06.09.2014 Views

Norsk Svømming nr 1 - Norges Svømmeforbund

Norsk Svømming nr 1 - Norges Svømmeforbund

Norsk Svømming nr 1 - Norges Svømmeforbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Aleks med<br />

VM-bronse!<br />

Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia.eu


[Innhold]<br />

1 2011<br />

6-7<br />

Aleksander Hetland<br />

- verdens tredje<br />

beste svømmer!<br />

Aleksander Hetland sin bronsemedalje<br />

i VM føyer seg godt inn<br />

i rekken av hans kortbane-suksess.<br />

Les om hans og de andre<br />

norske utøvernes prestasjoner i<br />

Dubai-mesterskapet.<br />

Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia.eu<br />

Tlf. 21 02 90 00 - Fax 21 02 96 71<br />

post@svomming.no<br />

www.svomming.no<br />

Generalsekretær<br />

Bjørn Soleng, tlf. 21 02 96 75<br />

bjorn@svomming.no<br />

10-12<br />

Petter Løvberg har<br />

gjort oss internasjonale!<br />

I perioden fra 1978 til 2005 sto<br />

Norge med totalt 17 internasjonale<br />

svømmemedaljer. I perioden<br />

2006 til 2010 har landslagstrener,<br />

landslagssjef og sportssjef Petter<br />

Løvberg økt antallet til 37!<br />

Idrettskonsulent<br />

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73<br />

kristin@svomming.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79<br />

brit@svomming.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72<br />

ingrid@svomming.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70<br />

tore@svomming.no<br />

Idrettskonsulent<br />

Lasse Hoel, tlf. 458 85 401<br />

lasse@medley.no<br />

Foto: Mette Bugge<br />

14-15<br />

To-spannet<br />

Aleks &<br />

Sondre<br />

Hovedtrener Sondre Solberg i<br />

Bærumsvømmerne er en sindig<br />

kar som ikke lett tyr til de store<br />

ord. Han er mannen bak<br />

Aleksander Hetland. Foto: Bo Norseng<br />

16-17<br />

GjensidigeStiftelsen bidrar<br />

med nye 36,7 millioner kr.!<br />

GjensidigeStiftelsen er <strong>Norges</strong><br />

Svømmeforbunds gode fe. I løpet<br />

av perioden 2008-2010 bidro stiftelsen<br />

med 28,8 millioner kroner<br />

til svømmeaksjonen, og for perioden<br />

2011-2013 er det bevilget<br />

ytterligere 36,7 millioner til<br />

svømmeopplæring for barn over<br />

det ganske land.<br />

Foto: TS&LK<br />

20 – En opplevelse for livet!<br />

Sarah Louise Rung fra Madla<br />

Svømmeklubb ble tildelt prisen<br />

som årets funksjonshemmede<br />

utøver på Idrettsgallaen 2011.<br />

26 – Få fart på klubben!<br />

Klubbutvikling er et viktig område<br />

for <strong>Norges</strong> Svømmeforbund,<br />

og det satses selvsagt videre på<br />

dette feltet også i 2011.<br />

Administrasjonskonsulent<br />

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74<br />

tor.arne@svomming.no<br />

Økonomikonsulent<br />

Leif Håvard Bakken, tlf. 21 02 96 77<br />

haavard@svomming.no<br />

Landslagssjef svømming<br />

Petter Løvberg, tlf. 970 60 795<br />

petter@medley.no<br />

Systemutvikler<br />

John Erlend Christiansen, tlf. 909 73 709<br />

jech@medley.no<br />

Utviklingskonsulent<br />

Johan Setterberg, tlf. 908 00 452<br />

johan@medley.no


Postboks 153 - 2302 Hamar<br />

Nr. 1, 2011 - 63. årgang<br />

Offisielt organ for<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

Serviceboks 1<br />

Ullevål Stadion (US)<br />

Sognsveien 75, 0840 OSLO<br />

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71<br />

www.svomming.no<br />

Official Magazine for<br />

The Norwegian Swimming<br />

Federation (NSF)<br />

Redaktør<br />

Bo Norseng<br />

Mobil 950 68 540<br />

Telefax 62 53 53 94<br />

Epost bnorseng@online.no<br />

Redaksjon<br />

Bjørn Soleng<br />

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799<br />

Epost bjorn@svomming.no<br />

Tore de Faveri<br />

Tlf. 21 02 96 70/480 62 662<br />

Epost tore@svomming.no<br />

Utgivelse og abonnement<br />

Foto-, Presse- & PR-service<br />

Postboks 153, 2302 Hamar<br />

Mobil 950 68 540<br />

Epost pressepr@online.no<br />

Abonnement<br />

Kr. 415,- pr. år<br />

Abonnementet løper til det<br />

blir skriftlig oppsagt.<br />

Lagspliktig abonnement<br />

5 eks. av hvert <strong>nr</strong>. kr. 500,-<br />

6 utgaver pr. år.<br />

Bladet selges ikke i løssalg.<br />

Bankgirokonto<strong>nr</strong>.<br />

6161.05.34707<br />

Opplag 7.400 eks.<br />

Redaksjonen avsluttet<br />

21. februar 2011<br />

Utgivelsesdato<br />

5. mars 2011<br />

Grafisk produksjon<br />

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar<br />

Epost pressepr@online.no<br />

Trykk DMT® • 62 35 18 30<br />

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt<br />

under forutsetning av kildeangivelse.<br />

Signerte artikler er nødvendigvis ikke<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbunds offisielle eller<br />

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens<br />

egen regning. For signerte<br />

artikler står forfatteren selv ansvarlig.<br />

<strong>Norsk</strong> Svømming gjør oppmerksom på at<br />

alt innhold i dette bladet også publiseres<br />

på NSFs internettsider.<br />

Forsidebildet<br />

Aleksander Hetland verdens tredje beste<br />

svømmer.<br />

Foto: Giorgio Scala/Deepbluemedia.com.<br />

Glad i vann<br />

Nytt år og nye muligheter!<br />

2011 ser ut til å bli et nytt, spennende<br />

år for norsk svømming og<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbund.<br />

Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen fortsetter; og til nå<br />

GENERALhar<br />

18.000 barn tatt sine første svømmetak gjennom dette<br />

SEKRETÆR<br />

samarbeidet. Stemningen var svært god på Ullevål når vi i<br />

slutten av desember fikk bekreftelsen om at NSF var tildelt<br />

midler for 2011, 2012 og 2013, med en verdi på totalt 36,7 millioner kroner.<br />

All ære til alle deltakende klubber som har vært med på å gjøre dette til et av de<br />

beste prosjekter noensinne i norsk idretts 150-årige historie.<br />

Svømmeopplæring vil fortsatt være høyt prioritert i 2011. Gjennom samarbeid<br />

med Utdanningsdepartementet vil Skolesvømmen få en revitalisering i løpet av<br />

våren, og vi skal også videreutvikle <strong>Norges</strong> Svømmeskole og Trygg i vann-portalen.<br />

Nytt av året er også bruk av YouTube innen svømmeopplæring - så følg med!<br />

Elitesvømmerne ga oss i 2010 en rekke nye internasjonale medaljer. Alexander Dale<br />

Oen og Sara Nordenstam viste seg som våre sterkeste kort på langbane under EM i<br />

Budapest. Ingvild Snildal og Aleksander Hetland sørget for jubel under kortbane-EM<br />

i Eindhoven, mens utrolige Hetland fortsatte noen uker senere med bronse på 50m<br />

bryst i VM kortbane i Dubai. Når i tillegg Lavrans Solli tok medalje i Ungdoms-OL i<br />

Singapore og Sverre Næss sørget for 2 medaljer i EM junior i Helsingfors, så kan vi<br />

vel si at våre svømmere leverte varene i jubileumsåret. Jeg benytter derfor anledningen<br />

til å gratulere utøvernes klubber, trenere og ledere!<br />

Hovedmålet for våre elitesvømmere i 2011 er VM langbane i Kina. Ikke i Beijing<br />

denne gang, men Shanghai. Vi har vel alle gode minner fra forrige gang våre utøvere<br />

besøkte Kina.<br />

Jeg vil også benytte anledningen til å minne om at alle som skal utføre oppgaver<br />

som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker<br />

med utviklingshemming skal avkreves politiattest. Dette gjelder alle klubber.<br />

REDAKTØR<br />

Om respekt for idretten<br />

Bjørn Soleng<br />

Petter Northugs manglende fremmøte<br />

til seiersseremonien etter tremila i La<br />

Clusaz før jul, skapte et massivt bråk i<br />

internasjonale skikretser.<br />

Medias fokus på skiløperens påståtte arroganse ble enormt, og spørsmålet dreide<br />

seg i stor grad om hvem som hadde skylda for misèren, og hvem som skulle straffes<br />

og i så fall på hvilken måte?<br />

Hva har så dette med svømming her hjemme å gjøre? Jo, det handler om det å<br />

ha respekt for sin egen og medutøvernes prestasjoner, og det handler om respekt<br />

for arrangør, publikum og media.<br />

For et par år tilbake satte <strong>Norsk</strong> Svømming fokus på det faktum at enkelte utøvere<br />

ofte ”glemte” å møte til seiersseremoni i norske mesterskap. Det gjaldt så vel vinnere<br />

som øvrige medaljører, og unnskyldningen var ofte skuffelse over eget resultat,<br />

at man skulle svømme i øvelsen etter, eller at man rett og slett ”ikke visste”.<br />

NSFs svømmeutvalg har tatt opp hansken, og satte fokus på temaet overfor deltakende<br />

svømmere i junior-NM i fjor. Resultatet var oppsiktsvekkende positivt!<br />

La 2011 bli året da alle premie- og medaljevinnere stiller til seiersseremoni i alle<br />

konkurranser, stevner og mesterskap i svømming i det ganske land!<br />

Bo Norseng<br />

President<br />

Per Rune Eknes<br />

Lambertseter SK<br />

Visepresident<br />

Dag Bergslien<br />

Stavanger Stupe Club<br />

Styremedlem<br />

Tor Aage Dæhli<br />

Hamar IL svømming<br />

Styremedlem<br />

Marit Pedersen<br />

Bergens Svømme Club<br />

Styremedlem<br />

Solgunn Wagelid<br />

Lakselv Svømmeklubb<br />

Varamedlem<br />

Hans Hagenes<br />

Bryne Symjeklubb<br />

Varamedlem<br />

Sara Nordenstam<br />

Lambertseter Svømmeklubb<br />

«Utstyrsleverandør til<br />

landslagene<br />

i svømming»<br />

«Samarbeidspartner<br />

til NSF»<br />

Har du tilbakemeldinger<br />

å komme med, eller<br />

ønske om innlegg,<br />

send oss en epost på<br />

pressepr@online.no<br />

(alle manus må<br />

sendes elektronisk).


SVØMMELEIR I DANMARK<br />

– BENYTT TO AV VÅRE FLOTTE ANLEGG PÅ JYLLAND –<br />

NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER (50m)<br />

Beliggende ca. 60 km fra Frederikshavn<br />

og Hirtshals<br />

Gangavstand fra Aalborg sentrum<br />

✔ 50m basseng, 8 baner<br />

✔ Vanntemperatur ca. 27 grader<br />

✔ Mosjonssenter og styrketreningsrom<br />

✔ Badeland<br />

✔ Innkvartering i 3-4 sengs rom m/ bad og TV<br />

✔ God mat tilpasset sportsgrupper<br />

✔ Møte/teorilokaler med AV-utstyr<br />

✔ Trådløst internett<br />

✔ Idrettshall<br />

✔ Minigolfbane<br />

✔ Squashsenter<br />

✔ Tennishall<br />

✔ Serviceinnstilt personale<br />

NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER<br />

LØKKEN IDRÆTSCENTER (25m)<br />

Beliggende 31 km fra Hirtshals og 54 km fra Frederikshavn<br />

300m til sentrum av Løkken<br />

✔ 25m basseng, 6 baner<br />

✔ Vanntemperatur ca. 27,5 grader<br />

✔ Totalrenovert svømmehall som gjør at klorinnholdet i<br />

vannet er begrenset og vannet renses ofte<br />

✔ Gode treningsforhold med lav luftfuktighet<br />

✔ God plass til oppvarming rundt bassenget<br />

Stedet har også mosjonssenter<br />

✔ Trenerne kan kommunisere trådløst med svømmerne<br />

i bassenget<br />

✔ Stedet serverer sunn og næringsrik mat tilpasset<br />

sportsgrupper<br />

✔ Innkvartering i 4-8 sengsrom m/ bad og TV<br />

✔ Trådløst internett<br />

✔ Teorilokaler med alt AV– utstyr<br />

✔ Personalet er serviceinnstilt og er selv aktive sportsfolk<br />

som vet å tilrettelegge for en god treningsleir<br />

LØKKEN IDRÆTSCENTER<br />

Jernbanegata 2, 1850 Mysen<br />

Tlf. 69 84 71 00 · E-post ior@ior.no · www.ior.no


SVØMMELEIR<br />

DANMARK 2011<br />

SVØMMELEIR DANMARK 2011<br />

Svømmeleir i i Danmark, 25m m basseng<br />

Ant. netter på stedet 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Antall Ebeltoft døgn på stedet 1335 2 1815 3 2295 4 27755 3255 6 3735 7 4215 8 94695 10<br />

5175<br />

Farsø 1395 1970 2515 3080 3635 4190 4745 5290 5895<br />

Ebeltoft 1335 1815 2295 2775 3255 3735 4215 4695 5175<br />

Hirtshals 1385 1885 2385 2885 3385 3955 4475 4955 5455<br />

Farsø 1395 1940 2485 3030 3575 4120 4665 5210 5755<br />

Hobro 1385 1895 2405 2915 3425 3935 4445 4955 5465<br />

Hirsthals 1365 1855 2345 2835 3325 3885 4375 4865 5355<br />

Hvide Sande 1430 1955 2480 2995 3510 4025 4540 5055 5570<br />

Hobro 1385 1895 2405 2915 3425 3935 4445 4955 5465<br />

Løkken 1400 1900 2400 2900 3400 3900 4400 4900 5400<br />

Hvide Sande 1430 1955 2480 2995 3510 4025 4540 5055 5570<br />

Sæby 1400 1900 2400 2900 3400 3900 4400 4900 5400<br />

Løkken 1400 1900 2400 2900 3400 3900 4400 4900 5400<br />

Sæby 1390 1880 2370 2860 3350 3840 4330 4820 5310<br />

Viborg 1490 2080 2650 3220 3790 4360 4930 5500 6070<br />

Svømmeleir i Danmark, 50 m basseng<br />

Prisene inkluderer båtreise Kristiansand/ Larvik/ Oslo- Hirtshals/ Frederikshavn t/r, opphold på stedet<br />

det Ant. ønskede netter antall på stedet døgn, helpensjon 2 dvs. 3 daglige 4måltider, 52x2 tuner 6daglig trening 7 i 25m 8 eller 50m 9 basseng,<br />

