Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

Vedlegg 2: NI-indikatorverdier for skog for kommunene

Tokke

Indikator Referanse Måling Skalert verdi* Andel*

Eldre lauvsuksesjon MiS 9,1 1,9 0,21 10,0 %

Gamle trær MiS 9,8 4,6 0,47 10,0 %

Liggende død ved MiS 31,6 14,6 0,46 10,0 %

Rikbarkstrær MiS 2,2 0,4 0,18 0,7 %

Stående død ved MIS 11,8 2,4 0,20 10,0 %

Trær med hengelav MIS 2,2 0,7 0,32 1,1 %

Alger bjørk 0,479 0 1,00 0,7 %

Alm 1 1,5 1,00 1,1 %

Begerfingersopp 1 0,32 0,32 1,6 %

Blåbærdekning 18 15,4 0,86 10,0 %

Brun hvitkjuke 1 0,2 0,20 1,6 %

Brunbjørn 6200 62 0,01 1,2 %

Duetrost 1 0,6 0,60 0,5 %

Dvergspett 1 0,6 0,60 0,5 %

Elg 0,3 0,65 0,00 0,8 %

Fjellvåk 1 0,4 0,40 0,3 %

Fugletelg fjellbjørkeskog 34,5 43,3 1,00 1,1 %

Gaupe 30 8 0,27 6,3 %

Grankorsnebb 1 0,7 0,70 0,8 %

Granmeis 1 0,4 0,40 0,5 %

Gransanger 1 0,8 0,80 0,5 %

Grønn orebladbille 10 5 0,50 0,8 %

Gulsanger 1 0,7 0,70 0,5 %

Hjort 0,3 0,12 0,40 0,8 %

Hønsehauk 1 0,3 0,30 1,6 %

Istervier 1 0,4 0,40 1,1 %

Jerpe 1 0,5 0,50 0,8 %

Jerv 11 0 0,00 0,4 %

Jordstjerner 1 0,5 0,50 1,6 %

Kongeørn 1 0,9 0,90 1,3 %

Kopperrød slørsopp 1 0,5 0,50 0,7 %

Lauvsanger 1 0,9 0,90 0,5 %

Lengde vekstsesong naturlig vegetasjon 1 1,75 0,25 0,9 %

Lirype 187,66 27,82 0,15 0,2 %

Lobaria-arter i skog 1 0,75 0,75 0,7 %

Måltrost 14 10 0,71 0,7 %

Moseart Neckera pennata 1 0,8 0,80 0,5 %

Munk 1 0,7 0,70 0,5 %

Olavsstake 1 0,33 0,33 0,7 %

Pelsblæremose 4 4 1,00 0,7 %

Rådyr 30 2 0,07 0,8 %

Reliktbukk 0,5 0,83 0,34 0,8 %

Setertrompetmose 10 8 0,80 0,7 %

Småsalamander 20 2 0,10 6,3 %

Smelleren Harminius undulatus 6,8 15 0,00 1,1 %

Smyle fjellbjørkeskog 20 20 1,00 0,1 %

Smågnagere 1 0,6 0,60 0,1 %

Storfugl 52,31 8,64 0,17 0,8 %

Storpiggslekten sopp 1 0,45 0,45 0,7 %

Svarthvit fluesnapper 1 0,55 0,55 0,5 %

Svartsonekjuke 1 0,2 0,20 1,6 %

Toppmeis 1 0,6 0,60 0,5 %

Tretåspett 1 0,2 0,20 0,5 %

Ulv 14 0 0,00 1,6 %

Vanlig frosk 1 0,6 0,60 0,1 %

* Skalert verdi = måling/referanse; Andel = vekt i Naturindeksen

42

More magazines by this user
Similar magazines