Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund

Ina Marleen Holm fotografert av Bo Norseng


[Innhold]

12 Tidenes beste nasjonale ÅM-finale

Sverre Næss (12) fra Haldens SK var suveren

i yngste gutteklasse. Foto; Bo Norseng

6 Lederskifte i svømmeforbundet

Per Rune Eknes (t.v.) er nyvalgt president i NSF,

og Bengt Nystrøm er nyvalgt leder av svømmeutvalget.

Foto; Bo Norseng

24 Profilen

Aleksander Hetland,

Bærumsvømmerne.

Foto; Henning Rugsveen

9 Hovedanlegg

Bergen har frist til 1. september

28 Stup

Timo Klami og stup-NM

Norges Svømmeforbund

Tlf. 21 02 90 00

Fax 21 02 96 71

nsf@svomming.no

www.svomming.no

Generalsekretær

Bjørn Soleng

tlf. 21 02 96 75

bjorn@svomming.no

Organisasjonssjef

Rolf Gunnar Haagensen

tlf. 21 02 96 72

rolf.gunnar@svomming.no

Sekretær

Kari Grimstad, tlf. 21 02 96 70

kari@svomming.no

Idrettskonsulent

Brit Wormdal, tlf. 21 02 96 73

brit@svomming.no

Idrettskonsulent

Hilde E. Hansen, tlf. 21 02 96 76

hilde@svomming.no

Idrettskonsulent

Tore de Faveri, tlf. 21 02 90 00

tore@svomming.no

Administrasjonskonsulent

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74

tor.arne@svomming.no

36 Debatt

Flere sider med

innlegg etter Tinget

Sekretær

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 70

joacim@svomming.no

Økonomikonsulent

Leif Håvard Bakken

tlf. 21 02 96 77

haavard@svomming.no

Landslagssjef

Petter Løvberg

tlf. 97 06 07 95

petter@svomming.no

Trener NTG/jr.-landslagstrener

Thorbjörn Holmberg

tlf. 90 99 99 56

tobbeswim@ntg.no


Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 2, 2004 - 56. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Ansvarlig redaktør

Bo Norseng

Tlf. 62 51 99 72

Telefax 62 51 99 71

Epost; bnorseng@online.no

Mobil: 950 68 540

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost: bjorn@svomming.no

Hilde Elise Hansen

Tlf. 21 02 96 76

Epost: hilde@svomming.no

Terrie Miller

Tlf. 970 28 207

Epost: tmiller@spymac.com

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Tlf. 62 51 99 77*

Telefax 62 51 99 71

Epost; pressepr@online.no

ISDN Easy Transfer 62 36 68 70

Abonnement

Kr. 375,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 5.000 eks.

Redaksjonen avsluttet

5. mai 2004

Utgivelses-dato

18. mai 2004

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Trykk Hagen Offset a.s., Br.dal

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning.

For signerte artikler står forfatteren selv

ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Glad i vann

– I dag er ikke i morgen!

LEDER

Årets forbundsting viste med all tydelighet

at det er stort engasjement i svømme-

Norge, og at nettopp tinget er det stedet

som det skal være, nemlig hvor avgjørelser

tas. Tinget viste også at det som var en selvfølge

i går ikke alltid er det i dag, for det

kommer gjerne mange overraskelser underveis.

Dagene i Bergen speilet derfor på mange måter det samfunnet vi lever i, noe som

videre blir en rettesnor for arbeidet i NSF fremover. Denne til tider uforutsigbarheten

sammen med vår visjon om å være den mest fremgangsrike idretten, krever at vi

er aktive og konstruktive. Allerede det første året vil det nye styret med utvalgene

og administrasjonen, som resten av svømme-Norge, møte mange utfordringer.

På sentralt hold er det ellers statsråd Kristin Clemets nye læreplaner, der ryktene

forteller at svømmeopplæringen ikke vil få den plassen den har hatt, - en av flere

viktige saker å kjempe for. Hovedanlegget som også ble diskutert i Bergen, må

dessuten komme store skritt nærmere realitetene. Utover det har vi allerede lansert

vårt ønske om en svømmehallsmilliard i tråd med tingets ønske om satsing

på anlegg.

Like over sommeren kommer også noen store dager i Athen, og vi må jo håpe på

at vi har norske deltakere i svømmebassenget der. Dette leder meg over på neste

område som er en utvikling innen vår organisasjon, slik at klubbene og de aktive

får enklere arbeidsvilkår, i tillegg til bedre tilgang til anlegg. Dette handler om å få

ferdig de ventede utdanningspakkene m.m.

Den største utfordringen blir nok allikevel å holde oppe den gode økonomien NSF

har i dag. Mye tyder på at pengespillmarkedet blir svært endret allerede til neste år.

Pengespillene står for mye av årsaken til de gode tallene i dag. Vi må derfor arbeide

hardt med alternativer om vi skal klare å holde oppe den aktiviteten vi vil ha.

Vi i styret skal gjøre vårt for å ta vare på den tilliten tinget i Bergen ga oss, og håper

hele svømme-Norge blir med på å løfte idrettene våre opp på et aktivitets- og synlighets-nivå

de fortjener. Husk imidlertid hele veien å tenke dynamisk, for i dag er

ikke i morgen.

Per Rune Eknes, president

– La forbundsstyret få arbeidsro!

Svømmetinget 2004 fikk en avsluttende

bismak - det tror jeg alle delegatene kan

være enige om var uheldig. Sittende president

måtte forlate taburetten, og en ny

kom på plass.

Det har støyet noe i kjølvannet av samlingen i Bergen i midten

av april, og det har ikke manglet på mer eller mindre

REDAKTØR

gode og lite flatterende karakteristikker. Alle er vel enige

om at valget av ny forbundsledelse kunne ha foregått på en annen måte, til tross

for at alle regler ble fulgt, men å peke ut den nyvalgte presidenten som regissør

og syndebukk, blir som å skyte pianisten istedenfor komponisten. Det var Tinget

- delegatene - representanter fra klubber og kretser, som kastet sittende president,

og ikke den nyvalgte. La presidenten og hans forbundsstyre få arbeidsro!

De fleste har sikkert lagt merke til at bladet du nå holder i hånden, svømmeforbundets

offisielle organ Norsk Svømming, har fått ny drakt, gjennomgående fargebruk

og flere sider. Jeg håper du som leser også er fornøyd med innholdet og

ikke bare innpakningen. Norsk Svømming kommer en tid fremover til å eksperimentere

en del for å finne sin endelige nye form, og til det trenger vi svømme-

Norges innspill. Send oss gjerne noen tanker. God lesning!

Bo Norseng, redaktør

Forbundsstyret (FS)

i Norges Svømmeforbund

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Bente Grødem Johnson

Pingvin Stupklubb

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Judith Holm

Madla Svømmeklubb

Styremedlem

Kjell Jan Nådland

Frisinn Sportsklubb

Varamedlem

Trude Halvorsen

Tønsberg Svømmeklubb

Varamedlem

Øystein Jarland

Bergenssvømmerne

«Samarbeidspartner

til NSF»

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

«Leverandør

av energitilskudd

til elitelandslaget

i svømming»

«Utstyrsleverandør

til landslaget

i stup»


22.562 deltagere

Monica J. Farsø fra Sannidal ved Kragerø ble

den heldige vinneren av en reise for to personer

til Irland, i forbindelse med Norges

Svømmeforbund sin mosjonskampanje

Svøm deg til Irland... og til Dyreparken.

Jenny Andresen (5 år) fra Hokksund var den

heldige vinneren av barnas konkurranse.

i Svøm deg til Irland…

og til Dyreparken

HILDE ELISE HANSEN [TEKST OG FOTO]

Monica J. Farsø har svømt sine 10.000

meter i Kragerø Svømmehall. Premien er

en weekendtur for to personer med

overnatting til Dublin i Irland.

Jenny Andresen fra Hokksund var den

heldige vinneren av barnas konkurransen;

Svøm deg til Dyreparken. Hun

vinner en tur til Kristiansand Dyrepark

for hele familien, to barn og to voksne.

Jenny har svømt i Eknes Svømmehall.

5-åringen måtte svømme minst 2.500

meter fra 1. januar til 31. mars for å bli

med i trekningen om reisen til Dyreparken.

Hun har vært ivrig, og gått sammen

med pappa i svømmehallen. Da har de

svømt ca. 400 meter hver gang, og en

Inger Bagle

i Landøya Svømmehall

serverer

frokost til unge

svømmere.

gang svømte hun hele 600 meter! Det er

godt gjort av en 5-åring!

Trekningen ble foretatt i begynnelsen av

april på Landøya Svømmehall i Asker.

Trekningen ble sendt direkte på NRK

Nitimen.

Svøm deg til Irland… og til Dyreparken

er en mosjonskampanje i regi av Norges

Svømmeforbund, og har foregått i perioden

1. januar - 31. mars i år. Målet for

de voksne var å svømme 10.000 meter

i løpet av perioden. Alle som klarte dette

var med i trekningen om en reise til

Irland.

For barn under 13 år

var målet å svømme

2.500 meter.

Alle barn som

svømte 2.500 meter

NRK Nitimen

Erik Bånerud intervjuer

Anne Louise

Thorbrecke (10 år)

og president Per

Rune Eknes i Landøya

Svømmehall.

fikk diplom, og ble med i trekningen om

en reise til Kristiansand Dyrepark.

Til sammen deltok 22.562 deltagere i

191 svømmehaller og 37 skoler over

hele landet. Årets deltagere svømte til

sammen 283.222.582 meter! Av disse

var det 6.603 barn under 13 år som deltok,

og av disse klarte 3.539 å svømme

2.500m. Av de voksne var det 8.128 som

klarte kravet på 10.000m.

Vinnerne Svøm deg til Irland

1. premie: Monica J. Farsø fra Sannidal

ved Kragerø - en weekendtur, med overnatting

for to personer tur/retur Oslo –

Dublin.

2. premie: Cathrine Andersen fra Kristiansand

- et weekendopphold for to personer

på et Rica Hotell i Norge eller Sverige

3. premie: Knut Hertzberg fra Harstad -

et weekendopphold for to personer på

et Rica Hotell i Norge eller Sverige.

Vinner Svøm deg til Dyreparken

Vinner: Jenny Andresen fra Hokksund -

en tur til Kristiansand Dyrepark for to

voksne og to barn.

4 [NORSK SVØMMING 2/2004]


LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB

Lambertseter Svømmeklubb er en av Oslos og Norges ledende svømmeklubber.

Klubben ble stiftet i 1965, og har i dag over 850 medlemmer. Vår hovedbase for

rekruttering kommer fra bydelene Nordstrand, Søndre-Nordstrand og Østensjø,

med til sammen over 120.000 innbyggere sydøst i Oslo.

Vi søker Sportssjef / Daglig leder

Lambertseter Svømmeklubb ønsker å være en selvstendig og stor svømmeklubb i Norge.

Klubben har siden 1996 satset bevisst på å bli en seriøs og profesjonelt drevet svømmeklubb.

Vår satsning har nå kommet til et punkt hvor vi har et svært høyt aktivitetsnivå og mange lovende

utøvere. For å sikre kontinuitet i videreutviklingen av klubben og den sportslige fremgangen, søker vi

derfor etter en sportssjef /daglig leder på heltid. Du skal sammen med hovedtrener og resten av vårt

trener/instruktørteam legge til rette for at Lambertseter Svømmeklubb igjen når sine mål om å få

frem svømmere på internasjonalt nivå.

Hovedarbeidsoppgaver

- Administrativ og Sportslig leder for utøvere og ansatte

- Hovedansvarlig for det sportslige opplegget fra ”Rekrutt til Elite utøver”

- Ansvarlig for oppbygging av trenerkompetanse og ansettelse av trenere/instruktører

- Overordnet driftsansvar for kurs/aktivitetsavdelingen sammen med vår kurskoordinator

- Daglig leder av Lambertseter Svømmehall AS

Du må være

- Utadvendt og kunne kommunisere med alle typer mennesker

- Serviceinnstilt og ha gode samarbeidsegenskaper

- Initiativrik, strukturert og nøyaktig

- Et ”arbeidsjern” med godt humør

Kvalifikasjoner

Søkere bør ha erfaring fra lignende stillinger, og ha utdannelse fra Norges Idrettshøgskole eller

tilsvarende. Den rette har bakgrunn som trener/utøver. Personer uten svømmebakgrunn

oppfordres også til å søke på stillingen.

Vi kan tilby en jobb med mange utfordrende oppgaver i en klubb med ”Teamspirit” og tro på seg selv.

– Lønn etter avtale.

For flere opplysninger, kontakt styremedlem Per Arne Behrens

på tlf. 22 12 40 39 / 907 41 787, e-post: per.arne.behrens@hydrotexaco.no

eller styreleder Cato Bratbakk på tlf. 907 78 002, e-post: cato.bratbakk@oslo.online.no

Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

Søknadsfrist 14. juni 2004

Søknad merket ”Sportssjef” og CV, sendes til:

Lambertseter Svømmeklubb, Postboks 26 Lambertseter, 1101 Oslo

v/Cato Bratbakk, eller til en av ovennevnte e-post adresser.

Hjemmeside: http://www.lsvk.no/


[Svømmetinget]

Lederskifte

i svømmeforbundet

Nyvalgt president Per Rune Eknes

er en ivrig talsmann for svømmeanlegg.

også blitt kastet som visepresident. Etter

det Norsk Svømming kjenner til, hadde

da også trolig andre benkeforslag på ny

president og visepresident kommet

frem, dersom Eknes ikke hadde stilt til

valgduell. For ham var nok valget et

"vinn eller forsvinn.".

Svømmetinget i Bergen rett etter påske, bød på flere

store overraskelser og endringer i forhold til den kurs

som var staket ut på forhånd. Ikke bare kastet Tingdelegatene

sittende president Britt Bergesen Godø,

men også viktige deler av det svømmepolitiske dokumentet

som ble behandlet på Tinget, ble forkastet av

de drøyt 100 klubb- og krets-utsendingene.

BO NORSENG [TEKST OG FOTOS]

Det ble en sår avskjed som president for

Britt Bergesen Godø, da hun avsluttet

Tinget på hjemmebane i Vestlandets

hovedstad. Avstemningsresultatet etter

benkeforslag på sittende visepresident

Per Rune Eknes (76-24), var imidlertid et

tydelig signal fra svømme-Norge om at

man ønsket et skifte i ledelsen av NSF.

Prinsippielt kan man alltids i etterkant

diskutere måten valget skjedde på, men

slik er nå engang demokratiets spilleregler.

Ny president

Sittende visepresident Per Rune Eknes,

ble mot slutten av Tinget utsatt for et

massivt press om å stille opp som ny

presidentkandidat. Slike ting skaper

naturlig nok en del fronter, og prinsippi-

elt er det selvsagt uheldig at valgkomiteen

ikke hadde fått dette forslaget på

bordet slik at valget kunne ha blitt bedre

forberedt. Til dette er det for øvrig også

det å si at dersom Eknes ikke hadde stilt

til valg som ny leder, ville han trolig

NSFs nye

Forbundsstyre;

Foran f.v. Tor Aage

Dæhli, Kjell Jan

Nådland, Bente

Grødem Johnson

og Judith Holm.

Bak f.v. Øystein

Jarland, Trude

Halvorsen og Per

Rune Eknes.

Forbundsstyret

Med seg i forbundsstyret fikk Eknes

Bente Grødem Johnson (ny visepresident),

Tor Aage Dæhlie (nyvalgt styremedlem),

Judith L. Holm (nyvalgt styremedlem)

og Kjell Jan Nådland (gjenvalgt

styremedlem). Varamedlemmer

ble Trude Halvorsen og Øystein Jarland.

Samtlige ble enstemmig valgt.

Fagutvalgene

Forslaget i det svømmepolitiske dokumentet

om at fagutvalgene svømming,

stup, synkron, vannpolo og masters ikke

lenger skulle velges av Tinget, falt ganske

klart i avstemningen. Dermed ble

også fagutvalgene valgt på Tinget - som

tidligere.

Se forøvrig presentasjon av forbundsstyret

og utvalgsledere på s. 10 - 11.

6 [NORSK SVØMMING 2/2004]


BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB

Postboks 3626 – Fyllingsdalen

5845 Bergen

HOVEDTRENER I BS-LK

BS-LK er en klubb med ca. 450 medlemmer, der ca. 100 er aktive svømmere fordelt

på 5 nivåer.

Klubben søker etter hovedtrener i ca. 60% stilling fra 1. august 2004

Vi er en av fire klubber (Arna SLK, SK Delfana og Åstveit svømmeklubb) som står

bak Bergensvømmerne. Disse fire klubbene har felles elitesatsing, men vi har også et

tett samarbeid utover dette.

Som hovedtrener i BS-LK vil du ha ansvar for treningsopplegg og daglig trening av

vår A-gjeng og oppfølging av de andre trenerne og gjengene. A-gjengen teller i dag 12

utøvere, men en dag i uken vokser gruppen til 20 da våre Bergensvømmere trener

sammen med disse.

Du har et godt samarbeid med trenerne i alle de fire klubbene og vil være medlem av

svømmeutvalget i Bergensvømmerne.

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:

• God svømmefaglig kompetanse

• Miljøskapende

• Administrative egenskaper

For mer opplysninger, kontakt vår leder

Linda Pridesis på tlf. 55 22 10 46 eller e-post Linda@bs-lk.no

Søknad sendes til:

BS-LK

Postboks 3626, Fyllingsdalen

5845 Bergen.

Eller på e-post til: Linda@bs-lk.no innen 1. juni 2004.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 7


[Svømmetinget]

– Anlegg, utdanning, elite og

klubbutvikling i fokus

Temperaturen på Norges

Svømmeforbunds Ting i

Bergen helgen etter

påske, startet relativt lavt

i et rolig og til dels bedagelig

tempo, men temperaturen

steg gradvis

utover i forhandlingene.

Det fremlagte svømmepolitiske

dokumentet var

kjernen i forhandlingene,

men viktige elementer så

som at NSF for fremtiden

skulle organiseres uten

valgte fagutvalg, og at

Forbundsstyret (FS) skulle

tillegges myndighet til å

slå sammen kretser til

regioner, falt ikke i smak

hos de drøyt 100 klubbog

krets-utsendingene.

