Nr. 6 - 2011 (PDF) - Tromsø kommune

tromso.kommune.no

Nr. 6 - 2011 (PDF) - Tromsø kommune

Jeg er avhengig av

litt skitprat i blant for

å fungere.

Les mer i portrettet

på side 20-21

Internavis for Tromsø kommuneNr 6, 2011

Dalens nye

storstue

Skoleelever og Tromsdalens

befolkning har fått et

åpent og fleksibelt

bygg. Nye Tromstun

skole innbyr til

både læring

og aktivitet.

Side 6 - 9

Nei til snus, røyk

og parfyme

Tromsøysundet barnehager

blir første enhet som er med

røyk-, snus- og parfymefri.

Det skjer fra nyttår.

Side 19

Vant Samhandlingsprisen

2011

iBedrift samordner tjenester fra

Nav, UNN og Tromsø kommune.

Side 12 – 13


LEDER

Hverdagshelten

HMS og

omdømme

Tromsø kommune skal være stolt over

sitt HMS-arbeid. I hele organisasjonen

gripes det tak i dette viktige arbeidet.

Hver enhet har egen HMS-gruppe som

fungerer som et mini-arbeidsmiljøutvalg

og det arrangeres jevnlig kurs i

helse, miljø og sikkerhet.

Nylig ble jeg invitert til å holde et lite

foredrag om omdømme relatert til

HMS-arbeid på ett av våre grunnkurs i

HMS. Som seg hør og bør gjorde jeg

gode forberedelser til foredraget, og

det slo meg at det står lite i litteraturen

om HMS som omdømmedriver. Heller

ikke Tromsø kommune har fortalt historien

om hvor godt vi jobber på dette

området. Vi er mer opptatt av å lukke

eventuelle avvik når vi har hatt tilsyn.

I omdømmemålingen Tromsø kommune

gjorde for ett år siden scoret vi

best på arbeidsmiljø. Innbyggernes

oppfatning er at vi er best på arbeidsmiljø,

og det er hyggelig at det hersker

en positiv oppfatning om dette. På vårt

nettsted står følgende: I Tromsø kommune

skal helse, miljø og sikkerhet

være et prioritert og målrettet område.

Forebyggende arbeid skal vektlegges.

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet

skal inngå som en integrert del av kommunens

utvikling av tjenestens kvalitet.

Tydeligere kan det knapt skrives. I Innblikk

har vi fortalt mange gode historier

om vellykket satsing på HMS, og

kanskje snakker vi mye om det også

blant kolleger, venner og familie. Likevel

skal vi bli enda flinkere til å fortelle

de gode historiene eksternt. Forskerne

i TNS Gallup mener HMS er én av syv

viktige omdømmedrivere. Det skal vi

ta med oss og bli bedre til å fortelle de

positive HMS-historiene.

Morgan Lillegård, ansvarlig redaktør

Ansvarlig redaktør: Morgan Lillegård

Redaktør: Eva Meyer Hanssen

Redaksjon: Informasjonstjenesten og

Mediateam Reklame, avd. Tromsø

Produksjon:

Trykk: Nr1Trykk AS

Neste utgivelse er planlagt til

17. februar 2012.

Tips må være inne før 20. januar.

Kontakt oss på e-post:

innblikk@tromso.kommune.no

Ta også kontakt med Informasjonstjenesten

om du har saker til

intranett eller internett

www.tromso.kommune.no

2 Innblikk Desember 2011

Humor, latter og lek

Brynhild Isaksen (fremst) og Laila Johansen Skogvoll synes det er fint med en jobb der de kan ta fram den barnslige delen av seg selv.

Laila Johansen

Skogvoll og Brynhild

Isaksen blir ikke rik

på penger av å jobbe

i barnehage. Men de

er rike på gode dager

sammen med barna i

Strimmelen barnehage.

Tekst og foto: Renate Alsén Øvergård

Derfor har de jobbet som assistenter i

Strimmelen barnehage siden henholdsvis

1975 og 1982.

– Den første dagen min på jobb som

praktikant, kom en liten gutt bort til meg

med en fin, hvit stein og sa: «Denne

skal du få.» Da han som far kom til

barnehagen med sine egne barn, så

fikk han en stein av meg. Da hadde jeg

skrevet «Gratulerer som pappa» på

den, forteller Brynhild.

Samværet med barna

De har sett mange unger komme og gå

i de årene de har jobbet i barnehagen.

Det er litt sorg når våren kommer og de

eldste slutter og begynner på skolen.

– Det er fantastisk å jobbe med små

barn. Det skjer så mye i alderen fra null

til tre år. Og den undringa de har over

alt nytt i livet. Bare det å oppdage en

liten meitemark kan vekke stor undring,

sier Laila som jobber på avdelingen for

små barn opp til tre år.

Brynhild jobber med større barn.

– For meg handler det om

kommunikasjonen med barna. Og

forming.

Helsefremmende jobb

De er ikke i tvil om at de har verdens

beste jobb.

– Det er en hverdag med latter,

humor, sang, teater og forming. Ingen

dager er like. Og så er det så mange

personligheter man blir kjent med. Hvert

år begynner det nye barn man får lov til

å bli kjent med, forteller de to.

– Ikke minst er det en helsefremmende

jobb. Vi er i aktivitet hele dagen, og er

mye ute. For meg er dét en veldig viktig

faktor for å jobbe i barnehage, sier Laila.

Det har aldri streifet dem at de skulle

slutte og begynne med noe nytt.

– Jeg er utdannet barnepleier, så

det var dette eller spedbarn/barsel ved

UNN, sier Laila.

– Jeg jobbet i to år som praktikant i en

barnehage på Skjervøy der jeg er fra.

Jeg var nok ganske klar på at det var

barnehage jeg ville jobbe i, selv om jeg

drømte om å bli flyvertinne da jeg var

barn, for de var jo så flotte, ler Brynhild.

Tilhørte sykehuset

Brynhild kom til Strimmelen barnehage

som vikar etter at hun så en annonse

i avisen. Hun gikk og meldte sin interesse.

Jobben ble hennes.

Laila begynte i barnehagen da den

ennå var i brakkene på Strandveien der

legevakta var før. Her jobbet hun noen

uker før hun ble med på flyttelasset til

Jonas Lies gate. Den gang var dette en

sykehusbarnehage for barn av ansatte

på UNN.

– Men for fire år siden ble vi lagt ut

på anbud, og nå er vi under Tromsø

kommune.

I dag huser bygget fire avdelinger, 15

ansatte og 51 barn.

Forandringer

Gjennom årenes løp har yrket forandret

seg. Barns medbestemmelsesrett er en

av tingene de to vil trekke fram.

– Det er mye som har forandret

seg fra 70-80-tallet og fram til i dag.

Blant annet dette med at man ikke

skal ta fullstendig styringa over barn.

Det er mye de kan gjøre selv, som for

eksempel å kle på seg. Man skal ikke

ta læringa fra dem.

Kursing har også gitt dem mye. Blant

annet innen kommunikasjon og sosial

kompetanse.

– Verden går framover. Nye ting

kommer og vi er åpen for forandringer.

Og yngre folk kommer til som ser ting

på en ny måte, sier de.

– En annen ting som har forandret

seg er vi tar mer på sparket nå. Vi er

ikke så fastlåst som før.

Rik hverdag

Som kolleger gjennom flere tiår har de

fulgt hverandre gjennom småbarnsfasen,

dåp, konfirmasjoner, barns bryllup,

foreldres bortgang og livets sorger og

begivenheter.

– Vi skal også være med på bildet, sier barna og klyver opp

i den nye sjørøverbåten sammen med Brynhild Isaksen

(foran) og Laila Johansen Skogvoll.

– Etter så mange år er vi blitt glade

i hverandre. Vi har vært så heldige

her på Strimmelen at vi har et stabilt

personale, sier de.

For det sosiale og det gode

fellesskapet på jobben er også

en av hovedgrunnene til trivselen.

Personalturer i både inn- og utland, og

andre sosiale tiltak er noe av det de

setter pris på.

– Hver sjette uke finner vi på noe

sosialt sammen. Og så har noen

ansvar for å planlegge. Slikt gjør oss

sammensveiset.

Det hender de får overraskede

utbrudd fra folk som får høre at de ennå

jobber der de gjør, selv om de opplever

at det blir stadig flere ansatte med lang

fartstid innen yrket.

– Jeg har ikke hatt noen grunn til

å slutte. Jeg har en rik hverdag her,

avslutter Laila.

Det er mye som

har forandret seg

fra 70-80-tallet og

fram til i dag. Blant

annet dette med at

man ikke skal ta

fullstendig styringa

over barn.

Desember 2011 Innblikk 3


Annonse

Rammeavtalen med Heidenreich gjør at Tromsø

kommune raskt kan igangsette akutte prosjekter

– For oss var det viktig å komme fort i gang med dette arbeidet.

Derfor er det svært gunstig for oss med den rammeavtalen vi har med

Heidenreich, sier Tor-Inge Kjeldsen, driftsleder for vannforsyning i

Tromsø kommune.

Annonse

RASKE RØR

600 meter med rør er på plass i Niseveien. Prosjektet er levert av

Heidenreich gjennom rammeavtalen de har med Tromsø kommune.

Til venstre driftssjef i Heidenreich, Svein Antonsen og driftsleder for

vannforsyning i Tromsø kommune, Tor-Inge Kjeldsen.

Lekkasjer på ledning

Prosjektet han snakker om er ei vann ledning i Niseveien på Kvaløya som

har hatt gjentatte lekkasjer det siste halvannet året.

– Det har vært dramatisk for beboerne. Det er høyt trykk i vannledningen

som fort kan skade vei, hus og flytte jordmasser, sier Kjeldsen.

Den siste lekkasjen var i vår og førte til skader i området ved Niseveien.

Det viste seg etter nærmere undersøkelser at vannledningen var

sterkt korrodert selv om den ikke var gammel.

Løpende drift

For to år siden inngikk kommunen en rammeavtale med Heidenreich,

som går på rør og anlegg. Avtalen er nylig fornyet med to år.

– Det er veldig positivt for oss å ha en leverandør som er lokalisert i Tromsø

med det vi trenger av utstyr for å ha en løpende drift, sier Kjeldsen.

– Dette er et typisk prosjekt som gjør det effektivt for kommunen. Det

bidrar til direkte kontakt for materialvalg, avtalte leveransetider og

kortere beslutningsveier, sier driftssjef i Heidenreich Svein Antonsen.

Annonse

Oppreisningsordning

for tidligere barnevernsbarn

for kommunene Tromsø og Karlsøy

FAKTA OM HEIDENREICH:

• Har vært i Tromsø siden 1995

• Leverer til profesjonelle kunder som rørleggere,

entreprenører og kommuner

• Ti ansatte i Tromsø

• Rammeavtaler med Tromsø, Alta og

Trondheim kommune

Annonse

Innglasset

balkong/

uteareal

Skjerming av

uteplassen

Punktert

glass

Solskjerming

For kommunene Tromsø og Karlsøy er det opprettet en felles, moralsk basert

oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som før 1. januar 1993 opplevde

omsorgssvikt, vold og overgrep under barnevernets omsorg. Ordningen gjelder ubegrenset

tilbake i tid, og omfatter personer som har vært plassert i institusjon eller i fosterhjem.

Søknadsfrist er 15. oktober 2013.

For informasjon, hjelp og veiledning, søknadsskjema og vedtekter kan du kontakte Oppreisningsordningen:

Besøksadresse: Rådhuset, Tromsø kommune.

Gateadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø.

Du kan ta kontakt med Servicetorget i 1. etasje når du kommer.

Postadresse:

Tromsø kommune

Oppreisningsordningen

Postboks 6900

9299 Tromsø

frantz.no

Telefon: 777 91222/ 952 55142

Mailadresse:

oppreisning@tromso.kommune.no.

