />

3. France FRA 3:16.53<br />

4. Sweden SWE 3:17.01<br />

5. Germany GER 3:18.21<br />

6. Lithuania LTU 3:22.40<br />

Great Britain GBR DSQ<br />

Netherlands NED DSQ<br />

4x100m fri damer<br />

WR 3:35.94 Australia AUS Athens 2004<br />

ER 3:36.00 Germany GER Berlin 2002<br />

CR 3:36.00 Germany GER Berlin 2002<br />

1. Germany GER 3:35.22 WR<br />

2. Netherlands NED 3:37.04<br />

3. France FRA 3:38.83<br />

4. Sweden SWE 3:41.12<br />

Tyskland med ny verdensrekord!<br />

5. Great Britain GBR 3:41.44<br />

6. Italy ITA 3:42.59<br />

7. Belgium BEL 3:45.34<br />

8. Spain ESP 3:45.64<br />

4x100m medley herrer<br />

WR 3:30.68 USA Athens 2004<br />

ER 3:34.72 Russia RUS Barcelona 2003<br />

CR 3:36.21 Russia RUS Berlin 2002<br />

1. Russia RUS 3:34.96 CR<br />

2. Ukraine UKR 3:36.21<br />

3. Great Britain GBR 3:36.61<br />

4. France FRA 3:36.98<br />

5. Hungary HUN 3:38.08<br />

6. Romania ROM 3:39.06<br />

7. Germany GER 3:39.33<br />

Sweden SWE DSQ<br />

4x100m medley damer<br />

WR 3:56.30 Australia AUS Melbourne 2006<br />

ER 4:01.54 Germany GER Berlin 2002<br />

CR 4:01.54 Germany GER Berlin 2002<br />

1. Great Britain GBR 4:02.24<br />

2. Germany GER 4:02.35<br />

3. France FRA 4:03.64<br />

4. Ukraine UKR 4:05.56<br />

5. Netherlands NED 4:06.18<br />

6. Hungary HUN 4:06.66 4.42<br />

7. Sweden SWE 4:07.28<br />

8. Denmark DEN 4:10.31 8.07<br />

4x200m fri herrer<br />

WR 7:04.66 Australia AUS Fukuoka 2001<br />

ER 7:10.86 Italy ITA Fukuoka 2001<br />

CR 7:11.93 Italy ITA Madrid 2004<br />

1. Italy ITA 7:09.60 ER<br />

2. Great Britain GBR 7:11.63<br />

3. Greece GRE 7:16.67<br />

4. France FRA 7:18.10<br />

5. Russia RUS 7:18.44<br />

6. Poland POL 7:18.54<br />

7. Germany GER 7:18.61<br />

8. Hungary HUN 7:24.10<br />

Italia med ny Europarekord!<br />

4x200m fri damer<br />

WR 7:53.42 USA Athens 2004<br />

ER 7:55.47 German DR/GDR Strasbourg 1987<br />

CR 7:55.47 German DR/GDR Strasbourg 1987<br />

1. Germany GER 7:50.82 WR<br />

2. Poland POL 7:56.32<br />

3. France FRA 7:56.44<br />

4. Great Britain GBR 7:57.86<br />

5. 7 Italy ITA 8:02.61<br />

6. Sweden SWE 8:03.70<br />

7. Spain ESP 8:06.86<br />

8. Hungary HUN 8:09.81<br />

EM-finaler stup<br />

1m svikt damer<br />

1 LINDBERG Anna SWE 291.90<br />

2 KOTZIAN Ditte GER 279.30<br />

3 MARCONI Maria ITA 267.35<br />

4 POZDNYAKOVA Anastasia RUS 260.90<br />

5 UMYSKOVA Nataliya RUS 252.65<br />

6 VOLOSHCHENKO Mariya UKR 245.55<br />

1m svikt herrer<br />

1 PUHAKKA Joona FIN 425.00<br />

2 DOBROSKOK Alexander RUS 416.60<br />

3 SACCHIN Christopher ITA 415.70<br />

4 KVASHA Illya UKR 405.90<br />

5 FRICK Magnus SWE 1371.15<br />

6 ILLANA Javier ESP 343.20<br />

36 [NORSK SVØMMING 4/2006]


