01.10.2014 Views

Nr. 5 - 2011 (PDF) - Tromsø kommune

Nr. 5 - 2011 (PDF) - Tromsø kommune

Nr. 5 - 2011 (PDF) - Tromsø kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EKSTRA

- Jeg kommer til

å bli en engasjert

leder for Tromsø.

Internavis for Tromsø kommuneNr 5, 2011

Byrådslederen

Han ble innvalgt i kommunestyret

første gang i 1991. To tiår senere føler

Øyvind Hilmarsen seg moden for

jobben som Tromsøs første

byrådsleder.

En samlende

person

Ordfører Jens Johan Hjort

ønsker å være en samlende

person.

Frykter et svekka

demokrati

Rødt-politiker Jens Ingvald Olsen

er skeptisk til parlamentarisme.


LEDER

Den nye

Byrådet

på plass

Torsdag 20. oktober entret byrådsleder

Øyvind Hilmarsen og resten

av byrådet rådhuset. Tromsø

kommune ble med det den tredje

kommunen i Norge med parlamentarisme,

eller enklere sagt; byregjering.

sjefen

Han ble innvalgt i kommunestyret første gang

i 1991. To tiår senere føler Øyvind Hilmarsen

seg moden for jobben som Tromsøs første

byrådsleder.

I denne ekstrautgaven av Innblikk

gir vi deg som ansatt informasjon

om hva byregjering betyr for de

ansatte. Byrådet med sine rådgivere

kommer til å sette spor etter

seg i organisasjonen, noe som

også kommer fram av tiltredelseserklæringen.

Derfor ønsker Informasjonstjenesten

å komme ut med

mest informasjon. Til det bruker

vi både intranett, Internett og nå

denne ekstrautgaven av Innblikk.

Selv med en ekstrautgave får vi

ikke gitt all nødvendig informasjon

og det vil sikkert være spørsmål

i måneden som kommer. Har du

spørsmål sender du det til innblikk@tromso.kommune.no.

Vi

bringer spørsmålene videre til de

neste utgavene og gir svar der.

På Internett ligger det en del informasjon,

blant annet hele tiltredelseserklæringen.

Etter hvert som vi

får mer informasjon vil vi legge det

enten på intranettet eller Internett.

Det kan være smart å kaste blikket

på intranettet når PC’n starter opp.

For oss er det viktig å gjøre mest

mulig informasjon tilgjengelig. Er

det noe du savner sender du en

e-post og Informasjonstjenesten

skal se hva vi kan gjøre.

Morgan Lillegård, ansvarlig redaktør

Ansvarlig redaktør: Morgan Lillegård

Redaktør: Inger Johanne Sæterbakk

Redaksjon: Informasjonstjenesten og

Mediateam Reklame, avd. Tromsø

Produksjon:

Trykk: Nr1Trykk as

Neste utgivelse 2. desember 2011

Tips må være sendt innen

11. november.

Kontakt oss på e-post:

innblikk@tromso.kommune.no

Ta også kontakt med Informasjonstjenesten

om du har saker til

intranett eller internett

www.tromso.kommune.no

INGER JOHANNE SÆTERBAKK

TEKST

MARIUS FISKUM FOTO

Det er mandag ettermiddag. Utenfor

er det skumring og de fleste lysene

på rådhuset er slått av. Tromsøs

påtroppende byrådsleder kommer

rett fra siste forhandlingsmøte med

byrådskameratene Fremskrittspartiet

og Venstre, og har nettopp avlyst

en tur hjemom. Neste møte venter

på rådhuset om en liten time, og om

to dager skal Tromsø kommunes

aller første byråd formelt velges.

– Kjenn på denne sekken!

Øyvind Hilmarsen tar av seg ryggsekken

som rommer en byrådsleders

kontor. Den er fylt til randen

av et tosifret antall kilo dokumenter

om framtidig politikk og byråder,

komitéledere, reglementer og andre

sakspapirer. Dette er byens hemmeligste

sekk. To dager med høye og

ømme skuldre gjenstår før han kan

pakke ut av sekken og flytte inn på

det som fram til nå har vært rådmannens

kontor. Da kan han også for

alvor titulere seg som byrådsleder i

Tromsø. Den første i historien.

– Jeg har vært med i kommunestyret

siden 1991, og med avbrudd

for utdannelse, har jeg vært med

siden. Jeg har vært med i opposisjon

siden 1999 og jeg stilte som

ordførerkandidat da vi gjorde et

utrolig dårlig valg i 2007. Derfor er

det spesielt gøy å gjøre et så godt

valg nå, og det er med skrekkblanda

fryd jeg går på oppgaven, sier Hilmarsen

og smiler.

– Hvorfor gjorde Høyre det så bra

ved valget nå i år?

– Vi har drevet god opposisjonspolitikk

og levert tydelig alternativ

politikk. Nå ble det tydelig at det er

en slik politikk folk i Tromsø ønsker.

– Hvordan blir overgangen fra å

være opposisjonspolitiker, til å sitte

i posisjon?

– Det blir jo en overgang å vite at

det du gjør og sier er det som blir

gjennomført. Og det å vite at vi har

flertall føles godt etter å ha fremma

forslag som har blitt nedstemt i 12 år.

– Føler du mer ansvar for forslagene

du stiller når du sitter i posisjon

enn i opposisjon?

– Vi har ikke vært uansvarlige

som opposisjonspolitikere, men når

vi nå har flertall kjenner jeg i større

grad at standpunktet må ha et godt

og sterkt grunnlag.

Mer ansvarlige politikere

Gjennom å innføre parlamentarisme

i Tromsø har Øyvind Hilmarsen og

hans parti gått inn for ei styreform

som gir politikerne mer ansvar enn

tidligere. Han mener formannskapsmodellen

til tider har vært ineffektiv,

og at Tromsø ved innføringa av

parlamentarisk styresett også blir en

mer demokratisk kommune.

– Tidligere har det ikke vært samsvar

mellom den makt og myndighet

velgerne våre tror de har gitt oss,

og den makt og myndighet vi faktisk

har hatt. Politikerne har måtte

be rådmannen om å legge fram alle

saker for oss. Når vi nå innfører parlamentarisme

får politikerne et klarere

ansvar og ei sterkere styring.

Jeg mener bestemt at dette er ei

styrking av demokratiet, og at det er

viktig at det er politikerne selv som

skal legge fram forslag til politisk

vedtak, understreker en engasjert

påtroppende byrådsleder.

– Byrådsmodellen framstilles som

udemokratisk av motstanderne,

noe jeg er helt uenig i. Modellen er

hjemla i kommuneloven, og flere

kommuner, fylkeskommuner og ikke

minst Stortinget styres etter en parlamentarisk

modell. At kommunestyret

nå kan tenke mer langsiktig og

ta prinsipielle avveininger, synes jeg

også er klokt.

– Det koster mye å innføre parlamentarisme.

Du har ikke tenkt på at

det er for dyrt?

– Det koster å ha et levedyktig og

styringsdyktig demokrati. Jeg synes

det er viktig og riktig å gjøre det vi

nå gjør.

Øyvind Hilmarsen

ble 19. oktober valgt

til Tromsøs første

byrådsleder.

