Brosjyre om økonomistudiene - Høgskolen i Molde

himolde.no

Brosjyre om økonomistudiene - Høgskolen i Molde

Økonomistudier med gode

jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Se film om studiet

Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag.

Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi? Ønsker du å bli revisor, regnskapsfører eller

siviløkonom? HiMolde gir deg mulighetene.

HiMolde tilbyr mange ulike spesialiseringsretninger innen økonomistudiene - tilpasset dine ønsker.

www.HiMolde.no


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

« Jeg startet på årsstudiet

fordi jeg ikke var sikker hva jeg

ville ta som bachelorstudium.

Det har vært en del å gjøre, men jeg

trives med studiet og synes det er

interessante fag og relevant i forhold til

økonomi som jeg vil jobbe med senere.

På et årsstudium får du en innføring

som kan være bra å ha om du ikke er

sikker på om du vil begynne på

en treårig utdanning.

Simen Karlsen Amundsgård

Årsstudium i bedriftsøkonomi

«

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

Bedriftsøkonomi 1 år

Årsstudium

Studiet er først og fremst utformet med tanke

på deg som har annen faglig bakgrunn eller

yrkespraksis, og som ønsker tilleggsutdanning

innen bedriftsøkonomi.

Det egner seg også ypperlig for deg som er usikker

på det første studievalget, og som ønsker en smakebit

på det økonomisk administrative fagområdet.

Er du usikker på hvordan studieløpet ditt skal være,

kan det være en idé å starte med et årsstudium som

lett kan innpasses i et bachelorstudium i økonomi og

administrasjon senere. Dersom du vet at du ønsker en

lengre økonomisk utdanning, anbefaler vi at du starter

ut med ett av våre bachelorstudier.

Hvorfor Høgskolen i Molde?

Høgskolen i Molde har et stort økonomi-miljø med

bachelor- og masterstudier og doktorgrad i logistikk.

Som student hos oss, får du derfor tilgang til et av

de mest spennende studiestedene i Norge innen

økonomi.

Studiets innhold

Studiet gir en innføring i bedriftsøkonomi, regnskap,

markedsføring, logistikk og organisasjonsteori.

Videre studiemuligheter

Studiet kan bygges på videre til en bachelorgrad ved

Høgskolen i Molde. Studenter som fullfører en bachelorgrad,

er kvalifiserte til å søke mastergradsstudier

ved Høgskolen i Molde eller ved andre høgskoler og

universitet i Norge eller utlandet.

Mer informasjon

Se film og mer info: himolde.no/okonomi

Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

Fakta:

Studielengde: 1 år

Studiepoeng: 60

Studiekode: 211 164

Opptakskrav: Generell

studiekompetanse/

realkompetanse

Søknad:

Samordna opptak

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

Bachelor

Økonomi og administrasjon 3 år

Fakta:

Studielengde: 3 år

Studiepoeng: 180

Studiekode: 211 369

Opptakskrav: Generell

studiekompetanse/

realkompetanse

Grad: Bachelorgrad

Søknad:

Samordna opptak

Dersom du ønsker en solid økonomisk og

administrativ grunnutdanning med et bredt

spekter av jobbmuligheter, bør du velge dette

studiet. Studenter som bygger på med et

masterstudium i økonomi og administrasjon

(siviløkonom 2. avdeling) oppnår siviløkonomtittelen.

Etterspørselen etter denne type

kompetanse er alltid stor i næringsliv og

offentlig forvaltning. Med de ulike spesialiseringsretningene

i det tredje studieåret vil du

kunne skreddersy utdanningen slik du selv

ønsker den.

Hvorfor Høgskolen i Molde?

Høgskolen i Molde har et stort økonomimiljø med

bachelor- og masterstudier og med doktorgrad i

logistikk. Vi har både bredde og dybde innen viktige

økonomifag.

Jobbmuligheter

Studiet er allisdig og kvalifiserer blant annet for

jobber innen innkjøp, salg og markedsføring,

personalledelse, økonomistyring og regnskap.

Øk.adm-studenter får jobber i det private

næringsliv, innen produksjon, handel, bank,

forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, og en

rekke andre bransjer i inn- og utland. I tillegg er

jobbmulighetene i offentlig sektor gode.

Studiets innhold

Studiet omfatter fag som bedriftsøkonomi, regnskap,

økonomistyring, investering, finansiering, samfunnsøkonomi,

organisasjonsteori og administrasjon.

Mer informasjon på himolde.studiehandbok.no

Skreddersy din egen bachelor

HiMolde gir studentene mulighet til å komponere sin

egen øk.adm-variant, og i det tredje studieåret kan

du velge blant følgende spesialiseringer:

• Logistikk

• Organisasjon og ledelse

• Regnskap og revisjon

• Økonomisk styring

• Juss

• Informasjonsbehandling

Studentutveksling og internasjonalisering

I det 4. semesteret kan du ta et semester som utvekslingsstudent

i et europeisk land. HiMolde har blant annet

en samarbeidsavtale som gjør at studentene kan velge

å ta det tredje studieåret ved Dublin Business School.

