Her kan du laste ned brosjyren - TROX Auranor Norge as

trox.no

Her kan du laste ned brosjyren - TROX Auranor Norge as

VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

Komplett styringsog

overvåkingssystem

for VAV


VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

2 Den gode idéen

Enkel vei til kontroll og overvåking

Det enkle er ofte det beste, og vi i TROX Auranor vil

med VIP X gjøre det enkelt for deg. Ved hjelp av kjente

reguleringsmetoder gjør vi det her enkelt å ha kontroll

og føre overvåking av anlegget.

Systemet krever ingen programmeringskostnader, og den

prefabrikkerte VIP X enheten forenkler oppstart og

igangkjøring.

VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

”Plug and play” eliminerer feilkobling, og krever ingen

programvareinstallasjon eller lisenser.

VIP-X er en prefabrikkert løsning for energiriktig styring

og overvåking av inneklima i bygg. Med VIP-X får man

utnyttet den uslagbare kvaliteten og kostnadseffektiviteten

som prefabrikkering gir, uten at det går ut over

fleksibiliteten.

Feilfri installasjon

VIP-X består av prefabrikkerte komponenter og pluggbare kabler, noe som gjør at

montasjen kan utføres uten bruk av verktøy og tradisjonelt koblingsarbeid.

Alle muligheter for feilkobling er derfor eliminert.

Igangkjøring

Konfigurering av systemet gjøres enkelt i ferdige web-bilder på ved hjelp av en

vanlig web browser.

Systemet krever ingen programmeringskostnader, og forenkler oppstart og

igangkjøring.

Kontroll – overvåking

Systemet kan stå som en stand-alone installasjon, og overvåkes lokalt eller fjernovervåkes

via internett.

VIP-X knyttes opp mot et SD-anlegg via Modbus, BACnet eller KNX.

Systemintegrering

All viktig informasjon som luftmengder, spjeldvinkler, sensorverdier, osv kan

hentes ut via Modbus, BACnet eller KNX for bruk i et SD-anlegg. VIP-X kan også

styres av sensorverdier eller pådrag som hentes fra et overordnet system. De

ferdige web bildene kan brukes direkte i visualiseringen i toppsystemet hvis det

er ønskelig. På denne måten unngår vi ekstra programmering.

Energiriktig viftestyring

VIP-X benytter spjeldvinkelovervåking for optimal viftestyring.


3

Konfigurering

– Full kontroll og overvåking

Innlegging av luftmengder og definering av

reguleringssløyfer gjøres enkelt med en web

browser i den integrerte web-serveren i VIP-X.

Det er ikke nødvendig å installere egne

programmer for dette.

Avlesing av mengde, vinkel,

set punkt og sensorverdi

Vi har et tilkoblingspunkt via en ruter på

byggeplass eller eksternt via internett.

VIP-X gir full oversikt over luftmengden

og fordelingen av denne, og trykket

dersom det er trykkregulering.

Ved regulering av Leo benytter vi

lokale følere som er koblet sammen

i en fordelingsboks, eller vi tar inn

signalet fra et SD-anlegg.

Ved trykkregulering av soner

benytter vi kun trykkfølere fordi

reguleringsfunksjonen allerede

ligger i VIP-X .

Man setter enkelt opp

reguleringssløyfer dersom

man ønsker å summere

flere soner opp mot et

felles pkt.

Ved å aktivere en bryter kan

alle enheter settes til maks

luftmengde, dette forenkler

innreguleringen når maks belasting

for systemet skal testes.

Spjeldvinkelstyring kan håndtere

inntil 160 spjeld, fordelt på fem

VIP-X regulatorer.

Skulle det være behov for å

justere pådraget kan defaultverdiene

for P, I og D endres.


VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

4 BUS kommunikasjon

VIP-X kommunisere på Modbus/TCP, BACnet/IP eller KNXnet/IP. Det er laget predefinerte

registre for Modbus, BACnet/IP kan scannes og det er tilgjengelig en KNXnet/IP protokoll.

Dette gjør systemintegreringen enkel.

Modbus/TCP

MODBUS er en produsent-uavhengig, åpen feltbuss standard

for diverse applikasjoner i produksjons-og prosessautomatisering.

Modbus protokollen er implementert i

henhold til gjeldende Internett Utkast IETF (Internet

Engineering Task Force) og utfører følgende funksjoner:

• Overføring av prosessen bildet

• Overføring av feltbuss variabler

• Overføring av forskjellige innstillinger og informasjon

om Coupler/controller

Dataoverføringen i fieldside skjer via TCP og via UDP.

Modbus/TCP-protokollen er en variant av MODBUS protokollen,

som ble optimalisert for kommunikasjon via TCP/

IP-tilkoblinger.

Denne protokollen ble designet for datautveksling i feltet

nivå (dvs. for utveksling av I/O-data i prosessen bildet).

