Norsk Svømming nr 1 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 1 - Norges Svømmeforbund

Foto: Paal Staven


[Innhold]

1

6-7 Svømmenasjonen Norge i elitedivisjonen

Etter den formidable suksessen i Beijing-OL, er norske svømmeidrett

for alvor å regne med. – Vi har nå status som en av de desidert beste

idrettene i Norge. Vi har også fått betydelig mer politisk respekt, hevder

NSF-president Per Rune Eknes.

Foto: Scanpix

12 Pris-dryss over

svømme-Norge

Ikke mindre enn tre priser ble

Norges Svømmeforbunds utøvere

til del under Idrettsgallaen

tidlig på nyåret. Sara Nordenstam

fikk prisen for Årets

Gjennombrudd.

Foto: Scanpix

8 Fullt fokus

på hovedanlegg

Det er forsinkelser på

oppstart av hovedanlegget

for svømmeidrettene,

men Bergens idrettsjef,

Rune Titlestad, bekrefter

at det jobbes på spreng

med Helleren-anlegget i

kommunen. Foto: Vidar Alfarnes

Norges Svømmeforbund

Tlf. 21 02 90 00 - Fax 21 02 96 71

post@svomming.no

www.svomming.no

Generalsekretær

Bjørn Soleng

tlf. 21 02 96 75

bjorn@svomming.no

Systemutvikler

John Erlend Christiansen, tlf. 909 73 709

jech@medley.no

Idrettskonsulent

Kristin Homb, tlf. 21 02 96 73

kristin@svomming.no

Idrettskonsulent

Brit Wormdal, tlf. 21 02 96 79

brit@svomming.no

Idrettskonsulent

Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72

ingrid@svomming.no

Idrettskonsulent

Tore de Faveri, tlf. 21 02 96 70

tore@svomming.no

Idrettskonsulent

Lasse Hoel, tlf. 45 88 54 01

lasse@medley.no

16-17 Havfruen Monica

Masterssvømmeren Monica

Ullmann er et fyrverkeri til lands

og til vanns. Nå har 80-åringen

tatt mastergrad i idrettsmedisin.

26 Michael Phelps –

en falmende stjerne

Det har blitt tegnet et dystert

bilde av svømme-kongen

Michael Phelps i media etter at

han ble avbildet mens han inhalerer

fra en hasjpipe.

Administrasjonskonsulent

Tor Arne Volden, tlf. 21 02 96 74

tor.arne@svomming.no

Sekretær

Joacim Lilleåsen, tlf. 21 02 96 78

joacim@svomming.no

Økonomikonsulent

Leif Håvard Bakken

tlf. 21 02 96 77

haavard@svomming.no

Landslagssjef svømming

Petter Løvberg, tlf. 97 06 07 95

petter@medley.no


Postboks 153 - 2302 Hamar

Nr. 1, 2009 - 61. årgang

Offisielt organ for

Norges Svømmeforbund

Serviceboks 1

Ullevål Stadion (US)

Sognsveien 75, 0840 OSLO

Tlf. 21 02 90 00, fax 21 02 96 71

www.svomming.no

Official Magazine for

The Norwegian Swimming

Federation (NSF)

Redaktør

Bo Norseng

Mobil 950 68 540

Telefax 62 53 53 94

Epost bnorseng@online.no

Redaksjon

Bjørn Soleng

Tlf. 21 02 96 75/934 21 799

Epost bjorn@svomming.no

Tore de Faveri

Tlf. 21 02 96 70/480 62 662

Epost tore@svomming.no

Terrie Miller

Tlf. 970 28 207

Epost tmiller@modest.no

Utgivelse og abonnement

Foto-, Presse- & PR-service

Postboks 153, 2302 Hamar

Mobil 950 68 540

Telefax 62 53 53 94

Epost pressepr@online.no

Abonnement

Kr. 415,- pr. år

Abonnementet løper til det

blir skriftlig oppsagt.

Lagspliktig abonnement

5 eks. av hvert nr. kr. 500,-

6 utgaver pr. år.

Bladet selges ikke i løssalg.

Bankgirokontonr.

6161.05.34707

Opplag 6.300 eks.

Redaksjonen avsluttet

23. februar 2009

Utgivelsesdato

6. mars 2009

Grafisk produksjon

Foto-, Presse- & PR-Service, Hamar

Epost pressepr@online.no

Trykk DMT® • 62 35 18 30

Gjengivelse med stoff og bilder er tillatt

under forutsetning av kildeangivelse.

Signerte artikler er nødvendigvis ikke

Norges Svømmeforbunds offisielle eller

redaktørens syn, og står således for artikkelforfatterens

egen regning. For signerte

artikler står forfatteren selv ansvarlig.

Norsk Svømming gjør oppmerksom på at

alt innhold i dette bladet også publiseres

på NSFs internettsider.

Forsidebildet

Glad i vann, fotografert av Paal Staven.

Glad i vann

Klubbutviklingen trues

I flere av våre største klubber opplever

man nå en klappjakt fra kommuneadministrasjoner

for å heve prisen for

å holde kurs i svømmehallene.

PRESIDENT

De aktuelle kommunene mener at siden klubbene har heltidsansatte

i administrasjonen og ansatte instruktører og trenere,

så drives ikke klubbene som idrettslag. De mener at klubbene skal betale vanlig inngangsbillett

i tillegg til baneleie m.m. Hovedkonklusjonen til disse kommunene er at de

mener kursvirksomheten er kommersiell.

– Det er jo egentlig helt utrolig at man tar slike ord som kommersialisering i bruk. Det

må da være mye bedre at en klubb driver med kurs i svømming, enn at de selger kakelodd,

arrangerer bingo eller sogar har spilleautomater.

Kanskje dreier det hele seg om misunnelse? NSF, klubbene og svømmerne har fått mye

positiv omtale de siste årene. Og mange av de som er ansatte i kommuneadministrasjoner

rundt om har andre idrettsrelasjoner enn svømming.

I tillegg dreier det seg også om SPA-gjengen. Med det sikter jeg til de som mener det er

bare SPA og tivolibassenger som har noe for seg i svømmeanleggene. De menneskene

klarer faktisk å sammenligne prisen på en billett i svømmehallen med en kinobillett.

NSF har gjennom svømmepolitisk dokument som målsetting at klubbene skal overta

svømmeopplæringen til skolene. Ikke med fokus på å tjene penger, men fordi det er vi

som har kompetansen på området. Denne virksomheten er en del av det grunnleggende

for rekruttering, og ligger i de fleste klubber sine virksomhetsideer.

Kjernevirksomheten vår er nettopp svømmeopplæring, og det tjener også samfunnet

på, i og med at de ikke følger opp sitt ansvar om å lære barn å svømme.

– Vi må reise oss opp og virkelig fortelle politikere og andre om hvilken aktivitet vi faktisk

driver. Og den kampen må tas med roten, ellers taper vi for alltid.

– Vi må fortelle og bevise med mest mulig dokumentasjon hvor mange barn og unge

vi har på opplæringskurs, om det er på vanntilvenning eller svømmekurs. Det er viktig

også å belyse hvor mange vi har på venteliste.

NSF kommer med en ny og oppdatert undersøkelse for hvordan det står til med svømmeferdighetene

her i landet i løpet av våren. Denne må også brukes opp mot politikere

og myndigheter i forhold til problemstillingen.

Heldigvis ser Gjensidige-stiftelsen at vi driver på den rette måten, og stiftelsen vil også

i år bidra med store beløp til alle dere som driver ute i klubbene med gode tiltak for

svømmeopplæring. La oss stå sammen og kjempe for idretten vår!

Per Rune Eknes

REDAKTØR

Fyller finanskrisen opp bassengene?

Allerede i 2005 lovet statsminister Jens

Stoltenberg å fylle vann i tomme svømmebasseng.

Ja, han gikk så å si ”på

valg” på denne saken. Nå får han hjelp

av finanskrisen til å oppfylle løftet.

Regjeringens tiltakspakke for å dempe vikningene av finanskrisen, inneholder blant

annet en solid opptrapping av bevilgningene til offentlige bygg og anlegg og til vedlikeholdsprosjekter.

Stoltenberg bekrefter at finanskrisen nå gir regjeringen handlingsrom til å oppfylle

flere av sine løfter fra valgkampen i 2005. Et av dem er å fylle vann i tomme, kommunale

svømmebasseng. Regjeringen har fått krass kritikk både fra opposisjonen i

Stortinget, Norges Svømmeforbund og fra ordførere landet rundt som mener regjeringen

ikke har fulgt opp bassengløftet.

– Regjeringen har lenge ønsket å bruke mer penger på å fylle vann i bassenger, og

pusse opp offentlige bygg. Krisen gir rom til å sette i gang prosjekter vi ellers ikke

hadde hatt mulighet til å gjennomføre, har statsministeren nå sagt…

Det er allikevel et paradoks at det måtte en finanskrise til før regjeringen fulgte opp sitt

eget valgløfte. Nå blir (kanskje) finanskrisen statsminister Jens Stoltenbergs redning?

Bo Norseng

President

Per Rune Eknes

Lambertseter SK

Visepresident

Trude Halvorsen

Tønsberg SK

Styremedlem

Tor Aage Dæhli

Hamar IL svømming

Styremedlem

Dag Bergslien

Stavanger Stupe Club

Styremedlem

Marit Pedersen

Bergens Svømme Club

Varamedlem

Brita Blenne Lien

Lørenskog/Rælingen KK

Varamedlem

Eivind Kjerstad

Bærumsvømmerne

«Utstyrsleverandør til

landslagene

i svømming»

«Samarbeidspartner

til NSF»

Har du tilbakemeldinger

å komme med, eller

ønske om innlegg,

send oss en epost på

pressepr@online.no

(alle manus må

sendes elektronisk).


SVØMMELEIR

I DANMARK 25 M BASSENG

HIRTSHALS

For de som ønsker treningsleir i kortbanebasseng har vi flere alternativer som

holder god standard. Stedene har forskjellig bostandard, men felles for alle er at

de er vant til å ha svømmegrupper.

LØKKEN

SÆBY

FARSØ

Innkvartering: Idrettssenter, 4-sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

LØKKEN

Innkvartering: Idrettssenter, 4-8 sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

FARSØ

HOBRO

VIBORG

VILDBJERG

HIRTSHALS

Innkvartering: Idrettssenter, 4-6 sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

SÆBY

Innkvartering: Vandrerhjem 4-8 sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 100 m fra bostedet

HVIDE SANDE

HOBRO

Innkvartering: Vandrerhjem, 4-6 sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 100 m fra bostedet

VILDBJERG

Innkvartering: Idrettssenter, 4-sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: På stedet

HVIDE SANDE

Innkvartering: Vandrerhjem, 4-sengs rom

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 100 m fra bostedet

VIBORG

Innkvartering: Vandrerhjem, 4-sengs rom.

Bespisning: Helpensjon

Svømmehall: 200 m fra bostedet

Prisliste svømmeleir Danmark 2009

Antall døgn på stedet 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FARSØ 1350,- 1870,- 2390,- 2910,- 3430,- 3950,- 4470,- 4990,- 5510,-

HIRTSHALS 1280,- 1740,- 2200,- 2660,- 3120,- 3580,- 4040,- 4500,- 4960,-

HOBRO 1320,- 1820,- 2320,- 2820,- 3320,- 3820,- 4320,- 4820,- 5320,-

HVIDE SANDE 1330,- 1840,- 2350,- 2860,- 3370,- 3880,- 4390,- 4900,- 5410,-

LØKKEN 1320,- 1800,- 2280,- 2760,- 3240,- 3720,- 4200,- 4680,- 5160,-

SÆBY 1320,- 1800,- 2280,- 2760,- 3240,- 3720,- 4200,- 4680,- 5160,-

VILDBJERG 1490,- 2050,- 2610, 3170,- 3730,- 4290,- 4850,- 5410,- 5970,-

VIBORG 1490,- 2050,- 2610, 3170,- 3730,- 4290,- 4850,- 5410,- 5970,-

1850 MYSEN

tlf. 69 84 71 00

E-mail: ior@ior.no

www.ior.no

Prisene inkluderer båtreise Kristiansand/Larvik/Oslo - Hirtshals/Frederikshavn t/r, opphold på

stedet det ønskede antall døgn, helpensjon dvs. 3 daglige måltider, 2 x 2 timer daglig trening i

25 m basseng, assistanse av kontaktperson på stedet.