3m svikt synkron herrer<br />

1 SCHELLENBERG Tobias/WELS Andreas GER 403.86<br />

2 KUNAKOV Yury/SAUTIN Dmitry RUS 401.46<br />

3 MARCONI Nicola/MARCONI Tommaso ITA 394.68<br />

4 LYSENKO Dmytro/ZAKHAROV Anton UKR 1390.30<br />

5 PUHAKKA Joona/VAHTOLA Ville FIN 388.02<br />

6 ILLANA Javier/CALVO Carlos ESP 1372.84<br />

7 EGANA José/EGANA Daniel SWE 1371.97<br />

8 VARLAMAU Aliaksandr/KUCHMASAU S. BLR 351.45<br />

10m tårn damer<br />

1 PROKOPCHUK Iulia UKR 338.00<br />

2 RICHTER Anja AUT 332.35<br />

3 STEUER Christin GER 330.40<br />

4 CIOBANU Ramona ROM 306.20<br />

5 MAROCCHI Valentina ITA 303.65<br />

6 COUCH Tonia GBR 299.50<br />

7 FEBVAY Claire FRA 297.85<br />

8 PAPPA Eftychia GRE 295.75<br />

9 CAGNOTTO Tania ITA 292.50<br />

10 ZHUK Kateryna UKR 271.05<br />

11 POPOVICI Corina ROM 257.10<br />

12 LABEAU Audrey FRA 250.55<br />

10m tårn synkron damer<br />

1 GAMM Anett/SUBSCHINSKI Nora GER 325.92<br />

2 GONCHAROVA Natalia/KOLTUNOVA Y. RUS 306.24<br />

3 PROKOPCHUK Iulia/ZHUK Kateryna UKR 1297.21<br />

4 SPAZIANI Brenda/MAROCCHI Valentina ITA 295.32<br />

5 CIOBANU Ramona/POPOVICI Corina ROM 294.54<br />

6 BARROW Sarah/McCARROLL Monique GBR 276.48<br />

7 SANTOS Leire/SAEZ Dolores ESP 267.42<br />

3m svikt herrer<br />

1 SAUTIN Dmitry RUS 496.10<br />

2 DOBROSKOK Alexander RUS 479.95<br />

3 PUHAKKA Joona FIN 464.60<br />

4 ILLANA Javier ESP 425.95<br />

5 KLAMI Timo NOR 423.80<br />

6 BLAHA Constantin AUT 416.40<br />

7 MARCONI Nicola ITA 409.80<br />

7 EGANA José SWE 409.80<br />

9 MAZZUCCHI Massimiliano ITA 397.30<br />

10 KUCHMASAU Siarhei BLR 395.40<br />

11 SHLYAKHOV Yuriy UKR 386.75<br />

12 PIEKKANEN Jukka FIN 373.30<br />

10m tårn synkron herrer<br />

1 DOBROSKOK Dmitry/GALPERIN Gleb RUS 469.38<br />

2 KLEIN Sascha/MEYER Heiko GER 447.96<br />

3 BENEDETTI Michele/DELL'UOMO Fr. ITA 435.12<br />

4 ZAKHAROV Anton/VOLODKOV Roman UKR 427.92<br />

5 KAPTUR Vadim/VARLAMAU Aliaksandr BLR 416.97<br />

6 HUNT Gary/JOHNSTONE Callum GBR 412.65<br />

3m svikt damer<br />

1 LINDBERG Anna SWE 330.60<br />

2 KOTZIAN Ditte GER 324.90<br />

3 BARTA Nóra HUN 319.85<br />

4 CAGNOTTO Tania ITA 313.90<br />

5 DIECKOW Katja GER 297.00<br />

6 PAKHALINA Yulia RUS 296.70<br />

7 FEDOROVA Olena UKR 296.45<br />

8 PAPPA Eftychia GRE 259.95<br />

9 POZDNYAKOVA Anastasia RUS 258.30<br />

10 KATZIMITROU Eleni GRE 253.55<br />

11 RAPIT Joséphine SUI 250.20<br />

12 KORMOS Villö HUN 227.95<br />

3m svikt synkron damer<br />

1 UMYSKOVA Nataliya/BAZHINA Nadez. RUS 314.55<br />

2 FISCHER Heike/KOTZIAN Ditte GER 298.68<br />

3 FEDOROVA Olena/ISHCHENKO Kristina UKR 292.17<br />

4 BARTA Nóra/KORMOS Villö HUN 279.15<br />

5 KATZIMITROU Eleni/TSIRIPIDOU Chr. GRE 275.25<br />

6 BÁTKI Noémi/DALLAPE' Francesca ITA 274.83<br />

7 van HOOF Louise/McGROARTY Jodie GBR 267.63<br />

8 EIZAGUIRRE Leyre/SAEZ Dolores ESP 255.63<br />

10m tårn herrer<br />

1 GALPERIN Gleb RUS 472.90<br />

2 MEYER Heiko GER 459.45<br />

3 MILYAYEV Konstyantyn UKR 436.50<br />

4 KLEIN Sascha GER 427.75<br />

5 ZAKHAROV Anton UKR 419.00<br />

6 KAPTUR Vadim BLR 415.95<br />

7 VIKULOV Oleg RUS 415.50<br />

8 DELL'UOMO Francesco ITA 414.65<br />

9 GAVRILIDIS Ioannis GRE 387.45<br />

10 HAJNAL András HUN 373.45<br />

11 JOHNSTONE Callum GBR 367,00<br />

12 VARLAMAU Aliaksandr BLR 340.75<br />

NM senior stup, Hamar<br />

Foto: Dag Bergslien<br />

Damer 1m<br />

1. MARIELLE JOHANSEN VATHNE, BERGEN 177,30<br />

2. JORUNN MARIE MADLAND, KRISTIANSAND 172,75<br />

3. RAGNHILD SKUTHE, BÆRUM 164,35<br />

4. KELSEY CAROLINE JØRGENSEN, BERGEN 157,40<br />

5. STINE BLOM-ANDERSEN, BERGEN 156,75<br />

6. JUNE WITT, BÆRUM 114,15<br />

Medaljetrioen på 1m svikt for damer, f.v. Ragnhild<br />

Skuthe, Marielle Johansen Vathne og Jorunn Marie<br />

Madland.<br />

Damer 3m<br />

1. JUNE WITT, BÆRUM 187,75<br />

2. HILDE LERØY MYRVOLD, BERGEN 179,85<br />

3. JORUNN MARIE MADLAND, KRISTIANSAND 171,80<br />

4. CECILIE MEYER, BERGEN 168,75<br />

5. ELLEN SOPHIE NORAAS, KRISTIANSAND 157,50<br />

6. KELSEY CAROLINE JØRGENSEN, BERGEN 148,00<br />

Medaljetrioen på 3m svikt for damer, f.v. Hilde<br />

Lerøy Myrvold, June Witt og Jorunn Marie Madland.<br />

Damer tårn<br />

1. KELSEY CAROLINE JØRGENSEN, BERGEN 190,50<br />

2. JUNE WITT, BÆRUM 187,75<br />

3. JORUNN MARIE MADLAND, KRISTIANSAND 166,00<br />

4. THEA MOEN AARS, BERGEN 162,35<br />

5. EVY NERGAARD, HAMAR 142,50<br />

6. HILDE LERØY MYRVOLD, BERGEN 136,65<br />

Medaljetrioen på tårn for damer, f.v. June Witt,<br />

Kelsy Caroline Jørgensen og Jorunn Marie Madland.<br />

Damer tårn synkron<br />

1. T. AARS/H. MYRVOLD, BERGEN 180,18<br />

2. K. JØRGENSEN/M. VATHNE, BERGEN 172,20<br />

3. K. KROHN/J. MADLAND, KRISTIANSAND 164,25<br />

4. RAGNHILD SKUTHE/JUNE WITT, BÆRUM 159,84<br />

5. C. VATHNE/S. BLOM-ANDERSEN, BERGEN 155,79<br />

Herrer 1m<br />

1. TIMO KLAMI, KRISTIANSAND 333,15<br />

2. ESPEN GILJE BERGSLIEN, STAVANGER 305,10<br />

3. KRISTOFFER JØRGENSEN, BERGEN 247,90<br />

4. ØYVIND NORDBØ, KRISTIANSAND 247,00<br />

5. ALEXANDER OSE, KRISTIANSAND 242,60<br />

6. MIKKEL STOKKE, SPINN 179,85<br />

Medaljetrioen på 1m svikt for herrer, f.v. Kristoffer<br />

Jørgensen, Timo Klami og Espen Gilje Bergslien.<br />

Herrer 3m<br />

1. TIMO KLAMI, KRISTIANSAND 359,25<br />

2. ØYVIND NORDBØ, KRISTIANSAND 322,25<br />

3. ESPEN GILJE BERGSLIEN, STAVANGER 288,85<br />

4. KRISTOFFER JØRGENSEN, BERGEN 284,90<br />

5. AMUND N. GISMERVIK, PINGVIN 244,05<br />

6. ANDREAS SJURSEN, BÆRUM 218,50<br />

Medaljetrioen på 3m for herrer, f.v. Øyvind Nordbø,<br />

Timo Klami og Espen Gilje Bergslien.<br />

Herrer tårn<br />

1. KRISTOFFER JØRGENSEN, BERGEN 263,15<br />

2. TIMO KLAMI, KRISTIANSAND 254,20<br />

3. ESPEN GILJE BERGSLIEN, STAVANGER 250,45<br />

4. AMUND N. GISMERVIK, PINGVIN 215,60<br />

5. EIRIK VALHEIM, PINGVIN 198,30<br />

6. JON GRUNDE VEGARD, HAMAR 195,70<br />

Medaljetrioen på tårn for herrer, f.v. Timo Klami,<br />

Kristoffer Jørgensen og Espen Gilje Bergslien.<br />

Herrer tårn synkron<br />

1. T. KLAMI/A. OSE, KRISTIANSAND 245,28<br />

2. K. JØRGENSEN/P. Thorsen, BERGEN 220,11<br />

3. ESPEN VALHEIM/EIRIK VALHEIM, PINGVIN 212,52<br />

4. SIGURD TVEDT/JON G. VEGARD, HAMAR 186,69<br />

5. C. LYCHE/A. SJURSEN, BÆRUM 186,57<br />

6. G. BULL-BERG/G. BRØNTVEIT, BÆRUM 178,62<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 37


NM langbane 2006<br />

Foto: Bo Norseng/Ole-Wilhelm S. Norseng<br />

400m individuell medley damer junior<br />

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 4.58,91 787<br />

2 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 5.07,52 722<br />

3 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 5.16,84 660<br />

4 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 5.18,56 650<br />

5 Line Løvberg 91 Lambertseter SK 5.19,41 645<br />

6 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 5.20,81 636<br />

7 Alvilde Morken 89 Stavanger SC 5.22,05 629<br />

8 Helene Lybak 90 Delfana 5.27,07 600<br />

400m individuell medley damer senior<br />

1 Elisabeth Jarland 85 BS/Delfana 4.52,99 835<br />

2 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 4.58,91 787<br />

3 Sara Nordenstam 83 Lambertseter SK 5.07,19 725<br />

4 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 5.07,52 722<br />

5 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 5.16,84 660<br />

6 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 5.18,56 650<br />

7 Line Løvberg 91 Lambertseter SK 5.19,41 645<br />

8 Marianne Fuglestveit 76 Kr.sand SA 5.20,54 638<br />

400m fri herrer junior<br />

1 Petter Fagelund 88 NTG/Bærum 4.07,53 743<br />

2 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 4.07,75 741<br />

3 Christian Aaserud 88 Asker SK 4.11,74 706<br />

4 Håkon Aleksander Vik 90 Haldens SK 4.14,76 681<br />

5 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 4.15,85 672<br />

6 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 4.16,15 670<br />

7 Sindre Nilo 90 Sandefjord SK 4.24,40 609<br />

8 Håvard Melle 88 BS/Bergen SLK 4.25,81 600<br />

400m fri jr., medaljevinnerne, f.v. Petter Braarud,<br />

Petter Fagelund og Christian Aaserud.<br />

400m fri herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 4.10,31 718<br />

2 Christian Aaserud 88 Asker SK 4.11,61 707<br />

3 Håkon Aleksander Vik 90 Haldens SK 4.12,97 696<br />

4 Stian With Bjørnstad 87 NTG/Ski SK 4.15,93 672<br />

5 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 4.16,33 669<br />

6 Jan Erik Borsheim 86 TS/Madla SK 4.16,97 664<br />

7 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 4.18,60 651<br />

400m fri herrer funksjonshemmede<br />

1 Stian I Helgeland 86 Team Stavanger 5.29,72 314<br />

S6 111,22 %<br />

2 Jørgen Tadvin 83 Kolbotn IL 6.05,64 230 S6<br />

123,34 %<br />

100m bryst damer junior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 1.11,66 828<br />

2 Elise Utne 89 Narvik SK 1.13,97 753<br />

3 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 1.14,24 744<br />

4 Karin Ekholt 89 Bærumsvømmerne 1.15,93 696<br />

5 Monica Finnøy 88 Aalesund SLK 1.16,75 674<br />

6 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 1.16,87 671<br />

7 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 1.17,03 666<br />

8 Kristine Mella 90 Bærumsvømmerne 1.17,17 663<br />

100m bryst damer senior<br />

1 Anne-M. Gulbrandsen 84 Bærum 1.09,19 920 NR<br />

2 Ann-Helen Pridesis 87 BS/BSLK 1.12,19 810<br />

3 Celinn Daviknes 86 BS/Delfana 1.13,47 768<br />

4 Elise Utne 89 Narvik SK 1.14,60 734<br />

5 He<strong>nr</strong>iette Martinsen 85 Stavanger SC 1.14,92 724<br />

6 Mari Ask Rasmussen 86 TS/Stav. VPK 1.15,25 715<br />

7 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 1.15,40 711<br />

8 Karin Ekholt 89 Bærumsvømmerne 1.16,38 684<br />

100m bryst damer funksjonshemmede<br />

1 Elise S. Olsen 81 Skjetten Svømming 3.34,86 30<br />

SB2 118,04 %<br />

2 Anne Ask Rasmussen 89 TS/Stavanger VPK<br />

1.45,38 260 SB8 129,19 %<br />

3 Cecilie Drabsch 78 Stavanger Haik 1.48,28 240<br />

SB8 132,74 %<br />

100m butterfly herrer junior<br />

1 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr.sand SA 59,19 687<br />

2 Vegard Høiberg 88 Haugesund SK 59,60 673<br />

3 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 59,62 672<br />

4 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 59,75 668<br />

5 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 59,81 666<br />

6 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 1.00,27 651<br />

7 Christer Koch Kvam 90 Øvre Eiker SK 1.01,03 627<br />

8 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 1.01,09 625<br />

100m butterfly jr., medaljevinnerne, f.v. Thomas<br />

Robson, Øyvind Reinertsen og Vegard Høiberg.<br />

100m butterfly herrer senior<br />

1 Bjørnar Gaasvik 79 Vestbyen IL 57,20 761<br />

2 Kim He<strong>nr</strong>iksen 79 BS/Delfana 57,78 739<br />

3 Petter Solberg 85 BS/Delfana 57,87 735<br />

4 Pål Gunnar Normann 81 Vestkantsvøm. 58,07 728<br />

5 Alexander B. Skeltved 87 Tromsø SK 58,31 719<br />

6 Jonas Noreng Ravn 83 TO/Speed 58,41 715<br />

7 Øystein Gaasvik 82 Vestbyen IL 58,70 704<br />

8 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr. SA 59,30 683<br />

100m butterfly herrer funksjonshemmede<br />

1 Stian I. Helgeland 86 Team Stavanger 1.24,59 235<br />

S6 111,24 %<br />

200m fri damer junior<br />

1 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm.2.08,02 770<br />

2 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 2.08,23 766<br />

3 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 2.08,84 755<br />

4 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 2.11,34 713<br />

5 Margrete N. Ulvestad 88 Molde SLK 2.11,39 712<br />

6 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 2.11,61 709<br />

7 Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 2.12,50 694<br />

8 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 2.12,81 690<br />

200m fri damer senior<br />

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 2.05,85 810<br />

2 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm. 2.07,17 785<br />

3 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 2.08,66 758<br />

4 Karen Stødle 87 Karmøy SK 2.09,04 752<br />

5 Siri Løvold Magnussen 86 Hamar IL 2.11,28 714<br />

6 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 2.11,88 704<br />

7 Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 2.13,73 675<br />

8 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 2.14,57 663<br />

200m individuell medley herrer junior<br />

1 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 2.12,02 744<br />

2 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 2.12,04 744<br />

3 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 2.15,04 695<br />

200m medley jr., medaljevinnerne, f.v. Raymond<br />

Dybvik, Ronnie Anstensen og Eirik Ravnan.<br />

4 Lars A. Tolås 88 NTG/Stavanger SC 2.16,42 674<br />

5 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 2.17,01 666<br />

6 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 2.17,63 657<br />

7 Christer Koch Kvam 90 Øvre Eiker SK 2.18,17 649<br />

8 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 2.18,60 643<br />

200m individuell medley herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 2.05,26 871<br />

2 Aleksander Hetland 82 Bærumsvøm 2.08,04 816<br />

3 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 2.11,93 746<br />

4 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 2.12,97 728<br />

5 Robert Aronsen 86 Øvre Eiker SK 2.13,27 723<br />

6 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 2.13,86 714<br />

7 Gard Myrmel Sæle 87 Bergens SC 2.17,87 653<br />

8 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 2.19,14 636<br />

200m individuell medley herrer, Gard Kvale.<br />

50m rygg damer junior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 30,28 825<br />

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 30,51 806<br />

3 Margrete Nyhus Ulvestad 88 Molde SLK 31,80 712<br />

4 Martine Andersen 90 Skien SK 32,60 661<br />

5 Heidi Vainio Gjøen 88 Lambertseter SK 32,86 645<br />

6 Malene H. Vinsnesbakk 89 Arna SLK 32,96 639<br />

7 Anne Haugvaldstad 89 Randaberg IL 33,03 635<br />

8 Cecilie Lorgen Lübbe 90 Aalesund SLK 33,22 624<br />

50m rygg damer senior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 29,91 856 NR<br />

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 30,01 847<br />

3 Hanne Guthormsen 86 TS/Madla SK 31,02 767<br />

4 Margrete Nyhus Ulvestad 88 Molde SLK 31,56 728<br />

5 Heidi Vainio Gjøen 88 Lambertseter SK 32,43 671<br />

6 Martine Andersen 90 Skien SK 32,48 668<br />

7 Anne Haugvaldstad 89 Randaberg IL 32,84 646<br />

8 Malene H. Vinsnesbakk 89 Arna SLK 33,09 632<br />

50m rygg damer funksjonshemmede<br />

1 Mariann Vestbøstad 84 Vestkantsvømmerne<br />

39,36 375 S8 100,87 %<br />

2 Ingvill S. Hilleren 90 Vestkantsvømmerne 53,87<br />

146 S6 115,77 %<br />

3 Anne Ask Rasmussen 89 TS/Stavanger VPK 45,22<br />

247 S9 133,24 % DF<br />

4 Linn Haugen 87 Vestkantsvømmerne 45,22 247<br />

S9 133,24 % DE<br />

5 Hilde Sæves 78 TS/Stavanger VPK 54,32 142 S7<br />

135,63 %<br />

6 Linn Kristoffersen 84 Øvre Eiker SK 1.00,37 104 S7<br />

150,74 %<br />

7 Linn Blummenfelt 88 Vestkantsvømmerne<br />

1.03,02 91 S7 157,35 %<br />

50m bryst herrer junior<br />

1 Ole-Wilhelm Norseng 88 Hamar IL 31,21 688<br />

2 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 31,38 677<br />

3 Martin Steffensen 89 Arna SLK 31,41 675<br />

4 Bernt M. Seyffarth 89 Mandal SK 31,57 665<br />

5 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 31,69 657<br />

6 Mattis Saghaug 90 TO/Varg 31,92 643<br />

7 Haakon Walderhaug 88 Molde SLK 32,16 629<br />

8 Thomas W. Kristiansen 89 Ski SK 32,49 610<br />

50m bryst jr., medaljevinnerne, f.v. Marcus Tesdal,<br />

Ole-Wilhelm S. Norseng og Martin Steffensen.<br />

38 [NORSK SVØMMING 4/2006]


