Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

Ulike forklaringer dette kan være forskjeller i regionale versus lokale konsentrasjoner av

livsmiljøer, forskjeller i inngangsverdiene for de enkelte livsmiljøene, ulikheter i skogtyper og

aldersklasser som er registrert, samt forskjeller i gjennomføringen av registreringene (bl.a.

oppfølging av metodene, tidsbruk etc).

• Referansetilstanden må skaleres ned til lokalt nivå dersom Naturindeksen skal kunne gi

meningsfylte tall for de enkelte kommunene. Det kan imidlertid by utfordringer både å reflektere

ulike naturforholdene i kommunene og samtidig ha kunnskap og data for en referansetilstand

i kommuner med lang tids virkning fra skogbruk og annen menneskelig aktivitet.

I tillegg er det en generell utfordring knyttet til at indikatorenes referanseverdier nå

stort sett bare er relevante for gammel naturskog og ikke fanger opp tidlige suksesjonstrinn i

skog under naturlig dynamikk.

19

More magazines by this user
Similar magazines