10<br />

assistanse Nørresundby av kontaktperson Idrætsc. på 1495 stedet. 2035 Tillegg for 2575 transportmidler 3100 og 3640 lugarer på 4150 båten. 4660 Egne priser 5200 for<br />

5700<br />

sommeren. Esbjerg Danhostel* Vi er behjelpelig med 1495 busstransport 2055 fergehavn 2615 3175 – bosted 3735 t/r, pris på 4295 forespørsel.<br />

4855 5415 6075<br />

*Prisene gjelder i rom uten dusj/wc. Tillegg for rom i ny avdeling med dusj/wc kr. 70,- pr. døgn.<br />

Svømmeleir i Danmark, 50m basseng<br />

Prisene er pr. person i norske kroner og inkluderer båtreise Kristiansand/Larvik/Oslo-Hirtshals/Frederikshavn t/r, opphold på<br />

stedet det ønskede antall netter, helpensjon dvs. 3 daglige måltider, 2x2 timer daglig trening i 25 m eller 50 m basseng, assistanse av<br />

kontaktperson på stedet.<br />

Antall døgn på stedet 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

Tillegg for transportmidler og lugarer på båten. Tillegg for reise i perioden 1.7-31.7 kr. 170,- pr. pers med Color Line. Høysesong<br />

tillegg fra Oslo med Stena Line kr. 200,- pr. pers. i perioden 18.6-13.8. Vi er behjelpelig med busstransport fergehavn-bosted t/r,<br />

Nørresundby pris på forespørsel. Idrætsc. . 1335 1815 2295 2775 3255 3735 4215 4695 5175<br />

Esbjerg Frivillig sykeavbestillingsbeskyttelse Danhostel kr. 1495 100,- pr. 2055 person. 2615 3175 3735 4295 4855 5415 6075<br />

Bestilling foretas hos Indre Østfold Reisebyrå as på<br />

tlf. 69 84 71 00 eller mail ior@ior.no.<br />

For ytterligere info se også vår nettside: www.ior.no<br />

Bestilling foretas hos Indre Østfold Reisebyrå AS på<br />

telefon 69 84 71 00 eller mail: ior@ior.no<br />

For ytterligere informasjon se også vår nettside www.ior.no


[Kortbane-VM svømming]<br />

Aleksander Hetland<br />

verdens 3. beste svømmer<br />

Aleksander Hetland savnet<br />

treningen, spenningen,<br />

adrenalin-kickene. Det<br />

ga EM-medaljegrossisten<br />

og Bærumsvømmerne<br />

deres første VM-medalje.<br />

<strong>Norges</strong> fjerde.<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

GIORIGIO SCALA/DEEPBLUEMEDIA.EU [FOTO]<br />

Aleks digger presset,<br />

tok en ”spansk” entré foran Eindhovensølvet<br />

tre uker tidligere, og gikk smilende,<br />

med armene hevet, inn til finalestart<br />

i Dubai tett oppunder jul. Klar til<br />

outsider-rollen i ytterste bane. Trygg på<br />

seg selv og sin kapasitet.<br />

Men først hadde han satt en støkk i oss<br />

alle - og seg selv, da vi i den andre semifinalen<br />

så 6-tallet foran navnet hans på<br />

resultattavla. Men lykken står den kjekke<br />

bi. Kun to var raskere i den første semi’n,<br />

og søndagens finale kunne gå med vårt<br />

(eneste?) VM-lyspunkt på blokka. Puh!<br />

Han er en mester til å fokusere,<br />

Aleksander. Hadde brukt døgnet godt<br />

sammen med coach Solberg. Klar til å<br />

forbedre de par detaljene de var blitt<br />

enige om.<br />

– Jeg skulle fikse oppgangen bedre. Gå<br />

rett på taket. Gjett om det funket! Kjapt<br />

ut, og først opp. Så - hva i huleste?<br />

Timingen til vending satt ikke. Det<br />

hadde ganske enkelt gått for fort…<br />

”Alle” så medaljesjansen ryke, inkludert<br />

hovedpersonen. Men slik skiller de beste<br />

seg ut; en tapt detalj snarere skjerper<br />

dem. Så også for Aleks. Bronsen ble<br />

avgjort i innslaget, Scozzoli eller Aleks?<br />

Det italienske flagget prydet bane 6.<br />

Altså, den forsmedelige 4. plassen til<br />

Hetland. Som i VM 2004 i Indianapolis,<br />

konkluderte vi.<br />

Så kom resultatlisten. Italia ut - Norge og<br />

Aleksander inn! Bronsen var god som<br />

gull der og da. Norge har tatt internasjonale<br />

medaljer hvert eneste år siden<br />

eventyret startet i Shanghai 2006.<br />

Årets fasit: EM gull og 2 x sølv langbane<br />

pluss 2 x sølv kortbane. VM-bronse kortbane.<br />

Fenomenalt, herr Løvberg - trenerne,<br />

støtteapparatet rundt, ledelsen!<br />

Fenomenalt!


Kortbane-VM<br />

VM suksessen satt langt inne<br />

De flotte resultatene fra Eindhoven tre<br />

små uker tidligere lot nemlig vente på<br />

seg. Noen hyggelige enkeltprestasjoner.<br />

Noen (få) forbedringer fra Eindhoven.<br />

Men hovedinntrykket ga klar beskjed<br />

om at laget ikke hadde klart å løfte seg<br />

det lille ekstra fra Eindhoven til Dubai.<br />

– Kanskje var det for mange som egentlig<br />

hadde hovedmålet i den nederlanske<br />

svømme-metropolen? Undret Løvberg,<br />

og fortsatte:<br />

– Det klart største og beste kortbane-VM<br />

i dets 10. mesterskap viste våre utøvere<br />

at det er en voldsom nivåhevning når<br />

mesteparten av verdenseliten står på<br />

pallen. Her får man ingen ting gratis.<br />

– I etterpåklokskapens ånd kan vi stille<br />

spørsmål om det var riktig å satse på så<br />

store tropper til to mesterskap med så<br />

kort mellomrom? Jeg tror fremdeles sva-<br />

10th FINA World Swimming<br />

Championships<br />

(25m). Dubai - Forente<br />

Arabiske Emirater,<br />

15.-19. desember 2010<br />

De norske svømmerne<br />

• He<strong>nr</strong>iette Brekke<br />

(22, Stavanger Svømme Club)<br />

• Thomas Ole Fadnes<br />

(23, Stavanger Svømme Club)<br />

• Aleksander Hetland<br />

(27, Bærumsvømmerne)<br />

• Cecilie W. Johannessen<br />

(20, Bergens Svømme Club)<br />

• Monica W. Johannessen<br />

(20, Bergens Svømme Club)<br />

• Gard Kvale<br />

(26, Bergens Svømme Club)<br />

• Sara Nordenstam<br />

(27, Lambertseter Svømmeklubb)<br />

• Sverre Næss<br />

(18, Sarpsborg IL svømmegruppe)<br />

ret er ja. Skal vi heve oss ytterligere, må<br />

vi også tåle motgang. Det bare skjerper.<br />

Nå får de en kort, men vel fortjent ferie<br />

inn mot jul. I romjula er det på’n igjen,<br />

og i starten av januar setter vi kursen<br />

mot årets første samling i Thailand. Så<br />

• Alexander Broberg Skeltved<br />

(23, Vestkantsvømmerne)<br />

• Elin Slaatmo<br />

(18, Hamar IL svømmegruppe)<br />

• Ingvild Snildal<br />

(22, Asker Svømmeklubb)<br />

• Lavrans Solli<br />

(18, Bergens Svømme Club)<br />

• Katharina Stiberg<br />

(22, Bjerkvik Svømmeklubb)<br />

Trenere<br />

• Petter Løvberg<br />

• Yngve Dramstad<br />

• Thomas Hjers<br />

• Flemming Skov Jenssen<br />

• Kay-Arild Paulsen<br />

• Sondre Solberg<br />

Videoanalyse<br />

• Johan Setterberg<br />

Fysioterapeut<br />

• Christer Kjølholdt<br />

gir vi tilbud om fire uker i høyden i mai.<br />

Lista blir klart smalere fremover. De som<br />

har ambisjonene, som er tøffe nok, og<br />

vil videre, de vet hva som kreves. Jo, på<br />

sikt tror jeg dette var det riktige valget,<br />

slutter landslagssjefen for svømmerne.<br />

De norske resultatene i kortbane-VM i svømming, Dubai<br />

Thomas Ole Fadnes<br />

50m fri forsøk 22,39 (38)<br />

100m fri forsøk 49,53 (40)<br />

Gard Kvale<br />

100m fri forsøk 49,76 (46)<br />

200m fri forsøk 1.47,66 (28)<br />

400m fri forsøk 3.50,28 (29)<br />

He<strong>nr</strong>iette Brekke<br />

50m fri forsøk 25,45 (30)<br />

50m bryst forsøk 32,81 (37)<br />

100m fri forsøk 56,31 (36)<br />

Cecilie W. Johannessen<br />

50m fri forsøk 25,18 (27)<br />

100m fri forsøk 55,03 (27)<br />

200m fri forsøk 1.57,93 (23)<br />

400m fri forsøk 4.12,07 (24)<br />

Lavrans Solli<br />

50m rygg forsøk 24,92 (28)<br />

100m rygg forsøk 53,98 (32)<br />

200m rygg forsøk 1.59,00 (23)<br />

Sverre Næss<br />

50m rygg forsøk 25,23 (31)<br />

50m bryst forsøk 28,52 (42)<br />

100m bryst forsøk 1.00,94 (41)<br />

100m medley forsøk 54,89 (27)<br />

Katharina Stiberg<br />

50m rygg forsøk 28,31 (24)<br />

50m bryst forsøk 31,30 (16)<br />

50m bryst semifinale 31,11 (16)<br />

100m bryst forsøk 1.07,78 (20)<br />

100m medley forsøk 1.01,37 (16)<br />

100m medley semifinale 1.02,87 (16)<br />

Aleksander Hetland<br />

50m bryst forsøk 26,84 (11)<br />

50m bryst semifinale 26,71 (8)<br />

50m bryst finale 26,29 (3) BRONSE<br />

50m butterfly forsøk 23.53 (25)<br />

Ingvild Snildal<br />

50m butterfly forsøk 26,36 (14)<br />

50m butterfly semifinale 26,21 (12)<br />

100m rygg forsøk 1.00,47 (27)<br />

100m butterfly forsøk 58,57 (17)<br />

100m butterfly semifinale 58,65 (15)<br />

Monica W. Johannessen<br />

50m butterfly forsøk 27,72 (34)<br />

Sara Nordenstam<br />

100m bryst forsøk 1.09,52 (30)<br />

200m bryst forsøk 2.26,07 (17)<br />

200m medley forsøk 2.17,09 (24)<br />

400m medley forsøk 4.39,84 (14) NR<br />

Alexander Broberg Skeltved<br />

100m butterfly forsøk 54,51 (52)<br />

200m medley forsøk 2.00,61 (31)<br />

Elin Slaatmo<br />

400m fri forsøk 4.15,86 (28)<br />

800m fri damer 8.45,73 (22)<br />

4x100m fri damer<br />

forsøk Norge 3.40,45 (9)<br />

Ingvild Snildal 55,11<br />

Cecilie W. Johannessen 54,53<br />

Monica W. Johannessen 55,96<br />

He<strong>nr</strong>iette Brekke 55,04<br />

4x100m medley herrer<br />

forsøk Norge 3.38,94 (15)<br />

Lavrans Solli 54,28<br />

Sverre Næss 1.01,94<br />

Alexander Broberg Skeltved 54,11<br />

Thomas Ole Fadnes 48,61<br />

4x100m medley damer<br />

forsøk Norge 4.01,15 (10)<br />

Katharina Stiberg 1.01,32<br />

Sara Nordenstam 1.08,31<br />

Ingvild Snildal 57,79<br />

Cecilie W. Johannessen 53,73<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 7


[Kortbane-VM svømming]<br />

Kongen av kortbane<br />

– Ryan Lochte<br />

– Ingen over - ingen ved<br />

siden. Lochte er tidenes<br />

kortbane-mester.<br />

– USAs totale dominans<br />

med 12 gull, flere enn<br />

<strong>nr</strong>. 2 (Russland), 3<br />

(Spania) og 4 (Kina) til<br />

sammen…<br />

– VM har eksplodert - 153<br />

nasjoner og nærmere<br />

800 deltakere.<br />

– 4 verdensrekorder i<br />

2010, alle satt i Dubai.<br />

Ryan Lochte Kongen av kortbane.<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

DIV. BYRÅER [FOTO]<br />

Ryan Lochte slo knockout<br />

på sine konkurrenter, og har en historikk<br />

bare ikonet Phelps overgår. Hans VMmeritt-liste<br />

ser slik ut:<br />

2006: 3 gull, 1 sølv, 2 bronse + 3 verdensrekorder<br />

2008: 4 gull, 2 sølv + 3 verdensrekorder<br />

2010: 6 gull, 1 sølv + 2 verdensrekorder<br />

7 medaljer i ett mesterskap er historisk.<br />

På 5 dager (OL er 8…).<br />

Legg til at han var eneste verdensrekordsetter<br />

individuelt i 2010. Etter 2009<br />

diskuterte ekspertene hvor mange år<br />

det ville ta før det igjen ble satt verdensrekorder.<br />

Det tok 11 måneder og 26<br />

dager.<br />

Lochte toppet også i kampen om Finatroféet<br />

med 29 poeng, ett mer enn<br />

Coventrys rekord fra 2008, og inntok en<br />

suveren topp på medaljestatistikken<br />

gjennom alle tider; 13 kortbane VM-gull,<br />

3 foran kinesiske Le Jingyi.<br />

Spanias Mireia Belmonte,<br />

prentet også sitt navn i gullskrift i Dubai.<br />

Hun var på pallen allerede i Manchester<br />

i 2008, og tok skrittet opp på plassen<br />

bak Lochte, om enn i ærbødig avstand.<br />

Spanias Mireia Belmonte prentet også sitt navn i gullskrift i Dubai.<br />

✔<br />

Lars Frölander<br />

Sveriges gull-ikon fra Sydney-<br />

OL 2000, endte på en skuffende 13.<br />

plass i semifinalen, etter årsbeste i forsøket<br />

på 51 blank og 8. plass. Han har<br />

ennå tid, skriver et annet svensk ikon,<br />

Bosse Hultén - det er først i London<br />

det gjelder. Da er Frölander 38…<br />

8 [NORSK SVØMMING 1/2011]