BO NORSENG [TEKST OG FOTOS]

Når det er sagt, var det imidlertid et svært

innholdsrikt svømmepolitisk dokument

som ble fremlagt til forhandlingene. Mesteparten

av innholdet hadde ikke Tinget

noen som helst problemer med å slutte

seg til, men som forventet ble det litt eks-

Tidligere president i NSF, Sven Egil Folvik,

vår internsjonale representant både

i FINA og LEN, overvar Tinget med stor

interesse.

Ordstyrerne Rolf Gunnar Haagensen og

Marit Pedersen hadde til tider en stri

tørn med å holde styr på ting-behandlingen.

tra støy rundt de to nevnte forslagene,

som altså falt ved avstemningen.

Det var utvilsomt et offensivt og dynamisk

dokument som ble fremlagt. Det

var spenstig, og skapte stort engasjement

og konstruktiv debatt i Tingsalen.

Det nye forbundsstyrets oppgave blir nå

å lage en handlingsplan utfra de signaler

og tilbakemeldinger generalforsamlingen

ga.

Anlegg topp prioritet 2004-2007!

Det kanskje aller mest gledelig i dokumentet,

var avsnittet som omhandler

anlegg. Jeg skal på ingen måte påberope

meg å ha vært forut for min tid, men jeg

har nå de siste 10-15 årene på redaktørplass

i Norsk Svømming, hevdet at NSF

bør sette mer fokus på nettopp anlegg.

Jeg har lenge sett hvor utviklingen har

gått, og derfor var det på høy tid at

svømmeforbundet virkelig stadfestet

anlegg som et prioritert satsingsområde.

Det har imidlertid blitt arbeidet veldig

intenst og godt med anlegg også siste

Ting-periode, men jeg har følelsen av at

det først nå er blitt gitt virkelig aksept

for anleggssatsingen fra hele svømme-

Norge. Og godt er det!

Aksept ble det også gitt til områder som

NSFs idegrunnlag, idrettslig innhold og

aktiviteter, utdanning og svømmeidretten

i samfunnet. Under måldebatten ble

det gjort en del tilføyelser i det svømmepolitiske

dokumentet, og de fleste

forhold her hadde med anlegg å gjøre.

Dette innebar en ytterligere presisering

av forbundsstyrets foreslåtte hovedsatsingsområde,

nemlig anlegg.

Barneidrettsbestemmelsene

Endelig kom også forhold rundt barneidrettsbestemmelsene

og svømmeidretten

på bordet. Nå er NSF på linje med NIF, og

dermed er laveste alder 10 år for begge

kjønn. Svømming har etter manges mening

lidd lenge nok under gjeldende barneidrettsbestemmelser,

og endringen

blir nok hilst velkommen rundt om i

klubbene.

Tidligere president Britt Bergesen Godø,

her med Alf Taftø som ble hedret med

en NSFs fortjenestemedalje, la fram et

visjonært og offensivt svømmepolitisk

dokument på Tinget.

Utdanning særdeles viktig

I tillegg til anlegg og eliteidrett, gis utdanning

høyeste prioritet i svømmeforbundet

de kommende tre årene. I svømmepolitisk

dokument heter det at "Høy

kompetanse på alle nivåer i NSF er en av

de viktigste forutsetninger for vekst og utvikling

i svømmesporten". Mer enige kan

ikke svømme-Norge bli om den saken!

Økonomisk utfordring

Punktet økonomi ble naturlig nok gjenstand

for en del diskusjon. De siste

årene har NSF klart å opparbeide seg et

solid overskudd og egenkapital takket

være spilleautomater. Norsk Tipping får

etter alle solemerker monopol på automater

fra kommende årsskifte, men selv

om nåværende løyvehavere kan søke

om kompensasjon for 2005, kan i værste

fall disse kjærkomne og solide inntektene

helt bortfalle fra 2006. Der har

FS virkelig en utfordring å arbeide med.

8 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Hovedanlegg

[Svømmetinget]

for svømmeidrettene til Bergen?

Hovedanlegg for svømmeidrettene

vil være prioritert

i kommende tingperiode.

Det har lenge vært

klart at Bergen har arbeidet

seriøst og intenst med

dette spørsmålet.

BO NORSENG

Etter at NSF fikk KKD/I på laget med lovnader

om betydelige midler, har Norges

svømmehovedstad virkelig lagt seg i

selen. Forbundsstyret (FS) ga da også Bergen

kommune sin lovnad og anbefaling

på et tidlig tidspunkt. Ting har imidlertid

tatt litt lenger tid i Bergen enn antatt, og i

mellomtiden har også Kristiansand kommet

på banen i spørsmålet om hovedanlegg.

Det ble tendenser til hard debatt på Tinget

da denne saken kom opp til diskusjon.

Datoer og frister har blitt forskjøvet etter

Historisk ting-rekord

Ikke bare er NSFs regnskap, overskudd og

egenkapital historisk i positiv retning, men

også Ting-behandlingen av de siste 3 års

regnskap er like historisk. Om rekorden på

10 minutters behandlingstid uten så å si

et eneste spørsmål fra salen er like positivt,

skal vi ikke ha for sterke meninger

om. Like fullt unnagjorde Tinget posten

"Revidert regnskap for foregående år" på

en historisk kort tid.

Forvirring om basislovnormen

På Tinget ble det fremlagt forslag om å

bruke NIFs basislovnorm for særforbund

som mal for sin lov. Saken ble imidlertid

etter en del forvirring og debatt i salen,

vedtatt utsatt på generelt grunnlag (mot

17 stemmer) slik at Lov- og dommerutvalget

kan innarbeide og tilpasse svømmeforbundets

eksisterende lover til NIFs

nye basislovnorm. Fremlagte endringsforslag

ble imidlertid behandlet på Tinget

uavhengig av dette.

hvert som saken har trukket ut i langdrag,

og Kristiansand mente seg derfor like berettiget

som bergenserne til å være prioritert.

Saksbehandlingen til det forrige forbundsstyret

skal jeg ikke ha noen bastant

mening om, men slår fast at det ikke lenger

bare er én kandidat på banen, slik det

var i startfasen da FS første gang behandlet

dette særdeles viktige spørsmålet.

Deadline 1. september

Nå er Bergen gitt en frist til 1. september

med å få alle politiske vedtak, planer og

finansiering klar. 1. oktober er nemlig

svømmeforbundets frist vis a vis KKD/I når

det gjelder deres tildeling av spillemidler.

Oversitter bergenserne denne fristen, bør

det etter vår mening være fritt frem for

Kristiansand, som har kommet ganske

langt i planprosessen. Det aller beste for

svømme-Norge hadde imidlertid vært om

begge byene hadde klart å realisere et

50m-anlegg med stupfasiliteter!

Bergen byråd

– Innen 1. september skal byrådet klare å

Overganger

Forbunds-Tinget vedtok at svømmere som

ikke har deltatt i noen konkurranse i løpet

av de siste 2 kalenderår, uten melding om

overgang, får anledning til å representere

ny klubb.

Startkontingent,

gebyrer, bøter og avgifter

Tinget vedtok en økning av startkontingent

på alle norske mesterskap og ÅM.

Vedtaket lyder som følger; "Startkontingenten

fastsettes av arrangerende lag, men

må ikke være høyere enn den av NSF til

enhver tid fastsatte startkontingent til

NM". Tinget vedtok også at det skal tillates

å bruke mere skjønn i vurderingen av

pålegg om avgifter, gebyrer og bøter.

Klasseinndeling

Ved Norgesmesterskap for senior konkurreres

det bare i én klasse for damer og én

klasse for herrer hvor alle senior- og junior-utøvere

som har tilfredsstilt de oppsat-

legge frem en sak til bystyret slik at Bergen

skal få hovedanlegg i svømming.

Dette ga byråd Hans-Carl Tveit (V) klart

uttrykk for fra Tingets talerstol under

åpningen. På et komitemøte i Bergen

kommune dagen i forveien, klarte man å

arbeide seg frem til et kompromiss som

bl.a. inneholder flg. punkter;

* Innen 1. september legges det frem

endelig sak for bystyret slik at Bergen

får hovedanlegget.

* Plassering på Nygårdstangen opprettholdes

som hovedalternativ, men byrådet

gis fullmakt til også å utrede alternativ

plasseringer som Nymark.

* Byrådet forplikter seg til å ha et nært

samarbeid med svømmeidretten i det

videre arbeidet.

Til slutt er det imidlertid finansieringen

som blir avgjørende i denne saken. Klarer

ikke bergenserne å overholde fristen 1.

september, kan Kristiansand gå av med

potten som KKD/I har stilt til rådighet for

et hovedanlegg for svømmeidrettene.

te kvalifikasjonskrav kan delta. Yngste

alder i dame- og herreklassen er 13 år.

Fortsatt reisefordeling

Det ble på Tinget fremsatt forslag om å

avvikle ordningen med reisefordelingsprinsippet.

Etter sterke protester, bl.a. fra

representanter fra Nord-Norge, falt forslaget

med overveldende flertall, og reisefordelings-ordningen

opprettholdes dermed.

Startlisensen

Tinget vedtok at startlisensen blir som for

inneværende år, men forbundsstyret gis

(som tidligere) fullmakt til å justere lisensstørrelsen

iht. utviklingen i konsumprisindeksen.

Valgkomite

Valgkomite til neste Ting, i 2007, ble Noel

Pedersen (leder), Anne Eldegaard (nestleder),

Marit Pedersen (medlem) og Halle

Mikkelborg (varamedlem).

[NORSK SVØMMING 2/2004] 9


[Svømmetinget]

Forbundsstyret i NSF

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

President

Per Rune

Eknes (41)

Klubb Lambertseter SK, Oslo

Yrke Ansvarlig redaktør av fagavisen

SkoleMagasinet

Svømmebakgrunn Aktiv for IL Trio og

NTHI, senere Masterssvømmer, fortsatt

aktiv. Medlem av NSFs mastersutvalg

1990-96, styremedlem i NSF 1996-2001,

visepresident 2001-2004.

Svømmepolitisk visjon Ligger i NSFs

motto "Hver nordmann en svømmer -

hver svømmer en livredder". Brenner for

anlegg og tilgjengelighet for idretten.

Mobil 92 23 48 47

Epost skolemag@online.no

Visepresident

Bente Grødem

Johnson (51)

Klubb Pingvin Stupklubb, Stavanger

Yrke Rektor i barneskolen

Svømmebakgrunn Tidl. aktiv stuper i

Tønsberg Svømmeklubb, 15 NM-titler jr.-

og sr., Kongepokalvinner, stuptrener i

Bodø Svømmeklubb, styremedlem og

instruktør i Stavanger Svømme Club

Stup, leder av stuputvalget i NSF i 3 perioder

på 80-tallet. Innvalgt i stupkomiteen

i LEN i 1994. A-dommer stup i både

LEN og FINA. Dommeransvarlig i LEN og

under årets EM i Madrid. Har akkurat

avgått som leder av Pingvin etter 10 år.

Svømmepolitisk visjon Veldig internasjonalt

rettet, og ser klart verdien av å være

på den internasjonale arenaen. Fokus på

eliteidrett.

Mobil 930 87 703

Epost bente@stuping.no

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

(45)

Klubb Hamar IL svømming, Hamar

Yrke Daglig leder i AUS Experten as

Svømmebakgrunn Vært med i svømming

siden 1990 som far til landslagssvømmer

Lars Erik Dæhli, først i Stange

Sportsklubb svømming (SSK). Styremedlem

SSK, og senere i Hamar IL svømming,

hvor han også har vært oppmann

og leder. I tillegg også vært styremedlem

i Hedmark Svømmekrets.

Svømmepolitisk visjon Opptatt av klubbplanet,

junior og elite, og brenner for

arrangement (har arrangert Mjøs-Svøm

8 ganger, og er arrangementsansvarlig

for sitt 3. NM til høsten).

Mobil 415 37 250

Epost tad@ausexperten.no

Styremedlem

Judith Holm

(42)

Klubb Madla SK, Stavanger

Yrke Lærer i ungdomsskolen

Svømmebakgrunn Mor til ÅM-svømmerne

Ina Marleen og Tonje. Flyttet utenlands

for 9 år siden, og ungene har drevet

med svømming hele tiden. Flyttet til

Stavanger for to år siden, og er nå sekretær

i Madla Svømmeklubb og i Nordsjøkomiteen.

Svømmepolitisk visjon Har klare standpunkter

om barneidrettspolitikk som

hun mener har vært en brems på utviklingen

i Norge. Ønsker mer satsing på

rekruttering og juniorene, og større

fokus på gruppen 8-12 år.

Mobil 915 89 727

epost judith.holm@chello.no

Styremedlem

Kjell Jan

Nådland (49)

Klubb Frisinn Sportsklubb, Stavanger

Yrke Daglig leder i et utleiefirma

Svømmebakgrunn Har vært med siden

1990 da en datter svømte aktivt. Har sittet

i forbundsstyret siden 2001. Har også vært

leder i svømmegruppa i sin klubb, og kasserer

i hovedlaget i Frisinn Sportsklubb. Har

også vært styremedlem i Team Stavanger

og kasserer i Rogaland Svømmekrets.

Svømmepolitisk visjon Ønsker å se helheten,

og er spesielt opptatt av bredde

og organisering.

Mobil 913 46 767

Epost kjell@uspcont.no

Varamedlem Trude Halvorsen (45)

Mobil 916 91 499,

Epost trude.halvorsen@nif.idrett.no

Varamedlem Øystein Jarland (51)

Mobil 997 14 567

Epost;ojarland@c2i.net

Svømmeutvalget

Leder

Bengt Nystrøm

tlf. priv. 327 00 680

mobil 915 36 742

epost

banan@online.no

Nestleder

Brita Blenne Lien

tlf. priv. 638 43 644

mobil 416 66 809

epost

svomming@ssk.no

Medlem Trygve Ravn

tlf. priv. 221 65 390, mobil 900 85 538,

epost; trygv-ja@online.no

10 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Stuputvalget

Stuputvalget Paul Joachim Thorsen og

Inger Grødem Reine.

Leder Inger Grødem Reine

tlf. priv. 516 87 728, mobil 97583726

epost; inger.reine@online.no

Nestleder Paul Joachim Thorsen

tlf. 552 01 431

epost; pjoachim@online.no

Medlem Kristin Grøsvik

tlf. priv. 735 36 230

epost; kgrosvik@hotmail.com

Synkronutvalget

Leder Anniken Skiebe Heiland

mobil 908 97 590

epost; annikenskiebe@hotmail.com

Nestleder Silje Wendel Vejling

OL-svømmer Ian Thorpe er

blitt et ikon for homoseksuelle

i Australia.

I februar gikk ryktene så høyt om at

Thope var homofil at OL-svømmeren

valgte å uttale seg på radiosstasjonen

ABC.

Vannpoloutvalget

Nestleder Tor Tønnesen

Medlem Christina Gomnes

Leder

Jens Johan Orning

tlf. priv. 64 94 22 90

mobil 975 72 206

epost

jorning@online.no

Mastersutvalget

Leder Geir A. Paturson

tlf. priv. 518 96 590, mobil 404 10 257

epost; geir@kelinkraft.com

Nestleder Elin Knag

tlf. priv. 55 31 03 29, mobil; 952 61 268

epost; elin.knag@no.pwcglobal.com

Medlem Linn Johansen

tlf. priv. 22 22 76 14, mobil 99249855

epost; linnj@broadpark.no

Ian Thorpe i homsedebatt

Ny ledelse

i Olympiatoppen

Jarle Aambø (44) ble 22.

april konstituert som

toppidrettssjef i Norges

Idrettsforbund og Olympiske

Komité. Aambø

overtar ledelsen av Olympiatoppen

etter Bjørge

Stensbøl, som går over i

lederjobb i SAS Braathens.

– Jarle Aambø representerer den rette

kompetansen for å sikre kontinuitet i

det videre arbeidet i Olympiatoppen i

en periode der Bjørge Stensbøl er i ferd

med å forlate Olympiatoppen, sier

konstituert generalsekretær Grete

Johansen i idrettsforbundet.

Jarle Aambø har vært knyttet til Olympiatoppen

siden 1993 som konsulent,

daglig leder av Toppidrettssenteret og

sist som assisterende toppidrettssjef.

– Jeg setter pris på tilliten og gleder

meg til å lede Olympiatoppen i denne

overgangsperioden. Det var viktig for

meg at både NIF og jeg ønsket konstituering

i første omgang, slik at vi får

en avklaring omkring Olympiatoppens

rammebetingelser, videre rolle og ressursbruk

før endelig ansettelse av

toppidrettssjef. For Olympiatoppen er

det viktigste nå å ha fullt fokus på

arbeidet frem mot OL i Athen, sier konstituert

toppidrettssjef Jarle Aambø.

Jarle Aambø har sportslig oppfølgingsansvar

og resultatansvar for en rekke

idretter under OL i Athen. Han har derfor

hatt et sterkt ønske om at OL blir

gjennomført som planlagt med Bjørge

Stensbøl som Chef de Mission for

åttende gang. Denne arbeidsdelingen

er også et uttrykt ønske fra OL-utøverne

og -trenerne.

– Folk tror jeg er homofil fordi jeg er fritttalende,

er interessert i fashion, og ikke

er en stereotyp australsk machomann.

Jeg er beæret av å bli stemplet som en

del av en minoritetsgruppe. Det må bety

at jeg har en styrke i min karakter eller i

det jeg utfører, sier Thope.

– Spekulasjonene om sportsstjerner sin

Ian Thorpe fra Australia i homsedebatt.

seksualitet er blitt mer vanlig på grunn

av mangelen på slike homofile rollemodeller,

skriver avisen Sydney Star

Observer.

Parallelt med dette har Åsne Havnelid

(43) sagt opp jobben som assisterende

toppidrettssjef ved Olympiatoppen.

Hun skal begynne som utviklingsdirektør

i HR-avdelingen i SAS Braathens.