Med en slik løsning kan du bruke

terrassen gjennom 3 årstider,

ikke bare om sommeren.

Vi leverer markiser – både vertikalt

og horisontalt. På denne måten

skjermer du uteplassen optimalt.

Vi bytter alle typer glass. Spør oss

om tilbud på selvrensende glass,

glass med solrefleksjon.

Vi tilbyr alle typer solskjerming. Vi leverer

også motorstyrte løsninger med sol- og

vindføler. Med utvendig screen mister du

ikke utsikten når du skjermer deg for sola.

Les om oppreisningsordningen på www.tromso.kommune.no eller www.karlsoy.kommune.no

www.appelbom.no Stakkevollvn. 35. v/Kræmer. Tlf: 47 46 49 00

4 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 5


Hovedsak: Nye Tromstun skole

Skole og kulturbygg

Fakta om Tromstun

skole

Etter å ha hospitert på

Bymyra i over to år,

kunne endelig elevene

ved Tromstun skole ta

den nye skolen i bruk.

– Den kosta sykt mye penger, men vi

tror den er verdt det. Man blir veldig

motivert til å jobbe når man har en så

moderne og fin skole. Men det er synd

vi bare får benytte den et halvt år før vi

slutter. Vi får passe på å utnytte skolen

mens vi er her, sier tiendeklassingene

Ola Edholm og Benjamin Johansen.

21. november kunne de to guttene

og de andre 300 elevene ta den

nye skolen i bruk. Klassevis fikk de

omvisning i bygget, og det var mange

lovord.

– Det er så åpent og luftig. Det er

ingen trange ganger og dårlig med

plass, sa Maja Steinvik og Annie

Holm. De håper de kan ta i bruk skolen

som det kulturbygget den også er

tenkt som. Derfor var de ikke sen om

å invitere ordfører Jens Johan Hjort

på skolerevy i desember når de allerede

hadde ham der. Han og byrådet

stilte mannsterk opp på åpningen.

Unikt konsept

– Skolen vil få stor betydning for

Tromsdalen. Det er et spennende og

unikt konsept med kombinert skole og

bydelshus. Bygget stenger ikke klokken

fire, men åpner da for noe nytt, sier

Hjort.

Han og de andre i byrådet fikk seg

også en guidet tur rundt i bygget og

fikk se spinningsrom, gymsal, skolekjøkken,

dansesal, keramikkrom,

naturfaglab og baser for å nevne noe.

Baser har byrådet stilt seg skeptiske

til, og byrådsleder Øyvind Hilmarsen

har uttalt seg om at det ikke

blir flere baseskoler i Tromsø.

– Vi er i utgangspunktet skeptiske

til baseskolekonseptet. Her er det

imidlertid snakk om et noe annet

basekonsept enn det tradisjonelle.

Samtidig synes både lærere og

elever å være svært motiverte, hvilket

er et godt utgangspunkt for god

læring, sier Hjort.

Klarer ikke å matche

Nå starter oppgraderingen av Sommerlyst

skole og deretter på Brensholmen,

men slike bygg som Tromstun skole

kan ordføreren ikke love.

– Det blir ei utfordring å matche

dette. Den økonomiske situasjonen

til kommunen er vanskelig, og det er

mange skoler som trenger oppgradering.

Vi får se hva vi får til. Det er

noen aspekter her ved Tromstun som

er spennende som vi kan ta med oss.

Blant annet med lengre intervaller

for vedlikehold, og miljømessig med

bærekraftige løsninger som fjernvarme,

sier han.

Høytidelig åpning

På første skoledag i nybygget fikk elevene

delt ut grillspyd, helt i ånden som

den friluftsskolen den er.

– Det er dere som har fått skolen.

Ta vare på den, rådet rektor Berit

Pedersen, og hun lovte samtidig

noen nye ordens- og miljøregler, før

hun opphevet sukkerforbudet på

selve åpningsdagen.

Byråd for utdanning, Anna Amdal

Fyhn sa også noen ord til elevene:

– Skolen er blitt et godt sted å lære.

Jeg hører noen lærere har uttalt at

skolen har alt de kan ønske seg. Det

er et tilrettelagt og fleksibelt bygg.

Både inne og ute. Nå håper jeg at folk

også vil bruke skolen som det kulturbygget

det er tenkt for byen og for

Tromsdalen.

Tekst: Renate Alsén Øvergård

Foto: Ingun A. Mæhlum

Utsikten er det ingenting å si på. Her kan elevene hente inspirasjon fra naturen i

Tromsdalen.

Første skoledag ved Tromstun skole var 21. november. Både ordføreren og flere

byråd var tilstedet.

• I oktober 2006 bevilget

Tromsø kommunestyre

penger til å bygge nye

Tromstun skole.

• Skolen er tegnet av

bergensfirmaet HLM

Arkitektur AS, og bygginga

startet høsten 2009.

• Tromstun skole har hatt et

budsjett på 287 millioner

kroner

• Skolen har en egen utleiedel

med gymsal med amfi,

dansesal, spinningsal,

styrkerom, musikkrom- og

studio og kafé, og skal

også være et brukshus for

beboerne i Tromsdalen.

• Skolen har et areal på 10.000

kvadratmater og har plass til

540 elever.

6 Innblikk Desember 2011

Ordfører Jens Johan Hjort overrakte en gave til elevrådsleder Ola Edholm.

Fra venstre: Annie Holm, Maja Steinvik, Benjamin Johansen og Ola Edholm er

fornøyde med den nye skolen sin. Her i foajeen.

Desember 2011 Innblikk 7


Hovedsak: Nye Tromstun skole

Møteplass for Tromsdalinger

« »

Tromstun skole er en langsiktig satsing.

Rektor Berit Pedersen

Tromstun skole er tegnet av bergensfirmaet HLM Arkitektur AS og utmerker seg i landskapet.

Leder i Tromsdalen bydelsråd John

Pedersen. Foto: Renate A. Øvergård

Bydelsrådet

håper skolen kan

benyttes både til

ungdomsklubb og en

egen Tromsdals-dag.

Bydelsrådet har også vært på omvisning

ved Tromstun skole, og leder John

Pedersen tror endelig at Tromsdalingene

har fått sin møteplass.

– Vi har manglet et såkalt grendehus;

et møtested i bydelen. Nå håper

vi at dette kan bli stedet hvor vi kan

samles, sier Pedersen.

Bydelsrådet har jobbet i flere år

både politisk og administrativt for å

finne lokaler til forskjellige aktiviteter.

– Blant annet har vi manglet et

sted hvor uorganisert ungdom kan

oppholde seg; en ungdomsklubb. Nå

håper vi at Tromstun kan benyttes til

dette.

Han ser også for seg at bydelen

skal få en egen Tromsdals-dag.

– Vi vil bruke en slik dag til å samle

folk, presentere lag og foreninger og

møte de andre som bor her. Tidligere

hadde vi Bellevue, men det er jo borte

nå. Tromstun skole er blitt et fantastisk

bygg med flotte arealer, så vi har ikke

behov for egne lokaler, men vil ta i

bruk det som nå er der, sier Pedersen.

« Vi har manglet et

såkalt grendehus; et

møtested i bydelen. »

Rektor Berit Pedersen (i midten)

sammen med byråd Anna Amdal Fyhn

og ordfører Jens Johan Hjort.

Flere muligheter

– Nå skal vi lære oss

å bruke huset. Det er

jo ikke en tradisjonell

skole vi nå tar i bruk,

sier rektor Berit

Pedersen.

Rektoren tenker da på de fleksible løsningene

skolen byr på.

– Nå har vi for eksempel fysisk mulighet

til å gruppere annerledes slik at vi

får bedre pedagogiske løsninger. Blant

annet har hver base et formidlingsrom

som ligner et gammeldags klasserom.

Der kan vi ha både en hel klasse eller

halve om vi måtte ønske det. Det er

jo visse fag hvor det er bra å ikke høre

hverandre.

Diskusjoner

I motsetning til de fleste andre baseskoler,

baserer ikke skolen seg på aldersblanding.

De har derfor hatt mye kontakt

med Ringstadbekk skole som er kjent

for sitt skoleutviklingsarbeid.

– Vi har diskutert pedagogikk siden i

fjor høst. Vi har mye å prøve oss fram

til. Vi har gått igjennom hva vi vil bevare,

og hva vi kan bli bedre på.

Hun tror elever og lærere allerede

stortrives på den nye skolen.

– Bygget er helt fantastisk. Det er god

plass, og ikke bare korridorer. Nå har vi

enda ikke åpnet biblioteket, men vi ser at

ungdommene bruker rommet, og sitter

der og spiller. De synes nok vi har innført

litt for strenge regler, men det er vi nødt

til når bygget er såpass åpent, sier hun.

Påvirkning

Pedersen har vært rektor siden i februar

i år. Da tok hun kontakt med kommunen

for å bli mer involvert i planleggingsprosessen

av Tromstun skole.

– Det var lite kontakt og påvirkningsmuligheter

for oss. Dermed ba jeg om

et møte der jeg ba om at vi måtte bli

mer involvert. Da fikk vi komme med i

prosessen, og har blant annet fått lov å

påvirke når det gjaldt inventar og løsninger.

Skolen er blitt kritisert i media for å

være et signalbygg, og at pengene

skulle vært fordelt på flere skoler.

– Jeg er ikke enig i at det ikke er

behov for et signalbygg. Jeg har sett

nok skoler som ikke har tatt hensyn til

kvalitet. Tromstun skole er en langsiktig

satsing. Og vi skal huske på at dette

er mer enn en skole. Det er et hus for

Tromsdalen.

Alt som har med idrett å gjøre er det

Kultur og idrett i Tromsø kommune

som står for. Musikk og resten av skolen,

er det skolen selv som leier ut. Så

langt skal Tromstun huse skolekorpset,

Tromsdalskoret, Kulturskolen og en ny

ungdomsklubb.

8 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 9


aktuelt

Bank. Forsikring. Og deg.

Best i test

- takk for tilliten

Bli forsikret og fornøyd du også.

FORSIKRING

SpareBank 1 har de mest fornøyde kundene

blant de syv største skadeforsikringsselskapene.

Norsk kundebarometer - forskningsprosjekt ved

Handelshøyskolen BI.

Knalltilbud på Toyota Prius og Auris HSD

Mange snakket om gjenåpningen av

Saksekrysset, men på sin første snorklipperjobb

sa Hjort at han stengte

Saksekrysset og åpnet to nye kryss

som er langt mer trafikksikre enn før,

spesielt for myke trafikanter.

– Saksekrysset er borte, og jeg

erklærer det for stengt. Nå åpnes de

to t-kryssene som Saksekrysset er

erstattet med, sa ordføreren, og fore-

Farvel til Saksekrysset

Utstyrt med saks

slo å kalle det têt-à-têt.

Veien er nå forsynt med nytt fortau,

klippet ordfører Jens

forstøtningsmurer og gatelys, og er

Johan Hjort snora som blitt mer oversiktlig for de som ferdes

her.

symboliserte åpningen Byens nye ordfører var full av lovord

til arbeiderne, tålmodige naboer

av det nye krysset

og ikke minst til prosjektleder Katrine

mellom Dramsvegen Kvanli.

og Sommerfeldtsgate.

Prosjektleder Katrine Kvanli.

Foto: Mark Ledingham

God informasjon

Som alltid har det vært anleggsbråk

i byggeperioden, men Tromsø kommune

har satset mer på informasjon

enn noen gang. Og ikke bare

informasjon, for da det ble litt ekstra

anleggsbråk fikk de nærmeste naboene

trøffelkonfekt.

Tradisjonelt sett er det folkemøte og

avisannonser som brukes i dialogen

med innbyggerne når denne type prosjekter

gjennomføres. I tilegg til det

har beboerne fått informasjonsbrosjyrer

og nyhetsbrev på e-post.

Borgny Pedersen bor i nærheten.

Hun roser kommunen for god informasjon

underveis.

