MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET - Mediamannen

mediamannen.no

MENIGHETSBLADET MENIGHETSBLADET - Mediamannen

MENIGHETSBLADET

for

EIDE BREMSNES KORNSTAD KVERNES

Nr. 4 DESEMBER 2010 56. årgang

10 Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor

glede, en glede for hele folket:

11 I dag er det født dere en frelser i Davids

by; han er Messias, Herren. 12 Og dette

skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn

som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med

ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare,

som lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden

blant mennesker som Gud har glede i!»

Luk. 2.10-14


Sprell levende i samfunnssalen

Søndagsskoleledere fremfører rollespillet

om den blinde Bartimeus. De

travle innbyggerne i landsbyen

hadde ikke høye tanker om han.

Søndag 24/10 inviterte menighetene, og alle søndagsskoler og

barneforeninger til en «Sprell levende gudstjeneste» i Averøy

samfunnssal. Økt satsning på kirkens trosopplæring innebærer at

menighetene vil legge til rette for at vi kan møte våre barn og

unge oftere. Men

det går ikke opp

hvis vi da skal

gjøre den samme

gudstjenesten 3

til 4 ganger i øyas

forskjellige kirker.

En kjempefestgudstjeneste

i en

gymsal viste seg

derfor å være en

Mange var samlet i Samfunnssalen til gudstjeneste.

En fin stund på en uvanlig

god løsning.

arena.

TURKLUBB PÅ TOPPTUR

Turklubben på Averøya har vært på mange turer med varierende

høyde over havet. De har lenge hatt ønske om å kunne bestige

Averøyas høyeste fjelltopp, Meekknoken, bedre kjent som Knøkjin.

Lørdag 25. september skulle de gjøre et forsøk på topptur.

Det var fint høstvær da 15 ivrige turdeltakere møtte opp til startpunktet

på Mork tidlig lørdag formiddag. Initiativtaker og turklubbleder,

Anne Kristine Futsæter Eide, hadde et flott opplegg for alle

deltakerne denne dagen. Poenget var ikke å komme først til topps,

men å ha det kjekt underveis, slik at alle kunne nå toppen.

Turen var oppdelt i mange etapper, og for hver stasjon leste Anne

Kristine fra ei fortelling. Fra sekken sin hentet hun opp noe godt å

spise. Vi har nok satt ny rekord i antall matpauser og variasjon i

matvalg. Er det noen som kan konkurrere med: plommer, boller,

fruktsalat, sjokolade, kjeks, nektarin, pølse med brød m.m.?

I tillegg til fortelling og mat skulle ei samarbeidsoppgave løses på

hver stasjon. Hvis vi greide å løse oppgavene, ble vi belønnet med

poeng som skulle samles opp og gi oss en overraskelse når vi kom

til toppen. Noen av barna lurte på om belønningen var det å

Faddere og besteforeldre,

søsken og foreldre

var spente deltakere

bak fotoapparatet da 4-

Ragnhild og Vebjørn. Og her må man passe

på å takke fint for gaven.

åringene hadde «sin første konfirmasjonsdag». Søndagsskole- og

barneforeningsledere la til rette alt det praktiske, formidlet fra

bibelen og hadde skuespill. Menighetsrådene organiserte konfirmantforeldre

til kirkekaffen.Averøy familiekor sang, akkompagnert

av et glimrende konfirmantband og Chris Clifton.

Takk til alle som hjalp til og som deltok på «Sprell levende gudstjeneste»

med utdeling av 4-årsbok.Vi håper at vi kan gjøre det

igjen, neste gang med litt flere stoler og gjerne noen ekstra kvadratmeter.

Carina prest

(Bilder med kommentar har vi fått av Bjørn Atle Solbakk, pappaen

til Vebjørn 4 år.)

komme til topps.

Selv om det er bratt

oppover mot Steinkorga,

var det ingen klaging å

høre. Litt rødlette og

svette, men målbevisste

og blide tok alle seg oppover

i fint tempo.Yngstemann

på 5 år hadde ingen

problemer med å nå toppen.Alle

kom opp!

Overraskelsen på toppen var at vi fikk servert is og gele med

vaniljesaus og masse annet godt tilbehør. Det er i alle fall ikke

mange andre som har spist iskrem på Knøktoppen!

Anne Kristine er en super turleder som arrangerte en opplevesesrik

tur både for dem som hadde vært på Knøkjin mange ganger

før og dem som var der for første gang. TOPP TOPPTUR!

Nye veilys på plass ved Kvernes kirke

De gamle stolpene med

luftkabler er fjernet. Nå

er det lagt jordkabel til

de tre nye lyktestolpene

som er satt opp. Innkjøp

av armatur og lyktestolper

er gjort mulig ved

minnegaver gitt ved

begravelser.Arbeidet er

også denne gangen utført

på dugnad.

En arbeidsglad dugnadsgjeng.

Per Stakvik, Arne

Mokkelbost og Ole K. Aae


Se, nå kommer Jesus - igjen!

Kirkens nyttårsfeiring har nettopp passert,

atskillig stillere og mer stilfullt enn den mer

kjente Nyttårsaften - men like fullt:

Godt nytt år!

Vi hadde en formidabel feiring. Rundt om i

landet stod lyset og varmen på natten lang i nesten

600 kirker. Det var LysVåken - natt for barn

i menigheten og i år sov vi oss inn i det nye året

under taket i Kvernes kirke.

Nyttår i kirken er første søndag i advent. Da

begynner ventetiden og vandringen mot lyset.

Vi slår følge med vismennene på vei mot stallen

og krybben. Solen "snur", vi feirer jul og det går

mot lysere tider. Kirkeåret følger begivenhetene

i Jesu liv ifra vugge (les: krybbe) til grav - og ut

av graven igjen til Livet!

Nå i disse tider burde jeg kanskje skaffet meg

et nyttårsforsett? Jeg har aldri hatt det før, verken

på kirkens nyttårsdag eller den 1. januar,

men dagene maner til ettertanke: Tilbakeblikk

på det året som gikk, og drømmer og forventninger

til det som ligger foran.

Det skjer så mye i kirken for tiden, både

nasjonalt og lokalt. Store prosesser og planer er

igangsatt, trofaste tjenere har blitt takket for

lang og tro tjeneste, undertegnede har flyttet (9

km fra Bruhagen til Kvernes) og fått ny jobb. Vi

Vi oppdaget i høst, da vi hadde lagt ved en giroblankett

i kopiert form (noe vi har gjort mange

ganger de siste årene) - at de som tok med en slik

giro og til post i butikk eller banken, fikk avvist

giroen. Nummeret som står nederst i høyre hjørne

er et unikt nummer som brukes når overføringen

skal legges inn.

Dette oppdaget vi beklageligvis ikke før i høst, da

flere har forsøkt å bruke samme nummer.

Alle som bruker nettbank eller brevgiro vil selvsagt

ikke komme bort i dette problemet. Vi ber folk

si fra om de får problemer med girobruken. Vi er

fremdeles avhengige av støtte fra våre lesere.