Byrådskamerater

Høyre og Hilmarsen skal ikke styre

Tromsø alene. I et år har Høyre

samarbeida med Fremskrittspartiet

og Venstre om å vinne kommunevalget.

De fire neste årene har de

flertall i kommunestyret og skal sitte

i byråd sammen.

– Vi har hatt et godt samarbeid

over lang tid, og gikk til valg på en

25-punkts plattform som vi vant

valget på. Senere har vi forhandla

oss fram til posisjoner og ei felles

byråds erklæring. Samtidig må vi

erkjenne at vi er tre ulike partier,

men alle er innstilt på å snakke

sammen og inngå kompromisser,

sier han.

Mange har forsøkt å legge byrådskabalen

for Øyvind Hilmarsen etter

valgdagen. Han har også jobba med

den, i forhandlinger med de andre

partiene.

– Det er et privilegium å få sette

sammen et byråd, men det er også

utfordrende og absolutt ikke gjort

over natta.

Og to dager og to netter før han

skal gå ut på rådhustrappa som

byrådsleder sammen med byrådene

Line Fusdahl, Anna Amdal Fyhn, Britt

Hege Alvarstein, Jonas Stein Eilertsen

og Kristoffer Kanestrøm, avslører

Øyvind Hilmarsen en ting om Tromsøs

aller første byråd:

– Jeg er veldig fornøyd med det byrådet

jeg har satt sammen, sier han og

ser litt stolt ut. Han understreker samtidig

at han ikke ser på fagbyrådene som

politikere fra tre ulike partier.

– Jeg ser på oss som sitter i byrådet

som ombudsmenn og toppledere

med et mandat i kraft av partitilhørighet,

men vi representerer innbyggerne

i Tromsø. Når vi er på jobb i rådhuset

skal vi ikke gå med partipins; da er vi

først og fremst på jobb for kommunen

og kommunens innbyggere.

– Det blir jo en overgang å vite at

det du gjør og sier er det som blir

gjennomført. Og det å vite at vi har

flertall føles godt etter å ha fremma

forslag som har blitt nedstemt i 12 år.

Toppsjef

Øyvind Hilmarsen har hatt nøkkelkort

til rådhuset ei stund. Men nå flytter

han inn på rådmannens gamle kontor

i tredje etasje og får ansvar for hele

kommunens administrasjon.

– Hvordan blir det for de ansatte

i kommunen å jobbe under den nye

byrådslederen?

– Enhetslederne vil nok oppleve

størst endringer, fordi de nå må jobbe

mer direkte for politikerne. De vil også

se at politikerne går mer inn i den daglige

drifta av kommunen.

– Hva vil det nye byrådet endre på?

Tromsø kommune har en høykompetent

organisasjon. Vi vil gjøre

kommunen bedre ved å supplere de

kommunale tjenestene med å la andre

aktører utføre en del av oppgavene.

Kommunen må tørre å la seg utfordre

av eksterne aktører, og jeg tror kommunens

ansatte står godt i ei slik utfordring.

– Venstres Jonas Stein Eilertsen

antyda i en debatt før valget at det er for

mange ansatte på rådhuset som ikke

gjør noe. Bør de ansatte på rådhuset

forberede seg på store endringer?

- Det vil ikke skje noe med organiseringa

av de ansatte i kommunen

øyeblikkelig, men vi vil raskt se på

mulighetene for å gjøre noen endringer

i organisasjonen i pakt med samfunnet

rundt. Det er viktig for kommunen og

de ansatte at vi har de riktige folka i

riktige stillinger.

En mann for hele kommunen

Et flertall i kommunestyret mener at

Øyvind Hilmarsen er riktig mann i

den viktige stillinga som byrådsleder

i Tromsø kommune, en kommune

den nye sjefen har bodd i nesten hele

livet. Han har vært og er engasjert i

det meste, og har et stort nettverk i og

utenfor det partiet han er med i og den

arbeidsplassen han nå skal styre. Nå

har han fått en ny mulighet til å utvikle

Tromsø.

– Jeg kommer til å bli en engasjert

leder for byen.

Hilmarsen tar seg i det.

– Jeg mener kommunen. Den nylig

tilbakelagte valgkampen har gitt meg

et breiere syn på Tromsø. Vi besøkte

alle distriktskretsene under valgkampen,

og jeg tror det var svært viktig for

det sterke valgresultatet, understreker

Hilmarsen, før han ser på klokka. Nye

møter venter.

Han tar sitt byrådskontor på ryggen

og haster videre.

2 Innblikk Oktober 2011

Oktober 2011 Innblikk 3


AKTUELT

Byrådet

BYRÅDSLEDER

Øyvind Hilmarsen (H)

Øyvind Hilmarsen (39) er født, oppvokst og

utdannet i Tromsø.

Hilmarsen møtte i Tromsø kommunestyre

første gang i 1991, og ble valgt inn kommunestyret

for sin fjerde faste periode ved

valget i 2011. Gjennom sin tid som folkevalgt

i Tromsø har han blant andre vært medlem

av Formannskapet, Regionrådet for Tromsøregionen,

Finans- og byggeutvalget, Likestillingsutvalget,

Hovedstyret for undervisning,

oppvekstkomiteen, planutvalget og bedriftsforsamlingen

i Troms Kraft AS.

Hilmarsen har hovedfag i akvakultur (Cand.

Scient) fra Norges Fiskerihøgskole Universitetet

i Tromsø (2001) og er i tillegg utdannet

ingeniør i Havbruksteknologi fra Avdeling

for Ingeniør og økonomifag ved Høgskolen i

Tromsø (1996).

BYRÅD FOR HELSE OG OMSORG

Kristoffer Kanestrøm (FrP)

Kristoffer Kanestrøm er født og oppvokst i

Tromsø. Han har drevet aktivt med politikk

i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets

Ungdom (FpU) siden 1999. Blant annet har

han vært fylkesformann i Troms FpU i 12 år

og sittet i landsstyret i FpU.

Kanestrøm er inne i sin tredje periode i

Tromsø kommunestyre. I perioden 2003-

2007 var han fast medlem i oppvekstkomiteen,

og i perioden 2007-2011 var han fast

4 Innblikk Oktober 2011

medlem i formannskapet. Han satt også som

fast representant i Troms fylkesting og som

medlem i utdanningskomiteen i perioden

2007-2011. Kanestrøm var varamedlem i

Kringkastingsrådet i NRK fra 2005-2009,

og i perioden 2009-2013 er han fast medlem.

Kanestrøm kommer fra stillingen som nestleder

i distribusjon ved Tromsø postterminal.

BYRÅD FOR FINANS

Line Fusdahl (H)

Line Fusdahl (1957) er født i Oslo, oppvokst

i Tromsø og har med unntak av to år i Bodø

bodd og arbeidet i Tromsø hele sitt voksne

liv. Hun har arbeidet i lederstillinger i familieeide

og egne bedrifter innen detaljhandel

med klær i perioden 1978 -2000. Hun var

regnskapssjef i Lufttransport AS før hun

i 2002 begynte som administrasjonssjef i

Tromsø Symfoniorkester. Fusdahl har også

vært konstituert som daglig leder i orkesteret,

og hun har jobbet i administrasjonen i

Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester og

Nordnorsk Kunstmuseum. I år har hun

arbeidet i et engasjement som daglig leder

i Ordkalotten Tromsø Internasjonale litteraturfestival

og som konsulent innenfor

kulturbransjen.