– Det har vært mye bråk, men de

har vært flinke med å informere oss

om hva som skjer her. Nå har det jo

blitt kjempefint her, sier hun.

Utbyggingen og ombyggingen er

finansiert av Tromsøpakke II og i tillegg

bygges det fortau langs Dramsvegen

og Sommerfeldts gate.

I anleggsperioden har krysset vært

stengt for trafikk og dette har ført til

at anleggsperioden er blitt forkortet.

Opprinnelig skulle alt åpnes tett opp

mot jul, men åpningen fant sted flere

Jens Johan Hjort klippet sin første snor som ordfører da han gjenåpnet

Saksekrysset 18. November. Krysset har kostet 20 millioner kroner, og er en del av

Tromsøpakke 2.

uker før tiden. Det gjenstår noe finplanering,

tilsåing og fartshumper som

blir tatt til neste år.

– Mange har vært berørt av ombyggingen,

men vi håper alle blir fornøyde.

Det ferdige resultatet er en

kraftig forbedring i forhold til opprinnelig

løsning, spesielt for myke trafikanter.

Det er svært mange som går

og sykler til og fra UIT og UNN, i tillegg

er det skolevei til Gyllenborg og

Kongsbakken skole. Det blir fortau

og overganger som ivaretar myke

trafikanter, i tillegg vil det bli en mer

oversiktlig og forutsigbar trafikkbilde

for bilister, sier ordfører Jens Johan

Hjort.

Omfattende jobb

Prosjektet er en del av Tromsøpakken

2 og er rettet mot de mye trafikantene.

– Det har vært vanskelig å gå her.

Det har manglet fortau på Dramsvegen,

og selve krysset har vært uoversiktlig,

sier Kvanli.

I mai startet arbeidet i Dramsvegen

med å gjøre ferdig støttemuren, og i

selve krysset begynte entreprenørene i

august/september. Arbeidet viste seg å

bli mer omfattende enn først forventet.

– Vann og avløp har hatt et stort

prosjekt som har pågått samtidig, sier

Kvanli.

Tekst og foto: Renate Alsén Øvergård

Prius Executive

PrivatLeie fra

2.946,- *

pr mnd inkl mva og met.lakk.

www.harila.no

Auris HSD Advance

PrivatLeie fra

2.158,- *

pr mnd inkl mva og met.lakk.

Prius Executive fra: 338.900,- Auris HSD Advance fra ,- inkl frakt- lev. og reg.omk. Årsavgift kommer i tillegg. *Gjelder modell: Prius Executive 1.8: Nom. rente: 1,95%. Startleie: 50.000,-. Total

leiekostnad: 159.706- Gjelder modell: Auris HSD Advance 1.8: Nom. rente: 1,95%. Startleie: 40.000,-. Total leiekostnad: 121338,-. Periode/kjørelengde 36 mnd/45 000 km. Tillegg for tingl./etabl.

gebyr 3 738,- inkl i total leiekostnad . Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx Prius: fra 0,39 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,005 g/km. Auris HSD: 0,38 l/mil, fra 89 g/km, fra 0,006 g/km. Avbildet

modeller kan ha ekstrautstyr. Med forbehold om trykkfeil.

Harila Tromsø AS, Skattøraveien 44, 9291 Tromsø - 77 67 98 00

Harila Tromsø AS, Karosseriavd., Hansjordnesgata 1, 9009 Tromsø - 77 61 29 00

Åpent: man-ons 0730-1700, tors 0730-1900, fred 0730-1600, lør 1100-1400

Kampanjerente 1,95%*

Garantert kvalitet

5ÅR/160 TOYOTA

000 km

GARANTI

Helsebyggeren

«Å bygge helse» er

hjertesaken til Cathrine

Kristoffersen ved

Tromsø kommunes

lærings- og

mestringssenter.

Tromsø er én av de første kommunene

i landet som bygger opp et lærings- og

mestringssenter, hvor folk kan få erfaring

og kunnskap om et bedre liv. De

prioriterte områdene er kreft, kols, diabetes,

overvekt og psykiske lidelser. I

november arrangerte prosjektleder

Cathrine Kristoffersen det første kurset,

og det ble raskt fulltegnet.

Fokuser på friskfaktorer

– Som prosjektleder har jeg vært i kontakt

med svært mange brukerorganisasjoner

for å kartlegge deres tilbud i

kommunen. Blant annet viste det seg

å være behov for et mestringskurs for

mennesker som har fått diabetes 2.

Sammen med Diabetesforbundet og

fagfolk fra kommunen og UNN ble det

utarbeidet et kurs med fokus på hvordan

man kan leve godt med diabetes 2, sier

Kristoffersen.

– Det viktigste med disse kursene er

at folk skal kunne dele erfaringer om

sykdommen, og ikke minst at vi skal

fokusere på de faktorene som gjør oss

friskere.

Men Kristoffersen er ikke bare opptatt

av å hjelpe folk som er i en livssituasjon

med sykdom.

– Jeg er veldig opptatt av mennesker

som er i en overgangsfase i livet eller

som opplever store endringer i livssituasjonen

som å bli pensjonist, å være

arbeidsledig eller droppe ut av skolen.

Det kan ofte dreie seg om ressurssterke

mennesker som kan trenge hjelp til å

takle sin nye hverdag på en mest mulig

hensiktsmessig måte. Lærings- og

mestringssentret vil også tilby ulike

mestringskurs for disse gruppene der

det legges opp til aktiv deltakelse og

dialog i grupper. Mange mennesker

i overgangsfaser utvikler depresjon,

– Jeg håper

mange vil bruke

lærings- og mestringssentret

og

melde inn behov

for mestringskurs

til brukere og

pårørende, og

pedagogiske kurs

for fagfolk, sier

Cathrine Kristoffersen

angst og søvnvansker, og dermed vil

et mestringskurs kunne ha en psykisk

helsegevinst, sier Kristoffersen.

Mestre hverdagen

Lærings- og mestringssenter er ett av

satsningsområdene i Samhandlingsreformen

som ble vedtatt av Stortinget

i 2010, og iverksettes fra og med 1. januar

2012.

– Mye endrer seg for mennesker når

de kommer hjem og skal leve med sykdommen

i det daglige. Når det første

sjokket har lagt seg etter å ha fått en

diagnose, kan det å håndtere hverdagen

ofte bli utfordrende. Både den som har

fått en diagnose og de pårørende sitter

med mange spørsmål og er redd for å

gjøre ting galt, forteller Kristoffersen.

Hun begynte i jobben som prosjektleder

for Tromsø kommunes lærings- og

mestringssenter i mars. Prosjektet drives

i samarbeid med Balsfjord og Karlsøy

kommune, og i den innledende fasen har

Kristoffersen brukt mye tid på å kartlegge

hvilke tilbud som allerede finnes.

– Lærings- og mestringssentret har fått

god dialog med brukerorganisasjonene.

Alle vil bidra til å lage et godt tilbud. Jeg

er veldig opptatt av at vi ikke skal gå ut og

skape et behov, men at vi skal lage det

tilbudet folk trenger for økt selvstendighet

og mestring i hverdagen, sier Kristoffersen.

Tekst og foto: Inger Johanne Sæterbakk

10 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 11


aktuelt

aktuelt

Prisverdig tiltak

iBedrift vant Samhandlingsprisen

2011. Prosjektet er et

tiltak som skal styrke

tjenestesamhandling

for muskel- og

skjelettlidelser, og

bidra i arbeidet med å

forebygge og redusere

sykefravær.

Samhandlingsprisen 2011 ble tildelt fysikalsk-

og rehabiliteringsmedisinsk avdeling

UNN, Nav Troms og kommunene

Lenvik, Nordreisa og Tromsø for utviklingen

av samhandlingstiltaket iBedrift.

– iBedrift har som intensjon å samordne

tjenester fra UNN, Tromsø kommune

og Nav, sier Jostein Bentzen,

spesialfysioterapeut ved nakke- og

ryggpoliklinikken ved UNN og prosjektleder

for iBedrift.

– Ideen har opprinnelig sitt opphav fra

Sykehuset i Vestfold, hvor man ønsket

å skape mer effektive tjenester. Når

folk kommer til en sykehuspoliklinikk,

så har de allerede vært sykmeldt i lang

tid og da er det ganske lite vi kan bidra

med. Formålet med iBedrift er å rette

helsetjenestene ut av sykehuset og inn

på arbeidsplassene, slik at folk får hjelp

mye tidligere.

Samkjøring

iBedrift ble tildelt Samhandlingsprisen

blant annet fordi det lykkes med å samkjøre

de ulike etatene en person med

muskel- og skjelettlidelser vil måtte forholde

seg til.

– Det handler om å formidle relevant

informasjon til arbeidstakere om

blant annet ryggsmerter. Vi fra UNN

informerer om ryggsmerter, og Nav og

kommunen forteller om hvilke tiltak de

har tilgjengelig når en ansatt får vondt

i ryggen. Nav har

for eksempel en

del økonomiske

virkemidler som

arbeidsgivere

kan benytte seg

av for å forhindre

at folk må ut av

arbeidslivet og inn

i en helsekø, sier

Bentzen.

Arbeidsnærvær

Paul Martin Hansen,

faglig leder

i Arbeidsmiljøtjenesten

i Tromsø

kommune, er også

til stede på Satelitt

Tromsø, i Vestregata

i sentrum. Satelitten er en lavterskel

poliklinikk uten venteliste som fastlegen

kan henvise til. Her kan man få avklart

om ryggsmertene krever videre behandling,

eller om smertene vil gå over dersom

man holder seg i bevegelse.

– En av hovedtankene er at man i

stedet for å bli sykmeldt, skal være

tilstede på arbeidsplassen. De som

er sykemeldte mer enn 25 dager

– Arbeidsnærvær er

en helt sentral faktor

for å forebygge

langtidsfravær.

begynner å få tilleggsproblematikk,

noe man i mange tilfeller unngår ved å

være tilstede på jobb. Arbeidsnærvær

er en helt sentral faktor for å forebygge

langtidsfravær.

Tromsø kommune er som

arbeidsgiver forpliktet til å tilrettelegge

arbeidet for den ansatte så langt det lar

seg gjøre. Hvis det ikke fungerer så kan

man forsøke arbeidsutprøving i en av de

mange sektorene i

kommunen.

– Det er en -

hetslederne for

de påmeldte en -

hetene som har

ansvaret for å

følge opp iBedrift.

30 av 86 enheter

er påmeldt, noe

som tilsvarer rundt

2500 ansatte, sier

Hansen.

Prisvinner

En del av begrunnelsen

for at

iBedrift fikk Samhandlingsprisen

er at tiltaket er en

innovativ måte å organisere tjenestelevering

på.

– Vi ser at problemstillinger angående

muskel- og skjelettplager nå i større

grad løses på arbeidsplassene. Der

løses den også ofte bedre enn om vi

tar den ut av arbeidslivet og behandler

den isolert, sier Bentzen.

For Tromsø kommune er iBedrift en

viktig ressurs både for å forebygge og

mestre ryggproblematikk.

– Vi har hatt flere prosjekter i

kommunen som handler om å

få ned sykefraværet, deriblant

«Gravid og på jobb», prosjekt

«Helsefremmende arbeid», egen intern

bedriftshelsetjeneste og nå iBedrift.

Alle disse prosjektene er i tråd med

nærværskonseptet, hvor intensjonen

er at jobbnærvær er bedre enn fravær.

Ved sykefravær risikerer den enkelte

å miste kontakt med arbeidsplassen,

noe som gjør det tyngre å komme

tilbake i arbeid. Statistikk viser at etter

åtte uker sykefravær er det 50 prosent

sjanse for at man ikke kommer tilbake

til den jobben man ble sykemeldt

fra. Jobbnærvær er derfor med på å

redusere risiko for langtidsfravær og

frafall fra sitt arbeide, sier Hansen.