Kopiert giro har spart oss for mange tusen kroner

hvert år, så vi får tenke på hva vi skal gjøre. Vi vil

forsøke fjerne blankettnummeret, og se om det kan

løse problemet.

«Minigiro» her i bladet, er tenkt brukt til å gi

informasjon til de som ønsker bruke nettbank eller

har egne giroblanketter de kan overføre nødvendig

info på. Se under, der står korrekt kontonummer og

venter på nye medarbeidere, og vi imøteser nye

planer og reformer som skal vitalisere kirkens

samlinger i det ganske land. Det skjer ikke så

fort og synlige resultater lar vente på seg, men

det foregår mye arbeid i kulissene.

Det er innlysende at vi som jobber i kirken

i likehet med mange andre strever mot tidsfrister,

byråkrati, tekniske og økonomiske

utfordringer. Men samtidig styres vår

hverdag av den evige rytmen i Guds nærvær.

Vår timeplan er lagt på grunnlag av

Jesu liv og lære. Det er en 2000 år gammel

timeplan vi har gått inn i. Søndager,

høytider, livets store merkedager. Det er

paradoksalt å innrømme at man av og til

mister fokus på sjefen, men det skjer, og

jeg tror det skjer med mange av oss

enten vi jobber i kirken eller ei. Mitt

første nyttårsforsett skal være å ta tilbake

fokus på han som er oppdragsgiver

og opprettholder. Og så skal jeg drømme

og se fremover, i tillit til han som

sa: «Nå skaper jeg noe nytt. Det spirer

allerede fram». Det er spennende å

leve i og jobbe i Guds nærvær.

Carina prest

Beklager, feil giroblankett... eller når den skal brukes over skranke

adresse - 3931 20 33775,

Menighetsbladet, Postboks 18,

6538 Averøy...

Menighetsbladet benytter samtidig

sjansen til å takke for alle

bidrag så langt i år.

Tommy Stormo, redaktør

God jul og

godt nytt år!!

Det er nummeret som

er ringet rundt på bildet

her som er problemet

ved bruk i skrankene i

bank og post.Alle som bruker

nettbank unngår problemet

og vi har ikke hørt

om problemer for de som

bruker brevgiro.

Menighetsbladet

for menighetene

i Averøy og Eide

Utgiver: Menighetsrådene

i Eide, Bremsnes, Kornstad og Kvernes

Redaksjonskomite/styre:

Kristian Brandsæter, Kari Sørdal

(leder), Ruth Smenes Kristensen og

Ann Elisabet Gjersvik.

Redaktør: Tommy Stormo

Frivillige gaver til bladets drift

mottas med STOR takk.

SpareBank1Nordvest 3931.20.33775

Kasserer: Ann Elisabet Gjersvik.

Bladets adresse: Postboks 18,

Bruhagen, 6538 AVERØY

Grafisk produksjon:

FriFoto - Tommy Stormo

Trykk: Fræna Trykk, Fræna

KIRKENS FOLK I EIDE

MENIGHETSKONTORET I EIDE

Tlf 71 29 61 84

e-post: kirkeverge@eideprestegjeld.no

Kirkevergen: Man-fredag: 09.00-15.30

Soknepresten: (ikke ansatt ennå)

Prestevikar i Eide (høsten 2010)

Tommy Stormo

Mob.telefon 909 56 111

Kirkevergen i Eide

Anne Lise Johnsen - tlf 412 48 664

kirkeverge@eideprestegjeld.no

Organisten i Eide

Anders Robert Sandvik - tlf. 951 46 581

organist@eideprestegjeld.no

Kontor/kirken: 71 29 65 00

Klokker/men.r.sekr. i Eide

Tommy Stormo - tlf 71516344/909 56 111

tomstorm@online.no

Hjemmeside til Eide menighet:

http://eideprestegjeld.no

KIRKENS FOLK I AVERØY

KIRKEKONTORET I AVERØY

Telefon 71 51 33 88/Fax 71 51 32 69

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net

Sokneprest i Bremsnes

vikarordning til ny prest er ansatt.

Sokneprest i Kvernes og Kornstad

Carina Møller

Mob. 922 30 833

carina.prest@online.no

Kirkevergen i Averøy

Leif-Helge Seljehaug - tlf. 71 51 46 46

Mob. 971 74 053 E-post:

kfia@online.no

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

Kantor i Averøy

Chris Clifton - tlf. 71 51 40 76.

916 08 207 E-post:

clifton@online.no

http://averoy.kirken.no


Glimt fra menighetene

KVERNES

EIDE

KORNSTAD

Takk 1: Menighetsrådet har denne høsten

fått god hjelp fra konfirmantforeldre som

stiller som vertskap i forbindelse med kirkekaffe

som blir servert i Klippen etter alle

gudstjenestene i kirka.

Takk 2: Kjøkkenet og gangen i Klippen er

malt. Igjen har GJØCO sponset menighetsrådet

med maling og alt nødvendig utstyr.

Arbeidet ble også her utført på dugnad.

Utleie i Borgstua: To av kontorromma i

2. etasje på Borgstua på prestegården er

utleid til kontorformål. Leieinntektene vil

menighetsrådet benytte til nødvendig vedlikehold

av huset. Menighetsrådet vil søke

om fylkeskulturmidler for å få utført sårt

tiltrengte vedlikeholdsarbeider.

Årets konfirmanter: Menighetsrådet ser

med glede på den fine konfirmantgruppa

som flittig møter til gudstjenestene.

Gruppa teller hele 14! Det er lenge siden

så mange har stilt til konfirmasjon i

Kvernes. De tar seg også tid til å være med

på kirkekaffe etter gudstjenesten.

Menighetsrådet har søkt prosten om å

få fortsette med dagens presteløsning fram

til ny prest blir tilsatt og starter i stillingen.

Etter det Menighetsbladet erfarer like før

redaksjonsslutt vil iallfall løsningen fortsette

inn i 2011 en god stund.

Økning av festeavgiften kan ikke løse de

økonomiske problemene i menigheten,

men kan bidra til å øke inntektene som kan

dekke litt av behovet. Derfor har menighetsrådet

foreslått at avgiften økes fra 100

til 150 kroner pr. år. Avgiften blir innkrevd

for 10 år om gangen. Saken er nå overlatt

kommunestyret som skal avgjøre dette.

Samarbeidet med Den norske

Tibetmisjon - nå: HimalPartner, fortsetter

fram til 2013. Ny avtale ble undertegnet 11.

oktober 2010.

Givertjeneste i Eide menighet? Folk i

menigheten vil bli utfordret til å bli faste

givere. Man kommer nærmere tilbake til

dette hvordan dette vil fungere.

Gi ditt bidrag til lyd- og bildeanlegg

i Eide kirke

Eide kirke trenger nytt lyd- og bildeanlegg. Konto: 3932 20 00573

Vi ber om at overføringen merkes godt med «Lydanlegg Eide kirke» eller lignende.

Ved spørsmål, kan du ta kontakt med Anne-Lise kirkeverge på tlf. 71 29 61 84

eller Tommy prestevikar på 909 56 111.