Videre studiemuligheter

Studenter som fullfører dette studiet, kan søke

masterstudier som leder fram til siviløkonomtittelen.

Ved Høgskolen i Molde tilbyr vi for tiden masterstudier

i logistikk og i organisasjon og ledelse.

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

«Jeg valgte HiMolde

fordi de hadde et fristende

tilbud. Dette studiet gjør

at jeg kan bli siviløkonom,

noe som er viktig for meg.

Molde er en sjarmerende liten by

der en har potensiale til å utvikle

seg. Om jeg skulle valgt igjen ville

jeg valgt det samme!

Kristine Dalen

Økonomi- og administrasjonsrstudent

HiMolde

«

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

«Jeg har alltid likt tall,

de er både realistiske

og logiske. Regnskap og revisjonsstudiet

er et spennende fag som byr

på gode utfordringer. At jobbmulighetene

er så gode er også et stort pluss.

Jeg trives veldig godt med både

studiet og miljøet her. Det at høgskolen

ikke er så stor gjør at en får

større kontakt med lærerne og de

andre studentene.

Maiken Henriksen

Bachelorstudent ved

HiMolde

«

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

REGNSKAP OG Revisjon 3 år

Bachelor

Studiet er et yrkesrettet studium som skal forberede

studentene til en yrkeskarriere innen

revisjon, regnskap og økonomistyring.

Hvorfor Høgskolen i Molde?

Høgskolen i Molde har et stort økonomimiljø med

bachelor- og masterstudier og med doktorgrad i logistikk.

Vi gir deg bredde og dybde innen de viktigste

økonomifagene. Våre ferdigutdannede kandidater

finner du i mange regnskaps- og revisjonsfirmaer

over hele landet.

Jobbmuligheter

Studiet gir deg kompetanse for stillinger både i

revisjonsbransjen, skatteetaten og økonomifunksjoner

i privat og statlig virksomhet. Som registrert

revisor kan du starte egen revisjons- eller regnskapsvirksomhet.

Er du godkjent revisor, får du

også automatisk autorisasjon som regnskapsfører

dersom du søker om dette.

Bli registrert revisor eller autorisert regnskapsfører

For å bli registrert revisor kreves bestått treårig

revisorutdanning med karakteren C eller bedre

i fagene finansregnskap, rettslære, revisjon og

skatterett i studiets siste år.

For øvrig gjelder samme karakterkrav som for

økonomisk-administrativt studium.

Studiets innhold

Studiets tre første semester har tilnærmet samme

innhold som bachelorstudiet i økonomi og administrasjon,

mens vi i de tre siste semestrene fokuserer på

finansregnskap, rettslære, revisjon og skatterett, som

alle er helt sentrale fag for en revisor.

Videre studiemuligheter

Bestått 3-årig revisjonsutdanning med særskilte

karakterkrav nevnt tidligere, gir også adgang til

mastergradsstudium ved Norges Handelshøyskole

og Handelshøyskolen BI. Bestått mastergradsstudium

med særskilte krav til karakternivå og 3 års variert

praksis i revisjon gir rett til bevilling som statsautorisert

revisor.

Mer informasjon

Se film og mer info: himolde.no/okonomi

Studiets oppbygging: himolde.studiehandbok.no

Fakta:

Studielengde: 3 år

Studiepoeng: 180

Studiekode: 211 318

Opptakskrav: Generell

studiekompetanse/

realkompetanse

Grad: Bachelorgrad

Søknad:

Samordna opptak

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00


www.himolde.no

Økonomi 2013/2014

Søk studieplass ved HiMolde

Årsstudier og bachelorstudier:

I denne brosjyren finner du alle våre bachelor- og årsstudier. Disse skal du søke på gjennom Samordna opptak (SO).

Det gjør du ved å logge deg inn på www.samordnaopptak.no og sende inn nettsøknad.

Studiekoder finner du på SOs nettsider, på www.himolde.no eller i denne brosjyren.

Søknadsfristen er 15. april!

Gjelder også for dem med reservert studieplass fra i fjor.

Søknadsfristen er 1. mars for søkere med

• Dokumenterte grunner for spesiell vurdering

• Dokumenterte grunner for tidlig opptak

• Videregående utdanning fra land utenfor Norden

• Rudolf Steinerskole

• IB (International Baccalaureate)

• Realkompetanse

Videreutdanning og Masterstudier:

I denne brosjyren finner du også alle våre master- og videreutdanninger som har lokalt opptak.

På www.himolde.no/opptak kan du laste ned egne søknadsskjema.

Søknadsfristene varierer. Se derfor under det enkelte studium hvilken søknadsfrist som gjelder.

Kontaktinformasjon:

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk

Postboks 2110, 6402 MOLDE

www.himolde.no

E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00

For informasjon om studiet og opptak, se: HiMolde.no/okonomi

Høgskolen i Molde, Postboks 2110, 6402 Molde, www.himolde.no, E-post: post@himolde.no

Telefon sentralbord/studentservice: 71 21 40 00, Telefaks: 71 21 41 00

More magazines by this user
Similar magazines