Mulig utvidelse

I begrunnelsen for at iBedrift vant Samhandlingsprisen

2011 står det også at

modellen for tiltaket lett kan overføres til

andre pasientgrupper.

– Vi ser for øyeblikket på muligheten

for å implementere lettere psykiatri

inn i målgruppen vår. Muskel- og

skjelettplager er den største gruppen

av sykmeldte, men den nest største

gruppen handler om psykisk helse.

Sammen står de to gruppene for nesten

70 prosent av alt sykefravær. Det å ha

muskel og skjelett-plager innebefatter

ofte også å ha det vanskelig, fordi det er

mye smerter involvert, og dét medfører

en del komplikasjoner, sier Bentzen.

Tekst Frank Lande

iBedrift finansieres fra år til år via midler fra Helse Nords «Raskere tilbake»-prosjekt. – Det jeg bet meg merke i fra begrunnelsen av prisen er at tiltaket er i tråd med

Samhandlingsreformen, sier Paul Martin Hansen (t.v). Her sammen med Jostein Bentzen fra iBedrift og Bente Ødegaard, avdelingsdirektør ved Nav Troms.

iBedrift

• Målet med iBedrift er økt forståelse, trygghet og innsikt i egen

situasjon, samt et godt koordinert hjelpetilbud ved behov.

• iBedrift kommer på din arbeidsplass 3-4 ganger i året for å

presentere ny og relevant informasjon fra Helse og Nav.

• Tilbudet er basert på et forpliktende samarbeid mellom

arbeidstaker, arbeidsgiver, Nav, kommunehelsetjenesten og

spesialisthelse tjenesten (UNN HF).

Målgruppe

• Ansatte med muskel-/skjelettplager.

• Muskel-/skjelettplager utgjør nesten halvparten av alle

sykemeldinger, og en tredjedel av alle uførepensjoner på

landsbasis.

• Det finnes sjelden klare årsaker til muskel-/skjelettplager, og

etablerte behandlingstilbud viser dessverre ofte beskjeden og

kortvarig effekt.

• Nyere forskning tyder på at tidlig avklaring, mestring og

tilrettelegging kan redusere sykefraværet og bedre livskvalitet i

målgruppen.

– Sykefraværet i tilknytning til nakke- og ryggproblematikk har blitt sterkt redusert

den siste tiden i de sju barnehagene som utgjør Tromsøya vest, sier Linda Sølvi

Hansen i Olsgård barnehage.

Foto: Frank Lande

Mestringskontakten

Olsgård barnehage

er en av 30 enheter

i Tromsø kommune

som er tilknyttet

iBedrift. I hver enhet

er det utnevnt en

mestringskontakt.

For å lykkes med iBedrift har man gitt

kurs og opplæring til såkalte mestringskontakter

ute i bedriftene. En mestringskontakt

er en ressursperson som lager

forslag til arbeidsoppgaver når en ansatt

er i aktiv egenmelding. I tillegg kommer

ansvar for å sette seg inn i hvilke muligheter

som ligger i iBedrift.

– Det er mye nakke- og ryggplager

i barnehagesektoren. Vi har hatt god

opplæring i hva som forårsaker smerter

i nakke, skuldre og rygg, og den kunnskapen

har ført til at ansatte er mindre

bekymret når man får vondt. Man blir

mindre engstelig for å jobbe med vond

rygg når man vet at å bevege seg gjør

ryggen godt. Smertene er altså ikke

nødvendigvis farlige, sier Linda Sølvi

Hansen, mestringskontakt ved Olsgård

barnehage som nylig gikk over i stilling

som fagansvarlig.

Rask avklaring

Mestringskontakten skal altså være

den første en ansatt går til hvis man

får plager med nakke- eller rygg.

– Som mestringskontakt er jeg

bindeleddet mellom iBedrift og de

ansatte i den enheten hvor jeg jobber.

Jeg skal veilede dem hvis de lurer på

noe, og jeg skal være en kontaktperson

når en kollega opplever smerter.

Hansen har et spørreskjema som

den ansatte kan fylle ut hvis vedkommende

er usikker på om han eller hun

bør kontakte lege, eller bare fortsette

i jobben som vanlig.

– Da vurderer vi også tilrettelegging

på arbeidsplassen eller aktiv

egenmelding, hvor man får mindre

belastende arbeidsoppgaver. Hvis

de svarer at de er redd for helsen sin,

så kan jeg anbefale dem å kontakte

legen som deretter kan henvise dem

til Satelitt for rask avklaring.

Tekst og foto Frank Lande

– Man blir mindre

engstelig for å

jobbe med vond

rygg når man vet

at å bevege seg

gjør ryggen godt.

12 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 13


Vi utfører tjenester innen:

• Sikkerhetsbefaring

• Låssystemer

• Innbruddssikring

• Lås- og nøkkelservice

• Dør- og portautomatikk

• Elektroniske avlåsningssystemer

• Installasjon og service

• Postkasser, porttelefon og adgangskontroll

Vi er ISO sertifiserte innen 9001 og 14001

Medlem i foreningen Norske Låsesmeder

Avdelinger:

Fredrikstad

Moss

Halden

Oslo

Drammen

Sandefjord

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Tlf.: +47 09145

www.lasgruppen.no

Alle ansatte ønskes

God Jul

og

Godt nyttår

Ny rammeavtale på kjøp

av alt idrettsutstyr!

Klubben AS har inngått en avtale med Tromsø kommune

på kjøp av alt idrettsutstyr.

Logg deg inn på www.klubben.no med brukernavn og

passord for å se spesialprisene til Tromsø kommune.

Har du ikke mottatt brukernavn og passord?

Vennligst ta kontakt med Klubben AS på 62 95 06 10

eller e-post: klubben@klubben.no.

www.klubben.no

Avdelinger:

Fredrikstad

Moss

Halden

Oslo

Drammen

Sandefjord

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Tlf.: +47 09145

www.lasgruppen.noKjære

Innblikkleser

Når du leser dette er Byrådets første,

og med det historiske, budsjett presentert.

Som mange av dere sikkert

har notert er budsjettet stramt. Svært

stramt.Det er mange årsaker til dette.

Den første årsaken jeg vil fremheve

er misforholdet mellom de

oppgavene kommunene pålegges

og den finansieringen som følger

med. Det har over tid utviklet seg en

praksis der Stortinget lager lover og

regelfester plikter uten at alle kostnader

dekkes over de overførslene

som gis.

For å bøte på dette problemet er

det foreslått en ny domstol i Norge

som har som sitt formål å dømme

i saker mellom forvaltningsnivåene.

Dette mener jeg er en svært god ide.

Etableringen av en slik domstol vil

etter mitt syn være ett av de sterkeste

tiltakene for å sikre lokal handlefrihet

i årene som kommer. Den vil

gjøre slutt på at staten sender over

til kommunene merkostnader med

dyre reformer.

Årets budsjett har flere utfordringer.

Vi fant raskt ut at det var et overforbruk

innenfor flere sektorer. Dette

er forhold kommunestyret har vært

informert om siden august i år, men

de innsparingstiltak som ble iverksatt

som følge av dette har ikke hjulpet

godt nok. Byrådet fikk flere indikasjoner

i begynnelsen av november

på at merforbruket ennå ikke var

under kontroll. Som et resultat av

dette innførte byrådet innkjøpsstopp

med virkning fra 17.11.2011. Vi håper

dette kontrollerte tiltaket vil bidra til at

merforbruket i 2011 blir så lite som

mulig. Og kanskje enda viktigere er

det at kommunen får en «rolig» start

på 2012.

Når vi tiltrådte 20. oktober

hadde budsjettarbeidet startet i

organisasjonen for lenge siden.

Byrådet setter stor pris på at den

enkelte ansatte, som kjenner hvor

foten trykker, kommer med innspill

til hvordan vi kan drive denne kommunen

mer i tråd med de bevilgninger

vi rår over.

Kommunens budsjett for 2012

er stramt. Så stramt at byrådet

foreslår å ta 22 millioner fra fond

for å få det i balanse. Dette er et

engangsgrep som, i realiteten, kjøper

oss tid.

Når byrådet overtok styringen av

kommunen hadde økonomiplanen

for 2012-2015 rundt 400 millioner i

underdekning. Det betyr i praksis at

det var ikke-innarbeidede kostnader

på rundt 100 millioner per år. For

hele organisasjonen og samfunnet

rundt representerer dette en stor

utfordring. Vi kommer derfor til å

starte flere prosesser for å se hvordan

vi kan drive kommunen smartere.

Når vi gjør dette er det ikke for

å underkjenne den jobben som er

gjort av ansatte og tillitsvalgte tidligere,

men vi mener dette bør gjøres

på nytt og med nye øyne.

Personlig ville jeg mye heller

fulgt opp den hyggelige mottakelsen

vi har fått av kommunens

ansatte med en mindre alvorlig

byrådsleders hjørne enn denne,

men vi får alle søke trøst i at vi er i

samme båt.

Ha en gledelig førjulstid,

Øyvind Hilmarsen

Byrådsleder

Takk for en flott

innsats i 2011

Øyvind Hilmarsen

(Byrådsleder)

Jens Johan Hjort

(Ordfører)

www.tromso.kommune.no

frantz.no

14 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 15


Tromsø kommunestyre 2011 – 2015

Foto: Mark Ledinghami

Foran fra venstre: Rolleiv Lind (H), Isabell Pettersen Vikan (H), varaordfører Anni Skogman (FrP), ordfører Jens Johan Hjort (H), Alvhild Yttergård (H), Bodil Ridderseth-Larsen (H), Elin Sandvik (V), Jorunn Bangsund (H, vara), Victoria Braathen (H).

Andre rekke fra venstre: Magnar Nilssen (A), Kristian Støback Wilhelmsen (H), Marta Hofsøy (H), Kristin Røymo (A), Ann-Sissel Enoksen (Sp), Elisabeth Steen (A), Frid Fossbakk (H), Marie Fangel (V), Helga Marie Bjerke (KrF), Ingrid Marie Kielland (SV), Gunhild Johansen (SV).

Tredje rekke fra venstre:Hanne Beate Stenvaag (Rødt), Martin L. Ellingsen (A), Brage Larsen Sollund (A), Jan Blomseth (FrP), Ragni L. Ramberg (A, vara), Jens Ingvald Olsen (Rødt), Tor Egil Sandnes (FrP), Bjørn-Gunnar Jørgensen (FrP), Charlotte Larsen (FrP), Tone Marie Myklevoll (A, vara), Gunn Sissel Jaklin (A), May-Tordis Simonsen (H).

Bakerst fra venstre: Eduardo daSilva, Gunnar Pedersen (H), Bjørn Egil Johansen (Rødt, vara), Stein-Gunnar Bondevik (A), Ole M. Johansen (FrP), Erlend Rian (H), Kent Gudmundsen (H), Knut Barman-Jenssen (H), Lars Echroll (H), Magnus Mæland (H), Brynmor Evans (MDG).


aktuelt

Gjennom vår avtale med Tromsø kommune leverer vi

multifunksjonsmaskiner til alle etater.

multifunksjonsmaskiner til alle etater.

Vi er totalleverandør av elektro, rør

og ventilasjon til Tromsø kommune.

Enhetsleder Annalena Pedersen har sammen med sin HMS-gruppe blitt enig om at alle barnehagene i enheten skal være røyk og parfymefrie. Bak henne står Elisabeth

Arnesen (tillitsvalgt i Fagforbundet), Line Hoaas (verneombud) og Camilla Liang Johansen (tillitsvalgt i Utdanningsforbundet).

Røyk og parfymefri

Bygg

YIT er Norges ledende leverandør av tekniske bygginstallasjoner.

Vi tilbyr totalløsninger, enkeltleveranser og service

innenfor alle de tekniske installasjonsfagene.