Lys Våken i kirka

Natt til 1. søndag i advent sov 25 store og

små deltakere på LysVåken - natt i

Kvernes kirke.Vinden blåste både ute og

inne, men med alle varmeovner på full

kapasitet, gode klær og mye fysisk leik

klarte vi og holde varmen.

Det er to år siden vi for første gang

arrangerte et liknende tilbud i Bremsnes

kirke, det ble positivt mottatt, og med

noen justeringer på opplegget sendte vi ut

invitasjon til alle 11-åringer for en måned

siden. I år var det kun jenter som meldte

seg på overnattingen og vi hadde det

kjempefint i lag.

Da alle var innkvartert på ettermiddagen

sørget Marianne Aae for velkomst, utdeling

av T-skjorter og bli-kjent-aktiviteter.

Etter hvert tok Carina prest over og fortalte

om noen av kirkens symboler, dette

ledet over i en malevandring der deltakerne

malte sitt liv i de liturgiske fargene.

Produktet ble til mange store fortellinger

og flotte kunstverk som ble utstilt under

gudstjenesten dagen etter.

Tidlig på kvelden gikk vi sammen opp til

Klippen menighetshus. Der ble vi tatt imot

med taco og julebrus tilberedt

av damer fra

menighetsråd og nabolag.

Chris kantor slo seg

sammen med oss til

middagen, etterpå gikk vi

tilbake til kirken til

korøvelse. Vi øvde inn

LysVåken - sangen og

andre sanger til gudstjenesten.

Etter korøvingen

var det tid for å ta på

uteklær og bli med leder

i fortidsminneforeningen,

Else Marie Bae, ut i stavkirken. Det var

kaldt, mørkt og spennende å få omvisning

helt utenfor turistsesongen.

For å komme i varmen igjen måtte vi inn

i kirken og leke litt, deretter skilte musikk

og dramagruppen lag og vi øvde på å

fremstille Jesu inntok i Jerusalem. Sunniva

var Jesus, Unni forteller og Andrew, en av

ungdomslederne fra ungdom i oppdrag

Ålesund, måtte være esel.

Tre snille jenter fra fjorårets konfirmantkull

stilte også som ledere og nattevakter,

Styre for Kornstad menighetshus har i

høst rehabilitert toalettene og tilrettelagt

for funksjonshemmede på menighetshuset.

Menighetsrådet retter en stor takk til Einar

Aae og andre frivillige som har lagt ned

mange timers arbeid på menighetshuset.

Menighetenes trosopplæringsutvalg

er godt i gang med å gjennomføre tiltak for

gruppen 0-18 år i menighetene på Averøya.

Flere av trosopplæringsplanens tiltak er

gjennomført felles for flere menigheter. 6-

åringene i Kornstad fikk bok sammen med

6 åringene fra Kvernes i Kvernes kirke og

alle 4 åringene fra hele Averøya fikk 4 års

bok på en felles gudstjeneste i samfunnssalen.

Menighetsrådets vil gjerne ha tilbakemelding

fra menigheten på hva dere mener

om slike felles gudstjenester.

Kornstad menighetsråd ønsker å videreføre

ordningen med kirkeverter, videre

vil vi søke å gi et tilbud om søndagsskole på

noen av gudstjenestene til våren.

I forbindelse med behandling av gudstjenestelista

for 2011 ga menighetsrådet

sitt samtykke til at

første dags gudstjenestene

holdes felles for hele Averøya

på Kvernes. Menighetsrådet

imøteser synspunkt fra

menigheten på dette.

LysVåken-gjengen var også innom stavkirka.

og da vi var ferdig med øvelsen til gudstjenesten

så vartet de oss opp med kakao

og boller i Klippen. Her ble det kåring av

vinner i Quiz-konkurransen. Premien var

en bok om stavkirker fra fortidsminneforeningen.

Det nærmet seg kvelden, nordlyset spilte

over himmelen og vi ruslet tilbake til vår

trekkfulle kirke. Det ble tid til litt mer lek,

og så leste Hildegunn Gustad bibelfortel-


Andakten

Av

Henrik Hagerup-

Jensen

Sykepleier og sørlending

bosatt på Vevamg

Er jeg beredt til å møte Jesus når han kommer igjen?

Salmenes bok sier det slik:"Jeg løfter mine øyne opp til

fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp

kommer ifra Herren, himmelens og jordens skaper.

Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal

ingenlunde slumre. Se Han slumrer ikke og sover ikke,

Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge

ved din høyre hånd. Solen den skal ikke stikke deg

om dagen, ei heller månen om natten. Herren skal

bevare deg fra alt ondt, Han skal bevare din sjel.

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå

av og til evig tid. "(Salme 121)

Vi har allerede ønsket hverandre godt nytt kirkeår,

og vi har markert den første søndagen i advent

med å tenne ett adventslys. Jo nærmere vi kommer

jul, desto sterkere blir lyset fra adventstaken.

Dette samsvarer med vår forventning, også

den blir stadig større og sterkere etter som

vi nærmer oss jul. Jesu fødselsdag er en

gledesfest. Derfor er også tiden frem mot

jul fylt av forventning. Jeg tror vi trenger

mye lys og glede spesielt i denne mørke årstida.

Advent betyr komme. Ikke bare slik at vi venter på å feire Jesu

første komme som er julens budskap. Advent minner oss om Jesu

komme også i nåtid og i framtid. Jesus kommer til oss i dag i

Ordet og i sakramentene, han er hos oss i fellesskapet og bor i oss

ved Den Hellige Ånd.

Dette skal vi minnes om, men også at Jesus en dag skal komme

igjen. Dette faktum fyller mange av oss med forventning, men

også med en stor porsjon ydmykhet; er jeg beredt til å møte Jesus

når han kommer igjen? Spørsmålet stilles til oss alle. Hver for oss

må vi svare. Adventstiden skal gi hjelp til å være forberedt, den

skal også fylle oss med glede og forventning i tiden frem mot jul,

ja, også frem mot Jesu gjenkomst.

Advent har botens farge. Vi går inn i et nytt kirkeår. Det er tid

for å se framover og gjøre opp med det som har vært. Det nytter

ikke å gå framover hvis en selv bærer en tung byrde som holder

en tilbake. Jesus har gitt et løfte: "Kom til meg alle dere som strever

og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile." ( Matt.11,28).

Jesus kom for å rope ut et nådens år, lenker skulle brytes, fanger

skulle settes fri .

Den største ufriheten som kan ramme et menneske er likevel

ikke sykdom. Mange frimodige kristne har siden i livet kommet i

en situasjon der de har gjort uheldige valg. De har kommet i en

trengt situasjon. De har gått en annen vei enn den Gud i sitt ord

har vist er den rette. Da har mange opplevd at frimodigheten tok

slutt. Gud ble borte og himmelen lukket. Ofte har de ikke innsett

det før lenge etterpå, det har vært som en prosess. Noen ganger

dukker det opp igjen minner om det som var og en gnagende

skyldfølelse. Går de til psykolog eller lege, så kan skyldfølelsen

dempes gjennom terapi eller medikamenter. Noen ganger kan

skyldfølelsen være uberettiget, og da er det til det gode å få skyldfølelsen

bort. Men dreier det seg om berettiget skyld og synd mot

Gud og kanskje også mot medmennesker, da behandler man bare

symptomet og "sykdommen" blir oversett.