50m bryst herrer senior<br />

1 Alexander Dale Oen 85 Vestkantsvøm 28,49 905<br />

2 Lars Erik Dæhli 82 Hamar IL 29,57 809<br />

3 Morten Jarland 80 Vestkantsvømmerne 30,59 731<br />

4 Thomas Breivoll 78 TO/Speed 31,15 692<br />

5 Christoffer Johansen 85 Hamar IL 31,17 691<br />

6 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 31,27 684<br />

7 Martin Steffensen 89 Arna SLK 31,76 653<br />

8 Ole-Wilhelm Norseng 88 Hamar IL 31,84 648<br />

4x100m fri damer junior<br />

1 Skjetten Svømming 4.06,06 707<br />

2 Team Stavanger 4.06,74 701<br />

3 Asker SK 4.07,11 698<br />

4 Karmøy SK 4.10,83 667<br />

5 Lambertseter SK 4.14,62 638<br />

6 Bærumsvømmerne 4.15,03 635<br />

7 Arna SLK 4.15,40 632<br />

8 Vestkantsvømmerne 4.17,09 620<br />

4x100m fri damer senior<br />

1 Bergensvømmerne 4.02,24 741<br />

2 Karmøy SK 4.02,39 739<br />

3 Team Stavanger 4.02,51 738<br />

4 Bærumsvømmerne 4.04,46 721<br />

5 Hamar IL 4.06,78 701<br />

6 Vestkantsvømmerne 4.08,18 689<br />

7 Skjetten Svømming 4.09,20 680<br />

8 Stavanger SC 4.12,52 654<br />

4x200m fri herrer junior<br />

1 Bærumsvømmerne 8.06,49 696<br />

2 Bergensvømmerne 8.11,43 675<br />

3 Lambertseter SK 8.16,34 655<br />

4 Bergens SC 8.29,47 606<br />

5 Team Oslo 8.30,68 602<br />

6 Bærumsvømmerne 8.41,43 565<br />

7 Delfana 8.42,94 560<br />

8 Kongstensvømmerne 8.51,94 532<br />

4x200m fri herrer senior<br />

1 Bærumsvømmerne 7.55,53 745<br />

2 Bergensvømmerne 7.58,27 733<br />

3 Bergens SC 8.02,99 711<br />

4 Asker SK 8.05,47 700<br />

5 Øvre Eiker SK 8.08,50 688<br />

6 Team Stavanger 8.14,06 665<br />

7 Stavanger SC 8.14,84 661<br />

8 Lambertseter SK 8.15,43 659<br />

200m rygg herrer junior<br />

1 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 2.13,58 676<br />

2 Lars A. Tolås 88 NTG/Stavanger SC 2.14,54 662<br />

3 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 2.14,84 657<br />

4 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 2.15,47 648<br />

50m fri damer junior<br />

1 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm 26,30 818<br />

2 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 27,69 701<br />

3 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 27,70 700<br />

4 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 27,90 685<br />

5 Sofie Gjemmestad 89 Asker SK 28,09 671<br />

6 Kristine Mella 90 Bærumsvømmerne 28,30 656<br />

7 Vibeke Brigg 89 TS/Madla SK 28,31 656<br />

8 Ane J. Midtun 91 Arna SLK 28,48 644<br />

50m butterfly, medaljevinnerne (f.v.), Cecilie<br />

Johannessen, He<strong>nr</strong>iette Brekke og Victoria S. Løken.<br />

50m fri damer senior<br />

1 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm 26,14 833 NJR<br />

2 Lise Fadnes 83 Vestkantsvømmerne 26,70 782<br />

3 Maj Hillesund 80 Mandal SK 27,26 734<br />

4 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 27,47 718<br />

5 Siri Løvold Magnussen 86 Hamar IL 27,84 689<br />

6 Line Møllerop 87 TS/Madla SK 27,94 682<br />

7 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 28,06 673<br />

8 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 28,11 670<br />

50m fri damer funksjonshemmede<br />

1 Cecilie Drabsch 78 Stavanger Haik 33,67 390 S8<br />

106,85 %<br />

2 Hilde Sæves 78 TS/Stavanger VPK 38,25 266 S7<br />

113,07 %<br />

3 Mariann Vestbøstad 84 Vestkantsvømmerne<br />

35,64 328 S8 113,11 %<br />

4 Linn Haugen 87 Vestkantsvømmerne 37,10 291<br />

S9 126,41 %<br />

5 Ingvill S. Hilleren 90 Vestkantsvømmerne 46,46<br />

148 S6 128,98 %<br />

6 Anne Ask Rasmussen 89 TS/Stavanger VPK 39,04<br />

250 S9 133,02 %<br />

7 Linn Blummenfelt 88 Vestkantsvømmerne 49,05<br />

126 S7 144,99 %<br />

Medaljefordeling junior<br />

NM langbane 2006<br />

1 Hamar IL 7 5 1<br />

2 Bjerkvik SK 4 2 0<br />

3 Asker SK 3 4 3<br />

4 Bergensvømmerne 3 4 2<br />

5 Skjetten Svømming 3 1 1<br />

6 Vestkantsvømmerne 3 0 2<br />

7 Team Stavanger 2 5 4<br />

8 Lambertseter SK 2 3 5<br />

9 Karmøy SK 2 3 1<br />

10 Kolbotn IL 2 2 2<br />

11 Vågsbygd SLK 2 2 0<br />

12 Bærumsvømmerne 2 0 5<br />

13 Kristiansand SA 2 0 0<br />

14 Narvik SK 1 3 1<br />

15 Stavanger SC 1 2 0<br />

16 Haugesund SK 1 1 2<br />

17 Arna SLK 0 1 1<br />

18 Drammen SK 0 1 0<br />

Bergens SC 0 1 0<br />

20 Aalesund SLK 0 0 3<br />

21 Sarpsborg IL 0 0 2<br />

Molde SLK 0 0 2<br />

Kongstensvømmerne 0 0 2<br />

24 Fauske SK 0 0 1<br />

4 Jonas Noreng Ravn 83 TO/Speed 52,46 784<br />

5 Sander Smørdal 85 BS/Arna 52,86 766<br />

6 Michael Poulsen 81 Asker SK 53,39 744<br />

7 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 53,74 729<br />

8 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 53,96 720<br />

100m fri herrer funksjonshemmede<br />

1 Stian I. Helgeland 86 Team Stavanger 1.13,95 280<br />

S6 111,1 %<br />

2 Jørgen Tadvin 83 Kolbotn IL 1.20,12 220 S6<br />

120,37 %<br />

3 Ola Riise 77 Asker SK 1.20,68 215 S14 145,79 %<br />

100m fri funksjonshemmede, medaljevinnerne<br />

(f.v.), Ola Riise, Stian I. Helgeland og Jørgen Tadvin.<br />

200m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Lars A. Tolås,<br />

Maxim Christensen og Martin Robertsen.<br />

5 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 2.16,39 635<br />

6 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 2.18,44 607<br />

7 Even Vike Holm 90 Arna SLK 2.20,87 577<br />

8 John Hage Gaarder 89 Lør/Rælingen 2.20,96 575<br />

200m rygg herrer senior<br />

1 Kim T. Simmenes 82 Vestkantsvøm 2.09,41 744<br />

2 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 2.13,71 674<br />

3 Njål Falch 87 Kolbotn IL 2.14,89 657<br />

4 Lars Andre Tolås 88 NTG/Stav SC 2.16,00 641<br />

5 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 2.16,27 637<br />

6 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 2.16,29 637<br />

7 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 2.16,74 630<br />

8 Mats A. Fredriksen 85 Lamberts. SK 2.18,10 612<br />

50m fri funksjonshemmede, medaljevinnerne (f.v.),<br />

Mariann Vestbøstad, Cecilie Drabsch og Hilde Sæves.<br />

100m fri herrer junior<br />

1 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 54,12 714<br />

2 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 54,18 712<br />

3 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 54,41 703<br />

4 Karsten W. Johannessen 88 Karmøy SK 54,75 689<br />

5 Halvor Ekeland 89 Drammen SK 55,38 666<br />

6 Anders E. Seljeflot 88 BS/Bergen SLK 55,87 649<br />

7 Christian Aaserud 88 Asker SK 55,88 648<br />

8 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 56,09 641<br />

100m fri herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 51,79 815<br />

2 Andrè Bratgjerd 81 Bærumsvømmerne 51,89 810<br />

3 Thomas Ole Fadnes 87 Stavanger SC 52,27 792<br />

200m butterfly damer junior<br />

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 2.23,11 694<br />

2 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 2.23,60 687<br />

3 Line Løvberg 91 Lambertseter SK 2.25,35 662<br />

4 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 2.26,93 641<br />

5 Mina-Louise Berggren 92 Lamberts. SK 2.30,21 600<br />

6 Nora M. Wisløff 89 Lambertseter SK 2.31,16 589<br />

7 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 2.33,75 559<br />

8 Maren Gramvik 90 Vågsbygd SLK 2.34,93 547<br />

5 beste funksjonshemmede NM langbane 2006<br />

Mariann Vestbøstad 50m rygg Vestkantsvømmerne 39,36 375 S8 100,87 %<br />

Cecilie Drabsch 50m fri Stavanger Haik 33,67 390 S8 106,85 %<br />

Stian I. Helgeland 100m fri Team Stavanger 1.13,95 280 S6 111,10 %<br />

Hilde Sæves 50m fri TS/Stavanger VPK 38,25 266 S7 113,07 %<br />

Ingvill S. Hilleren 50m rygg Vestkantsvømmerne 53,87 146 S6 115,77 %<br />

200m butterfly, medaljevinnerne (f.v.), Ina Marleen<br />

Holm, Karoline Brudvik Sanderud og Line Løvberg.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 39


200m butterfly damer senior<br />

1 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 2.21,52 717<br />

2 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 2.21,95 711<br />

3 Sara Nordenstam 83 Lambertseter SK 2.22,24 706<br />

4 Line Løvberg 91 Lambertseter SK 2.24,84 669<br />

5 Karolina Orleanski 86 Bærumsvøm 2.24,95 668<br />

6 Monica Martinsen 83 Stavanger SC 2.26,51 646<br />

7 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 2.27,68 631<br />

8 Marianne Fuglestveit 76 Kr.sand SA 2.28,90 616<br />

200m butterfly, medaljevinnerne (f.v.), Karoline<br />

Brudvik Sanderud, Ina Marleen Holm og Sara Nordenstam.<br />

200m bryst herrer junior<br />

1 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svømg 2.29,02 677<br />

2 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 2.29,53 671<br />

3 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 2.32,30 635<br />

4 Mattis Saghaug 90 TO/Varg 2.33,55 619<br />

5 Martin Åsheim 90 Lør/Rælingen 2.33,90 615<br />

6 Sindre Vikane 88 Vestkantsvøm 2.35,27 599<br />

7 Christoffer S. Æsøy 88 Florø SLK 2.36,57 584<br />

8 Anders Tandberg 90 Kongstensvøm 2.36,94 580<br />

20 beste NM langbane 2006 juniorer<br />

1 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvømmerne 100m fri, damer - forsøk 57,27 847p<br />

2 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 50m bryst, damer - forsøk 33,04 829p<br />

3 Ingvild Snildal 88 Asker SK 50m rygg, damer - forsøk 30,51 806p<br />

4 Karoline Brudvik Sanderud 89 Hamar IL 200m medley, damer - forsøk 2.22,00 792p<br />

5 Elise Utne 89 Narvik SK 200m medley, damer - forsøk 2.22,31 787p<br />

6 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 100m fri, damer - forsøk 59,13 770p<br />