Service

YIT har markedets mest omfattende tilbud for service av

tekniske bygginstallasjoner. Våre servicetjenester dekker

alle aktuelle fagområder. Vi har også omfattende ekspertise

på forvalting, drift og vedlikehold av næringseiendommer.

Industri & Infrastruktur

YIT er en av Norges ledende leverandører av tekniske

installasjoner til industrianlegg.

Together we can doit.

YIT konsernet har mer enn 25 500 ansatte og en samlet

omsetning på over 30 milliarder kroner.

YIT i Norge har en årlig omsetning på ca. 4 milliarder

kroner og ca. 3500 ansatte fordelt på mer enn 60 steder.

Tlf. 77 64 76 00

Stadionveien 3, 9007 Tromsø

www.yit.no

Fra nyttår er alle

barnehagene i

Tromsøysundet

barnehager røyk-,

snus- og parfymefrie.

Dermed blir de

Tromsø kommunes

første tobakks og

parfymefrie enhet!

Vedtaket som er gjort i samarbeid

med de ansatte innebærer i praksis at

det ikke lenger er tillatt å røyke, snuse

eller bruke parfyme i arbeidstiden.

Gode grunner

Enhetsleder Annalena Pedersen ramser

flere forutsetninger for tiltaket.

Helsemessige: – Vi jobber tett og

nært små barn.

De skal slippe å

utsettes for lukt

av røyk, snus og

parfyme den tiden

de er i barnehagen.

For de som

røyker på fritiden

blir det jo også

en helsemessig

gevinst at jobben

blir en «frisone».

Forebyggende:

– Parfymeallergi

er en økende

allergiform, og

gjennom dette

tiltaket unngår vi

at små barn (og voksne) eksponeres

for parfyme gjennom en stor del av

dagen.

Gode rollemodeller: – For barna,

foreldre, unge ansatte, studenter og

– For barna,

foreldre,

unge ansatte,

studenter og

andre blir vi gode

rollemodeller.

andre blir vi gode

rollemodeller.

Være i forkant:

– En ny lov er

foreslått/står på

trappene som kan

innebære at alle

offentlige etater

må bli røykfrie. Vi

ønsker å være i

forkant!

Gode erfaringer:

– Tromstun

barnehage har

vært røykfri i flere

år. Det fungerer

fint, og oppfattes

kun positivt.

Oppfordrer de foresatte

Vedtaket gjelder alle ansatte i Tromsøysundet

barnehager, men som

Pedersen sier:

– Vi kan selvfølgelig ikke pålegge

de foresatte noe som helst, men

ønsker sterkt å oppfordre de ansatte

til ikke røyke rett før eller etter de har

vært i barnehagen. De skal heller ikke

snuse i barnehagen og begrense eller

unngå parfyme i forbindelse med opphold

i barnehagen. Dessuten skal vi

tenke over bruk av parfymeholdige

produkter som for eksempel skyllemiddel

som inneholder meget sterk

parfyme.

Det er også tilbudt røykeavvenningskurs

eller lignende til ansatte

som ønsker å bli helt røyk- og snusfri.

Tromsøysundet barnehager består

av barnehagene Fjellvegen, Reinen,

Tromsdalen, Tromstun og Elverhøy

midlertidige barnehage.

Tekst: Informasjonstjenesten

Foto: Mark Ledingham

18 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 19


PortrettET

Helt om dagen,

helt om natten

Kjetil Holmstad-Solberg er undervisnings inspektør på dagtid,

og frontfigur i Violet Road på nattestid.

– At jeg har en hva-for-noe?

Kjetil Holmstad-Solberg er inspektør

på Langnes skole og ganske bestemt

på å fremstå som en seriøs mann. Men,

som han selv formulerer det, «alle har

flere sider ved seg.» Spørsmålet han

nettopp har fått, og som han ikke helt

forsto, er om det stemmer at selv om

han gjerne er en seriøs mann når han

er på jobb så viser Holmstad-Solberg

en annen side når han er på veien med

Violet Road.

– En såkalt «Wild Side».

– Selvfølgelig er jeg litt strammere i

stilen på jobb, for her representerer jeg

ikke bare meg selv, men også Tromsø

kommune og Langnes skole. Det er

noe ganske annet enn å surre langs E6

i en Ford Transit sammen med gutta,

som gjerne har åpnet en cider før vi har

kommet oss over Tromsøbrua!

I dag er en hverdag og Holmstad-

Solberg har vasket ned et kontor som

nylig er blitt pusset opp.

– Å være undervisningsinspektør vil

i praksis si å være en potet. Dukker

det opp problemer, så må man bare

løse dem. Kabalen skal gå opp i

forhold til bruk av rom, elevene skal få

de språkfagene de har søkt på og så

videre.

Langnes ungdomsskole er en

baseskole, en struktur som har

vært gjenstand for debatt i Norge.

Tilhengerne sier at den virker

utviklende på både elever og lærere,

mens kritikerne sier at den hindrer

konsentrasjon og at særlig de svakere

elevene får ekstra problemer.

– Vi er veldig fornøyde med

den skolen vi har. Selvsagt er det

utfordringer hos oss også, men dét

er det jaggu meg over alt. Debatten

FAKTA

rundt baseskole og tradisjonell skole

bærer ofte preg av at man diskuterer

ut fra at klasserom er en optimal

organiseringsform uten utfordringer, og

dette kan vel sies å være en sannhet

med sterke modifikasjoner.

Ansvaret for oppfølging av elever

og lærere i de sju basene er fordelt på

rektor, Holmstad-Solberg og skolens

andre inspektør, Marte Loftås. De to

inspektørene deler kontor.

– Jeg kunne aldri tenke meg å sitte

alene på et kontor.

Det må være helt

forferdelige. Jeg

er avhengig av litt

skitprat i blant for

å fungere.

– Loftås sier at

du er ommøblerer

på kontoret hele

tiden?

– Gjør jeg?

– Hun sier så.

– Ja, jeg gjør

vel kanskje det.

Jeg tror trangen

til å ommøblere

henger igjen fra

hybeltiden, da jeg

bodde på 10-12 kvadratmeter. Da fant

jeg ut at den eneste måten å få vasket

et så lite rom på, var å ommøblere.

Holmstad-Solberg jobber 80 prosent,

og har fri hver fredag. Eller, ikke

fri, da.

– Fredag er en jobbedag. Da møter

jeg opp på det andre kontoret mitt

sammen med resten av bandet klokka

08.30.

De møtes rundt kjøkkenbordet til

Håkon Rundberg, først og fremst fordi

bordet er så stort, men også fordi han

Navn: Kjetil Holmstad-Solberg

Alder: 35 år

Stilling: Inspektør på Langnes skole og vokalist i Violet Road

Sivil status: Gift og to barn

Interesser: Slå igjennom med Violet Road og inspirere elever til

å bli mer motivert for matematikk

Jeg tror det

finnes like

forskjellige

typer musikere

som det finnes

forskjellige typer

lærere.

er «litt over gjennomsnittet interessert

i mat», noe som gir bandmedlemmene

veldig god lunsj hver fredag.

– Kjøkkenet er vel ikke så stort at det

er plass til alle instrumentene der?

– Neida, men det er også veldig

sjelden at vi bruker fredagene til kreativt

arbeid. Det er mye administrativt arbeid

som må gjøres, og alle må bidra. Men

Halvard Rundberg er hovedkontoret

vårt. Han får betalt deltid, men jobber

fulltid, som vi pleier å si!

– Halvard om -

talte deg som

«utålmodig med

positivt fortegn».

Hva mener han

med dét?

– Altså, jeg spiller

i band med

en helt fantastisk

gjeng, men de

har alle et litt

annet perspektiv

på tid enn det jeg

har. De kommer

gjerne litt etter det

tidspunktet vi har

avtalt, og det der

er noe jeg aldri har

skjønt. Avtaler man 08:30 så skjønner

jeg ikke hvorfor man ikke da har fått av

seg skoene og fått traktet kaffen og er

klar. Det første året satt jeg gjerne alene

en times tid og klimpret på gitaren før

de andre kom, men så kommer jeg da

også ofte en halvtime for tidlig.

– Å komme for seint høres mer ut

som musikere enn å møte opp for

tidlig?

– Jeg tror det finnes like forskjellige

typer musikere som det finnes

forskjellige typer lærere. Men det

finnes en del forestillinger ute blant

folk om hva en rockemusiker skal være,

sier han og skifter gir.

– Men det handler jo om hva man vil

med bandet. Vi har bestemt oss for at

«dette skal vi få til», og så har vi satt

oss ned og lagt en plan for hvordan vi

skal få det til. Det innebærer knallhardt

arbeid og ikke å surre rundt på byen

med en øl i hånda og snakke om den

nye låten vi har laget.

I februar neste år går Holmstad-Solberg

ut i full permisjon fra stillingen sin.

– Men jeg skal fortsatt jobbe her som

lærervikar omtrent halvparten av tiden.

Det er litt for tidlig å ha meg i fulltid i

bandet, men jeg vil nå være mye mer

fleksibel med tanke på for eksempel en

tur til Oslo på kort varsel, hvis det skulle

være gunstig for bandet.

Holmstad-Solberg har kone og to

barn hjemme, en gutt på sju år og ei

jente på ti. Så hvordan går den berømte

kabalen egentlig opp når pappa skal

være helt om dagen og helt om natten?

– Det er ingen enkel situasjon å være

i når hun må være hjemme alene med

to barn hver helg, slik det har vært

flere av i høst. Men det aller viktigste

markedsføringstiltaket man har som

band, er å spille konserter. I tillegg er jo

målet å gjøre dette på fulltid, og da vil

man jo være enda mer hjertelig tilstede

når man ikke er på veien.

Om det er en «nå eller aldri»-situasjon

vet ikke Holmstad-Solberg, men

bandet befinner seg i det minste i en

veldig sjelden situasjon.

– Får vi dette til, så er det et bevis

på at man ikke må være 22 år for å slå

igjennom som musiker. Noen av oss

sitter på hus, unger og gjeld og alt, så

vi trenger mye mer penger i det før vi

kan ta risikoen.

– Merkes det at du ikke er 22 år

lenger?

– Det er noen søndagsmorgninger

hvor det har slått meg, ja!

– Har du måttet spørre om lov til å

satse på bandet?

– Vi prater selvfølgelig om det, men

jeg kjenner jo også på at dette er noe

jeg har hatt lyst til å gjøre siden jeg gikk

i første klasse. Og nå, som 35-åring,

øyner jeg muligheten! Da er det viktig

for meg å tørre å ta den sjansen. Jeg

kan fint leve med at vi kanskje ikke

kommer oss helt fram dit hvor vi kan

leve av det, men å sitte der om noen

år og se tilbake på at sjansen var der,

men at jeg ikke tok den… den følelsen

tror jeg vil være mye verre.

Tekst Frank Lande

Foto Marius Fiskum

20 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 21


God Jul

og

Godt Nyttår

GOD JUL og GODT NYTTÅR

Ønsker alle

våre kunder ei riktig

GOD JUL OG

ET GODT NYTTÅR

Velkommen som kunde hos oss. Vi takker for tilliten!

Marion Rochmann

Forretnings-/feriereiser

Wenche Sørlie Hind

Forretnings-/feriereiser

Trude Klausen

Forretnings-/feriereiser

Gulla Johnsen

Administrasjon /

Forretningsreiser

Vi ønsker alle våre kunder

og forbindelser ei riktig

GOD JUL

og

GODT NYTTÅR


Vi ønsker alle våre kunder

✮ ✮

God Jul

og

Godt Nyttår
Vi ønsker alle

våre kunder og forbindelser

GOD JUL

OG

GODT NYTTÅR

Du kan også bestille din feriereise hos oss gjennom vårt merkenavn Bennett Ferie.