Bibelen oppfordrer til bønn. Noen får helbredelse til svar og

opplever å bli friske. Noen får høre som Paulus:"Min nåde er nok

for deg, for kraften fullendes i svakhet."(2 Kor 12 vers 9) Så gir

Gud kraft til å klare en dag av gangen. Mange opplever Guds

omsorg midt i smerten og det som gjør vondt.

Vi husker fra bibelhistorien de som bar til Jesus en kamerat som

var lam. Så heldig han var som hadde gode venner som kunne

bære ham til Jesus, og mannen fikk hjelp. Slik er det også med

oss. Det kristne fellesskapet skal være et omsorgsfellesskap. Vi

skal alle få være med å bære hverandre fram for Jesus i bønn og

omsorg for det åndelige livet. Jesus lærte oss å be i Fadervår:

"skje din vilje". Da får det hvile hos Far i himmelen.

Jesus kom for å sette fri. Det første Jesus gjorde med den lamme

mannen var ikke si: "ta din båre og gå". Det første Jesus sa var:

"dine synder er tilgitt". Ingen lege, ingen psykolog, ingen healer,

ingen i hele verden kan sette et menneske fri som er bundet av

synd! Men det kan Jesus. Det var derfor han kom til vår jord, for

å sette fri mennesker bundet av de sterkeste bånd som finnes.

Syndsforlatelsen frigjør til fellesskap med Gud. I Jesus er Gud

kommet nær til oss. I hans død og oppstandelse har Gud gjort opp

med vår synd slik at vi så langt fra å gå fortapt, i stedet skal få del

i evig liv. "Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske

går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag.

De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig

rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det

synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det

usynlige er evig"( 2.Kor 4.16 ). I Jesus får du fellesskap med

Gud selv. Der står døren åpen inn til Guds nærhet og herlighet.

Jesu budskap er; vend om og tro evangeliet!

LysVåken i kirka forts.

linger om den gang profeten Samuel var

liten og sov i tempelet, og om Jesus som

12 - åring i tempelet. Så sang vi alle de godnatt

sangene vi kom på før lyset ble slukket,

og ganske raskt hørte vi bare vinden

som ulte og rusket i soveposene våre.

Tidlig neste morgen våkent kirken til

Handels Messias og Hallelujakoret med

fullt trøkk. Presten hadde fått et innfall om

positiv vekking, og det ble en god latter på

de fleste.

Igjen stod

damene fra

menigheten

En flott bok

om stavkirkene

i Norge

til vinnerne.

klare med frokost i

Klippen, og Olaf holdt fyr i

den store svarte ovnen.

Det var deilig å gå til dekket

bord før vi hastet ned

til kirken og gjorde ferdig

forberedelsene til gudstjenesten.

Det er alltid gøy å

planlegge gudstjeneste

sammen, men litt hektisk

for en prest som skal

prøve å holde det hele

sammen. Menigheten tok

plass, det siste som skjedde

før vi gikk inn døra kl

11 var at prosesjonskorset

gikk i stykker(!). Knisende gikk dåpsfølget

og alle barna inn døra, anført av to flotte

konfirmanter. Gudstjenesten var i gang og

ble til en flott finale på ett koselig døgn i

LysVåken-gjengen malte i kirkeårets farger - hvitt, lilla, rødt og

grønt...

kirken.Takk til alle store og små hjelpere!

Hilsen Carina prest


Nytt lyd- og bildeanlegg nødvendig i Eide kirke

Eide kirke trenger nytt lydanlegg. Det

som brukes der i dag er enten modent

for Gamle Kvernes Bygdemuseum

eller tilsvarende, eller er lånt utstyr vi

ikke kan basere framtida på.

- Vi appellerer nå til alle private i Eide til å

trå til. Det er ikke SÅ mye som skal til pr.

person, men likevel er det et kraftig løft for

en totalt blakk menighet, sier menighetsrådsleder

Kristian Brandsæter. Menigheten

trenger all den hjelp de kan få fra sine medlemmer

siden budsjettet fra kommune ikke

tillater bruk av midler til slike ting.

- Vi har fått midler til trosopplæringstiltak,

og noen av disse kronene har vi brukt til å

skaffe oss projektor og lerret i kirken. Så

langt har tilbakemeldingene vært gode, når

vi har brukt det til misjonsmøte, gudstjenester

og allehelgensdagsamling. Det virker

som menigheten deltar på en mer «høylydt»

måte, sier prestevikar Tommy Stormo

som har stått for det meste av dette i godt

samarbeid med organisten.

For å få orden også på lyden i kirken, som

til tider har vært under en hver kritikk, både

i gudstjenestesammenheng og kanskje ikke

minst i begravelser, så har mange i lang tid

spurt om det gjøres noe med lyden. Man

hører ikke skikkelig hva folk sier ved båren

i begravelser, det er så som så med lyden i

gudstjenesten og så videre.

- Meningen er at vi skal løse alle disse problemene

med det nye anlegget v har på

Kameraet på galleriet kan vi kan-

skje klare e oss med, men resten r

ava

anlegget trenger en oppgradering.

Et overo

ervåk-

ningskamera

er ikke e godtg

nok for f

å gi

gode bilder, så

man håper på

å kunne få

byttet det ut i

nær framtid.

Den eldgamle

hornhøyttaleren

trenger

også å bli

byttet ut forf

en bedre e lydl

i Eide kirke.

Den gamle forsterkf

orsterkeren en i Eide kirke e er overmoden o

for f

et museum m

- Gamle

Kvernes Bygdemuseum,

kanskje? Minimalt med utganger som virker og

mikrof

ofoner oner som ikke e henger med. Det eneste som virker greit,

er tele-

slynga,

- når vi har mikrof

ofon on til den...

gang. Da får vi både mygger til å feste på

hodet med klave eller på jakkeslaget, håndholdte

trådløse mikrofoner og mikrofoner

som kan bidra til å mikke opp kor og annet

slik. Dette blir til stor hjelp når vi har barneog

aspirantkoret i aksjon og det har vi jo

ganske mange ganger i løpet av året, sier

prestevikaren.

Men fornyelsen er ikke ferdig når lyden er

på plass. Eide kirke har i 30 år også overført

gudstjenester og andre kirkelige handlinger

og hendelser fra et par kamera i kirke til

syke- og aldersheim. Med det har også de

der borte kunne delta på sitt vis i gudstjenesten,

begravelsene eller konsertene som

har skjedd. I tillegg har man i mange år tatt

opp det som skjedde på vhs, som nå er oppgradert

til en dvd-opptaker. Dermed kan

brudepar, dåpsfamilier eller andre få foreviget

det som skjer på en plate. Men kameraene

og det andre utstyret trenger nå sårt til

en oppgradering. Vi ønsker også ta med

dette i det store regnskapet når vi først er

i gang. Derfor har vi lagt inn en pott til dette

prosjektet også.