BACnet/IP

”Building Automation and Control Network”, BACnet er

forkortelsen for dette. Dette er en standardisert og firmanøytral

nettverksprotokoll for bygningsautomasjon, og er

opprinnelig rettet mot området for oppvarming, ventilasjon

og air condition (HVAC).

Denne protokollen har vært en ASHRAE standard siden 1995,

ble akseptert som en standard av ANSI (ANSI/ASHRAE 135-

2004) og har blitt forankret i DIN EN ISO standard 16484-5

(Building Automation Systems, Data Kommunikasjonsprotokoller).

BACnet nettverk modellen fungerer uavhengig av system.

Kommunikasjonen er basert på klient/server-metoden

VIP-X For BACnet/IP

VIP-X scanes med en BACnet configurator for å se

predefinerte objekter.


5

Kabling

KNXnet/IP

I 1999 medlemmene av de tre organisasjonene

BatiBUS Club International (BCI), European-Installation

Bus Association (EIBA) og European Home Systems

Association (EHSA) grunnla Konnex Association (kjent i

dag som KNX Association). Denne internasjonale organisasjonen

kombinerer tre europeiske buss-standarder i en

nylig definert, enhetlig standard for byggautomasjonssystemer.

Denne standard (KNX) er basert på EIB

teknologi. På grunn av den oppadgående kompatibilitet

til EIB, kan disse systemene lett integreres i TP1 nettverk.

KNXnet/IP-protokollen setter opp direkte koblinger

mellom KNX enheter, brukes ofte for kommunikasjon.

Ettersom denne KNXnet/IP-protokollen er basert på

Ethernet, kan fjerntilgang gjøres enklere og eksisterende

hardware kan fortsette å bli brukt.

En forutsetning for kompatibilitet mellom enheter er

bare å bruke en passende modem, for eksempel Ethernet,

tvinnet, Powerline eller radiofrekvens.

KNX Standard

KNX-standarden er en åpen, fleksibel og interoperabil

kommunikasjonsløsning mellom sensorer, aktuatorer og

styringer for standard applikasjoner på en buss nivå.

KNX er definert i ISO/IEC 14543-3 standard ”Home and

Building Electronic System.”Denne standarden er delt

inn i to deler: ”Product and System Requirements” og

”KNXnet/IP Communication.”

Denne standarden sikrer kompatibilitet og

interoperabilitet mellom ulike enheter

Pluggbart kablingssystem

VIP-X bruker det

anerkjente pluggbare

kablingssystemet

Winsta. Dette

er et system med

prefabrikerte kabler

som kan plugges

sammen. Ved bruk

av Winsta gis en

sikker og hurtig

tikobling.

Forgreininger til

spjeld og romfølere

skjer ved hjelp av

distribusjonsbokser.

Strømforsyningen

til systemet er

integrert i VIP-Xenheten,

slik at

alle komponenter

forsynes via det

pluggbare

kablingssystemet.

Det er bare å

plugge inn 230V

støpslet fra VIP-Xenheten

så er hele systemet strømsatt. Ingen eksterne

trafoer eller nettilkoblinger er nødvendig.

Koblingsfeil vil dermed være eliminert.

De prefabrikkerte

kablene leveres

i flere lengder

og kan plugges

sammen til ønsket

lengde.


VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

6 Produktdata

Vip-X

VIP-X er en komplett controller for 32 spjeld med strømforsyning og bus- kommunikasjon. Den har integrert

web-server for visualisering.

VIP X benytter DC strømforsyning, noe som gir en dobling i kablingsrekkevidden i forhold til AC strømforsyning.

VIP X kommuniserer med Leo-spjeldet på MP-bus.

VIP X knyttes opp mot SD anlegg via Modbus, BACnet og KNXnet/IP.

Distribusjonsboks

Distribusjonsboksen har tilkobling for to spjeld og to følere. Den er et tilkoblingspunkt som distribuerer

bus-kommunikasjon og strømforsyning til spjeldene.

Pluggbare kabler

De prefabrikerte kablene med plugger gir en sikker og hurtig oppkobling av VIP-X med tilhørende spjeld og

romfølere. Kablene finnes lagerført i flere forskjellige lengder

enocean ©

VIP-X kan kobles opp mot Thermokons trådløse romfølere som kommuniserer via EnOcean. Systemet er

batteriløst, noe som gjør det vedlikeholdsfritt. Det kreves ingen programmering for å sette opp systemet.

Vi kan levere følere for temperatur, CO2, bevegelse og fukt.

A-Sense CO2/temperatur

A-sense kan leveres som regulator med felles 0-10 V utgangssignal for CO2 og temperatur eller som føler med

separate 0-10 V utganger for CO2 og temperatur.

Optosense CO2/ temperatur

Optosense kan leveres som regulator med felles 0-10 V utgangssignal for CO2 og temperatur eller som føler

med separate 0-10 V utganger for CO2 og temperatur. Den kan også leveres med integrert bevegelsesmelder.