Havnelid har resultatansvar for en

rekke idretter under OL i Athen, og

kommer i likhet med Bjørge Stensbøl

til å gjennomføre OL-jobben.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 11


[ÅM nasjonal finale]

Tidene beste

årsklassemønstring

Aldri har en Årsklasse-Mønstring kunne

oppvise så sterke resultater som under

årets nasjonale finale i Kjølneshallen i

Porsgrunn i slutten av april. Basert på

poengsummene oppnådde årets medaljevinnere

hele 1340 poeng mer enn tilsvarende

fra fjoråret. Det utgjør en forbedring

på hele 5,21%.

PER IRGENS [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

Rekordenes mønstring

Basert på en uoffisiell oversikt utarbeidet

av Erik Næss, Halden, ble det satt

hele syv øvelsesrekorder på 100m butterfly

fredagen. Antallet roet seg noe

ned utover helgen, men når status ble

gjort opp søndag ettermiddag, var det

sammenlagt rekorder for de tre medaljevinnerne

i hver klasse (gjennomsnittet)

i hele fire av fem årsklasser for jentene

pluss i én gutteklasse (se tabell).

Da er selvfølgelig gutter 12 år holdt

utenfor som ny klasse av året.

Selv om vi mangler en Gard Kvale, Anne

Gutter 1989

Hard kamp

mellom Øystein

Hetland og Martin

Skramstad.

Mari Lillejord eller Sara Nordenstam, så

ga Kjølnesbassenget oss Ina Marleen

Holm (Madla), med fem seire og langt

den høyeste poengsum oppnådd av en

14-åring. Videre ble beste poengsummer

de siste syv årene oppnådd av Inas

lillesøster Tonje Holm (Madla) og Line

Løvberg (Lambertseter). På guttesiden

gjorde 12-åringen Sverre Næss (Halden)

rent bord, og endte på råsterke 2202

poeng, som ville vært klar rekord i 13

års-klassen, mens Marcus Tesdal (Åstveit)

bare var fire poeng bak Gard Kvales

bestenotering fra 1998.

Line Løvberg, Lambertseter SK, var en av ÅMs suverene svømmere.

En negativ trend er snudd

Sterke mesterskapsresultater er alltid

hyggelige, og forventningene stiger dermed

for kommende måneder og år,

men alltid har vi blitt skuffet. Tilbakeslagene

har stått i kø, og sammenligner vi

prestasjonene med 10-15 år tilbake, har

det vært sørgelig lesning. Slik er det

imidlertid ikke lenger.

Riktignok mangler vi 70-, 80- og 90-tallets

topper, men grunnlaget har aldri

vært bedre. Sist sommers gode langbane-NM

er fulgt opp av ytterligere

fremgang både i jr.-NM, kortbane-NM

og nå under ÅM. Sterkt!

Gled deg, Petter Løvberg

I tillegg til Ina Marleen, Tonje, Line, Sverre

og Marcus - som vi alle tror og forventer

at landslagssjef Petter Løvberg skal

få i sin stall i sin forlengede tjenestetid i

NSF, ga helgen oss nok av tilleggsnavn.

Charlotte Thorsens (Lambertseter) 200m

bryst på 2.36,92 ga mønstringens høyeste

poengsum. Andreas D. Johnsen

(Delfana), som var misfornøyd med sin

innsats før han klinte til med 2.10,97 på

200m medley, Håkon Aleksander Vik

(Halden) som knuste Gard Kvales 400m

rekord i 14års-klassen og Rebecca Johnsen

(Åstveit) med solide 4.32.87 på

400m fri i 88-klassen er bare noen av

dem.

12 [NORSK SVØMMING 2/2004]


ÅM, GJENNOMSNITT FOR MEDALJEVINNERNE FRA 1998 TIL 2004:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

GUTTER

17 ÅR 3109 2997 2938 2814 3144 2793 3110

16 ÅR 2913 2922 3007 2725 2728 2829 2821

15 ÅR 2503 2700 2520 2410 2572 2469 2552

14 ÅR 2307 2104 2105 2273 2214 2184 2479

13 ÅR 1662 1948 1799 1814 1813 1870 1916

12 ÅR 1745

JENTER

16 ÅR 3268 3053 2876 3121 3053 3067 3112

15 ÅR 3072 2887 2835 2879 2925 2842 3125

14 ÅR 2638 2597 2727 2579 2779 2959 3048

13 ÅR 2141 2350 2367 2453 2651 2637 2667

12 ÅR 1896 1831 1890 2079 2059 2039 2199

Sammenlagt 25509 25389 25064 24647 25938 25689 27029

Tabell poengsum for ÅM vinnerne 1998-2004. Utheving viser best i perioden.

Sverre Næss, Haldens SK, var suveren i

yngste gutteklasse.

merne). Men det skjerper nok bare

deres appetitt frem til kommende ÅM.

Dessuten, se opp for Fauske. Gamletrener

Inge Karlsen står igjen på kanten

som i gamle dager, og det kan fort bety

suksess.

Stafettene?

Stafetter er alltid gøy, men i en individuell

sammenlagt-mønstring hører de ikke

hjemme. De er heller med på å ødelegge

utøvernes mulighet til ro og hvile

mellom slagene i en ellers svært så lang

stevnedag. Dessuten, med ned til bare

5-6 kretser som stiller lag, sier det sitt

om berettigelsen.

Robin Palm, Sarpsborg, gutter 1988.

Arrangøren

Med Poseidon som teknisk arrangør lå

alt vel til rette for nok et strøkent arrangement.

ÅM-arrangørene fra -91 og -97

har erfaring så det holder. Det viste de

også til fulle denne helgen. Dyktige,

omtenksomme, blide og fleksible - bare

lovord å høre fra alle hold. Dessuten,

solid, god og rikelig kost rett over jordet.

De er modne for mer enn en ÅM-finale,

selv i den nedslitte Kjølneshallen.

Til slutt, norske mesterskap har definitivt

gått inn i en ny æra etter NSFs avtale

med Jechsoft. John Erlend Kristiansen

har hånd om alt det tekniske. En resultatservice

i stjerneklassen, og en drøm

for en speaker.

Vel blåst Allum og Co!

Mange er sikkert glemt her, men allerede

til sommerens langbane jr.-NM får de

anledning til å markere seg videre. For

det gjelder ikke minst også for juniorene;

det er langbaneresultater som teller.

Lambertseter, Halden ++

Lambertseter gir seg aldri. Nye navn

spretter opp straks etablerte er borte, og

de har vært høyt oppe på sammenlagtlisten

i minst et tiår. Denne gangen til

topps med hele 29 poeng, 13 mer enn

fjorårsvinnerne. Trenerne Davidsen, Lilleaasen

(med halve stallen sin på startstreken!)

og Langseth, stilte både med

den største sterkeste troppen.

Halden, hvor evigunge Bjørn Hammerseth

stadig holder tømmene, fulgte på

en fin annenplass foran Madla og

Hamar. Først et stykke nede på listen

finner vi klubbene til stortrenerne Skov

Jenssen (BSC) og Solberg (Bærumssvøm-

Andreas D. Johnsen, BS/Delfana, best i eldste gutteklasse (1987).

[NORSK SVØMMING 2/2004] 13


[ÅM nasjonal finale]

– Lovende Marcus

Marcus Tesdal (14) forlot

Kjølnes idrettspark og

årets ÅM-finale med hevet

hode. Og det med god

grunn. Han tok fem av

seks mulige medaljer.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Storveis, sa Åstveit-svømmeren som

bare fortsetter femgangen. Han vant

favoritten 200m bryst (2.30,35), han

vant 200m medley og i sammendraget.

På 100m butterfly ble det sølv, og på

400m fri bronse i klasse 1990.

De yngste Åstveitsvømmerne har hatt

en veldig fremgang den siste tiden.

Klubben har fått frem en imponerende

bredde på relativt kort tid. Marcus er ved

siden av Andrina Heldal (14) og Rebecca

Johnsen (16) de fremste. De to jentene

er blant landets beste og mest

lovende på de lange friøvelsene.

– Marcus blir bare bedre og bedre. I ÅMfinalen

var han bare et sekund fra å ta

landslagskravet etter sin meget sterke

200m bryst. Dette var av flere sterke

resultater hans beste, sier trener i Åstveit,

Kjartan Solvi. Marcus var også bare

fem fattige poeng fra å få bestemannspremien

i sin klasse for vinneresultatet

på brysten.

– Jeg perset meg med tre nye sekunder.

Målet er at komme under 2.30 så snart

som mulig, sier Tertnes-gutten. Det var

bare på ryggen han ikke kom på seierspallen

under ÅM.

I fjor på denne tiden hadde Marcus en

pers på 2.51. Under ÅM svømte han fortere

på brysten enn vinneren i klassen

over. Robin Palm vant 200m bryst i 16-

årsklassen på 2.24.

– Om et år håper jeg å svømme like fort,

understreker Marcus.

– Det skulle Marcus ha alle forutsetninger

for å klare. Han er kraftig på gang,

men samtidig er det klart at de sekundene

han nå skal ned blir de tøffeste,

understreker Åstveit-trener Solvi. Marcus

bor bare noen steinkast fra Åstveithallen.

– Jeg bruker liten tid til og fra trening, og

godt er det. Det blir ikke mye tid til

annet enn trening, skole, lekser og PCaktiviteter,

avslutter han.

Til sommeren håper han på en NM-finale

på den lange brystøvelsen.

– Å snakke om medalje nå blir for tøft,

men neste år skulle det klart være en

mulighet, presiserer Solvi.

Best i Norge

Det var ikke bare Marcus

Tesdal som gjorde det bra

fra Åstveit. Rebecca Johnsen

(16) vant 400m fri.

For 4.32 fikk hun høyeste

poengsum bestemannspremien

i hennes aldersklasse.

Rebecca ble også

nummer tre i sammendraget

og på 200m bryst.

– Å få premien for beste enkeltresultat

i sin klasse sier nesten mer enn tusen

ord. Det var skikkelig bra, understreker

trener Solvi, som får støtte av Rebecca.

Maria Farestveit (14) ble nummer to

på 200 meter bryst på brukbare 2.49.

Marcus Tesdal vant 200m bryst, 200m

medley og sammenlagt i 1990-klassen

under ÅM-finalen.

Femte beste klubb

For bare få år siden var bassenget på

Åstveit stengt, og miljøet nesten tørket

ut. Klubben mistet flere generasjoner.

Under årets ÅM ble Åstveit nummer fem

i klubbkonkurransen.

– I ÅM-finalen hadde vi fem svømmere

kvalifisert, og vi leverte så avgjort varene

i Porsgrunn, understreker trener Solvi.

Fire av de fem tok individuelle medaljer.

Åstveit hadde også Henriette Hellesen

(13) kvalifisert, men hun ble syk og stod

over. Henriette tok medalje på 400

meter fri i fjor.

– Også det en bra prestasjon, understreker

Solvi overfor Norsk Svømming.

Medalje ble det også på Andrina Heldal

på 400m fri med 4.37. Hun er best

på de enda lengre friøvelsene der hun

er helt i Norgestoppen. Sammenlagt

ble hun nr. 7 i ÅM-finalen.

Irmelin Pedersen (12) var også kvalifisert.

Hun ble rundt nummer ti på de

forskjellige øvelsene med åttende på

200m bryst som beste. Sammenlagt

ble hun nr. 11 i ÅM.

Andrina Heldal tok bronse på 400m fri.

14 [NORSK SVØMMING 2/2004]


[ÅM nasjonal finale]

Alexander Broberg Skeltved

– jakter på gull

Alexander Broberg Skeltved (17) liker ikke

betegnelsen den evige toer. Nå går han

for gull på 200 meter butterfly under

junior-NM i sommer. Under ÅM nasjonal

finale ble det fem sølv av seks mulige.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Jeg tok medalje under junior-NM i fjor

både på kort- og langbane. Nå går jeg

for NM-gull på 200m butterfly på Tøyenbadet

i juli, sier Alexander til Norsk

Svømming.

En av de to som var foran ham i Sarpsborg

før jul i fjor, er nå seniorsvømmere.

Gard Myrmel Sæle slo også Alexander

på kortbane. I senior-NM i Harstad i mars

i år byttet de to plass.

– Så jeg ser klart muligheter i sommer,

sier Tromsø-gutten, som ble nummer tre

på 400m meter medley på langbane på

Hamar i fjor sommer.

Under ÅM nasjonal finale i april ble det

sølv på alt unntatt 200m meter rygg. I

fjor fikk han én sølv og to bronse under

ÅM-finalen i Asker.

– Jeg sliter med ryggsvømmingen. Ellers

vil jeg betegne meg selv som en god allrounder,

sier Alexander. Butterfly og medley

har vært, og er hans beste stilarter.

Mange barn – lite ungdom

Tromsø har ikke den beste ungdomsavdelingen

for tiden. Det er bare Alexander

som er helt i Norgestoppen.

– Det jobbes veldig bra på mange områder

i klubben. Det er langt flere lovende

unger nå enn da jeg holdt på for et par

år siden, understreker han. Tromsø har

et veldig bra A-parti.

– Jeg trener med de beste, og her har vi

en bra bredde, sier Alexander. Tromsø

Alexander

Broberg Skeltved

fra Tromsø har en

rekke pallplasseringer

både fra

junior-NM og ÅM.

Nå jakter han sitt

første NM-gull.

vant en av stafettene under årets kortbane-NM.

Liker maraton

Alexander er født i Danmark der han har

store deler av sin familie.

– Jeg liker å løpe. I fjor var jeg med på

en dobbel maraton (2x45 km) i Danmark.

Vi kunne komme oss frem i det

tempo vi måtte ønske, og for meg var

det en stor opplevelse, sier Alexander,

som ikke har noen planer om verken å

legge opp eller å trappe ned.

– Ikke på noen måte. Jeg har tro på Chris

Fenton som trener, og med de justeringer

vi har tatt av teknikken min i det siste,

ser dette lovende ut, understreker sølvgutten

på gulljakt.

Økt tilskudd til lokale lag og foreninger

Regjeringen har fordelt

spillemidlene til idrettsformål

for 2004. I fordelingen

ligger bl.a. en

styrking av lokale lag og

foreninger. For 2004 er

det avsatt 120 millioner

kroner til dette formålet.

– Regjeringen er opptatt av å bedre

støtten til lokale idrettslag og foreninger.

Det er her aktiviteten skapes, sier

statsråd Valgerd Svarstad Haugland.

Årets fordeling innebærer en ytterligere

styrking av tilskuddet til lokalidretten.

Tilskuddet på 120 millioner

kroner er en økning på 15 millioner

kroner i forhold til fjoråret.

Målet med tilskuddet er å bidra til aktivitet

og deltakelse i lag og foreninger

som driver idrett og fysisk aktivitet for

barn og ungdom.

Det blir lagt ned veldig mye frivillig

innsats i norsk idrett på lokalplanet.

Med dette tilskuddet vil aktiviteten og

den frivillig innsatsen øke ytterlige - til

stor glede for barn og unge over hele

landet, uttaler kultur- og kirkeministeren.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 15


[ÅM nasjonal finale]

Marius tok første

Florø-medalje

Da Marius Nekkøy Karstad (12) fra Florø slo inn som

nummer tre på 200m rygg (2.51,55) i årets ÅM-finale,

var det første individuelle medalje til klubben i et

nasjonalt mesterskap. Marius ble desverre disket fra

sølv-plass på 200m bryst i Porsgrunn.

[Miniportrett]

Navn Terese Fosby

Årsklasse 1992

Klubb Kongstensvømmerne

Trener Stein Hammerseth/

Linda Hammer

Aktuell med ÅM-svømming

Bakgrunn Startet på Barnas Svømmeskoler

for noen år siden, og har svømt

konkurranser i 2 år.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

– Da vi hadde svømmere kvalifisert i fjor,

var det over 20 år siden sist, sier trener

Hilde Sørstrand til Norsk Svømming.

– Så vidt jeg vet har klubben aldri tidligere

tatt individuell medalje i et nasjonalt

mesterskap, så dette er vi virkelig

stolte av, sier Florø-treneren.

Marius Nekkøy Karstad tok Florø sin første

ÅM-medalje.

Trening 6 ganger i uka på kvelden.

5.000 på hver økt, ca. 30.000m i uka

totalt.

Svømmehall Kongstenhallen (25m) i

Fredrikstad

Mål for sesongen ÅM-finalen. Passe

fornøyd, selv om det ble perser på alt.

Nr. 6 sammenlagt i yngste klasse.

400m fri best. Skal under 5 minutter

neste gang!

Resultater i ÅM-finalen

100m butterfly nr. 7 - 1.25,86

200m bryst nr. 5 - 3.09,96

400m fri nr. 1 - 5.01,46

200m rygg nr. 6 - 2.52,98

200m IM nr. 6 - 2.51,91

Sammenlagt nr. 6 med 2.029 poeng

Favorittøvelse og pers 400m fri

5.01,46 og 200m bryst 3.09,96

Hvorfor svømming? Svømming er gøy.

Har mange gode venner på treninga,

og kjenner ellers mange i årsklassen

min fra andre steder. Det var moro å

komme opp på A-partiet i vinter. Der er

vi ca. 20 svømmere. Til sommeren skal

vi kanskje på treningsleir til Danmark.

Andre interesser Nei, jeg bare svømmer,

jeg...

– Dette var moro, men jeg sitter ikke

bare igjen med positive opplevelser fra

ÅM, sier Marius, som ble disket fra

andreplass på brysten. Dermed røk også

plasseringen i sammendraget. Han gikk

også på en skikkelig smell på butterfly.

– Her åpnet jeg altfor hardt, og jeg ble

straffet for det, understreker Marius,

som presiserer at totalt sett er han imidlertid

vel tilfreds med årets ÅM.

– Jeg gikk på pers på 100m butterfly, jeg

perset med 12 sekunder på 400m fri, 10

sekunder på brysten og 5 på ryggen. Det

må være bra, understreker talentet i

årets yngste ÅM-klasse, 1992.

Spirer og gror

Det spirer og gror i svømmingen i Sogn

og Fjordane. Etter total tørke i veldig

mange år, er nå både Florø og Eid på vei

frem. Sander Smørdal (Eid) er senior,

men klubben har flere lovende rekrutter

bak ham.