Rebecca Soni fra USA gjorde rent bord i brystøvelsene i kortbane-VM<br />

i Dubai.<br />

Ranomi Kromowidjojo Nederlands sprint-dronning sto tre<br />

ganger på pallens topp.<br />

✔<br />

Ingen V-rekord<br />

i 2010<br />

før 15. desember i Dubai. Da ble det<br />

imidlertid gjort grundig. USA slo den<br />

gamle rekorden på 4x200m fri for<br />

damer, men fikk likevel ikke engang<br />

medalje! Kina vant klart med 7.35,94<br />

- 3 sekunder raskere enn nederlenderne<br />

i Manchester 2008. Hele fire<br />

nasjoner under den gamle rekorden.<br />

Plasseringen delte hun med de siste par<br />

års brystsvømmingsener, USAs Rebecca<br />

Soni, som gjorde rent bord i brystøvelsene,<br />

men måtte ha hjelp av lagvenninnene<br />

for å komme opp i<br />

Belmontes medaljefangt. Er tre gull i de<br />

tekniske øvelsene historisk? Det vil det<br />

ta timer å konstatere, så jeg utfordrer<br />

leserne…<br />

Nederlands sprint-dronning Ranomi Kromowidjojo<br />

sto også tre ganger på pallens<br />

topp, inkludert stafett-seier på 4x100m<br />

fri. De franske herrene sikret med nød<br />

og neppe gullet på samme stafetten,<br />

med Alain Bernard på 1. etappen. De<br />

gangene han har svømt ankeretappen<br />

har det gått skeis for storfavorittene de<br />

siste årene.<br />

✔<br />

Verdens svømmeener<br />

2010<br />

Ryan Lochte vant 400m IM på verdensrekord<br />

tiden 3.55,50. Se splittene:<br />

100m butterfly 54,62<br />

100m rygg med ekstra vending 59,11<br />

100m bryst med ekstra vending<br />

1.07,41<br />

100m fri med ekstra vending 54,36<br />

✔<br />

Spanias Mireia<br />

Garca Belmonte,<br />

3-dobbelt gullvinner som har grunntreningen<br />

i orden. 8.12,48 på 800m<br />

fri forteller om mange kilometer på<br />

godt nivå - for å si det forsiktig.<br />

Mireia vant imidlertid ikke, for det<br />

gjorde lagvenninnen Erika Garcia<br />

Villaecija. God, spansk grunnlagstrening!<br />

Noe å ta etter for våre?<br />

Sverige lener seg fremdeles trygt på<br />

veteranen Therese ”Tessa” Alshammer.<br />

Gull og sølv, hennes 68. internasjonale<br />

medalje. I tillegg Petra Granlunds butterflybronse.<br />

Null til gutta. Danmark<br />

gledet seg stort over sitt 22-årige langdistanse-ess,<br />

Mads Glaesner, som lenge<br />

kjempet om 1500m-gullet og forsvarte<br />

en flott sølvmedalje. De danske guttene<br />

har måttet tåle mye pepper, så det<br />

smakte særdeles godt. Rikke Møller<br />

Pedersen og Jeanette Ottesen svømte<br />

begge inn til bronsemedaljer, mens<br />

Lotte Friis måtte nøye seg med 4. plassen<br />

på 800m fri. Færøyenes internasjonale<br />

Pàl Joensen kjempet om 4. plassen<br />

opp til 400m på langdistansen, men så<br />

var det slutt.<br />

USA slo knockout på<br />

resten av verden. 25 medaljer, hvorav<br />

12 gull, er tangering av Australias<br />

rekordserie fra 2006. Da var USA kun<br />

4 medaljer bak. Nå følger Kina på<br />

andre-plass i antall medaljer med 14.<br />

Det forteller alt om amerikanernes<br />

dominans.<br />

De vant dessuten mesterskaps-trofeet<br />

soleklart. Med sine 12 gull går de i<br />

tillegg forbi landet down under på medaljelisten<br />

i kortbane-VMs 10-årige<br />

historie. 79 gull mot Australias 76. Nok<br />

et prestisjemål på US Swimmings hender.<br />

Skjønt, hvor mye prestisje legges det i<br />

kortbanemesterskapene? Neppe all verden<br />

pr. i dag, ser vi ut fra listen over fraværende<br />

verdensstjerner.<br />

Men, det bildet er klart i endring. For..<br />

Hele 153 nasjoner, nesten 800<br />

deltakere (iht. FINA president Julio<br />

Maglione i hans åpningstale), var tilstede<br />

i De Forende Arabiske Emiraters<br />

metropol. Mot rekordåret 2008, hvor tallene<br />

var 116 henholdsvis 600+. Det er, ja<br />

nettopp, en eksplosiv utvikling. Og i<br />

dette rekordenes mesterskap tar vår<br />

egen stjerne, Aleksander Hetland, en<br />

svært meritterende bronsemedalje.<br />

Aleksander Hetlands<br />

internasjonale kortbanemeritter<br />

EM 100m IM 50m bryst<br />

2002 15. S<br />

2003 9. S<br />

2004 9. S 7. F<br />

2005 2.fo dsqS 5. fo<br />

2006 BRONSE 2. fo<br />

2007 7. fo SØLV<br />

2008 SØLV<br />

2009 GULL<br />

2010 SØLV<br />

VM<br />

2004 4. 10. S<br />

2006 12. S<br />

2008 8.fo, dsqS<br />

2010 BRONSE<br />

fo = forsøk, S = semifinale<br />

F = finale, dsq = disk<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 9


[Landslagssjefen]<br />

Petter Løvberg<br />

har gjort oss internasjonale<br />

Landslagssjef Petter Løvberg De siste fem årene har han økt <strong>Norges</strong> internasjonale medaljefangst fra 17 til 37!<br />

Fra historien til NSF startet i<br />

1910, via 1978 da Norge og<br />

Lene Jenssen fra Kongstensvømmerne<br />

vant sølv i VM i<br />

Berlin og til 2005, sto vi<br />

med totalt 17 medaljer. Syv<br />

av dem signert legendariske<br />

Irene Dalby, Hamar IL. Fra<br />

2006 til 2010, mindre enn<br />

fem år, har vi antallet 20,<br />

inkludert våre første OLmedaljer.<br />

Fra å være en hyggelig<br />

parentes i svømmeverden,<br />

legges vi nå<br />

merke til på alle fem kontinenter.<br />

Ved siden av svømmerne<br />

selv, er det ett navn som går<br />

igjen, fra oppbyggingsårene<br />

i første del av årtusenet, til<br />

det for alvor startet i Shanghai<br />

i april 2006; Petter Løvberg.<br />

Landslagstrener, landslagssjef,<br />

sportssjef. Kjært<br />

barn har mange navn…<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

METTE BUGGE/BO NORSENG [FOTO]<br />

Gratulerer, du Petter<br />

etter et mesterskap - 3 medaljer i 2006,<br />

1 i 2007, 6 (!) i 2008, 3 i 2009 og igjen<br />

6 sist år, er han rask til å dele æren. Med<br />

svømmerne, selvsagt, men like mye<br />

med deres trenere, støtteapparatet,<br />

internt i NSF som Olympiatoppen og<br />

andre, sentrale aktører. Greit det. Men<br />

den røde tråden, den holder han selv i.<br />

Et godt, fast grep.<br />

For fasthet er blitt noe av Løvbergs varemerke.<br />

Ryddighet, forutsigbarhet, klar<br />

10 [NORSK SVØMMING 1/2011]


<strong>Norsk</strong>e senior-medaljer i internasjonale svømmemesterskap 2006 - 2010<br />

OL-sølv<br />

2008 - Alexander Dale Oen - 100m bryst (lang)<br />

OL-bronse<br />

2008 - Sara Nordenstam - 200m bryst (lang)<br />

VM-bronse<br />

2010 - Aleksander Hetland - 50m bryst (kort)<br />

2009 - Ingvild Snildal - 50m butterfly (lang)<br />

2006 - Alexander Dale Oen - 100m bryst (kort)<br />

EM-gull<br />

2010 - Alexander Dale Oen – 100m bryst (lang)<br />

2009 - Aleksander Hetland - 50m bryst (kort)<br />

2008 - Alexander Dale Oen - 100m bryst (lang)<br />

EM-sølv<br />

2010 - Sara Nordenstam - 200m bryst (lang)<br />

2010 - Ingvild Snildal - 100m butterfly (kort)<br />

2010 - Aleksander Hetland – 50m bryst (kort)<br />

2010 - Alexander Dale Oen – 200m bryst (lang)<br />

2008 - Aleksander Hetland - 50m bryst (kort)<br />

2008 - Alexander Dale Oen - 50m bryst (lang)<br />

2008 - Alexander Dale Oen - 200m bryst (lang)<br />

2007 - Aleksander Hetland - 50m bryst (kort)<br />

2006 - Alexander Dale Oen - 100m bryst (lang)<br />

EM-bronse<br />

2009 - Ingvild Snildal - 50m butterfly (kort)<br />

2006 - Aleksander Hetland - 100m medley (kort)<br />

2006 - Alexander Dale Oen - 100m bryst (kort)<br />

Medaljestatistikk Totalt 3 gull - 10 sølv - 7 bronse = 20 medaljer på de siste 5 årene. Halvparten tatt på langbane.<br />

tale (om enn i meste laget til tider - for<br />

engasjement har han i mengder).<br />

Bjørge Stensbøl presenterte<br />

Løvberg som en trener med potensiale<br />

til å bli en av våre aller største. Uansett<br />

idrett. Løvberg så brydd ut, og flere enn<br />

undertegnede tenkte nok sitt. Så feil vi<br />

tok – så rett han hadde, daværende<br />

frontfigur og leder av Olympiatoppen.<br />

Så startet han da heller ikke karrieren<br />

med de store omveltninger. Søkte seg<br />

frem. Knyttet allianser. Plukket teamet<br />

sitt, litt etter litt. Lyttet, funderte, prøvde,<br />

feilet og lærte. Fra mitt ståsted følte<br />

jeg likevel det skjedde som en radikal<br />

kursendring i 2003 (?). Men helt i det<br />

stille. Løvberg forberedte høydeleir i<br />

Flagstaff, Arizona. Vår sterkeste klubb,<br />

Vestkantsvømmerne, under ledelse av<br />

Stig Leganger Hansen, ønsket seg heller<br />

til Hamburg. Uhørt tidligere. Så ikke<br />

under Løvberg. Team Stig fikk tillit, laget<br />

splittet opp, og begge parter høstet verdifull<br />

erfaring.<br />

<strong>Norsk</strong>e senior-medaljer i internasjonale mesterskap 1978 - 1996<br />

VM-sølv<br />

1978 - Lene Jenssen - 100m fri (lang)<br />

EM-gull<br />

1996 - Terrie Miller - 100m bryst (kort)<br />

1991 - Irene Dalby - 800m fri (lang)<br />

1991 - Irene Dalby - 400m fri (lang)<br />

EM-sølv<br />

1996 - Terrie Miller - 50m bryst (kort)<br />

1994 - Elin Austevoll - 50m bryst (kort)<br />

1993 - Irene Dalby - 800m fri (lang)<br />

EM-bronse<br />

2000 - Anne-Mari Gulbrandsen - 200m bryst (kort)<br />

2000 - Anne-Mari Gulbrandsen - 100m bryst (kort)<br />

2000 - Anne-Mari Gulbrandsen - 50m bryst (kort)<br />

1996 - Vibeke Lambersøy Johansen - 50m fri (kort)<br />

1996 - Stafett herrer (A. Dahl, V. Vetnes, T. Sopp, T. Nore) - 4 x 50m fri (kort)<br />

1995 - Irene Dalby - 800m fri (lang)<br />

1995 - Irene Dalby - 400m fri (lang)<br />

1994 - Terrie Miller - 50m bryst (kort)<br />

1993 - Irene Dalby - 400m fri (lang<br />

1989 - Irene Dalby - 800m fri (lang)<br />

17 totalt fra da Lene Jenssen tok <strong>Norges</strong> første medalje i 1978 til 2005.<br />

Den stille ”revolusjonen” fra Løvberg,<br />

var å skyve frem trenerne til våre beste<br />

svømmere. Ingen faste assistenter, men<br />

ansvaret også på landslaget, slik det var<br />

i hjemmemiljøet; på de beste svømmernes<br />

trenere. Få dem ut. På leire, trenerclinics,<br />

mesterskapene. Se, oppleve,<br />

lære. Er du god nok hjemme, er du god<br />

nok for landslaget. I tillegg er han<br />

▼<br />

Internasjonal medaljefangst<br />

Ingvild Snildals EM- og VM-medaljer på<br />

butterfly bidrar godt til Petter Løvbergs<br />

sterke resultatstatistikk.<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 11