I tillegg til relevant arbeidserfaring har Line

Fusdahl har hatt flere styreverv, blant annet

nestleder og styremedlem i Stiftelsen UNI

som har gitt henne erfaring innenfor finansforvaltning.

I år ble hun valgt inn i kommunestyret

i Tromsø.

BYRÅD FOR UTDANNING

Anna Amdahl Fyhn (H)

Anna Amdahl Fyhn er utdannet sykepleier og

jordmor, og har i tillegg utdanning i helseog

sosialadministrasjon. Hun har tidligere

jobbet som jordmor ved Kvinneklinikken i

Tromsø, som avdelingssjef i Norsk Sykepleierforbund

sitt hovedkontor i Oslo, og hun har

vært pleie- og omsorgssjef i Tromsø kommune.

Amdahl Fyhn kommer nå fra jobben

som enhetsleder for ReHabiliteringstjenesten

i kommunen .

Amdahl Fyhn har vært kommunestyrerepresentant

for Høyre i Asker kommune,

vararepresentant til Akershus Fylkesting ,

leder av Asker Høyrekvinner i to år og leder

av Akershus Høyrekvinner i to år. Hun har

også to perioder bak seg i Troms fylkesting .

Hun var også medlem av kommunestyret og

formannskapet i Tromsø fra 2003 til 2007,

og vararepresentant til Stortinget for Troms

Høyre i forrige periode.

BYRÅD FOR KULTUR,

IDRETT OG NÆRING

Jonas Stein Eilertsen (V)

Jonas Stein Eilertsen er inne i sin andre

periode for Venstre i Tromsø kommunestyre.

Han har studert i Frankrike og i

London og har en mastergrad i statsvitenskap

fra Universitetet i Tromsø. Tittelen på

masteroppgaven var “NRK fra monopolist til

markedsaktør”. Inntil nå har han jobbet som

lektor på Kongsbakken videregående skole

hvor han har undervist i politikk, historie og

fransk. Han har erfaring som komitéleder

Jonas Stein Eilertsen, Anna Amdahl Fyhn, Øyvind Hilmarsen,

Britt Hege Alvarstein, Kristoffer Kanestrøm og

Line Fusdahl utgjør byrådet i Tromsø.

for miljø, energi og transport, og har vært

styreleder i Studentsamskipnaden i Tromsø

inntil han ble byråd.

Eilertsen er også første vara til de direktevalgte

i Venstres landsstyre og styremedlem

i Troms og Tromsø Venstre. Tidligere har han

vært nestleder og generalsekretær i Norges

Unge Venstre.

BYRÅD FOR BYUTVIKLING

Britt Hege Alvarstein (FrP)

Britt Hege Alvarstein er født i 1960 i Mo i

Rana. Hun har bodd i Tromsø siden 1989.

Alvarstein har 30 års yrkeserfaring fra det

private næringsliv, ti år i bank og 20 år i

anleggsbransjen. De fleste årene har hun

jobbet som kontorsjef med varierte arbeidsoppgaver.

Alvarstein har vært medlem av kommunestyre,

formannskap og administrasjonsutvalg

i Tromsø kommune fra 2003-2011. I

de samme to periodene har hun også vært

varamedlem til byutviklingskomitéen.

Alvarstein har vært styremedlem i Tromsø

FrP i flere perioder, medlem av RDA-styret i

to perioder, og har i samme periode sittet i

styret til Stiftelsen Kommunale boliger.

Tromsø kommunestyre

2011-2015

Høyre

1. Jens Johan Hjort (ordfører)

2. Kristian Støback

Wilhelmsen

3. Frid E. Fossbakk

4. Erlend Rian

5. Gunnar Pedersen

6. Rolleiv Lind

7. Magnus Mæland

8. Isabell Pettersen Vikan

9. Alvhild Yttergård

10. Kent Gudmundsen

11. Lars Echroll

12. Knut Barman-Jenssen

13. Bodil Ridderseth Larsen

14. Morten Willumsen

15. Victoria Braathen

16. May-Tordis Simonsen

Fremskrittspar

1. Jan Blomseth

2. Tor Egil Sandnes

3. Anni Skogman

(varaordfører)

4. Bjørn-Gunnar Jørgensen

5. Ole M. Johansen

6. Charlotte Larsen

Venstre

1. Marie Matheson Fangel

2. Elin Sandvik

Kristelig Folkeparti

1. Helga Marie Bjerke

Miljøpartiet De Grønne

1. Brynmor Evans

Arbeiderpartiet

1. Magnar Nilssen

2. Kristin Røymo

3. Brage Larsen Sollund

4. Gunn Sissel Jaklin

5. Elisabeth Steen

6. Eduardo J Da Silva

7. Marta Hofsøy

8. Lene Hansen

9. Stein-Gunnar Bondevik

10. Martin L. Ellingsen

11. Svenn A. Nielsen

Sosialistisk Venstreparti

1. Gunhild Johansen

2. Ingrid Marie Kielland

Rødt

1. Jens Ingvald Olsen

2. Hanne Beate Stenvaag

3. Elin Jørgensen

Senterpartiet

1. Ann-Sissel Enoksen

Oktober 2011 Innblikk 5


Kjære ansatte

Når jeg skriver dette har det nye

byrådet arbeidet i tre dager. Til nå

har det gått over all forventing, mye

grunnet den meget hyggelige mottagelsen

vi har fått av de ansatte

på rådhuset og i kommunen forøvrig.

I byrådets tiltredelseserklæring

skriver jeg:

For oss er ikke dette bare fagre

ord. Vi mener hvert grann av det.

Alliansen av Høyre, Venstre og

16 siders tiltredelseserklæring

Samme dag som kommunestyret

vedtok parlamentarisme la byrådet

fram tiltredelseserklæringen. Kort

tid etter holdt byrådsleder Øyvind

Hilmarsen en tale til kommunestyret

der han dro fram de viktigste

elementene ved erklæringen.

Tiltredelseserklæringen er

lagt ut både på kommunen

intranett og Internett, og har

tittelen: Politisk plattform

for det borgelige byrådet i

Tromsø – et flertallsbyråd

utgått av Høyre, Fremskrittspartiet

og Venstre.

Her kan alle i ro og mak

lese seg gjennom hele

erklæringen. Dette er en tiltredelseserklæring

som tar

for seg helheten og sektor

for sektor. Men Hilmarsen

dro også fram de ansatte, og

her er et sitat fra hans tale:

«En slik tankegang krever

at vi alle trekker i samme retning.

For å skape en attraktiv,

moderne og fremtidsrettet

kommune trenger vi motiverte

ansatte som gjør sitt

beste. Kommunens ansatte

Fremskrittspartiet har fått et tydelig

mandat og solid flertall bak seg

ved valget i høst. Vi skal justere og

endre kursen til Tromsø til høyre,

men kommunen er som et stort

langt tog i god steam og da må

kursen justeres stødig og gradvis.

