Dränkbar vattenpump neDsenkbar vannpumpe ... - Biltema

biltema.fi

Dränkbar vattenpump neDsenkbar vannpumpe ... - Biltema

FI

Art. 17-971, -981, -983, -987

2. Älä altista sähkökäyttöisiä koneita sateelle tai kosteudelle.

Jos niihin pääsee vettä, sähköiskun vaara

kasvaa.

3. Älä käsittele sähköjohtoa väärin. Älä irrota pistoketta

pistorasiasta vetämällä sähköjohdosta. Älä altista

sähköjohtoa lämmölle, öljylle, teräville reunoille tai liikkuville

osille. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava

heti alkuperäistä johtoa vastaavaksi. Vain valtuutettu

sähköasentaja saa vaihtaa sähköjohdon. Vaurioitunut

sähköjohto lisää sähköiskun vaaraa.

4. Käytettäessä sähkölaitteita ulkona jatkojohdon on

oltava hyväksytty ulkokäyttöön. Tällainen jatkojohto

vähentää sähköiskun vaaraa.

5. Käytä aina vikavirtakatkaisinta käyttäessäsi sähkökäyttöisiä

koneita varsinkin ulkona.

6. Vain valtuutettu sähköasentaja saa korjata koneen.

7. Kun valitset koneen oikein, työ sujuu turvallisemmin

ja nopeammin. Valitse siksi tehtävää työtä varten

aina oikeantyyppinen kone. Älä paina heikkotehoista

konetta, jotta voisit tehdä sen avulla työn, joka vaatii

tehokkaampaa konetta. Älä käytä koneita muihin

tarkoituksiin kuin niiden omiin käyttötarkoituksiin.

8. Varmista, että kaikki suojalaitteet toimivat oikein. Mahdollisia

suojalaitteita EI saa irrottaa eikä kytkeä irti.

9. Irrota kone sähköpistorasiasta, kun sitä ei käytetä

sekä ennen huoltamista, säätämistä ja varusteen

vaihtamista.

6. Yleiskuva

ÄLÄ KOSKAAN NOSTA PUMPPUA SÄH-

KÖJOHDOSTA!

Jos pumppua nostetaan sähköjohdosta, sen liitännästä

voi vuotaa vettä. Tällöin on olemassa suuri sähköiskun tai

oikosulun vaara. Lisäksi kuormittaminen voi vaurioittaa

sähköjohtoa.

8. Erityiset turvallisuussäännöt ja

turvalaitteet

HUOMIO! Muista aina vaarat. Älä aliarvioi tämän koneen

käyttämiseen liittyviä vaaroja siksi, että olet tottunut

käyttämään sitä.

8.1 Sähköiskun vaara

Älä koskaan laske pumppua tai sen sähköjohtoa

veteen, jos ihmisiä tai eläimiä voi joutua kosketuksiin

veden kanssa.

8.2 Maadoitus

Pistoke on maadoitettu, joten sen saa työntää vain maadoitettuun

pistorasiaan.

8.3 Suojaaminen ylikuormitukselta

Pumpussa on sisäinen ylikuormitussuoja. Moottori käynnistyy

automaattisesti jäähdyttyään.

8.5 Vikavirtakytkin

Pumppua saa käyttää vain sen ollessa yhdistettynä

herkkyydeltään 30 mA:n vikavirtakytkimeen. (DIN

VDE0100T739).

8.6 Kohokytkin (1)

Pumpussa on kohokytkin.

ON (1) - Koho osoittaa ylöspäin, jolloin teräskuula

koskettaa kohon sisällä olevia kaapeleita.

OFF (2) - Koho osoittaa alaspäin, jolloin teräskuula ei

kosketa kohon sisällä olevia kaapeleita.

1. Kohokytkin

2. Kohokytkimeen johtavan kaapelin kiinnike

3. Sähköjohto

4. Kahva

5. Ulostulo

6. Siipipyörällä varustettu pumpun runko

7. Asentaminen

Uppopumppua ei saa nostaa sähköjohdosta. Sido

kahvaan (4) noin 10 metrin köysi. Köyden on kestettävä

noin 100 kilon nostaminen. Pumppua voidaan nyt nostaa

kahvasta tai köydestä.

Päälle kytkeytymistä ja sammumista ohjataan säätämällä

kiinnikkeen (3) ja kohon välisen johdon pituutta.

HUOMIO! Köysi ei sisälly toimitukseen.

© 2009 Biltema Nordic Services AB

12

More magazines by this user
Similar magazines