Et enkelt regnestykke med runde tall viser

at om man prissetter det nye anlegget totalt

til 200 000 kroner, så blir det ca. 60 kroner

pr. medlem i menigheten. Om vi trekker fra

en del barn og unge og så videre, så kan man

stå igjen med 2 000 mennesker. Det betyr at

100 kroner fra disse vil bety at alt er i boks.

- Vi kan ikke forutsette at alle har råd til

det.Vi forstår at ikke alle kan bidra, men om

man kan bidra, så er 20 kroner bedre enn

ingenting. Da har du også fått følelsen av å

ha vært med. Men vi håper selvsagt at

mange bidrar med mer enn 100 kroner, for

det er vel tvilsomt at de yngste blant oss

kan fysisk bidra med slikt. Så tenk familie og

gi gjerne for dere alle, sier Stormo.

Bedriftene i Eide får også en utfordring til å

bidra.

- Vi tror de aller, aller fleste i Eide før eller

senere får behov for å oppsøke Eide kirke i

en eller flere anledninger, og da er de greit

at man har greie lydforhold, for eksempel.

Bli med på dugnaden, oppfordrer gjengen

bak prosjektet.

Tommy

Baksiden av forsterkeren i Eide kirke er et

sørgelig syn for en med lydteknikk som profesjon.

Skjøter og gammeldagse koblinger som

til dels ikke virker...

Etterlysing av dåpskjole

På begynnelsen

av

60-tallet

sydde Line

Vebenstad

to dåpskjoler.

Den ene

tilhører

Line sin

familie, og

er fremdeles

i bruk.

Den andre

kjolen ble gitt som gave til husmorlaget i

Bådalen. Hensikten var at alle som hadde

bruk for det, skulle kunne låne kjolen.

Flere benyttet seg av tilbudet. Kjolen var

sydd i blondestoff, og det fulgte underkjolerkjole

og sløyfer i rosa og lyseblått med.

Vi er litt usikre på om det også fulgte med

dåpslue. På bildet ser vi Line som stolt

viser fram et oldebarn i den fine dåpskjolen.

Da husmorlaget ble nedlagt noen år

seinere ble også denne kjolen glemt! Vi

lurer rett og slett på om DU vet noe om

hvor den er idag? Da kan du ta kontakt

med Bådalen Helselag v/ Astrid Johanne

Vebenstad (95755850).Vi ser gjerne muligheten

for å ta opp igjen denne tradisjonen.


Ny teknologi i kirka

De som har vært innom kirka siden 11. oktober, vil ha lagt merke

til at nye ting har kommet på plass i de høyere luftlag. Like ved

lysekrona er det montert en projektor, noen kaller det kanon

også, som videreformidler film, tekst eller bilder fra datamaskin,

dvd-spiller eller andre slike medier. I hjørnet framme til høyre i

kirkeskipet er det montert et stort lerret, på godt over 3 meter

i bredde og det samme langt, men det brukes likevel bare ca. 2

meter av det, på grunn av nødutgangen under det.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på bruken vi har gjort

så langt. I gudstjenestene har det virket som flere har sunget med,

med litt mer volum på salmene, og det kan også virke som flere

er med på Fader vår, trosbekjennelse og slike felles lesninger.

Dette er imidlertid innkjøpt med tanke på at barn og unge, og

kanskje også voksne, får et litt bedre innblikk i det presten eller

andre har for seg i prekenen ved hjelp av bilder, tegninger eller

film, og dette vil etter hvert bli brukt aktivt i konfirmantundervisningen

og andre sammenhenger

der de unge mellom 0

og 18 år deltar i egne opplegg

eller med andre til stede.

Vi håper imidlertid at folk

også tar med dette i tankene

når de skal planlegge kirkelige

handlinger i en eller annen

form som de ønsker bruke

dette utstyret i forbindelse

med.

Tommy

Lerretet som er hengt opp i Eide kirke er godt og vel 3 meter bredt,

og 2 meter «høyt» og skriften kan godt leses selv helt bak i kirken.

Til høyre på bildet er et av de to kameraene som er installert i kirken,

men som nå trenger avløsning med et bedre et, med god billedformidling.

Jula er tid for gaver...

... og vi glemmer ikke

den største gaven,

vel...?

Projektoren er hengt opp i

taket og kaser lys på lerretet,

alt etter som datamaskinen

eller dvd-spilleren gir fra

seg av signaler.

Kornstad menighetshus har fått nye toaletter!

De nye toalettene i menighetshuset på Kornstad

har blitt flotte.

Arbeidet med toalettene ved Kornstad

kirke er ferdig. Det står igjen litt arbeid

ved inngangen der rullestolrampe skal settes

opp. Man trenger også noen flere kroner

inn på konto for at det hele skal ordne

seg til beste for alle.

Dugnadsgjengen med Einar Aae som primus

motor, har gjort en kjempejobb. Det

har blitt lyse, fine toaletter og en romsligere

inngang. Et av toalettene er tilpasset

rullestolbrukere.

Dette er et stort økonomisk løft.Toalett til

Kornstad kirke er et ansvar for Kirkelig

fellesråd i Averøy. Men med en bunnskrapt

kasse i fellesrådet var det ikke mulig å ta

Einar Aae og Peder Aae ved det nye inngangspartiet

i menighetshuset.

denne investeringen nå. Gulvet i gangen i

menighetshuset var så skadd av råte, at

noe måtte gjøres straks. Hvis ikke, måtte

kirka stenges. Uten tilgang på toalett

kunne en ikke bruke kirka.

Utgiftene dekkes med støtte fra menighetsrådet

og lån. Det er igangsatt kronerulling

som skal brukes til dekning av lånet.

Det meste av arbeidet er gjort på dugnad.

En stor takk til Einar Aae og de andre som

har vært med i arbeidet for at vi har fått

nye tidsmessige toalett ved Kornstad

kirke.

Oddvei Raanes

Leder for Kirkelig fellesråd i Averøy

Menighetsbladet finnes også i elektronisk

utgave - pdf-fil - i helfarge.

Denne finner du bl.a. på siden til eide prestegjeld

på www.eideprestegjeld.no

eller som egen link på

www.menighetsblad.no/?vis=179

Her kan du også finne menighetsblad fra

andre menigheter i landet. Dessuten er det

mulig å få varsel pr. epost når nytt blad fra

Eide og Averøy ligger ute på nett.


05. des. - 02. s. i advent

Prekentekst: Luk 21,25-33

Kvernes kirke kl. 16.00

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Offer.

Bremsnes kirke kl. 19.00

Lysmesse v/Carina Møller og konfirmantene.

Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Nattverd.


09. des. - Torsdag

Bremsnes kirke kl. 20.00

Adventkonsert v/Averøy Ungdomskorps.

Kollekt.


12. des. - 3. s. i advent

Prekentekst: Jes 35,3-10

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Nattverd.

Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Nattverd.

Eide kirke kl. 18.00

Adventskonsert med kor og korps m.m.


15. desember - onsdag

Gaustad kapell kl. 19.30

Adventskonsert med kor og korps mm.