Vi skal være åpne og inkluderende

i vårt virke.

er vår største ressurs, og de

vil ha en nøkkelrolle i arbeidet

med å realisere ambisjonene

vi har nedfelt i En ny

kurs for Tromsø

Også Hilmarsens tale er

lagt ut på kommunens nettside.

Faksimile:

Her er forsiden av

«Politisk plattform

for det borgelige

byrådet i Tromsø».

Tredje dag på jobb var ordfører og

jeg invitert til møte med Fagforbundet

avd. 177 med 80 plasstillitsvalgte

i kommunen. Møtet var

preget av en god dialog og hyggelig

stemning.

Nok en gang takk for den gode

mottakelsen fra alle dere. Jeg

håper de neste årene bringer nye

spennende utfordringer og en positiv

utvikling for Tromsø og alle oss

som jobber i kommunen.

Øvyind Hilmarsen

Byrådsleder

PoliTisk PlaTTform for deT borgerlige

byrådeT i Tromsø

- et flertallsbyråd utgått av Høyre, fremskrittspartiet og Venstre.

Politisk plattform for det borgerlige byrådet i Tromsø 1

Vi utfører tjenester innen:

• Sikkerhetsbefaring

• Låssystemer

• Innbruddssikring

• Lås- og nøkkelservice

• Dør- og portautomatikk

• Elektroniske avlåsningssystemer

• Installasjon og service

• Postkasser, porttelefon og adgangskontroll

Vi er ISO sertifiserte innen 9001 og 14001

Medlem i foreningen Norske Låsesmeder

Avdelinger:

Fredrikstad

Moss

Halden

Oslo

Drammen

Sandefjord

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Tlf.: +47 09145

www.lasgruppen.no

Hos oss får du alltid hjelp.

Hele døgnet - Alle dager i uken

Hele året!

Ring oss på telefon:

776 90 200

Avdelinger:

Fredrikstad

Moss

Halden

Oslo

Drammen

Sandefjord

Stavanger

Bergen

Trondheim

Tromsø

Tlf.: +47 09145

www.lasgruppen.no

Ny rammeavtale på kjøp

av alt idrettsutstyr!

Klubben AS har inngått en avtale med Tromsø kommune

på kjøp av alt idrettsutstyr.

Logg deg inn på www.klubben.no med brukernavn og

passord for å se spesialprisene til Tromsø kommune.

Har du ikke mottatt brukernavn og passord?

Vennligst ta kontakt med Klubben AS på 62 95 06 10

eller e-post: klubben@klubben.no.

www.klubben.no

6 Innblikk Oktober 2011

Oktober 2011 Innblikk 7


AKTUELT

FAKTA OM

PARLAMENTARISME

Tromsø kommune innførte

parlamentarisme fra og

med det konstituerende

kommunestyremøtet 19.

oktober 2011.

Organisasjonsmodell for

Tromsø kommune

Kommunestyret er det øverste

kommunale organet, med

overordnet ansvar for hele

kommunens virksomhet.

Ordfører frikjøpes i 100 prosent

stilling, varaordfører og

komiteledere frikjøpes i 50

prosent stilling.

Med parlamentarisk styreform

har byrådet det øverste

ansvaret for den løpende drifta

av Tromsø kommune. Byrådet

er dermed øverste ansvarlig

for administrasjonen.

Byrådet fungerer som ei

regjering og utgår fra flertallet

i kommunestyret.

KOMMUNESTYRET

Ordfører: Jens Johan Hjort (H)

Varaordfører: Anni Skogman (FrP)

KLAGENEMD

FORRETNINGSUTVALGET

Komiteene har ikke lenger

vedtaksmyndighet, men kan

avgi uttalelser i saker som legges

fram av byrådet og skal

føre tilsyn med organer som er

underlagt komiteens ansvarsområde.

Klagenemnda med fem medlemmer

tar over komiteenes

rolle som klageinstans.

Byrådet er ikke valgt for en

valgperiode, men sitter så

lenge det har flertall i kommunestyret.

Byrådet har de fullmaktene

som formannskapet, bygg- og

finansutvalget, komitéene og

rådmannen tidligere hadde.

FINANS – OG

NÆRINGSKOMITÉ

Leder: Rolleiv O. Lind (H)

Medlemmer: 9

HELSE – OG

OMSORGSKOMITÉ

Leder: Kristin Røymo (AP)

Medlemmer: 11

UTDANNING, - KULTUR-

OG IDRETTSKOMITÉ

Leder: Magnus Mæland (H)

Medlemmer: 11

BYUTVIKLINGSKOMITÉ

Leder: Frid Fossbakk (H)

Medlemmer: 11

Alle faste medlemmer i kommunestyret

unntatt ordfører er

faste medlemmer i en av

komiteene eller i kontrollutvalget.

Forretningsutvalget skal

føre tilsyn med folkevalgtes

arbeidsforhold og håndheve

reglementer og retningslinjer.

Byrådet innstiller saker til

kommunestyret og har ansvar

for å følge opp vedtakene som

blir gjort i kommunestyret.

Byrådet består av seks byråder,

en byrådsleder og fem

fagbyråder. Den enkelte fagbyråden

er øverste ansvarlig

for sin byrådsavdeling.

Byrådsleder og fagbyråder

samt politiske rådgivere lønnes

i 100 prosent stilling.

Valgte medlemmer i kommunestyret

som velges inn i byrådet,

må få fritak fra sitt verv

som kommunestyrerepresentant

den tid de er byråder.

BYRÅDSLEDER

Byrådsleder: Øyvind

Hilmarsen (H)

BYRÅD FOR FINANS

Byråd: Line Fusdahl (H)

BYRÅD FOR

UTDANNING

Byråd: Anna Amdahl Fyhn

(H)

BYRÅDET

Byrådsleder: Øyvind Hilmarsen (H)

Medlemmer: 6

BYRÅD FOR HELSE OG

OMSORG

Byråd: Kristoffer

Kanestrøm (FrP)

POLITISKE RÅDGIVERE FOR BYRÅDET

Bjørn-Gunnar Jørgensen

Liv Kronstad

Peter Reinholdtsen

Andreas Willersrud

BYRÅD FOR NÆRING,

KULTUR OG IDRETT

Byråd: Jonas Eilertsen (V)

BYRÅD FOR

BYUTVIKLING

Byråd:

Britt Hege

Alvarstein

(FrP)

Administrasjonsutvalget

legges ned og erstattes med

et samarbeids/kontaktutvalg.

Tre norske kommuner styres

i dag etter en parlamentarisk

modell: Oslo (siden 1986),

Bergen (siden 2000) og

Tromsø.

Hver byrådsavdeling ledes av

en kommunaldirektør som

har det administrative ansvaret

for byrådsavdelinga og enhetene

som ligger inn under den.

Kommunaldirektøren har personalansvar

for enhetslederne

underlagt sin avdeling.