7 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 1500m fri, damer - direkte finale 17.33,09 758p<br />

8 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 200m fri, damer - forsøk 2.08,84 755p<br />

9 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 200m medley, herrer - forsøk 2.12,04 744p<br />

10 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svømming 200m medley, herrer - forsøk 2.12,02 744p<br />

11 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 100m bryst, damer - forsøk 1.14,24 744p<br />

12 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 200m medley, damer - forsøk 2.25,07 743p<br />

13 Petter Fagelund 88 NTG/Bærum 400m fri, herrer - forsøk 4.07,53 743p<br />

14 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 400m fri, herrer - forsøk 4.07,75 741p<br />

15 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 50m butterfly, herrer - forsøk 26,08 740p<br />

16 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 200m fri, herrer - forsøk 1.57,40 739p<br />

17 Ingrid N. Knutzen 91 Lambertseter SK 400m fri, damer - forsøk 4.32,77 731p<br />

18 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 200m fri, herrer - forsøk 1.58,11 725p<br />

19 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 100m fri, damer - forsøk 1.00,33 725p<br />

20 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 200m fri, herrer - forsøk 1.58,20 724p<br />

50m butterfly herrer senior<br />

1 Petter Sjødal 79 TO/Varg 24,99 841<br />

2 Aleksander Hetland 82 Bærumsvøm 25,15 825<br />

3 Bjørnar Gaasvik 79 Vestbyen IL 25,63 779<br />

4 Petter Solberg 85 BS/Delfana 25,82 762<br />

5 Dan Magnus Skibrek 87 Øvre Eiker SK 25,84 760<br />

6 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 26,04 743<br />

7 Pål Gunnar Normann 81 Vestkantsvøm 26,06 741<br />

8 Kim He<strong>nr</strong>iksen 79 BS/Delfana 26,24 726<br />

100m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Katharina Stiberg,<br />

Ingvild Snildal og Elise Utne.<br />

200m bryst, medaljevinnerne (f.v.), Marcus Tesdal,<br />

Ronnie Anstensen og Robin Palm.<br />

200m bryst herrer senior<br />

1 Lars Erik Dæhli 82 Hamar IL 2.23,06 766<br />

2 Robert Aronsen 86 Øvre Eiker SK 2.25,99 721<br />

3 Morten Jarland 80 Vestkantsvøm 2.27,89 693<br />

4 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 2.29,28 674<br />

5 Christoffer Johansen 85 Hamar IL 2.30,24 661<br />

6 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 2.30,67 655<br />

7 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 2.31,75 641<br />

8 Mattis Saghaug 90 TO/Varg 2.34,07 613<br />

200m bryst, medaljevinnerne (f.v.), Robert Aronsen,<br />

Lars Erik Dæhli og Morten Jarland.<br />

100m rygg damer junior<br />

1 Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.05,98 766<br />

2 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 1.06,59 745<br />

3 Elise Utne 89 Narvik SK 1.07,57 713<br />

4 Margrete N. Ulvestad 88 Molde SLK 1.08,10 697<br />

5 Heidi Vainio Gjøen 88 Lamberts. SK 1.09,22 664<br />

6 Anne Haugvaldstad 89 Randaberg IL 1.11,03 614<br />

7 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 1.11,39 605<br />

8 Polina Barbasova 90 Lambertseter SK 1.11,59 600<br />

100m rygg damer senior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 1.05,01 801 NR<br />

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.05,27 792<br />

3 Hanne Guthormsen 86 TS/Madla SK 1.07,20 725<br />

4 Elise Utne 89 Narvik SK 1.07,24 724<br />

5 Margrete N. Ulvestad 88 Molde SLK 1.07,49 716<br />

6 Karen Stødle 87 Karmøy SK 1.08,67 680<br />

7 Heidi Vainio Gjøen 88 Lamberts. SK 1.09,54 654<br />

8 Anne Haugvaldstad 89 Randaberg IL 1.10,06 640<br />

100m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Ingvild Snildal,<br />

Katharina Stiberg og Hanne Guthormsen.<br />

100m rygg damer funksjonshemmede<br />

1 Mariann Vestbøstad 84 Vestkantsvømmerne<br />

1.24,38 366 S8 107,35 %<br />

2 Ingvill S. Hilleren 90 Vestkantsvømmerne 1.59,45<br />

129 S6 134,74 %<br />

3 Linn Haugen 87 Vestkantsvømmerne 1.37,63 236<br />

S9 139,45 %<br />

4 Elise S. Olsen 81 Skjetten Svømming 3.13,01 30<br />

S3 145,74 %<br />

5 Linn Kristoffersen 84 Øvre Eiker SK 2.15,53 88 S7<br />

158,4 %<br />

50m butterfly herrer junior<br />

1 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 26,08 740<br />

2 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 26,70 689<br />

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 26,87 676<br />

4 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 27,01 666<br />

5 Vegard Høiberg 88 Haugesund SK 27,16 655<br />

6 Karsten W. Johannessen 88 Karmøy SK 27,68 618<br />

6 Alexander B. Havre 90 Mandal SK 27,68 618<br />

8 Halvor Ekeland 89 Drammen SK 27,71 616<br />

8 Sven Hove 88 Stavanger SC 27,71 616<br />

50m butterfly, medaljevinnerne (f.v.), Aleksander<br />

Hetland, Petter Sjødal og Bjørnar Gaasvik.<br />

Beste klubb totalt<br />

NM langbane 2006<br />

1 Bergensvømmerne 202<br />

2 Bærumsvømmerne 192<br />

3 Hamar IL 177<br />

4 Vestkantsvømmerne 160<br />

5 Team Stavanger 118<br />

6 Bergens SC 104<br />

7 Lambertseter SK 93,5<br />

8 Karmøy SK 92<br />

9 Asker SK 81,5<br />

10 Stavanger SC 57<br />

11 Vestbyen IL 42<br />

12 Øvre Eiker SK 38<br />

Team Oslo 38<br />

Bjerkvik SK 38<br />

15 Skjetten Svømming 33<br />

16 Kristiansand SA 31<br />

17 Kolbotn IL 26<br />

18 Narvik SK 23<br />

19 Mandal SK 20<br />

20 Vågsbygd SLK 19<br />

21 Haldens SK 17<br />

Aalesund SLK 17<br />

23 Molde SLK 16<br />

24 TromsøSK 13<br />

25 Fauske SK 9<br />

26 Ski SK 7<br />

27 Kongstensvømmerne 6<br />

28 Haugesund SK 5<br />

Arna SLK 5<br />

30 Sarpsborg IL 3<br />

Delfana 3<br />

Elverum Svømming 3<br />

Randaberg IL 3<br />

Skien SK 3<br />

35 Sandnes SLK 2<br />

36 Drammen SK 1<br />

40 [NORSK SVØMMING 4/2006]


50m butterfly herrer funksjonshemmede<br />

1 Stian I. Helgeland 86 Team Stavanger 37,04 258<br />

S6 113,93 %<br />

2 Jørgen Tadvin 83 Kolbotn IL 41,32 186 S6 127,1 %<br />

Ola Riise 77 Asker SK DISK S14<br />

5 Christian Aaserud 88 Asker SK 16.40,80 704<br />

6 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 16.45,94 693<br />

7 Stian With Bjørnstad 87 NTG/Ski SK 16.58,88 667<br />

8 Håkon Aleks.Vik 90 Haldens SK 17.04,10 657<br />

4x100m medley damer junior<br />

1 Team Stavanger 4.32,25 700<br />

2 Lambertseter SK 4.34,97 679<br />

3 Asker SK 4.35,62 674<br />

4 Skjetten Svømming 4.39,01 650<br />

5 Bærumsvømmerne 4.41,86 630<br />

6 Aalesund SLK 4.49,33 583<br />

7 Arna SLK 4.49,36 583<br />

8 Vestkantsvømmerne 4.49,91 579<br />

400m fri damer senior<br />

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 4.30,80 747<br />

2 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 4.32,15 736<br />

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lambertseter SK 4.35,96 706<br />

4 Kristin H. Pedersen 86 BS/BSLK 4.37,17 697<br />

5 Siri Løvold Magnussen 86 Hamar IL 4.37,25 696<br />

6 Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 4.39,41 680<br />

7 Rebecca Johnsen 88 BS/Åstveit 4.40,74 671<br />

8 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 4.42,43 659<br />

400m fri damer funksjonshemmede<br />

1 Ingvill S. Hilleren 90 Vestkantsvømmerne 7.46,60<br />

146 S6 133,63 %<br />

2 Linn Haugen 87 Vestkantsvømmerne 6.01,66 313<br />

S9 137,01 %<br />

50m butterfly funksjonshemmede, medaljevinnerne<br />

(f.v.), Stian I. Helgeland og Jørgen Tadvin.<br />

800m fri damer junior<br />

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 9.12,37 748<br />

2 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 9.14,46 740<br />

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lambertseter SK 9.21,43 713<br />

4 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 9.27,30 691<br />

5 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 9.30,34 680<br />

6 Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 9.31,35 676<br />

7 Helene Lybak 90 Delfana 9.36,26 659<br />

8 Rebecca Johnsen 88 BS/Åstveit 9.38,76 651<br />

800m fri for både senior og junior, medaljevinnerne<br />

(f.v.) Ingrid N. Knutzen, Cecilie Johannessen og<br />

Elin Slaatmo.<br />

800m fri damer senior<br />

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 9.12,37 748<br />

2 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 9.14,46 740<br />

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lambertseter SK 9.21,43 713<br />

4 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 9.27,30 691<br />

5 Siri Løvold Magnussen 86 Hamar IL 9.30,09 681<br />

6 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 9.30,34 680<br />

7 Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 9.31,35 676<br />

8 Helene Lybak 90 Delfana 9.36,26 659<br />

1500m fri herrer junior<br />

1 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 16.32,22 723<br />

2 Christian Aaserud 88 Asker SK 16.40,80 704<br />

3 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 16.45,94 693<br />

4 Håkon Aleks. Vik 90 Haldens SK 17.04,10 657<br />

5 Christian Thorsen 91 Lamberts. SK 17.11,84 642<br />

6 Sigvart Evjen 91 Vestbyen IL 17.32,10 606<br />

7 Håvard Melle 88 BS/Bergen SLK 17.34,87 601<br />

8 Espen Urdahl 89 Bærumsvømmerne 17.37,75 596<br />

1500m fri herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 16.18,40 754<br />

2 Mikkel B. Sanderud 87 Hamar IL 16.26,42 735<br />

3 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 16.32,22 723<br />

4 Jan Erik Borsheim 86 TS/Madla SK 16.39,17 708<br />

1500m fri for senior, medaljevinnerne (f.v.) Petter<br />

Braarud, Gard Kvale og Mikkel Brudvik Sanderud.<br />

Medleystafetten for junior ble vunnet av Ina Marleen<br />

Holm, Siri Møllerop, Mai Linn Hanslien og Vibeke<br />

Brigg.<br />

4x100m medley damer senior<br />

1 Team Stavanger 4.25,29 756<br />

2 Bærumsvømmerne 4.31,13 708<br />

3 Lambertseter SK 4.37,70 659<br />

4 Vestkantsvømmerne 4.39,17 649<br />

5 Team Stavanger 4.41,20 635<br />

6 Kristiansand SA 4.43,26 621<br />

7 Vestbyen IL 5.02,15 512<br />

Stavanger SC DISK<br />

Bergensvømmerne DISK<br />

400m individuell medley herrer junior<br />

1 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 4.41,78 727<br />

2 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 4.42,17 724<br />

3 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 4.48,21 680<br />

4 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 4.50,09 667<br />

5 Christer Koch Kvam 90 Øvre Eiker SK 4.58,46 612<br />

6 Stian A. Evja 90 Lambertseter SK 5.02,75 586<br />

7 Karl Robin Kilde 88 Skjetten Svøm 5.04,23 578<br />

8 Ole Andreas Kolaas 89 Delfana 5.04,41 577<br />

400m individuell medley herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 4.26,12 864 NR<br />