Følg Bennett Ferie Tromsø på Facebook: facebook.com/bennettferietromso

HRG Nordic

Bennett Nord-Norge, avd. Tromsø

Tel 77 62 15 00

e-post: tromso@hrgworldwide.com

www.hrgworldwide.com

Nordnorske

julestjerner

fra Kvaløya

Ei riktig God Jul og et Godt Nyttår

Vi har julestjerner

fra Kvaløya

God Jul og Godt Nyttår

Vi ønsker alle kunder

God Jul

og

Godt Nyttår

ServiceNord Engros as

Stangnesterminalen 2F,

9409 Harstad

Tlf. 77 00 22 40

Telefax: 77 00 22 50

www.servicenord.no

Elektriker til bolig

eller næringsbygg?

Vi ønsker alle våre

kunder og forbindelser

GOD JUL

og

GODT NYTTÅR

Vi ønsker alle en riktig

God Jul

og

Godt Nyttår

Vi ønsker alle en God Jul

og et Godt Nytt År!

Våre åpningstider i jula er:

Tirsdag – fredag 10:00 – 14:00

Jul- og Nyttårsaften stengt.

Tromsø – 77 62 15 00

Roald Amundsens pl. 1, Tromsø

Bennett Nord-Norge

Vi utfører alle typer elektriske

installasjons- og serviceoppdrag

Ring din lokale samarbeidspartner

i Tromsø, telefon 77 60 89 00!

www.bravida.no

Hos oss får du alltid hjelp.

Hele døgnet - Alle dager i uken

Hele året!

Ring oss på telefon:

776 90 200

22 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 23


KOMMUNEN RUNDT

Kjøkkensjef Tommy Olsen på Scandic Hotell overtok kjøkkenet på Kafé 103 den 25. oktober, og disket opp med treretters

middag.

Skogrydding i august

Fem ungdommer

tynnet skogen

på nedsida av

Brinkveien. Det

var populært blant

beboere og turgåere i

området.

Elias Førde Waage (14 år), Hjalmar

Skulbru (15 år), Ine Sagerup (16 år),

Sigrun Berg (14 år) og Yngvar Østring

(18 år) bidro med manuelle redskaper

som øks, bogsag og greinsaks i skogryddinga

som foregikk i august. De

største trærne ble hogd av autoriserte

fagfolk med motorsag og verneutstyr.

Skogen eies av Troms fylkeskommune

og Tromsø kommune bidro med

skogfaglig veiledning.

Utsikt

For flere av ungdommene var dette

deres første sommerjobb.

– Arbeidet besto i å tynne lauvskogen

til tre til fire meter mellom hvert

tre, dette er en god mal siden trærne

er nokså høye. Det er skogfaglig riktig

å slippe nok lys inn for at trærne skal

utvikle sterk krone mot vær og vind,

samtidig gir det beboerne en bedre

utsikt og man slipper å ha følelsen

av å «møte veggen», sier skogfaglig

rådgiver Lars Petter Granmo i Tromsø

kommune.

24 Innblikk Desember 2011

Dugnad

Det er mye jobb å rydde skog og uten

at beboerne hadde stilt opp på dugnad

hadde ikke dette blitt gjennomført.

Ellen Ingulfsvann representerte styret

i borettslaget og hun fikk mange kommenterer

om hvor fint det var blitt etter

tynninga. Merking av trærne ble utført

av borettslaget under skogfaglig veiledning

av Lars Petter Granmo.

Gourmetmiddag


Kafé 103

En helt vanlig tirsdag i oktober ble

gjestene på Kafé 103 varta opp med

gourmetmiddag. På menyen stod det

skogsoppsuppe til forrett, ovnsbakt

laks til hovedrett og sjokoladekake til

dessert. Treretteren var en gave fra

Scandic Hotell i Tromsø.

– Scandic Hotell Tromsø er 25 år i

år og vi ønsker å markere det ved å gi

litt ekstra oppmerksomhet til gjestene

på Kafé 103. Det er veldig hyggelig

å være her, sa kjøkkensjef Tommy

Olsen.

Kafé 103 i Grønnegata er et kommunalt

tilbud til rusavhengige, og hver

dag fra 12-14 serverer de middag til

sine gjester.

Arbeidskarer fra venstre: Elias Førde Waage, Terje, Hjalmar, tilfeldig forbipasserende turgåer og Yngvar Østring.

Tekst: Eva Meyer Hanssen

Foto: Ellen Marie Ingulfsvann

Reisebrev fra Kraków

Astrid Holm, rektor

på Grønnåsen skole,

rapporterer hjem fra

studietur i Polen.

Vi hadde gledet oss lenge, og grytidlig

29. september, møttes 30 trøtte, men

oppspilte lærere og to inspektører fra

Grønnåsen skole på Langnes flyplass.

Ut på formiddagen landet vi i Kraków

i nydelig vær.

Vi spiste lunsj i gamlebyen, og etterpå

ble vi vist rundt av en lokal guide.

Vi endte opp på Wavelhøyden med

Wavel slott og Wavels vakre katedral

fra 1300-tallet.

Fredag morgen ankom vi «IIIX

lyceum» i Kraków, en videregående

skole med 800 elever.

Vi ble varmt mottatt av skolens

ledelse, men mottakelsen var mye

mer formell og høytidelig enn det som

er vanlig i Norge. Elevene var godt

forberedt på vårt besøk og hadde

kledd seg pent. Det slo oss at de var

utrolig stolte av skolen sin og av landets

kultur.

Deretter startet konferansen: «How

to make school more attractive?». De

polske lærerne presenterte tiltak skolen

mente virket motiverende på elevers

læring, blant annet å ta i bruk nærområder

i historieundervisning.

Fra Grønnåsen presenterte vi vår

pedagogiske plattform. Det var viktig

for oss å få fram det som preger

vår virksomhet: kunnskap, engasjement

og trivsel. En av lærerne viste

praktiske eksempler på hvordan vi

Sang Nordlandsnetter på

30-årsjubileum

Tromsøjente og vokalist Kirsti Sparboe

var invitert til Kvaløysletta

sykehjem i forbindelse med enhetens

30-årsjubileum 5. oktober i år.

Sammen med pianist Per Husby, kjent

fra tv-programmet Da Capo som gikk

på TV for noen år siden, underholdt

de en full sal med gamle slagere som

En sommer er over og Kirstis store hit

Nordlandsnetter. Mange av de eldre

beboerne og daghjemspasientene var

møtt fram for å få en glimt av artisten

og for å delta i jubileumsfeiringen.

Tekst og foto: Mark Ledingham

i engelsktimer trekker elever med i

vurderingsarbeidet og stimulerer til

egeninnsats. En annen presentasjon

ga et bilde av det nye faget «arbeidslivsfag»,

som vår skole har vært med

å utvikle nasjonal læreplan for.

Lørdagen disponerte vi selv og mens

de fleste holdt seg i sentrum, dro én

av lærerne med tog til konsentrasjonsleirene

i Auschwitz og Birkenau. Om

kvelden var det bestilt plass til oss på

en helt spesiell restaurant, hvor vi ble

servert tradisjonell polsk mat: Kokte

byggryn, stekte poteter og et variert

utvalg av kjøtt. Alt servert i et stort trau

på hvert bord. Søndag var avreisedag.

Det var en trøtt gjeng som satte seg på

flyet; vi var slitne, men fulle av inntrykk

og inspirasjon.

Målrettet

planlegging

Spesialpedagogisk

team ved PPT

inviterte ansatte fra

alle barnehagene

i Tromsø til kurs i

september.

Når barnehager tildeles ekstra personalressurser

fordi de har barn

med spesielle behov, skal det utarbeides

Individuell utviklingsplan

(IUP). I denne planen skal det skisseres

hvilke mål barnehagene skal

jobbe etter for å gi det enkelte barn

et spesielt tilrettelagt tilbud.

– Det er en krevende jobb å skrive

IUP. Vår erfaring er at jo mer konkrete

målene er, desto bedre er det

å utføre og evaluere målene, sier

Anne Caspersen fra spesialpedagogisk

team ved PPT.

Interessen var stor og det ble avviklet

sju kurs med til sammen 150

deltakere.

– Kurset ga en teoretisk innføring

i lovverket og i hvordan en IUP kan

utarbeides. I tillegg fikk deltakerne

jobbe i grupper for å lage en egen

IUP til en case som de hadde fått

presentert, sier Caspersen.

Tekst: Eva Meyer Hanssen

Foto: PPT

Papp og planlegging

I høst hadde Varden barnehage kunst,

kultur og kreativitet som tema på planleggingsdagen.

Å male på pappesker

var utgangspunktet.

– De ansatte fikk bruke både

servietter, gafler, frø, bobleplast

og blonder. Artige og enkle

KOMMUNEN RUNDT

malingsmetoder ble introdusert, noe

som barna også etter hvert skal få

prøve seg på, sier fagleder Karita

Jørgensen.

Tekst: Eva Meyer Hanssen

Foto: Varden barnehage

Desember 2011 Innblikk 25


KOMMUNEN RUNDT

KOMMUNEN RUNDT

Små

lesehester

Barna i Tromsdalen

barnehage trives på

bibliotekbesøk.


Takk Bydrift!

Tromsdalen barnehage har i høst fått nytt gjerde og nye

sandkasser. I den forbindelse får gutta i Bydrift en stor

førjulshilsen fra de ansatte i barnehagen.

– Vi takker for godt og smidig samarbeid. Bydrift var

utrolig fleksible og jobbet effektivt når vi hadde innetid, og

kjørte maskinene utenfor barnehagens område i utetida.

– Flere ganger i uka tar vi den

korte turen opp bakken og noen

ganger har vi matpakken med oss.

Bibliotek filialen i Tromsdalen har et

utvalg av spill, puslespill, tegnesaker

og kosedyr lett tilgjengelig for

barna, i tillegg til mange spennende

bøker. Bibliotekarene er alltid svært

imøtekommende og tålmodige.

Bibliotekbesøket er veldig populært

og høydepunktet er Ragnhild Bekkelunds

eventyrstunder. Vi håper

filialen består i mange år, sier Birgitte

Norberg, spesialpedagog i Tromsdalen

barnehage.

Bibliotekbesøk

Foto: Tromsdalen barnehage

Formidlet

leseglede

Våt og

lærerik

treningsøkt

Straumsbukta skole hadde et hyggelig

besøk av Stina Fagertun den

9. november. Temaet var leseglede,

og hun fortalte flotte historier til alle

elevene. Ungdomstrinnet fikk også

samtale med henne etter selve

forestillingen. Etter jul skal hele

skolen ha et eget leseprosjekt,

som er et ledd i skolens arbeid

med lesing som grunnleggende

ferdighet.

Brage, Emil, Anna, Kristoffer og Vegar

Feira nye

lekeapparater

Splitter ny spesialbrannbil

– De siste dager med oversvømmelser

har aktualisert behovet

Brann og redning har

fått en meget praktisk for brannvesenets bistand for å pumpe restverdiredning.

kjellere tom for flomvann. Timingen er Forsikringsbransjen

og nyttig gave fra

derfor god når brannvesenet har fått

forsikringsbransjen. en ny bil som skal styrke tjenesten, sier

brannsjef Nils Ove Sollid og tilføyer:

Den nye spesialbrannbilen er en

RVR-bil (restverdiredningsbil). Representanter

– Brann og redning tilbyr mye mer

enn brannslokking. Vi tilbyr blant annet

fra forsikringsbransjen, hjelp til alle når det gjelder vannskader.

brannbilleverandør og brannvesenet

var til stede på brannstasjonen under

overleveringa i midten av november.

Vi har lensepumper, vannsugere

og avfuktere som kan benyttes når

kjellere fylles med vann. Vi har også

Tekst: Eva Meyer Hanssen

Foto: Mark Ledingham

vifter som fjerner røyk etter branner.

Når vi utfører slikt arbeid kalles det for

betaler

brannvesenet for å utføre denne

tjenesten. Totalt sett lønner det seg

for alle parter og den enkelte vil merke

det på sin årlige forsikringspremie.

Tilbudet er gratis for huseierne.