BYRÅDSLEDERS

KONTOR

Kommunaldirektør:

Per Limstrand

Politisk rådgiver:

Tor Arne Morskogen

• Fag- og utviklingsenheten

• Kommuneadvokaten

• Eierskapsutøvelsen for

kommunen

BYRÅDSAVDELING

FOR FINANS

• Økonomienheten

• Personalenheten

• Eiendom

• Innfordring

• Kemner

• IT-senteret

• Internservice

• Fagrent

BYRÅDSAVDELING

FOR UTDANNING

Kommunaldirektør

Kari Henriksen

• Skoler - 27 enheter

• Skole- og barnehage - 8

enheter

• Barnehager - 6 områder

• Barneverntjenesten

• Pedagogisk-psykologisk

tjeneste

• Forebyggende

helsetjenester

• Voksenopplæringen

• Flyktningetjenesten

BYRÅDSAVDELING FOR

HELSE OG OMSORG

Kommunaldirektør

Eva T. Olsen

• Hjemmebaserte tjenester,

6 områdeenheter

• Sykehjem, 5 enheter

• Allmennlegetjenesten

• Rehabiliteringstjenesten

• Rus- og psykiatritjenesten

• Boligkontoret

• Sosiale tjenester i NAV

Tromsø

• Tildelingskontoret

BYRÅDSAVDELING FOR

HELSE OG OMSORG

Kommunaldirektør

Gøril Bertheussen

• Biblioteket

• Kultur og idrett

• Kulturskolen

• Kulturhuset

• Plan og næring

• Servicetorget

• Kirkelig fellesråd

Tromsø Havn KF

Tromsø Parkering KF

BYRÅDSAVDELING FOR

HELSE OG OMSORG

Kommunaldirektør

Irene Valstad Simonsen

• Byutvikling

• Bydrift

• Brann og redning

• Vann og avløp

8 Innblikk Oktober 2011

Oktober 2011 Innblikk 9


AKTUELT

AKTUELT

Parlamentarisme

på rekordtid

Det har vært hektiske

dager for møtesekretærene

etter at

parlamentarismen ble

innført.

Berith Myrland og Kirsti Haavold er

de to møtesekretærene som skal

jobbe med byrådet framover, og

med innføringa av parlamentarisme

ble det også en hektisk møteaktivitet

å administrere for de to.

- Torsdag morgen fikk vi saker til to

møter på bordet, et møte klokka 10

og et møte klokka 12. Da var det bare

å sette i gang, sier Kirsti Haavold.

Hun har jobba på rådhuset i over 30

år og kan systemene godt.

- Det har vært veldig travelt her, og

jeg tror ikke det hadde gått om jeg

ikke hadde dette i fingrene fra før.

Møtesekretærene har ansvar for

å klargjøre og kvalitetssikre saker til

hvert møte, til å skrive protokoll og

legge ut protokollen på nettet med

vedtak og endringer som har blitt

gjort i møtet. Det nye byrådet har ei

rekke møter nå i starten.

- Det er nye reglementer og fullmakter

som skal vedtas, og det blir

mange hastemøter som er viktige for

at resten av kommunen skal få gjøre

det de må. Hadde vi ikke fått avvikla

disse møtene ville det stoppa litt opp

nå i starten, sier de to.

Fredag formiddag fikk de to mellom

20 og 25 saker fra byrådet. Alle

byrådene fikk med seg et hefte med

1200 sider sakspapirer hjem fra jobb

fredag ettermiddag.

- Vi må bare takke trykkeriet og

kantina for at de har vært så fleksible

med oss de siste dagene. Vi har jo

i praksis innført parlamentarisme på

tre dager, sier Myrland og Haavold

som tror det blir mindre forutsigbart

å være møtesekretær framover.

- Vi skjønner jo at partiene vil holde

valgløftene sine og ta tak i ting med

en gang. Og det har de virkelig gjort

de siste dagene. Det er artig å kunne

serve dem og at vi får det til. Men vi

håper det roer seg litt etter hvert, sier

rådhusets møtesekretærer.

Det er travle dager

for møtesekretærene

Kirsti Haavold og Berith Myrland.

10 Innblikk Oktober 2011

Peter Reinholdtsen (41), politisk

rådgiver for finans

Trebarnspappaen sa opp jobb og verv

som journalist, lederskribent og styremedlem

hos iTromsø AS sist onsdag

morgen, og var på plass i kommunen

samme ettermiddag. Tross rundt 10

år på universitetet er han for en halvstudert

røver å regne. Han har bred

erfaring fra politikken, noe hans tre

perioder i kommunestyret, og en i formannskapet,

hinter om. Han kan blant

annet skilte med å ha etablert Tromsø

kino KF og være den som drev fram

vedtaket om bygging av rådhuskvartalet.

Byrådsrådgiverkobbelet!

Fv. Liv Kronstad, Peter Reinholdtsen (fremst) og Tor Arne Morskogen. Ikke med på bildet: Bjørn Gunnar Jørgensen og Andreas Willersrud

Rådhuset har fått en helt ny yrkesgruppe

– de politiske rådgiverne. Disse

rådgiverne heter Tor Arne Morskogen,

Liv Kronstad, Bjørn-Gunnar Jørgensen,

Peter Reinholdtsen og Andreas

Willersrud. Det er i dag ennå uavklart

hvem som blir den siste, og kvinnelige,

politiske rådgiveren.

De politiske rådgiverne jobber til

daglig innenfor samme faglige og politiske

felt som den byråden de jobber

for. Likevel er alle rent administrativt

underlagt byrådslederen, og rådgiverne

vil kunne fristilles til å jobbe direkte

under denne. Man kan se for seg en

utfordring innenfor et bestemt felt som

trenger ekstra trykk noen dager, og da

vil byrådslederen stå friere til å fordele

ressurser til byrådets beste.

Med unntak av byrådslederens rådgiver,

sitter de politiske rådgiverne i

landskap lengst nord og øst i 3. etasje.

De jobber i team og er allerede godt i

gang. Et helt nytt styringssystem fordrer

smidighet i organiseringen. Ting

vil gå se mer til etter hvert. Rådgiverstaben

er et slags politisk verksted

hvor ny politikk skal lages, og hvor den

politikken som komiteene behandler og

kommunestyret vedtar, skal tenkes ut

hvordan settes ut i livet.

Mandagene blir en viktig dag i de

politiske rådgivernes arbeidsuke. Da

vil de møte sammen med byrådene

i forberedende byrådsmøte. Her går

man gjennom ukens saker og det er

naturlig nok de sakene som skal opp

på byrådsmøtet torsdagen uken etter

de konsentrerer seg mest om.

Litt om de enkelte politiske

rådgiverne:

Tor Arne J. Morskogen (32), politisk

rådgiver ved byrådsleders kontor

Morskogen, som opprinnelig er fra

Sandesjøen, har politisk erfaring både

fra partipolitikken, kommunestyret og

student- og universitetspolitikken. Han

er utdannet som statsviter med internasjonal

politikk og beslutningsanalyse

som spesiale. Han har for tiden

permisjon fra universitetet i Tromsø

og jobben som doktorgrads-stipendiat

i statsvitenskap. Morskogen har i tillegg

jobbet som lektor ved universitetet og

etter dette som prosjektleder ved Senter

for fjernteknologi.

Bjørn-Gunnar Jørgensen (28), politisk

rådgiver for helse og omsorg

Jørgensen er fra Tromsø og har vært

aktiv i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets

Ungdom siden 1999.