▼<br />

der for sine trenere. 24 timer i døgnet<br />

om nødvendig. Og noen ganger er det<br />

nødvendig. Slikt skaper tillit. Og trygghet.<br />

Alfa og omega for topp-prestasjoner.<br />

Kanskje hans beste egenskap?<br />

Han tar ikke av, uansett suksess. Selv<br />

ikke OL-medaljer. Våre historiske. For<br />

gjennom de glitrende resultatene ser<br />

han alltid forbedringspotensialet. Og<br />

legger planene videre.<br />

nært forhold til sin(e) svømmer(e), og<br />

ikke klarer å sette klart nok fokus på<br />

arbeidsoppgavene, da går Løvberg inn.<br />

Setter tingene i perspektiv, ser ut over<br />

øyeblikket med og for de aktive, og<br />

utfordrer. Ikke alltid like lett de første<br />

årene. Mang en utøver var frustrert.<br />

Men der utøver lett tenkte begrensninger,<br />

var Løvbergs utgangspunkt internasjonalt,<br />

og der gis det som kjent ikke<br />

ved dørene. Harde bud, men helt nødvendig.<br />

ikke vanskeligere enn at han har tegnet<br />

ny flerårs-avtale med NSF.<br />

Det skulle da også bare mangle. Du skal<br />

gi deg på topp, ja vel. Men dit føler neppe<br />

Løvberg at han er kommet. Heller ikke vi<br />

på ”grasrota”. Til det er for mange oppgaver<br />

utløst der fremme i horisonten. At<br />

Ståle Solbakken stakk av med tittelen<br />

”Årets Trener” på Idrettsgallaen var sikkert<br />

fortjent. Men vi var mange som gjerne<br />

så ”vår” mann i den rollen.<br />

Dessuten, når hjemmetrener får et for<br />

Enkel jobb? På ingen måte. Men heller<br />

Presisering av grasrotordninga<br />

Ordninga med grasrotandel<br />

i spela til <strong>Norsk</strong><br />

Tipping vart innført frå<br />

1. mars 2009. I 2009 gav<br />

ordninga 211 millionar<br />

kroner til lokale lag og<br />

organisasjonar. På bakgrunn<br />

av erfaringane til<br />

no, er det vedteke ei presisering<br />

av forskrifta for å<br />

redusere faren for misbruk<br />

av ordninga.<br />

Presiseringa i forskrifta er gjord på grunn<br />

av mistanke om at enkelte storspelarar<br />

har oppretta nye frivillige organisasjonar<br />

– Eg er stolt over at Noreg, med Antidoping<br />

Norge i spissen, er eit førebilete for<br />

andre når det gjeld antidopingarbeid. I<br />

Antidoping Norge går utdannings- og verdiarbeidet<br />

hand i hand med kontroll- og<br />

avskrekkingsarbeidet på ein god måte,<br />

seier kulturminister Anniken Huitfeldt.<br />

– Kampen mot doping innanfor idretten<br />

krev stadig utvikling av nye kontrollme-<br />

der det eigentlege hovudformålet er at<br />

dei sjølve skal nyte godt av grasrotoverføringa.<br />

<strong>Norsk</strong> Tipping vil med det første innføre<br />

maksimalgrenser for kor mykje ein spelar<br />

kan spele for på <strong>Norsk</strong> Tipping sine<br />

spel. Desse grensene inneber at kvar<br />

spelar berre kan fordele maksimalt<br />

50.000 kroner som grasrotmidler i løpet<br />

av eitt år. Dette vil redusere faren for<br />

misbruk av grasrotordninga.<br />

Presiseringa av forskrifta som vart vedteken<br />

i dag, inneber at organisasjonar<br />

kan nektast å delta i grasrotordninga<br />

dersom det er grunn til å tru at dei er<br />

oppretta med hovudformål å motta<br />

grasrotmidlar.<br />

22,6 mill. kr. til Antidoping Norge<br />

Stiftinga Antidoping<br />

Norge blir tildelt 22,6 millionar<br />

kroner av spelemidla<br />

til idrettsformål i 2011.<br />

Dette er ein auke på ein<br />

halv million kroner i forhold<br />

til 2010.<br />

todar. I tillegg er det ønskjeleg med eit<br />

stort førebyggjande og haldningsskapande<br />

arbeid.<br />

– Arbeidet i Antidoping Norge skal skje i<br />

samarbeid med nasjonale og internasjonale<br />

idrettsorganisasjonar, World Anti-<br />

Doping Agency og andre organisasjonar<br />

som driv med antidopingarbeid, seier<br />

kulturministeren. – Eg legg til grunn at<br />

alle organisasjonsledd innanfor norsk<br />

idrett ivrar for godt antidopingarbeid,<br />

understrekar Huitfeldt.<br />

– Antidoping <strong>Norges</strong> primære oppgåve<br />

er antidopingarbeid innanfor idretten,<br />

slår kulturministeren fast. - Antidoping<br />

Norge kan og bistå i antidopingarbeidet<br />

utanfor idretten, men dette arbeidet må<br />

bli finansiert gjennom andre kjelder enn<br />

spelemidla til idrettsformål, seier kulturminister<br />

Huitfeldt.<br />

Det er ennå ikke for sent….<br />

Nord-norsk<br />

reunion!<br />

Dersom du var aktiv i<br />

svømmemiljøet i Nord-<br />

Norge på 70-, 80- eller<br />

90-tallet, inviteres du<br />

hermed til en helg med<br />

mimring og moro i<br />

Fauske 10. og 11. juni<br />

2011.<br />

Arrangøren vil at dette skal være et<br />

arrangement for hele Nord-Norge, og<br />

det spiller ingen rolle om man svømte,<br />

var trener eller leder. Det viktigste<br />

er at man kan treffe gamle kjente.<br />

Overnatting kan bestilles på Fauske<br />

hotell (unni@fauskehotell.no). Pris kr.<br />

495,- prer pers i dobbeltrom, 740,- for<br />

enkeltrom, og 1.210,- for trippelrom.<br />

(oppgi kode ”svømmetreff”). Overnatting<br />

også på Lundhøgda Camping, tlf.<br />

75 64 39 66, mobil 97 53 98 94/91 78<br />

16 47, post@lundhogdacamping.no.<br />

Påmelding skjer ved å betale inn kr.<br />

375,- til kto. 9722.43.48960 ”Svømme<br />

treff Nord-Norge” innen 1. april 2011.<br />

Merk innbetalingen med navn!<br />

I festkomiteen finner du Ari Tollånes,<br />

Mette Pettersen, Åge Soleng, Gøril<br />

Lysvoll, Signhild Nystad, Catrine<br />

Pedersen og Helene Vassbotn! Send<br />

epost til Mette.pettersen@gmail.com<br />

om du har noen spørsmål.<br />

For fullstendig, detaljert invitasjon,<br />

se www.svomming.no<br />

Facebook<br />

http://www.facebook.com/?sk=event<br />

s#!/event.php?eid=116373631768082<br />

12 [NORSK SVØMMING 1/2011]


www.swimshop.no ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::<br />

Lek deg med farger, maskoter og logoer - perfekt profilering av din klubb!<br />

Design ditt eget badetøy<br />

SWIMSHOP Tlf: 62 95 06 20 E-post: info@swimshop.no


[Kortbane-VM svømming]<br />

To-spannet Aleks & Sondre<br />

<strong>Norsk</strong><br />

Svømming har<br />

fått team<br />

Solberg/Hetland<br />

på tomannshånd<br />

etter<br />

suksessene i<br />

Eindhoven<br />

og Dubai.<br />

Aleksander har<br />

ennå ikke kommet<br />

hjem fra de<br />

varme breddegrader,<br />

men<br />

Sondre Solberg<br />

er klar.<br />

PER IRGENS [TEKST]<br />

PER RUNE EKNES/BO NORSENG [FOTO]<br />

Suksess-duo<br />

To-spannet Aleksander<br />

Hetland og Sondre<br />

Solberg er rene eventyrhistorien.<br />

Hovedtreneren i Bærumsvømmerne er<br />

en erfaren, sindig kar, som ikke så lett<br />

tyr til de store ord. Rolig, men langt fra<br />

”layback”. Som første NTG-trener tidlig<br />

på 90-tallet, gikk det nærmest døgnet<br />

rundt. To daglige bassengøkter, undervisning,<br />

mental trener, kosthold, 24-<br />

timers-utøvere, reisebyrå/reiseleder,<br />

foreldrekontakt - ukene, månedene,<br />

årene hadde knapt ledige stunder. Det<br />

kulminerte med EM-gull (Terrie Miller)<br />

og bronse (Vibeke Lambersøy<br />

Johansen). Via landslagstrener-jobben,<br />

– Han vet i stor grad hva som trengs, så<br />

det har ikke vært behov for detaljopptil<br />

han fikk mer orden på hverdagen<br />

i sin nåværende stilling. Firebarnsfaren<br />

har dessuten et kunnskapsnivå som<br />

få andre har, og mestrer det meste. Så<br />

også en VM-bronse. Nærmest på overtid.<br />

Slik reflekterer han på de siste måneders<br />

eventyrlige historie:<br />

– Aleks er først og fremst en artig fyr å<br />

jobbe med. En viktig faktor når vi jobber<br />

så tett. Ikke minst som nå, over distanse.<br />

Så det var lett å ta i mot utfordring-<br />

en da han begynte å røre på seg igjen<br />

”der borte”.<br />

– Han er outstanding i det meste han<br />

gjør. Flink til selv å ta tak. Dyktig til å justere<br />

underveis, og en mester i å løse<br />

oppgavene selvstendig. Helt avgjørende,<br />

når han i store trekk skulle være<br />

sin egen, daglige trener, 8-10 økter i<br />

uken.<br />

14 [NORSK SVØMMING 1/2011]


legg fra min side. Han sender tilbakemeldinger<br />

- ikke minst video-snutter.<br />

Sammen med Johan Setterberg (ansvarlig<br />

for landslagets teknikkanalyser)<br />

kunne vi følge utviklingen tett.<br />

Super-coach<br />

Sondre Solberg<br />

kan sagtens koste<br />

på seg et bredt<br />

glis!<br />

– Ikke minst er Aleks flink til å stille krav<br />

til alle ledd i prosessen. Til oss, og like<br />

mye til seg selv. Med stor evne til å<br />

holde fokus på det vesentlige, og skrelle<br />

vekk mindre viktige ting.<br />

– Jeg in<strong>nr</strong>ømmer gjerne at vi begge var<br />

både spente og usikre når vi sammen<br />

satte kursen for Eindhoven, etter et helt<br />

år borte fra konkurranse. Men vi satt vår<br />

lit til at han hadde tid til justeringer fra<br />

forsøk til semi, og videre derfra til en<br />

eventuell finale. Og det gikk jo bra…<br />

Årets understatement (vår kommentar;<br />

han tok sølv).<br />

– Vi fikk to uvurderlige uker hjemme.<br />

Alene på Hundsund, med god tid, og all<br />

den hjelp og ro vi trengte. Mye fokus på<br />

start og vending. Han har jobbet mye<br />

med både fysisk og psykisk avspenning<br />

de siste årene, og den tråden plukket vi<br />

opp igjen. Så vi dro til VM med en god<br />

følelse.<br />

– Butterfly-sprinten som ”oppvarming”<br />

ga en fin bekreftelse på formen (1/100<br />

bak sin egen rekord, 18/100 fra semifinale).<br />

I hovedøvelsen 50m bryst, gikk<br />

det imidlertid nesten helt galt. Elendig<br />

start - bare 1 av 40 gjør han så dårlig. 6.<br />

plassen i heatet, og vi trodde løpet var<br />

kjørt. Når han likevel fikk sjansen i finalen,<br />

var forberedelsen relativt enkel.<br />

– Med en spenst tilnærmet en høydehopper,<br />

150 kg kapasitet i knebøy, dyktig<br />

til å søke og å tåle press, var utgangpunktet<br />

for justering søndag formiddag<br />

bare gøy. Og så gikk det jo bra igjen da…<br />

OK da, svært bra! Jeg mener han disse<br />

ukene fikk ut det maksimale av sin<br />

kapasitet. Som han nok har gjort de siste<br />

årene. Derfor er det bare naturlig å leke<br />

med tanken om en videre satsing. Klart<br />

han har mer å by på, avslutter coach<br />

Solberg.<br />

I romjulen er så Aleksander selv klar.<br />

Bursdagsfeiringen 2. juledag er vel<br />

unnagjort, og verdens 3. raskeste brystsvømmer<br />

har funnet roen.<br />

– Jeg er først og fremst overrasket selv,<br />

kommer det tankefullt fra Bærumsgutten.<br />

– Det var spesielt å komme tilbake<br />

til EM. Alle ”ikke-svømmere ”regnet<br />

med” en ny medalje… Men så enkelt er<br />

det jo ikke.<br />

– Jeg var svært usikker i dagene før vi<br />

dro til Eindhoven. Med treningsstart først<br />

i september borte i Tampa*, var det ikke<br />

all verden av forberedelser. Men jeg fikk<br />

svømt meg godt i gang før finalen, og<br />

sølvet der ga selvsagt trygghet foran<br />

VM.<br />

– Vel tilbake hjemme i Bærum fikk<br />

Sondre (Solberg) og jeg noen uvurderlige<br />

økter for oss selv i Hundsundbadet**.<br />

God tid, video-analyser, fullt<br />

fokus på detaljer. Det var gull verdt - vel,<br />

i alle fall en VM-bronse verdt.<br />

– I Dubai stilte jeg derfor mye bedre forberedt.<br />

Greit forsøk, men så holdt det på<br />

å gå galt i semi’n. Da jeg så sekstallet<br />

foran navnet på tavla, skjønte jeg at<br />

finalen røyk. Det er i slike situasjoner en<br />

er glad for å ta feil…<br />

– Droppet jo pent fra forsøket til semifinalen***,<br />

selv om det var åpenbare ting å<br />

rette på. Så Vi brukte tiden på søndag til<br />

ytterligere start-arbeid, samt å komme<br />

rett inn i første taket ved oppgang.<br />

Ja, det var klasseforskjell på din start i<br />

semifinalen lørdag, og finalen siste<br />

dagen, der du kanskje var aller raskest<br />

ut!<br />

– Ja, det føltes godt. Deilig følelse, når<br />

det vi trener på sitter når det er som viktigst.<br />

Men så ble det en lang gli-fase inn<br />

til vendingen, og jeg følte løpet var<br />

kjørt. Men var jeg kommet helt fra<br />

Florida, gjennom semifinalen med et<br />

nødskrik, bare for å misse finalen etter<br />

Kanonstarten? Nei! - så hjemgangen er<br />

kanskje min beste noen gang. Var superfornøyd<br />

da jeg så 26,2-tallet på tavla.<br />

Bare gull-løpet i 2009, i superdrakta, var<br />

raskere. Dette var, sett under ett, mitt<br />

beste løp. Utvilsomt. Så da sluttiden<br />

viste seg å holde til bronsemedalje i tillegg,<br />

var mesterskapene mine kronet.<br />

Det måtte en disk til…<br />

– Ja, jeg kjenner jo følelsen selv. Det er<br />

en del av gamet. Vi ligger så tett opp<br />

mot det maksimale i alt vi foretar oss på<br />

en sprint. Marginene er små. Jeg holdt<br />

meg innenfor, Scozzoli ikke.<br />

– Veien videre?<br />

– Tja. Lysten på mer er der i fullt monn.<br />

Tre måneders satsing viste at jeg fremdeles<br />

har mer å gi. I mitt 9. mesterskap<br />

var det kuleste faktisk å treffe igjen alle<br />

de ”gamle” vennene. Like viktig å vise<br />

dem, og kanskje mest meg selv (!) at<br />

jeg hadde noe der å gjøre. Hvis jeg kan<br />

kombinere jobben**** så…<br />

Gratulerer, Aleksander, så krysser vi fingrene<br />

for Shanghai-satsing. Og kanskje<br />

London 2012…?!<br />

*midt på Florida-halvøyas vestkyst<br />

**på Fornebu, anlegg som Bærumsvømmerne<br />

drifter<br />

***13/100 sekunders dropp, og med<br />

kun 24/100 som skilte fra 8. til 16.<br />

plass…<br />

****som markedssjef innen pet suplies -<br />

smådyrsfór, utstyr, etc.<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 15


