Verdens Lande og flag-regler - tactic

tactic.net

Verdens Lande og flag-regler - tactic

Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

1 / 8 25.6.2008 9:24


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

2 / 8 25.6.2008 9:24

Indhold:

Spilleplade, 30 brikker. 6 i hver farve, 200 kort (191 flagkort, 8 jokerkort, 1 verdenskort),

Svarhæfte til Joker spørgsmål, Regler

Formål med spillet

Målet med spillet er at samle point ved at gætte flag på spillepladen og svare rigtigt på de

spørgsmål, som findes på bagside af kortene. Inden spillet begynder bestemmer man, hvor

mange omgange man vil spille.

Inden spillet begynder

Spillepladen lægges på bordet. Kortet med verdensdele tages bort fra flagkortene og lægges til

side. Flag- og Jokerkort blandes og 36 af dem lægges ned på spillepladen med tekstsiden nedad.

Resterende kort lægges i en bunke ved siden af spillepladen. Spillerne vælger hver sin farve og

tager de tilsvarende 6 brikker. Hver spiller placerer en af brikkerne på start feltet. Denne brik

anvendes som point markør (se billede 1).

Billede 1

Flagkort (Billede 2)

Pilen på flagkortet viser hvilken vej man skal vende kortet

(pilen skal vende op) På den anden side af kortet findes en

illustration, som viser hvor landet

ligger og i hvilken verdensdel, samt 3 spørgsmål.

Spørgsmål 1: Hvilket land?

Spørgsmål 2: Hvad hedder landets hovedstad

Spørgsmål 3: Vær at vide. Et spørgsmål om landet.

Spillet kan spilles sådan at man altid læser de forskellige

svarmuligheder op efter at man har stillet spørgsmålet.

Spilleren, som skal svare, kan så vælge mellem de forskellige

alternativer. Det rigtige svar er markeret med rød skrift. Man

kan også vælge at spille uden mulighed for at få oplæst de


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

3 / 8 25.6.2008 9:24

forskellige svarmuligheder. Man kan også vælge at

kombinere de to muligheder, hvis familien spiller sammen. Så

har børnene 3 alternativer at vælge i mellem, og de voksne

har så ingen.

Billede 2

Spillets gang

Man bestemmer samen, hvor mange omgange man skal spille, og hvordan spørgsmålene skal

stilles. Man spiller højst 5 omgange. Den ældste spiller

startet. Han/hun vælger et flagkort fra spillepladen, spilleren som sidder til højre er guide i denne

omgang. Guiden tager kortet, og har man bestemt sig at læse alternative svar op på det første

spørgsmål, så gør guiden det. Første spørgsmål gælder, hvilket land flaget tilhører. Spilleren

svarer og guiden siger om det er rigtigt eller forkert.

• Hvis spilleren svarer forkert,

går turen videre til næste spiller. Flagkortet lægges i en bunke ved siden af spillepladen.

• Hvis spilleren svarer korrekt,

så må spilleren placerer en af sine brikker på den verdensdel, som landet tilhører. Han/hun må

ikke flytte sin pointmarkør endnu. Spilleren vælger nu om han/hun vil fortsætte.

Fortsætter spilleren læser guiden det 2. spørgsmål op, evt. igen med svaralternativerne. Spilleren

skal igen svarer.

Er svaret korrekt,

så får spilleren 1 point og flytter sin spillemarkør et felt frem. Spilleren vælger nu, om han/hun vil

svare på det 3. spørgsmål. Svarer spilleren igen korrekt skal pointmarkøren igen flyttes et felt

frem. Flagkortet er hermed brugt og lægges til siden.

Er svaret forkert,

på det første spørgsmål går turen videre til næste spiller og kortet lægges til side. Svarer spilleren

forkert på spørgsmål 2 eller 3 så får den næste spiller mulighed for at svare på dem.

Hvis en anden spiller ønsker at svare på spørgsmålene (guiden må ikke gøre det) så er det tilladt

nu. Hvis der er mere end 2 spillere, så må den spiller der først får råbt sit navn højt svare på

spørgsmålet.

Hvis spilleren svarer korrekt, så må han/hun flytte sin point markør et felt frem.

Hvis spilleren svarer forkert, så skal han/hun flytte sin point markør et felt tilbage.

Nu er omgangen slut og kortet lægges væk i en bunke ved siden af spillebrættet. Ny guide i

næste spille runde bliver den spiller, som valgte kort i forrige runde.

Bemærk!