19. des- 4. s. i advent

Prekentekst: Joh 1,19-27

Kvernes kirke kl. 19.00

Julekonsert v/Kvernes musikkorps.

Andakt v/Carina Møller. Kollekt.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


24. des. JULAFTEN

Prekentekst: Luk 2,1-14

Langøy kapell kl. 14.00

Julegudstjeneste v/Carina Møller. Offer.

Kornstad kirke kl. 14.00

Julegudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer.

Kvernes kirke kl. 16.00

Julegudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer.

Bremsnes kirke kl. 16.00

Julegudstjeneste v/Carina Møller. Offer.

Eide kirke kl. 14.00

Julaftengudstjeneste v/Tommy Stormo

med krybbespill v/Eide menighets barneog

aspirantkor og konfirmanter. Ofring.

Eide kirke kl. 16.00

Julaftensgudstjeneste v/Tommy Stormo.


25. des. - 1. juledag

Prekentekst: Joh. 1,1-5(6-8)

Kvernes kirke kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste for hele øya v/Carina

Møller. Nattverd. Offer.

Vi går til kirken

Eide kirke kl. 13.00

Høytidsgudstjeneste v/Tommy Stormo.

Eide og Hustad felleskor. Ofring.


26. des. - 2. juledag

Prekentekst: Matt 10,17-22

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


31. desember

Eide kirke kl. 15.00

Nyttårsgudstjeneste v/Tommy Stormo.

Sang- og musikkinnslag.


1. januar - Nyttårsdag (Jesu navnedag)

Prekentekst: Luk 2,21

Averøy: Ingen gudstjeneste i Averøy

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide


02. januar - Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Matt 2,1-12

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


09. jan. 1.s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Matt 3,13-17

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer

Bremsnes kirke kl. 16.00

Gudstjeneste med babysang v/Carina

Møller

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Ofring.

Nattverd.


16. jan. - 2. s.e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Joh 2,1-11

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Henda

skole. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


23. jan.- 3. s. e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Joh 4,46-54

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Meek skole. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Ofring.

Nattverd.


30. jan. - 4. s. e. Kr.Åpenbaringsdag

Prekentekst: Matt 8,23-27

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Utdeling av

bibler til 5. klasse ved Bådalen og Bremsnes

skoler. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Tårnagentgudstjeneste v/Tommy Stormo

og 8-åringene i Eide.


06. febr. - 5. s. e. Kr. Åpenbaringsdag

Prekentekst: Matt 13,24-30

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Utdeling av

bibler til 5. klasse Utheim skole. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Ofring.


13. febr. - Vingårdssøndagen

Prekentekst: Matt 20,1-16

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


20. febr. - Såmannssøndagen

Prekentekst: Luk 8,4-15

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Familiegudstjeneste v/Tommy Stormo.

Utdeling av bibler til 6.-klassingene.


27. febr. - Kristi forklarelsesdag

Prekentekst: Matt 17,1-9

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Nattverd.


06. mars - Søndag før faste

(Fastelavnssøndag)

Prekentekst: Luk 18,31-43

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


13. mars - 1. s. i faste

Prekentekst: Matt 4,1-11

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Ofring.


20. mars - 2. s. i faste

Prekentekst: Matt 15,21-28

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer.


Fellesmøte rundt om på

Averøya våren 2011

Dette vårhalvåret vil det bli arrangert fellesmøter

for hele Averøya en søndag pr.

mnd. Normisjonen har samling ca 1 søndag

i måneden. Denne er lagt fast til

Bruhagen. Derfor ønsker vi å knytte fellesmøtene

til andre organisasjoner dette

halvåret. Fellesmøtene blir et samarbeid

mellom Indremisjonen og Misjonssambandet,

men alle er velkomne til å delta

på møtene. Alle møtene blir kl. 16.00

16. jan Misjonssambandet Henda

20. feb Misjonssambandet Kårvåg

20. mar Indremisjonen Bådalen/Henda

17. apr Indremisjonen Kårvåg

19. jun Misjonssambandet Stene

7. aug Indremisjonen Bådalen

Arrangementskomiteen

(Inger Lise, Marit og Helen)

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo. Ofring.

Nattverd.


27. mars - Maria budskapsdag

Prekentekst: Luk 1,26-38

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Ungdomsgudstjeneste v/Tommy Stormo

og Ruben Gazki. Sang- og musikkinnslag.


03.april - 4. s i faste

Prekentekst: Joh 6,1-15

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


10. april - 5. s. i faste

Prekentekst: Joh 11,45-53

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Samtalegudstjeneste m/konfirmantene

v/Tommy Stormo.

17. april - Palmesøndag

Prekentekst: Joh 12,1-13

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste. Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/Tommy Stormo.

Advent på Kvernes

5. des: 2. s. i advent:

Gamle Kvernes Bygdemuseum,

Kvernes kvinne- og familielag sammen

med Kver-nes menighetsråd inviterer

til førjulsfeiring på

Kvernes kulturområde

Kl. 13.00 Førjulsstund på museet.

«Juletradisjoner før og nå.»

Risengrynsgrøt. Så kommer nissen.

KL.15.00 Fakkeltog fra museet og opp

til kirkene. Tenning av julegran. Korpsmusikk.

Pepperkaker og gløgg.

Kl.16.00 Lysmesse i Kvernes kirke.

Konfirmantene deltar. Etter lysmessa

er det nykokte smultringer i Klippen.

Vi nevner også spesielt:

30. des: Juletrefest i Klippen kl. 18

Alphakurset med tema UTFOR-

DRENDE LIVSSTIL fortsetter etter jul.

Kurset tar utgangspunkt i bergprekenen

Jesus holdt. Er denne aktuell for oss i dag?

- Nei, vil noen si. - Ja, i høyeste grad, vil

andre mene. Det er livet vårt her og nå

det handler om. Hvordan skal vi forholde

oss til menneskene rundt oss? Kurset går

over 7 kvelder annenhver mandag og starter

17. januar kl.19.00 på

Bruvoll bedehus. Håper du

kommer da! For mer informasjon

og påmelding kan

du ringe Eivind

Ingeborgvik (909 50

559), Marit Smistad

(480 22 450) eller Helen

Reiten (991 63 393)

Har du julesong i hjarta?

Har du julesong i hjarta?

Har du julefred i sinn?

Kan du jubla ut og seia,

Frelsaren er min?

Ingen song er meire herleg,

ingen fred er meire fin.

Når du trygt i hjarta kjenner,

Han er Frelsar min.

Du som manglar fred og gleda,

du som kjenner tomhet stor.

Vil eg skunda meg å seia,

Jesus kom for deg til jord.

For å frelsa dei forkomne,

for å tilgi synd og skam.

For å gi deg himlens gleda.

Kom han som eit lite barn.

Ved sin død for oss på krossen,

blei me frikjøpte med blod.

No er himmelvegen open.

Til din Frelsar god.

Utsett ikkje lenger kallet,

fall til ro i sjel og sinn.

Kom ver med og syng i songen:

FRELSAREN ER MIN!

Ruth Langøy

Bedehusspalten

Averøy

Kårvåg bedehus

3. juledag kl. 16.