[Svømmeaksjonen]<br />

GjensidigeStiftelsen<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbunds gode fe!<br />

GjensidigeStiftelsen er en<br />

unik stiftelse. Den er<br />

<strong>Norges</strong> største, og den<br />

kombinerer to viktige roller.<br />

Den ene rollen er forholdsvis<br />

ny og utøves i<br />

egenskap av å være en<br />

betydelig finansiell aktør,<br />

mens den andre viderefører<br />

tradisjonen som en<br />

viktig bidragsyter til ulike<br />

samfunnsnyttige formål.<br />

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST OG FOTO]<br />

BO NORSENG [FOTO]<br />

GjensidigeStiftelsens finansielle formål<br />

dreier seg om å forvalte det langsiktige<br />

eierskapet i Gjensidige, og å videreformidle<br />

aksjeutbyttet til Gjensidige skadeforsikrings<br />

kunder. Det ideelle formålet<br />

handler om at stiftelsen gjennom<br />

gaveutdelinger skal fremme trygghet og<br />

helse. Dette skal skje i samsvar med stiftelsens<br />

grunnverdier som er ”Forebyggende<br />

- Utviklende - Aktivitetsskapende<br />

- Samfunnsbyggende”.<br />

Fra og med etableringen i oktober 2007<br />

og frem til utgangen av 2010, har<br />

GjensidigeStiftelsen tildelt i alt 530 millioner<br />

kroner til vel 2.300 prosjekter for<br />

å fremme trygghet og helse. Av disse<br />

midlene har <strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

fått tildelt 28,8 millioner kroner, og<br />

gjennom Svømmeaksjonen i 2008, 2009<br />

og 2010 har 17.900 barn blitt trygge i<br />

vann.<br />

Det er også innvilget midler til Svømmeaksjon<br />

i 2011, 2012 og 2013. I alt 36,7<br />

millioner kroner fordelt på de tre årene.<br />

Dette er midler som har vist seg å ha fantastiske<br />

ringvirkninger for norsk svømming,<br />

og vi ønsket å høre nærmere med<br />

GjensidigeStiftelsen hvorfor de satser så<br />

stort på dette prosjektet, og hvilket inntrykk<br />

de har fått av NSF som organisasjon?<br />

Vi gleder oss<br />

til fortsettelsen!<br />

Veslemøy Rue Barkenes,<br />

GjensidigeStiftelsen<br />

Leder for gavetildelingen i Gjensidige-<br />

Stiftelsen, Veslemøy Rue Barkenes, sier:<br />

– Vi har bevilget penger til dette prosjektet<br />

fordi det løser en konkret samfunnsutfordring<br />

innen vårt formål - trygghet<br />

og helse, og bygger opp under vår visjon:<br />

Et tryggere og sunnere Norge. GjensidigeStiftelsen<br />

kan på den måten indirekte<br />

påvirke og endre en situasjon i<br />

samfunnet som har stor betydning i<br />

barns oppvekstvilkår, sier hun.<br />

– Det som er ekstra flott med Svømmeaksjonen<br />

er at den har fokus på å<br />

skape trygge barn som får opplevelsen<br />

av mestring og mangfold. Det igjen skaper<br />

ringvirkninger som har en langvarig<br />

verdi for de som er med.<br />

16 [NORSK SVØMMING 1/2011]


Svømmeaksjonen Gjensidigestiftelsens<br />

Veslemøy Rue Barkenes: – Vi har bevilget<br />

penger til dette prosjektet fordi det<br />

løser en konkret samfunnsutfordring<br />

innen vårt formål - trygghet og helse, og<br />

bygger opp under vår visjon.<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbund har samarbeidet<br />

med GjensidigeStiftelsen nesten helt<br />

fra starten, og Barkenes har bare positive<br />

ting å si om deres inntrykk av <strong>Norges</strong><br />

Svømmeforbund.<br />

– Vi har sett et fantastisk engasjement<br />

fra alle involverte parter der fokus på<br />

faglig dyktighet settes høyt. Bildene av<br />

glade barn sier mer enn tusen ord, og<br />

rapportene om hvordan barna utvikler<br />

seg i løpet av kursene, synliggjør og<br />

bekrefter at dette er et meget viktig og<br />

vellykket prosjekt. Vår forventning til<br />

Svømmeaksjonen 2011 er at det flotte<br />

arbeidet som gjøres i alle involverte<br />

klubber blir like bra som tidligere år. Vi<br />

✔<br />

Svømmeaksjonen<br />

• 84 klubber over hele landet<br />

er kursarrangører. Målet er at<br />

ytterligere 9200 barn skal bli trygge<br />

i vann.<br />

• Muligheten for å søke om<br />

gratis svømmekurs åpner på<br />

www.gjensidigestiftelsen.no 15.<br />

april 2011, og holder oppe til 9. mai<br />

2011. Tildelingen vil skje 13. mai<br />

2011.<br />

• GjensidigeStiftelsen vil markedsføre<br />

Svømmeaksjonen bredt ut i<br />

uken etter påske.<br />

• Svømmeaksjonen 2011 gjennomføres<br />

i juni (uke 22-26).<br />

gleder oss til å se bilder og høre historier<br />

fra flere glade og trygge barn, fortsetter<br />

Veslemøy Rue Barkenes.<br />

I år er det 84 klubber som har meldt seg<br />

på som kursarrangører til Svømmeaksjonen.<br />

Fra tidligere år er erfaringene<br />

at aksjonen har flere viktige ringvirkninger<br />

for mange av klubbene;<br />

• Flere dyktige svømmeinstruktører i<br />

klubbenes svømmeskole.<br />

• Flere unge svømmeinstruktører som<br />

kan få sommerjobb og jobb ved siden<br />

av studie. Dette fører til at flere unge<br />

engasjerer seg i klubben i lenger tid.<br />

• Økt rekruttering til klubbenes svømmeskole<br />

(97% av klubbene svarer<br />

dette i evalueringen).<br />

• Høyere aktivitetsnivå i klubbene<br />

generelt; flere utdannede instruktører<br />

og flere barn på kurs.<br />

• Klubbene har blitt mer bevisste og<br />

løsningsorienterte på hvordan de kan<br />

gjøre flest mulig barn svømmedyktige<br />

med de rammebetingelsene de har.<br />

• Noen klubber har fått bedre samarbeid<br />

med kommune ift. bassengleie,<br />

nye basseng som kan brukes og lenger<br />

åpning av bassengene frem mot<br />

sommeren.<br />

• Har styrket svømmeklubbenes økonomiske<br />

situasjon, som igjen gir dem<br />

muligheten til å gi kompetanseheving<br />

til alle tillitsvalgte (instruktører, trenere,<br />

dommere og ledere).<br />

• Klubbene fremstår i større grad som<br />

en aktiv og positiv samfunnsaktør i<br />

sine lokalmiljø.<br />

Vi gleder oss til fortsettelsen, og sender<br />

en stor takk til GjensidigeStiftelsen for<br />

deres tillit.<br />

Samarbeidet med dem har gitt oss mye<br />

på mange nivåer i norsk svømming. Det<br />

er opp til oss alle å vise at vi er tilliten<br />

verdig også de neste tre årene!<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 17


[Masters]<br />

Flere “eldre” konkurrerer<br />

Det var ikke bare ungdommene som<br />

fikk testet sine ferdigheter under Asker<br />

Open. Også et tyvetalls «masters» tok<br />

frem svømmetøyet og stupte uti sammen<br />

med de aktive. Enkelte faktisk for<br />

aller første gang.<br />

LINN KROGH HANSEN [TEKST OG FOTO]<br />

GEIR A. PATURSSON [FOTO]<br />

Interessen blant masterssvømmere for å<br />

delta på ordinære stevner i masterssvømming<br />

har tatt seg kraftig opp i de<br />

siste årene. Under Asker Open stilte<br />

rundt 35 voksne svømmere i mastersklassene<br />

fra 25 år og oppover sammen<br />

med over 500 aktive svømmere fra hele<br />

Sør-Norge. Askers egen mastersgruppe<br />

sto for den største kontingenten, men<br />

også Modum, Drammen, Lambertseter,<br />

Oslo IL og Lier stilte med utøvere i<br />

masterklassen.<br />

– Aldri for sent<br />

Mest spent av alle var Fabrice Prieur.<br />

Den franske 32-åringen som kom til<br />

Norge med jobben, hadde aldri svømt i<br />

en organisert klubb før han begynte i<br />

Asker svømmeklubbs «Masters Sharks»<br />

for to og et halvt år siden.<br />

– Da jeg bodde i Frankrike hadde jeg<br />

svømming som hobby. Det var først da<br />

Mastersdebutant<br />

Fabrice Prieur<br />

(32) svømte<br />

konkurranse for<br />

første gang i<br />

Asker Open.<br />

jeg kom hit at jeg meldte meg inn i en<br />

klubb, forteller tobarnsfaren. Han hadde<br />

likevel aldri trodd han skulle debutere i<br />

konkurranse på sine voksne dager.<br />

Oppmuntring fra gode svømmekolleger<br />

førte imidlertid til at han endret mening<br />

og meldte seg på Asker Open.<br />

– Etter å ha sett de andre i gruppen<br />

delta, fikk jeg også lyst. Og det var slett<br />

ikke så ille, bedyrer Fabrice, som gjorde<br />

unna sin første 100m fri på 1.19 blank.<br />

Svømmedebuten ga mersmak, og nå<br />

har 32-åringen meldt seg på til NM i<br />

Kristiansund i april.<br />

Også Camilla Borgersen (42) fra Drammen<br />

stilte på 100m bryst og 100m fri i<br />

Asker Open, mange tiår etter at hun sist<br />

gikk på startpallen i et svømmestevne.<br />

Nå er også hun påmeldt til NM masters.<br />

Sammensveiset «Askerhaiene» F.v. Rolf A. Nordang, Knut He<strong>nr</strong>ik Medina, Fabrice<br />

Prieur, Kristin R. Guthe og Annie Waldenstrøm.<br />

I mål! Camilla Borgersen fra Drammen<br />

debuterte som masters i Asker Open og<br />

er nå klar for NM i april.<br />

18 [NORSK SVØMMING 1/2011]


Sommerfugler i magen<br />

Oppmann for Asker svømmeklubbs mastergruppe,<br />

Kristin Røger Guthe (50),<br />

in<strong>nr</strong>ømmer at hun hadde en del ”butterfly”<br />

i magen før start. – Jeg lurte faktisk<br />

en stund på hvorfor jeg i det hele tatt<br />

hadde meldt meg på, ler Kristin, og<br />

fortsetter:<br />

– Det er inspirerende å bli utfordret av<br />

utøvere som er over 30 år yngre. Det var<br />

også en stor personlig seier å bli<br />

nummer tre i heatet, og svømme på<br />

samme pers som i fjor selv om jeg er et<br />

år eldre, smiler hun.<br />

Asker «Masters Sharks» trener inntil tre<br />

ganger i uken. Nivået varierer fra<br />

mosjonister til tidligere konkurransesvømmere<br />

som stiller i EM og VM. Den<br />

harde kjerne består av rundt 15<br />

svømmere som møter fast en eller flere<br />

ganger i uken til trening.<br />

– Ikke minst er det gode mastersmiljøet<br />

i Asker svømmeklubb og Norge for øvrig<br />

en viktig faktor for at vi gidder å gå på<br />

trening og tør å delta på stevner som<br />

dette, understreker Kristin Røger Guthe.<br />

Konkurrerte mot ungdommen<br />

Fire av Modums tidligere konkurransesvømmere<br />

så sitt snitt til å melde på<br />

stafettlag, i håp om å slå flest mulig av de<br />

aktive svømmerne under Asker Open.<br />

Konkurrerte mot ungdommen F.v. Jarle Ødegård (28), Rune Myhrvold (41), Petter<br />