Christoffer Sørstrand Æsøy (16) fra Florø

var også kvalifisert. Han fikk en sjetteplass

på 200m bryst som sin beste

enkeltplassering. Han var også med i

junior-NM i Sarpsborg i fjor.

– Da svømte jeg 50m rygg. Siden den

gang har jeg tatt to NM-krav på brysten,

og jeg satte personlige rekorder hver

gang jeg var i vannet i helgen, konstaterte

han fornøyd.

I fjor var også lillebror Mathias S. Esøy

(14) kvalifisert. Han var ikke langt fra å

klare det i år heller, men satser friskt på

neste års ÅM, som i så fall blir hans siste

mulighet.

16 [NORSK SVØMMING 2/2004]


[ÅM nasjonal finale]

Siste jr.-EM-sjanse

Henriette Brekke (Vestkantsvømmerne) er

allerede kvalifisert for sommerens junior-EM.

Under årets ÅM-finale viste ingen av de

andre kandidatene takter som kvalifiserte

for EM-plass. Juniorlandslagets planlagte tur

til Luxembourg tidlig i mai ble droppet. Nå

blir et større stevne i Sverige i slutten av

måneden siste sjanse for å ta EM-kravene.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Charlotte Thorsen (Lambertseter) lukter

på kravet på 200m bryst. Det samme

gjør Alf-Ole Stoltz Davidsen (Sortland),

sier juniorlandslagstrener Torbjörn Holmberg.

Mest tro har svensken på Sortlandgutten

som går på NTG.

– Han har trent steinhardt siden jul. Alf-

Ole har ikke toppet formen verken til

senior-NM eller ÅM-finalen, så når han

slipper opp nå i løpet av mai måned, har

vi forventninger, sier landslagstreneren

til Norsk Svømming.

Andreas D. Johnsen (Delfana) er nesten

fem sekunder bak kravet på 200 meter

rygg.

– Man skal aldri si aldri, men mye skal

klaffe om Andreas får EM-tur. Så realistiske

må vi være, understreker svensken,

som i sommer slipper nye krefter til. I

skrivende stund er det ikke offisielt hvem

som overtar etter svensken som juniorlandslags-

og NTG-trener i Bærum.

Charlotte Thorsen er rundt tre sekunder

bak kravet. – Hun gjorde en veldig fin

bryst under ÅM, og hun kan ha muligheter

til å gå ned de sekundene på langbane,

sier Holmberg, som gledet seg

over veldig mange gode resultater i de

yngste klassene under ÅM-finalen i Porsgrunn.

– I de eldste klassene var det imidlertid

ikke like bra, understreker han.

Alf-Ole S. Davidsen

ligger nærmest til å

ta EM-kravet for

junior. Til nå er bare

Henriette Brekke

kvalifisert.

Gir alt

Alf-Ole Stoltz Davidsen er knappe to sekunder

bak kravet på 100m bryst, og fem

sekunder bak på 200m.

– Jeg gjorde bare 2.24 under ÅM. Jeg har

2.22 som pers, og kravet er 2.17. Mine

sjanser er nok størst på 100m bryst, sier

Alf Ole, som her er to sekunder bak kravet

til junior-EM.

– For meg er det en fordel at vi reiser til

Sverige i slutten av måneden. Da får jeg

mer tid, sier Sortland-gutten, som ble

nummer tre på 200m medley under senior-NM.

Han har trent steinhardt siden jul.

– Personlig mener jeg å ha kravene inne.

Presidenten

bestod premiéren

NSFs nyvalgte leder Per

Rune Eknes, bestod premiéren

som president helgen

etter Tinget da han på høytidlig

vis erklærte ÅM-finalen

i Porsgrunn for åpnet.

Eknes overtok ordet etter ordfører

Øystein Beyer som skrøt av at alle

idrettslag i Porsgrunn hadde gratis

adgang i kommunens anlegg. Den

Jeg har aldri tidligere svømt så fort, men

vi får se hva det blir til. Jeg er i alle fall

urokkelig optimist, presiserer han.

Medalje

Henriette Brekke konkurrerte utenlands

ÅM-helgen. Da var hun bare tideler bak

den norske juniorrekorden på 50m fri.

– Dette ser bra ut. Henriette er full av trening,

så klaffer alt under EM, ser vi ikke

bort fra at det kan bli en medalje. Men

da må vi lykkes både med innkjøringen

mot mesterskapet, og selve finaledagen,

sier hennes Bergens-trener, Stig Leganger

Hansen, til Norsk Svømming.

Nyvalgt president

Per Rune Eknes

åpnet ÅM-finalen

sammen med

Porsgrunn-ordfører

Øystein Beyer

(i bakgrunnen).

nyvalgte presidenten tok poenget

umiddelbart, og gikk rett på sak.

– Se på Porsgrunn - kommunen er et

godt eksempel på fornuftig idretts- og

anleggspolitikk, uttalte den nyvalgte

presidenten, som jo som kjent er anleggsmann

på sin hals.

18 [NORSK SVØMMING 2/2004]


KSA-svømmere

møtte Popov på Lanzarote

KSA-svømmere møtte Popov

F.v. Christine Fidjeland (21), Øivind A. S.

Reinertsen (16), Caroline Thorstensen

(17), Alexander Popov (33), Marius Eidsaa

(18), Waldemar B. Tjomsaas (20) og

Anette Fidjeland (24). Foto; KSA.

damelandslaget i håndball, Mette Jacobsen,

Ole "Lukkøye" og mange flere.

Denne gang var Alexander Popov i full

aksjon med sammen med sin trener.

Han imponerte med sin fysikk og teknikk.

Smal kropp, utrolig smidig, og ikke

minst et helt enestående tak på vannet.

Kristiansand Svømme Allianse

(KSA) arrangerte treningsleir

ifm. påsken først

i Esbjerg, og så på Lanzarote.

Her fikk klubbens

ivrige utøvere møte svømmestjernen

Alexander

Popov fra Russland.

BO NORSENG [TEKST]

23 svømmere deltok på leiren i Danmark,

og det ble svømte mellom 55 og

75.000m. Svømmerne var i alderen 13 -

24 år.

Den siste uken av leiren foregikk på Club

La Santa på Lanzarote. Her deltok 8

svømmere som svømte 50 - 75.000m.

KSA mener Club La Santa er ypperlig for

treningsleire. Alt samlet på en plass,

massevis av aktiviteter, mange andre

svømmere fra flere nasjoner, og ikke

minst godt og varmt vær.

Alle KSA-svømmerne gjennomførte bra

trening. Totalt hadde gr. 1-svømmerne

ca. 140.000m totalt under treningsleiren

på Lanzarote og Esbjerg (uken før).

KSA har tidligere møtt på idrettsstjerner

som Linford Christie og det britiske friidrettslandslaget,

Jan Zelesny, det norske

[Miniportrett]

KSA skal til Lanzarote igjen i sommer med

sine NM-svømmere. Her drar klubben

også med seg Team Stavanger og Madla

Svømmeklubb. Til sammen blir det over

60 deltagere med stort og smått.

Navn Christer Mehus Hagen

Årsklasse 1991

Klubb Fauske Svømmeklubb

Trener Frode Olsen

Aktuell med ÅM-svømming

Bakgrunn Har drevet med svømming i

6 år, hvorav de 2 siste med konkurranser.

Trening Trener hver dag unntatt helgene,

kun kveldstreninger. Snitt på

4.000m pr. økt, totalt ca. 20.000m i

uka. Litt trening på land før bassenget.

Totalt 2 timer pr. trening.

Svømmehall Fauske svømmehall (25m)

Mål for sesongen ÅM nasjonal finale.

Er ganske fornøyd, og ble nr. 4

sammenlagt med 1.770 poeng. Lå på

7. på rankingen før finalen. Beste

resultat var bronse på 400m fri med

pers på 11 sekunder. Satte masse perser

i Porsgrunn.

Resultater i ÅM-finalen

100m butterfly nr. 6, 1.16,70

200m bryst nr. 4, 3.03,66

400m fri nr. 3 4.54,28

200m rygg nr. 4 2.38,13

200m IM nr. 4 2.39,91

Sammenlagt nr. 4 med 1.770 poeng

Favorittøvelse og pers

400m fri 4.54,28

Hvorfor svømming? Gikk på Barnas

Svømmeskoler, og synes det var kjempegøy.

Moro med turer, og kanskje blir

det en tur til Mjøs-Svøm i juni og treningsleir

i sommer i Älvsbyn. Var der i

påsken også.

Andre interesser Litt fotball.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 19


Wien ikke den helt gode generalprøven til EM

Vi får håpe det gamle ordtaket

om at en dårlig

generalprøve gir en god

forestilling, slår til for våre

elitesvømmere i Madrid.

Svømmerne var nemlig

ikke helt på topp i Wien,

som var siste stopp før

Europamesterskapet.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

Til tross for en rekke finaleplasser; landslagssjef

Petter Løvberg kunne nok tenkt

seg noen bedre tider av svømmerne da

[Miniportrett]

Navn Sverre Næss

Årsklasse 1992

Klubb Haldens Svømmeklubb

Trener Bjørn Hammerseth

Aktuell med ÅM-svømming

Bakgrunn Lærte å svømme på BS-kurs

når han var 8 år, og har svømt aktivt i

3,5 år.

Trening 7 ganger i uka, kun kvelden

og 2 ganger lørdag, men har fri på

søndag hvis det ikke er stevner. Litt

alternativ trening hjemme, såsom situps

og push-ups. 2 timer i bassenget

om gangen. Litt over 5.000 i snitt pr.

trening, totalt ca. 35.000 - 40.000m

i uka. Skal begynne med morgentrening

til høsten 2 ganger i uken i tillegg

til den treninga som er nå.

Svømmehall Remmen Svømmehall

(25m), Halden

Mål for sesongen ÅM-finalen, vant alle

de konkurrerte i Wien siste helgen i

april.

– Jeg hadde håpet noen kunne tatt litt

større jafs på sine egne perser, uttalte

han etter stevnet. Konkurransen i Wien

hadde mange kjente navn på blokkene,

og trøsten kan være at svømmere som

Alexander Popov og Therese Alzhamar

heller ikke viste seg frem fra noe spesielt

god side. Også mange av de andre toppsvømmerne

var et stykke fra formen.

For de fleste internasjonale og norske

svømmerne var imidlertid inne i en anaerob

treningsperiode på grunn av EM,

og kroppen var derfor denne helgen

inne i en ustabil fase.

øvelser og sammenlagt i yngste gutteklasse

suverent. Mest fornøyd med

100m butterfly.

Favorittøvelse og pers Ikke helt sikker,

liker nemlig alle øvelser, kanskje

200m bryst og 200m medley?

Resultater i ÅM-finalen

100m butterfly nr. 1 - 1.09,50

200m bryst nr. 1 - 2.46,03

400m fri nr. 1 - 4.38,99

200m rygg nr. 1 - 2.29,69

200m IM nr. 1 - 2.29,69

Nr. 1 sammenlagt med 2.207 poeng

Hvorfor svømming? Det er gøy, og det

er moro å bli god - får mange venner.

Kjenner mange fra andre klubber

også. Har det fint i A-gruppa i Halden

med snaut 10 svømmere. Gleder meg

dessuten til treningsleir i Falkenberg

etter skoleslutt, og til oppstartsleir i

Hellas i august. Skal ha litt "normal"

sommerferie mellom leirene. Har vært

på mange fine treningsleire tidligere,

bl.a. Beitostølen, Lillehammer, Danmark

og Sverige. Gleder meg dessuten

til deltagelse i det svenske stevnet

Ullebergstrofeet, samt Nordiska Ungdoms

Simspelen (NUS) før sommeren.

Har vært med i NUS før, der møter jeg

min svenske konkurrent Linus Junefeldt

fra Jönköping, Sveriges beste 92-

modell. Har konkurrert mot ham

mange ganger. Vi er omtrent like gode

på medley og crawl, jeg best på bryst

og Linus best på rygg.

Andre interesser Spiller litt fiolin, men

satser mest på svømminga. Liker også

godt å være ute og drive litt med

data. – Har ikke tid til å kjede meg,

sier Sverre Næss (12).

Henriette Brekke valgte Wien fremfor

ÅM nasjonal finale.

En som allikevel kan si seg fornøyd var

Henriette Brekke fra Vestkantsvømmerne

som svømte inn til 26,45 på 50 meter

fri, og var raskest i sin klasse. Hun var

tett på juniorrekorden både på denne

øvelsen og på 50m butterfly. Henriette

valgte Wien fremfor Porsgrunn og ÅM

nasjonal finale, for å få erfaring fra langbane

før junior-EM.

Av EM-farerne så tangerte Robin Dale

Oen den norske rekorden på 50 meter fri

på 23,50, og det var absolutt godkjent,

- ellers svømte de andre på det jevne.

Igelström legger opp

Den svenske brystsvømmersken

Emma Igelström trekker

seg fra aktiv svømming

Årsaken er at hun er plaget av spiseforstyrrelser

og sykdommen bulemi. Avgjørelsen

om å trekke seg tilbake like før

sommer-OL i Athen, reduserer svenskenes

håp om OL-medaljer.

I 2002 var Igelström den første kvinnelige

svømmer til å bryte 30-sekund barrieren

på 50m bryst med spektakulære

29,96. Denne historiske begivenheten

fant sted under VM i Moskva. Igelström

holdt inntil nylig verdensrekorden på

både 50 og 100 meter bryst på kortbane.

20 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Påskesamling

med Terrie Miller i Karasjok

Den tidligere storsvømmeren Terrie Miller med meritter

i bassenget som bl.a. EM-gull, så mange talenter i bassenget

under påskesamlinga i Lakselv. Det er ikke hver

uke de unge Finnmarkssvømmerne får besøk av en tidligere

Europamester, og at hun var en populær gjest, er

vel unødvendig å si.

BO NORSENG [TEKST]

RANNVEIG BLOMKVIST/SÀGAT [FOTO]

Drøyt 30 svømmere fra 11-20 år startet

påskeferien med treningssamling i Lakselv

i regi av Finnmark svømmekrets.

Svømmerne fra Kirkenes, Kjøllefjord,

Hammerfest og Lakselv stortrivdes sammen

med Terrie Miller i svømmehallen.

Den tidligere svømmestjernen bodde i

Karasjok fra 1992 til 2001, og har en

spesiell forkjærlighet for svømmemiljøet

i vårt nordligste fylke. Halle Mikkelborg

fra Kirkenes hadde ansvaret for

selve treningsprogrammet. Duoen klarte

å inspirere de mange svømmerne på

en ypperlig måte.

– Det er viktig å holde fokus under trening,

og fokusere på de viktige tingene

som bl.a. teknikktrening. Treningen må

foregå kontinuerlig, og man må ikke gi

seg, selv om det i enkelte perioder kan

gå litt tungt. Da er det nødvendig å presse

seg for holde ut, fortalte Terrie Miller

blant annet - til en lydhør forsamling.

Terrie noterte seg for sin første EM-bronse

allerede i 1994 (Stavanger), mens

hun 2 år senere fikk gull i kortbane-EM i

tyske Rostock.

Vi iler forøvrig til at også vi her i Norsk

Svømming i tiden fremover skal nyte

godt av Terries svømmekunnskaper,

både gjennom innspill til visualisering i

bladet, og i form av redaksjonelle innspill.

Regjeringen har fordelt

1,2 milliarder til idrettsformål

Regjeringen har fordelt

1.200 mill. kroner av spillemidlene

til idrettsformål.

De statlige midlene skal

bidra til at en større del av

befolkningen får mulighet

til å drive idrett og fysisk

aktivitet, og da særlig barn

og ungdom.

– Årets fordeling innebærer en klar styrking

av vår støtte til idrett og fysisk aktivitet.

Vi satser på ytterligere utbygging

av idrettsanlegg og bedre rammebetingelser

for idrettslagene, slik det har

vært bred enighet om i Stortinget, sier

kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad

Haugland.

– Forholdene skal legges til rette slik at

flest mulig får mulighet til å drive idrett

og fysisk aktivitet, sier Svarstad Haugland.

646 mill. kr. til idrettsanlegg

Av beløpet på 1 200 mill. kroner avsettes

i overkant av 646 mill. kroner til

idrettsanlegg i kommunene. Dette er

en økning på 120 mill. kroner fra 2003.

Nærmiljøanlegg er fortsatt prioritert

ved fordelingen, samtidig som det gis

plass for økte tilskudd til nye anlegg og

til rehabilitering av eldre anlegg.

Et eget anleggsprogram får en avsetning

på 68 millioner kroner. Målet med

programmet er blant annet å bedre

anleggssituasjonen i pressområdene,

og stimulere til bygging av nye og moderne

anlegg.

Økt tilskudd til lokale lag

Hovedfordelingen vil ytterligere styrke

den statlige tilskuddsordningen til lokale

lag og foreninger. Det er avsatt 120

mill. kroner til dette formål, noe som er

en økning på 15 mill. kroner fra foregående

år. Dette vil også bidra til å bedre

rammebetingelsene for det viktige

arbeidet som gjøres for barn og ungdom

i idrettslagene.

Populær inspirator: Terrie Miller (i midten bakerst) stilte opp for svømmere fra Lakselv,

Kirkenes, Kjøllefjod og Hammerfest under påskesamlinga i vårt nordligste fylke.

Norges Idrettsforbund og Olympiske

Komité er tidligere tildelt 340 mill. kroner.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 21


[Masters]

– De gamle er fortsatt eldst!

Til tross for at årets masters-NM

var det 17. i rekken,

blir det hele veien et

skred av norske rekorder i

mesterskapet. Ikke mindre

enn 66 norske rekorder og

22 nordiske så dagens lys

under mesterskapet siste

helgen i mars i Bergen.

BO NORSENG

som aktiv i undervannsrugby, der har er

fast inventar på et av verdens beste

landslag, - det norske!

Gullgutter; Gode som aldri før - Ørjan

Madsen (t.v.), Dag Sletten og Leif Liby.

Europarekord på Austevoll

Selv om aldersgruppen fra 35 og til 50

år er den mest dominerende i masters-

NM, var det Elin Austevoll som oppnådde

de beste tidene i år. Elin, som i år fyller

30 år, satte nye nordiske rekorder på

det meste hun stilte opp på. Best ble

tiden på 200m bryst, der hun svømte

inn til sterke 2.35,88 som også var ny

Europarekord for 30-34års klassen.