Juletrefest. Alle er hjertelig velkommen.

Gang rundt juletreet, sang av søndagsskolebarna.

Poser til barna. Arrangør:

Søndagsskolen.

1. januar kl. 15.00

Nyttårsfest. Tale v/Gudmund Eikrem.

Juletregang, bevertning og utlodning og

åresalg.Arrangør: Kvinnefor. til DISM.

Bådalen bedehus

4. juledag kl. 16.00

Juletrefest. Hans Orset taler. Sjekk plakater

for nærmere opplysninger.

Ekkilsøy kr. forsamlingshus

3. juledag Kl. 15.00

«Husfest».Tale og gang rundt treet. Poser

til barna.Alle er hjertelig velkomne!

5. juledag kl. 16.00

Søndagsskolefest.Alle er hjertelig velkomne!

Eide

Eide bedehus

Ungdomsklubb:

Fredager i partallsuker kl. 20.00

Eide ungdomsklubb - for alle ungdommer

fra 8. klasse til 19 år.

Søndagsskole

Søndager i partallsuker kl. 11.00

16. januar / 30. januar - Tårnagenthelg i

samarbeid med kirka / 13. februar

13. mars / 27. mars / 10. april

NB: Husk julefest 27. des.!

Alle er hjertelig velkommen.

Tirsdagsmøter

Hver tirsdag i kjellerstua kl. 19.30

Arr: Kristne hjem.

I tillegg må man følge med i TKs distriktsnytt

og se oppslag av plakater rundt

om på butikkene for flere arrangementer.

Hjertelig velkommen!

Gud gir sjenerøst,

så skulle vi...


DØPTE

Kvernes sokn:

26.09 Phillip Myrset Schjølberg

17.10 Aleksander Strand Bertilsson

Kornstad sokn

10.10 Tine Iselin Stokke

07.11 Leon Hansen

Bremsnes sokn

26.09 Magnus Mork Fiskebeck,

(døpt i Høvik)

03.10 Anders Kongshaug

31.10 Benjamin Bogen Hansen

14.11 Pål-Andre Løvold

21.11 Toralf Menes

Iver Andreas Iversen

Ronja Lyster Rønningen

Adrian Paniamogan Røsand

Eide sokn

Eide kirke

19.09 Johannes Søvik Nerland

24.10 Hedda Rønning

Julian Gjetøy Amundsen

Birk Alexander Bechstrøm

Ida Natahlie Bechstrøm

14.11 Kevin Jarl Bacaron-Lie

21.11 Vida Flønes Eide

Alexandra Elton-Nerbø

Ludvik Elton-Nerbø

Emil Visnes Harstad

Lisa Slutås Sildnes

Gaustad kapell

03.10 Odin Matheus Meland

Hanna Lyngstad

Rikke Sofie Halås Sæther

Tor Einar Løvli Lillevevang

DØDE

Kvernes sokn

12.11 Tim Harmsworth f. 1954

Kornstad sokn

24.09 Karen Hjertvik f. 1915

26.09 Jakob Skarvøy f. 1925

30.09 Per Olav Øvertungset f. 1965

02.10 Halvor Stene f. 1917

02.11 Kristine Johanne Folland f. 1913

Bremsnes sokn

21.09 Paul Oddvar Røsand f. 1923

13.10 Nancy Petrine Grønseth f. 1927

16.10 Einar Berget f. 1919

17.10 Ove Bilot Gran f. 1939

20.10 Ragna Pauline Kleven f. 1923

01.11 Torvald Strand f.1932

03.11 Petter Ståle Nerlandsrem f. 1947

10.11 Rolf Aspen f. 1928

Ole Ingemar Leithe f.1928

14.11 Knut Johan Vebenstad f. 1941

17.11 Odd Birger Feltmann Furøy f.

1925

Eide sokn

25.09 Petra Mathilde Liaskar f.1920

26.09 Ole Julius Jørgenvåg f.1914

08.10 Peder Martin Indrebø f.1938

23.10 Ingeborg Hansine Eide f.1920

28.10 Kari Lyngstad f.1977

07.11 Turid Sildnes f.1949

07.11 Johanne Strand f.1924

12.11 Odd Torleif Brevik f.1929

15.11 Sigrid Holberg f.1922

16.11 Ragnhild Magerøy f.1920

20.11 Inga Silnes f.1927

Adventskonkurranser...

for store og små

Vi har en adventsutfordring til våre

lesere i år. En aldri så liten adventskonkurranse

- det vil si to. En for de

unge og en for de litt eldre. Premier

blir det også. En «fruktkurv» fra

Prix Eide for de som bor på Eide og

det samme levert fra Prix Kårvåg

for de som bor på Averøy.

Vi ønsker alle lykke til! Og la dette

gjerne bli en familieoppgave nå i

adventstida!

HVORDAN MELDE SEG PÅ I KONKURRANSEN?

Ta et ark om du vil levere på en av butikkene eller sende

det i en konvolutt, eller et kort el.l., skriv ned svarene på

spørsmålene, skriv ditt navn og postnummer, telefonnummer

vi kan nå deg på, og send oss/lever svaret.

Innleveringsfrist for konkurransen er satt til 16. desember.

Følgende måter kan du levere inn på: Svarene kan sendes

inn til tomstorm@online.no og merk

emnefeltet «Adventskonkurranse». Eller du

kan sende papirutgaven av svarene til

Menighetsbladet, boks 18, 6530 Averøy,

levere dem på kirkekontorene på Bruhagen

eller Eide eller selvsagt også levere dem

i butikkene det gjelder - Coop Prix på

Kårvåg eller Eide.

Adventskonkurranse for de yngste: (0-15)

1) Hvor finner vi juleevangeliet i Bibelen?

2) Hvor ble Jesus født?

3) Hva het «stedet» der Jesus ble lagt?

4) Hvem sang i juleevangeliet?

5) Hvilken kjent norsk sang omhandler denne

hendelsen i juleevangeliet og ei jordmor?

Alle svar kan du finne ved å kunne juleevangeliet

og kunne bittelitt om Jesusprofetiene i

Det gamle testamentet... og andre kjente juletradisjoner.

Alle versene fra Det gamle testamenteter

kjente vers som brukes gjennom hele

Adventskonkurranse for de på 15 +...

1) Hvor står Jesus-profetien med ordene: «En

røst roper i ødemarken: Rydd vei for Herrens

komme»? Og hvem sier det?

2) Hva er lagt på Jesu skuldre, i følge Jesaja?

3) Hva skal skyte fra Isais stubb, i følge

Jesaja?

4) Hva skal tegnet være på at Frelseren skal

bli født, i følge Jesaja?

5) Hva betyr «advent»?

julehøytiden og i ukene før. Om flere svarer

like godt og bra, blir det trekning av vinneren.

Vinneren blir kontaktet av oss med nærmere

beskjed. Lykke til!

Før jul møter vi mange spørsmål fra ulike organisasjoner som gjøre et mangfoldig

og godt arbeid i felten på ulike områder innen misjon og bistand.