Tillegg for transportmidler og lugarer på nattseiling samt eventuell busstransport fergehavn -

bosted t/r. Spør oss om priser! Tillegg for reise i perioden 1.7. - 31.7. Kr.150,- pr. person med

Color Line. Høysesongtillegg fra Oslo med Stena Line kr 175,- i peroiden 19.6 - 23.8.

Frivillig avbestillingsbeskyttelse kr.100,- pr. person.


SVØMMELEIR

I DANMARK 50 M BASSENG

ESBJERG

Esbjerg Danhostel

Esbjerg, beliggende på den sørvestre delen av Jylland,

er ca. 28 mil fra Frederikshavn og Hirtshals. Esbjerg er

en rimelig stor by som har masse å tilby sine gjester.

Esbjerg Danhostel ligger ideelt til i gangavstand fra alle

idrettsfasilitetene. Vandrerhjemmet er en bygning fra

1916, men er renovert i senere tid. Innkvartering skjer

i 4–6 sengs rom med dusj og wc på gangen. Stedet

byggerutmednyerommeddusjogwciløpetav

2009. Stedet har egne grupperom. Det er TV-stue, peisestue

og rom for bordtennis.

Vi vil fremheve Svømmestadion Danmark med 50-

meters svømmehall. Et av de mest moderne i Nord-

Europa.

Prisliste svømmeleir Danmark 2009

Antall døgn på stedet: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER 1360,- 1860,- 2360,- 2860,- 3330,- 3800,- 4270,- 4740,- 5210,- 5680,- 6150,- 6620,- 7090,-

ESBJERG * 1395,- 1920,- 2445,- 2970,- 3495,- 4020,- 4545,- 5070,- 5595,- 6120,- 6645,- 7170,- 7695,-

*Prisene gjelder i rom uten dusj og wc. Tillegg for nye avd. med dusj og wc kr 60,- pr. døgn.

NØRRESUNDBY

Nørresunby Idrætscenter

• 50 m svømmehall

• 1og3mstupebrett

• Vannland med finsk saunaavdeling

• Rekreasjonsområde med

sol og massasje

• Topp moderne

styrketreningslokaler

• Teorilokaler med AV-utstyr

• 2 haller til all slags sport

• Mange turistattraksjoner

• Gangavstand til Aalborg

• Tennishall

• Squashsenter

Prisene inkluderer båtreise Kristiansand/Larvik/Oslo - Hirtshals/Frederikshavn t/r, opphold på

stedet det ønskede antall døgn, helpensjon dvs. 3 daglige måltider, 2 x 2 timer daglig trening i 50 m

basseng, assistanse av kontaktperson på stedet.

Tillegg for transportmidler og lugarer på nattseiling samt eventuell busstransport fergehavn -

bosted t/r. Spør oss om priser! Tillegg for reise i perioden 1.7. - 31.7. Kr.150,- pr. person med

Color Line. Høysesongtillegg fra Oslo med Stena Line kr 175,- i peroiden 19.6 - 23.8.

Frivillig avbestillingsbeskyttelse kr.100,- pr. person.


Svømmenasjonen Norge er i

elitedivisjonen

Svømmeforbundets suksesshistorie – Det vil nesten være umenneskelig å tro at vi kan overgå suksessen fra Beijing under VM i

Roma. Men samme hva som skjer har norsk svømming løftet seg opp i elitedivisjonen, mener president i NSF, Per Rune Eknes,

her fotografert på ”Kongetribunen” under OL. Helt t.v. tidligere NSF-president Sven Egil Folvik, som er Norges mann i de internasjonale

fora LEN og FINA.

Etter den formidable suksessen

i Beijing-OL er

norsk svømmesport for

alvor å regne med.

– Vi har nå status som en

av de desidert beste idrettene

i Norge. Vi har også

fått betydelig mer politisk

respekt, hevder svømmepresident

Per Rune Eknes.

VIDAR ALFARNES [TEKST OG FOTO]

SCANPIX M.FL. [FOTO]

Fremdeles får han gåsehud når han tenker

tilbake på de norske prestasjonene i

den blå vannkuben i Beijing.

Svømmepresident Per Rune Eknes har

stått voldsomt på, og markert seg nasjonalt

bl.a. i anleggsspørsmål i svømmehallssaken.

– Etter å ha vært til stede på de fleste

internasjonale svømmestevner siden

midten av 90-tallet, var det nesten uvirkelig

å oppleve at det endelige

gjennombruddet skulle skje i et OL. I

Østen. Med kongen og dronninga ringside.

Jeg har god kontakt med landslagsledelsen,

og hadde fått tilbakemeldinger

om at det kunne bli moro. Men at vi

skulle lykkes så til de grader, var både

ufattelig og spesielt. Og det var ikke

bare Alex og Sara som gjorde sine livs

prestasjoner. Ingvild Snildal debuterte

med brask og bram, og evigunge Gard

Kvale fikk endelig betalt for år etter år

med trening. Han blir en mann å regne

med også i tida som kommer, hevder

Eknes bestemt. Og retter mer enn gjerne

en takk til dem som virkelig fortjener

det:

– Det er bare å ta av seg hatten, bøye

seg i støvet og kysse tærne til landslagsledelsen,

med Petter Løvberg i spissen.

De vet hva de driver med.

6 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Gard Kvale fikk endelig betalt for år etter år med trening. Han blir en mann å regne

med også i tida som kommer.

Hva nå?

Men etter slike eventyrlige oppturer,

kommer det gjerne også noen litt gråere

hverdager. Er det i det hele tatt lov å

håpe på noe lignende denne sesongen?

– Nå vet vi at det vil stilles helt andre

forventninger til de norske utøverne

under VM i Roma. Vi må bare stikke fingeren

i jorda, og innse at ingen bader seg

til verken semifinaler eller finaler, enda

mindre til medaljer i slike selskap. Vi vet

at det blir vanskelig å følge opp suksessen

fra Kina.

Rett etter OL-suksessen var NSF i ferd

med å underskrive tidenes sponsorkontrakt.

De etterfølgende økonomiske

brottsjøer førte til at sponsoren dessverre

måtte trekke seg.

Krisepakker

Statsminister Jens Stoltenberg har tidligere

lovet å fylle norske svømmebasseng

med vann. Det ble et valgløfte som

han absolutt ikke klarte å følge opp. Da

ekstraordinære krisepakker nylig ble

presentert, hadde Stoltenberg på ny tatt

turen til et tomt basseng. Og budskapet

var tydeligere enn noen gang. Her skal

det komme vann.

alle kommuner konkurrerer mot pill råtne

skolebygg og sykehjem. Derfor trenger vi

enda mer enn før en egen svømmehallsmilliard,

hevder svømmepresidenten.

Viktig avtale

Når det er sagt, er det liten tvil om at

den sportslige suksessen har vært til stor

hjelp for å få problemstillinger rundt

svømmeidrettene på

dagsorden.

– Sara og Alex har

satt Svømmeforbundet

i et veldig

godt lys, og aktiviteten

i klubbene er

større enn på lang

tid. I den økonomiske

krisetiden er det

også avgjørende viktig

for oss at vi

Idrettspolitiker Svømmeforbundsleder

Per Rune Eknes har markert seg som en

stor idrettspolitiker, og har etablert solide

kontakter i de nasjonale beslutningsorganer.

viderefører en genuint god avtale med

Gjensidige-stiftelsen. En ordning som gir

svømmeklubbene et tilskudd for hvert

barn de lærer å svømme. Her kan man

virkelig snakke om en vinn-vinn-situasjon,

smiler Per Rune Eknes.

Det norske gjennombruddet kom i OL-bassenget i Beijing -

den berømte og fantastiske vannkuben.

– Svømmeforbundets utfordring er å få

kommunene til å gjøre noe med de

mulighetene som regjeringa nå åpner for.

At vi får dem til å låne rentefrie penger til

de dårlig vedlikeholdte svømmeanleggene

sine. For å hjelpe til utdanner NSF

stadig nye anleggskonsulenter som reiser

rundt i landet for å bistå kommunene. Vi

bruker også mye tid på å utvikle klubbveiledere.

Problemet vårt er at vi i nesten

Ingvild Snildal debuterte med brask og bram i OL i Beijing.

[NORSK SVØMMING 1/2009] 7


[Hovedanlegg]

Forsinkelser i Bergen, men

fortsatt full trøkk

Nylig vedtok byrådet

i Bergen for andre gang å

utsette oppstart av det

nye hovedanlegget for

svømming og stup. Det

betyr at Helleren ikke vil

stå klar før i 2012. Store

overskridelser i kostnadskalkylene

er hovedårsaken

til utsettelsene.

VIDAR ALFARNES [TEKST OG FOTO]

– Men tro ikke at vi ligger på latsiden av

den grunn. Bergen kommune står på som

aldri før for å få realisert prosjektet. Det

jobbes hardt for å få kostnadene ned,

samtidig som vi skal opprettholde statusen

som hovedanlegg for svømming og

stup, forteller en alltid like ivrig Rune

Titlestad. Han er Bergen kommunes egen

idrettsdirektør, og gleder seg stort til

kominasjonsbygget svømmeanlegg/-

videregående skole skal stå klart i 2012.

Enorm konstnadsøkning

– Bergen kommune har kalkulert med

en utgift på 500 millioner kroner til

Helleren i perioden 2009 - 2012, og stor

var selvsagt overraskelsen da et ferskt

kostnadsoverslag i høst viste at kommunen

sin andel var steget til 771 millioner

kroner. Med bakgrunn i dette, har man

nå bestemt at det skal gjennomføres en

samlet anbudsrunde slik at alle kostnader

skal være innbakt når bystyret i

løpet av 2009 gjennomfører en endelig

bevilgning. Anbudene skal være på plass

i løpet av juni, forklarer Titlestad.

– Det betyr ikke annet enn at vi nå får en

hellhetlig vurdering av prosjektet, og at

vi får alle regnestykkene på bordet samtidig.

Håpet er selvsagt også at vi skal

dra nytte av den generelle finanssituasjonen,

byggemarkedet og prisnivået. Vi

bruker som sagt hver mulig anledning til

å kna på prosjektet, for å finne ut hvor vi

Om noen skulle være i tvil – I Bergen kommune jobbes det på spreng med å få kostnadene

ned, og samtidig ende opp med et godt hovedanlegg for svømming og stup,

forteller Rune Titlestad, Bergen kommunes egen idrettsdirektør.

kan gjøre relevante innsparinger, uten at

det går utover romprogrammet eller

kvaliteten på anlegget. Det er nok ikke

så mye å hente på den rent idrettslige

biten, men mer på valg av konstruksjoner,

materialer og ikke minst byggemetode

for grunnarbeidet. Her både håper

og tror vi at det finnes andre løsninger

som vil gi oss til dels kraftige innsparinger.

Man må heller ikke glemme at

dagens kostnadskalkyle er utregnet når

prisene var på sitt absolutt høyeste,

påpeker idrettsdirektøren.

Svømmeidrettens Ullevaal

I Bergen har de også sett på kostnadene

som kan henføres til at anlegget ikke

bare er et lokalt langbanebasseng.

– Et ”nasjonalanlegg” krever en rekke

spesielle lisenskrav, og disse har vi selvsagt

fulgt til punkt og prikke. Vi får på en

måte svømmesportens Ullevaal. Bare

med den forskjell at vårt Ullevaal skal

brukes til små og store arrangement, og

vil i tillegg være viktig for svømmeopplæring,

rehabilitering og den generelle

folkehelsen. De fleste publikummere

som går inn på vårt Ullevaal, gjør det for

å bruke bassenget. På det andre Ullevaal

sitter de først og drikker øl, før de setter

seg på tribunen, hevder Titlestad.