Koch (30) og Audun Nilsen (27) svømte stafett.<br />

nordisk mesterskap den kommende<br />

sesongen.<br />

Også i Stavanger deltok en stor del av<br />

mastersklubben ROMA under den tradisjonelle<br />

Julesprinten. Flere stilte både<br />

individuelt og på stafetten. Leder i<br />

mastersutvalget, Geir Patursson, var<br />

blant dem som deltok, og håper å kunne<br />

se flere ordinære stevner med invitasjoner<br />

til masterklassene fremover.<br />

– Vi var kun to og et halvt sekund fra<br />

tredje- og premieplass, forteller Petter<br />

Koch (30), som utgjør en firedel av det<br />

godt voksne stafettlaget. De tidligere<br />

aktive svømmerne har tatt opp igjen<br />

sine gamle svømmeferdigheter og<br />

trener nå inntil tre ganger i uka. Målet<br />

er å gjøre det best mulig i NM og<br />

✔<br />

• Masters konkurrerer utfra påmeldt<br />

tid på tvers av klasse, men må være<br />

oppført med masterklasse-betegnelse<br />

(for eksempel Master D, eller D-<br />

69;- D står for klasse 40-44 år og 69<br />

for fødselsår) i både startliste, heatliste<br />

og resultatliste.<br />

• Julesprinten i Stavanger, Asker Open,<br />

ÅM-kvalikken i Lørenskog og Vestfoldsvøm<br />

i Sandefjord er eksempler<br />

på ordinære stevner som har lagt<br />

inn masters som egne klasser.<br />

• Masters kan naturligvis også delta i<br />

seniorklassen, men vil da premieres<br />

i seniorklassen og heller ikke få<br />

– Når man ser at lokale arrangører<br />

inviterer masterssvømmere i innbydelsen<br />

brytes at barrieren ned for oss<br />

«gamlingene», sier Patursson.<br />

– Skaper liv<br />

Arrangøren av Asker Open synes det at<br />

såpass mange masters deltar viser at<br />

Fakta om masterssvømming<br />

godkjent norske eller andre masterrekorder.<br />

• Det konkurreres i årsklassene 25-29<br />

år, 30-34 år, 35-39 år osv. Under NM<br />

Masters i 2010 deltok 465 svømmere,<br />

- en oppslutning som er helt i<br />

toppen i nordisk sammenheng.<br />

• Det er ingen kvalifiseringskrav til NM<br />

Masters og nordisk Masters, kun til<br />

VM og EM som alternerer annethvert<br />

år. De fleste svømmeklubber har et<br />

tilbud til masters.<br />

• Mer informasjon, sjekk våre Facebook-grupper<br />

samt svomming.no/<br />

masters<br />

Julesprintere Per Erik Sørgaard, Inger<br />

Arctander, Aril Braaten alle ROMA, stilte i<br />

Stavanger før jul.<br />

man ikke behøver å slutte med idretten<br />

sin selv om man aldersmessig har<br />

passert formtoppen<br />

– Dette er også med på å skape<br />

kameratskap mellom yngre og eldre.<br />

Masterssvømmere har som oftest en litt<br />

mindre formell stil, og vi er flinke til å<br />

skape liv på stevnet, sier Torbjørn Sundt<br />

i Asker svømmeklubb, som heller ikke<br />

har noe imot de ekstra kronene man<br />

som stevnearrangør får i kassen. På<br />

spørsmål om han synes det er noe<br />

negativt ved å la svømmerne konkurrerer<br />

side om side med de aktive, ler<br />

han litt:<br />

– Noen masterssvømmere lager kanskje<br />

litt mye bølger til sjenanse for yngre<br />

svømmere i banen ved siden av, men<br />

det kan kanskje innføres regler som gjør<br />

at arrangøren får plassere masterssvømmere<br />

i samme heat om mulig.<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 19


[Idrettsgalla 2011]<br />

– En opplevelse for livet!<br />

Sarah Louise Rung ble tildelt<br />

prisen som årets funksjonshemmede<br />

utøver<br />

under Idrettsgallaen 2011.<br />

Thorir Heigeirsson og Kari<br />

Traa delte ut prisen til vår<br />

eminente svømmer som<br />

oppnådde meget gode<br />

resultater i 2010.<br />

BO NORSENG [TEKST]<br />

MORTEN EKLUND [FOTO]<br />

– Det var en helt spesiell opplevelse å få<br />

hilse på selveste Kongen. Alle var utrolige<br />

hyggelige og imøtekommende. Jeg<br />

fikk hilst på alle de store stjernene, sier<br />

Sarah Louise Rung.<br />

Sarah Louise fikk utmerkelsen for 3 gull<br />

✔<br />

Tre ”svømmenominasjoner”<br />

Årets Idrettsgalla og nominasjonene i<br />

de ulike klassene bød i år på tre<br />

svømmenavn. Sara Nordenstam var<br />

nominert i klassen Ӂrets kvinnelige<br />

utøver”, Sarah Louise Rung i klassen<br />

”Årets funksjonshemmede utøver”,<br />

og landslagssjef svømming, Petter<br />

Løvberg, i klassen ”Årets trener”.<br />

og 1 sølv i VM i Eindhoven. Hun satte<br />

verdensrekord på 100m bryst med<br />

1.52,64, og svømte nesten to sekunder<br />

raskere enn den gamle rekorden.<br />

– Det var gøy å bli nominert, men jeg var<br />

ganske sikker på at jeg ikke skulle vinne.<br />

Derfor var overraskelsen stor da de ropte<br />

✔<br />

Elin Slaatmo<br />

Svømmeren Elin Slaatmo,<br />

Hamar IL, og vektløfteren<br />

Carl Yngvar Christensen ble årets vinnere<br />

av idrettsprisen i Hedmark i<br />

2010. Prisen ble utdelt under<br />

Idrettsgallaen på Hamar. Prisen på<br />

10.000 kroner kommer nok godt med<br />

i den videre satsingen.<br />

opp navnet mitt, sier Madla-svømmeren,<br />

som nå har fått ny energi og vilje til<br />

å satse videre.<br />

– Klart dette gir mersmak. Det er kjekt at<br />

folk legger merke til meg og setter pris<br />

på det jeg gjør. Nå er jeg supermotivert<br />

til å kjøre på videre, forteller Sarah<br />

Louise Rung. – En opplevelse for livet,<br />

avslutter hun.<br />

20 [NORSK SVØMMING 1/2011]


LAMBADA SWIMSHOP SELGER<br />

ALT AV SVØMMEUTSTYR!<br />

Lambada Swimshop<br />

I vår butikk på Lambertseter bad selger vi svømmetøy<br />

i topp kvalitet fra ARENA.<br />

Vi har alt du trenger til svømmekurs, trening og<br />

konkurranse.<br />

Våre åpningstider er:<br />

hverdager kl. 09.00 - 14.00<br />

<br />

Adresse: Glimmerveien 42, 1155 Oslo (Lambertseter)<br />

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med<br />

Anne Cecilie på tlf: 22 74 94 00, e-post: anne@lsvk.no<br />

VI SELGER<br />

NORGES BESTE BADEHETTER!<br />

Bestill din badehette med klubblogo, sponsornavn,<br />

navn på svømmeren eller det du måtte ønske!<br />

<br />

(58 gram)<br />

<br />

<br />

Kr. 79.00,- Kr. 89.00,- Kr. 109.00,-<br />

<br />

<br />

<br />

Kr. 69.00,- Kr. 79.00,- Kr. 99.00,-<br />

Kr. 59.00,- Kr. 69.00,- Kr. 89 .00,-<br />

Kr. 49.00,- Kr. 59.00,- Kr. 79.00,-<br />

For mer informasjon eller et uforpliktende pristilbud,<br />

ta kontakt med Anne Cecilie på tlf: 22 74 94 00,<br />

e-post: anne@lsvk.no<br />

Lambertseter Bad - Glimmerveien 42, 1155 Oslo - Tlf: 22 74 94 00<br />

www.lsvk.no<br />

<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 21


Thon Hotels<br />

NSFs nye hotell-partner<br />

Fra årsskiftet har<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

fått ny samarbeidspartner<br />

innen<br />

hotell. Thon Hotels er<br />

Svømmeforbundets<br />

nye hotell-leverandør,<br />

og NSF ser fram<br />

til et nytt, spennende<br />

samarbeid!<br />

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST OG FOTO]<br />

NSF og Thon Hotels Marianne Aasland i Thon Hotels og NSFs generalsekretær Bjørn Soleng, er<br />

veldig godt fornøyd med den nye hotell-avtalen.<br />

Thon Hotels er en av <strong>Norges</strong> største<br />

hotellkjeder med 60 hoteller over hele<br />

landet. De ønsker å tilby <strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

en hotellavtale som gir medlemmene<br />

tilgang til overnatting til en<br />

gunstig pris midt i uken så vel som i helger.<br />

– At kjeden har mange hoteller, også på<br />

flere små steder, var et viktig argument<br />

for at <strong>Norges</strong> Svømmeforbund valgte å<br />

bytte hotellsamarbeidspartner. I tillegg<br />

ser vi at det er flere områder vi kan samarbeide<br />

om, blant annet svømmekurs<br />

for Thons ansatte, sier Bjørn Soleng,<br />

generalsekretær i <strong>Norges</strong> Svømmeforbund.<br />

Salgssjef Marianne Aasland sier følgende<br />

om deres tanker rundt avtalen:<br />

– Thon Hotels ser på <strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

som en ideell samarbeidspartner<br />

fordi vi i begge organisasjoner er opptatt<br />

av å ta samfunnsansvar. Dette samarbeidet<br />

føler vi også gjenspeiler våre kjerneverdier<br />

som er lokal, uformell, profesjonell<br />

og engasjert fordi vi sammen kan<br />

tilrettelegge slik at så mange som mulig<br />

kan få muligheten til å lære og svømme<br />

under kyndig veiledning.<br />

I tillegg har Thon Hotels allerede et godt<br />

etablert samarbeid med idretten<br />

gjennom sin avtale med Fotballforbundet<br />

og mange mindre særforbund.<br />

At hotelkjeden har gode rutiner for<br />

håndtering av slike idrettsavtaler, vil<br />

Svømmeforbundet også nyte godt av.<br />

– Vi ser frem til å være vertskap for<br />

mange kurs, Trener-/lederkonferanser<br />

og Forbundsting i årene som kommer, i<br />

tillegg til å være vertshotell for mange<br />

mesterskap og stevner, sier Marianne<br />

Aasland fra Thon Hotels.<br />

Som samarbeidspartner tilbyr Thon Hotels<br />

gode priser på overnatting, kurs og konferanser<br />

til alle som er medlem av klubber<br />

i <strong>Norges</strong> Svømmeforbund. Dette gjelder<br />

uansett om man reiser for å konkurrere,<br />

trene eller rett og slett er på privat ferie.<br />

✔<br />

Thon Hotels<br />

Bruk NSF bokingkode; ”SVØMME” når<br />

du kontakter hotellene. Når du booker<br />

på internett er koden<br />

TH22112021.<br />

Skal du arrangere et stevne eller<br />

mesterskap, ta kontakt med ditt lokale<br />

Thon Hotel for et godt tilbud på<br />

overnatting! Se www.thonhotels.no<br />

for mer informasjon.<br />

I tillegg inneholder avtalen at Thon<br />

Hotels stiller med premier til Svøm<br />

Langt-kampanjen, intensjon om å arrangere<br />

svømmekurs for ansatte i hotellkjeden,<br />

gratis frokost for våre landslagsutøvere,<br />

og barterrom til bruk for landslag<br />

og annen reisevirksomhet i forbundet.<br />

22 [NORSK SVØMMING 1/2011]


– Vil sette Guiness-rekord i stafettsvømming<br />

Vil du kalle deg<br />

verdensmester?,<br />

spør arrangørene<br />

av rekordforsøket<br />

som<br />

skal gå av stabelen<br />

i Risenga<br />

svømmehall i<br />

Asker 29. og 30.<br />

april i år, ”Lær å<br />

svømme”, “Reddeliv.no”<br />

og “5års-jubileet for<br />

Risenga svømmehall”.<br />

Alle kan delta. Store og små - heter det<br />

i invitasjonen til verdensrekordforsøket.<br />

Det store spørsmålet er om 6.000 svømmere<br />

kaster seg i vannet og i løpet av en<br />

24 timers svømmestafett sikre Norge en<br />

ny verdensrekord i Guinness rekordbok?<br />

I Risenga svømmehall i Asker gjøres det<br />

nå altså klart for et slikt rekordforsøk.<br />

Målet er å få flest mulig raske deltagere<br />

til å svømme 18,3 meter (60 feet) hver<br />

i en stafett som går uavbrutt fra fredag<br />

29. april kl. 16.00 til lørdag 30. april kl.<br />

16.00. Det skal hele tiden være nye<br />

svømmere som avløser hverandre, og<br />

det skal gå fort!<br />

Italia har verdensrekorden nå. Den ble<br />

satt i fjor under mottoet ”Swim for<br />

Children”. Da svømte 5.028 deltagere<br />

den samme distansen hver i løpet av et<br />

døgn.<br />

Ønsker du å være med på å sette fokus<br />

på barn og unges svømmeferdigheter<br />

og i tillegg være en del av teamet som<br />

utfordrer Italias Guinness-rekord, så bør<br />

du melde deg på snarest via<br />

www.deltager.no/guinness2011<br />

Påmeldings avgiften er 50 kr., og overskuddet<br />

går til “Krafttak mot kreft”.<br />

Spørsmål vedrørende arrangementet<br />

kan du sende til guinnessrekord@<br />

hotmail.com<br />

LÅMØ-samling i Hommelvik<br />

For å være best mulig forberedt<br />

til LÅMØ i Pirbadet i<br />

Trondheim i februar, arrangerte<br />

Sør-Trøndelag<br />

Svømmekrets treningssamling<br />

i Hommelvik svømmehall<br />

en lørdag for svømmere<br />

fra klubbene i fylket.<br />

40 svømmere i de aktuelle årsklassene<br />

fra Malvik IL, Orkanger IF, Vestbyen IL og<br />

TSLK deltok under ledelse av et dyktig<br />

trenerteam bestående av fem trenere<br />

fra Vestbyen og TSLK.<br />

Opplegget gikk ut på å informere om og<br />

motivere for LÅMØ. Videre ble det<br />

gjennomført to svømmeøkter med vekt<br />

på stup, vending og undervannsarbeid,<br />

samt landtrening i gymsal. Utøverne ble<br />

differensiert etter alder og nivå på tvers<br />

av klubbene. Svømmekretsen sto for<br />

mat og drikke i pausen.<br />

Etter åtte timer i basseng og gymsal var<br />

det en sliten, men tilfreds gjeng som<br />

vendte nesen hjemover. Både svømmerne<br />

og trenerne oppsummerte at dette<br />

var et arrangement som bør gjentas om<br />

ikke altfor lenge.<br />

Populær treningssamling - det vitner alle de glade ansiktene i bassenget om.<br />