7

Bevegelsessvakt med temperaturkontroll

PIR-TFT-550 B er en bevegelsessensor med temperaturkontroll. Enheten har releutgang for styring av spjeld.

Temperaturkontrollen sikrer at spjeld åpner for lufting av rom, dersom grenseverdi for temperatur passeres,

selv uten bevegelse i rommet.

Temperaturregulator Belimo CR24

CR24-B er en temperaturegulator for romapplikasjoner. Regulatoren leveres i tre utgaver, B1, B2 og B3,

med henholdsvis én, to og tre analoge utganger. Den kan brukes til mange typer reguleringsfunksjoner for

energioptimalisering av romklima, og ved kombinerte system for kjøling og oppvarming.

Temperaturføler

Thermokon WRF04 temperaturføler gir ut et 0-10V signal for temperaturområdet 0-50 °C.

Leo, sirkulært VAV-spjeld

LEO er et sirkulært VAV-spjeld med høy måle- og reguleringsnøyaktighet. LEO kommer i dimensjonene

Ø100 – Ø630 med kapasitetsområde 34 – 8.973 m 3 /h. Enheten kan leveres i isolert og mantlet utførelse

for ekstra demping av flankelyd. Leo kan leveres med LON regulator som alternativ.

TVJ, rektangulært VAV-spjeld

TVJ er et rektangulært VAV-spjeld med høy måle- og reguleringsnøyaktighet. TVJ kommer i dimensjoner

mellom BxH 200x100 – 1000x1000 med kapasitetsområde 162 – 36.360 m 3 /h. Enheten kan leveres i isolert og

mantlet utførelse for ekstra demping av flankelyd. TVJ kan leveres med LON regulator som alternativ.

DRS, sirkulært spjeld

DRS leveres som manuell eller med spjeldmotor. Gradert og låsbar reguleringsløsning med indikasjon av spjeld-posisjon.

Tetthetsklasse 0 og C,iht. EN 1751.

DRS-T for avstenging. Mauell eller med spjeldmotor. Indikasjon av spjeldposisjon. Tetthetsklasse 4 og C, iht. EN 1751


VENTILATION INTEGRATED PROCESSING

NO0899

08.11

Hovedkontor – Norge

TROX Auranor Norge AS

Postboks 100

2712 Brandbu

Telefon: +47 61 31 35 00

Telefax: +47 61 31 35 10

Salgskontor

Sorgenfriveien 9

7037 Trondheim

Salgskontor

Kvitsøygt. 19 B

4014 Stavanger

Salgskontor

Tvetenveien 152

0671 Oslo

Salgskontor

Damsgårdsveien 169

5132 Laksevåg

Hovedkontor – Tyskland

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

DE-47504 Neukirchen-Vluyn

Telefon +49 28 45 / 2 02-0

Fax +49 28 45 / 2 02-265

E-post trox@trox.de

www.troxtechnik.com

Datterselskaper

Australia

TROX Australia Pty Ltd

Belgia S.A.

TROX Belgium N.V.

Brasil

TROX do Brasil Ltda.

Bulgaria

TROX Austria GmbH

Danmark

TROX Danmark A/S

De Forente Arabiske Emirater

TROX Middle East (LLC)

Frankrike

TROX France Sarl

Hongkong

TROX Hong Kong Ltd.

Italia

TROX Italia S.p.A.

India

TROX India Private Limited

Kina

TROX Air Conditioning

Components(Suzhou)

Co., Ltd.

Kroatia

TROX Austria GmbH

Malaysia

TROX Malaysia Sdn. Bhd.

Norge

TROX Auranor Norge AS

Østerrike

TROX Austria GmbH

Polen

TROX Austria GmbH

Russland

TROX Klimatechnika

Sveits

TROX HESCO Schweiz AG

Serbia

TROX Austria GmbH

Spania

TROX España, S.A.

Storbritannia

TROX UK Ltd.TROXAITCSLtd.

Sverige

TROX Sverige AB

Syd-Afrika

TROX South Africa (Pty) Ltd

TROX Austria GmbH

Tyskland

FSL GmbH &Co. KGHESCO Deutschland

GmbH

Ungarn

TROX Austria GmbH

USA

TROX USA, Inc.

Utenlandske representanter

Abu Dhabi

Argentina

Bosnia-Herzegovina

Chile

Kypros

Egypt

Filippinene

Finland

Hellas

Indonesia

Iran

Irland

Island

Israel

Jordan

Korea

Estland

Libanon

Litauen

Nederland

New Zeeland

Oman

Pakistan

Portugal

Romania

Saudi Arabia

Slovakia

Slovenia

Taiwan

Thailand

Tyrkia

Ukraina

Uruguay

Venezuela

Vietnam

Rett til endringer forbeholdes.

www.dmt.no

Hovedkontor:

TROX Auranor Norge AS, Postboks 100, 2712 Brandbu

Telefon: 61 31 35 00 Telefaks: 61 31 35 10 www.auranor.no

More magazines by this user
Similar magazines