TRONDHEIM CUP 2013 Viktige telefonnr PRAKTISKE ...

g35.aktiweb.no

TRONDHEIM CUP 2013 Viktige telefonnr PRAKTISKE ...

TRONDHEIM CUP 2013

Viktige telefonnr

Turneringsledere: Eivind Johnsen tlf.: 91 17 01 35

Anita Drivenes tlf.: 90 91 07 22

Dommere: Rolf Hildrum tlf.: 47 23 33 95

Kampoppsett: Eivind Johnsen tlf.: 91 17 01 35

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

ANKOMST

Alle lag må henvende seg i Hovedsekretariatet i den hallen laget skal spille sin første kamp,

minimum en halv time før lagets første kamp. Her skal laget levere spillerliste i utfylt stand, såfremt

den ikke er levert på forhånd via mail. Her vil det også bli kontrollert om laget har betalt

påmeldingsavgiften.

OVERNATTING

Tilreisende lag som har bestilt overnatting, skal bo på Kolstad Klubbhus.

KAMPOPPSETT

Alle lag er ansvarlige for å holde seg oppdatert på kampoppsettet på www.trondheimcup.no. Her

finnes til en hver tid oppdatert oppsett. Endringer vil bli lagt inn fortløpende.

RESULTATSERVICE

Det er resultatservice i Husebyhallen.

Vi oppfordrer lagene til å sjekke resultatene ved Hovedsekretariatet eller på hjemmesida vår;

www.trondheimcup.no da denne ajourføres fortløpende.

PREMIERING

Det er plakett til A-finalelag, samt T-skjorter til vinnerlaget.Det er plakett til vinnere av B-finaler og

bronsefinaler.

Alle spillere i aktivitetsklassene får T-skjorte.

ANDRE AKTIVITETER

Spillere får rabattert pris i Husebybadet. Rabattbevis fås i Hovedsekretariatet. Pris kr 30,-


HITTEGODS

Forespørsler vedr. gjenglemte effekter rettes til Husebyhallen.

TURNERINGSREGLER

KLASSEINNDELING OG SPILLETIDER,

Jenter 11 år født 2002 eller seinere 1 x 15 min. (aktivitetsserie)

Jenter/G 12 år født 2001 eller seinere 1 x 20 min. (finaler 2 x 15 min.)

Jenter 13 år født 2000 eller senere 2 x 20 min (finaler 2 x 15 min)

Jenter/G 14 år født 1999 eller seinere 2 x 20 min. (finaler 2 x 15 min.)

JenterG 16 år født 1997 eller seinere 1 x 25 min. (finaler 2 x 20 min.)

JenterG 18 år født 1995 eller seinere 1 x 25 min. (finaler 2 x 20 min.)

I finalene er det 5 minutters pause mellom omgangene. Eventuell «sudden death» i sluttspill og

finaler, starter umiddelbart etter avsluttet ordinær spilletid.

Tidsskjemaet er stramt så vi må be lagene være kampklare i god tid før kampstart.

Lag som møter seinere enn 5 minutter etter oppsatt kamptidspunkt (korrigert for eventuelle

forsinkelser på banen) ansees som ikke møtt !!

Ved uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet, avgjøres kampen ved «sudden death» (første målet

vinner) uten tidsbegrensning. «Sudden death» settes igang med dommerkast på midten av banen.

Dette gjelder også ved uavgjort etter ordinær tid i finalene.

Alle kamper spilles uten lagstime-out. Klokka stoppes kun ved skader.

SPILLEBERETTIGELSE

En spiller kan delta i flere klasser såfremt NHF`s aldersbestemmelser overholdes. Spillernes alder

må kunne dokumenteres ved eventuelle protester. Eventuelle gyldige dispensasjoner må også kunne

fremlegges ved behov. Alle lag som har hatt dispensasjoner siste sesong, kan benytte disse under

Trondheim Cup uten ytterligere tillatelse fra arrangør. Alle lagets spillere skal være påført

spillerlisten. Påføring av nye spillernavn på innleverte lister, kan ikke skje etter at sluttspillet i den

klassen spilleren skal delta i, har startet. I miniklassene kan jenter og gutter delta uten

begrensninger. I aktivitetsklassene J10 og J11 kan inntil 3 gutter være på banen samtidig. I

gutteklassene kan jenter fritt delta.

SPILLESYSTEM

Lagene delt inn i puljer på 4 - 5 lag som spiller enkel serie. De to beste lagene i hver pulje går til A-

sluttspill, mens de øvrige går til B-sluttspill. Det er kun B-sluttspill i de klassene med mer enn 1

pulje.

LAG SOM IKKE MØTER

Dersom et lag ikke møter til oppsatt kamp, tilkjennes motstanderen seieren. Dersom det gjelder

kamp i seriespill, gis motstanderen 2 poeng og kampresultatet settes til 0 -0.

Lag som ikke møter til to av sine innledende kamper, strykes fra turneringen. Eventuelle kamper

som laget måtte ha spilt, strykes. Lag som strykes eller trekker seg seinere enn

1 uke før første kamp, ilegges et gebyr på kr 1.000,-

BANER

alle kampene spilles i Husebyhallen og på kunstgressbanen Huseby Park.


REGLER VED POENGLIKHET

Dersom det i det innledende seriespillet oppstår poenglikhet mellom to eller flere lag i puljen ,

avgjøres rekkefølgen i puljen etter følgende regler:

1. Poengforskjell i innbyrdes oppgjør

2. Målforskjell i innbyrdes oppgjør

3. Flest scorede mål i innbyrdes oppgjør

4. Målforskjell totalt

5. Flest scorede mål totalt

6. Loddtrekning

Ved utregning etter punkt 1 - 3, settes det opp en tabell hvor kun de lag som har lik poengsum

inngår. Ved utregning etter punkt 4 - 5 benyttes den opprinnelige tabellen for hele puljen.

PROTESTER

Eventuelle protester skal leveres skriftlig til banesekretariatet på den banen hvor kampen det

protesteres på, ble spilt. Protesten må leveres umiddelbart og seinest 10 minutter etter kampslutt,

være underskrevet av lagleder og vedlagt et protestgebyr på kr. 500,-. Gebyret refunderes dersom

protesten tas til følge. Protesten avgjøres endelig av turneringens jury.

DRAKTLIKHET, AVKAST

Laget som er oppført først i kampoppsettet, starter kampen til venstre for sekretariatet (sett fra

sekretariatet) med egen ball. Ved draktlikhet plikter det laget som står oppført sist i kampoppsettet

å skifte drakter. Lagene skal benytte drakter i samsvar med klubbenes offisielle draktfarger på

www.handball.no

KLISTERBRUK

De nye reglene om klisterbruk gjelder også for Trondheim Cup. Det betyr at det er klisterforbud til

og med J/G 14 år.

Forøvrig gjelder NHF`s og Region Midt-Norges regler.

More magazines by this user
Similar magazines