Foto: Nils Jørgen Gaasvik


Reisebrev fra EM i Eindhoven<br />

Min nå avdøde lærer og<br />

mentor i komposisjon på<br />

høgskolen sa alltid: du må<br />

ha sol i mågå. Jeg har<br />

tenkt mye på det gjennom<br />

livet - det er viktig å ha sol<br />

i magen. Det er ikke alltid<br />

like lett, for av og til herjer<br />

uværet, men som kjent:<br />

etter regn kommer sol -<br />

også i magen.<br />

Min meddommer i EM<br />

og kollega i dommerutvalget, Rune<br />

Gran, og jeg ble tidlig kjent som The<br />

Norwegian Vikings i Eindhoven. Vi må<br />

vel in<strong>nr</strong>ømme at vi begge tilhører gruppen<br />

storvokste her på jorden, og for våre<br />

internasjonale kolleger i lavere vektklasser<br />

ble det etter hvert morsomt å la seg<br />

avfotografere sammen med oss. Og det<br />

var både hyggelig og humorfylt det; selv<br />

en av overdommerne måtte la seg forevige<br />

mellom oss. Jeg har ikke problemer<br />

med det - jeg har nemlig sol i<br />

magen, Rune også. (For øvrig anser vi at<br />

menn under 90 kg er femi! Så ingen vitser<br />

om størrelsen på solene våre!)<br />

Snaue to timer etter avgang fra Gardermoen,<br />

landet vi i Amsterdam hvor vi ble<br />

møtt av en representant for teknisk<br />

arrangør. Han hadde også sol i magen og<br />

forsynte oss med togbilletter til Eindhoven.<br />

Der ble vi møtt av nok en fyr med<br />

serviceinnstiling som kjørte oss til hotellet,<br />

selv om det viste seg å være kun to<br />

hundre meter unna. Hotellet var meget<br />

bra, og Rune og jeg var enige om at betjeningens<br />

servicenivå (les: sol) var av<br />

ypperste klasse…. meget vakker var hun<br />

også.<br />

Så bar det av gårde til det første dommermøtet<br />

i The Pieter van den<br />

Hoogenband Zwemstadion. Vi ble tatt<br />

vel i mot av bl.a. leder for LENs tekniske<br />

komite, danske Søren Korbo, og overdommere<br />

- og fikk hilst på våre kolleger<br />

fra det ganske Europa, og jaggu’ hadde<br />

ikke de også sol i magen!<br />

Overdommer Craig Hunter<br />

hadde overskuddssol; han instruerte oss<br />

i å smile godt under defileringen, og i å<br />

ha en korrekt dommeratferd på bassengkanten.<br />

Vi var jo på TV, må vite. Det<br />

var mye å tenke på når man skulle utføre<br />

dommerfunksjonene samtidig som en<br />

ikke måtte gå i veien for pressefotografer<br />

og fjernsynskameraer på alle bauger<br />

og kanter. Jeg ønsket jo å fremstille meg<br />

selv på beste måte, og prøvde derfor<br />

etter beste evne å holde kroppen mest<br />

mulig samlet - selv med sol i magen.<br />

Det var deilig å kunne slippe løs min<br />

kaskadeformede solbeholder i garderoben<br />

etter hver økt.<br />

Stor var min overraskelse da jeg oppdaget<br />

at jeg var satt opp som vendedommersjef<br />

allerede første konkurransedag.<br />

Jeg fikk konferert med overdommer kvelden<br />

før og avklarte en del prosedyrespørsmål<br />

med ham, og sola var tilbake<br />

etter et kortere fravær. Tunga måtte holdes<br />

rett i munnen når en, etter hver vending,<br />

fikk (forhåpentligvis…) 8 tilbakemeldinger<br />

fra dommerne, ofte nesten<br />

simultant, og deretter skulle melde resultatet<br />

diagonalt over bassenget til overdommer.<br />

Men det gikk bra det også, og<br />

jeg er sikker på at alle hadde en god porsjon<br />

sol i magen denne torsdagen. For i<br />

denne sammenhengen betyr sol i magen<br />

at man er samhandlingsvillig og løsningsorientert.<br />

Å spille på lag og å gjøre hverandre<br />

gode, heter det visst også.<br />

Jeg opplever<br />

det samme i svømme-Norge: Dommere<br />

som år etter år stiller opp. Mennesker<br />

som har forstått betydningen av frivillighetsarbeid<br />

og positiv dugnadsånd.<br />

Idretten vår er dønn avhengige av oss. Er<br />

ikke det både litt skummelt og godt å<br />

tenke på? Jeg kjenner sola rører på seg<br />

bare ved å skrive om det, jeg.<br />

Under en av finalene var jeg plassert<br />

direkte under VIP-tribunen. Ved et tilfelle,<br />

da jeg reiste meg ganske brått, kjørte<br />

jeg hodet opp i en hånd som hang<br />

avslappet over kanten på VIP-tribunen.<br />

Eieren til hånden sa Excuse me med et<br />

smil - og for et smil. Tror du ikke hånden<br />

tilhørte Pieter van den Hoogenband!<br />

Den fyren må ha en kjempesol i magen.<br />

Når en trekker fra<br />

de ytre rammene rundt et internasjonalt<br />

mesterskap, er det i bunn og grunn ganske<br />

likt hvilket som helst stevne her<br />

hjemme. Også under EM ble det stadig<br />

understreket betydningen av å være<br />

100% sikker på avgjørelsene sine som<br />

dommer, og å alltid la enhver tvil<br />

komme utøveren tilgode. Den største<br />

forskjellen er nok knyttet til prosedyrer<br />

og rutiner. Rune og jeg diskuterte hva vi<br />

kunne ta med tilbake til Norge, og vi<br />

kom til (sammen med vår kollega Alice<br />

Boyd i DU) at vi ønsker å prøve ut en del<br />

nye ting under kommende mesterskap i<br />

Norge. Jeg tror at mest mulig felles forståelse<br />

for dommeroppgavene og utførelsen<br />

av disse, også gir mer profesjonelle<br />

og stolte dommere; altså et dommerkorps<br />

med sol i magen.<br />

24 [NORSK SVØMMING 1/2011]


Til tross for<br />

svært varierende engelskkunnskaper<br />

blant dommerne under mesterskapet,<br />

kommuniserte vi bra, synes jeg. Det er<br />

rart hvor langt en kommer med adekvate<br />

kroppsuttrykk og gloser fra minst tre<br />

verdensspråk. Jeg tror sola har noe med<br />

dette å gjøre også, jeg; sol i magen i<br />

denne sammenhengen betyr at du er<br />

lyttende, fokusert og interessert når<br />

andre mennesker prøver å fortelle deg<br />

noe viktig. Kanskje en lærdom å ta med<br />

seg hjem, og videre?<br />

Det er kjempemorsomt<br />

å få oppleve de store svømmeheltene<br />

på nært hold. Spesielt når Peter Mankoc<br />

hilser på deg før morgenøkten eller når<br />

Ranomi Kromowidjojo sender deg det<br />

smilet og takker når du gratulerer henne<br />

med tittelen. Da tenker jeg at det er<br />

mye sol i magene til utøverne også. De<br />

norske også: kjempegøy å se gliset til<br />

både Ingvild og Aleksander etter at<br />

medaljer var sikret. Godt med sol i den<br />

norske leiren også. Rune og jeg bodde<br />

på det samme hotellet som den norske<br />

troppen, og det var hyggelig å kjenne<br />

tilhørighet også på denne måten.<br />

Vi hadde dårlig tid da vi skulle hjem søndag<br />

kveld og måtte løpe rett etter siste<br />

finale, men en av VIP-sjåførene skjønte<br />

alvoret og kjørte oss til stasjonen - i<br />

limousin. Da fikk vi kjempesol i magen<br />

da, og den ble ikke mindre da vi møtte<br />

den norske troppen på Schiphol og så<br />

misunnelsen i ansiktene deres da de<br />

hørte om limo’en. Vi forklarte glatt at<br />

dette var standard prosedyre for standsmessig<br />

transport av internasjonale dommere…!<br />

Så hva står jeg igjen med?<br />

I tillegg til idrettslige topp-prestasjoner,<br />

kjempehyggelige dommerkolleger, erfaringer<br />

og opplevelser som en kan leve<br />

lenge på, minner fra en meget hyggelig<br />

by (Eindhoven), ikke så mye. Kanskje at<br />

frivillighetsarbeide på alle plan, også<br />

internasjonalt, krever positive mennesker<br />

- mennesker med sol i magen. Du blir<br />

ikke rik økonomisk sett ved å være dommer,<br />

men du blir rik på opplevelser, samhørighet,<br />

minner og relasjoner til andre.<br />

Har du ennå ikke skjønt<br />

hva sol i magen er, så kan nok ikke jeg<br />

hjelpe deg mer. Du behøver ikke være<br />

med på et internasjonalt mesterskap for<br />

å oppleve den følelsen. Et rekruttstevne<br />

med unge utøvere som sliter med uvær<br />

i magen rett før sin første start fra en<br />

startpall og som smiler som en sol etter<br />

målgang, er sterkt nok.<br />

Så til alle potensielle frivillighetsmennesker<br />

der ute med en gryende sol i<br />

mågå, bli dommer du også!<br />

Med solfylt hilsen<br />

Trygve Ravn<br />

internasjonal dommer<br />

nestleder i NSFs dommerutvalget (DU)<br />

Klubbskifte for Alex<br />

Alexander Dale Oen (25)<br />

flytter etter trener Stig<br />

Leganger-Hansen (34) og<br />

melder overgang til<br />

Bærumsvømmerne.<br />

– Alle trenger en forandring av og til, sier<br />

vår internasjonale toppsvømmer. 25-<br />

åringen flytter til Oslo og melder overgang<br />

fra Vestkantsvømmerne til Bærumsvømmerne<br />

hvor hans trener gjennom ti<br />

år nå er ansatt. – Jeg vil til et større her-<br />

remiljø, med mulighet til å trene med<br />

en hel gjeng, sier Alexander Dale Oen.<br />

– Jeg har tråkket i det samme bassenget<br />

i 17 år. Jeg trenger ny impulser, sier<br />

mannen med syv kongepokaler på rad<br />

og OL-sølv på 100m bryst. Etter 17 år i<br />

Bergensklubben, blir derfor Nadderudhallen<br />

nå Dale Oens nye hjemmearena.<br />

✔<br />

Alexander<br />

Dale Oen<br />

* 2010 Gull 100m bryst og sølv<br />

200m bryst, EM langbane<br />

Budapest.<br />

* 2008 Sølv 100m bryst, OL Beijing.<br />

* 2008 Gull 100m bryst, sølv 200m<br />

bryst og sølv 50m bryst, EM langbane<br />

Eindhoven.<br />

* 2006 Sølv 100m bryst, EM langbane<br />

Budapest. Bronse 100m<br />

bryst, VM kortbane Shanghai, bronse<br />

100m bryst, EM kortbane<br />

Helsingfors.<br />

* Syv kongepokaler på rad<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 25


[Klubbutvikling]<br />

– Få fart på klubben!<br />

Klubbutvikling er et viktig<br />

område for <strong>Norges</strong><br />

Svømmeforbund, og det<br />

satses videre også i 2011.<br />

BRIT W. NAKKEN OG TORE DE FAVERI [TEKST]<br />

BO NORSENG [FOTO]<br />

”Hvor er vi, hvor vil vi, og hvordan skal<br />

vi komme oss dit?” Det er de grunnleggende<br />

spørsmålene man må stille seg<br />

hvis man ønsker utvikling.<br />

”Svømmepolitisk dokument 2010-2013”<br />

legger føringer for hva organisasjonen<br />

skal arbeide med, og klubbutvikling er<br />

et av de områdene som trekkes frem.<br />

De siste årene har NSF økt sitt tilbud<br />

innenfor klubbutvikling; startmøter/<br />

klubbesøk, <strong>Norges</strong> Svømmeskole-besøk,<br />

oppfølgingsbesøk, Klubbens utviklingsprogram<br />

(tidligere Idrett og ledelse), og<br />

frittstående kurs innen idrettsledelse.<br />

Nytt i 2010 var opprettelsen av Lederkurs<br />

for ungdom.<br />

2010 viser oss følgende<br />

• 14 klubbesøk/startmøter, 22 <strong>Norges</strong><br />

Svømmeskole-besøk, 31 oppfølgingsbesøk<br />

• 108 klubber er med i <strong>Norges</strong><br />

Svømmeskole, og ca. 50% av disse<br />

bruker kursadministrasjonsverktøyet<br />

www.tryggivann.no En flott økning<br />

siden 2009.<br />

• Flott økning i antall klubber og deltakere<br />

på instruktør-/trenerkurs<br />

• Mye nyttig informasjon på NSFs klubbutviklingssider<br />

Klubbutvikling hjelper!<br />

Uansett om klubben er stor eller liten,<br />

om alle oppgaver løses av frivillige eller<br />

ansatte, om man er på høyt nasjonalt<br />

nivå eller satser lokalt, om man driver<br />

med svømming, stup, synkron eller<br />

vannpolo; klubbutvikling hjelper!<br />

Klubbutvikling hjelper dere til å tenke<br />

strategisk, til å finne løsninger på daglige<br />

driftsrutiner, og til å øke kompetansen<br />

i alle ledd.<br />

Klubbutvikling hjelper dere med rolleog<br />

ansvarsavklaringer, med å ta vare på<br />

og utvikle frivillighetsmuskelen, med<br />

rekruttering av nye medlemmer.<br />

Klubbutvikling bidrar til bedre målstyring,<br />

bedre team-bygging, bedre aktivitet.<br />

Kanskje dette er noe din klubb allerede<br />

har diskutert, men ikke helt har klart å<br />

finne løsninger på? NSF ønsker å hjelpe<br />

til med disse prosessene, og har dyktige<br />

veiledere som kan bistå med klubbutvikling<br />

over lang tid.<br />

Ta en titt på NSFs side om Klubbutvikling<br />

på www.svomming.no Der finner du all<br />

informasjon om hva NSF kan hjelpe dere<br />

med.<br />

26 [NORSK SVØMMING 1/2011]


...and free your... Body<br />

Energy Soul<br />

Finn toppformen på Las Playitas og Fuerteventura<br />

Det flotte sportsresortet ligger ved den maleriske fiskelandsbyen Las Playitas. Her finnes et vell av fasiliteter<br />

for deg som vil trene deg opp til sesongen. På Las Playitas er det flere basseng hvorav ett holder olympiske mål<br />

og har undervanngalleri. Kombiner svømmetreningen både med styrke- og kondisjonstrening i anleggets<br />

velutstyrte treningssenter, i joggeløypene, på aerobic eller på sykkel. Resorten har en 18 hulls golfbane og du<br />

kan velge i flere spennende restauranter. Stedet passer både for grupper, individuelle og familier.<br />

Aparthotel Hotel Villas<br />

Smakfulle leiligheter for opptil 5 pers.<br />

Tiltalende dobbeltrom og juniorsuiter. Elegante villaer med privat basseng.<br />

På Apollos flygninger med SAS og Novair i vinter får du 1000 SAS EuroBonus-poeng pr. person. Spesielle betingelser gjelder, les mer på apollo.no.<br />

For grupper over 20 personer, kontakt oss på 23 21 30 60 eller grupper@apollo.no<br />

