Regler - tactic

tactic.net

Regler - tactic

gemte bold i midterbægeret ikke falder ud. At placere bægeret omvendt uden at vise den

gemte bold, er det vigtige i dette trick) (Fig. 1).

3. Læg en bold øverst på det midterste bæger (Fig. 2).

4. Dæk det midterste bæger (med bolden på toppen) med de to andre bægre (Fig. 3).

5. Slå let på toppen og løft alle bægre samtidigt for at vise, at bolden er tryllet gennem

bægeret (Fig. 4).

6. Stil de tre bægre på bordet igen, og sæt det midterste bæger ovenpå bolden igen.

(Bemærk: Nu er der 2 bolde gemt i det midterste bæger, i stedet for 1, som publikum tror)

(Fig. 5).

7. Gentag de tidligere punkter fra 3-6 for at vise, at den anden og tredje bold også kan

trylles gennem bægrene (Fig. 6).

Vaikutelma

Effekt

Virkning

Effekt

FI

Vaikutelma: Haasta ystäväsi toistamaan helppoa kuppien kääntösarjaa. Sinä tietenkin

onnistut, mutta ystäviesi mielestä temppu on mahdoton!

Välineet: Kolme eriväristä kuppia.

3. Hankalat kupit

Esittäminen:

Aloita kuvan osoittamalla muodostelmalla.

1. Käännä kaksi kuppia aina samaan aikaan seuraavan järjestyksen mukaisesti:

A + B, A + C, A + B.

Pyydä yleisöäsi muistamaan tämä järjestys. Kaikki kupit ovat nyt reuna ylöspäin.

2. Kun seuraavaksi aloitat kuppien kääntelyn, käännä keskimmäinen kuppi alaspäin. Pyydä

yleisön joukosta vapaaehtoista, ja neuvo häntä noudattamaan järjestystä ja jatkamaan

kääntelyä niin, että kaikki kupit päätyisivät reuna YLÖSPÄIN.

3. Katsojien riemuksi kaikki kupit päätyvätkin reuna alaspäin (päinvastaisen alkuasetelman

takia). Kyseessä on erinomainen juhlatemppu, ja harva yleisön jäsen huomaa erilaisen

aloitusasetelman!

Tarvikkeet

Du behöver

Rekvisitter

Tilbehør

Valmistelut

Hemlighet

Hemmelighet

Hemmelighed

SE

Effekt: Utmana dina kompisar med att följa en enkel ordningsföljd och få tre koppar med

kanten uppåt. Du kommer naturligtvis att lyckas men för alla andra är det omöjligt!

Du behöver: De tre kopparna.

3. Utmanande koppar

1

2

3

Utförande:

Börja med att ställa kopparna så som bilden visar. Vänd 2 koppar åt gången i följande

ordning:

A + B; A + C; A + B, be alla att komma ihåg ordningen. Alla koppar står nu med

kanten uppåt. Nu låter du de två yttre kopparna ha kanten uppåt och den i mitten vänder

du så kanten kommer nedåt. Be en frivillig att göra samma sak som du gjorde i samma

ordningsföljd och få samma slutresultat: att alla kopparna ska stå med kanten uppåt. Till

allas förvåning och förnöjelse hamnar alla hans koppar med kanten nedåt (på grund av

att startpositionen var annorlunda). Det här är ett fantastiskt partytrick. Att startpositionen är

annorlunda märker ingen!

NO

3. Utfordrende Kopper

Virkning: Utfordr dine venner til å følge en enkel sekvens når du vender tre kopper opp

riktig. Du klarer det selvfølgelig, men andre mener det umulig!

Rekvisitter: 3 kopper

4

5

6

Hemmelighet: Start med koppene som illustrert.

Vri opp to kopper om gangen, ved å følge denne sekvensen:

A + B; A + C; A + B, Be hvem som helst om å følge sekvensen. Alle koppene ender

5 6

More magazines by this user
Similar magazines