– I prosjektet har vi en kalkyle som viser

at rundt 135 millioner kroner kan knyttes

direkte til krav og spesifikasjoner

som følge av at dette er et hovedanlegg.

Derfor finner vi det også naturlig at

Kulturdepartementet øker støtten til prosjektet.

Vi har vært i møter med både

administrativ og politisk ledelse for å be

dem vurdere anlegget innenfor de rammer

og muligheter som departementet

har til å gi spillemidler. Dialogen så langt

har vært god, og mye tyder på at vi kommer

til å få en viss uttelling på forespørselen.

Hvor mye er ennå for tidlig å si

noe om, men vi er lovet et svar i løpet av

mars. Det ville ikke ha vært urimelig

med en støtte på rundt 100 millioner

kroner, mener Rune Titlestad, før han

avslutter:

– Når den tid kommer, vil det også være

naturlig å ta stilling til om vi skal søke

regjeringen om midler over statsbudsjettet.

8 [NORSK SVØMMING 1/2009]


www.swimshop.no

::::::::::::::::::::::::::::::::::::Norges største utvalg av svømmeutstyr til trening og konkurranse

På swimshop.no finner du de store nyhetene

På swimshop.no finner du de store nyhetene

SWIMSHOP Tlf: 62 95 06 20 E-post: info@swimshop.no


Langbane ga mersmak

Arna Svømme- og Livredningsklubb

lot nylig sine ÅM-svømmere prøve seg på langbanetrening

i det splitter nye Drammensbadet. For

flesteparten av svømmerne var dette det aller

første møtet med et 50-metersbasseng.

Litt langt Simen Kreybu og Vegard H. Svartveit hadde ingen problemer med å gjennomføre butterfly-serien selv om det var uvant

med langbane, og veggen føltes litt langt unna i begynnelsen.

LINN KROGH HANSEN [TEKST OG FOTO]

ØRJAN KROGH HANSEN [FOTO]

Ettersom A-gruppa til Arna SLK skulle

reise på langbaneleir til Tyskland i

vinterferien, ville ikke trenerne at de

yngre svømmerne skulle få noe

dårligere tilbud.

– Hovedtreneren vår, Dirk Bludau, er

nemlig av den oppfatningen at barn bør

få prøve seg så tidlig som mulig på

langbane, forteller B-partiets trener,

Yvonne Angelskår Kreybu fra bassengkanten

i Drammensbadet. Mens hovedtreneren

er i Tyskland med de eldste,

har Yvonne og co-trener Janne Gro Rassmussen

tatt turen med B-partiet og én

svømmer fra C-partiet til det nye Drammensbadet,

som sto klart i fjor høst.

– Bedre enn hjemme

Med seks svømmere fordelt på én 50-

metersbane, er det godt med plass til

alle i det som nå er Norges største

bassenganlegg. I tillegg til 50-

metersbassenget innendørs, finnes

fortsatt den gamle 50-meteren ute til

sommerbruk. Av de seks svømmerne i

alderen 11 til 14 år, var det kun to som

har svømt på langbane tidligere.

– Den første økten var litt tyngre å

svømme enn jeg er vant til hjemme i 25-

meteren, men når vi kommer hjem vil

bassenget i Arna virke knøttlite, poengterer

Simen D. Kreybu (11). På spørsmål

om hva svømmerne liker best av

langbane- og kortbanebasseng, kommer

et unisont «langbane» fra gjengen, som

er i ferd med å gjennomføre sin tredje av

tilsammen fire svømmeøkter. Svømmerne

innrømmer at det føltes litt langt

til første vending i begynnelsen. Likevel

synes de det er bedre å svømme i

langbane når de først er blitt vant til

dette. Ingen av dem hadde problemer

med å gjennomføre serien på 8x50m

butterfly teknikk i den brede banen.

Langbane-debutanter Janne Gro Nyheim Rasmussen, bak henne Marius Andreas

Sæbø. Ved siden av Janne er det Benjamin Hennes, Vegard H. Svartveit, Simen D.

Kreybu, Mie Kreybu og Mathilde K. Rasmussen.

Kombinerer lek og alvor

At klubben la helgeleiren til Drammen

hadde flere årsaker.

10 [NORSK SVØMMING 1/2009]


– For det første er Drammen veldig lett

tilgjengelig fra Bergen. Det er bare å gå

på toget i Bergen og gå av her, svømmehallen

er jo kun et stenkast fra Drammen

stasjon. Alt, inkludert overnatting, er i

gåavstand. I tillegg er det veldig gunstig

å kunne kombinere treningen med lek,

sier Janne Gro til Norsk Svømming.

Begge trenerne mener det er viktig å gi

barna tid til litt lek etter hver

svømmeøkt. Og i Drammensbadet er det

nok å velge mellom av basseng,

rutsjebaner, stupetårn og klatrevegg.

– Nesten alle har hoppet fra femmer´n,

skyter Mie Kreybu (9) inn, og peker opp

på stupetårnet ved kortsiden av 50-

metersbassenget. Ellers er det den

bratteste av de to rutsjebanenene som

er blitt svømmernes favoritt-leke i løpet

av treningshelgen.

Kommer gjerne igjen Både trenere og svømmerne stortrivdes i Drammens nye

storstue. De roser dessuten betjeningen for deres imøtekommenhet.

Postiv betjening

– Vi er nok blant de første klubbene som

har lagt treningsleiren hit i det nye

innebassenget, forteller Yvonne. Da

klubben ringte til Drammensbadet første

gang og spurte om muligheter for å leie

en bane over fire økter, var det tydelig at

bassengbetjeningen ikke var helt vant til

slike forespørsler. Men de ansatte ved

anlegget har sørget for usedvanlig god

service og imøtekommenhet overfor

Arna-gruppen. Bergens-klubben er

derfor strålende fornøyd med

oppholdet.

– Dette frister virkelig til gjentakelse,

understreker Yvonne og Janne Gro. Og

svømmenes dom er også klar; Dette vil

de ha mer av.

Et par av guttene nevner at det nå er på

høy tid med det etterhvert så omdisku-

terte 50-metersbassenget som skal

bygges i Bergen. Mathilde Konstance

Rasmussen (11) har dog et eget drøm

om hvordan 50- metersituasjonen i

Bergen kan løses.

– Jeg skulle gjerne flytte hele denne

svømmehallen fra Drammen hjem til

Bergen, bedyrer den ÅM-klare 11-

åringen.

– Stupte i det!

Før jul 2008 arrangerte

Bærum Stupeklubb sitt

Tripp Trapp stupstevne, og

Asker Svømmeklubb som

er relativt nye innen stup,

stilte med hele 17 utøvere.

Samtlige utøvere skulle

igjennom tre øvelser, baklengs

og forlengs hopp, og

fallstup som nok fremmet

en del sommerfugler i

magen, spesielt hos de

yngste utøverne. For svært

mange av Askers stupere

deltok for aller første gang.

Lea K. Tuxen 7 år, var en av

de små som debuterte på

stevnet.

Stup i Asker Svømmeklubb

Lea K. Tuxen og Magnus

Aasen er ferdig med sine

stup og sitt første, men langt

fra siste stupstevne.

TRUDE H. HOLE [TEKST OG FOTO]

– Det er morsomt å stupe og veldig

spennende på stevne, for det har jeg

ikke gjort før. Men jeg har trent lenge, i

to år faktisk, og jeg stuper én dag i uken

og spiller håndball en dag. Jeg har gjort

forlangs, baklengs og fallstup, og da detter

en fremover med hendene sånn, sier

Lea og viser hvordan det gjøres. – Men

det aller gøyeste var å få pokal, for det

er min første pokal, sier hun stolt. En

annen liten stolt stuper var Magnus

Aasen 6 år, som var igjennom de

samme øvelsene som Lea.

– Jeg vet ikke hvor lenge jeg har stupt,

men jeg har stupt tre stup i dag. Og så

har storesøsteren min stupt. Jeg kan

hoppe fra tre og fem meter, og stupe fra

en meter, og da stuper jeg med hodet

først. Det er gøyest med fallstup, for da

blir jeg litt rar i magen når jeg står på

kanten. Først lurte jeg litt på det, men da

jeg stod der oppe, så sa jeg til meg selv

at jeg ville klare å stupe, og da klarte jeg

det, forteller Magnus stolt. – Og så fikk

jeg en premie som var litt rund, og litt

sånn og sånn, og litt flat sånn, forteller

stupedebutanten ivrig mens han tegner

rundinger i luften. – Og så har jeg mistet

fire tenner!

[NORSK SVØMMING 1/2009] 11


Pris-dryss over svømme-Norge

Alexander Dale Oen fikk

Utøvernes Pris under

Idrettsgallaen i januar.

Sara Nordenstam fikk prisen

for Årets Gjennombrudd.

Prisen som Årets

Funksjonshemmede

idrettsutøver gikk til

Cecilie Drabsch Norland.

Det haglet med priser

over svømme-Norge i

Hamar OL-Amfi - en kjempestart

på det nye året.

BO NORSENG [TEKST]

SCANPIX OG BILDBYRÅN [FOTO]

Sølvvinner Alex fra OL var stemt frem av

utøverne selv til prisen som årets utøver.

Prisen henger særlig høyt, ettersom den

tildeles den utøveren som toppidrettsutøverne

selv mener har stått for den

beste prestasjonen/resultatet i året som

gikk.

– Det er utrolig at mine medutøvere har

stemt frem meg. Jeg setter veldig stor

pris på det. Jeg trodde det var Andreas

Thorkildsen som kom til å vinne, sa

Alexander Dale Oen.

Alexander Dale Oen ble hedret med Utøvernes Pris på Idrettsgallaen.

Bronse-Sara fikk prisen for Årets Gjennombrudd,

og prisen som Årets

Funksjonshemmede idrettsutøver gikk til

Cecilie Drabsch Norland (bildet under).

Årets kvinnelige utøver

Katrine Lunde Haraldsen

Årets mannlige utøver

Andreas Thorkildsen

Årets lagspiller

Katrine Lunde Haraldsen

Årets funksjonshemmede idrettsutøver

Cecilie Drabsch Norland

Årets gjennombrudd

Sara Nordenstam

Årets forbilde Aksel Lund Svindal

Åpen klasse Andreas Ygre Wiig

Årets trener Marit Breivik

Årets lag Håndallkvinnene

Utøvernes pris Alexander Dale Oen

Juryens tilleggspris Magnus Carlsen

Årets ildsjel Trygve Bringsværd

Årets navn Håndballkvinnene

Hedersprisen Per Ravn Omdal

Sara Nordenstam Årets Gjennombrudd.

Alex årets idrettsnavn i Bergen

Ja, det skulle bare mangle

- hvem ellers kan konkurrere

om den hedersbetegnelsen

i Bergen?

Alexander Dale Oen (23)

ble Årets Idrettsnamn

2008 i Bergen. Han vart

den første nordmann som

tok OL-medalje i verdsidretten

symjing.

Slik lyder det når Bergens Tidende skal

hedre vår eminente toppsvømmer:

– Han sym om kapp med fiskane i havet

og held stolt fram at han er stril.

Alexander Dale Oen frå Øygarden er heil

ved. Den som med størst tryggleik kan

slå fast at han driv idrett på topp internasjonalt

nivå her vest.

Vi møter han i Turnkassen på Landås.

Han har tatt fri frå einsformig trening

med runde etter runde i bassenget. No

er det basistrening i form av turn som

gjeld. Det må vere moro og lystprega

innimellom, skal han halde ut fire nye år

fram mot det neste store målet - OL i

London 2012.

12 [NORSK SVØMMING 1/2009]


OL-Sara på klubbesøk

I slutten av januar hadde Larvik

Svømmeklubb et inspirerende besøk av

bronsevinneren fra 200m bryst i OL i

Beijing, Sara Nordenstam.