På herresiden ble den største rekordsetteren

Øyvind Nyhus med hele 6 nordiske

rekorder. 35-åringen, som jo også var

i en rekke finaler i Harstad, holder seg

godt i form med svømming, men også

Ny klasse i NM

For første gang deltok også svømmere i

klassen 85 år og eldre, og det var ingen

overraskelse at det ble Sverre Bryne som

var den deltakeren. Bryne har vært en

trofast deltaker i NM de fleste årene det

har vært arrangert.

Oslo Idrettslag; Ved siden av BOM og

ROMA, er det OI som har den største

tyngden blant de eldre svømmerne i

masters. Bakerst til venstre ser vi blant

andre eldste utøver, Sverre Bryne.

Ingen BOM; Bergen & Omegn Masters tok seg av arrangementet denne gangen. Her

står en rekke av de siste 40 årenes dominerende svømmere i Norge.

Eldst i masters-NM; - Sverre Bryne,

klasse 85 år!

22 [NORSK SVØMMING 2/2004]


[Profilen]

Mange i Norge sier at Aleksander Hetland trener lite, men forskjellen er at han trener jevnt og fokusert hele tiden.

– Ikke noe man driver med

- men noe man er!

Det er ganske ironisk å

tenke på historien Aleksander

Hetland forteller,

om hvordan det ble til at

han satset på svømming

fremfor en annen idrett.

Det viser seg at "Alex" er

ganske glemsk, noe de

fleste som kjenner ham

vet godt, men at dette

skulle vise seg å være noe

positivt, vet de nok ikke.

TERRIE MILLER [TEKST OG FOTO]

HENNING RUGSVEEN [FOTO]

Da Aleksander Hetland bodde i USA med

familien sin fra 7- til 10års-alderen, drev

han med ishockey ved siden av svømmingen.

Og det var den dagen han pakket

baggen og skulle på ishockeytrening,

og alt utstyret som skulle vært

med var glemt, at moren hans naturligvis

satte en stopper for den karrieren. I

dag er Alex en av de fremste av våre

landslagssvømmere, som akkurat nå har

hatt fokus på EM langbane i Madrid.

Kreativ bakgrunn

Alex er veldig klar over at han nå er et

forbilde for mange andre svømmere.

Det er en ny situasjon for ham; det at

han nå er eldst, og at andre følger med

på alt han foretar seg. Han har måttet

skjerpe seg på en del områder, og har

f.eks. sluttet å lage "Jack Ass"-videoer,

noe som egentlig begynte med at han

og noen venner lagde actionfilmer. De

het "The Stunt Brothers", der hver filmsnutt

inneholdt en eller annen form for

jakt. Det ble mange stunts, og de fant ut

at det var det de var best på. De hoppet

over hekker, hang bak på sykkelen mens

de filmet, hoppet fra bygninger til trær,

og kjørte ned freestylehoppet i Holmenkollen

med rattkjelke. Det ble mange

små skader, f.eks. da Alex bommet på

en busk og traff en stubbe i stedet, og

trodde at han hadde brukket halebeinet.

På sistnevnte stunt fikk han et stort

kjøttsår på høyre rumpe-side da han

kom skjevt ut av hoppet, noe som i flere

24 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Karrieren begynte i USA, og kanskje reiser

Alex tilbake om noen år?

uker sved godt hver gang han hoppet i

bassenget.

– Nå er ting annerledes, "folk forandrer

seg, noen venner har flyttet mens andre

studerer, forteller han. Aleksander lager

ikke stuntfilmer lenger, men spiller istendenfor

mye musikk. Det er favoritthobbyen

hans; å spille inn musikk og skrive

sanger. Noen ganger hender det at

han finner på gode melodier når han

svømmer, og tenker "dette kunne blitt en

bra låt!" Og det hender ofte at han løper

inn til broren Øystein, og roper entusiastiskt

at det er det beste han har hørt, men

blir som regel avvist med en tydeligvis lei

"det sier du hver gang"-tilbakemelding.

Avkobler med musikk

Aleksander verdsetter musikken veldig

høyt; særlig siden det er så totalt forskjellig

fra konkurranseidrett. – Det er

noe jeg kan drive med en hel dag; når

jeg kommer hjem fra trening og er sliten,

vil jeg bare spille på gitaren min,

forteller han entusiastisk.

Han kunne tenkt seg å studere i den retningen,

"men det er lite tilbud" beretter

han, før han drømmer videre. – Det er

ikke lett å komme inn i bransjen, men

jeg håper å kunne jobbe med musikk

senere. Uansett, så har det vært viktig

for meg å ha flere plattformer å stå på.

Når det går bra på den ene, går det bra

på den andre, understreker han.

USA-studier?

Aleksander kan godt tenke seg å dra tilbake

til USA og studere. Minnene fra

barndommen er veldig gode, og han tror

Forts. side 26


Navn Aleksander Rognerud Hetland

Født 26.12.82 i Tromsø

Bosted/klubb Bærum

Yrke Svømmer og student (prioriterer

idrett fremfor studiene, 60%

student på BI)

Trener Sondre L. Solberg

Tidligere klubber Bærum, klubb i

California, Bærum, Asker, Bærum

Meritter

* Finale 100m IM 55,17 (forsøk

54,75 NR) EM kortbane 2003

Dublin

* 3. plass 100m IM 55.3 World Cup

2004 Rio

* "Beste Herre" og 5 gull NM kortbane

2004 Harstad

* Norsk rekord (kortbane) 100m

IM 54,75 og 200m IM 2.00,77

Antall treninger

10 svømming, 2 styrke, 2 medisinball,

1-2 alternativ pr. uke. Har morgentrening

hver dag utenom fredag.

Etter EM Dublin til EM Madrid

snitt 44.000m, (på det meste litt

over 70.000m), ligger ganske

jevnt.

Favorittserie

Noe start oppe, korte distanser.

Favorittsetning "You're the man!"

(sier til seg selv på stevner)

Favoritthobby Musikk, spille inn

ting og skrive sanger.

Favorittfilm "Jaget" med Harrison

Ford. Faren min er H. Ford-fan, og

da jeg var mindre fikk jeg se

"Jaget" av ham selv om jeg egentlig

ikke fikk lov. Tror det er minnene

rundt dette som gjør at den er

så bra.

Favorittskuespiller Hugh Jackman

(Wolverine fra "X-Men") og synes

Hugh Grant er morsom.

Ser heltst på TV Synes det er digg og

avslappende å se på TV. Har TV på

kjøkkenet, og ser alltid på TV når

han spiser. Ser på "God Morgen

Norge" før/etter morgentrening, og

"Idol". Synes "CSI" og "Kongen av

Queens" er ganske kult.

Hva gjør du på kvelden? Føler at

jeg må gå legge meg, selv om jeg

ikke er flink. Pleier av og til å leie

DVD. (Liker ikke skrekkfilmer).

Hva gjør du utenom trening? Spiller

gitar - gjerne hele dagen uten å bli

lei. Hvis jeg er sammen med venner,

er det oftest på kvelden eller i

helgene at jeg tar frem gitaren.

Selvsikker og fokusert tenker Alex «You’re the man!» når han forbereder seg til konkurranser.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 25


Alex har de to siste årene hatt stor fremgang med Bærumsvømmerne, og trives best hjemme på Jar.


Forts. fra s. 25

han kunne trives med å svømme for et

skolelag "over there". At utdanning er

viktig har han fått med seg hjemmefra,

men dette er en tanke han bare vurderer,

kanskje om ett år. Selv om det er lite

av slike muligheter til å kombinere idrett

med studier her hjemme, føler han at

oppfølgingen han får i Oslo er den beste

akkurat nå. Han er fullstendig klar over

at han snart må ta en avgjørelse; enten

satse svømming eller skole, men som

han sier; – Jeg får mye igjen for svømmingen,

og da kan utdannelsen vente,

sier han, og påpeker at han har det utrolig

bra her hjemme.

Studerer på BI

Nå studerer han på BI, men er sjelden

tilstede. På vei oppover Karl Johan får

han en telefon. Det er en kompis som

ringer, og spør om han kommer til gruppearbeidsmøtet

klokken 12? Den var

halv tolv nå, og sjansen for at han skulle

rekke møtet var vel nokså liten. Derimot

er han heldig, sier han selv, fordi

vennene hans alltid stiller opp for ham.

Det han ikke får med seg i studiene pga.

reising, hjelper de ham med når han er

hjemme. Vanskelig er det uansett, det at

han hele tiden føler at han henger etter.

Men det er et valg han har tatt.

– Offisielt går jeg på skole, på BI, men

det er litt en pliktfølelse at jeg må studere,

sier han, men legger til – jeg har

alltid hatt ambisjoner om å studere,

men det er vanskelig når jeg er borte 2

uker her og 3 uker der.

Det at Aleksander Hetland må "redde"

seg inn til hver eksamen og utsette ting,

er blitt en vane. Muligens er dette også

en av hans styrker, det at han presterer

best når det er press, men det må

komme fra ham selv i følge hans selvoppfyllende

profeti: – Hvis folk prøver å

stresse meg, slår det motsatte ut.

EM kortbane 2003 i Dublin,

markerte Alex sitt gjennombrudd.

Startet med

svømming i California

Det var altså i California at Alex begynte

å prioritere svømming, der det var helt

normalt å trene 6 ganger i uken allerede

i 8-9års-alderen. Han klarte også å kvalifisere

seg til Regional Finals, men fordi

familien skulle flytte tilbake til Norge,

fikk han ikke vært med. Det var vanskelig

for ham å omstille seg til det norske

systemet igjen, der han da var for ung til

å konkurrere. Han hadde allerede ganske

bra treningsgrunnlag, hadde opparbeidet

konkurranseinstinkt og var vant med de

tøffe omstendighetene i USA. Han ville

konkurrere i Norge også, men fikk bare

være med på rekruttstevner.

– Det var en stor overgang, sier han, og

påpeker at det var kjedelig når alle fikk

lik premie. Løsningen på dette problemet

ble Sverige, der han fikk konkurrere

og samtidig kjempe om premiene.

Et annet problem som oppstod noen år

senere, var at han alltid var minst i sin

årsklasse siden han er født på slutten av

året. Dette merket han spesielt da han

kvalifiserte seg til ÅM i 13-14års-alderen.

Han husker godt denne perioden der

han nesten avsluttet karrieren sin. Fra å

være vant med å gjøre det ganske bra,

følte han at han ikke fikk noe fremgang.

Og det var ikke gøy når han kunne se at

de andre i hans årsklasse var mer utviklet

og svømte fra ham.


– Det var rett før jeg sluttet, påpeker han,

– men miljøet i klubben var veldig bra -

de holdt meg gående, og jeg bestemte

meg for å fortsette med svømmingen.

Tilfeldighetene råder

Aleksander Hetland reflekterer tilbake til

den tøffe tiden og tilføyer – det er ofte tilfeldigheter

hva man gjør, sier han, før han

legger til at svømming egentlig er ganske

kult når det går bra. Tidligere likte han

ikke å trene, men han dro som regel fordi

han følte at han måtte. Han ville ikke

skuffe treneren, men heldigvis var det før.

Nå har han det gøy på trening, noe han

mener er et resultat av at han har klart å

holde bra kvalitet over en lang periode.

Sondre Solberg og

Bærumsvømmerne

I 2001 begynte han å trene med Sondre

Solberg i Bærumsvømmerne igjen, der

de satte seg ned og bestemte treningsopplegget

sammen. Alex skulle ned i

treningsmengde, der kvaliteten skulle

være skikkelig bra. Det er de to siste

årene at han har hatt mest fremgang,

noe som har gitt ham motivasjon og lyst

til å gjøre det bra på trening.

Det glimter i øynene når han forteller:

– Det er først nå jeg begynner å skjønne

at det er viktig hvordan man trener, at

man må trene bra i lengre perioder, og at

det alltid er ting man kan gjøre bedre. Jeg

har gjort 10.000m-økter før, men det var

bare gjennomføring, sier han. Nå føler han

at han hele tiden har kontroll på treningen,

der kvaliteten er bra. – Det er sinnsykt

stor forskjell å komme på trening og bare

ville bli ferdig, i motsetning til å komme

og ville gjøre det bra, påpeker han.

bestemte meg før en trening at "søren,

det skal jeg slå", og tok på meg konkurransebuksen.

Jeg gikk ned i garderoben

og gjorde stevneoppvarming. Nå gjelder

det, tenkte jeg, og svømte på 2.03!

Må være tilstede

Det ville blikket hans er tilstede, for bare

et lite sekund, før han fortsetter;

– Poenget er at man må være skikkelig

tilstede i treningen, og sette mål for

hver trening. Når man da kommer til

konkurransen og gjør akkurat det

samme man har trent på, så blir man

mindre nervøs!

Viktig med rutiner

Det er slike treninger som gir selvsikkerhet,

noe Alex virker å ha mye av for

tiden. Han vet hva han gjør og "har kontroll",

som han selv sier. Men da han var

med på sitt første EM i 2002 fikk han en

Gjennomslag

på kortbane-EM 2003

Under siste EM ble han overrasket igjen,

men denne gangen av en helt annen

grunn. Han gjorde alle sine vanlige rutiner;

samme oppvarming, riktig antall

kick, samme vending som han var vant

til. Da han hadde fullført sitt løp, 100m

IM, sto alle de norske oppreist på tribunen

og klappet. Aleksander skjønte ingenting.

Han hadde da ikke gjort noe spesielt,

tenkte han. Det viste seg at han

hadde svømt på 54,75 og satt norsk

rekord. Dette var et sekund bedre enn

han hadde før løpet.

– Jeg tar ut alt jeg har hele tiden, uansett

hvilke stevne jeg konkurrerer i, sier

han, før han fortsetter – og det at jeg

klarer å svømme jevnt hele året har

gjort meg til en bedre svømmer.

Sterk mentalt

Alex liker seg best på de harde treningene,

der han kan få frem konkurranseinstinktet

og gi alt. Det er da også lettere å

mobilisere og prestere. De fleste har nok

sett det ville blikket hans, når han klasker

til kroppen sin og lager noen hissige

stønn før han behersket går ned i stilling

før start. "Alex er klar", tenker man, og

bare vet at han kommer til å gjøre det

bra. Dette er en av hans beste egenskaper,

nettopp å gi alt når det gjelder. For å

forberede seg best mulig, gjør han treningen

om til stevnesituasjon mentalt.

– Jeg godtar ikke dårlige tider, sier han

overbevisende, og kommer med et

eksempel: – Beste treningstiden min på

200m IM var 2.05-2.06 før. For ikke så veldig

lenge siden knuste jeg den tiden. Jeg

På Café Sjakk Matt finner Alex roen til å reflektere

liten overraskelse, selv om han hadde

forestilt seg så bra som mulig på forhånd

hvordan det skulle bli. Bildene han hadde

i hodet var helt annerledes enn det han

så, og da han svømte sitt første løp (50m

butterfly på stafett) gjorde han alle feil,

deriblant bom på vending og innslag.

Han fikk det smellet han trengte, og

bestemte seg for at han på neste løp

skulle bare drite i alt rundt seg og gjøre

de rutinene han var vant til. Resultatet

ble at han perset med over 1 sekund på

100m IM og satte norsk rekord.

– Siden den opplevelsen, gjør jeg alltid de

samme tingene som jeg er vant til, uansett

stevne, og da er det større sjanse for

at jeg får ut det jeg har, understreker han.

OL-deltagelse i 2008

Han har selvtillit. Han kan prestere. Og

han klarer å holde treningen jevnt, med

sjeldne avbrudd. Det er noen viktige kvaliteter

han tar med seg videre i utviklingen.

Drømmen er å fortsette progresjonen

han har hatt til nå, og komme til OL i

2008. Men han tenker ikke så mye på de

langsiktige målene, der OL heller ikke et

mål i seg selv, ikke ennå iallefall.

– Det er lettere med kortsiktige mål, sier

Aleksander, og jeg har inntrykk av at han

foretrekker å ta en ting av gangen. I

disse dager EM i Madrid unnagjort, deretter

er det VM i Indianapolis, USA, i

oktober.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 27


[Stup]

Juniorstuperne

Norsk stup opplever en

god fremdrift for tiden, og

har satset mye på å bygge

opp et solid juniorlandslag.

I senior-NM i Stavanger

i mars, viste juniorene

solide takter, og markerte

seg med gode resultater.

BO NORSENG [TEKST]

DAG BERGSLIEN [FOTO]

Torgeir Birgersen fra Trondheim Svømme-

& Livredningsklubb (TS&LK) gjorde rent

bord i herreklassen. Torgeir er egentlig

stuptrener, men han er faktisk mer elegant

i utførelsen sin nå enn tidligere år da han

kun stupte aktivt. I Timo Klamis USA-fravær

benyttet han muligheten, og gikk seirende

ut på alle tre høyder samt i synkron-stup

sammen med klubbkamerat Marcus Kristensen.

De yngste på god vei

Blant de yngre er det spesielt verdt å

merke seg Espen Gilje Bergslien (14) fra

Stavanger Stupe Club. Han er første års B-

stuper, og fikk sin første seniormedalje

(bronse) i et norsk mesterskap, på 1m,

markerte seg i senior-NM

etter Lars Morten Eid (17) fra Sandefjordstuperne,

som nå er tilbake for fullt etter

en "fotballpause".

Espen Gilje Bergslien begynner å få en fin

eleganse, brukbar vanskelighetsgrad og tilnærmet

perfekte nedslag. Også Lars Morten

Eid vinner bra på sin elegante utførelse.

Christian Lycke (18) fra Bærum Stupklubb

er siste års A-stuper, og Kristoffer Jørgensen

(16) fra Bergen Stupeklubb, er første

års A-stuper. Det skal bli spennende å følge

disse to fremover, og begge kan bli suverene

tårnstupere.

Christian Lycke noterte seg for bronse på

3m og sølv i tårnet, mens Kristoffer Jørgensen

fikk bronsen i tårnet. Dette er to tøffe

gutter som kjører høy vanskelighetsgrad.

