Møtereferat Representantskap TkMN 2. Mars 2012.pdf

g35.aktiweb.no

Møtereferat Representantskap TkMN 2. Mars 2012.pdf

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-­‐Norge IKS

MØTEREFERAT REPRESENTANTSKAP TkMN:

Representantskapsmøte:

Møtedato: 02.03.2012 klokka 08.30 – 12.00 Fylkeshuset, Trondheim

Møte nr. 1/2012:

Møterom: Kleberstein, 5. etg

Regionsrepresentanter: Navn: Fork: Møtt: Kopi:

Nord Trøndelag fk Dordi Haugen

DoH X

Kjersti Tommelstad

KjT

X

Sør Trøndelag fk

Hanne Moe Bjørnbet

Elisabeth Paulsen

HMB

ElP

X

X

Møre og Romsdal fk

Torgunn Nerland

Lilly Gunn Nyheim

ToN

LGN

X

X

MRFK/styreleder

NTFK/nesteleder

NTFK/fylkestannlege

MRFK/fylkestannlege

STFK/klinikkeier

STFK/professor

STFK/fylkestannlege

Gudmund O. Lode

Anne-­‐Brit Skjetne

Kari Strand

Anthony N. Valen

Arnt Einar Andersen

Berit Johansen

Inger Melø

Fredrik Sunde (referent)

GOL

ABS

KaS

ANV

AEA

BeJ

InM

FrS

X

X

X

X

X

X

X

X

* Møtereferat oversendes som kopi/til informasjon for Representantskapets vara medlemmer.

Neste møte. nr 2/2012:

Tid: 11. mai

kl 0900-­‐1200

Sted: Fylkeshuset,

Trondheim

Viktige saker: valg av leder for

representantskapet, budsjett 2012,

strategidokument 2012-­‐2015,

Sak: Sak/Beslutning:

Ansvar: Frist:

R-

1/12

Representantskapets myndighet og ansvar:

- Gjennomgang av eierforhold, IKS modell, ansvar og

myndighet for Representantskap og Styre.

- Styreleder ber Rep.skapet velge en ordstyrer for dette møtet da

konstituering/valg av leder/nestleder i representantskapet må

sees i sammenheng med valg av tilsvarende posisjoner i styret.

GOL

www.tkm-­‐n.no Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim 1


Tannhelsetjenestens Kompetansesenter for Midt-­‐Norge IKS

R-

2/12

R-

3/12

R-

4/12

R-

5/12

Styrevalg vil skje i representantskapet i mai 2012.

Kort presentasjon av TkMN IKS:

- Gjennomgang av utsendte TkMN informasjon.

- Spørsmål og svar ble tatt fortløpende under presentasjonen.

Strategidokument 2012-2015:

- Gjennomgang av strategidokument, spørsmål og svar ble tatt

fortløpende.

- Strategidokumentet sendes nå ut på høring hos følgende:

Helsedirektoratet, alle 4 lokale tannlegeforeninger i Region

Midt-Norge, alle tre fylkestannlegene og St Olavs Hospital.

- Det vil bli gjort en gjennomgang av de innkommende svar

etter høringsrunden

- Endelig godkjenning av strategidokumentet vil skje på

representantskapets møte i mai 2012.

Budsjett 2012:

- Det ble redegjort for søknad om statlige driftsmidler for 2012.

- Budsjettet vil i løpet av våren bli korrigert i forhold til den

økonomiske bevilgning som kommer fra Helsedirektoratet.

Tilsagnsbrev vil være oversendt fra Helsedirektoratet i løpet

av april måned.

Orienteringssaker fra TkMN/IKS:

- Aktivitetsplan med datoer for Rep.skap og Styre i 2012 ble

vist på hjemmesiden www.tkm-n.no

- Representantskapet besluttet at inneværende års møter skulle

falle på samme klokkeslett/tidspunkt som styremøtene (kl

09.00 – 12.00)

FrS

FrS

XX XX

Leder

XX Fylkeskommune

XX XX

Nestleder

XX Fylkeskommune

www.tkm-­‐n.no Postboks 2350 Sluppen, 7004 Trondheim 2

More magazines by this user
Similar magazines