HEIDI TØRRESDAL, LARVIK SK [TEKST] TRYGVE HAAGENSLI [FOTO]

Med entusiasme og engasjement holdt hun først foredrag hvor

hun fortalte om sin vei mot toppen. Deretter ledet hun treningen

i vannet, hvor hun instruerte svømmerne med konkrete tips.

Det ble en inspirerende kveld for både svømmere og foreldre i

Larvik Svømmeklubb, og Sara ga utøverne en stor porsjon motivasjon

og løft til å trene enda mer!

Inspirerende klubb-besøk Sara Nordenstam inspirerte utøverne i Larvik Svømmeklubb.

NSFs 100-års jubileumsbok

Arbeidet med med

Svømmeforbundets 100-

årsjubileumsbok er i full

gang. Redaktør for boken

blir Jacob T. Larsen, som

også nylig har skrevet

boken ”BSC i hundre”.

– Det viser seg at forbundets eldste styreprotokoll

fra perioden 1910-1914 er

forsvunnet. Skulle noen ha kjennskap til

hvor denne befinner seg, så send meg

noen ord eller ta kontakt med Bo

Norseng i Norsk Svømming, sier Jacob T.

Larsen. I tillegg ønsker han selvsagt kontakt

med svømmeklubber og andre som

kan bidra med jubileumsbøker, - skrifter,

bilder og annet materiell som kan belyse

Svømmeforbundets historie gjennom

100 år. Boken kommer ut i forbindelse

med jubileet i 2010.

Kontaktinformasjon

Jacob T. Larsen

Grønnestølsbakken 26 A

5073 BERGEN

jacthor@online.no

Tlf. priv. 55 28 62 09, mobil 92 44 88 04.

NSF 100 år Forfatter av jubileumsboken

blir Jacob T. Larsen fra Bergens Svømme

Club, her fotografert som tidtaker under

junior-NM/UM hjemme i Sentralbadet.

Foto: Bo Norseng

[NORSK SVØMMING 1/2009] 13


Karoline Brudvik Sanderud

klar for UCLA

Karoline Brudvik Sanderud

(19) er klar for det prestisjetunge

universitetet

UCLA (University of

California, Los Angeles).

Der skal hun satse videre

på toppsvømming de

neste fire årene og studere

psykologi. Drømmen om å

kunne kombinere idrettssatsingen

med studier i

USA har gått i oppfyllelse.

BO NORSENG [TEKST OG FOTO]

Allerede i fjor høst var hun og pappa Tron

Sanderud, tidligere Hamar IL- og landslagstrener

i svømming, på USA-turne og

besøkte tre aktuelle universiteter, UCLA,

UC Santa Barbara og Arizona. Hun valgte

UCLA hvor hun fikk den desidert beste

kombinasjonen av trening og utdanning.

HIL-svømmeren har nå skrevet kontrakt

og fått stipend ved universitetet.

– Jeg er kjempeglad for å få studere ved

UCLA. Det er et veldig bra universitet, og

en idrettsskole der de er opptatt av

utøverne, sier Karoline Brudvik

Sanderud, som ser fram til å begynne

ved det prestisjetunge universitetet som

har cirka 33.000 studenter og 3.300

lærere. Til årets studier var det over

55.000 søknader. UCLA er et begrep i

USA og i store deler av verden både i

faglig og idrettslig sammenheng.

Universitetet har produsert en rekke OLdeltakere

i flere idretter opp gjennom

årene.

Karoline gjør det klart at hun reiser til

USA for å bli en bedre svømmer. Det er

veldig stor forskjell på universitetene i

USA både utdanningsmessig og idrettslig,

og det er viktig å velge riktig. I

svømming konkurrerer UCLA i den tøffeste

serien i USA, Pac 10 Conference, og

universitetet er i ferd med å bygge opp

et nytt lag.

Her i Norge har Karoline funnet det vanskelig

å kombinere videre satsing på

Karoline Brudvik Sanderud skal satse på

svømming og studier i California.

svømming og utdanning. Ved UCLA får

hun studere det hun ønsker og får samtidig

et treningstilbud som er helt unikt

med et fantastisk støtteapparat.

– Jeg tror dette blir viktig for den videre

utviklingen min som svømmer. Etter å

ha bodd i Hamar i alle år, er jeg klar for

å gjøre noe nytt, sier Karoline til Hamar

Arbeiderblad.

UCLA neste Karoline Brudvik Sanderud reiser til USA for å studere og utvikle seg som svømmer ved det prestisjetunge universitetet.


SVØM 10 000 M* FRA 1. JANUAR TIL 31. MARS 2009

OG BLI MED I TREKNINGEN AV EN REISE TIL SARDINIA

* Funksjonshemmede: mede:

Voksne

5000 m,

barn 1500 m.

* Barn på 13 år

og yngre,

som

svømmer 2500 m innen 31.

mars 2009,

får

alle et

diplom og

blir med i

trekningen om barne-

premien.

For å delta ber du ganske enkelt

om et

registreringskort rt i

svømme-

hallen. Fyll inn det antall meter du

svømmer hver gang.

Du bestem-

mer selv hvor langt, når og hvor.

Hovedpremie:

En ukestur

for to personer

til

Sar-

dinia,

sponset set av

Sardinia Reiser.

Andre premier:

To

gavekort

på weekendopphold

for to personer på et

et

Scandic

hotell i

Norge, Sverige eller

Danmark

Barnepremien:

En weekendtur ekendtur for to voksne og

to barn

med overnatting på et

Scandic hotell i København og

inngangsbilletter ngsbilletter til Tivoli.

Svøm deg til Sardinia

arrangeres es i samarbeid med


[Masters]

Havfruen Monica (80)

med mastergrad i idrettsmedisin

Monica Ullmann er et fyrverkeri til vanns og til lands. 80-åringen er en lidenskaplig svømmer.

Merittlisten er lang som

et maratonløp: Kreft, slag,

brukket rygg, kneproteser

og nesten 50 NM-titler i

svømming. Monica

Ullmann er ikke som

andre idrettsutøvere.

METTE BUGGE [TEKST OG FOTO]

Navn Monica Ullmann

Født 7 mai 1928

Yrke Pensjonert advokat

Sivilstand Enke

Bosatt Lillehammer

Meritter 48 NM-gull, 2 sølv og

2 bronse fra EM

Fortsatt 17 gjeldende Norges-rekorder

Svømmeekspert

80-åringen har nylig tatt mastergrad i

idrettsmedisin, og lurer på om hun skal

fortsette med doktorgraden. Ullmann

lever og ånder for idrett, ikke minst

idrett for eldre. Hun er selv eksemplet

på at motgang gjør sterk, at alt er mulig,

at en bølge eller to ikke skal stoppe

henne. For Ullmann svømmer like gjerne

ute, som inne.

Dette drivjernet

av et kvinnfolk, opprinnelig svensk,

bosatt på Lillehammer, advokat, har forsket

på europeiske svømmere over 65

år. Dem vet hun alt om. Ullmann startet

selv med konkurransesvømming da hun

var over 60 år. Hun avsluttet for øvrig

jusstudiene ti år tidligere, og fikk etter

hvert sitt eget eiendomsselskap i OLbyen.

Før det hadde hun vært lærer i

gymnastikk

Havfruen

Nå kommer hun opp av vannet som en

havfrue, som om hun bodde i bassenget.

Sannheten er at Ullmann er der ofte,

fire-fem ganger i uken, minst. Hun

svømmer fri og butterfly. Da hun oppda-

16 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Monica Ullmann vil ikke ha sydd puter

under armene.

get hva svømming betyr for kropp og

sjel, ble hun helfrelst. Hun er som en

misjonær i badedrakt, ivrig med å fortelle

at alle eldre som har muligheter til

det, burde komme seg på dypt vann.

Hun vil at de eldre skal få egne baner i

svømmehallen på morgenkvisten, slik at

de kan starte dagen på den mest forfriskende

måten. Lunsjsvømming ville også

vært topp. Selv er hun fast inventar i

svømmehallen på Jorekstad, sammen

med de andre i morgengjengen.

Hun kunne lett ha svømt videre, i sitt

eget, hurtige tempo, uten å bry seg om

andre, men det vil hun ikke. Ullmann

ønsker å reise rundt land og strand, til

eldreforeninger, organisasjoner, kommuner,

politikere, for å fortelle om dette

vanvittige gode at eldre blir friskere av å

svømme. Hun kommer hvis hun bare får

betalt for bensinen på bilen.

Grandma Masters,

som hun kalles, med sine mange NMgull,

med flere medaljer fra EM, ligner

en sjøorm der hun crawler fort frem i

vannet. Hun er i sitt rette element.

– Jeg er ikke som alle andre, kommenterer

vannkokeren.

Nok om det. – Jeg er sprek som ei loppe,

stråler kvinnen som er en hel eldrebølge

alene. Gjennom forskning fant hun ut

det hun trodde på forhånd, at eldre som

svømmer holder seg sunne og friske

lengre, og at de har bedre livskvalitet.

De er mindre deprimerte, ikke så

ensomme, og mindre utsatt for å få hjerteproblemer,

artrose, og det som verre

er.

Ta ansvar!

Hun ville ikke synse, hun ville vite.

Derfor en mastergrad i godt voksen

alder, på Instituttet for molekylær medisin

og kirurgi ved Karolinska Institutet i

Stockholm. Etter ett års studier fikk den

evigunge studenten sogar en invitasjon

til Doc Councilman's Center for the

Swimming Research ved universitetet i

Indiana i USA. Der var for øvrig der hun

lærte mye om å forske i masterssvømming

under ledelse av professor Joel

Stager, amerikansk forskningsguru innen

den idretten.

– Vi eldre er forpliktet overfor oss selv til

å ta ansvar for helsen vår. Vi må klare

oss selv så lenge som mulig. Vi må lære

oss å falle og reise oss igjen, og derfor

må vi styrke benmuskulaturen, og spesielt

jobbe med knærne. Jeg vet selvsagt

at noen blir syke, og ikke har denne

muligheten, men de fleste kan faktisk ta

et grep om eget liv.

– Men hvordan få eldre ut i bassengene?

– Regjeringen kan gi 5.000 kroner i skattelette

til dem som kan vise at de svømmer

eller trimmer på annen måte. Det

vil betale seg i lengden. Men det må

være en time trim hver dag, selv for

eldre. Og det må være nok bassenger, i

nærheten av der folk bor. Eller gratis

buss. Det er trist at tilbudet på denne

fronten er så dårlig, kommer det fra fossefallet.

Monica Ullmann er en drivkraft. Hun har

ikke deltatt i sitt siste NM, tror hun.

Fortsatt har hun rekorder som står.

– Det fine er at den som trener blir

bedre, enten man er ung eller gammel.

Jeg sier som toppidrettsutøverne:

– Det lønner seg å øve.

Ustoppelig

– Tre måneder før jeg skulle være med i

NM for første gang, fikk jeg brystkreft,

sier hun uanfektet.

– Like før jeg skulle være med i EM for

tre år siden fikk jeg slag, fosser hun

videre.

Ja, det var vel omtrent da at man fant ut

at hun hadde brudd i ryggen. Men det var

først da hun opererte knærne at hun havnet

i rullestol. Hun dro med den til Florida

for å delta på en ti dagers instruktørkurs i

svømmeopplæring, fortsatte på krykker

og ble brutalt kastet i vannet. Etter fem

dager og minst fem timers trening i vannet

hver dag kunne hun kaste krykkene

også, til legens store forskrekkelse.

Monicas hjertegode svømme-råd

Fysisk aktivitet er medisin.

Beskytter mot utvikling

av hjerte-/karsykdommer,

høyt blodtrykk,

diabetes 2, overvekt og

flere kreftformer (WHO).

* Trim minimum 30 min 5 dager i uken

+ min. 20 min. med kraftig mosjon 3

dager i uken.

