Klientportalen – et system til Lønn 5.0 - Proplan AS

proplan.no

Klientportalen – et system til Lønn 5.0 - Proplan AS

Tilleggsmodul

Klientportalen

et system til Lønn 5.0

Med fokus på effektivitet i hverdagen for den enkelte bedrift og for regnskapskontor, har vi utviklet et forsystem

til Lønn 5.0 Klientportalen. Dine klienter, og klientens ansatte, kan selv registrere timer, fravær,

andre variable utbetalinger og personalopplysninger. På denne måten unngår ditt regnskapskontor og dine

klienter feilkilder og dobbeltarbeid. Klientportalen er enkel å bruke både for klienter og regnskapskontorer.

Hvorfor skal du velge Klientportalen?

• Ditt regnskapskontor blir mer effektivt

• Klient og regnskapskontor blir mindre sårbare overfor

sykdom og fravær hos nøkkelpersonell. Systemet tar

ikke ferie

• Enkel tilgang til system og lagret informasjon for vikar

• God info til klientens ansatte via web

• Enkel rapport av timer og fravær

• Tilgang til historiske dokumenter

• Mulighet til å skrive ut historiske lønnsslipper

• Gir god oversikt over lønn, arbeidstid, overtid og ferie

• Gir en oversikt over klientens ansatte

• Du sparer tid på hver klient og reduserer kostnader

• Et godt salgsargument ovenfor dine klienter

Klient registrerer

og attesterer

Ditt regnskapskontor

Klient registrerer

timer/fravær

Hvilke fordeler får dette for dine klienter?

• Klienten kan selv endre personlige opplysninger

• Tidsbesparende, slipper dobbeltarbeid med

håndskrevne lister

• Gir klienten oversikt over intern erfaring og kompetanse

• Klientens ansatte får et oversiktlig kartotek over sine

kollegaer

• Felles rutiner hos klienten bidrar til en samkjørt

organisasjon

• Et enkelt verktøy for informasjon

• Elektroniske lønnsslipper direkte fra Klientportalen

• Gir oversikt over forbruk og overtid via rapportfunksjonen

Bruker registrerer

egne timer/fravær

Hvordan fungerer Klientportalen?

• Direkte integrasjon og overføring til Lønn 5.0.

• Transaksjonene må attesteres av klientens

leder/attestasjonsansvarlige

• Regnskapsfører kontrollerer dataene før overføring til lønn

• Regnskapskontoret administrerer brukertilgangen

hos klienten

• Er fleksibel og kan tilpasses etter bedriftens behov

og struktur

Aditro HRM AS

Gullhaug Torg 4A

Postboks 4370 Nydalen, 0402 OSLO

Telefon 09102 www.huldt-lillevik.no

ET

PRODUKT


Dette er Huldt & Lillevik porteføljen

Lønn 5.0

Lønn og personal er sentrale funksjoner i bedriften. Disse funksjonene må fungere 100 %.

Lønn 5.0 er en komplett løsning som ivaretar lønns- og personalarbeidet effektivt, enkelt og sikkert.

Reise

Mange bedrifter bruker betydelige ressurser på reiseoppgjøret. For å få alt korrekt kreves mye jobb

og etterarbeid. Huldt & Lillevik Reise løser og systematiserer dette arbeidet.

Ansattportal

Registrering av timer, fravær og ferie er tidkrevende. Å la ansatte selv registrere dette er

tidsbesparende. Ansattportal er en web-løsning som gjør registrering av timer, fravær og utvalgte

personalopplysninger lett tilgjengelig for ansatte og bedriften. Ansattportalen er direkte integrert

med Lønn 5.0.

Support og Lønnsberedskap

I løpet av 25 år har vi bygget opp en brukerstøtte med høy kompetanse og god tilgjengelighet.

Vi svarer på alt som har med programmene å gjøre, samt regelverk og lover innenfor fagområdet lønn

og personal. Support er lett tilgjengelig via våre nettsider eller pr. telefon. Ved sykdom, fravær eller

ressursmangel er bedriften sårbar. Vi tilbyr derfor Lønnsberedskap, som vil være en forsikring mot

dette.

Lønnstjenester

For effektivisering av bedriften, kan det være lønnsomt å outsource deler eller hele lønnskjøringen.

Vi tilbyr derfor Lønnstjenester med dyktige fagpersoner innen Lønn og personal.

Kurs

Vi tilbyr opplæring på våre systemer, samt faglige teorikurs innen lønn, personal og reise. Våre

systemkurs lærer deg å utnytte systemene bedre, mens teorikursene hjelper deg med å løse

dine oppgaver i henhold til lover og regler.

More magazines by this user
Similar magazines