Ungdommene som trosset regnet

og stilte opp som figuranter under

ei treningsøkt på Breivikeidet, får en

stor takk fra organisasjonen Norske

Redningshunder. Etter treningen ble

det informert mer om redningshunder

generelt, og hvordan de jobber

under søk.

– Etter at vi hadde løpt rundt i skogen

var vi klar for å grille pølser og

kose oss rundt bålet. Det var en flott

ettermiddag med mange flotte og

interesserte ungdommer som hadde

mange spørsmål om hundene, trening

og hundehold. Ungdommene

fikk også hilse på og leke med hundene,

sier Hilde Hanssen på PPT,

og ønsker å takke deltakerne Line,

Stine, Mari-Therese, Sussan, Odd-

Arne, Tom Roald og Hilde fra Dio 13

for innsatsen.

Tekst: Eva Meyer Hanssen

Foto: Hilde Hanssen, PPT

Månedens film

Arme riddere

Arme riddere er en

spennende, leken og

blodig komedie fra

produsenten av Fritt

vilt.

Vettskremt og blodig våkner Oscar

Svendsen med en hagle i hendene

i det som en gang var en anstendig

strippebule ved Svinesund. Rundt ham

ligger åtte lik, og foran ham står kriposetterforsker

Solør og peker på ham

med en pistol. For Solør fremstår det

klart at han er den skyldige selv om

Oscar hardnakket bedyrer sin uskyld.

Nølende begynner Oscar å fortelle

den utrolige historien om fire karer

som sammen fikk tolv rette i tipping

og 1 739 361 kroner i fanget. Pengene

skulle vise seg å være vanskelig

å dele på fire.

Arme riddere er en spennende,

leken og blodig komedie fra produsenten

av Fritt vilt. Filmen er basert

på en historie av Norges krimforfatter

nummer én; Jo Nesbø. Vi møter en

gjeng rufsete karer med felles kriminell

bakgrunn. Det er Oscar (Kyrre Hellum),

Thor (Mads Ousdal), Billy (Arthur

Berning) og Tresko (Andreas Cappelen).

De jobber sammen på en snodig

fabrikk som lager plastikkjuletrær, midt

i ingenmannsland. Også tipper de.

I øvrige roller medvirker blant andre

Henrik Mestad, Lena Kristin Ellingsen,

Fridtjov Såheim, Anne Marie Ottersen,

Jan Grønli og Peter Andersson.

Fredag 14. oktober var det festdag i Strimmelen barnehage.

Da feira barna og de ansatte i Strimmelen barnehage

det nye utelekeområdet sitt med ballonger, flagg og

snorklipping.

Arme Riddere produseres av Fantefilm

og distribueres av Nordisk Film

Distribusjon. Regien er ved Magnus

Martens.

Filmfakta

Kinopremiere: 02.12.2011

Regi og manus: Magnus

Martens

Genre: Action /

Komedie

Nasjonalitet: Norge

26 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 27


KOMMUNEN RUNDT

Helsesøstre i

100 år

Helsestasjonen i Norge fyller 100 år,

og helsesøstrene i Tromsø markerte

jubileet i forbindelse med fagdagen

sin 28. oktober. De hadde satt opp en

stand med gamle helsestasjonsremedier

i bytoget på rådhuset, og enhetsleder

for Forebyggende helsetjenester,

Greta Jentoft og helsesøster Siv Kristin

N. Gundersen hadde kledd seg i gamle

arbeidsklær for helsesøstre.

Den første helsestasjonen for mor og

barn i Norge åpnet i 1911.

Helsestasjonene og helsesøstre

har vært sentrale bidragsytere for

at norske barn i dag er blant de

friskeste i verden gjennom tilnærmet

100 prosent brukeroppslutning, høy

vaksinasjonsdekning og ammefrekvens,

kunnskapsformidling om barns behov,

helse og utvikling, og sunt kosthold.

KOMMUNEN RUNDT

Byutstilling ut året

«Hvor går Tromsø?» er

navnet på utstillingen

som står i rådhuset ut

året. Den forteller om

byens historie fra 1794.

Hvorfor ble det i det hele tatt by og hvor

går byen? Spørsmål som dette stilles i

denne utstillingen. Målgruppen er alle

som har interesse av byens utvikling,

og er bygget opp på forskjellige nivåer.

De som bare har tid til en rask sveip

rundt utstillingen vil få med deg litt

lærdom, mens de som har bedre tid

kan hente ut mer dyptgående informasjon

med blant annet TV-intervju av folk

som kan mye om byen.

Prosjektet skal øke den kollektive

urbane hukommelsen og bevisstgjøre

de fremtidige utfordringene. Dette er

del én og tar for seg perioden fram til

nå mens neste utstilling tar for seg de

framtidige utfordringene.

Utstillingen er finansiert av Tromsø

kommune med midler fra Fremtidens

byer. Prosjektgruppen for utstillingen

har vært Anne-Cathrine Arnesen,

Anniken Romuld, Erling Steenstrup

og Amund Schweder.

Nytt løft for Tromsømarka

Camilla Reite fra Personal hadde ansvar for årets stand på arbeidslivsdagen, og

forteller at mange er interessert i å jobbe i Tromsø kommune.

Vellykka

arbeidslivsdag

I oktober deltok Tromsø kommune

på arbeidslivsdagen ved Universitetet

i Tromsø. Med en gjennomarbeida

stand, spørrekonkurranse med fine

premier og gode ambassadører for

Tromsø kommune, ble det en positiv

opplevelse. Denne gangen gikk kommunen

aktivt ut og søkte førskolelærere,

sykepleiere og ingeniører, og tre

gode representanter for de tre yrkene

reklamerte for Tromsø kommune som

arbeidsplass.

– Jeg har jobba i Tromsø kommune i fem år og jeg trives veldig godt med det.

Jeg er her for å rekruttere flere førskolelærere til kommunens barnehager,

og responsen har vært bra, sier Anders Nergaard, førskolelærer i Fjellvegen

barnehage.

Cato Zahl Pedersen

Mulighetens veiviser

Sett av 12. desember

til konferansen

Arbeidsglede ved

porten til ishavet.

Leder av Cato-senteret Cato Zahl

Pedersen og psykolog John Petter

Fagerhaug vil forelese om mestring,

det å utfordre egne grenser og hvordan

fremme et godt samarbeid på

arbeidsplassen.

Tromsø kommune har siden 2009

hatt sykefravær som ett av sine fokusområder.

I 2009 startet prosjektet

Helsefremmende arbeid - mestring og

arbeidsglede som et tiltak for å forebygge

sykefravær. Målet var å redusere

langtidssykefraværet. Dette for å

unngå tap av kunnskap, kompetanse

og arbeidskraft, samt forebygge at

ansatte faller ut av arbeidslivet.

Målgruppen for mandag 12.

desember er alle ansatte i kommunen.

Dette blir en dag med mye

humor og glede. Arrangementet er

gratis og det er plass til 400 personer

på Scandic Hotell. Påmeldingen

skjer via kursportalen.

Frist 5. desember.

Gjennom Tromsømarkaprosjektet

skal

folkehelsa i Tromsø

bedres. Derfor

tilrettelegges nå

Tromsømarka for at

flest mulig kan bruke

den til fysisk aktivitet,

friluftsliv og forflytning.

Tromsømarka er genial. Den skiller

seg fra alle andre bymarker ved at den

ligger midt i bebyggelsen og at man

beveger seg inn i og gjennom den. Det

byr på både muligheter og utfordringer,

sier Henrik Romsaas.

I august begynte han i stillinga som

prosjektleder for Tromsømarkaprosjektet.

I løpet av en fireårsperiode skal han

jobbe med å gjøre Tromsømarka mer

tilgjengelig, slik at flere kan bruke marka

til fysisk aktivitet, friluftsliv og forflytning.

En tursti rundt Sydspissen er under

etablering, lysløypa og turstiene skal

utbedres og det vil bli foretatt ei større

opprustning av Charlottenlund.

Bredere løyper

Allerede nå i vinter skal de første tiltakene

testes ut. I høst har Romsaas i

samarbeid med frivillige jobba med å

legge til rette for bredere løyper i lysløypa.

– Stakkevollan IF har fått midler fra

prosjektet for å hogge ut en bredere

trase fra Sørlia til Gimle. Når snøen

får lagt seg ordentlig blir det tråkket for

gående og syklende samt et enkelt skispor.

I selve lysløypa mellom skibrua og

Prestvannet er gress og busker kuttet

slik at det kan etableres en egen trase

parallelt med lysløypa for de som går og

sykler, forteller Romsaas.

Lavterskeltilbud

Tromsømarkaprosjektet ligger organisatorisk

under Eiendom og Byrådsavdeling

for finans. Men arbeidet som blir

Jeg møter så mye folk med engasjement for marka, ikke minst alle de som legger ned en stor frivillig innsats ulike steder i Tromsømarka,

sier Henrik Romsaas, leder for Tromsømarkaprosjektet.

lagt ned vil også komme andre deler av

kommunen til gode. Dersom tiltakene for

bedre framkommelighet i marka løser

samferdselsutfordringer for kommunen,

vil det være veldig viktig. Og ikke minst

ser Henrik Romsaas at helsegevinsten

av arbeidet kan bli stor.

– Når det gjelder fysisk aktivitet er det

lettere å få folk til å gjøre mer av det

de allerede gjør. Det er altså bedre å

legge til rette for at folk som liker å gå

tur, kan gjøre mer av det, enn å prøve å

få dem til å gå på treningsstudio. Marka

er et lavterskeltilbud, og vi skal få flere til

bruke den aktivt, sier Romsaas.

Og undersøkelser fra Danmark viser

at folk som bor 300 meter fra et grøntområde

og nærmere, har bedre helse

enn dem som bor lengre unna.

Tiltak

I Tromsø er mange heldige å bo relativt

nært marka. Men mange i Tromsø

er innflyttere og ikke så godt kjent i

nærmiljøet. Ett av de første tiltakene i

Tromsømarkaprosjektet er å skilte fra

alle bydelene mot marka og langs stiene

i marka. I løpet av desember blir også

de første nye skikartene satt opp langs

lysløypa.

På sikt drømmer Henrik Romsaas

også om å lage 50 på øya, etter inspirasjon

fra Ti på topp. Det skal også settes

ut bord og benker og legge bedre til

rette for at mennesker med ulike funksjonshemninger

skal kunne bevege seg

i større deler av marka.

– Jeg har mange tanker og ideer om

hva vi kan gjøre med Tromsømarka, og

den første tida i denne jobben har jeg

brukt til å snakke med de som bruker

marka. Det er viktig å høre med folk

både de som er aktive i velforeninger,

idrettslag og bydelsråd og alle de som

bruker eller kunne tenkt seg å bruke

marka, hva de ønsker, sier prosjektlederen

som ikke kan få rost engasjementet

nok.

Tekst: Inger Johanne Sæterbakk

Foto: Mark Ledingham

28 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 29


OPPSLAGSTAVLA

Litt av hvert

Byttet

adresse?

Lønns- og trekkoppgavene sendes

ut per post (blir ikke distribuert

elektronisk). Dersom du har byttet

adresse, er det viktig at du melder

fra til Personalenheten. Du kan også

endre dette selv i Ansattweb. Blant

annet sendes Innblikk til den adressen

som er oppgitt i lønnsregisteret.

Endringer i

ansattelista

Informasjonstjenesten oppfordrer

de ansatte til å kontrollere egne

opplysninger i ansattelista som ligger

på våre nettsider. Ansattelista

inneholder informasjon om navn,

telefonnummer, mobilnummer, stillingstittel,

arbeidssted og e-postadresse.

Ansattelista oppdateres

avhengig av tilbakemeldingene fra

dere som er brukere. Som et minimum

oppfordres alle til å kontrollere

at registrert informasjon om

dere selv er korrekt. Send melding

til adresselisten@tromso.kommune.

no når det gjelder endringer, tilføyelser

og nye oppføringer.