* Alle tåler ikke å jogge, skaff deg

svømmeføtter og legg deg på rygg i

bassenget og spark i vei. Ta også

kortere økter med intensiv benspark.

Effektivt også mot overvekt.

* Lær deg å svømme crawl og få balanse

i vannet - da kan du holde på hvor

lenge som helst og får ikke vondt i

nakken.

* Kraftig mosjon = du blir andpusten og

pulsen øker

* 8-10 styrkeøvelser 2 ganger i uken.

* Benstyrke lindrer smerter i knær og

hofter og beskytter for fall.

* Tren balanse og gjør tåhev hver dag.

* Minst 10-25 knebøy hver dag x 3.

Den beste sikkerhet mot lårbensbrudd.

[NORSK SVØMMING 1/2009] 17


Tredje generasjon Rødje

Alle gode ting er tre.

Sander (15) er tredje

generasjon Rødje i

Haugesund. Han ble UMs

mestvinnende med fem

individuelle gull.

Haugesund-gutten er siste

blad på stammen i svømmefamilien.

RUNE HELLE [TEKST OG FOTO]

Først var morfar Jørn Inge (57) klubbens

hovedtrener i mange år. Så var mor

Sonie Lill (34) syv ganger norgesmester

for senior, og nå kommer yngstemann

som er det største talentet kubben har

hatt i ”moderne tid”.

Tre generasjoner Rødje Bestefar Jørn Inge og mor Sonnie Lill har vært sentrale aktører

i Haugesund. Sander Rødje kan bli klubbens beste svømmer noen gang.

– Med slike familierelasjoner var det helt

naturlig at jeg begynte å svømme like

etter at jeg lærte å gå, sier Sander, som

i likhet med sin mor også har Jørn Inge

som trener. I dag er bestefar ansvarlig i

Haugesund sammen med Kriztian Hauer

fra Ungarn.

Sander vant 200, 400, 800 og 1500

meter fri samt 200m rygg i UM.


Fokus 1

Ha ALLTID fokus på minst èn

ting når du svømmer! Spør

treneren hva du fokuserte på, skal du

alltid ha et klart svar å komme med!


Treneren

Ikke spør treneren ”kan du

se på meg nå”. Du må spesifisere

og være konkret! ”Kan du se

om jeg har høy korsrygg på crawlen

min nå?”


Startstup

Start hver trening

med et

perfekt startstup.


Øvelse gjør mester

Ha alltid skikkelige innslag!

– Jeg er mest av alt fornøyd med 400

(4.06) og 1500m fri (16.22), sier gullfisken.

Haugesund-gutten satte klare perset

på samtlige øvelser han vant.

– På 1500 meter gikk jeg ned et halvt

minutt, på 400m et par sekunder. Dette

var i særklasse mine beste sportlige prestasjoner

i Bergen, understreker han

overfor Norsk Svømming. Under UM i

2007 var Sander syk.

– I toppform ville jeg den gang vært

medaljekandidat på 200m rygg. Ellers

var jeg et stykke bak de beste, sier

Sander, som har eksplodert i sine prestasjoner

det siste året.

– Utviklingen har vært enorm, og jeg stortrives

med å svømme, presiserer han.

Størst siden Stavland

Jørn Inge Rødje har gått på bassengkanten

i Haugesund i en mannsalder. Selv

har han aldri svømt på nasjonalt nivå.

– Sander er det største talentet vi har

hatt siden Bengt Stavland (43). Han har

hatt en veldig utvikling det siste året, og

vi tror ikke det vil stoppe her, sier Rødje

senior. Mamma Sonnie Lill var også helt i

Norgestoppen som junior. NM-gull for

senior tok hun etter at Sander var født.

– Mor vant syv NM-gull, sier Sander, som

var seks år gammel da Sonnie Lill tok sitt

siste NM-gull. Det husker han godt.

Under ÅM i fjor ble Sander nummer tre.

Året før ble han 13.

– Jeg har hatt en veldig god utvikling på

mine beste øvelser det siste halve året,

avslutter han.

NB: Sonnie Lill og hennes søster Marita

Rødje (36) svømte begge på Haugeundlaget

som hadde norsk juniorrekord for

junior på 4x100m medley.

Sander Rødje vant de fire lengste friøvelsene

i UM, og gikk også til topps på

200m rygg. Han ble dermed UMs mestvinnende

med i alt fem gull.

18 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Gullfisk i

rekordfart vil

på landslaget

Med åtte NM-gull (fire individuelt og like mange på stafett) ble Øystein Hetland den dominerende svømmeren under junior-NM 2008.

Han satte også fem norske jr.-rekorder, tre individuelt og to på lag. Nå vil han på seniorlandslaget.

Med åtte gull og tre norske

juniorrekorder individuelt

samt to på stafett,

ble Øystein R. Hetland

(19) den store forgrunnsfiguren

under junior-NM

2008. Bærumsvømmeren

vant alt han stilte på, og

Øystein bidro sterkt til at

Bærum ble beste klubb.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

– Jeg er mest av alt fornøyd med Norgesrekordene

på 50 (24,65) og 100m butterfly

(55,23), sier Hetland, som også satte

rekord på 50m fri (23,04). Han vant også

100m fri. I tillegg ble det fire stafettgull. To

av dem på norske juniorrekorder. På

4x100m medley ble Bærum disket på en

tid langt under gjeldende juniorrekord.

– Det var også det eneste som ikke var fullklaff

NM-helgen, oppsummerer Øystein

etter sitt siste junior-NM.

– Som klubb gjorde vi et veldig bra jr.-NM.

De fleste av våre svømmere perset, og vi

leverte på et stabilt høyt nivå med Øystein

som den store eneren, oppsummerer trener

Sondre Solberg. Bærum har de siste

årene vært helt overlegne på stafett for

menn junior. I Bergen ble det norsk rekord

på tre av fem, og samtlige konkurrenter

var på betryggende avstand.

Vil på landslaget

Storebror Aleksander er en etablert og

merittert internasjonal svømmer med 2

EM-sølv og fjerdeplass på kortbane-VM. Nå

vil lillebror slå følge.

– Jeg satser 110% prosent også i fortsettelsen.

Dette var min siste konkurranse

som junior, og nå ser jeg frem mot mange

sesonger som senior. Første mål på veien

er en plass på seniorlandslaget, sier

Øystein.

– Øystein mangler kun fra to til fem tideler

på de korteste distansene for å svømme

seg inn på landslagslaget, sier trener

Solberg.

– På kort sikt er det mitt første store mål.

Når det er realisert vil jeg begynne å se

mot EM, VM og eventuelle OL-krav, men

her er det et stykke vei, sier Hetland.

Blitt sprinter

Øystein Hetland har NM-medaljer så langt

opp som til 800m fri.

– Den siste tiden er det blitt mer og mer

sprint. Jeg utelukker ikke at jeg vil prøve å

gjøre en bra 200m fri i fremtiden, men noe

lengre enn det blir det ikke, sier Hetland.

– Øystein har tre sykdomsperioder bak seg

bare i fjor høst. Sett på bakgrunn av det var

jr.-NMs prestasjoner imponerende, sier trener

Solberg.

– Med mer trening kunne jeg kanskje

svømt flere øvelser, sier Øystein, som i

toppform garantert ville hevdet seg her

også. Spørsmålet er hvordan det da ville ha

gått på sprinten?


Fokus 2

Lag deg selv et fokusområde

på hver trening, for eksempel

”i dag skal jeg ha ekstra fokus på

vendinger”!

[NORSK SVØMMING 1/2009] 19


Trøndersvøm med ny

profil - på langbane

som arrangør av internasjonale stevner

(ref. svenske Nystrands uttalelser vedrørende

Bergen Swim Festival), men det

er tynt med slike på langbane.

– Ja, dette er et meget velkomment initiativ

fra TS&LK, uttaler Løvberg. – De har

jo muligheten i flotte Pirbadet, og når vi

kommer i april, bør alle klubbene med

ambisjoner ha rettet fokus mot langbanesesongen.

Jeg oppfordrer klubbene til å

søke langbanestevner straks kalenderen

viser et nytt år, men tilbudene her hjemme

har vært sparsomme. Vi må vente

helt til slutten av mai, der IL Varg arrangerer

sitt Speedo Cup i Oslo, med god

internasjonal deltakelse. Så denne gangen

har vi valgt å legge junior-samlingen

vår til Trondheim i forkant av

Trøndersvøm, med stevnet som en naturlig

avslutning. I tillegg stiller vi våre nylig

hjemkomne landslagssvømmere (fra trenigsleiren

på Kypros) fri til å delta hvis de

ønsker.

PER IRGENS [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

Etter noen magre år for Trondhjem Svømmeog

Livredningsklubb sitt tradisjonelle Trøndersvøm,

tenker klubben nytt. Så i år inviteres

det til stormønstring i Pirbadet - på 50m-bane.

– Vi slet med å markere

oss i kampen både om de beste svømmerne

og bredden, sier klubbens gamle

storsvømmer og tidligere trener, Rune

Larsen. – Skagerak Swim, som går

omtrent på samme tidspunktet, var

store, og selv om vi hadde god deltakelse

fra klubbene rundt oss, manglet vi

det trøkket som kjennetegnet

Trøndersvøm for noen år tilbake. Litt

spilte det nok også inn at vår egen klubb

ikke lenger var blant de mest toneangivende

i toppen av norsk svømming, og

dermed heller ikke kunne by våre tilreisende

topp matching.

svømming, Petter Løvberg, diskuterte vi

mulighetene for å finne et gunstig tidspunkt.

Petter, sammen med Stig

Leganger-Hansen i Vestkantsvømmerne

og Bærums Sondre Solberg, så alle

potensialet i en slik flytting. Vi landet på

april, i alle fall for dette første stevnet,

og dermed var vi i gang, sier Larsen.

– Spennende, Petter Løvberg,

dette er vel noe vi har savnet på vår terminliste?

Norsk Svømming er

på tråden med landslagssjefen.

– Norge har jo allerede

et meget godt rykte på seg

– Utfordringene med slike leire og stevner

i Norge er imidlertid kostnadsnivået.

Klubbene har begrensede ressurser og

må prioritere knallhardt, og da vil nok

de arrangørene trekke flest deltakere -

både fra topp og bredde, som kan legge

den biten best til rette. Det koster oss i

dag akkurat det samme å trene eller

delta på stevner ute i Europa som her

hjemme. Og det er viktig at vi retter blikket

ut også. Men i den sammenheng er

jo et langbane-Trøndersvøm en meget

god start, avslutter landslagssjefen.

Så arrangøren

håper jo at klubbene kjenner sin besøkelsestid.

At Leganger-Hansen, Solberg og

mange andre trenere og klubber velger å

starte langbanesesongen nettopp under

Trøndersvøm. Noen få har allerede debutert,

men for den store massen - med

juniorlandslaget i spissen, er altså mulighetene

der i Trondheim 24.-26. april.

– TS&LK ønsker alle hjertelig velkommen!,

avslutter Rune Larsen.

– Idéen med et langbanestevne

ble født, men ikke i januar, og

under samtaler med bl.a. landslagssjef i

Trøndersvøm TS&LK inviterer

til stormønstring i PIR-badet

i april - på langbane.

20 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Regjeringens tiltakspakke

- mer til skole og opplæring

– Vi ønsker at flere får tilbud

om læreplass og at

skolebyggene bidrar til et

godt læringsmiljø, sier

kunnskapsminister Bård

Vegar Solhjell. I regjeringens

tiltakspakke foreslås

bl.a. å styrke rentekompensasjonsordningen

for

skole- og svømmeanlegg

med 1 milliard kroner.

Kommunene får dessuten

4 milliarder kroner til vedlikehold

i 2009, hvor en

betydelig andel forventes

brukt på bl.a. skoler.

BO NORSENG [TEKST]

SCANPIX OG VIDAR ALFARNES [FOTO]

Rentekompensasjonsordningen skal stimulere

kommuner og fylkeskommuner

til å bygge nye skoleanlegg og rehabilitere

og ruste opp eksisterende anlegg.