Ukentlige avganger fra Gardermoen i perioden oktober-april<br />

playitas.no<br />

kun med<br />

apollo.no ✆810 20 000<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 27


[synkron]<br />

10 nyutdannede instruktører<br />

klare for oppdrag!<br />

Instruktørkurs<br />

i synkronsvømming<br />

Foran f.v. Sigrid Strand Stiberg<br />

(BK-svømming), Maren Elise<br />

Ruud (Lambertseter SK),<br />

Rimma Røys Stranden (Asker<br />

SK), Sara Skaslien Paulsen (Oslo<br />

Synkron), Christina Neerland<br />

(BK-svømming). Bak f.v. Emely<br />

Christin Hovde Olson (Oslo<br />

Synkron), Anna Maria Røys<br />

Stranden (Asker SK), Maryon<br />

Elena Hovde Olson (Oslo<br />

Synkron), Iselin Antunez Halsne<br />

(BK-svømming). Malgorzata<br />

Krazspulska (Bærumsvømmerne)<br />

var ikke til stede da<br />

bildet ble tatt.<br />

21.-23.januar 2011 var en<br />

begivenhetsrik helg for<br />

synkron i Norge. Da ble<br />

det for første gang på<br />

flere år arrangert instruktørkurs<br />

i synkronsvømming,<br />

og det som er ekstra<br />

gledelig er at deltakerne<br />

kom fra fem forskjellige<br />

klubber!<br />

NSFS SYNKRONUTVALG [TEKST OG FOTO]<br />

Både Asker Svømmeklubb, Bærumsvømmerne,<br />

BK-svømming, Lambertseter<br />

Svømmeklubb og Oslo Synkron var<br />

representert. Etter flere år med bare én<br />

aktiv synkronklubb (Oslo Synkron), er<br />

det kjempegøy å se at miljøet vokser<br />

igjen og at flere klubber ønsker å tilby<br />

den flotte idretten!<br />

Kurset, som ble arrangert av Synkronutvalget<br />

(SyU) i Svømmeforbundet,<br />

ble holdt på Sogn Bad i Oslo. Undervisningen<br />

strakte seg over 24 timer, og<br />

innholdet i kurset var øvelser og teori<br />

knyttet til begynneropplæring i synkron.<br />

De nyutdannede instruktørene skal nå<br />

være i stand til å instruere i grad 1, 2 og<br />

3 i synkronsvømming.<br />

Kursleder<br />

var Tonje Braaten Kogstad fra SyU. Hun<br />

har selv stått i bresjen for å utarbeide kurset,<br />

og hun stod for det meste av undervisningen.<br />

Tonje gikk gjennom grunnleggende<br />

teori om trenerrollen og barns psykiske,<br />

sosiale og motoriske utvikling i 8-<br />

12års-alderen. I tillegg instruerte hun deltakerne<br />

i vannet i en mengde øvelser<br />

innenfor begrepene sculling, grunnstillinger,<br />

grunnbevegelser og figurer. Ida<br />

Elvestad fra Oslo Synkron hadde super<br />

undervisning om musikksvømming, og<br />

hun tok for seg hvordan man kan bygge<br />

opp fengende og flott, men enkel, musikksvømming<br />

for nye synkronsvømmere.<br />

Deltakerne var svært lærevillige<br />

og engasjerte, og hvis vi skal tro svarene<br />

de ga på evalueringsskjemaene, var deltakerne<br />

også meget godt fornøyde med<br />

kurset: På en skala fra 1 til 10 der 10 var<br />

best, hadde samtlige deltakere krysset<br />

av på 8, 9 eller 10 når det gjaldt totalvurdering.<br />

Alle mente selv at de hadde<br />

lært mye eller veldig mye, og at de<br />

hadde fått mye å tenke på når det gjaldt<br />

instruktørrollen. De mente at undervisningen<br />

hadde vært engasjerende, at<br />

kurset var slitsomt og bra, samt at progresjonen<br />

i kurset og balansen mellom<br />

teori og praktisk arbeid var god.<br />

Tre av deltakerne<br />

hadde aldri prøvd synkronsvømming før,<br />

men etter endt kurs følte de likevel at de<br />

hadde fått god kompetanse til å undervise<br />

nybegynnere i synkron. De mente selv<br />

at de hadde fått gode forklaringer både<br />

fra instruktørene og de andre deltakerne.<br />

”Jeg kunne ikke noe før, mens nå kan jeg<br />

masse! Jeg har fått hjelp med alt jeg<br />

trenger!”, skrev en av dem i evalueringen.<br />

En annen av deltakerne skrev at hun<br />

var ”trøtt, sliten og støl, men lært mye!”.<br />

Og når en av deltakerne skrev ”Jeg har<br />

ikke hatt det så gøy på lenge!” - da har<br />

kurslederen god grunn til å være glad.<br />

Vi i SyU i NSF<br />

er kjempeglade for at oppslutningen om<br />

og responsen på kurset var så god! Da vi<br />

startet vår periode i SyU for ca. fem år<br />

siden, var det kun én aktiv klubb i Norge.<br />

I vår handlingsplan laget vi en målsetning<br />

om å få 3-5 nye klubber som drev med<br />

synkronsvømming i løpet av perioden. Og<br />

nå er vi på god vei ut av startgropa! Og vi<br />

er klare for å holde flere instruktørkurs, så<br />

det er bare å ta kontakt med oss hvis din<br />

klubb skulle være interessert!<br />

28 [NORSK SVØMMING 1/2011]


[Vannpolo]<br />

Landøya seriemester<br />

Landøya vant den spennende<br />

seriefinalen mot<br />

Stavanger. Etter en meget<br />

jevn og spennende kamp,<br />

vant til slutt Landøya 10-6<br />

og ble seriemester andre<br />

året på rad.<br />

JENS JOHAN ORNING [TEKST OG FOTO]<br />

FINA-dommer Fredrik Månsson var hentet<br />

fra Järfälla utenfor Stockholm for å<br />

dømme i serieavslutningen og gjorde en<br />

utmerket jobb, ikke minst i seriefinalen,<br />

sammen med Tom Albins.<br />

Den avsluttende seriehelgen ble gjennomført<br />

på Nordbytun med mange<br />

spennende kamper. I skrivende stund er<br />

det to ”hengekamper” igjen før bronsemedaljene<br />

kan deles ut.<br />

Landøya Vannpoloklubb Full jubel for seriemesteren andre året på rad.<br />

Stavanger Vannpoloklubb ble sølvvinner i årets seriespill.<br />

FINA-dommer<br />

Fredrik Månsson<br />

(t.h.) og vår<br />

egen Tom Albins<br />

var godt fornøyd<br />

med finalen i<br />

årets vannpoloserie.<br />

Action i bassenget Dag André Leireng (blå - Stavanger) og Per Ivar<br />

Kleivdal (Landøya) i kamp om ballen.


SVØMME<br />

merkene<br />

har til alle tider inspirert både små og store til svømmeglede og aktivitet!<br />

Les mer om vårt nye “Svømmedyktighetsmerke” og om kravene til alle de andre<br />

spennende merkene i brosjyren «Svømmemerkene» fra <strong>Norges</strong> Svømmeforbund<br />

og på www.svomming.no<br />

Infoserv@online.no - Foto: Vidar Alfarnes<br />

FERDIGHET DISTANSE MOSJON<br />

HAVHESTEN<br />

NYBEGYNNERE<br />

VIDEREKOMMENDE<br />

1000 M<br />

10 MIL<br />

HAVHESTPLAKETT<br />

SELUNGEN<br />

HAI<br />

5 MIL<br />

500 M<br />

PINGVIN<br />

DELFIN<br />

HAVHEST STATUETT<br />

4 MIL<br />

SKILPADDE<br />

SJØLØVE<br />

200 M<br />

SVØMMEKNAPPEN<br />

STORE HAVHESTEN<br />

GULL<br />

3 MIL<br />

STORE HAVHESTEN<br />

SØLV<br />

HVAL<br />

SEL<br />

Nyhet!<br />

100 M<br />

2 MIL<br />

STORE HAVHESTEN<br />

BRONSE<br />

VANN<br />

SVØMMEDYKTIGHETS-<br />

MERKE<br />

25 M<br />

1 MIL<br />

LILLE HAVHESTEN<br />

Bestilling av merker gjøres via www.idrettsbutikken.no, telefon 62 95 06 30,<br />

faks 62 95 06 11 eller på e-post: idrettsbutikken@klubben.no


Terminlisten 2011<br />

Terminlisten 2011 er publisert på<br />

www.medley.no. Dersom noen ønsker å<br />

forandre på tidspunktet for et approbert<br />

stevne, må det søkes i meget god tid.<br />

Søknaden sendes NSF på epost, og må<br />

inneholde begrunnelse for endringen,<br />

samt godkjenning av endringen fra lokal<br />

svømmekrets.<br />

Hvis et stevne blir avlyst, må dette meddeles<br />

NSF så raskt som mulig. Husk å<br />

sende følgende til resultater@medley.no:<br />

Innbydelse til stevnet så tidlig som<br />

mulig. Resultater og resultatfiler fra<br />

approberte stevner så raskt som mulig<br />

etter stevneslutt.<br />

Svømmere som går<br />

inn under barneidrettsbestemmelsene<br />

Vi minner om at svømmere på approbert<br />

stevne som går inn under barneidrettsbestemmelsene,<br />

dvs. 10-, 11- og 12-<br />

åringer, skal ha deltakerpremie. 10-<br />

åringer skal listes opp alfabetisk i resultatlisten,<br />

mens 11- og 12-åringene følger<br />

GE21 og 1/3 premiering så lenge<br />

det tas startkontingent.<br />

Vi minner også om at det på uapproberte<br />

stevner skal være lik premie til alle<br />

deltakere. For barn under 10 år kan deltakere<br />

listes opp på resultatlisten, men<br />

resultatet skal ikke være med.<br />

Uapproberte stevner kan ikke inngå i<br />

approberte stevner. Arrangerer man<br />

uapprobert stevne samme dag som et<br />

approbert stevne, må det uapproberte<br />

stevnet avholdes i et klart adskilt stevneavsnitt.<br />

Tekniske arrangører i<br />

svømming for 2012<br />

Svømmeutvalget har tildelt arrangement<br />

til følgende tekniske arrangører for<br />

2012:<br />

LÅMØ Nord - Bodø Svømmeklubb<br />

LÅMØ Vest - Bergens Svømmeog<br />

Livredningsklubb<br />

Stoff og bilder til<br />

NORSK SVØMMING<br />

Stadig flere utøvere og klubber har tilgang<br />

på epost og digitalt kamera, og<br />

stadig flere sender noen tekstlinjer og<br />

et bilde inn til <strong>Norsk</strong> Svømming.<br />

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot<br />

slikt stoff, og spesielt interessert er vi i<br />

bilder av aktive utøvere i klubbene, - jo<br />

flere på et og samme bilde - jo bedre.<br />

Send tekst og bilde(r) direkte til redaktør<br />

Bo Norseng på epost-adressen;<br />

bnorseng@online.no<br />

LÅMØ Øst - Bærumsvømmerne<br />

ÅM - Mandal Svømmeklubb<br />

NM senior - Drammen SK<br />

NM langbane -<br />

Lambertseter Svømmeklubb<br />

NM junior/UM - Madla Svømmeklubb<br />

Datoer for arrangementene vil bli fastsatt<br />

når den internasjonale terminlisten<br />

er klar.<br />

LÅMØ Midt, LÅMØ Sør og Landsstevnet<br />

for utviklingshemmede mangler for øyeblikket<br />

arrangør. Ta kontakt med svømmeutvalget<br />

på epost hvis dere er interessert:<br />

janne@rasmussen-consulting.no<br />

<strong>Norges</strong> Svømmeskole<br />

på YouTube<br />

Kunnskap er viktig, og en av NSFs viktigste<br />

oppgaver er å spre kunnskap slik at<br />

instruktører, trenere, ledere kan utvikle<br />

sin kompetanse innen de fagområder<br />

som er nødvendige for å gi et best mulig<br />

tilbud for barn og unge. Derfor er det<br />

med glede NSF nå kan presentere en<br />

egen YouTube-kanal for <strong>Norges</strong><br />

Svømmeskole. Her vil du finne filmer av<br />

mange relevante øvelser innen svømmeopplæringen.<br />

NSF har i første rekke konsentrert seg<br />

om Begynneropplæringen; altså fra<br />

Vannmerket til Selungen-merket.<br />

Kanalen inneholder derfor en spilleliste<br />

for hvert merke/kjernefunksjon, slik at<br />

instruktører enkelt kan finne øvingsbilder<br />

på alle kjerneøvelsene og en rekke<br />

progresjonsøvelser.<br />

Alt innhold bygger selvsagt på boken<br />

”Slik lærer du å svømme” av Ørjan<br />

Madsen og Per Irgens.<br />

Vi arbeider for tiden også med å filme<br />

øvelser for funksjonshemmede, og etter<br />

hvert vil vi også legge ut øvelser for de<br />

videregående kursene.<br />

Lenke:<br />

www.youtube.com/norgessvommeskole<br />

Andre filmer fra NSF finner dere på<br />

denne kanalen:<br />

www.youtube.com/svommeforbundet<br />

Retningslinjer mot<br />

seksuell trakassering<br />

Nå foreligger informasjonsbrosjyre og<br />

veileder for de nye retningslinjene mot<br />

seksuell trakassering og overgrep i idretten.<br />

Retningslinjene er vedtatt i<br />

idrettsstyret, og gjelder for alle i norsk<br />

idrett.<br />

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering<br />

er totalt uforenlig med idrettens<br />

verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering<br />

og trakassering uansett kjønn,<br />

etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering<br />

og funksjonshemming i norsk<br />

idrett.<br />

Det er et viktig mål å utvikle toleranse<br />

og forståelse, og å skape erkjennelse av<br />

menneskers likeverd for å unngå diskriminering,<br />

trakassering og hets.<br />

Alle i idretten bør jobbe for å etablere<br />

trygge miljøer og en trygg atmosfære<br />

for både barn, unge og voksne. Voksne<br />

må respektere utøvernes personlige<br />

rom, og aldri overskride grensene for<br />

akseptabel oppførsel. Med seksuell trakassering<br />

menes uønsket seksuell oppmerksomhet<br />

som er plagsom for den<br />

oppmerksomheten rammer.<br />

Med seksuelle overgrep menes å lure<br />

eller påtvinge et annet menneske seksualitet<br />

som det ikke ønsker, eller er<br />

utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke<br />

til.<br />

[NORSK SVØMMING 1/2011] 31


Returadresse:<br />

Postboks 153,<br />

2302 Hamar<br />

Join the winning team<br />

Chrisco Golf AS. post@chrisco.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!