Han har hatt en rekke verv i både FrP

og FpU, herunder blant annet kasserer/

sekretær i Troms FpU siden 1999 og

sentralstyremedlem i FpU fra 2004-

2008. Jørgensen ble innvalgt i kommunestyret

i 2007 og er nå inne i sin

andre periode som fast medlem. I

perioden 2007-2011 var han leder av

kontrollutvalget i kommunen. Jørgensen

kommer fra stilling som rådgiver i

Tryg forsikring.

Andreas Engen Willersrud (26),

politisk rådgiver for utdanning

Statsviteren Willersrud er opprinnelig

fra Jessheim i Akershus, men har

vokst opp i Russland, Østerrike og

Tyskland. Han har vært bosatt i Tromsø

siden 2004 og har studert og arbeidet

i Tromsø siden da. Willersrud har bred

erfaring innen utdanningspolitikk, med

spisskompetanse innen forskning og

høyere utdanning. I 2008-2009 arbeidet

han som studentstyreleder ved

Universitetet i Tromsø (UiT), og var

således studentenes øverste tillitsvalgte

Liv Kronstad, politisk rådgiver

for byutvikling

Liv ble født i 1952 og oppvokst i

Tromsø. Hun har bred yrkeserfaring

både privat og fra administrasjonen i

Tromsø kommune – blant 23 år hos

teknisk kommunaldirektør. Etter videreutdanning

innen juss, ledelse, byggesaksskolen

og prosjektledelse jobbet

hun i Byutvikling. Siden åpningen av

Servicetorget i 2002 har hun jobbet

som servicekonsulent med spisskompetanse

på saker under byutvikling.

Hun har vært medlem i Frp i seks år

og har hatt flere verv i lokalpartiet.

Oktober 2011 Innblikk 11


AKTUELT

AKTUELT

Her er lederteamet i siste møte på rådmannens kontor. Fra venstre Wenche Bergmo, Gøril Bertheussen, Eva T. Olsen, Geir Andersen, Kari Henriksen, Irene Valstad

Simonsen og Per Limstrand. (Morgan Lillegård tok bildet.)

Siste møte i teamet

På morgenkvisten onsdag 19. oktober samlet rådmann Gøril Bertheussen sitt lederteam til siste

møte på kontoret i 3. etasje som har god utsikt ned mot Grønnegata. Ingen saker sto på agendaen

annet enn de siste finjusteringene foran kommunestyremøtet som vedtok parlamentarisme og

dermed slutt på formannskapsmodellen i Tromsø.

Demokratiets

forsvarer

Gruppeleder for Rødt, Jens Ingvald Olsen,

ser ingen positive virkninger av å innføre

parlamentarisme i Tromsø. Han frykter at det

offentlige ordskiftet vil svekkes og at Tromsø

kommune vil bli mindre demokratisk.

INGER JOHANNE SÆTERBAKK TEKST

MARK LEDINGHAM FOTO

– Innføringa av parlamentarisme gir

en konsentrasjon av politisk og administrativ

makt som Tromsø aldri har

hatt i fredstid, sier Jens Ingvald Olsen.

Parlamentarisme har vært foreslått

innført i flere perioder i Tromsø kommunestyre.

Jens Ingvald Olsen og

Rødt har vært de fremste motstanderne

av forslaget hver gang. Da det

ble borgerlig flertall etter kommunevalget

måtte Olsen innse at kampen

var tapt.

– Dette medfører ei kolossal forandring

for Tromsø kommune. Vi har

et byråd som sitter med all politisk

og administrativ makt, og som har

flere fullmakter enn rådmannen og

formannskapet tidligere hadde. Jeg

er helt uenig med dem som mener

at innføringa av parlamentarisme

gjør Tromsø mer demokratisk. Mens

valgresultatet ga 25 representanter til

posisjonen og 18 til opposisjonen er

det omlag 18 mot 4 100-prosent frikjøp

i byrådspartienes favør. Dette er ikke

ei styrking av folkestyret, men styrking

av enormt mye makt hos enkeltpersoner,

sier Olsen.

– Jeg er bekymra for at byrådet,

med all sin politiske og administrative

makt, vil sette i gang prosesser som

vil være umulig å snu, ved å konkurranseutsette

kommunale virksomheter

og for eksempel selge Troms Kraftaksjer.

De seks byrådene sitter på et

voldsomt ansvar og skal forvalte milliardverdier.

Han frykter at Tromsø vil bli en

kommune med mindre åpenhet når

de åpne politiske debattene i formannskapet

forsvinner. Samtidig er

kostnadene ved innføringa av parlamentarisme

noe som bekymrer Jens

Ingvald Olsen.

– I en kommuneTromsøs størrelse

vil kostnadene knytta til et byråd

være relativt mye større enn i Oslo.

Oslo er ti ganger så stor som Tromsø,

og har åtte byråder. Vi har seks. Så

langt er det oppretta 12 politiske stillinger

tilknytta byrådet. Dette er det

ikke budsjettert for i 2011, og 2-3 mill

kr må hentes fra driftsbudsjettene for

resten av året, sier Olsen.

Jens Ingvald Olsen har vært en

markant opposisjonspolitiker for Rødt

i Tromsøs kommunestyre siden valget

i 2003, og har blitt vant til at kommunestyret

gjør vedtak han er i mot. Han

frykter nå at sakene vil få ei snevrere

politisk behandling, og at debatten vil

bli mer fastlåst.

– I forrige periode hendte det at jeg

fikk kommunestyret til å snu i saker,

sånn som Arbeiderpartiet i Troms

Kraft-saka. Det vil bli mye vanskeligere,

for ikke å si umulig å snu flertallet

nå. Byrådet innstiller saker til

kommunestyret og de kommer til å

legge så mye prestisje i å få sakene

sine vedtatt, mener Jens Ingvald

Olsen.

– Jeg er redd det blir i Tromsø som

i Bergen, at flertallet i kommunestyret

ser det som sin fremste oppgave å

støtte byrådet, slik at innstillinga fra

byrådet blir banka igjennom i så godt

som alle saker som er oppe til behandling

i kommunestyret. Jeg har jo et håp

om at det er så mange løse kanoner

i Høyre at dette ikke vil skje, men jeg

tror de kommer til å være lojale mot

byrådet.

– Dersom Arbeiderpartiet og SV

hadde fått flertall ved siste kommunestyrevalg,

ville også parlamentarisme

blitt innført som styreform i Tromsø.

Ville du vært mindre kritisk til parlamentarisme

da?

– Problemet med parlamentarisme

ville vært det samme uansett. Endringene

blir ekstra synlige nå fordi den

politikken Oppreisningso

det nye byrådet vil føre ligger

så langt fra den politikken Arbeiderpartiet

for tidligere har ført de barnevernsbarn siste 12 åra, og fra Tro

de Oppreisningsordningen går også i anna retning gjelder enn tidligere det institusjons-

Høyre personer gjorde som før har den opplevd tid, sier omsorgssvikt, Olsen. vold eller ov

– barnevernets For Rødt ville omsorg det aldri før 1. vært januar aktuelt

å telefon gå inn 77 i et 79 byrådssamarbeid 12 22 eller mail oppreisning@tromso.k

med

1993. Kontakt sek

noen. Søknadsfrist Vi ville ikke 15.10.2013. akseptere det politiske

hemmeligholdet en byrådsmodell

Mer informasjon på

representerer.

eller

– Har du ingenting positivt å si om

parlamentarisme som styreform i

Tromsø?