Svømmehaller Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell foreslår bl.a. å styrke rentekompensasjonsordningen

for svømmeanlegg i regjeringens tiltakspakke.

– Nå kan altså flere prosjekter i gangsettes

slik at elever i grunnskolen og i

videregående skole får gode læringsforhold,

sier Solhjell. Ordningen omfatter

også offentlige svømmeanlegg som skolen

bruker i undervisningen.

390 mill. kr. i

grasrotandelen

Norsk Tipping anslår at

Norge rår over en pott

på nærmere 391 millioner

kroner som kan gå

til lag og organisasjoner

gjennom Grasrotandelen.

Fra mars 2009 innføres Grasrotandelen.

Det betyr at Norsk Tippings

spillere selv kan bestemme hvor inntil

fem prosent av spillinnsatsen deres

skal gå. Kravet er at mottakeren har

registrert seg i Frivillighetsregisteret.

Spiller du Lotto for 100 kroner, går

fem kroner til det laget eller organisasjonen

du har valgt ut som din grasrotmottaker

- uten at det har påvirkning

på premien.

Valgløftet Statsminister Jens Stoltenberg gikk på valg i 2005 for å fylle tomme

svømmebasseng.

[NORSK SVØMMING 1/2009] 21


Marianne Mæland

Marianne Mæland (21)

har fått stipend på 25.000

kroner av idrettsrådet i

Kristiansand - som første

handikappede idrettsutøver.

– Dette betyr enormt mye, sier Marianne

Mæland. Den unge svømmeren fra

Lyngdal hanket med seg storstipendet

på 25.000 kroner under idrettsrådets stipendutdeling

i høst, og hun er den første

idrettsutøveren med handikap som

mottar stipendet av idrettsrådet i Sørlandsbyen.

Stå-på-vilje

– Da var det jammen på tide, repliserer

en blid Mæland, som forteller at første

del av stipendet skal brukes til å dekke

treningsleir i Spania. 21-åringens deltakelse

i Paralympics tidligere i år er en av

årsakene til at hun ble valgt til å motta

stipendet.

– Marianne har enorm stå-på-vilje og er

et forbilde for andre. Hun setter seg mål

og klarer å komme dit hun vil. Nå vil vi

hjelpe henne på veien opp, sier medlem

av idrettsrådets stipendkomité, Liv Fiala.

Behov for pengene

– Det koster mye å drive med idrett. Som

student skranter økonomien og jeg må

kutte treningsleirer eller stevner, som

igjen går på bekostning av min utvikling.

Tidligere har jeg tatt to skritt frem og

fem tilbake, rett og slett fordi pengene

ikke har strukket til, forteller Mæland.

Stipend Marianne Mæland fra Vågsbygd

SLK mottok stipend fra idrettsrådet i

Kristiansand på ikke mindre enn 25.000

kroner.

Ytterligere 4 utøvere fra Vågsbygd SLK

og 5 fra Kristiansand SA delte ikke mindre

enn 26.500 kroner. Dette ga stipendbeløp

på mellom 2 og 4.000 kroner på

disse svømmerne.

Foran Dale Oen

Hans Kristian Andersen

(15) vant samtlige tre

brystøvelser under fjorårets

UM. Florø-guttens

200m bryst er bedre enn

det OL-sølvvinner

Alexander Dale Oen gjorde

på same alder.

RUNE HELLE [TEKST]

BO NORSENG [FOTO]

Hans Kristian sin 200m bryst på 2.18,98

var klart beste resultat for gutter i UM.

Han ble også nummer to i juniorklassen

(til og med 19 år) på favorittøvelsen.

– Alexander Dale Oen var 16 år da han

for første gang var under 2.20 på 200m

bryst. Det Hans Kristian presterer på de

to lange brystøvelsene er ekstremt bra.

Uten å forringe noen vil jeg si at det er

noe av det beste vi har på ungdomssida

i norsk svømming i dag, sier landslagsasistent

og Dale Oen sin personlige trener,

Stig Leganger Hansen.

Hans Kristian svømte 200m bryst på

2.20,50 under Nordsjøstevnet for kort tid

tilbake. Han var da under kravet til ungdoms-OL

for to år siden. På UM var han

nede på ekstremt sterke 2.18,98.

– Jeg har mesterskapet i Finland til sommeren

som et av sesongens store mål,

sier Florø-gutten, som trolig får sin internasjonale

debut i ungdoms-OL 2009.


Trenerduoen

Kristine Johansen og Øyvind

K. Røsland giftet seg 22.

oktober på Hamar. 15 desember dro

de på bryllupsreise ”verden rundt”,

og er tilbake i Norge igjen i mai.

Hans Kristian Andersen ligger ”foran skjemaet” til Alexander Dale Oen på 200m bryst.

22 [NORSK SVØMMING 1/2009]


[Vannpolo]

LRKs vannpolojenter i bronsefinale

For andre året på rad

har vannpolojentene

i Lørenskog og

Rælingen Kappsvømmingsklubb

(LRK) representert

Karlstad Simsälskap i

det svenske juniormesterskapet

(JSM) i

vannpolo.

LRKs vannpolojenter, f.v. Linda Berntsen, Bethina Bakken, Helene Bellos, Anna Knutsen og

Olga Bellos.

NINA BAKKEN, LRK [TEKST OG FOTO]

Fra høsten 2008 har Linda Berntsen,

Helene Bellos, Olga Bellos, Anna

Knutsen og Bethina Bakken tatt turen

over til Sverige hvor de har spilt sammen

med de svenske jentene i Karlstad

Simsälskap. Karlstad har vært LRKs motspillere

i flere turneringer, og LRK-jentene

kjenner spillet til Karlstad-jentene

godt. LRK-jentene fant derfor fort sine

plasser på laget.

Mesterskapet ble som i fjor, spilt med en

grunnserie frem mot jul og avsluttende

finalekamper i januar. I grunnserien deltok

Järfälla S, LASS, SK Neptun og

Karlstad SS. Alle klubbene møtte hverandre

flere ganger fordelt på 4 helger. I

grunnserien ble det spilt mange gode og

jevne kamper. Nivået på lagene er betydelig

høyere og jevnere enn tidligere år.

Karlstad nådde ikke finalen. Motstanderen

Järfella ble i det tøffeste laget i

semifinalen, men Karlstad spilte en kjempe

flott bronsekamp og vant hele 28-12

over Neptun. En fin tredjeplass, som er én

plass bedre enn forrige sesong.

For våre jenter har det igjen vært en fin

og lærerik opplevelse å delta i det svenske

mesterskapet. De gjorde en kjempe

flott innsats, noe som også ble lagt

merke til av de andre svenske trenerne.

Uten LRK-jentene ville ikke Karlstad ha

vært i bronsefinalen. En stor heder til

alle våre jenter og også en stor takk til

Tom Albins som trener dem. Det er lagt

ned mange timers arbeid i bassenget for

å komme opp på det nivået de er i dag.

På scoringslisten hvor det denne gangen

var 40 oppført, fikk Bethina Bakken en

flott 2. plass med 48 mål. Under finale/bronsekampene

var hun også den

spilleren som scoret flest mål. Nevnes

bør også Helene Bellos som kom på en

flott 7 plass på scoringsstatistikken.

Norsk vannpolo har fått frem mange

gode vannpolospillere på jentesiden, og

vi håper at flere jenter ønsker å prøve

seg som vannpolospillere.


I Læreplanverket

for Kunnskapsløftet står det

skrevet om kompetansemål

i forbindelse med svømme- og livredningsopplæring.

Det er understreket at skoleeier

plikter å gi elevene tilfredsstillende

svømme- og livredningsopplæring.

Vannpolo KSS lag 1 er vannpolospillere fra Karlstad Svømmeklubb + Lørenkog og

Rælingen Kappsvømmingsklubb.

[NORSK SVØMMING 1/2009] 23


Klepp Symje- og Stupeklubb på Danmarks-tokt

Klepp Symje- og Stupeklubb hadde en flott Danmarks-tur.

Det var ein svært positiv

Klepp-gjeng som entra den

danske symjearenaen i

haust. Saman med mange

utøvarar frå Danmark og

Tyskland var dei klare for

eit tre dager langt symjestevne

med internasjonalt

preg. Over 500 symjarar frå

totalt 20 klubbar var med

på stevnet.

ANNE E. HERMANSEN [TEKST OG FOTO]

KLEPP SYMJE- OG STUPEKLUBB [FOTO]

Heilt i toppen var det vanskeleg for dei

norske talentene å hevda seg, men Inger

Husveg (16) sikra Klepp ein bronsemedalje

på 200m bryst fyrste dagen, og fekk

med det oppmerksemda retta mot

Klepp-gjengen frå Noreg. Og sjølv om det

ikkje vart fleire medaljar, var innsatsen

frå dei norske utøverane upåklageleg.

Personlege rekordar vart sett av samtlege

Klepp-symjarar i dei fleste av dei øvelsane

dei deltok på. At det på stevnet vart

praktisert heat-premiering var ein viktig

motivasjonsfaktor, og gjorde utøverane

frå Klepp svært fokuserte på heat-seier.

Med ein aktiv og til tider høglytt norsk

heiagjeng på bassengkanten, stod

Klepp-symjarane

saman om å oppmode

alle til å

gjere sitt beste.

Dette ga absolutt

resultater, og når

Gode

Klepp-symjarar

f.v. Solveig

Vuilliomenet,

Inger Husveg og

Siv Vuilliomenet.

Inger Husveg sikra seg bronsemedalje i

Danmark.

i tillegg den danske startaren og dommar

tok seg tid til å hedra symjarane frå

Klepp spesielt for perfekt start-teknikk

og flott symjing, var stemningen høg

både blant utøvarar og trenarar.

Alle var einige om at dette stevnet var

verdt mykje køyring og høge bølger over

Skagerak. Ein flott tur med ein fantastisk

gjeng som fungerte kjempebra både

sportsleg og sosialt. Hese stemmer tok

dei med seg heim etter eit stort stevne

med 2800 startar fordelt på totalt 41

øvelsar, men ekkoet etter kampropet til

Klepp symje- og stupeklubb runger nok

ennå i Esbjerghallen: ”STUPE, SVØMME,

VENDE, VINNE – GOOOO KLEPP!

24 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Nordisk konferanse svømmeopplæring

Konferansen ble denne

gangen avholdt på sagaøya

Island i byen Selfoss i

slutten av oktober. Norge

stilte med kurslærere,

representanter fra klubber

og NIH, i alt 41 deltakere.

Vi var det tilreisende landet

med flest deltakere.

ANNE-METTE ERIKSEN, DELTAKER OG KURSLÆRER [TEKST OG FOTO]

På programmet sto foredragsholdere fra

vertslandet og USA. Noen av foredragene

bekrefter at vi i Norge har et godt opplærings-

og utdanningssystem. Det viser seg

at læremetoder vi mener er ”gammeldags”

her hjemme brukes ennå, og fortsatt

menes å være de beste. Vi var

mange som var forundret over hva vi

hørte, men er enda mer sikre på at vi

lærer barn etter gode pedagogiske og allsidige

metoder som gjør dem vanntilvendte

og svømmedyktige.

Amerikaneren Steve Haufler

hadde mange morsomme og kreative

måter å lære bort svømming på. Alt fra

kjente rekvisitter, som hånden til en

utstillingsdukke for å vise isett av armtaket,

og et hode for å vise rett stilling på

det - til ca. 30cm oppkuttede noodles for

Moss Svømmeklubb ønsker seg et

anlegg som kan arrangere Norgesmesterskap,

men Moss kommune

mener de må kutte i budsjettet og at

anlegget må nedjusteres i omfang.

Det planlagte anlegget, som består av

en flerbrukshall og svømmehall, vil

komme til å koste drøye 141 millioner

kroner. Svømmebassenget vil ha en

lengde på 25 meter, en bredde på 15,5

meter og tribuneplass til 200 personer.