2 Robert Aronsen 86 Øvre Eiker SK 4.40,59 737<br />

3 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 4.41,78 727<br />

4 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 4.42,17 724<br />

5 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 4.48,21 680<br />

6 Mikkel Brudvik Sanderud 87 Hamar IL 4.48,64 677<br />

7 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 4.50,09 667<br />

8 Gard Myrmel Sæle 87 Bergens SC 4.51,26 659<br />

400m fri damer junior<br />

1 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 4.32,02 737<br />

2 Ingrid N. Knutzen 91 Lambertseter SK 4.32,77 731<br />

3 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 4.35,07 713<br />

4 Ingrid Marie Rytter 91 Vestbyen IL 4.37,92 691<br />

5 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 4.40,77 671<br />

6 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 4.41,58 665<br />

7 Rebecca Johnsen 88 BS/Åstveit 4.41,63 664<br />

8 Emma Isdahl 92 Kolbotn IL 4.43,13 654<br />

400m fri jr. og sr., medaljevinnerne, f.v. Elin Slaatmo,<br />

Cecilie Johannessen og Ingrid N. Knutzen.<br />

400m fri funksjonshemmede, medaljevinnerne, f.v.<br />

Linn Haugen og Ingvill S. Hilleren sammen med<br />

klubbkameraten Alexander Dale Oen.<br />

100m bryst herrer junior<br />

1 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 1.08,63 687<br />

2 Martin Steffensen 89 Arna SLK 1.09,54 660<br />

3 Robin Palm 88 Sarpsborg IL 1.09,57 659<br />

4 Haakon Walderhaug 88 Molde SLK 1.11,00 620<br />

5 Mattis Saghaug 90 TO/Varg 1.11,54 606<br />

6 Bernt M. Seyffarth 89 Mandal SK 1.11,59 605<br />

7 Sten Marius Holmen 89 Ski SK 1.11,68 603<br />

8 Erik Bratbakk 89 Lambertseter SK 1.11,96 596<br />

100m bryst jr., medaljevinnerne, f.v. Robin Palm,<br />

Marcus Tesdal og Martin Steffensen.<br />

100m bryst herrer senior<br />

1 Alexander D. Oen 85 Vestkantsv. 1.01,28 965 NR<br />

2 Aleksander Hetland 82 Bærumsvøm 1.03,84 854<br />

3 Lars Erik Dæhli 82 Hamar IL 1.05,29 798<br />

4 Morten Jarland 80 Vestkantsvøm 1.07,37 726<br />

5 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 1.08,62 687<br />

6 Christoffer Johansen 85 Hamar IL 1.09,34 666<br />

7 Martin Steffensen 89 Arna SLK 1.10,05 646<br />

Anders Wold 81 TO/Speed DISK<br />

100m butterfly damer junior<br />

1 Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.03,15 769<br />

2 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 1.04,69 715<br />

3 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 1.05,62 685<br />

4 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 1.06,71 652<br />

5 Sara Pettersen 91 Fauske SK 1.07,06 642<br />

6 Line Løvberg 91 Lambertseter SK 1.07,97 616<br />

7 Nora M. Wisløff 89 Lambertseter SK 1.08,24 609<br />

8 Ida C. Hansen 89 Skjetten Svømming 1.09,03 588<br />

100m butterfly damer senior<br />

1 Ingvild Snildal 88 Asker SK 1.02,78 782<br />

2 Anette Fidjeland 80 Kristiansand SA 1.03,86 743<br />

3 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 1.05,05 703<br />

4 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 1.05,55 687<br />

5 Tove Fludal Haugan 86 BS/Delfana 1.05,78 680<br />

6 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 1.06,05 672<br />

7 Karolina Orleanski 86 Bærumsvøm 1.06,19 667<br />

8 Sara Pettersen 91 Fauske SK 1.06,67 653<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 41


100m butterfly damer funksjonshemmede<br />

1 Mariann Vestbøstad 84 Vestkantsvømmerne<br />

1.34,23 231 S8 121,16 %<br />

2 Anne Ask Rasmussen 89 TS/Stavanger VPK<br />

1.30,99 257 S9 135,26 %<br />

200m fri herrer junior<br />

1 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 1.57,40 739<br />

2 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 1.58,11 725<br />

3 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 1.58,20 724<br />

4 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 1.58,42 720<br />

5 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 1.59,80 695<br />

6 Karsten Johannessen 88 Karmøy SK 2.00,49 683<br />

7 Håkon Aleksander Vik 90 Haldens SK 2.01,46 667<br />

8 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr.sand SA 2.01,64 664<br />

200m fri herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 1.53,64 815<br />

2 Andrè Bratgjerd 81 Bærumsvøm 1.54,14 804<br />

3 Sander Smørdal 85 BS/Arna 1.54,87 789<br />

4 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 1.58,40 720<br />

5 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 1.59,05 708<br />

6 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 1.59,65 698<br />

7 Karsten Johannessen 88 Karmøy SK 2.01,37 668<br />

8 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 2.02,88 644 6 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL (0,65) 29,41 635<br />

7 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 29,51 629<br />

8 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 29,58 624<br />

200m fri, medaljevinnerne (f.v.), Andre Bratgjerd,<br />

Gard Kvale og Sander Smørdal.<br />

20 beste NM langbane 2006<br />

1 Alexander Dale Oen 85 Vestkantsvømmerne 100m bryst, herrer - finale 1.01,28 965p<br />

2 Anne-Mari Gulbrandsen 84 Bærumsvømmerne 100m bryst, damer - finale 1.09,19 920p<br />

3 Gard Kvale 84 Bergens SC 200m medley, herrer - finale 2.05,26 871p<br />

4 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 50m rygg, damer - finale 29,91 856p<br />

5 Alexander Hetland 82 Bærumsvømmerne 100m bryst, herrer - finale 1.03,84 854p<br />

6 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvømmerne 100m fri, damer - finale 57,14 853p<br />

7 Ingvild Snildal 88 Asker SK 50m rygg, damer - finale 30,01 847p<br />

8 Elisabeth Jarland 85 BS/Delfana 200m medley, damer - finale 2.19,03 844p<br />

9 Kim Torry Simmenes 82 Vestkantsvømmerne 50m rygg, herrer - finale 26,77 843p<br />

10 Petter Sjødal 79 TO/Varg 50m butterfly, herrer - finale 24,99 841p<br />

11 Ann-Helen Pridesis 87 BS/Bergen SLK 50m bryst, damer - finale 33,12 823p<br />

12 André Bratgjerd 81 Bærumsvømmerne 100m fri, herrer - finale 51,89 810p<br />

13 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 200m fri, damer - finale 2.05,85 810p<br />

14 Lars Erik Dæhli 82 Hamar IL 50m bryst, herrer - finale 29,57 809p<br />

15 Lise Fadnes 83 Vestkantsvømmerne 100m fri, damer - finale 58,18 808p<br />

16 Elise Utne 89 Narvik SK 200m medley, damer - finale 2.21,97 793p<br />

17 Thomas Ole Fadnes 87 Stavanger SC 100m fri, herrer - finale 52,27 792p<br />

18 Sander Smørdal 85 BS/Arna 200m fri, herrer - finale 1.54,87 789p<br />

19 Karoline Brudvik Sanderud 89 Hamar IL 400m medley, damer 4.58,91 787p<br />

20 Jonas Noreng Ravn 83 TO/Speed 100m fri, herrer - finale 52,46 784p<br />

50m rygg herrer funksjonshemmede<br />

1 Ola Riise 77 Asker SK (0,66) 45,28 174 S14<br />

148,75 %<br />

50m bryst damer junior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 33,04 829<br />

2 Elise Utne 89 Narvik SK 34,17 750<br />

3 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm 34,79 710<br />

4 Monica Finnøy 88 Aalesund SLK 34,89 704<br />

5 Karoline Bergene 89 Kolbotn IL 35,21 685<br />

5 Karin Ekholt 89 Bærumsvømmerne 35,21 685<br />

7 Kristine Mella 90 Bærumsvømmerne 35,27 682<br />

8 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 35,46 671<br />

4x100m fri herrer junior<br />

1 Bergensvømmerne 3.42,30 677<br />

2 Hamar IL 3.45,28 651<br />

3 Haugesund SK 3.46,47 641<br />

4 Bergens SC 3.48,12 627<br />

5 Bærumsvømmerne 3.48,38 625<br />

6 Mandal SK 3.48,88 621<br />

7 Lambertseter SK 3.50,68 606<br />

8 Team Oslo 3.53,88 582<br />

200m individuell medley damer junior<br />

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 2.22,00 792<br />

2 Elise Utne 89 Narvik SK 2.22,31 787<br />

3 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 2.25,07 743<br />

4 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 2.29,91 673<br />

5 Alvilde Morken 89 Stavanger SC 2.30,52 665<br />

6 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 2.30,58 664<br />

7 Siri Eva Kristiansen 93 Asker SK 2.32,77 636<br />

8 Katja Heinänen 90 BS/Bergen SLK 2.35,83 599<br />

200m individuell medley damer senior<br />

1 Anne-M. Gulbrandsen 84 Bærum. 2.18,64 851 NR<br />

2 Elisabeth Jarland 85 BS/Delfana 2.19,03 844<br />

3 Elise Utne 89 Narvik SK 2.21,97 793<br />

4 Karoline B. Sanderud 89 Hamar IL 2.26,78 717<br />

5 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 2.28,35 695<br />

6 Sara Nordenstam 83 Lambertseter SK 2.30,10 671<br />

7 Alvilde Morken 89 Stavanger SC 2.30,56 665<br />

8 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 2.31,08 658<br />

50m rygg herrer junior<br />

1 Lars Andre Tolås 88 NTG/SSC 28,19 722 NJR<br />

2 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 28,52 697<br />

3 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 29,02 661<br />

4 Alexander B. Havre 90 Mandal SK 29,07 658<br />

5 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 29,25 646<br />

6 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 29,34 640<br />

7 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 29,41 635<br />

8 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 29,52 628<br />

50m rygg herrer senior<br />

1 Kim Torry Simmenes 82 Vestkantsvøm 26,77 843<br />

2 Per Osland 81 BS/Delfana 28,00 736<br />

3 Maxim Christensen 89 Vågsb. SLK 28,16 724 NJR<br />

4 Lars Andre Tolås 88 NTG/Stavanger SC 28,41 705<br />

5 Alexander B. Havre 90 Mandal SK 29,16 652<br />

50m bryst damer senior<br />

1 Anne-M. Gulbrandsen 84 Bærum 32,67 858 NR<br />

2 Ann-Helen Pridesis 87 BS/Bergen SLK 33,12 823<br />

3 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 33,44 800<br />

4 Celinn Daviknes 86 BS/Delfana 34,14 752<br />

5 He<strong>nr</strong>iette Martinsen 85 Stavanger SC 34,28 743<br />

6 Hanne Chr. Seyffarth 85 Mandal SK 34,34 739<br />

7 Elise Utne 89 Narvik SK 34,47 730<br />

8 Mari Ask Rasmussen 86 TS/Stav. VPK 34,70 716<br />

50m bryst, medaljevinnerne (f.v.), Ann-Helen Pridesis,<br />

Anne-Mari Gulbrandsen og Katharina Stiberg.<br />

50m bryst damer funksjonshemmede<br />

1 Cecilie Drabsch 78 Stavanger Haik 46,86 290 SB8<br />

119,6 %<br />

2 Anne Ask Rasmussen 89 TS/Stavanger VPK 48,43<br />

263 SB8 123,61 %<br />

3 Elise S. Olsen 81 Skjetten Svømming 1.36,64 33<br />

SB2 128,51 %<br />

4 Ingvill S. Hilleren 90 Vestkantsvømmerne 1.09,65<br />

88 SB6 148,35 %<br />

5 Linn Blummenfelt 88 Vestkantsvømmerne<br />

1.11,62 81 SB7 157,82 %<br />

Gull på Bergensvømmerne, f.v. Anders Espeland<br />

Seljeflot, Øyvind Kalvø, Thomas Robson og Marcus<br />

Tesdal.<br />

4x100m fri herrer senior<br />

1 Vestkantsvømmerne 3.32,42 777<br />

2 Bærumsvømmerne 3.33,93 760<br />

3 Bergensvømmerne 3.35,45 744<br />

4 Team Oslo 3.35,58 743<br />

5 Asker SK 3.40,72 692<br />

6 Stavanger SC 3.43,22 669<br />

7 Hamar IL 3.47,06 636<br />

8 Lambertseter SK 3.47,69 630<br />

4x100m fri, gullvinnerne fra Vestkantsvømmerne<br />

(f.v.), Robin Dale Oen, Kim Torry Simmenes, Pål<br />

Gunnar Normann og Alexander Dale Oen.<br />

4x200m fri damer junior<br />

1 Hamar IL 8.51,41 727<br />

2 Asker SK 8.51,56 726<br />

3 Skjetten Svømming 8.58,39 699<br />

4 Bærumsvømmerne 9.00,59 690<br />

50m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Maxim Christensen,<br />

Kim Torry Simmenes og Per Osland.<br />

50m bryst funksjonshemmede, (f.v.), Anne Ask<br />

Rasmussen, Cecilie Drabsch og Elise S. Olsen.<br />

Gull på Hamar IL, f.v. Elin Slaatmo, Oda Martine<br />

Reiertsen, Elisabeth Arnesen og Karoline Brudvik<br />

Sanderud.<br />

42 [NORSK SVØMMING 4/2006]


