En folder til deg som møter hørende barn med døve ... - Helseetaten

helseetaten.oslo.kommune.no

En folder til deg som møter hørende barn med døve ... - Helseetaten

Hvem kan bruke foreldrestøttende tiltak?

− familier med barn mellom 0 og 18 år, der

− en eller begge foreldre er døve eller sterk tunghørt

Informasjon til fagfolk som møter døve foreldre

med hørende barn:

TILBUD TIL….

DØVE FORELDRE MED HØRENDE BARN

.…FORELDRESTØTTENDE TILTAK

Ønsker dere som er foreldre at fagfolk skal få mer kunnskap om tegnspråk, om døve

osv., kan dere ta kontakt med Anne Mette eller Nora. Sammen med dere kan vi

informere:

− Helsesøstre på helsestasjonen.

− Ansatte i barnehage/førskole.

− Lærere i grunnskolen.

− Ansatte i skolefritidsordningen (SFO)

− Saksbehandlere i PPT, skolekontor, barnevernskontor, trygdekontor etc.

Ta gjerne kontakt med oss ….

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

3570 Ål

Tlf: 32 08 26 00

Tekst: 32 08 26 01

Faks: 32 08 26 02

E-post: aal.folkehogskole@al.fhs.no

Hjemmesider: www.al.fhs.no

På folkehøyskolen/kurssenteret jobber også lærere, førskolelærere, vernepleier etc.

som er forelesere på foreldrekursene.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede v/ helsesøster

Fredrikke Qvams gate 1, 0130 Oslo

Tlf: 23 46 04 00

Teksttelefon: 23 46 04 01

Faks 23 46 04 02

E-post: radgivningskontoret@sby.oslo.kommune.no

Hjemmesider: www.storby.oslo.kommune.no/radgivningskontoret_for_horselshemmede

På Rådgivningskontoret kan du også få råd og veiledning av sosionom, ergoterapeut,

spesialpedagog, audiopedagog etc.

Alle ansatte på Ål folkehøyskole og kurssenter for døve og på

Rådgivningskontoret for hørselshemmede har taushetsplikt.

utgitt av

Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve og

Rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo

tegninger: Hanna Orlof, Danmark

Utgitt 2001, revidert 2009


Hvorfor foreldrestøttende tiltak?

Hørende foreldre som får et døvt barn, får 40 ukers opplæringstilbud frem til barnet er

16 år for at de skal få kunnskap om hvordan det er å vokse opp som døv og opplæring i

tegnspråk.

Døve foreldre som får et hørende barn, trenger kunnskap om hvordan det er å vokse

opp som hørende i en to-språklig og to-kulturell familie.

Døve foreldre får ikke automatisk slik informasjon på helsestasjon, barnehage/førskole

eller grunnskole.

Hørende foreldre har mulighet til å få informasjon om barns oppvekst og utvikling bl.a.

gjennom radio, TV, foredrag og liknende. Døve foreldre har ikke de samme muligheter

for å få slik informasjon.

Hvilke tilbud finnes på tegnspråk for døve

foreldre?

2. Tilbud til døve foreldre i Oslo v/ helsesøster for døve

Samarbeid med helsesøster på lokal helsestasjon

Helsesøster for døve kan reise ut på helsestasjonene som har kontakt med døve foreldre

med døve/hørende barn. Hvis foreldrene ønsker det, kan hun veilede og samarbeide

med helsesøster på den lokale helsestasjonen om oppfølgingen.

Gi beskjed på sykehuset eller helsestasjonen hvis du ønsker kontakt med helsesøster for

døve eller ta kontakt direkte med SMS eller E-post.

Samtale

Ta gjerne kontakt hvis det er noe du vil

diskutere eller ta opp.

Helsesøster for døve har kontor på

Rådgivningskontoret for hørselshemmede.

Du kan ta opp spørsmål om:

− Kropp og helse hos deg selv

og barnet ditt

− Ernæring

− Grensesetting

− Problemer i familien

− Tegnspråk eller talespråk til

hørende barn

− Barnehage/skole/helsestasjon

− Prevensjon

− Svangerskap og fødsel

1. Foreldrekurs på Ål Folkehøyskole og Kurssenter for Døve

Familiekurs

Hver familie får til sammen 18 uker kurs på Ål fordelt på 16 år.

Når foreldrene er på kurs, er barna i barnehagen eller på skolehuset.

Gratis

Trygdekontoret dekker reise/opphold for foreldre og barn og de dekker tapt

arbeidsinntekt. Kurset er gratis.

Aktuelle temaer på foreldrekurs:

− Barns personlighetsutvikling.

− Barneoppdragelse – grensesetting – søskensjalusi.

− Hvilket språk skal brukes i familien når barnet er hørende?

− Samarbeid og kommunikasjon med personale på helsestasjon, barnehage og skole.

− Samliv og samspill mellom foreldre og barn.

− Lovrettigheter; plikter og ansvar.

− Offentlige tilbud til barn og ungdom, for eksempel PPT etc.

All undervisning er på tegnspråk

Undervisningen er lagt opp dels som forelesning og dels som gruppediskusjon. Vi

diskuterer vår rolle som foreldre, hvilket ansvar og hvilke plikter vi har. På kurset treffer

du andre foreldre og kan utveksle erfaringer, kunnskap, tips og råd.

Veiledning til personalet i barnehage og skole

I samarbeid med foreldrene kan helsesøster delta på møter med barnehage/skole for

å informere personalet om tegnspråk og døve foreldres situasjon.

Baby Café

Hvis døve fedre og mødre med barn fra 0 til 3 år er interessert kan helsesøster og

lege for døve arrangere Baby Café 1 gang i måneden. Baby Café kan være et

møtested med sosialt og faglig innhold. Tilbudet er gratis. Vi låner lokaler i Oslo

Døveforening, Nedre Voll gate 5-7, Oslo.

Baby Caféen kan ta opp temaer som:

− Barnesikring i hjemmet.

− Førstehjelp til små barn.

− Motorisk utvikling hos barn

− Ernæring

− Sykdommer hos barn.

− Søvn og ernæring

− Tegnspråk eller talespråk i familier med hørende barn

More magazines by this user
Similar magazines