Rådmannen har imidlertid kommet opp

med et billigere alternativ. Dette innebærer

at bredden på bassenget reduseres

med tre meter og at tribunen fjernes.

Dette blir ikke positivt mottatt i

svømmeklubben.

Svømmeopplæring Steve Haufler bruker ca. 2x4m speilplater på bassengbunnen i sin

instruksjon.

å ha på hendene og armene. Haufler

brukte også speil som han la på bassengbunnen

for at barnas kropps- og

hodestilling skal være rett. Det var flott

å se hvor enkelt det ble for barna å rette

på feil og få riktig stilling på kroppen.

Dette ble virkelig læring på den morsomme

måten. Dette kan med hell overføres

til barn i alle aldre.

Konferansen er også et viktig samlingspunkt

for oss kurslærere som kollegaer,

og for å bli kjent med kurslærere fra de

andre nordiske landene.

– Lytt til idretten når anlegg skal bygges

– Å ta bort tribunen og redusere bassengbredden

med tre meter kan gi innsparinger

på mellom tre og fire millioner

i et anlegg til rundt 140 millioner.

De tre-fire millionene er forskjellen på

om vi kan bruke anlegget til nasjonale

mesterskap eller ei. En bassengbredde

på 15,5 meter og tribuner er minimumskrav,

sier Arild Svenson i Moss

Svømmeklubb til Norsk Svømming.

Bygg anlegg

som idretten kan

bruke til arrangementer,

slik som

her i det nye

Drammensbadet.

Instruktørsamling

vanngymnastikk

Den årlige samlingen er i 2009 flyttet

fra januar til høsten (august/-

september). Følg med på

www.svomming.no for mer informasjon

og invitasjon i løpet av våren

våren.

Har din klubb vanngym

som aktivitet?

Vi ser at mange steder rundt i landet

arrangerers vanngym ukentlig, men

ofte i regi av svømmehall eller andre

kommersielle aktører. Dette kan

være en god inntektskilde for klubben,

et etterlengtet tilbud for voksne

mødre, damer og selvfølgelig også

menn. Vanngym kan ha bassengtid

for eksempel fra kl. 20.00-21.00 eller

senere, fordi da er som regel svømmekurs

og trening ferdig.

Finn frem til en passende friskus av

en person som kan utdannes til

instruktør og sett i gang! For kursinformasjon,

se www.idrettskurs.no,

eller ta kontakt med idrettskonsulent

Brit Wormdal (tlf. 21 02 96 79,

brit@svomming.no) eller Anne-

Mette Eriksen (tlf. 920 36 686,

ameriksen@h-nett.no).

[NORSK SVØMMING 1/2009] 25


Svømmekongen Michael Phelps

- en falmende stjerne

Et bilde av OL-kongen

Michael Phelps som inhalerer

fra en hasjpipe ble nylig

publisert i den britiske

tabloidavisen News of the

World. Svømmestjernen

innrømmet umiddelbart

forholdet.

Skamfullt

Michael Phelps er

neppe like stolt i

dag som da han

ble gratulert av

tidligere president

George

Bush for sin OLinnsats.

REDIGERT AV BO NORSENG

– Jeg gjorde noe som er beklagelig og

demonstrerte dårlig dømmekraft. Jeg er

23 år gammel, og til tross for suksessen

jeg har oppnådd i bassenget opptrådte

jeg barnslig og upassende, og ikke slik

folk forventer av meg. Dette beklager

jeg, og jeg er lei meg. Jeg lover fansen

og publikum at det ikke vil skje igjen,

heter det i en pressemelding fra tidenes

svømmekonge.

Først røk sponsoravtalen med produsenten

av Corn Flakes. Nå forsvinner trolig

sponsoravtalen med Subway og andre

større selskaper.

Utestengt i 3 måneder

I august i fjor ble han fremstilt som

«tidenes olympier». Nå er Michael

Phelps suspendert i tre måneder.

Nedturen har med andre ord vært stor

for 23-åringen, etter at han på sensasjonelt

vis svømte inn hele åtte gullmedaljer

i OL i Beijing. Med sine seks gull fra

Athen-OL i tillegg, er han tidenes mestvinnende

i OL.

Millionsmell

Michael Phelps’ liberale omgang med

narkotika kan få store følger for kontoen

hans.

– Hadde dette vært en av våre utøvere,

hadde vi avsluttet kontrakten umiddelbart,

sier Jacob Lund, sponsorsjef i DnB

NOR.

I november var Phelps på besøk ved

University of South Carolina. På en studentfest

røyket han hasj fra en vannpipe.

Nylig dukket et bilde av dette opp i

Regjeringen skjerper kampen mot doping

Regjeringen har foretatt

en markert økning på 2

millioner kroner i bidraget

til Antidoping Norge,

som for 2009 tildeles i

alt 21,5 millioner kroner

fra spillemidlene.

– Antidoping Norge er i dag et verdensledende

antidopingorgan, og deres

kontrollarbeid og forebyggende arbeid

er preget av høy faglig kvalitet, sier

statsråd Trond Giske.

– For å klare å redusere dopingbruken

innenfor idretten, må dopingjegerne

hele tiden utvikle sine metoder og sin

virksomhet. Derfor har Regjeringen

vedtatt en betydelig økning av tilskuddet

for 2009, sier statsråden.

Tilskuddet skal bidra til å opprettholde

og utvikle Antidoping Norge som et

uavhengig kontroll- og påtaleorgan,

som er et grunnleggende element i

arbeidet for en dopingfri idrett i Norge.

Det skal også bidra til at Antidoping

Norge kan bekjempe doping gjennom

å fremme en ærlig og dopingfri idrett.

Regjeringen har videre bestemt at den

skal sette i gang et arbeid for å vurdere

en eventuell innføring av en straffebestemmelse

om doping i legemiddelloven.

den britiske tabloidavisen News of the

World.

Gullene i Beijing-bassenget sikret svømmestjernen

en økonomisk gevinst

beregnet til 100 millioner dollar. Nå kan

pengene være tapt. Amerikanske firmaer

benytter seg av en oppførselklausul,

som DnB NOR også bruker når de tegner

sponsoravtaler med norske utøvere.

– En oppførselsklausul betyr at en sponsor

kan trekke seg dersom en utøver blir

tatt, dømt eller assosiert med narkotika,

alkohol eller doping. Da kutter vi ut utøveren.

Det får få de økonomiske konsekvenser

det får for utøveren, for vi

ønsker å bli assosiert med positive ting.

sier Lund.

I 2004, få måneder etter å ha sikret seg

seks gull og to bronse i Athen, ble

Michael Phelps tatt for fyllekjøring. Han

var 19 år og sa seg skyldig og ba om

unnskyldning. Nå må altså rekordsvømmeren

ty til en ny beklagelse.

Slutt på jubelen for tidenes svømmekonge

Michael Phelps.

26 [NORSK SVØMMING 1/2009]


SVØMME

Infoserv@online.no - Foto: Vidar Alfarnes

merkene

Sett inn ønsket antall under hvert merke og send siden til ordrefaks 62 95 06 11.

Svømmemerkene kan også kjøpes gjennom svømmehallen eller klubben.

Du finner informasjon om kravene i brosjyren «Svømmemerkene» og på www.svomming.no

FERDIGHET DISTANSE MOSJON

HAVHESTEN

NYBEGYNNERE

VIDEREKOMMENDE

1000 M

10 MIL

HAVHESTPLAKETT

SELUNGEN

HAI

5 MIL

500 M

HAVHEST STATUETT

PINGVIN

DELFIN

4 MIL

SKILPADDE

200 M

SVØMMEKNAPPEN

STORE HAVHESTEN GULL

3 MIL

STORE HAVHESTEN SØLV

SJØLØVE

HVAL

100 M

2 MIL

STORE HAVHESTEN BRONSE

VANN

SEL

25 M

1 MIL

LILLE HAVHESTEN

FERDIGHETSMERKER

30,- pr stk

DISTANSEMERKER

30,- pr stk

MOSJONSMERKER

40,- pr stk

HAVHESTEN

lille 30,-/store 42,- pr stk

Ja takk - jeg bestiller herved det antall svømmemerker som er fylt inn ovenfor

Navn/klubbnavn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontaktperson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postnr. . . . . . . . . . . . Sted . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bestilling av merker kan gjøres via www.idrettsbutikken.no – telefon 62 95 06 30 – faks 62 95 06 11 – e-post: idrettsbutikken@klubben.no


[Klubbutvikling]

– Klubbene i fokus!

Fra 2007 til og med frem

til 1. januar 2009 har NSF

vært ute i 45 klubbesøk.

Målsettingen med klubbutvikling

er å la klubbene

få en innsikt i hvordan

Svømmeforbundet jobber,

hvilke tjenester NSF har å

tilby og ikke minst igangsette

og følge opp en

positiv prosess i klubben.

LASSE HOEL

NSF ønsker å nå ut til så mange klubber

som mulig, og har en målsetting om å

gjennomføre 70 klubbesøk i løpet av

2009. Det er opp til hver enkelt klubb å

bestille besøk gjennom forbundet.

Dette gjøres ved å fylle ut et skjema

på forbundets hjemmesider:

http://www.svomming.no og forbundet

vil da ta direkte kontakt med en

klubbveileder som skal gjennomføre

besøket. Klubbesøket er gratis (verdi ca.

kr. 2500,-).

Hva er et klubb-besøk?

I et klubb-besøk går en igjennom Nåsituasjon

(kartlegging av klubbens tilstand),

informasjon om hva NSF kan

tilby av kurs og utdanning, videre veivalg

for klubben, fremdriftsplaner med

utgangspunkt i eksisterende planverk,

og definere klubbens innsatsområder

osv.

Oppfølging er ment å avholdes alt fra et

Lasse Hoel engasjert i Svømmeforbundet

Fra midten av januar

har tidligere Norgesmester

og landslagssvømmer

Lasse Hoel

arbeidet med klubbutvikling

i NSF.

Svømmeforbundet ønsker å være

den mest fremgangsrike idretten i

Norge, og for nå dette målet er

svømmeklubbene et sentralt element

for å komme ut til eksisterende

og nye medlemmer. Lasse og flere

andre utdannende veiledere vil bidra

ute i klubbene slik at svømme-Norge

kan vokse seg enda sterkere.

Navn Lasse Hoel

Alder 24 år

Bosted Oslo

Bakgrunn Bachelor i Sports

Management fra Australia

Perser 400m fri 3.49,92, 200m fri

1.49,00

Interesser Svømming, skikjøring,

halvt år til et år etter startmøtet for å

følge opp resultatene av besøket, i

hovedsak oppfølging av tiltak i fremdriftsplanen.

Videre definere nye behov

og ønsker i klubben, og legge planer for

videre arbeid. Oppfølgingsmøtet gjentas

ved behov.

salsa, herlig mat, Vamp, salsa og

annen positiv energi

Favorittmat Mors grønnsaksomelett

på hjemmelagd brød

Motto ”ittno som kjæm ta seg sjøl”

Ta kontakt hvis din klubb ønsker klubbesøk.

Lasse Hoel, lasse@medley.no

Mobil 45885401

Klubbutviklingsprosjektet er en kjempemulighet

for alle små og store svømmeklubber

til å kunne utvikle seg på mange

områder, og de vil få god veiledning og

oppfølging fra svømmeforbundets fagfolk.

Oppfordring

Ta kontakt med Svømmeforbundet og

bestill klubbesøk - det kan komme mye

godt ut av det. Husk at en klubb blir aldri

ferdig utviklet!

EM Masters 2009

Mastersutvalget har

gleden av å kunne

presentere et opplegg

for EM Masters

som går av stabelen i perioden 14.-20.

september 2009 i Cadiz, Spania. MaU

har valgt Sabra Sportsreiser som sin

samarbeidspartner til EM, og foreslår

at reise, hotell, leiebil etc. bookes via

dem, og de vil ivareta alle aspekter

rundt reisen og opphold. Til informasjon

har Sabra Sportsreiser klart å få frem billigere

overnattingsalternativ enn arrangøren

presenterer på sine hjemmesider.

