Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

FI

Vaikutelma: Toimi ajatuksenlukijana nimeämällä arpakuution luku, jonka yksi katsojistasi

on valinnut.

Tarvikkeet: Arpakuutio, pieni kannellinen purkki ja suuri kannellinen purkki.

Esittäminen:

1. Pyydä yhtä katsojaa valitsemaan arpakuution silmäluku ja asettamaan arpakuutio

pieneen purkkiin valittu luku ylöspäin. Pyydä häntä sulkemaan purkki tiiviisti kannella.

(Kuva 1)

2. Kun saat pienen purkin takaisin, käännä sitä varovasti itseesi päin. Kun vilkaiset purkin

kantta, voit nähdä arpakuution numeron kannen läpi. Ennen kuin vilkaiset kannen läpi,

voit pyytää luvun valinnutta katsojaa tarkastamaan ison purkin ja kannen. Yleisön huomio

kiinnittyy tällöin vapaaehtoiseen. (Kuva 2)

3. Aseta pieni purkki ylösalaisin isoon purkkiin ja sulje purkki tiiviisti kannella. (Kuva 3)

4. Nosta purkki korvasi viereen, kääntele ja ravista sitä muutaman kerran. Yritä vaikuttaa

siltä. että keskityt johonkin tiettyyn numeroon, ja yllätä vapaaehtoisesi lausumalla oikea

numero. (Kuva 4)

SE

1. Mysteerinoppa

1. Den mystiska tärningen

Effekt: Läs en frivillig åskådares tankar genom att komma fram till det nummer hon eller

han har valt.

2. Når du tar tak i den lille boksen, vipp den litt mot deg selv. Du kan se gjennom lokket

og se tallet på terningen. Be samtidig tilskueren undersøke den store boksen for å avlede

publikums oppmerksomhet. (Fig. 2)

3. Plasser den lille esken opp ned i den store esken og sett på lokket. (Fig. 3)

4. Avslutt med å holde og riste boksene noen få ganger nær øret ditt. Oppfør deg som om

du konsentrerer deg om det valgte tallet, og tilskuerne vil bli overrasket av at du kjenner

tallet! (Fig. 4)

DK

1. Den mystiske terning

Effekt: Læs tilskuerens tanker og gæt det valgte nummer.

Rekvisitter: En terning, en lille æske med låg og en større æske med låg.

Præsentation:

1. Bed en tilskuer om at vælge et nummer på terningen og læg den i den lille æske med

låget på (Fig. 1).

2. Når du tager den lille æske, skal du vende den skråt imod dig selv. Derved kan du

se gennem låget og læse nummeret på terningen. Samtidig beder du tilskueren om at

undersøge den større æske for at distrahere publikum (Fig. 2).

3. Læg den ligge æske med bunden opad i den større æske og sæt låget på (Fig. 3).

4. Til sidst ryster du dåserne et par gange ved dit øre, og ser ud som om du koncentrerer

dig om at tænke på nummeret. Sig det korrekte nummer til tilskuerens store overraskelse

(Fig. 4).

Du behöver: Tärningen, den lilla burken med lock och den stora burken med lock.

Utförande:

1. Be en åskådare att välja ett nummer på tärningen – utan att du får reda på vilket - och

att lägga den i den lilla burken med det valda numret uppåt och sätta på locket. (Fig. 1)

2. När du får tillbaka den lilla burken lutar du den lite nonchalant och långsamt så att

tärningen ramlar mot insidan på locket. Du kan då se genom locket och läsa numret på

tärningen. Samtidigt ber du åskådaren att undersöka den stora burken för att dra publikens

uppmärksamhet från dig. (Fig. 2)

3. Lägg den lilla burken uppochned i den stora burken och sätt på locket. (Fig. 3)

4. Till slut håller du burkarna och skakar dem några gånger nära ditt öra. Agera som om

du koncentrerade dig på att hitta rätt nummer. Publiken kommer att bli helt förbluffad över

att du visste det rätta numret! (Fig. 4)

Vaikutelma

Effekt

Virkning

Effekt

1 2

NO

1. Den Mystiske Terningen

Virkning: Les en frivilligs tanker ved å finne tallet han/hun har valgt.

Rekvisitter: En terning, en liten boks med lokk og en stor boks med lokk.

Gjennomføring:

1. Be en tilskuer velge et tall på terningen og plasser den i den lille boksen, og sett så på

lokket. (Fig. 1)

3 4

1 2

More magazines by this user
Similar magazines