Folk – Parlamentarisme i Nord er ei forordning 15.10

som ikke egner seg på kommunenivå.

iNord 15.10

Det blir som om vi på nasjonalt nivå

skulle Nordlys hatt ei regjering, men ikke et 5 innry

storting, avslutter Jens Ingvald Olsen.

iTromsø

5 innry

Pingvinen 15.10?

Gatemagasinet Virkelig 15.10?

2x71mm - Modul 12 - 2 mod Farg

TromsoOppreisning1510

Best.: Morgan Lillegård/Siv Forså

I fem år har Gøril Bertheussen vært

rådmann og gjort det på en måte som

mange har satt pris på. Dialogen med

ordfører har i alle disse årene vært god

og organisasjonen har gått fra sektortenkning

til helhetlig tenking. I det siste

møtet ble nettopp dette trukket fram.

Gjennom et prosjekt over halv annet år

kalt LUP (LedelsesUtviklingsProsjekt)

har alle 82 enhetslederne jobbet på

tvers og fått en annen og mer helhetlig

forståelse av den store organisasjonen.

I hele denne perioden har rådmannen

stått fram som den naturlige lederen og

sørget for eierskap til prosessen.

I møte 20. oktober ble følgende vedtak gjort:

Gøril Bertheussen – konstitueres som kommunaldirektør for byrådsavdeling for næring, kultur og idrett fram til 31. mars 2012

Eva T. Olsen konstitueres som kommunaldirektør for byrådsavdeling for helse- og omsorg fram til 31. mars 2012

Kari Henriksen konstitueres som kommunaldirektør for byrådsavdeling for utdanning fram til 31. mars 2012

Irene Valstad Simonsen konstitueres som kommunaldirektør for byrådsavdeling for byutvikling fram til 31. mars 2012

Per Limstrand konstitueres som kommunaldirektør hos byrådsleder fram til 31. mars 2012

Hele lederteam på åtte personer har

i over fire år vært stabilt og fått god

innsikt i hverandres arbeidsfelt, opparbeidet

mer kunnskap om områdene

og gjensidig respekt. Rådmannen og

kommunalsjefene er konstituert i nye

stillinger fra til 1. april neste år mens

personalsjef, økonomisjef og kommunikasjonssjef

får videreført sine stillinger.

De to førstnevnte er organisert opp

mot byråd for finans mens kommunikasjonssjefen

er knyttet til byrådsleders

kontor.

Oppreisningsordning

for tidligere barnevernsbarn

fra Tromsø og Karlsøy

Oppreisningsordningen gjelder tidligere

institusjons- og fosterhjemsplasserte

personer som har opplevd omsorgssvikt,

vold eller overgrep under barnevernets

omsorg før 1. januar 1993.

Kontakt tlf. 77 79 12 22 eller mail

oppreisning@tromso.kommune.no

Søknadsfrist 15.10.2013.

Mer informasjon på

www.tromso.kommune.no eller

www.karlsoy.kommune.no.

frantz.no

VG

1x71

Trom

Best

12 Innblikk Oktober 2011

Oktober 2011 Innblikk 13


AKTUELT

AKTUELT

Jens Johan Hjort fikk nøkkelen i hånda i hånda av forrige ordfører Arild Hausberg.

Vil være en samlende ordfører

I forrige uke var Jens Johan Hjort så ny på huset

at han ikke engang hadde fått adgangskort. Utsikt

har han derimot fått og fra sitt nye kontor er han

tydelig på at han som ordfører ønsker å være en

samlende person.

FRANK LANDE TEKST

MORGAN LILLEGÅRD FOTO

Jens Johan Hjort blir fotografert på

brua i femte etasje med ordførerkjedet

rundt halsen.

– Ligger det riktig? Gammelordfører

Alvhild Yttergård har lært meg hvordan

kjedet skal henge. Jeg tror det skal

være riktig nå, sier han.

Fotografen gjør seg ferdig med Hjort

og vi går ned til tredje etasje for å sette

oss på ordførerens kontor. Når Hjort ser

nøkkelkortleseren ved glassdøra inn til

kontorene, stopper han opp.

– Jeg har ikke fått adgangskort ennå,

sier han.

En kvinne går forbi innenfor døra og

Hjort vifter med begge armene. Hun

åpner døra med et tilgjort skeptisk

ansiktsuttrykk.

– Har du legitimasjon? spør hun

leende.

Hjort er ikke bare ny ordfører, men

også en ny type ordfører for Tromsø.

Den nye styringsmodellen har redusert

ordføreren til, vel, en som styrer ordet i

kommunestyresalen og klipper snorer

ved festlige anledninger. Eller?

– Forutsetningen for at jeg skulle

stille som ordførerkandidat var at min

rolle ikke bare skulle være å klippe

snorer. Jeg ser for meg at ordføreren

bør være en samlende person, og en

som bidrar til å trekke opp de store

linjene i kommunens utvikling.

Tromsø er tredje kommunen i

Norge som innfører parlamentarisme,

etter Oslo og Bergen. Det er

altså ikke så mange byer å se til for

inspirasjon, og da er det kanskje ikke

så overraskende at Hjort trekker fram

Fabian Stang som et forbilde.

– Stang har utviklet rollen til sin

egen gjennom å være seg selv. Han

har vunnet tillit over tid. Han har blitt

hele Norges ordfører. Ingen kan

komme her og si at han ikke har politisk

innflytelse.

– Hva er det Stang har gjort riktig?

– Nei, det er vel kort og godt det

meste.

– Nakenbading?

– Hehe, nei, jeg bader en del naken

jeg også, men utelukkende utenfor

egen kommune...

Hjort ønsker å tilnærme seg rollen

som ordfører uten kokebok – han

vil være Jens Johan og gli inn i rollen

som ordfører og utøve den etter

beste evne.

– I løpet av våren var jeg på en

del kurs som skulle forberede meg

på politikken. Det ble lagt til dels

stor vekt på betydningen av fakter,

kroppsspråk og hvordan man skal

møte på folk. Da satt jeg bakerst i

salen og tenkte: Er det bare meg som

finner dette spesielt?– Jeg er nominert

av noen som har hatt troen på

den jeg var i utgangspunktet, og jeg

foretrekker å holde fast ved dét og

håpe at det bærer.

– Hvilke tanker har du gjort deg om

den nye styringsmodellen?

– Jeg tror det vil bli noen utfordringer

i startfasen, fordi den utvidede

formannskapsmodellen nødvendigvis

vil “sitte i veggene” en stund. . Vi er i

en fase hvor hele organisasjonen skal

vende seg til et nytt system, og det

vil ta tid. Jeg møter medarbeidere på

flyttefot, og alle er selvfølgelig spente

på hvordan den nye styringsmodellen

- og vi nye i 3.etasje - vil fungere.

Vi må etter beste evne omstille oss

på en måte hvor vi får ivaretatt de

ansatte. Det vil ta litt tid, men når det

først har satt seg tror jeg det vil gi

en bedre og mer effektiv styring av

kommunen.