Husk å

levere

skattekortet

Personalenhetens lønnsteam minner

om at skattekort for 2012 må innleveres

på tjenestestedet eller på rådhuset

snarest mulig etter mottakelse. Dersom

du ønsker lønnsslippen din tilsendt på

e-post, kan du melde fra om dette til

Personalenheten på eget skjema som du

finner på intranett. Har du flyttet i løpet

av året og glemt å melde fra om adresseforandring,

må dette gjøres snarest

mulig ettersom lønns- og trekkoppgaven

blir sendt ut pr. post, og ikke på e-post.

Dette kan du gjøre selv i ansatt-web.

Personalenheten ønsker alle ei riktig

god jul, og et godt nytt år!

Opplysninger i

Outlook

Vet du om opplysninger som bør endres i

Outlook? Meld fra om dette til IT-senteret

på e-post til datahjelpa@tromso.kommune.not

Kjøp og salg på

intranett

På intranett kan du kjøpe eller selge privat

utstyr og lignende. Det samme kan

også gjøres med kommunalt utstyr.

Oversikt over

leverandører

i E-handel

LEVERANDØR

NorEngros

Markedshuset AS

Elkjøp Norge AS

Solar Norge AS

Neumann Bygg As

Kinnarps AS

Kjell Arnesen AS

Atea AS

Tine avd. Nord-Norge.

Bedriftssystemer AS

IT Partner Tromsø AS

UMOE iTet AS

Heidenreich AS

Mediq Norge AS

Bruk

Aktivitetskalenderen

Nå kan du som ansatt, som privatperson,

som organisasjonsmenneske

eller hvilken hatt du ønsker å ha på deg

– skrive inn de aktivitetene du ønsker

å offentliggjøre i Aktivitetskalenderen.

Denne finner du på kommunens førsteside.

Hver morgen går Informasjonstjenesten

gjennom alle de innsendte

aktivitetene og legger de ut på nettet.

Aktivitetskalenderen er ikke en

arena for helkommersiell virksomhet.

Forretninger eller firma som driver

salgsfremmende virksomhet vil ikke

få sine aktiviteter på trykk, men lag

og foreninger som har loppemarked,

vaffelsalg eller annet skal kunne få

slippe gjennom.

Først og fremst er dette en kalender

for aktiviteter som fremmer Tromsø

som en god kommune å leve og bo

i. Aktiviteter innenfor demokratiet,

kulturarbeid, idrettsarbeid eller annet

vil vi gjerne ha i kalenderen.

AVTALEOMRÅDE

Kontorrekvisita

Datarekvisita

Kopipapir

Konvolutter

Fritt skolemateriell

Hvite- og brunevarer

Elektrisk materiell

Trelast, maling m.m.

Skolemøbler og institusjonsmøbler

(elevmøbler, klasseromsmøbler, reoler, garderobeskap,

spesialmøbler m.v)

Kontormøbler, konferanse- og kantinemøbler,

arkivskap, garderobe/klesskap, skranker).

Mobiltelefoner og utstyr

Meieriprodukter og ost

Data- og AV utstyr

Datautstyr

Datautstyr

Rør og rørdeler

Medisinske forbruksvarer

For å vite om den leverandøren dere skal kjøpe hos er inne på E-handel,

er rutinen at en går via innkjøpsavtaler på intranett. Hvis leverandøren er

inne i E-handel så vil det ligge en lenke dit. En kan også gå inn i E-handel

løsningen og klikke på «Kataloger» for å finne de leverandører som er inne

på løsningen. Nye leverandører vil bli lagt til fortløpende.

Innsamling av

klær og sko

I samarbeid mellom UFF (U-landshjelp

fra folk til folk), Remiks og Tromsø

kommune er det nå satt ut 50 containere

for tekstiler rundt om i Tromsø

og Karlsøy. Remiks har gitt tillatelse

til utplassering av containere på sine

returpunkter. I disse kan man legge

brukte klær og sko. Målet har vært å

finne en miljømessig god måte å nyttiggjøre

seg brukte klær og sko på.

Klærne og skoene skal umiddelbart

kunne brukes av et annet menneske.

Det er derfor viktig at disse er rene,

hele og innpakket i tette poser. Mer

informasjon om ordningen finner du på

www.remiks.no

Seminar om

rusmisbruk på

arbeidsplassen

RusKompetanse arrangerer kurs i

Tromsø mandag 12. mars 2012 klokken

0900-1430 på Rica Grand Hotel.

Seminaret er fullstendig fritt for teoretiske,

lettvinte løsninger og er godt forankret

i virkeligheten. Seminaret vil ta

for seg ulike problemstillinger, vanlige

reaksjonsmønster, løfter, manipulasjoner,

spørsmål til en tørrlagt alkoholiker

med mer. Bente og Frode Hagen fra

RusKompentanse vil være forelsere.

Målgruppe:

Administrasjonen, verneombud, tillitsvalgte,

HMS, AKAN-kontakter,

bedriftshelsetjenester, NAV og andre

med interesse for rusarbeid

Bindende påmelding innen 27. februar

til RusKompetanse på e-post

kontakt@ruskompetanse.org eller på

telefon 920 94 580

Deltakeravgift:

1850,- inklusiv lunsj og kursmateriell.

Mere info på www.ruskompetanse.org

Tromsø kommune

på Facebook

Tromsø kommune har nå lansert sin

offisielle Facebook-side. Målet med

sida er å komme i dialog med innbyggerne

våre, og flere har allerede tatt

kontakt med oss gjennom Facebook

for å få svar på spørsmål. Sida vil

også bli brukt til krisehåndtering når

slike situasjoner oppstår, og Vann og

avløp har kobla seg på for å bruke

Facebook til oppdatering ved spesielle

hendelser, nå sist da det var springflo

i Tromsø.

Sida administreres av Inger Johanne

Sæterbakk på Informasjonstjenesten.

Følg oss på

www.facebook.com/tromsokommune

Ny saksbehandler

for

bevillinger

Sommeren 2010 startet Merethe Hennie

Karlsen opp som saksbehandler

for bevillinger på Servicetorget etter at

ansvarsområdet ble flyttet fra Fag- og

utviklingsenheten. Merethe jobber med

servering, - salgs, - og skjenkebevillinger,

noe som innebærer veiledning,

rådgivning og saksbehandling knyttet

til dette fagfeltet. I tillegg har Merethe

ansvar for oppfølging av salgs- og

skjenkekontroller. Merethe har jobbet

i Tromsø kommune siden 1996 og er

utdannet sykepleier med tilleggsutdanning.

Hun holder for tiden på med master

i administrasjon og ledelse.

Tekst og foto: Eva Meyer Hanssen

Bilde: Merethe Karlsen (4)

Ny på Eiendom

I august startet Bent A. Strand opp

som ny ansatt på Eiendom. Her skal

han jobbe med fremforhandlinger og

forvaltning av leieavtaler. Bent er 32 år,

har toårig etatsutdanning og har jobbet

i ti år i Forsvaret i både inn- og utland

som militærpolitioffiser og hundefører.

– Ved siden av Forsvaret tok jeg

grunnfag i kriminologi ved Universitetet

i Oslo. Etter Forsvaret tok jeg en master

i rettsvitenskap ved universitetet i

Tromsø, og var ferdig utdannet nå i

mai, sier Bent A. Strand.

Bilde: Bent. A. Strand

Foto: Eva Meyer Hanssen

Tente

juletreet i

rådhuset

Tradisjon tro ble juletreet pyntet og

lyssatt i rådhuset fredag

25. november.

Tekst og foto: Eva Meyer Hanssen

Feiret FNs

bursdag

Mandag 24. oktober feiret Tomasjordneset barnehage FN-dagen

med saft, boller, sang og musikk. De fikk også storfint besøk av

Jarle og Ronja fra FN-sambandet som hadde tatt med seg hvite

roser og flagg. Tidligere i uka var de eldste barna på besøk hos

FN-sambandet, hvor de fikk se film og høre om hva FN er og hva

de jobber med.

Hilsen store og små i

Tomas jordneset barnehage

Kemnerkontoret

Kemner

Fra 01.02.2012 har vi ledig stilling som

kemner. Nærmere informasjon:

Byråd for finans Line Fusdahl,

tlf. 77 79 19 33/ 916 87 556.

Søknadsfrist: 15. desember 2011

Læring gjennom arbeid

Rektor/

Enhetsleder

Vi ønsker en engasjert og tydelig leder med

gode lederegenskaper.

Nærmere informasjon: Kommunaldirektør

Kari Henriksen, tlf. 474 52 044,

Rektor Ellen Appelbom, tlf. 976 07 351.

Søknadsfrist: 10. desember 2011.

Nordøya hjemmetjeneste

Sykepleiere

100 % fast stilling som sykepleier og to

vikariater i 100 % stilling med varighet fra

snarest og til 30.08.12/31.12.12, ved sone

Stakkevollan.

Nærmere informasjon: avdelingsleder Kine

Nordmo-Stykket, tlf. 77 79 17 65/416 70 409.

Søknadsfrist: 9. desember 2011

ReHabiliteringstjenesten

Fysioterapeut

Ledig 100 % fast stilling som fysioterapeut

fra 01.02.2012.

Nærmere informasjon: avd.leder Tone

Isaksen, tlf. 77 75 79 16, eller konstituert

enhetsleder Inger Haugland,

tlf. 77 75 79 50.

Søknadsfrist: 9. desember 2011

Tromsø kommune

ønsker din kunnskap

FULLSTENDIG UTLYSNINGSTEKST

Kvaløya hjemmetjeneste

Vernepleier/

sykepleier

Ved avdeling Nisevegen har vi ledig 100%

sykevikariat som vernepleier/sykepleier for

snarlig tiltredelse.

Helsefagarbeidere

• 50% sykevikariat som helsefagarbeider for

snarlig tiltredelse med mulighet for fast

tilsetting

• 25,94% helsefagarbeiderstilling med

arbeid 2. hver helg for snarlig tiltredelse

Nærmere informasjon: avdelingsleder

Turid Jensen, tlf. 776 75 170.

Søknadsfrist: 10. desember 2011.

Solneset skole

Undervisningsstilling

Ledig lærerstilling 100% ved Solneset skole

16.01. - 31.07.12 Nærmere informasjon:

Rigmor Abrahamsen, tlf. 970 47 230.

Søknadsfrist: 9. desember 2011

Fagereng skole

Baseleder

• Baseleder i 100 % stilling ved Fagereng SFO

Fagarbeider/

assistent

• Fagarbeider/assistent inntil 50 % og 60 %

Nærmere informasjon: fagleder Freddi

Johansen, tlf. 77 92 12 00, e-post:

fagereng.skole@tromso.kommune.no.

Søknadsfrist: 9. desember 2011.

finner du under Ledige stillinger på kommunens hjemmeside www.tromso.kommune.no

Det gjøres oppmerksom på at navn på søkerne kan bli gjort tilgjengelig selv om søkeren

har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jfr. offentleglova § 25 annet ledd.

SE ALLE VÅRE LED IGE STILLI NGER PÅ:

www.tromso.kommune.no

frantz.no

30 Innblikk Desember 2011

Desember 2011 Innblikk 31


Returadresse:

Tromsø kommune, Informasjonstjenesten, Rådhuset, 9299 TROMSØ.

POLARPRODUKSJON

PRESENTERER

AV ROBERT MARC FRIEDMAN

AMUNDSEN HALLVARD HOLMEN

NANSEN GARD B. EIDSVOLD

REGI YNGVE SUNDVOR

LYS- OG VIDEODESIGN

REIDAR A. RICHARDSEN

LYDDESIGN MORTEN KJERSTAD

SCENE ØST 7.–13. DESEMBER

TURNÉ 8.–25. JANUAR

www.halogalandteater.no

32 Innblikk Desember 2011

More magazines by this user
Similar magazines