Tøffe jenter

På spinnesiden er det først og fremst

Jorunn Marie Madland (18) fra Kristiansand

Stupeklubb (gull på 3m og i tårnet), og

Ragnhild Skuthe (18) fra Stupklubben

Spinn (gull på 1m), som fører an tonen.

Ragnhild har begynt å sette stupene sine

veldig bra, og har en fin eleganse, og scorer

mye på det. Hun har litt enklere program

enn Jorunn Marie.

Jorunn Marie Madland ble beste kvinnelige

stuper i NM.

navn å merke seg. Hun kjører et virkelig

tøft program som første års A-stuper, og

spesielt i tårnet kan vi vente å høre mye

om Marielle også internasjonalt etter hvert,

selv om det ikke satt helt denne gangen.

Torgeir Birgersen ble beste mannlige

stuper i NM.

Jorunn Marie har begynt å kjøre et rimelig

tøft program som siste års A-stuper, og selv

om de vanskeligste stupene ikke sitter helt

perfekt ennå, er hun er så definitivt på god

vei.

Det er positivt at utøverne på spinnesiden

nå kjører stup som man trenger for å

hevde seg internasjonalt. Begge A-jentene

har da også gått over landslagskravet på

senior-nivå.

June With (15) fra Bærum Stupeklubb

noterte seg for bronsen på 3m, og sølvet i

tårnet. Hun er andre års B-stuper, og absolutt

på vei oppver. Marielle Johansen Vathne

(16) fra Bergen Stupeklubb er et annet

Hilde Lerøy Myrvold (15) fra samme klubb

kjører også et tøft program, og fikk en fin

bronse i tårnet. Siste damemedalje gikk til

Katrine Røed fra Spinn på den laveste høyden.

Synkronkonkurransene for damer ble vunnet

av Marielle Johansen Vathne og Hilde

Lerøy Myrvold. Disse jentene begynner virkelig

å bli et flott synkronpar.

Under NM i Stavanger ble det forøvrig for

første gang under et norsk mesterskap i

stup, rigget til en storskjerm i svømmehallen

som ga publikum alle stup i repetisjon,

- et svært populært og vellykket arrangementstriks.

28 [NORSK SVØMMING 2/2004]


NCAA-finalen

[Stup]

Timo Klami i

Kristiansand-stuperen Timo

Klami (23) var nylig kvalifisert

for finalen i NCAA -

denne prestisjetunge konkurransen

i USA - hvor

svært mange av verdens

beste stupere deltar. Timo

kom for første gang til finalen

i NCAA i USA, og stupte

både 1 og 3m.

BO NORSENG [TEKST]

KRISTIANSAND STUPEKLUBB [FOTO]

Selv om Timo Klami var kvalifisert for

EM-detagelse i Madrid i disse dager,

måtte han på grunn av kollisjon med

den avsluttende eksamen ved sitt universitet

i USA, dessverre takke nei til

dette mesterskapet.

7.-plass i NCAA

I NCAA rett før påske, kapret sørlendingen

7.-plassen i 3m-finalen. Etter semifinalen

lå han på en 5.-plass, men falt

dessverre ned på en 7.-plass i finalen

fordi han åpnet sin 3,5 forlengssalto litt

for tidlig, og kun fikk karakteren 5,5.

Dette ene stupet ødela en del for ham

med hensyn til å holde på 5.-plassen.

Klami som stuper for University of Iowa,

noterte seg for 585,80 poeng. Til

Timo Klami kvalifiserte

seg for første gang til

finalen i NCAA.

sammenligning var EM-kravet på 540

poeng (11 stup). Seieren på denne høyden

gikk til Joona Puhakka på 647,30.

Alle de fem beste noterte resultater over

600 poeng.

I Big Ten i vinter noterte Timo seg for

608,15 poeng og ny rekord - et resultat

som ville gitt ham 5.-plassen han lå på

etter semifinalen i NCAA.

På den laveste svikthøyden gikk det

imidlertid ikke fullt så bra. Her ble det

kun 283,05 poeng mot hans personlige

rekord på 342,20 fra det Svenska Mesterskapet

tidligere i år.

Spillemidler til idrettsformål

ble fordelt i statsråd

30. april, og det ble bl.a.

avsatt 10 mill. kroner til

idrettsutstyr. Dette er en

dobling fra året før.

Flytter hjem fra USA

Timo Klami ser nå frem til å flytte hjem

til Norge igjen til høsten, og utfordringen

for vår stup-ener og kretsen rundt

ham, blir nå å få til tilfredsstillende treningsmuligheter

og støtteapparat hjemme

i Kristiansand. Målsettingen for Timo

er å kunne forbedre sin posisjon som

internasjonal stuper, og stabilisere seg

på over 600 poeng.

Neste store stupkonkurranse for Timo

Klami, er Roma Grand Prix siste helgen i

mai måned.

Fordobling av spillemidler til idrettsutstyr

Spillemidler til idrettsutstyr er en prøveordning

på tre år, og allerede ved

første års fordeling kom det inn søknader

på vel 60 mill. kroner. Det er

idrettslag, kretser og særforbund som

kan søke om midler over denne tilskuddsposten,

og Norges Idrettsforbund

og Olympiske Komité står for

rammefordelingen til særforbundene.

– Tallet på søknader som kom inn i fjor,

viser at det er et stort behov for utstyr

til idrettsaktivitet. Jeg er glad for å

kunne doble tilskuddet i år, sier statsråd

Valgerd Svarstad Haugland.

– Sammen med NIF har vi også blitt

enige om kriterier for hvilke type utstyr

som skal prioriteres. Det er bra at vi nå

kan bidra enda sterkere til å gi utstyr

til aktiviteter for barn og unge, sier

statsråden.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 29


[Stup]

Stuplandslaget måles mot

Europatoppen

Verginia

Cup i Athen

Fem stupere ble tatt ut til

å representere Norge i

Verginia Cup 2004.

Jeanette Cecilie Falla

(Bærum), Amund Nordahl

Gismervik (Pingvin), Bård

Madland Skeie (Pingvin),

Espen Valheim (Pingvin)

og Eirik Valheim (Pingvin).

Trener var Oskar

Fuglestad (Pingvin).

Norsk stup satser stort på juniorene for tiden, og de

som hadde klart landslagskravet i sine klasser, fikk tilbud

om deltagelse i et stort internasjonalt stevne i

Aachen. Ikke mindre enn 17 norske utøvere deltok i

denne age group A-, B- og C-konkurransen - med gode

resultater. – Norsk stup er så definitivt på positiv fremmarsj

for tiden. Det jobbes meget bra i klubbene, og

seriøsiteten har økt betraktelig, sier gjenvalgt stuputvalgsleder

Inger Reine til Norsk Svømming.

BO NORSENG [TEKST]

DAG BERGSLIEN/PAUL JOACHIM THORSEN [FOTO]

De beste stuperne både i Europa og store

deler av Asia, ikke minst fra Kina, 22

nasjoner og mer enn 200 stupere i alt,

deltok i Tyskland etter påske. Dette er en

tøff konkurranse med meget høyt nivå.

Disse er våre yngste landslagsstupere,

og det var første gang de representerte

Norge. De gjorde det meget bra

i sin første store internasjonale konkurranse,

og stupte alle opp mot eller

over landslagskravet for deres klasse.

Resultatmessige var stuperne fornøyd

med to fjerdeplasser (Bård Madland

Skeie og Eirik Valheim), to femteplasser

(Eirik Valheim og Jeanette Cecilie

Falla) og tre sjetteplasser (Jeanette

Cecilie Falla og Amund Nordahl Gismervik).

Det var tross alt det første

internasjonale stevnet disse ungdommene

deltok på.

Nivået opp til vinnerne er ikke uoverkommelig

for de norske stuperne. De

har stupene inne, men trenger den

siste finpussen for å nå medaljeplass.

Stup-Norge ser her et stort potensiale,

og dette er stupere som har helt

klare mål om å klare medaljer i internasjonale

konkurranser.

Spesielt spennende var det å se de yngste

av deltagerne våre (klasse C) som

alle stupte over landslagskravet. Jeanette

Cecilia Falla fra Bærum, Eirik og Espen

Valheim samt Bård Madland Skeie fra

Pingvin. De fikk alle fine resultater og

gode plasseringer i det harde selskapet.

Ellers noterer vi oss at A-stuper Marielle

Johansen Vathne fra Bergen Stupeklubb

imponerte ved å stupe bedre enn landslagskravet

i tårn, og det er spesielt

imponerende i en så stor internasjonal

Stup i Tyskland: Rogaland er stekt representert

på stupkartet, og her ser vi f.v.

Espen Gilje Bergslien (SSC), Bård Madland

Skeie (Pingvin), Kjetil Straum Vestvik

(Randaberg) og Eirik og Espen Valheim.

konkurranse. Også B-stuper Espen Bergslien

fra SSC stupte bedre enn kravet på sin

3m-konkurranse. Stupere som June With,

Bærum, og Hilde Lerøy Myrvold, Bergen,

må også fremheves i B-klassen. De passerte

også landslagskravet.

Nå står først junior-NM i Bergen

på programmet i Bergen Kristi

Himmelfartshelgen, før stup-

Norge møtes til dyst i Frognerbadet

rett etter St.Hans til årets

sommer-NM. Dernest følger nordisk

mesterskap senior i juli

(Stockholm), og nordisk junior i

september (Gøteborg).

Stuplandslaget gjorde god innsats

i den internasjonale konkurransen

i Tyskland.

30 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Team Oslo

SK Speed – IL Varg

Team Oslo er et elitesamarbeid mellom SK Speed og IL Varg. F.o.m. 01.08. 2004 vil vi iverksette

prosjektet Team Oslo som en ren elitesatsing, og gjennom høsten 2004 vil vi forberede etableringen

av eliteklubben Team Oslo. Denne er planlagt etablert f.o.m. 01.01.05.

Hovedintensjonen med denne satsingen er å legge til rette for et treningsmiljø for utøvere som har ambisjoner

om å hevde seg både nasjonalt og internasjonalt i de kommende årene.

Samarbeidet mellom våre to klubber er allerede initiert ved at Prosjekt Team Oslo, d.v.s. SK Speed og IL Varg,

har sagt seg villige til å være tekniske arrangører for sommerens langbane-NM på Tøyenbadet i Oslo.

Vi søker derfor –

Vi tilbyr –

Du bør –

• en elitetrener med veiledningsansvar for begge moderklubber i 100% stilling

• en assistenttrener i deltidsstilling

• en ”historisk” mulighet til å være med på å etablere en ny svømmeklubb i østlandsområdet

• samarbeide med et styre som har visjoner for framtida og villighet til å søke

kreative løsninger

• arbeidsoppgaver som er knyttet til en rendyrket elitesatsing

• mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon gjennom utarbeidelse av målformuleringer

for Team Oslo

• konkurransedyktig lønn

• inneha en solid kunnskap om, og kjennskap til, trening og svømming på høyt nivå

– nasjonalt og internasjonalt

• være innovativ, kunne motivere, inspirere og trekke det beste ut av hver enkelt

utøver i elitesatsingen

• ha gode samarbeids – og samhandlingevner

• kunne gi kvalitetsveiledning til styrene og trenerne i moderklubbene når dette er

nødvendig.

Interessert? Kontakt:

Trygve Ravn – 90 08 55 38 eller Egil Skaar – 90 17 29 02

leder SK Speed

leder IL Varg

Ytterligere svømmefaglig informasjon: Bjørn Soleng, generalsekretær NSF

Frist:

Snarest


16. Charlotte Kausland Vestkantsv. 2284p

17. Tine Lise Kårstad Bergens SC 2266p

18. Ina Christiansen Poseidon 1939p

16. Linda Merete Haugen IL Norodd 1924p

17. Victoria S. Løken Aalesund SLK 1730p

18. Oda J. Midtun Arna SLK 1574p

Bildene viser medaljevinnerne

i samtlige årsklasser (f.v. nr. 2, 1, 3).

Alle fotos; Bo Norseng.