- Jeg gleder meg mest til å gå rundt

og hilse på folk, først på rådhuset og

på lengre sikt ute i enhetene. Forhåpentligvis

vil jeg også kunne være til

stede såpass lenge at jeg kan få innsikt

i hvordan mine medarbeidere har

det på jobb. Tilfredse medarbeidere

gjør godt arbeid!

Hjort er vant til rettsalen og ser

noen fellestrekk mellom den salen og

kommunestyresalen. Først og fremst

at det sitter en person foran som styrer

forhandlingene med klubbe.

– Som advokat er jeg vant til å være

underlagt klubben. Det skal bli godt å

bestemme litt, smiler Hjort. Men det

er et godt stykke fra dommer til ordfører

også. I en rettsal er det normalt

to parter, mens det i kommunestyresalen

er mange partier, med tilsvarende

større uenighetspotensiale. Og

kanskje viktigst: dommeren er enerådig,

mens ordføreren må respektere

flertallet i salen.

– Litt mer kaotisk i kommunestyresalen?

– Joda, dét er det nok, men jeg har

nå opplevd kaos i rettsalen også, alt

fra fulle vitner til en klient som har

skjelt ut både dommer og politi.

Jens Johan Hjort har kontor på

vestsiden av hovedinngangen og

utsikt mot Nordlysbygget og fastlandet.

– Jeg har fått en fantastisk utsikt.

Det eneste jeg kunne tenkt meg å

gjøre er å fjerne Øyvinds kontor der

borte, sånn at jeg får sett Tromsdalstinden

herfra, sier han og ler.

– Hvis du skjærer bort litt av Kulturhuset

så vil du se hele Ishavskatedralen

også.

– Nettopp, men akkurat det med

kulturkutt ... dét er ikke noe en Høyreordfører

vil være bekjent av!

– Omstillingen vil ta tid, men når det

nye systemet først har satt seg så

tror jeg det vil gi en bedre og en mer

effektiv styring av kommunen.

Jens Johan Hjort er en meget populær kar i mediebildet og derfor var det helt

naturlig at både avis og TV var med da kan tok kontoret i bruk.

En treningsglad ordfører må ha eget garderobeskap. Etter en omvisning på

rådhuset fikk Jens Johan overta skapet fra Arild.

Ordfører på sin måte

Oslo-ordfører Fabian Stang

råder Jens Johan Hjort til å

være ordfører på sin måte med

fingerspitzengefühl.

Foto: Sturlason

Oslo-ordfører Fabian

Stang sier det slik: –

Lykke til Jens Johan

Hjort. Gjør jobben på

din måte.

Norges mest profilerte ordfører har i fire

år vært en god ambassadør for Oslo,

en kommune som har hatt byregjeringen

siden 1986. Den gangen begynte

det med en dispensasjonsordning, men

i dag er det ingen som snakker om å

gå tilbake til formannskapsmodellen. I

hovedstaden er parlamentarisme kommet

for å bli.

Fabian Stang sier at 9 av 10 osloensere

ikke forstår forskjellen mellom byrådet

og bystyret, men at det hjelper litt

når man forklarer det med regjeringen

og Stortinget.

– Folk er ikke så opptatt av styringssettet

og det ser jeg som et uttrykk for

at det fungerer, sier Stang til Innblikk.

Fingerspitzengefühl

Noen vil hevde at ordfører Anne-Marit

Sæbønes og byrådsleder Rune Gerhardsen

på midten av 90-tallet løp litt

i beina på hverandre, men slik har det

ikke vært i Stangs tid.

– Samspillet er personavhengig.

Hos oss skal ordfører lede bystyret

og valgstyret, og utover det eksisterer

ingen stillingsinstruks, noe som gjør

at man skaper jobben selv. Jeg har

møte med byrådsleder hver mandag

og utenom møter jeg daglig både på

byrådsleder og de andre byrådene,

sier Stang som konkluderer:

– Det å være ordfører i et parlamentarisk

styresett er ikke så lett å skrive

opp i et notat eller en instruks. Det

handler om fingerspitzengefühl.

By på seg selv

Stang har fått med seg at Hjort av NRK

Dagsrevyen er utnevnt som «den syngende

ordføreren» og har sansen for

det:

– Som ordfører må man by litt på seg

selv. Likevel skal man være klar over at

dette er en balansegang. Vi holder på

med alvorlige ting og kan være jovial,

men likevel ryddig og balansert, sier

Stang.

Oslos ordfører mener det er viktig at

byen har en ordfører som folk identifiserer

seg med og motsatt.

– For meg er tilstedeværelse viktig

og jeg jobber for entusiasme og motivasjon

etter at vedtakene er gjort, sier

Fabian Stang.

Samspillet med byrådet har fungert

godt i fire år og Stang har vært bevisst

på hva han har uttalt seg om, eksempelvis

i debatten om eiendomsskatt.

Den har han rutet videre til byrådsleder.

I Oslo er det to grep som Stang trekker

fram som vel så viktige som innføring

av parlamentarismen.

Den ene er at ingen i bystyret kan ha

styreverv i virksomheter eiet av kommunen

og det andre er eiendomsreformen

som innebærer at alle kommunale

bygg driftes på en profesjonell måte

slik at eksempelvis rektor ikke trenger

sette renovering av skoletaket opp mot

innkjøp av nye bøker.

Fabian Stang gjorde et godt valg,

men i skrivende stund er det ennå

usikkert om han får fortsette som ordfører.

Det avgjøres av bystyret omtrent

samtidig som denne ekstrautgaven av

Innblikk trykkes.

14 Innblikk Oktober 2011

Oktober 2011 Innblikk 15


Returadresse:

Tromsø kommune, Informasjonstjenesten, Rådhuset, 9299 TROMSØ.

FULL FULL OVERSIKT!

OVERSIKT!

Foto: Yngve Sæbbe Foto: Olsen, Yngve Gaute Sæbbe Bruvik Olsen, og Rød Gaute Tråd Bruvik og Rød Tråd

Nord-Norges største avis gir deg hele nyhetsbildet.

Alle viktige hendelser i lokalmiljøet følges tett av våre journalister.

Den fyldigste dekningen av politikk, næringsliv, idrett og kultur får du i Nordlys!

Nord-Norges største avis gir deg hele nyhetsbildet.

Alle viktige hendelser i lokalmiljøet følges tett av våre journalister.

La Nordlys gi deg full oversikt!

Den fyldigste dekningen av politikk, næringsliv, idrett og kultur får du i Nordlys!

Bli abonnent og få 3 måneder for kun 575,-

La Nordlys gi deg full oversikt!

Bestill Bli abonnent på www.nordlys.no/papir og få 3 måneder for eller kun 07760 575,-

Bestill på www.nordlys.no/papir eller 07760

Nordlys kan du lese både som papiravis og i vår prisbelønte digitale utgave.

Alle abonnenter inviteres til å delta i vårt populære fordelsprogram.

Nordlys kan du lese både som papiravis og i vår prisbelønte digitale utgave.

Alle abonnenter inviteres til å delta i vårt populære fordelsprogram.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!