PROGRAM ARBEIDSSEMINAR STYRET i TkMN Sted: Quality ...

g35.aktiweb.no

PROGRAM ARBEIDSSEMINAR STYRET i TkMN Sted: Quality ...

www.tkm-­‐n.no

PROGRAM ARBEIDSSEMINAR STYRET i TkMN

Sted: Quality Airport Hotell Stjørdal

TIRSDAG 12. FEBRUAR

08.30 – 09.30 Gjennomgang av TkMN sin søknad om statlige driftsmidler for 2013

09.30 – 12.00 Presentasjon av Strategiplan.

Diskusjon på innhold.

Når og hvordan ønsker styret at denne prosjektbeskrivelse skal

godkjennes?

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 16.00 Presentasjon av Prosjektbeskrivelse Tverrfaglig Nettverk

Diskusjon på innhold.

Hvordan ønsker styret at denne prosjektbeskrivelse formelt skal

behandles, evt godkjennes?

19.00 Middag

ONSDAG 13. FEBRUAR

08.30 – 12.00 Utarbeidelse av ”Årshjul”

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Oppsummering, evaluering, avslutting

Postadressse: Telefon/epost: Organisasjonsnummer:

Postboks 2350 Sluppen 934 34 830 995 442 345

7004 Trondheim fredrik.sunde@tkm-­‐n.no

Enhet 8000


www.tkm-­‐n.no

Styret i TkMN sitt årlige arbeidsseminar har følgende faste tema:

1) Årshjul

2) Gjennomgang og evaluering av strategiplan

3) Status pågående prosjekter

4) Nye prosjekter som ønskes startet opp

Postadressse: Telefon/epost: Organisasjonsnummer:

Postboks 2350 Sluppen 934 34 830 995 442 345

7004 Trondheim fredrik.sunde@tkm-­‐n.no

Enhet 8000

More magazines by this user
Similar magazines