Jenter 1988

1. Siri Brækkan Rørvik SLK 3261p

2. Katharina Stiberg Bjerkvik SK 3102p

3. Rebecca Johnsen Åstveit SK 3003p

4. Kassandra Olsvik Delfana 2944p

5. Elisabeth Førland Madla SK 2857p

6. Heidi Vainio Gjøen Lambertseter SK 2828p

7. Margrete Ulvestad Molde SLK 2785p

8. Lene Haugsgjerd Delfana 2684p

9. Marie Pettersen Rørvik SLK 2684p

10. Maren Kvalvaag Lambertseter SK 2671p

11. Susanne Gabrielsen Bærumsvømmerne 2571p

12. Siri Grindvik Rørvik SLK 2542p

13. Pauline Smestad Asker SK 2537p

14. Monica Finnøy Aalesund SLK 2532p

15. Charlotte Johannessen Moss SK 2461p

16. Erika Framholt Kongstensvøm. 2404p

17. Marte Try Lørenskog/Rælingen 2261p

18. Victoria Croker Bærumsvømmerne 922p

19. Jaqueline M. Anderson Bærumsvøm. 843p

Jenter 1990

1. Ina Marleen Holm Madla SK 3320p

2. Monica Johannessen Karmøy SK 2929p

3. Ingrid Honerød Antonsen Skjetten 2895p

4. Elise Nygaard Martinsen Haldens SK 2867p

5. Cecilie Johannessen Karmøy SK 2797p

6. Maren Allum Poseidon 2599p

7. Andrina Heldal Åstveit SK 2578p

8. Monica Fylling Kongstensvøm. 2562p

9. Maria Farestveit Åstveit SK 2535p

10. Trine A. Olsen Fauske SK 2481p

11. Cecilie Lorgen Lübbe Aalesund SLK 2443p

12. Kristine Mella Bærumsvømmerne 2430p

13. Tale Fiskerstrand Gjørtz Aalesund SLK 2399p

14. Trine Midtun Arna SLK 2378p

15. Maren Teige Bergen SLK 2356p

16. Mai Linn Hanslien Stavanger Vannpolo 2214p

17. Anette Fosby Kongstensvøm. 2187p

18. Amanda Barsten Molde SLK 1922p

Jenter 1991

1. Line Løvberg Lambertseter SK 2885p

2. Marte E. Brinchmann Moss SK 2563p

3. Sara Pettersen Fauske SK 2543p

4. Julie Borgen Kongstensvøm. 2498p

5. Ingrid N. Knutzen Lambertseter SK 2479p

6. Clarissa van Rheenen Skjetten 2398p

7. Katrin Karlsen Borgen Fauske SK 2370p

8. Christina Svensson Skjetten 2362p

9. Mari Singstad Vestbyen IL 2232p

10. Line Heiberg Karmøy SK 2219p

11. Ina Lee Johansen Kristiansand SA 2217p

12. Lill Tone Brekke Hamar IL 2201p

13. Elisabeth H. Svensson Ski SK 2165p

14. Malin Frestad Kristiansand SA 2137p

15. Ane J. Midtun Arna SLK 2117p

Jenter 1992

1. Tonje Holm Madla SK 2257p

2. Siri N. Andersen Haldens SK 2203p

3. Lena Maria Furali Haugesund SK 2139p

4. Ingse Bergh Monsen Bergens SC 2108p

5. Irene Ø. Fosse Karmøy SK 2106p

6. Terese Fosby Kongstensvøm. 2029p

7. Andrea Tandberg Kongstensvøm. 1943p

8. Benedicte Kausland Vestkantsvømmerne 1846p

9. Elin Slaatmo Hamar IL 1822p

10. Emilie Hellerud Lambertseter SK 1751p

11. Irmelin Heiberg Pedersen 92 Åstveit SK 1749p

12. Kristine Dalen IL Varg 1665p

13. Henriette With Bjørnstad Ski SK 1661p

14. Ragnhild Søfteland Bergens SC 1638p

15. Siri Anette Sønju Øvre Eiker SK 1625p

16. Emma Isdahl Kolbotn IL 1624p

17. Maria W. Hollund Karmøy SK 1565p

18. Hanne Søfteland Delfana 1431p

Gutter 1987

1. Andreas D. Johnsen BS/Delfana 3197p

2. Alexander Broberg Skeltved Tromsø SK 3140p

3. Alf-Ole S. Davidsen NTG/Sortland SLK 2996p

4. Mikkel B. Sanderud Hamar IL 2992p

5. Gard Myrmel Sæle Bergens SC 2876p

6. Lars Kristian Allum Poseidon 2759p

7. Kim Nilsen Lambertseter SK 2722p

8. Stian With Bjørnstad NTG/Ski SK 2641p

9. Sindre Røysi Hamar IL 2602p

10. Espen Singstad Vestbyen IL 2508p

11. Njål Falch Kolbotn IL 2503p

12. Dan Magnus Skibrek Øvre Eiker SK 2456p

13. Ole Evanger Delfana 2437p

14. Magnus Bru Asker SK 2416p

15. Thomas Ole Fadnes Stavanger SC 2364p

16. Alexander Mokkelbost Vestbyen IL 2344p

17. Eivind Øksnevad Skjetten 2327p

18. Rune Eliassen Vennesla SK 2242p

Jenter 1989

1. Karoline B. Sanderud Hamar IL 3204p

2. Charlotte Thorsen Lambertseter SK 3100p

3. Elise Utne Narvik SK 3073p

4. Dea Nykrem Bergens SC 2850p

5. Ina Kr. Pedersen Moss SK 2846p

6. Terese Skomsøy Ski SK 2828p

7. Ida Christine Hansen Skjetten 2725p

8. Tonje E. Langvik Stavanger SC 2630p

9. Terese Langlo Eidsvoll SK 2615p

10. Oda M. Reiertsen Nedre Eiker SK 2575p

11. Kathrine Ø. Fosse Karmøy SK 2484p

12. Tonje L. Johnsen Lambertseter SK 2411p

13. Mari Bratteteig Molde SLK 2402p

14. Maria Øen Bergens SC 2399p

15. Anne Haugvaldstad Randaberg IL 2320p

Beste utøvere i hver klasse - enkeltresultat, ÅM

Beste gutt 92 - Sverre Næss Haldens SK 400m fri 4,38.99 484p

Beste jente 92- Terese Fosby Kongstensvømmerne 400m fri 5,01.46 516p

Beste gutt 91- Christian Thorsen Lambertseter SK 400m fri 4,41.89 469p

Beste jente 91- Line Løvberg Lambertseter SK 400m fri 4,41.55 633p

Beste gutt 90- Håkon Aleksander Vik Haldens SK 400m fri 4,18.88 606p

Beste jente 90 - Ina Marleen Holm Madla SK 200m medley 2,24.84 711p

Beste gutt 89- Martin Skramstad Elverum IL 400m fri 4,20.77 593p

Beste jente 89- Charlotte Thorsen Lambertseter SK 200m bryst 2,36.92 728p

Beste gutt 88 - Robin Palm Sarpsborg IL 200m bryst 2,24.59 675p

Beste jente 88 - Rebecca Johnsen Åstveit SK 400m fri 4,32.87 696p

Beste gutt 87 - Andreas D. Johnsen BS/Delfana 200m medley 2,10.97 691p

32 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Gutter 1988

1. Robin Palm Sarpsborg IL 2941p

2. Ronnie Anstensen Skjetten 2814p

3. Ole-Wilhelm Norseng Hamar IL 2710p

4. Olav-Mikal Furali Haugesund SK 2699p

5. Jørgen Møllerop Madla SK 2693p

6. Vegard Høiberg Haugesund SK 2691p

7. Øivind A. S. Reinertsen Kristiansand SA 2680p

8. Karsten Johannessen Karmøy SK 2644p

9. Martin Robertsen Kongstensvøm. 2593p

10. Raymond Dybvik Kolbotn IL 2586p

11. Kjetil Lilleland Haugesund SK 2563p

12. Petter Fagelund Nedre Eiker SK 2468p

13. Thomas Robson Bergen SLK 2437p

14. Christoffer Sørstrand Æsøy Florø SLK 2420p

15. Sven Hove Stavanger SC 2399p

16. Lars Andre Tolås Randaberg IL 2294p

17. Ketil Huffman Stavanger SC 2223p

18. Tim K. Nilo Sandefjord SK 2085p

13. Alexander B. Havre Mandal SK 1918p

14. Geir T. Kristiansen Larvik SK 1895p

15. Andre Robstad Vennesla SK 1841p

16. Sindre Eilertsen Lambertseter SK 1825p

17. Christian B Bergersen Lørensk./Ræling. 1653p

18. Anders Tandberg Kongstensvøm. 1365p

3. Kristoffer Nygaard Martinsen Haldens SK 1514p

4. Espen Halhjem Delfana 1387p

5. Mats Steinseth Gjelleråsen IF 1369p

6. Sindre Lilledahl Haugesund SK 1336p

7. Tore Skauge Bysting Lørenskog/Ræling. 1321p

8. Kenneth Bakkehaug Sørreisa SK 1301p

9. Marius Kinge Bærumsvømmerne 1233p

10. Haakon M. Haga Kirkenes 1222p

11. Lavrans Veierø Solli Bergens SC 1219p

12. Truls Vikane Bergen SLK 1125p

13. Jonas Kirkeberg Jostad Gjøvik SK 1090p

14. Joachim Olsen Haldens SK 1088p

15. Marius Nekkøy Karstad Florø SLK 1067p

16. Per Simen H. Gandrud Sarpsborg IL 997p

17. Tord Eirik Seyffarth Mandal SK 737p

18. Stian Lørdahl Kongstensvøm. 539p

Lambertseter beste klubb i ÅM

Joacim Lilleåsen (t.v.) og Nils Uno Davidsen

kunne heve sjekken på kr. 5.000,- til

beste klubb i ÅM nasjonal finale i Porsgrunn.

Beste klubb ÅM:

Gutter 1989

1. Erik Bratbakk Lambertseter SK 2599p

2. Øystein R. Hetland Bærumsvømmerne 2552p

3. Martin Skramstad Elverum IL 2506p

4. Daniel Pettersen Lillehammer SK 2468p

5. Ruben Furali Haugesund SK 2468p

6. Jonas Prestmo Bergens SC 2413p

7. Eirik Undseth Hansen Bærumsvøm. 2391p

8. Petter Braarud Kolbotn IL 2254p

9. Eirik Ravnan Gjøvik SK 2219p

10. Ole Andreas Kolaas Delfana 2188p

11. Emil Brennløkken Kristiansund SLK 2160p

12. Lars Andreas Andreassen Tverlandet IL 2092p

13. Bernt M. Seyffarth Mandal SK 2083p

14. Kim Andre Skaug Tverlandet IL 2065p

15. Mads V. Steffensen Arna SLK 2058p

16. Martin Steffensen Arna SLK 2002p

17. Sten Marius Holmen Ski SK 1997p

18. Maxim Christensen Kristiansand SA 1975p

Gutter 1990

1. Marcus Tesdal Åstveit SK 2583p

2. Stian Andreas Evja SK Speed 2453p

3. Håkon Aleksander Vik Haldens SK 2402p

4. Martin Åsheim Lørenskog/Rælingen 2338p

5. Hans Jacob L. Koefoed Bergens SC 2311p

6. Øyvind Kalvø Delfana 2291p

7. Jørgen Robertsen Kongstensvøm. 2160p

8. Joar S. Grannes Sandnes SLK 2115p

9. Kjetil Steen Rostad Sunndal SLK 2029p

10. Christopher M. Anderson Bærumsvøm. 2017p

11. Christer K. Kvam Øvre Eiker SK 1985p

12. Carl-Fr. J. Schønhardt Bergens SC 1979p

Gutter 1991

1. Christian Thorsen Lambertseter SK 2052p

2. Andreas Linnerud Bærumsvømmerne 1896p

3. Bjørn Emil Evensen Gjøvik SK 1801p

4. Christer M. Hagen Fauske SK 1770p

5. Carl Andreas Wathne Asker SK 1663p

6. Erlend Hagen Sortland SLK 1617p

7. Haakon Rogne Lønning Vestkantsv. 1611p

8. Ola Erlandsen Tryggstad Molde SLK 1609p

9. Jan Alexander Bakke Asker SK 1571p

10. Sebastian Stordal Delfana 1462p

11. Sindre Johansen Sortland SLK 1420p

12. Sigvart Evjen Vestbyen IL 1412p

13. Vegard Løvberg Bærumsvømmerne 1398p

14. Erling Brattelid Mjøs Sola SK 1320p

15. Bjarte Ravndal Sola SK 1284p

16. Marius Malvik Sunndal SLK 1226p

17. Sindre Søderlund Vestbyen IL 1222p

18. Aleksander Bjerke Bærumsvømmerne 337p

Gutter 1992

1. Sverre Næss Haldens SK 2207p

2. Ole Martin Ree Sola SK 1515p

1 Lambertseter SK 29

2 Haldens SK 23

3 Madla SK 18

4 Hamar IL 14

5 Åstveit SK 11

Haugesund SK 11

Bergens SC 11

8 Skjetten Svømming 10

Bærumsvømmerne 10

10 Karmøy SK 9

11 Sarpsborg IL 7

Rørvik SLK 7

Bergensvømmerne 7

Moss SK 7

Fauske SK 7

Delfana 7

17 SK Speed 5

Tromsø SK 5

Bjerkvik SK 5

Sola SK 5

Sortland SLK 5

22 Gjøvik SK 4

Elverum IL 4

Narvik SK 4

Kongstensvømmerne 4

26 Lillehammer SK 3

Lørenskog/Rælingen 3

28 Gjelleråsen IF 2

Asker SK 2

Poseidon 2

31 Ski SK

[NORSK SVØMMING 2/2004] 33


NM senior stup, Stavanger

Herrer 1 meter

1. Torgeir Birgersen, TS&LK, 238,45

2. Lars Morten Eid, Sandefjordstuperne, 236,30

3. Espen Gilje Bergslien, SSC, 216,50

4. Marcus Kristensen, TS&LK, 208,85

5. Gunnar Brøntveit, Bærum Stupklubb, 208,30

6. Tor Magnus Eid, Sandefjordstuperne, 204,75

7. Christian Lyche, Bærum Stupklubb, 203,95

8. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupekl., 202,05

9. Arvid Sundheim, Pingvin Stupklubb, 197,50

10. Petter A. F. Holø, Bergen Stupeklubb, 185,05

11. Halvor Rønning, Bergen Stupeklubb, 166,90

12. Thomas Fagerli, Bergen Stupeklubb, 126,25

Herrer 3 meter

1. Torgeir Birgersen, TS&LK, 437,80

2. Gunnar Brøntveit, Bærum Stupklubb, 434,05

3. Christian Lyche, Bærum Stupklubb, 420,45

4. Espen Gilje Bergslien, SSC, 349,35

[Miniportrett]

Navn Maren Allum

Årsklasse 1990

Klubb Poseidon SK, Porsgrunn

Trener Jan Inge Nilsen og Bjørn Moen

Bakgrunn Begynte på babysvømming,

senere BS-kurs, og så i svømmeklubben

for 5-6 år siden. Tredje sesong i A-

gruppa nå.

Trening 6-7 ganger i uka a 2 timer,

kun kvelden bortsett fra lørdag morgen.

I tillegg 2 basistreninger i uka

etter svømmetrening. 5-6.000m pr.

pass - totalt ca. 35.000m i uka.

5. Arvid Sundheim, Pingvin Stupklubb, 343,15

6. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupekl., 333,20

Følgende gikk ut i semifinalen.

7. Petter A. F. Holø, Bergen Stupekl., 283,40

8. Jarl Einar Espeseth, SSC, 255,35

Følgende gikk ut i forsøket.

9. Thomas Fagerli. Bergen Stupeklubb, 134,25

10. Halvor Rønning, Bergen Stupeklubb, 88,25

Herrer Tårn (5 meter)

1. Torgeir Birgersen, TS&LK, 366,55

2. Christian Lyche, Bærum Stupeklubb, 349,70

3. Kristoffer Jørgensen, Bergen Stupekl., 327,35

4. Marcus Kristensen, TS&LK, 324,85

5. Arvid Sundheim, Pingvin Stupklubb, 306,85

6. Halvor Rønning, Bergen Stupeklubb, 238,95

Følgende gikk ut i semifinalen.

7. Espen Gilje Bergslien, SSC, 271,40

8. Petter A. F. Holø, Bergen Stupeklubb, 270,30

Følgende gikk ut i forsøket.

9. Thomas Fagerli, Bergen Stupeklubb, 144,10

Damer 1 meter

1. Ragnhild Skuthe, Stupklubben Spinn, 189,25

2. Jorunn M. Madland, Kristiansand Stupkl., 175,70

3. Katrine Røed, Stupklubben Spinn, 167,35

4. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb, 157,80

5. June Witt, Bærum Stupklubb, 154,95

6. Evy Nergård, Hamar IL, 152,70

7. Cecilie Grødem Johnson, Pingvin, 134,80

8. Hilde Salvesen, Bærum Stupklubb, 131,35

9. Marthe Myrtvedt, Stavanger Stupe Club, 128,40

10. Hilde L. Myrvold, Bergen Stupeklubb, 126,95

11. Kristina K. Kalnæs, Bærum Stupklubb, 123,00

12. Ann-Catrin Løland, Pingvin Stupklubb, 118,25

13. Sigrid Torjussen, Kristiansand Stupkl., 117,90

14. Ellen S. Nordaas, Kristiansand Stupkl., 117,80

15. Vibeke Grødem Johnson, Pingvin, 113,85

16. Kelsey C. Jørgensen, Bergen Stupekl., 103,20

18. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb, 93,15

Damer 3 meter

1. Jorunn M. Madland, Kristiansand Stupekl. 355,35

2. Ragnhild Skuthe, Stupklubben Spinn, 340,75

3. June Witt, Bærum Stupklubb, 310,10

Svømmehall Heistadhallen (25m) i

Porsgrunn.

Mål for sesongen ÅM-finalen på hjemmebane

i Kjølneshallen. Var godt fornøyd

med resultatene, og beholdt 6.-

plassen sammenlagt. Satte pers på

100m butterfly og 200m bryst.

Resultater i ÅM-finalen

100m butterfly nr. 10 - 1.14,16

200m bryst nr. 13 - 3.00,73

400m fri nr. 7 - 4.49,40

200m rygg nr. 4 - 2.32,92

200m IM nr. 10 - 2.39,94

Sammenlagt nr. 6 med 2.599 poeng

Favorittøvelse og pers

200m rygg 2.32,92

Hvorfor svømming? Gøy å treffe nye

svømmere, og har mange gode venner

i svømmemiljøet fra hele landet.

Esbjerg og Mjøs-Svøm er neste store

stevner. Deretter blir det treningsleir i

Fagerstad sammen med bl.a. IL Varg.

Var i Fagerstad i fjor også. Er kvalifisert

for flere øvelser i langbane-NM junior,

bl.a. 200m rygg.

Andre interesser Venner, se på filmer,

høre på musikk, litt snowboard om

vinteren.

4. Kelsey C. Jørgensen, Bergen Stupekl., 294,70

5. Evy Nergård, Hamar IL, 292,95

6. Hilde Salvesen, Bærum Stupklubb, 290,60

Følgende gikk ut i semifinalen.

7. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb, 276,20

8. Sigrid Torjussen, Kristiansand Stupkl., 259,50

Følgende gikk ut i forsøket.

9. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb, 139,40

10. Hilde L. Myrvold, Bergen Stupekl., 136,40

11. Marthe Myrtvedt, SSC, 124,90

12. Maria T. Nygård, Bergen Stupeklubb, 98,80

13. Ann-Catrin Løland, Pingvin Stupklubb, 94,00

14. Thea Moen Aars, Bergen Stupklubb, 85,80

Damer tårn (5 meter)

1. Jorunn M. Madland, Kristiansand, 273,55

2. June Witt, Bærum Stupklubb, 262,85

3. Hilde L. Myrvold, Bergen Stupeklubb, 261,35

4. Marielle J. Vathne, Bergen Stupeklubb, 256,80

5. Kelsey C. Jørgensen, Bergen Stupekl., 242,75

6. Thea Moen Aars, Bergen Stupklubb, 213,60

Følgende gikk ut i semifinalen

7. Hilde Salvesen, Bærum Stupklubb, 221,50

8. Marthe Myrtvedt, Stavanger Stupe Club, 211,40

Følgende gikk ut i forsøket

9. Ann-Catrin Løland, Pingvin Stupklubb, 124,10

10. Ellen Sophie Nordaas, Kristiansand, 123,75

11. Maria Tandberg Nygård, Bergen, 104,05

12. Cecilie Meyer, Bergen Stupeklubb, 99,95

Herrer synkron tårn (5 meter)

1. Torgeir Birgersen/Marcus Kristensen

Trondheim Svømme & Livredningsklubb, 207,39

2. Paul Joachim Thorsen/Thomas Fagerli,

Bergen Stupeklubb, 199,56

3. Petter Holø/Halvor Rønning,

Bergen Stupeklubb, 195,33

4. Tor Magnus Eid/Lars Morten Eid,

Sandefjordstuperne, 192,15

5. Gunnar Brøntveit/Christian Lyche,

Bærum Stupklubb, 174,78

Damer synkron tårn (5 meter)

1. Marielle Johansen Vathne/Hilde Lerøy Myrvold

Bergen Stupeklubb, 208,77

2. Kelsey Caroline Jørgensen/Cecilie Meyer,

Bergen Stupeklubb, 184,20

3. Cecilie Grødem Johnson/Vibeke Grødem

Johnson, Pingvin Stupklubb, 180,36

4. Jorunn Marie Madland/Ellen Sophie Nordaas,

Kristiansand Stupklubb, 168,48

5. June Witt/Hilde Salvesen,

Bærum Stupklubb, 162,21

6. Marthe Myrtvedt, Stavanger Stupe Club/

Ann-Catrin Løland, Pingvin Stupklubb, 158,64

7. Maria Tandberg Nygård/Thea Moen Aars,

Bergen Stupeklubb, 152,70

NIFs hederstegn

til Heggelund og Haagensen

Under svømme-Tinget

i Bergen, ble tidligere

landslagstrener

og forbundspresident

Lars Petter Heggelund

tildelt Norges Idrettsforbund

og Olympiske

Komite sitt Hederstegn med diplom.

Under Tinget i Telemark

Idrettskrets ble

organisasjonssjef i

Norges Svømmeforbund,

Rolf Gunnar

Haagensen tildelt

Norges Idrettsforbund

og Olympiske Komite sitt Hederstegn

med diplom.

Vi gratulerer Lars Petter og Rolf Gunar

med utmerkelsen!

34 [NORSK SVØMMING 2/2004]


[Debatt]

Svømmetinget - en seier

for demokratiet

Som delegat til svømmetinget

i Bergen, og arrangør

for ÅM nasjonal finale,

har jeg hatt gleden av å

snakke med mange trenere,

foreldre og ledere

fra hele svømme-Norge

de siste helgene.

Naturlig nok er svært mange opptatt av

presidentskiftet, og hvor veien for norsk

svømmeidrett går videre.

Det blir brukt mye tid til å spekulere på

om vår nyvalgte president har drevet

med egen valgkamp ved siden av valgkomiteens

innstilling. Dette er med på å

forsure miljøet i svømme-Norge, og er

spekulasjoner som ikke er idretten verdig.

Dette er en situasjon jeg tror verken

tidligere president, nyvalgt president

eller forbundskontoret ønsker å ha.

Speedo

godkjent av FINA

Den 9. mars hadde

Speedo stor gallavisning

av sin nyeste badedraktlinje

i London.

Den har også blitt godkjent av FINA,

det internasjonale svømmeforbundet.

President Cornel Marculescu sier

dette om den nye badedrakten;

– Vi er veldig glad for å kunne godkjenne

Fastskin FSII, som innebærer

en spennende utvikling innen svømmeverden.

Det skal bli spennende å

se resultatene til svømmere som bruken

denne drakten denne sommeren.

Et svømmeting er både tid for ettertanke,

og tid for å se fremover. Man gjennomgår

hva som har skjedd i norsk svømming

i siste tingperiode, og man legger

føringer for hva som skal skje fremover.

