Program Relasjonskompetanse.pdf

g35.aktiweb.no

Program Relasjonskompetanse.pdf

www.tkm-­‐n.no

Ti stille – gap opp!

Kurs i relasjonskompetanse

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge

Fredrik Sunde Gullborg Vårhus Geir Haukeland Margrethe Mehus

Direktør Tannlegesekretær Tannlege Psykolog

TkMN Heimdal tannklinikk Klæbu tannklinikk Rav Psykologsenter

TkMN TkMN TkMN

Sted: Rica Hell Hotell, Stjørdal

Tid: 7. og 8. mars 2013

Postadressse: Telefon/epost: Organisasjonsnummer:

Postboks 2350 Sluppen 934 34 830 995 442 345

7004 Trondheim fredrik.sunde@tkm-­‐n.no

Enhet 8000


www.tkm-­‐n.no

PROGRAM: 7. Mars 2013

11.45 – 12.00 Oppmøte med registrering

12.00 – 13.00 Velkommen

Informasjon om det nasjonale kompetansehevningsprogrammet

”Tortur, overgrep og odontofobi” (TOO).

v/direktør Fredrik Sunde

13.00 – 13.15 Presentasjon av TOO-team Midt-Norge

13.30 – 18.00 2-delt sesjon:

Psykologer besøker tannklinikk:

- Hva er det som er så spesielt på et tannlegekontor at det

kan gi grunnlag for en egen diagnose?

- En gjennomgang av et tannlegekontors hemmeligheter.

v/tannlege Geir Haukeland og sekretær Gullborg Vårhus

Tannleger, sekretærer og tannpleiere:

- Relasjonens betydning i pasientbehandling.

- Hvordan bygge en god relasjon.

v/psykolog Margrethe Mehus og Hilde Johanne Aafoss

20.00 Middag med sosialt samvær

PROGRAM: 8. Mars 2013

08.00 – 08.15 Oppsummering fra dag 1

08.15 – 10.00 Hvordan møte pasienten som skal til tannbehandling?

v/alle

10.00 – 10.15 Pause

10.15 – 11.45 Kasusbeskrivelse

v/pasient

11.45 – 12.00 Veien videre…

Postadressse: Telefon/epost: Organisasjonsnummer:

Postboks 2350 Sluppen 934 34 830 995 442 345

7004 Trondheim fredrik.sunde@tkm-­‐n.no

Enhet 8000


www.tkm-­‐n.no

OM KURSET:

Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge (TkMN) inviterer psykologer, tannleger,

sekretærer og tannpleiere til tverrfaglig kurs i relasjonskompetanse.

Kurset har som mål:

-­‐ Informere om kompetansesenterets tilbud til pasienter med odontofobi eller pasienter som trenger

tilrettelagt tilbud etter tortur/overgrep

-­‐

-­‐

Spre vår kunnskap

Rekruttere fylkesvise tannteam og psykologer fra Region Midt-Norge til å utdanne seg videre i

behandling av denne pasientgruppen

PÅMELDING:

Påmelding skjer elektronisk (se web.link under) – og innen torsdag 14. Februar 2013.

http://form.arkon.no/?id=1340&key=5ac8fb29d1a379d27f685cae27fed822f97a58ad

Denne finner dere også på hjemmesiden til Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge

(www.tkm-n.no - Kurs og konferanser – Kurs – Relasjonskompetanse).

RELASJONSKOMPETANSE

70 % av befolkningen er nervøs og engstelig før et tannlegebesøk.

Mange har negative følelser og tanker i forkant.

En god relasjon mellom pasient og behandler gir trygghet for pasient og tannlege. Med enkle grep kan

samarbeidet mellom pasient og tannlege gi grunnlag for en god opplevelse med mindre uro og engstelse.

Dette gjør behandlingen lettere for tannlegen, minsker ”ikke møtt” og øker muligheten for et godt resultat.

I tillegg reduseres sjansen for klager med begrunnelse i manglende kommunikasjon.

Psykologene får en egen bolk med besøk på tannlegekontor og erfaringer fra klinisk praksis.

Kompetansesenteret oppfordrer hele tannteamet til å delta på kurset. I arbeidet med å trygge pasienter er

alle i det tverrfaglige teamet like viktig. Når hele teamet møter kan dere lettere hjelpe hverandre.

MÅLGRUPPE:

Fagfolk med interesse for pasientgrupper som omhandler ”tortur, overgrep og odontofobi - TOO”. Kurset i

relasjonskompetanse er innrettet mot psykologer, tannleger, sekretærer og tannpleiere. Dette er kurs en,

av til sammen tre påbygningskurs som vil bli avhold innen dette tema.

Tannhelsetjenesten ønsker å komme i kontakt med psykologer som ser interesse og ønske i å knytte

spennende faglige relasjoner i samarbeide med det odontologiske fagmiljøet. Vi skal nå etablere

tverrfaglige TOO-team i de tre fylkene i vår region.

BAKGRUNN:

Viser til Helsedirektoratets rapport IS-1855. Det anbefales at alle kursdeltagere leser rapporten før

oppmøte. Den kan lastes ned på Helsedirektoratets eller Tannhelsetjenestens kompetansesenter for

Midt-Norge`s hjemmeside:

http://helsedirektoratet.no/finn/Sider/results-finn.aspx?k=is-1855

http://www.tkm-n.no - Redd for å gå til tannlegen?

INFORMASJON:

TkMN må ta geografiske hensyn når det gjelder spredning av den kompetanse som skal bygges opp.

Dette for å tilstrebe så godt faglig dekning som mulig i de tre fylkene i vår region. Det vil på dette

grunnlaget bli gjort en skjønnsmessig vurdering av psykologers og de odontologiske tannteam sin

lokalisering, og dermed deltagelse på kurset.

Deler av kurset vil bli filmet, slik at et grunnlagsmateriale til oppbygning av en elektronisk læringsportal

blir lagt. Dette vil siden bli gjort tilgjengelig for kurs og kompetansehevning.

Postadressse: Telefon/epost: Organisasjonsnummer:

Postboks 2350 Sluppen 934 34 830 995 442 345

7004 Trondheim fredrik.sunde@tkm-­‐n.no

Enhet 8000

More magazines by this user
Similar magazines