Nye Proplan Attføring.pdf - Proplan AS

proplan.no

Nye Proplan Attføring.pdf - Proplan AS

Nye Proplan Attføring

Personalsystemet for attføringsbedrifter

Proplan Attføring har lenge vært det ledende personalsystemet for attføringsbedrifter i Norge.

Systemet støtter opp om attføringsprosessene i bedriften ved å strukturere aktivitetene rettet

mot å utvikle den enkelte yrkeshemmede. Opplæring og kompetanseutvikling er meget godt

ivaretatt i løsningen.

Proplan Attføring er et nytt og

helhetlig system som kvalitetssikrer

attføringsprosesser. Løsningen er

basert på det tidligere programmet

Proplan CAT som opprinnelig ble

utviklet i et samarbeid mellom

Proplan AS, Visma, Attføringsbedriftene

og ASVL. I dag er Proplan

Attføring et rendyrket personalsystem

hvor brukervennlighet,

rolletilpasset funksjonalitet og

sikkerhet står i fokus.

Systemet gir full oversikt over hvilke

personer som er på tiltak, hvilke faser

de har vært gjennom og nåværende

status. Tiltakene er registrert med

tidsperiode, avdeling og hvem som

er oppdragsgiver.

Videre inneholder løsningen en

oversiktlig fraværsmodul og verktøy

for å kartlegge den enkeltes kompetanse

og videre opplæring.

Brukerdefinerte utvalg og faner gjør

det enkelt for den ansatte å tilpasse

programmet til eget bruk. Fleksibel

tilgangsstyring sikrer forsvarlig bruk

av systemets data.

Løsningen håndterer informasjonsdeling

og dokumenthåndtering.

Brukervennlige skjermbilder gjør

informasjonen tilgjengelig for alle

involverte.

Hvorfor velge Nye Proplan Attføring?

Kvalitetssikring av attføringsprosessen

Rolletilpassede skjermbilder

Enkel tilgangsstyring og god sikkerhet

Statistikker for økonomi og tilskudd

Fraværshåndtering

Kompetanse og opplæringsmodul

Enkel oversikt over aktiviteter og tiltak

Dokumenthåndtering med standardmaler

Enkel eksport til Excel

www.proplan.no/attforing


Funksjonalitet:

Statistikker og rapporter

I Proplan Attføring finner du standardrapporter, månedstatistikker,

årssstatistikk og bevegelsesrapporter. Det er

enkelt å lage egne rapporter som kan eksporteres til Excel.

Registrering av fravær

Fraværsmodul med registrering av ulike typer fravær.

Forenkler oppfølging av deltaker og sørger for for korrekt

refusjonskrav til NAV.

Registrering av kompetanse

Ajourholder formell- og realkompetanse. Opprett

kompetanseprofil for den enkelte som grunnlag for videre

utvikling og opplæringsmål. Dokumentering av progresjon

i kompetanseutviklingen.

Integrasjon med Excel

All informasjon i systemet kan eksporteres til Excel, noe

som forenkler produksjon av egen statistikk.

Dokumenthåndtering

Direkte integrasjon med Office produktene muliggjør

opprettelse av nye dokumenter direkte i systemet. De kan

kategoriseres og knyttes opp mot enkeltpersoner.

Journaler

Opprett egne journaltyper etter behov og bruk disse for å

bygge opp rapporter. Journalene er låsbare.

Gjøremål

Lag egne maler for oppfølging av oppgaver mot deltakeren i

ulike faser av attføringsprosessen.

Adgangskontroll

Sikrer sensitive opplysninger mot innsyn og brudd på

personvernet.

Tidsforbruk

Lag oversikt over tidsforbruk på ulike oppgaver i attføringsprossessen.

Dette kan gi bedriften et godt oversiktbilde av

tidsfordeling både per veileder og deltaker.

Vi gjør jobben enklere

Proplan er et softwareselskap med lang erfaring som forhandler

av markedsledende administrativ programvare samt flere

egenutviklede bransjeløsninger. Vår visjon er å skape bedre

lønnsomhet for våre kunder gjennom ekte engasjement. Vi har

dyktige konsulenter som bistår både i implementeringsfasen og

etterpå. Det skal være trygt og enkelt å gjøre Proplan til din

programvarepartner.

Ta kontakt med oss - så ser vi hvordan vi kan gjøre jobben

enklere for din bedrift.

Kontakt:

Ann Thomas Christin Marti Schaaf

Proplan AS

Mob: 901 951 21 61 971 787

acs@proplan.no

thomas.marti@proplan.no

Proplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no

More magazines by this user
Similar magazines