Svømmetinget kan best sammenlignes

med en eksamen hvor delegatene er

sensorer som bestemmer om styret har

bestått eksamen eller ikke. Delegatene er

også med på å bestemme veien videre,

samtidig som man bestemmer hvem

man vil ha som leder på denne veien.

Det har skjedd mye positivt i norsk

svømmeidrett de siste årene, og avgått

president skal ha all honnør for å ha

ledet arbeidet denne perioden. Det vi på

grasrota har savnet er en synlig og klar

president, både overfor klubbene, kretsene

og ikke minst overfor media.

Under tinget ble det rettet en rekke

spørsmål til avtroppende styre. Dette var

spørsmål om driften i siste tingperiode,

og spørsmål om det svømmepolitiske

dokument som var til behandling.

I en næringslivssituasjon ville det vært

naturlig at styreleder besvarte disse

spørsmålene, eller ga en mer utfyllende

forklaring til sakene som skulle behandles.

Avgått president benyttet ikke

denne anledningen til å fremstå som en

beslutningsdyktig leder med full kontroll

over sin organisasjon, og valgte heller å

la visepresidenten stå fram, og ta i mot

eventuell kritikk som måtte komme.

Bakgrunnen for at jeg benytter ordet

valgte, er at avgått president som leder

kunne velge om hun ville besvare selv,

eller om hun ville at andre skulle gjøre

dette.

Det er også et faktum at Per Rune Eknes

er den i styret som har frontet svømming

overfor media. Dette har gjort at

det er naturlig for media å ta kontakt

med ham når det gjelder saker om

svømming eller anlegg.

Skal vi bli hørt i dagens samfunn er det

viktig å ha slike personer som ledere. De

skaper relasjoner og blir lettere hørt.

Det ble drevet lobbyvirksomhet under

tinget i Bergen, men ikke i regi av Per

Rune Eknes. Delegater fra Vestfold og

Telemark snakket sammen allerede på

fredag, og ble enige om å komme med

benkeforslag på Per Rune Eknes. Det er

blitt snakket med flere, og avstemmingsresultatet

viste at forslaget var på

sin plass. Jeg tror nok neppe disse to

kretsene alene har sørget for et så stort

flertall, og jeg antar derfor at også andre

har hatt samme oppfatning og inntrykk

som oss.

Det er selvsagt uheldig at det ikke var

flere kandidater i valgkomiteens innstilling,

og dette vitner om at vi som tillitsvalgte

på grasrota ikke er aktive nok for

å få de personer vi ønsker inn i styret.

Mange har ikke gjort seg opp en mening,

eller er opptatt med andre oppgaver,

og nedprioriterer en så viktig oppgave.

Dette er en kjent problemstilling i

mange typer frivillige organisasjoner.

Når det da kommer et benkeforslag

begynner ryktene å gå, og det kommer

personangrep som ikke er idretten verdig.

Kan vi ikke heller være glade for at

vi har et demokrati som fungerer, og ta

til etterretning at man faktisk kan bli

innvalgt eller forkastet i en styringsform

som dette?

La oss støtte opp om vårt nye styre, slutte

med sladder og spekulasjoner og

jobbe sammen i den nye tingperioden,

og så får heller motstandere jobbe mot

et nytt valg om 3-år.

Lykke til Per Rune Eknes og resten av

vårt nye forbundsstyre.

John Allum

Leder i SK Poseidon Porsgrunn

36 [NORSK SVØMMING 2/2004]


[Debatt]

Svømmetinget til

ettertanke

Det var med blandede

følelser jeg tok ferden fra

Tinget i Bergen og hjem til

Østlandet. Jeg var glad, lei

meg og sint samtidig.

Det da sittende Forbundsstyret og administrasjonen

hadde utarbeidet et flott

svømmepolitisk dokument. All ære til

dem for det. Når det blir diskusjoner og

noe endringer i dokumentet, er det etter

min mening helt naturlig og sunnt. Jeg

var derfor tålelig fornøyd når jeg gikk til

tingmiddagen på lørdag.

Under og etter middagen forsto jeg raskt

at det også ved dette tinget ville komme

benkeforslag ved valget. Personlig er jeg

lite glad i denne måten å velge personer

inn i sentrale verv på. Det fører nesten

alltid til at en eller flere av våre sårt tiltrengte

tillitsvalgte blir dypt såret.

– Kjære fremtidige delegater; Det finnes

en valgkomité. Denne gangen var de

flere ganger ute med informasjon om at

de trengte innspill. Bruk dem før tinget

neste gang!

Jeg har det siste året hatt en del kontakt

med vår nyvalgte president, Per Rune

Eknes, i forbindelse med mitt engasjement

om svømmeanlegg. Jeg har lært

ham å kjenne som en ærlig, medmenneskelig

og dyktig person som har ekte

kjærlighet i forhold til svømmeidrettene.

Etter å ha vært på ÅM nasjonal finale i

Porsgrunn helgen etter Tinget, ble jeg

imidlertid passe oppgitt.

Ikke nok med at vi har såret vår forrige

forbundsleder, men nå skal vi også

prøve å ta knekken på vår nyvalgte president.

Mange har spørsmål. Hva skjer?

Hvilke rykter er riktige?

• Jeg kjenner ikke til at Per Rune Eknes

har drevet en intern valgkamp for seg

selv! Han har i alle fall ikke drevet det

overfor verken meg eller dem jeg har

snakket med.

• Jeg er derimot helt sikker på at han ikke

likte den måten valget ble gjort på.

Når han allikevel velger å svare ja til presidentvervet,

er dette som følge av massiv

pågang fra delegatene etter tingmiddagen

på lørdag. Hadde ikke dere følt at

det var riktig etter så stor pågang?

• Valget talte for seg: Per Rune Eknes

fikk 76 av 100 stemmer. Gratulerer!

• Svømme-Norge ville skifte president!

Mark Spitz

og kreftsaken

Legendariske Mark Spitz har takket ja til

å bli talsmann for Nyrekreft Foreningen

i USA. Spitz skal blant annet være frontfigur

i en kampanje overfor skoleelever,

og fortelle hvordan han opplevde at

faren fikk nyrekreft. Han skal også tale

for at det må bevilges mer penger til

kreftarbeidet overfor politikerne i Washington

DC.

Mark Spitz skrev seg inn i historiebøkene

da han under sommer-OL i München i

1972 tok syv gullmedaljer i svømming.

Kjære Britt:

Håper dette ikke har såret deg så mye at

du ikke har krefter til å bruke din kompetanse

for svømmesporten i fremtiden.

Kjære Per Rune:

Gratulerer med valget og lykke til! Du

har stort flertall med deg.

Kjære delegater

Ved neste ting: Gjør hjemmeleksen!

La oss stå sammen for å løfte svømmeidrettene

videre!

Brita Blenne Lien

Ung japaner

drømte om gull

Japans Kosuke Kitajima

lærte å svømme i Tokyo

som fireåring. Nå håper

vinneren av 100 og 200

meter bryst i Barcelona-VM

å gjenta suksessen i Athen.

– Som guttunge drømte jeg om å vinne

gullmedaljer i en olympiade, slik at guttene

i gata skulle huske vesle meg. Når

jeg går på blokkene i Hellas lover jeg å

være i min beste fysiske og mentale

form, sier Kitajima.

Klarer 21-åringen å ta to svømmegull

under OL i Athen, blir han den første

japaner som klarer denne bragden.

[NORSK SVØMMING 2/2004] 37


[Debatt]

Svømmetinget - lojalitet og

anstendighet

Svømmetinget er akkurat

over, og det gir grunnlag

for ettertanke. For at

norsk svømmeidrett skal

utvikles videre, kreves det

motiverte utøvere, trenere

og tillitsvalgte. Den ubetalte

dugnadsinnsatsen

innen norsk svømmeidrett

er formidabel, og fantastisk

mange tillitsvalgte

utfører en jobb som sjelden

blir godt nok verdsatt.

Motivasjonen hos mange av disse ligger

gjerne i å bidra til et sunnt miljø for podene

og/eller et slags kjærlighetsforhold

til svømmingen og svømmemiljøet. For

at alle disse lojale frivillige tillitsvalgte

skal fortsette sitt utrettelige arbeid må vi

sikre at det er ryddige forhold innen

norsk svømmeidrett. Vi skal samtidig ha

det høyt under taket i norsk svømming;

folk skal kunne våge å si klart i fra dersom

man er uenige om målet, veien til

målet, etc., uten å være redde for represalier.

Når man først er blitt enige om

EM-laget til Madrid 10.-16. mai

Anne-Mari Gulbrandsen

50m bryst, 100m bryst og 200m bryst

Elisabeth Jarland

200m medley, 400m medley,

100m bryst og 200m bryst

Heid Elin Odland

50m fri, 100m fri og 200m fri

Maj Hillesund

50m butterfly, 100m butterfly,

50m fri og 100m fri

Aleksander Hetland

50m rygg, 50m butterfly,

100m butterfly og 200m medley

Alexander Dale Oen

50m bryst og 100m bryst

målet og veien, må man imidlertid trekke

sammen. Lojalt.

Under årets ting presenterte det avtroppende

styret et svømmepolitisk dokument

som enkelte av de tilstedeværende

på tinget tildels var uenige i. Det er fair og

det er greit. Vi skal ikke alle være enige i

alt. En del av de tilstedeværende har

videre vært uenige i en del av de veivalg

og beslutninger det avtroppende styret

har gjort i tingperioden. Fair og greit.

Det er viktig å påpeke at det var et samlet

avtroppende styre som sto bak det

nevnte svømmepolitiske dokumentet. Det

samme kollegiet har stått bak de veivalg

og beslutninger som er gjort i den forrige

tingperioden. Valgkomitéen innstilte i forbindelse

med årets ting på gjenvalg av

både presidenten og visepresidenten.

En slik innstilling skjer kun etter at nevnte

parter er kontaktet og har bekreftet at

de ønsker en slik løsning. Alle med litt

erfaring innen organisasjonsarbeid og

næringslivet generelt vet at hvor viktig

samarbeidet mellom formann og viseformann

i et styre er. Tillit, åpenhet, klar

ansvarsfordeling og lojalitet er sentrale

parametre for å beskrive premissene for

Andres Wold

200m bryst

Christopher Hansen

200m bryst

Gard Kvale

200m fri, 400m fri, 1500m fri

og 400m medley

Jonas Noreng Ravn

100m fri, 200m fri, 400m fri

Lasse Hoel

200m medley og 400m medley

Morten Nystrøm

50m bryst, 100m bryst og 50m fri

Petter Sjødal

50m butterfly, 100m butterfly

og 50m rygg

Robin Dale Oen

50m fri og 100m fri

et velfungerende samarbeid dem i

mellom.

På årets ting ble det fremmet et benkeforslag

på søndag om at tidligere visepresident

skulle velges som ny president.

Bakgrunnen var visstnok misnøye med

en del av det forrige styrets veivalg.

Dette blir ganske vanskelig, av minst to

grunner:

1. Det har vært styret som kollegium

som har fattet veivalgene som andre

har vært uenige i, og

2. den tidligere visepresidenten har allerede

bekreftet at han var innstilt på

oppgaven som visepresident.

Den eneste akseptable responsen fra den

som blir foreslått i forbindelse med et

slikt benkeforslag er å takke nei. Vedkommende

har allerede takket ja til en

annen oppgave, og skal stå lojalt bak det

allerede presenterte styreforslaget.

Det som man nå har vært vitne til i Bergen

er en svært beklagelig mangel på

organisasjonskultur og lojalitet. Backstabbing

er det engelske uttrykket som best

beskriver hva den nye presidenten har

utført mot den tidligere presidenten.

Enkelte har satt sine egne ambisjoner og

interesser over hva som er best for norsk

svømmeidrett generelt. Prosessen levner

således den nye presidenten ingen ære.

Hvordan de øvrige nye styremedlemmene

finner å kunne arbeide med en slik

person fremstår som forunderlig.

Prosessen på tinget representerer således

et kraftig tilbakeslag for alle tillitsvalgte

som jobber utrettelig for en videre positiv

utvikling av norsk svømmeidrett. Prosessen

bør også være en virkelig vekker

for alle oss som av ulike årsaker ikke har

vært villige til å yte en nødvendig skjerv

for den idretten vi er så glade i.

Med vennlig hilsen

Haakon Schram Stokke

38 [NORSK SVØMMING 2/2004]


Endring av maksimalgrense

på startkontingent GE 21

Startkontingenten fastsettes av arrangerende

lag, men må ikke være større enn

den av NSF til enhver tid fastsatte maksimal

grense.

Forbundsstyret har vedtatt at maksimal

grensen økes fra kr. 50 til kr. 75 på individuelle

starter, og fra kr. 100 til kr. 150

på lag starter.

Innstrandenes IL

svømming nytt NSF-medlem

Innstrandenes Idrettslag svømming er

opptatt som nytt medlem i svømmeforbundet.

Bodø-klubben ønskes velkommen

i rekkene. Vi håper klubben får en

fin utvikling og glede av medlemskapet

i NSF. For de som ønsker kontakt med

den nye klubben, har den postadresse

PB 6280, 8031 Bodø.

Stup-kvalifisering

Stuputvalget har godkjent NM senior og

junior som et av kvalifiseringsstevnene

til årets EM og VM junior. Det andre stevnet

som det kreves kvalifisering i, må

være i internasjonalt stevne godkjent av

stuputvalget. Amsterdam Diving Cup

godkjennes som internasjonalt stevne

som kvalik. Til EM og VM junior, henviser

for øvrig til terminlisten.

If-ambassadør

søker 100 ildsjeler

Norges Idrettsforbund og Olympiske

Komité (NIF) og If Skadeforsikring søker

deg som er engasjert i arbeid med barn

i idrettslag. Som If-ambassadør får du

faglig og økonomisk støtte til å bedre

aktivitetstilbudet for barn og barnefamilier

i ditt nærmiljø. Siden oppstarten i

2002 har over 30.000 barn og voksne

deltatt på aktivitetstiltak, og som en del

av prosjektet er 4.000 voksne blitt

utdannet innen barneidrett. Søk om å bli

If-ambassadør innen 21. mai.

Karl-Arne Johannessen

ny idrettspresident

Håndballpresident Karl-Arne Johannessen

ble nylig valgt til ny NIF-president,

mens Odd-Roar Thorsen fra Norges

Funksjonshemmedes Idrettsforbund og

Eva Arnseth fra Hedmark Idrettskrets er

de nye visepresidentene.

– Tusen takk for tilliten, og jeg vil også

takke det avtroppende styret for den

betydelige jobben de har gjort i en

meget vanskelig tid, sa Johannessen til

stående applaus fra tingsalen.

– En av mine sentrale leveregler er at de

det gjelder alltid må spørres og tas med

i beslutninger. Dette tinget har vært veldig

saklig og engasjert, og jeg er glad

for den selverkjennelsen som er kommet

frem. Personlig har jeg lenge vært

sikker på at Idrettsforbundet må bli en

annerledes organisasjon i fremtiden enn

hva det har vært i fortiden, sa han i tiltredelsestalen.

Les hva de største mediene skriver:

www.startsiden.no/sport/nyheter

Søk Telenorfondet om

støtte til ungdomsarbeid

Norges Idrettsforbund og Olympiske

Komite (NIF) og Telenor inngikk i fjor en

avtale som gir idrettslag muligheter for

å søke på midler for å forsterke sitt ungdomsarbeid.

Du kan søke om støtte

innen 1. mai og 1. september hvert år.

Telenorfondet støtter tiltak som motiverer

til innsats, effektiviserer arbeidet til

ledere og utøvere og tar i bruk ny teknologi.

Du kan søke om støtte til aktiviteter

som forenkler kommunikasjon

mellom partene og gjør det lettere for

foreldre, utøvere og ledere å skaffe seg

nødvendig informasjon.

Tiltakene skal redusere frafall og sikre

rekruttering av ungdom mellom 13-19

år som utøvere, trenere og ledere.

Alle idrettslag og grupper som er tilsluttet

NIF kan søke om støtte. Les hvem og

hva som fikk fondsmidler i fjor ved å

klikke på Telenor-logoen.

Søknad sendes til idrettskretsen i hvert

fylke, og maksimalt tilskuddsbeløp per

tiltak vil være kr. 15.000. Det stilles krav

om en kort rapport fra tiltak som tildeles

midler.

NM i Stup i Oslo

Kristiansand Stupeklubb arrangerer NM i

stup i Frognerbadet i Oslo fra 25. - 27.

juni 2004. Innbydelsen ligger på

www.svomming.no

Dommerkurs i Oslo

Oslo Svømmekrets holder kretsdommerkurs

7., 8. og 11. oktober 2004. Forbundsdommerkurs

vil bli holdt 11., 12.

og 15. november 2004.

Påmelding til Oslo Svømmekrets ved

Joacim Lilleåsen, epost: joacim@svomming.no

- fax 2102 9671 eller til Karin

Aakermann; epost: karin@tallberg.no

Onsdag 22. september avholdes et felles

dommermøte for dommere fra Oslo

og Akershus.

Påmelding til OSK innen 13. september.

Det nye styret i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

President Karl-Arne Johannessen (ny), Norges Håndballforbund

Visepresident Odd-Roar Thorsen (ny), Norges Funksjonshemmedes Forbund

Visepresident Eva Arnseth (ny),

Hedmark Idrettskrets

Liv Bentzen (ny), Nordland Idrettskrets

Geir Kvillum (gjenvalgt)

Torill Gullaksen (gjenvalgt)

Annicke Bergh Monsen (gjenvalgt fra svømming, bildet)

Tove Paule (ny), Norges Gymnastikk- og Turnforbund

Geir Solstad (ny), Norges Fotballforbund

Odd Arvid Sulland (gjenvalgt)

Johnny Ternlind (ny), Tromsø Idrettsråd og Norges Bordtennisforbund

Gerhard Heiberg (ikke på valg), IOK-representant

Ådne Søndrål (ikke på valg), IOK-representant

Rikke Lia (ikke på valg), Idrettsforbundets Ungdomskomite

Børre Rognlien (ikke på valg), ansattes representant

[NORSK SVØMMING 2/2004] 39


B-BLAD

Returadresse:

Postboks 153, 2302 Hamar

More magazines by this user
Similar magazines