Det er anledning for andre enn norske

masters å benytte seg av opplegget.

Selv om påmeldingsfristen til selve konkurransen

ligger et stykke frem i tid,

anbefaler vi at alle som vil til EM å ordne

med reisen snarest mens det ennå finnes

plasser til fornuftige priser.

Når det gjelder selve påmeldingen til

øvelser under EM (svømming, stup og

open water) skal ALL påmelding gjøres

via Mastersutvalget, som vil sende inn

en samlet påmelding for alle norske

masters. Når det gjelder det praktiske

rundt påmeldingene så avventer MaU

ennå noen avklaringer fra arrangøren.

Mer informasjon vil komme.

www.cadizmaster2009.es

28 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Scandic Hotels

ny hotell-leverandør til NSF

Fra 1.1.2009 har Norges

Svømmeforbund fått ny

samarbeidspartner innen

hotell. Scandic Hotels er

vår nye hotell-leverandør

og vi ser fram til et nytt,

spennende samarbeid.

Scandic er Nordens største hotellkjede

med over 150 hotell i drift eller utvikling.

I Norge er de representert med 13

hotell i Oslo, Asker, Hamar, Kristiansand,

Tromsø, Bergen, Trondheim og Ålesund.

I tilegg åpner vi nye hoteller i

Haugesund, Gardermoen, Stavanger,

Oslo og Bodø i 2010/2011.

– Scandic er stolt samarbeidspartner til

Norges Svømmeforbund, sier Magnus

Andersen, som jobber som Sales

Manager Sports i Scandic Norge. Han er

selv tidligere svømmer, og synes det er

stimulerende å samarbeide med et

fremgangsrikt særforbund som svømmeforbundet.

Scandic ser frem til å være

vertskap for mange kurs, Trener- /lederkonferanser

og Forbundsting i årene

som kommer, i tillegg til å være hotell

for mange mesterskap og stevner.

Scandic-avtale Magnus Andersen (t.h.) i hotellkjeden og Svømmeforbundet ved

generalskretær Bjørn Soleng, har inngått samarbeidsavtale.

Som samarbeidspartner tilbyr Scandic

gode priser på overnatting, kurs og konferanse

til alle som er medlem av klubber

i Norges Svømmeforbund. Enten

dere reiser for å konkurrere, trene eller

er på ferie kan dere benytte dere av den

nye avtalen.

Bruk NSFs bookingnr.:

D000024031 når du bestiller!

Supportertur til VM i Roma

Har du lyst til å se

norske svømmere

kjempe om medaljer

live?

18. juli - 2. august arrangeres Fina

World Championships i Roma.

Svømmingen starter 26. juli og NSF

arrangerer, i samarbeid med Sportmedia,

en ukes supportertur til mesterskapet

fra 25. juli til 1. august. Mer

informasjon om turen finner du på

www.svomming.no Oppfordrer interesserte

til å ta kontakt så fort som mulig!

Svømmeforbundet legger opp til at man

kjøper billetter gjennom forbundet, slik

at norske supportere får sitte samlet.

Det er selvfølgelig mulig for hver enkelt

som ikke skal være med på supporterturen

å kjøpe billetter selv, direkte fra

arrangøren. Informasjon også om

dette på NSFs nettsider.

www.roma09.it

[NORSK SVØMMING 1/2009] 29


UNICEF-stafetten ruller videre

I forrige utgave av Norsk

Svømming ble fem nye

klubber utfordret til å bli

med i 1000,- stafetten. Fire

klubber har tatt ufordringen,

og ønsker nå å sende

stafettpinnen videre til en

annen svømmeklubb.

INGRID HASLEV ANMARKRUD [TEKST]

UNICEF GAICOMO PIROZZI OG BO NORSENG [FOTO]

Følgende klubber har bidratt med

1000,- og utfordrer nå en ny klubb;

* Bærumsvømmerne vil utfordre Asker

SK til å bidra

* Stavanger Svømme Club vil utfordre

Vestkantsvømmerne til å bidra

* Larvik Svømmeklubb vil utfordre

Svømmekluben Poseidon Porsgrunn

til å bidra

* Oslo Idrettslags svømmegruppe vil

utfordre IL Varg til å bidra

Unicef-ambassadører Alexander Dale

Oen og Kjetil Andrè Aamodt.

Tar de utfordringen?

Vi følger opp utviklingen i stafetten i

Norsk Svømming utover i 2009 og håper

mange flere henger seg på!

Boring etter vann og installering av én

håndpumpe vil i Malawi koste ca.

27.500 NOK, mens konstruksjon av latriner

og håndvasksystem til én skole vil

koste 21.000 NOK. Det skal altså ikke så

mye til for å skape store forbedringer for

veldig mange mennesker.

Vi utfordrer derfor alle klubbene til å ha

kreative innsamlinger under stevner, foreldremøter

og ellers i sitt nærmiljø.

Gjennom aksjonen skal det samles

inn penger til et spesifikt vannprosjekt

i det afrikanske landet Malawi.

Malawi er ett av de tettest befolkede

landene i Afrika og har høy barnedødelighet.

700 000 barn er foreldreløse,

mye grunnet at over 14% av

befolkningen er smittet av HIV.

En tredjedel av innbygerne mangler

også rent drikkevann og gode sanitærforhold,

og det er dette prosjektet

skal bidra til å bedre. Målet for UNICEF

og myndighetene i Malawi er at innen

2011 skal minst 80% av befolkningen

ha tilgang til rent vann innenfor en

avstand på 500 meter, og minst 70%

av befolkningen på landsbygda skal

ha tilfredsstillende sanitærforhold.

For å oppnå dette vil man borre 50

nye brønner med håndpumpe og

lage sanitæranlegg.

Send oss gjerne bilder så vi kan bruke

det som inspirasjon for andre.

Givernummeret til UNICEF er;

1644.04.09400, merk bidrag med

Norges Svømmeforbund”.

Unicef vil borre 50 nye brønner med håndpumpe og lage sanitæranlegg i Malawi i Afrika.

30 [NORSK SVØMMING 1/2009]


Husk deltakerpremier

til 11- og 12-åringer

Norges Svømmeforbund publiserte

4. april 2008 informasjon vedrørende

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser

for barneidrett

(www.svomming.no – Svømming –

Svømmeutvalget). Det er flere momenter

i denne artikkelen som klubbene må

merke seg, og vi ser spesielt i en del

innbydelser til svømmestevner i 2009 at

noen klubber ikke har fått med seg

dette: Premiering: Dersom det gis premier,

skal alle til og med 12 år ha premie.

Dette kan være i form av deltakerpremie.

Man kan fremdeles ha 1/3 premiering

i tillegg, men da kun fra 11 år,

siden dette da vil være en rangering.

Datavask i idrettens

database

Norges Idrettsforbund foretok i begynnelsen

av januar en ”vask” i idrettens

database, og dette har også konsekvenser

for medley.no En rekke personer som

er registrert flere ganger i databasen har

blitt slått sammen, og dette kan medføre

at stavemåten for navn er endret. For

en god del svømmere er også idrettsnummeret

endret.

Ønsker du å endre navnet slik det nå

fremkommer på medley.no, må du be

den i din klubb som er ansvarlig for lisensregistreringen

om å endre stavemåten

der. Navnet vil bli riktig skrevet på medley.no

etter neste synkronisering mellom

medley.no og idrettens database. Er du

ansvarlig for påmeldinger i din klubb og

trenger lisensnummer for svømmerne,

kan også dette skaffes av den i din klubb

som er ansvarlig for lisensregistreringen.

Terminlisten 2009

Terminlisten 2009 er publisert på

www.medley.no

Dersom noen ønsker å forandre på tidspunktet

for et approbert stevne, så må

søknaden sendes NSF på epost, og må

inneholde begrunnelse for endringen,

samt godkjenning av endringen fra

lokal svømmekrets.

Hvis et stevne blir avlyst, må dette meddeles

NSF så raskt som mulig.

Stoff og bilder til

NORSK SVØMMING

Stadig flere utøvere og klubber har tilgang

på epost og digitalt kamera, og

stadig flere sender noen tekstlinjer og

et bilde inn til Norsk Svømming.

Redaksjonen i bladet tar gjerne imot

slikt stoff, og spesielt interessert er vi i

bilder av aktive utøvere i klubbene, - jo

flere på et og samme bilde - jo bedre.

Send tekst og bilde(r) direkte til redaktør

Bo Norseng på epost-adressen;

bnorseng@online.no

Husk å sende følgende til resultater@medley.no:

Innbydelse til stevnet

så tidlig som mulig. Resultater og

resultatfiler fra approberte stevner så

raskt som mulig etter stevneslutt.

Revidert anleggsplan

for svømmeanlegg

NSFs anleggsplan for svømmeanlegg er

revidert, og ny versjon er publisert 6.

januar 2009.

Se www.svomming.no – Svømmeanlegg.

Rent Idrettslag - sammen

for en ren idrett!

Antidoping Norge har i samarbeid med

NIF og Norsk Tipping et konsept

som heter ”Rent idrettslag”. Idrettslag

som deltar i programmet kan på en

positiv måte vise sin nulltoleranse til

doping overfor utøvere, foreldre og

lokalmiljø. Norges Svømmeforbund oppfordrer

sine medlemsklubber til å bli

rene idrettslag!

Hvorfor skal idrettslaget fokusere på

antidoping og verdiarbeid?

- Idrettslagene spiller en viktig rolle i

verdi- og antidopingarbeidet. Her skapes

utøverens verdier og holdninger for år

fremover.

- Doping er en utfordring i ungdoms- og

treningsmiljøer i Norge, og ikke bare i

internasjonal toppidrett.

- Idrettslaget skal være en tydelig verdiformidler

for en Ren idrett, og skape et

trygt oppvekstmiljø for unge.

For mer info, se www.svomming.no –

For klubber – Rent Idrettslag.

Åpent Norsk

Mastersmesterskap 2011

MaU søker klubber som er interessert i å

arrangere NM Masters i 2011. Kontakt

leder i mastersutvalget Geir A. Patursson

på e-post geir.patursson@klm.com eller

mobil 982 04 963 for mer informasjon.

Skriftlig henvendelse må være MaU

ihende innen 1. juni 2009.

Endringer i dopinglista

og internasjonalt

regelverk

Fra nyttår vil et nytt internasjonalt regelverk

gjelde: World Anti-Doping Code

med tilhørende standarder. Dette regelverket

er norsk idrett forpliktet til å

følge. Som en følge av at internasjonalt

regelverk er endret, har Idrettsstyret

endret kapittel 12 i NIFs lov. Fra nyttår

gjelder også et nytt regelverk om medisinsk

fritak og nye retningslinjer for meldeplikten.

Antidoping Norge har skrevet

tre artikler om disse tema. Se

www.svomming.no – For klubber – Antidoping.

Landsstevnet 2009

Gjøvik Svømmeklubb er tildelt Landsstevnet

i svømming for utviklingshemmede

2009. Stevnet arrangeres på

Gjøvik 2.-4. oktober og svømmeklubben

er allerede godt i gang med planleggingen.

En av ildsjelene, Rune Aamodt, forteller

at hele klubben ser fram til arrangementet.

– Siden Gjøvik Svømmeklubb er 75

år i år, er det ekstra flott at vi får arrangere

Landsstevnet og stevnet vil være

en av våre jubileumsaktiviteter, sier han.

I år, som de to foregående årene, blir det

en faglig samling fredagen før stevnet.

Det legges opp til kurs og faglige aktiviteter

både i teori og praksis og selvfølgelig

sosiale aktiviteter og bankett lørdag.

[NORSK SVØMMING 1/2009] 31


Returadresse:

Postboks 153,

2302 Hamar

More magazines by this user
Similar magazines