Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

Passiv bruk av Naturindeksen

Naturindeks

2010

Naturindeks

2020

Endringer

2010 - 2020

Behov for

tiltak

Aktiv bruk av Naturindeksen

Naturindeks

2010

Forventet

Naturindeks

2020

Ønsket endring

Naturindeks

2020

Nødvendige tiltak

Figur 1 Passiv og aktiv bruk av Naturindeksen.

Det er en rekke forhold som vil bestemme hvordan biologisk mangfold vil se ut i norsk skog om

10 år. Omfanget av frivillig vern med og uten kompensasjon, andre vernetiltak og innretningen

av vanlig skogbruk gjennom avvirkning, planting, tynning og gjødsling vil alle være viktige forhold.

I tillegg kommer faktorer som tap av arealer, fragmentering av skog, eller for stort beitetrykk,

samt klimaendring og klimatiltak. På den andre siden kan beiting bidra til å holde skog

mer lysåpen. På tross av stor usikkerhet om utviklingen av biologisk mangfold i skog, er det

likevel enkelte endringer det kan planlegges for, og det kan være interessant å undersøke hvor

omfattende de må være for å slå ut i Naturindeksen i det hele tatt. Figur 2 illustrerer en mulig

kobling mellom tiltak i skogforvaltningen og konsekvenser for Naturindeksen for skog.

Det vil antagelig være fornuftig å illustrere de valgmuligheter man står overfor gjennom ulike

utviklingsbaner og derigjennom illustrere hvordan disse vil føre til endringer i Naturindeksens

verdier for 2020.

Naturindeks 2010 for

kommune x

Framskrivning

Naturindeks 2020 for kommune x og

endring i forhold til 2010

Levende skog indeks for

kommune x i siste 5 års

periode + trender i avvirkning

Skogbruksplaner

+ annen endring

Resultat av økt vern og endret avvirkning

frem til 2020

Figur 2 Hypotetisk sammenheng mellom skogforvaltning og resultatet for Naturindeksen for

skog i en tenkt kommune.

9

More magazines by this user
Similar magazines