5 Lambertseter SK 9.04,94 674<br />

6 Stavanger SC 9.20,42 620<br />

7 Team Stavanger 9.20,56 619<br />

8 Bergens SC 9.22,73 612<br />

4x200m fri damer senior<br />

1 Karmøy SK 8.46,73 746<br />

2 Hamar IL 8.48,28 740<br />

3 Bergensvømmerne 8.48,83 737<br />

4 Bærumsvømmerne 8.54,02 716<br />

5 Team Stavanger 8.56,11 708<br />

6 Stavanger SC 9.06,26 669<br />

7 Lambertseter SK 9.10,47 654<br />

8 Kristiansand SA 9.22,58 612<br />

4x200m fri, gullvinnerne fra Karmøy (f.v.), Monica<br />

Johannessen, Kathrine Ø. Fosse, Karen Stødle og<br />

Cecilie Johannessen.<br />

50m fri, medaljevinnerne (f.v.), Halvor Ekeland,<br />

Raymond Dybvik og Jørgen Møllerop.<br />

50m fri herrer senior<br />

1 Michael Poulsen 81 Asker SK 23,98 758<br />

2 Andrè Bratgjerd 81 Bærumsvømmerne 24,19 738<br />

3 Thomas Ole Fadnes 87 Stavanger SC 24,29 729<br />

4 Jonas Noreng Ravn 83 TO/Speed 24,33 726<br />

5 Sander Smørdal 85 BS/Arna 24,37 722<br />

6 Dan Magnus Skibrek 87 Øvre Eiker SK 24,75 689<br />

7 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 24,98 671<br />

8 Halvor Ekeland 89 Drammen SK 25,25 649<br />

4 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 59,68 749<br />

5 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 1.00,56 716<br />

6 Siri Løvold Magnussen 86 Hamar IL 1.00,69 712<br />

7 Line Møllerop 87 TS/Madla SK 1.01,13 697<br />

8 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 1.02,38 655<br />

100m fri damer funksjonshemmede<br />

1 Mariann Vestbøstad 84 Vestkantsvømmerne<br />

1.17,14 346 S8 111,96 %<br />

2 Cecilie Drabsch 78 Stavanger Haik 1.17,29 344 S8<br />

112,18 %<br />

3 Hilde Sæves 78 TS/Stavanger VPK 1.24,77 261 S7<br />

118,38 %<br />

4 Linn Haugen 87 Vestkantsvømmerne 1.21,33 295<br />

S9 131,86 %<br />

5 Ingvill S. Hilleren 90 Vestkantsvømmerne 1.42,71<br />

146 S6 132,65 %<br />

6 Linn Blummenfelt 88 Vestkantsvømmerne<br />

1.52,51 111 S7 157,11 %<br />

200m rygg damer junior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 2.21,96 740<br />

2 Ingvild Snildal 88 Asker SK 2.23,97 710<br />

3 Margrete N.Ulvestad 88 Molde SLK 2.26,15 679<br />

4 Heidi Vainio Gjøen 88 Lamberts. SK 2.28,76 643<br />

5 Siri Eva Kristiansen 93 Asker SK 2.31,36 611<br />

6 Siri Anette Sønju 92 Øvre Eiker SK 2.32,23 600<br />

7 Gina B. Andersen 90 Skjetten Svøm 2.32,49 597<br />

8 Ina Kr. Pedersen 89 Moss SK 2.33,65 584<br />

200m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Ingvild Snildal,<br />

Katharina Stiberg og Margrete N. Ulvestad.<br />

200m rygg damer senior<br />

1 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 2.21,25 752<br />

2 Margrete N. Ulvestad 88 Molde SLK 2.24,97 695<br />

3 Ingvild Snildal 88 Asker SK 2.25,16 693<br />

3 Heidi Vainio Gjøen 88 Lamberts. SK 2.25,16 693<br />

5 Hanne Guthormsen 86 TS/Madla SK 2.28,75 644<br />

6 Gina B. Andersen 90 Skjetten Svøm 2.29,96 628<br />

7 Siri Eva Kristiansen 93 Asker SK 2.31,86 605<br />

8 Siri Anette Sønju 92 Øvre Eiker SK 2.34,39 576<br />

50m fri, medaljevinnerne (f.v.), Andre Bratgjerd,<br />

Maichael Poulsen og Thomas Ole Fadnes.<br />

50m fri herrer funksjonshemmede<br />

1 Stian I Helgeland 86 Team Stavanger 34,23 260<br />

S6 111,14 %<br />

2 Jørgen Tadvin 83 Kolbotn IL 36,43 216 S6 118,28 %<br />

100m fri damer junior<br />

1 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm57,27 847 NJR<br />

2 Cecilie Johannessen 90 Karmøy SK 59,13 770<br />

3 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 1.00,33 725<br />

4 Ingrid H. Antonsen 90 Skjetten Svøm 1.00,72 711<br />

5 Sofie Gjemmestad 89 Asker SK 1.01,02 700<br />

6 Vibeke Brigg 89 TS/Madla SK 1.02,05 666<br />

7 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 1.02,09 665<br />

8 Ina Kr. Pedersen 89 Moss SK 1.02,21 661<br />

100m fri, medaljevinnerne (f.v.), Cecilie Johannessen,<br />

He<strong>nr</strong>iette Brekke og Victoria S. Løken.<br />

100m fri damer senior<br />

1 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm 57,14 853 NJR<br />

2 Lise Fadnes 83 Vestkantsvømmerne 58,18 808<br />

3 Karen Stødle 87 Karmøy SK 59,52 755<br />

100m fri funksjonshemmede, medaljevinnerne<br />

(f.v.), Cecilie Drabsch, Mariann Vestbøstad og Hilde<br />

Sæves.<br />

200m butterfly herrer junior<br />

1 Øivind A. S. Reinertsen 88 Kr.sand SA 2.08,92 717<br />

2 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 2.12,02 667<br />

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 2.13,29 648<br />

4 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 2.17,65 589<br />

5 Stian Andreas Evja 90 Lamberts. SK 2.18,10 583<br />

6 Antonis Xepapadakis 90 TO/Varg 2.20,82 550<br />

7 Ole Andreas Kolaas 89 Delfana 2.21,88 537<br />

8 Martin Åsheim 90 Lør/Rælingen 2.21,98 536<br />

200m butterfly, medaljevinnerne (f.v.), Stian S.<br />

Langeland, Øivind Reinertsen og Jørgen Møllerop.<br />

200m butterfly herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 2.05,47 777<br />

2 Øivind Reinertsen 88 Kr.sand SA 2.07,80 736 NJR<br />

3 Øystein Gaasvik 82 Vestbyen IL 2.09,26 711<br />

4 Alexander B. Skeltved 87 Tromsø SK 2.09,43 708<br />

5 Stian S. Langeland 89 Bergens SC 2.13,77 641<br />

6 Gard Myrmel Sæle 87 Bergens SC 2.13,98 638<br />

7 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 2.14,34 633<br />

8 Thomas Robson 88 BS/Bergen SLK 2.17,52 590<br />

200m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Margrete N.<br />

Ulvestad, Katharina Stiberg, Ingvild Snildal og Heidi<br />

Vainio Gjøen.<br />

50m fri herrer junior<br />

1 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 24,85 681<br />

2 Halvor Ekeland 89 Drammen SK 25,11 660<br />

3 Jørgen Møllerop 88 TS/Madla SK 25,17 655<br />

4 Lars Andre Tolås 88 NTG/Stavanger SC 25,43 636<br />

5 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 25,44 635<br />

6 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 25,80 609<br />

7 Karsten W. Johannessen 88 Karmøy SK 25,83 606<br />

8 Marcus Tesdal 90 BS/Åstveit 25,84 606<br />

100m fri, medaljevinnerne (f.v.), Lise Fadnes, He<strong>nr</strong>iette<br />

Brekke og Karen Stødle.<br />

200m butterfly, medaljevinnerne (f.v.), Øystein<br />

Gaasvik, Gard Kvale og Øivind Reinertsen.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 43


