Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

nina.no

Naturindeksen for skog på kommunenivå - NINA

NINA Rapport 918

Kongsvinger

Indikator Referanse Måling Skalert verdi* Andel*

Eldre lauvsuksesjon MiS 0,7 0,4 0,57 10,0 %

Gamle trær MiS 21,1 2 0,09 10,0 %

Liggende død ved MiS 21 5,8 0,28 10,0 %

Stående død ved MIS 6,4 0,8 0,13 10,0 %

Trær med hengelav MIS 8,6 3,7 0,43 1,6 %

Alm 1 0,21 0,21 1,6 %

Begerfingersopp 1 0,32 0,32 1,6 %

Blåbærdekning 16,1 11,2 0,70 10,0 %

Brun hvitkjuke 1 0,2 0,20 1,6 %

Brunbjørn 6200 62 0,01 1,6 %

Duetrost 1 0,6 0,60 0,5 %

Dvergspett 1 0,6 0,60 0,5 %

Elg 0,4 0,9 0,00 0,9 %

Fakkeltvebladmose 9 7 0,78 1,0 %

Gaupe 54 9 0,17 6,3 %

Grankorsnebb 1 1 1,00 0,9 %

Granmeis 1 0,4 0,40 0,5 %

Gransanger 1 0,8 0,80 0,5 %

Grønn orebladbille 10 5 0,50 0,9 %

Gulsanger 1 0,8 0,80 0,5 %

Hjort 0,2 0,02 0,10 0,9 %

Hønsehauk 1 0,3 0,30 2,1 %

Huldretorvmose 48 42 0,88 1,0 %

Istervier 1 0,5 0,50 1,6 %

Jerpe 1 0,5 0,50 0,9 %

Jerv 24 5 0,21 0,5 %

Jordstjerner 1 0,5 0,50 1,6 %

Lauvsanger 1 0,9 0,90 0,5 %

Lengde vekstsesong naturlig vegetasjon 1 2,5 0,00 1,3 %

Lirype 252,43 123,1 0,49 0,3 %

Lobaria-arter i skog 1 0,65 0,65 1,0 %

Måltrost 1 0,7 0,70 0,5 %

Munk 1 0,8 0,80 0,5 %

Olavsstake 1 0,62 0,62 1,0 %

Rådyr 0,2 0,37 0,15 0,9 %

Setertrompetmose 10 8 0,80 1,0 %

Småsalamander 1 0,7 0,70 0,1 %

Smelleren Harminius undulatus 30 3 0,10 5,0 %

Smågnagere 5 10 1,00 0,1 %

Storfugl 122,74 70,66 0,58 0,9 %

Storpiggslekten sopp 1 0,45 0,45 1,0 %

Storsalamander 1 0,7 0,70 1,3 %

Svarthvit fluesnapper 1 0,55 0,55 0,5 %

Svartsonekjuke 1 0,2 0,20 1,6 %

Toppmeis 1 0,6 0,60 0,5 %

Tretåspett 1 0,2 0,20 0,5 %

Ulv 26 6 0,23 2,1 %

Vanlig frosk 1 0,8 0,80 0,1 %

* Skalert verdi = måling/referanse; Andel = vekt i Naturindeksen

48

More magazines by this user
Similar magazines