SCD463/00 Philips Analog babyvakt

simon.marie35

SCD463/00 Philips Analog babyvakt

Analog babyvakt

SCD463

Specifikationer

Mottagare/mottagning/sändning

• Frekvensband: 40 675-40 690 MHz

• Pilotton: Digital

• Maximal räckvidd: 200 m

• Antal kanaler: 16

Bekvämlighet

• Automatisk räckviddsvarning

• Indikator för låg batterinivå

• Strömindikator

• Volymkontroll

Tillbehör

• AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 200 mA

• Batterier: 4 x AA för babyenhet, 4 x AA för

föräldraenhet (medföljer inte)

• Bruksanvisning

• Snabbstartshandbok

Effekt

• Drifttid för batteri: 12 timmar


Produktfördelar

16 kanaler

Minimal störning från andra enheter

Digital signalbekräftelse

Anger en kontinuerlig anslutning mellan babyenheten och

föräldraenheten med både ljud- och ljusindikering av

länkkontakten.

Upp till 200 m räckvidd

Garanterar säker mottagning i och runt huset

Publiceringsdatum 2007-

10-09

Version: 1.0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående

meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips

Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

More magazines by this user
Similar magazines