200m bryst damer junior<br />

1 Elise Utne 89 Narvik SK 2.41,32 715<br />

2 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 2.41,92 707<br />

3 Charlotte Thorsen 89 Lamberts. SK 2.42,43 700<br />

4 Monica Finnøy 88 Aalesund SLK 2.42,91 694<br />

5 Karin Ekholt 89 Bærumsvømmerne 2.45,36 663<br />

6 Victoria Croker 88 Bærumsvømmerne 2.45,61 660<br />

7 Trine A. Olsen 90 Fauske SK 2.47,19 642<br />

8 Iselin Meisler 90 Tverlandet IL 2.47,27 641<br />

200m bryst, medaljevinnerne (f.v.), Maria Farestvedt,<br />

Elise Utne og Charlotte Thorsen.<br />

200m bryst damer senior<br />

1 Anne-M. Gulbrandsen 84 Bærum 2.29,74 894 NR<br />

2 Elisabeth Jarland 85 BS/Delfana 2.39,75 736<br />

3 Celinn Daviknes 86 BS/Delfana 2.40,93 720<br />

4 Elise Utne 89 Narvik SK 2.41,59 711<br />

5 Monica Finnøy 88 Aalesund SLK 2.42,49 699<br />

6 Maria Farestvedt 90 BS/Åstveit 2.44,23 677<br />

7 Charlotte Thorsen 89 Lamberts. SK 2.45,20 665<br />

8 Mari Ask Rasmussen 86 TS/Stav. VPK 2.47,99 633<br />

200m bryst, medaljevinnerne (f.v.), Celinn Daviknes,<br />

Anne-Mari Gulbrandsen og Elisabeth Jarland.<br />

100m rygg herrer junior<br />

1 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 1.01,23 694<br />

2 Lars A. Tolås 88 NTG/Stavanger SC 1.01,48 685<br />

3 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 1.02,88 641<br />

4 Olav-Mikal Furali 88 Haugesund SK 1.03,02 636<br />

5 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 1.03,44 624<br />

6 Mikael Bergene 91 Kolbotn IL 1.03,49 622<br />

7 Karl Robin Kilde 88 Skjetten Svøm 1.04,56 592<br />

8 Joar Skien Grannes 90 Sandnes SLK 1.04,73 587<br />

100m rygg, medaljevinnerne (f.v.), Martin Robertsen,<br />

Maxim Christensen og Lars Andre Tolås.<br />

100m rygg herrer senior<br />

1 Kim Torry Simmenes 82 Vestkantsvøm 57,75 827<br />

2 Aleksander Hetland 82 Bærumsvøm 59,19 768<br />

3 Maxim Christensen 89 Vågsbygd SLK 1.01,39 688<br />

4 Per Osland 81 BS/Delfana (0,34) 1.01,45 686<br />

5 Lars A. Tolås 88 NTG/Stavanger SC 1.01,67 679<br />

6 Njål Falch 87 Kolbotn IL 1.03,14 633<br />

7 Raymond Dybvik 88 Kolbotn IL 1.03,53 621<br />

8 Martin Robertsen 88 Kongstensvøm 1.04,93 582<br />

100m rygg herrer funksjonshemmede<br />

1 Jørgen Tadvin 83 Kolbotn IL 1.37,85 170 S6<br />

132,25 %<br />

2 Ola Riise 77 Asker SK 1.40,07 159 S14 156,85 %<br />

100m rygg funksjonshemmede, medaljevinnerne<br />

(f.v.), Ola Riise og Jørgen Tadvin.<br />

50m butterfly damer junior<br />

1 Ingvild Snildal 88 Asker SK 28,09 785 NJR<br />

2 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 28,88 722<br />

3 He<strong>nr</strong>iette Brekke 88 Vestkantsvøm 29,29 693<br />

4 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 29,58 672<br />

5 Anne Haugvaldstad 89 Randaberg IL 30,13 636<br />

6 Victoria S. Løken 91 Aalesund SLK 30,21 631<br />

7 Kristine Mella 90 Bærumsvømmerne 30,26 628<br />

8 Monica Johannessen 90 Karmøy SK 30,58 608<br />

50m butterfly damer senior<br />

1 Ingvild Snildal 88 Asker SK 27,99 794 NJR<br />

2 Maj Hillesund 80 Mandal SK 28,35 764<br />

3 Anette Fidjeland 80 Kristiansand SA 28,59 745<br />

4 Katharina Stiberg 88 Bjerkvik SK 28,86 724<br />

5 Tonje F. Kræmer 83 Tromsø SK 29,39 685<br />

6 Karen Stødle 87 Karmøy SK 29,54 675<br />

7 Tove Fludal Haugan 86 BS/Delfana 29,62 670<br />

8 Ina Marleen Holm 90 TS/Madla SK 29,70 664<br />

50m butterfly damer funksjonshemmede<br />

1 Mariann Vestbøstad 84 Vestkantsvømmerne<br />

36,72 351 S8 101,27 %<br />

2 Hilde Sæves 78 TS/Stavanger VPK 43,35 213 S7<br />

116 %<br />

3 Anne Ask Rasmussen 89 TS/Stavanger VPK 41,67<br />

240 S9 123,8 %<br />

4 Elise S. Olsen 81 Skjetten Svømming 1.31,27 22<br />

S3 155,12 %<br />

800m fri herrer junior<br />

1 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 8.41,80 721<br />

2 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 8.42,38 718<br />

3 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 8.45,83 704<br />

4 Håkon Aleksander Vik 90 Haldens SK 8.47,84 696<br />

5 Christian Aaserud 88 Asker SK 8.52,38 679<br />

6 Ronnie Anstensen 88 Skjetten Svøm 8.54,45 671<br />

7 Sindre Nilo 90 Sandefjord SK 8.59,49 652<br />

8 Elias Damman 89 Bærumsvømmerne 9.00,61 648<br />

800m fri herrer senior<br />

1 Gard Kvale 84 Bergens SC 8.26,32 789<br />

2 Mikkel B. Sanderud 87 Hamar IL 8.39,96 729<br />

3 Petter Braarud 89 Lambertseter SK 8.41,80 721<br />

4 Eirik Ravnan 89 Hamar IL 8.42,38 718<br />

5 Øystein R. Hetland 89 NTG/Bærum 8.45,83 704<br />

6 Jan Erik Borsheim 86 TS/Madla SK 8.46,02 704<br />

7 Håkon Aleksander Vik 90 Haldens SK 8.47,84 696<br />

8 Christian Aaserud 88 Asker SK 8.52,38 679<br />

1500m fri damer junior<br />

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar 17.30,99 762 NJR<br />

2 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 17.33,09 758<br />

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lamberts. SK 17.56,66 709<br />

4 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 18.15,00 674<br />

5 Victoria Croker 88 Bærumsvøm 18.24,35 657<br />

1500m fri, sølv til Elin Slaatmo, Hamar IL.<br />

Beste klubb junior<br />

NM langbane 2006<br />

1 Lambertseter SK 155<br />

2 Bærumsvømmerne 146,5<br />

3 Hamar IL 146<br />

4 Team Stavanger 115<br />

5 Bergensvømmerne 114<br />

6 Asker SK 112<br />

7 Skjetten Svømming 91<br />

8 Karmøy SK 77,5<br />

9 Kolbotn IL 67,5<br />

10 Haugesund SK 61<br />

11 Bjerkvik SK 50<br />

12 Aalesund SLK 47<br />

13 Vestkantsvømmerne 46<br />

Bergens SC 46<br />

15 Stavanger SC 45,5<br />

16 Vågsbygd SLK 36<br />

Narvik SK 36<br />

18 Haldens SK 33<br />

19 Molde SLK 28<br />

20 Arna SLK 27<br />

Team Oslo 27<br />

22 Kongstensvømmerne 23<br />

23 Mandal SK 21,5<br />

24 Fauske SK 21<br />

25 Sarpsborg IL 20<br />

26 Kristiansand SA 19<br />

27 Vestbyen IL 13<br />

28 Delfana 12<br />

29 Drammen SK 11,5<br />

30 Øvre Eiker SK 11<br />

31 Randaberg IL 9<br />

32 Sandnes SLK 8<br />

33 Lørenskog/Rælingen 6<br />

34 Skien SK 5<br />

35 Sandefjord SK 4<br />

36 Ski SK 3<br />

Elverum Svømming 3<br />

38 Moss SK 2<br />

Florø SLK 2<br />

40 Tverlandet IL 1<br />

6 Andrea V. Skirbekk 88 Elverum 18.33,36 641<br />

7 Helene Lybak 90 Delfana 18.33,58 641<br />

8 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 18.37,27 634<br />

1500m fri damer senior<br />

1 Karoline B. Sanderud 89 Hamar 17.30,99 762 NJR<br />

2 Elin Slaatmo 92 Hamar IL 17.33,09 758<br />

3 Ingrid N. Knutzen 91 Lamberts. SK 17.56,66 709<br />

4 Siri N. Andersen 92 Haldens SK 18.15,00 674<br />

5 Victoria Croker 88 Bærumsvøm 18.24,35 657<br />

6 Andrea V. Skirbekk 88 Elverum 18.33,36 641<br />

7 Helene Lybak 90 Delfana 18.33,58 641<br />

8 Oda Martine Reiertsen 89 Hamar IL 18.37,27 634<br />

1500m fri, gull til Karoline Brudvik Sanderud,<br />

Hamar IL.<br />

4x100m medley herrer junior<br />

1 Haugesund SK 4.11,15 634<br />

2 Kolbotn IL 4.12,45 625<br />

3 Bergensvømmerne 4.12,93 621<br />

4 Hamar IL 4.15,42 603<br />

5 Bergens SC 4.17,28 590<br />

6 Lambertseter SK 4.18,60 581<br />

7 Bærumsvømmerne 4.20,64 568<br />

8 Team Oslo 4.23,72 548<br />

4x100m medley herrer senior<br />

1 Vestkantsvømmerne 3.47,51 854 NR<br />

2 Bergensvømmerne 3.59,72 730<br />

3 Bærumsvømmerne 4.04,98 684<br />

4 Hamar IL 4.07,73 661<br />

5 Vestbyen IL 4.10,34 641<br />

6 Bergens SC 4.10,56 639<br />

7 Øvre Eiker SK 4.12,66 623<br />

8 Lambertseter SK 4.14,49 610<br />

44 [NORSK SVØMMING 4/2006]


[Trenere]<br />

– Trenerorganisasjonen<br />

NIS solid forankret<br />

– Tanken om en interesseorganisasjon<br />

for svømmetrenere<br />

har vært oppe tidligere<br />

uten å bli realisert,<br />

men nå føler jeg at tiden<br />

er moden, uttalte trener<br />

Nils Uno Davidsen i forrige<br />

utgave av <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

Under NM i Pirbadet<br />

i sommer ble NIS etablert.<br />

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]<br />

– Tanken er ikke på noen som helst måte<br />

ny, men forskjellen nå er at antallet<br />

halv- og heltidsansatte svømmetrenere<br />

i Norge har økt kraftig de siste årene,<br />

sier han til <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

Under langbane-NM i Trondheim i sommer<br />

inviterte han svømmetrenerne til et<br />

uformelt stiftelsesmøte. Interessen lot<br />

ikke vente seg, selv om antallet fremmøtte<br />

trenere (15 i tallet samt 2 observatører)<br />

gjerne kunne ha vært høyere.<br />

– Jeg har imidlertid fått positive signaler<br />

fra mange flere enn deltagerne på<br />

møtet under NM, om at dette vil de<br />

være med på, presiserer Davidsen. –<br />

Totalt sett passer vi ihvertfall over 30<br />

profesjonelle trenere som har meldt sin<br />

interesse.<br />

Store fordeler<br />

– Fordelene ved en interesseorganiasjon<br />

er mange, sa han til de fremmøtte trenerne.<br />

– Én ting er selve det faglige og<br />

samholdet og samarbeidet blant trenerne,<br />

men en annen ting er kontrakts- og<br />

ansettelseforhold, fortalte Davidsen<br />

videre, og dermed var det ikke til å<br />

unngå at han ble valgt inn i interimstyre<br />

på 3 personer som frem til kortbane-NM<br />

i vinter skal utarbeide formålsparagraf<br />

▼<br />

NIS-medlemmer En rekke svømmetrenere deltok på etableringen av svømmetrenerorganisasjonen, og like mange har meldt sin<br />

interesse i ettertid. Foran f.v. leder Per Irgens, Grimstad, initiativtager og styremedlem Nils Uno Davidsen, Lambertseter Svømmeklubb<br />

og styremedlem Per Osland, Åstveit SK. Rekke <strong>nr</strong>. 2 f.v. Caroline Brinchmann, Moss, Kristine Risanger Johansen, Hamar,<br />

Kenneth Olsen, Asker, Ole Fjørtoft, Bærumsvømmerne, Sondre L. Solberg, Bærumsvømmerne og Martin Lester Nilsen, NTG. Bakre<br />

rekke f.v. Morten Urdal, Delfana, Øystein J. Andresen, Kongstensvømmerne, Øyvind K. Røsland, Hamar, Mikkel von Seelen, TS&LK,<br />

Kay-Arild Paulsen, Narvik, Jon Marius Rønning, Skjetten og Rune Flaathen, Asker.<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 45