De brikker, som placeres på kortet giver ikke point. Under en runde må man kun flytte sin point

markør, såfremt man svarer rigtigt på spørgsmål

2,3 eller et Joker spørgsmål.

Joker kort (Billede 3)


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

4 / 8 25.6.2008 9:24

Spillet indeholder 8 Joker kort. Der findes fire forskellige

Joker kort, to af hver. På disse kort findes altid et

spørgsmål, som kan stilles i forhold til alle flag kort.

Spørgsmålene har altid flere svarmuligheder. Svarene til

spørgsmålene findes hæftet med Jokersvar. På Joker

kortene findes følgende spørgsmål:

1. Hvad er landets valuta?

2. Hvad er det/de officielle sprog i landet?

3. Hvad er hovedreligionen i landet?

4. Hvor stort er landets areal?

Hvis der findes et Joker kort på spillepladen og spilleren har

svaret korrekt på det første spørgsmål på et flag kort, så må

spilleren gerne forsøge at svare på Joker spørgsmål.

Guiden tager i så fald det valgte Joker kort op fra

Billede 3

spillepladen og læser spørgsmålet op (spilleren kender ikke

spørgsmålet). Guiden læser også svarmulighederne op til

spørgsmålet. Disse findes i hæftet med Joker spørgsmål.

Hvis spilleren svarer korrekt på spørgsmålet, så må

han/hun flytte sin point markør tre felter frem. Hvis svaret er

forkert, så skal spilleren flytte sin point markør 2 felter

tilbage. Spilleren mister sin tur, hvis han/hun svarer forkert

på Joker spørgsmålet. Hvis spilleren svarer korrekt på Joker

spørgsmålet, så må han/hun gå videre til de næste

spørgsmål på flag kortet. Det er kun den første spiller, som

svarer på 1. spørgsmål (på flag kortet), der må anvende

Joker kortet. Hvis denne spiller svarer forkert på 1.

spørgsmål på flag kortet, så må de næste spillere, som

ønsker at svarer på de andre spørgsmål på flag kortet ikke

begynde at anvende Joker kort.

Sådan slutter en omgang

Omgangen er slut, når en spiller har fået alle sine 5 brikker ud på kortet, eller når alle flag kort på

spillepladen er brugt. Findes der kort tilbage så tages disse bort fra pladen. Spillerne skal nu

regne point sammen og flytte deres point markør frem på pladen. 36 nye kort lægges nu på

pladen og en ny omgang kan begynde. Spilleren som stod for tur efter foregående omgang

starter.

Man får point efter følgende system.

Point udregning

1. Den spiller, som først fik fem af sine brikker ud på kortet får 2 point.

2. For hver spilmarkør man har på kortet får man 1 point.

3. For hver verdensdel man har en brik på, får man 1 point.

Spillerne regner sine point og flytter sin point markør frem på spillepladen. Spilles en ny omgang

så fjerne man alle sine brikker fra kortet, men lader sin point markør stå tilbage. 36 nye kort

lægges ud på spillepladen og en ny omgang begynder.

Vinderen

Den spiler, som har det højeste antal point når man har spillet de aftalte omgange, vinder spillet.

Sammenfatning

1. Bland kortene og læg 36 af dem ud på spillepladen.


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

5 / 8 25.6.2008 9:24

2. Spillerne tager 6 brikker hver.

3. Bestem antallet af omgange, som skal spilles.

4. Spilleren til højre for den, som skal svare, er guide og stiller spørgsmålene.

5. Rigtigt svar om land… spilleren sætter en af sine brikker ud på kortet.

6. Rigtigt svar på 1. spørgsmål giver mulighed for at svare på Joker spørgsmål.

7. Forkert svar, turen går videre til næste spiller.

8. Rigtigt svar på spørgsmål 2 og 3 giver 1 point for hver. Point markøren flyttes.

9. Forkert svar på spørgsmål 2 og 3. De andre spillere får mulighed for at svare.

10. Omgangen er slut, når en spiller har alle 5 brikker ude på kortet, eller når alle flag

kort er brugt.

11. Spillerne regner sine point. Fjerner sine brikker fra kortet, men lader point markøren

stå.

Rigtig god fornøjelse.


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

6 / 8 25.6.2008 9:24


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

7 / 8 25.6.2008 9:24


Verdens Lande og flag-regler

http://192.168.1.217/www.nelostuote.fi/tanska/verdensregler.html

8 / 8 25.6.2008 9:24

More magazines by this user
Similar magazines