▼<br />

Om NIS<br />

<strong>Norsk</strong> Interesseorganisasjon for<br />

Svømmetrenere skal foruten å arbeide<br />

med kontrakts- og ansettelseforhold,<br />

også kunne gi medlemmene en<br />

faglig stimulans og muligheten til å<br />

samle erfaringer uten at dette arbeidet<br />

skal "konkurrere" med Svømmeforbundets<br />

allerede etablerte foraer<br />

for trenerne.<br />

Det valgte interimstyret i NIS tar sikte<br />

på å ha ferdig utarbeidet formålsparagraf<br />

og retningslinjer til kortbane-<br />

NM i Asker i mars 2007, og vil under<br />

dette mesterskapet invitere aktuelle<br />

trenere til et formelt stiftelsesmøte.<br />

(<strong>Norsk</strong> Svømming understreker at<br />

betegnelsen NIS som er benyttet i<br />

denne artikkelen kun er ment som et<br />

forslag til betegnelse på interesseorganisasjonen).<br />

og retningslinjer for NIS - <strong>Norsk</strong> Interesseorganisasjon<br />

for Svømmetrenere.<br />

Med seg i styret fikk Davidsen Per<br />

Osland fra Åstveit SK som styremedlem,<br />

og Per Irgens som leder, kjent fra sine<br />

fagartikler her i <strong>Norsk</strong> Svømming og som<br />

kommentator på internasjonale svømmemesterskap<br />

på Eurosport. Irgens er<br />

imidlertid også mangeårig trener både<br />

på klubb-, krets og nasjonalt nivå<br />

gjennom 40 år, og ikke minst mannen<br />

bak Torungen-sammenslutning som herjet<br />

i norske basseng for et par tiår siden.<br />

Irgens har også blitt benyttet som fagskribent<br />

i ulike sammenhenger i Svømmeforbundet<br />

opp gjennom årene, og er<br />

selvsagt hedret med NSFs høyeste<br />

utmerkelse - gullmerket. Her har NIS fått<br />

en dyktig motor!<br />

Trenersamarbeid<br />

– Det var stor interesse for etablering av<br />

en en trenerpool, forteller initiativtager<br />

Nils Uno Davidsen. – Bl.a. er det ønskelig<br />

å bruke NIS som et forum for faglig<br />

utvikling av treneryrket. Vi kan f.eks.<br />

hente inn ekspertise til diskusjonsgrupper.<br />

Det ble også uttrykt interesse for at<br />

NIS skal være behjelpelig for klubber og<br />

medlemmer vedrørende etablering av<br />

faste stillinger, og noe av det det bør<br />

arbeides i foreningen er en mal for<br />

kontrakter og stillingsinstruks slik at det<br />

blir lettere for klubber å lage sine avtaler<br />

og kontrakter tilpasset den enkelte<br />

klubbs behov.<br />

– Videre ble det ble enstemmig vedtatt<br />

å etablere en interesseorganisasjon for<br />

svømmetrenere som er, har vært eller<br />

ønsker seg ansettelse i minimum 50%-<br />

stilling, avslutter Davidsen, som gleder<br />

seg til den endelige konstitueringen av<br />

NIS under kortbane-NM på nyåret i det<br />

nyåpnede anlegget i Asker.<br />

Arne Berglia<br />

✝<br />

til minne<br />

Det var trist for<br />

oss i stupmiljøet<br />

å motta budskapet<br />

om Arne<br />

Berglia sin bortgang<br />

5. august.<br />

Han døde på vei hjem til<br />

Norge etter et kort sykehusopphold<br />

på Rhodos. Arne ble<br />

73 år gammel.<br />

Arne var grunnlegger av stupgruppen i Stavanger<br />

Svømme Club, nå Stavanger Stupe<br />

Club. Her var han også æresmedlem. Han<br />

startet opp i 1974 som trener omtrent samtidig<br />

som sønnen Svein startet sin stupkarriere.<br />

Stup kunne han ikke så mye om da, men<br />

han fikk kunnskap igjennom å lese faglitteratur<br />

og reise omkring på ulike stevner for å<br />

lære seg det grunnleggende. Beviset på at<br />

det var mulig å bli en dyktig trener uten å ha<br />

drevet aktivt med stup selv kom da sønnen<br />

vant jr.-NM i 1977.<br />

Arne fungerte som trener helt til siste trening<br />

før sommerferien, og det er ikke få unge han<br />

har lært å stupe og utføre utfordrende<br />

momenter fra stupbrettet. Han mente at det<br />

viktigste var at de hadde det kjekt og våget<br />

å bryte grenser samtidig som det skulle være<br />

plass til de som ikke var like talentfulle. Flere<br />

av dagens trenere hadde Arne som trener<br />

når de selv var aktive. Det er bl.a. ham vi trenere<br />

har å takke for at vi fremdeles er med<br />

innen denne idretten.<br />

Foruten å være trener hadde Arne flere ulike<br />

styreverv, flere år som leder. Han var også<br />

dommer, og det er ikke få dommerkurs og<br />

trenerkurs han har arrangert. Arne prøvde<br />

seg også som stuper i godt voksen alder og<br />

deltok i rekrutteringskonkurranser. Dette<br />

gjorde han for å lære enda mer om stupidretten.<br />

I 2000 fikk Arne H.M. Kongens fortjenestemedalje<br />

for sin innsats i kommunen<br />

og for norsk stup.<br />

De siste årene måtte han begrense sin aktivitet<br />

som dommer og styremedlem, men<br />

han var alltid positiv til å hjelpe til. Det var<br />

de yngste og ferskeste stuperne som fikk<br />

gleden av å ha Arne som trener den siste<br />

tiden. Han var tålmodig, positiv og flink til å<br />

lære fra seg, alle stuperne som trente med<br />

Arne var fornøyde.<br />

Alle vil vi savne Arne, og han vil forbli i klubbens<br />

historie for alltid. Det er godt å tenke<br />

på at han fikk holde på med det han likte til<br />

siste stund, både arbeidet for pensjonister på<br />

Rådgivingskontoret, som stuptrener og å dra<br />

på feriereiser med de som sto ham nærmest.<br />

NIS-styret Nils Uno Davidsen (t.v.), Per Osland og Per Irgens utgjør interimstyret i<br />

den nye trenerorganisasjonen.<br />

For Stavanger Stupe Club<br />

Åshild Bergsagel Eltervåg<br />

46 [NORSK SVØMMING 4/2006]


Nye funksjoner<br />

på medley.no<br />

NSF utvikler medley.no kontinuerlig. Alle<br />

de nye valgene som ble lagt ut i begynnelsen<br />

av august finner du under menyen<br />

som heter "Annet" i toppmenyen på<br />

www.medley.no<br />

Oversikt over lisensierte utøvere<br />

Man kan gå inn på hver enkelt klubb og<br />

se hvem som har betalt lisens for 2006.<br />

Ved å trykke på navnet til en bestemt person<br />

kommer man rett på rankingen for<br />

denne personen. For utøvere født i 1996<br />

blir ikke resultatene lagt i rankingliste.<br />

NSF gjør oppmerksom på at det kan ta<br />

litt tid før betaling av lisens er foretatt til<br />

oppdatering av listen blir gjort. For å<br />

være helt sikker på å få resultatet registrert<br />

på medley.no bør man betale en<br />

uke før stevnestart.<br />

Oversikt over autoriserte kretsog<br />

forbundsdommere i svømming<br />

Dette er den offisielle oversikten over<br />

alle dommere i svømming i NSF. Man<br />

kan velge om man vil søke over oversikt<br />

pr klubb eller pr krets.<br />

Eventuelle feil og mangler på listene<br />

mailes til brit@svomming.no<br />

Innmelding av stevner<br />

til terminlisten 2007<br />

Innmeldingen av stevner vil foregå på<br />

samme måte som i 2004 og 2005, det vil<br />

si at klubbene melder inn stevnene via<br />

internett, men denne gang via medley.no<br />

Unntaket er Rogaland Svømmekrets som<br />

koordinerer sine stevner internt først.<br />

Klubbene melder inn stevner innen 10.<br />

september 2006. Kretsene skal fortsatt<br />

ha oppgaven med å koordinere stevnene<br />

innad i sin krets, og vil kontakte klubber<br />

som eventuelt har stevner som kolliderer,<br />

og gjør eventuelle andre nødvendige<br />

endringer.<br />

Spillemidler til utstyr 2006<br />

<strong>Norges</strong> Idrettsforbund og Olympiske<br />

Komité (NIF) og Kultur- og kirkedepartementet<br />

(KKD) introduserte i 2003 en ordning<br />

hvor idrettslag og foreninger eller<br />

grupper tilknyttet NIF kan søke om støtte<br />

Stoff og bilder til<br />

NORSK SVØMMING<br />

Stadig flere utøvere og klubber har tilgang<br />

på epost og digitalt kamera, og<br />

stadig flere sender noen tekstlinjer og<br />

et bilde inn til <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot<br />

slikt stoff, og spesielt interessert er vi i<br />

bilder av aktive utøvere i klubbene, -<br />

jo flere på et og samme bilde - jo<br />

bedre.<br />

Send tekst og bilde(r) direkte til redaktør<br />

Bo Norseng på epost-adressen;<br />

bnorseng@online.no<br />

til innkjøp av utstyr. Ordningen har vært<br />

vellykket og vil derfor bli videreført.<br />

Merk at det maksimalt kan søkes om<br />

støtte tilsvarende 1/3 av veiledende<br />

utsalgspris. De resterende 2/3 må laget<br />

eller gruppen selv finne dekning for.<br />

Klubber som er medlem av NSF kan<br />

søke om støtte til følgende type utstyr:<br />

Baneskillere med oppbevaringsvogn<br />

Mobile stupebrett<br />

Målbur til vannpolo<br />

Musikkanlegg til synkronsvømming<br />

Etter innspill fra våre medlemsklubber<br />

søkte også NSF om at man kunne søke<br />

om støtte til startpaller. Kultur- og Kirke-<br />

departementet sa nei til startpaller som<br />

stønadsberettiget utstyr fordi dette er<br />

noe som skal finnes i svømmehallene.<br />

Således vil det være svømmehallens<br />

eier som er ansvarlig for at dette utstyret<br />

er i orden.<br />

Søknadsregistrering på internett<br />

Ordningen med spillemidler til utstyr er<br />

betraktelig senere på året enn tidligere,<br />

på grunn av at NIF ønsker at søknadene<br />

skal gå via den enkelte klubbs "Klubben<br />

Online"-side på internett. Velg "Søknad<br />

om midler".<br />

Klubbene har frist til å søke om midler<br />

fram til 3. oktober 2006. Tildeling av<br />

midler vil tidligst skje i november.<br />

Erfaringer fra 2005<br />

I 2005 søkte 28 medlemsklubber om<br />

spillemidler til utstyr. Svært mange av<br />

disse klubbene søkte om støtte til utstyr<br />

som ikke omfattes av ordningen, og<br />

disse søknadene ble selvsagt forkastet.<br />

Det er med andre ord ingen vits i å søke<br />

om støtte til annen type utstyr enn det<br />

som er nevnt ovenfor.<br />

Antidoping Norge<br />

Antidoping Norge får nytt telefonnummer<br />

- 09765.<br />

Du kan finne informasjon om Antidoping<br />

Norge på www.antidoping.no<br />

Antidoping <strong>Norges</strong> epost-adresse er<br />

post@antidoping.no<br />

Trenger din klubb informasjon om antidoping?<br />

Antidoping Norge (ADN) har laget noen<br />

presentasjoner som fritt kan benyttes:<br />

Dopingkontrollen en powerpoint-presentasjon<br />

som forklarer hvordan en<br />

kontroll foregår. Dopinglisten er en<br />

powerpoint-presentasjon om tar for<br />

seg dopinglista, fritaksbestemmelser,<br />

konsekvenser ved positiv prøve<br />

ADN tilbyr foredrag!<br />

ADN kommer gjerne og holder foredrag<br />

om antidoping, dopinglista, holdninger,<br />

dopingkontroll, doping i samfunnet,<br />

skader og bivirkninger. Foredragene<br />

er gratis for NIFs medlemmer.<br />

– Vi ønsker å bidra til at medlemmer,<br />

støttepersonell og andre med sterk tilknytting<br />

til idretten får informasjon om<br />

antidopingvirksomheten og konsekvenser<br />

ved bruk av doping. Foredragene<br />

er en del av vårt forebyggende<br />

arbeid, sier daglig leder for Antidoping<br />

Norge, Anders Solheim.<br />

Antidoping Norge har stor tro på viktigheten<br />

av det forebyggende arbeidet<br />

innen antidoping. ADN ønsker å nå ut<br />

til flere med informasjon om antidoping<br />

og har utvidet kapasiteten på<br />

dette feltet ved å opprette en foredragsholder-gruppe.<br />

Dersom din klubb (utøvere, trenere,<br />

ledere, klubben, laget, kretsen, skolen<br />

etc.) ønsker å sette fokus på antidoping,<br />

ta kontakt med Gunnvor Aase<br />

Hole på post@antidoping.no<br />

[NORSK SVØMMING 4/2006] 47


Postabonnement B<br />

Returadresse:<br />

Postboks 153, 2302 Hamar

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!