Redaksjonen i menighetsbladet oppfordrer våre lesere til å gi til noen av alle

disse gode formålene. I år har vi velgt å reklamere for ett prosjekt, vel vitende

om at det er mange andre gode formål.

EN PAKKE FOR LIVET... Misjon Uten Grenser er en av organisasjonene

som hvert år deler ut julepakker til fattige familier i Øst- Europa.

Pakkene inneholder god mat og noen overraskelser til barna. For de fattige

er opplevelsen av at noen bryr seg om dem nesten

like viktig som selve innholdet. Du kan

lese mer om arbeidet denne organisasjonen

driver på www.misjonutengrenser.no

STØTT GOD JUL I ØST- AKSJONEN.

Du kan ringe God jul i øst-telefonen,

82044234. Hver oppringning gir 200,- til

aksjonen. Du kan også bruke bankkonto

2601 16 12880, eller gi via nettsiden.


Min salme:

Han tek ikkje

glansen av livet

Inger Malkenes fikk julenummerets utfordring

på «Min salme», men selv om hun har

mange favoritter blant salmene og sangene i

Salmebok og Sangboken, så var det vanskelig

å finne en spesiell med jul som tema.

- Om jeg hadde måttet velge en som

hadde med jul å gjøre, hadde det nok blitt

«Jeg er så glad hver julekveld.». Men siden

jeg fikk velge fritt, så kan jeg ikke komme

vekk fra «Han tek ikkje glansen av livet»,

sier hun. Bosatt som hun er like ved

Kornstad kirke, har det blitt mye klokkeklang

hver jul og hver gang det skjer noe i

kirken.

- Årsaken til valget av sang, er gode og

varme minner fra over 50 år tilbake. Jeg var

med i et barnemusikklag for så lenge siden.

Det var Olaug Aae som hadde det.

Øvingene hadde vi i lillesalen på bedehuset

på Stene, erindrer hun, før hun springer opp

på mørkeloftet. Var det ikke noe der som

kunne være med på bildet tro...

- Det var mange sanger vi sang og spilte,

selvsagt. Jeg husker vi skrev av sangene som

Olaug leste opp i en egen bok, og så skrev

vi gitargrepene over teksten der vi skulle

skifte.Av disse sangene husker jeg aller best

«Han tek ikkje glansen av livet» som den

sangen vi sang og spilte mest, sier hun og

finner det hun leter etter. Den gamle gitaren

som hun fikk etter bestemoren Ildrid

Fagereng.

Barnemusikklaget var ikke verre enn at de

en del ganger var med på både fester, basarer

og andre sammenhenger på bedehuset.

- Jeg husker også at vi var innleid på bedehuset

i Fagerengbogen en del ganger.Vi var

vel 7-8 som spilte gitar og sang, jenter i 8-

9-årsalderen og oppover. Edgar Henriksen

spilte trekkspill og om jeg ikke husker aldeles

galt var det vel et par sittere også...

Den gamle gitaren hun selv brukte i sin tid

er altså funnet frem fra mørkeloftet.

Minnene strømmer på. Blant annet kommer

D-grepet lett. Og var ikke dette A? Og

et forenklet G-grep. Dette var vel C...

- Vi gikk jo til øvelsene. Og en gang vi skulle

hjem fra øvelse, så hadde vi kommet på

Haganeset. Det var på vinteren dette, og

det var hålke. Og der gikk jeg overende...

Det endte med blåøye og kul i hodet, men

gitaren klarte jeg på en eller annen måte

holde høyt i været hele tiden. Så da vi kom

hjem, ble jo mamma ganske sjokkert slik

som jeg så ut, sier hun og ler godt. Gitaren

hadde vært i farmorens eie fra hennes ungdom,

og måtte derfor restaureres og pusses

opp litt før Inger kunne ta den i bruk.

Det ble gjort hos Wang musikkforretning i

byen.

- Det jeg sitter igjen med i dag er mange

gode og varme minner til denne tiden.Tenk

for en tålmodighet Olaug hadde med denne

gjengen. Jeg kan ikke huske det, men jeg kan

ikke tenke meg at vi var spesielt rolige, så

du verden for en tålmodighet. Både med

tanke på sangen og gitarlæringen, for hun

lærte jo oss alle dette. Dette har gjort dypt

Han tek ikkje glansen av livet

(Trygve Bjerkrheim (1950))

Han tek ikkje glansen av livet,

den frelsar som kallar på deg.

Først då kan for alvor du leva

når han får deg fylgja på veg.

Du høyrer dei dårande røyster,

som lovar deg gullglim og glans.

Men ingen legg lys over vegen,

som Jesus og kjærleiken hans

Han hjelper i brattaste bakkar,

og stør deg når vegen blir smal.

Han signar dei sollyse sletter,

og lyser i dødsskuggens dal.

Han fører deg frelst over fjorden,

heilt fram til den himmelske strand.

Når døden sin brottsjø du møter,

vil Jesus dra båten i land.

Han tek ikkje glansen av livet,

han gyller din morgen og kveld.

Og opnar ei dør til dei salar,

der æveleg høgtid du held.

inntrykk, innrømmer Inger, litt alvorlig for

en gangs skyld. Flere har nok slike minner

de gjerne med glede tenker tilbake på fra

barndommen.

- Vi hadde vel ikke så stort repertoar, med

vårt nokså enkle gitarspill. Men vi klarte det

fint de sangene vi lærte. Det var en veldig

godt samhold og i dag ser jeg viktigheten av

det Olaug gjorde for å ta seg av ungene på

denne måten. Og som sagt - denne sangen

jeg har valgt var spesielt en jeg merket meg,

både tekstmessig og hvordan den var å spille,

avslutter Inger Malkenes. Og kikker litt

nærmere på gitaren. - Hmm... skal tro om

jeg husker alle grepene på den sangen...

Kanskje jeg skal få satt strenger på gitaren

igjen... Tommy

Bok til alle 6-åringer

«Tre i et tre - og nattverdkurs i kirken»

Dette var tittelen for de tre søndagene vi

for første gang hadde utdeling av bok til alle

6-åringer i kirkene våre.

I god tid før dagen mottok alle 6-åringer

som er tilhørende i kirken et personlig brev

i posten med invitasjon

til å komme til

bokutdeling. Det var

dåp i alle tre gudstjenestene,

og godt oppmøte

både i Kvernes, Bremsnes og Langøy.

For dem som ikke rakk å komme til kirke

noen av dagene så har Carina prest noen

ekstra bøker på lur inne på kirkekontoret i

Bruhagen.

Kvernes og Kornstad menigheter var slått

sammen for anledningen, og dersom vi

ender opp med at dette var et godt tiltak så

gjør vi det igjen i Kornstad for neste års 6-

åringer.

Tema for dagen var nattverd.Vi hørte om

Jesu siste måltid med disiplene sine, så åpnet

vi skattekisten som har vært en gjenganger

på noen gudstjenester nå. Der lå det kirkev

i n ,

sølvbeger

og fat, og vakre oblatetui som 6-åringene

hjalp presten å dekke på med.

Mange gikk til nattverd for første gang og

det var en stor opplevelse å få gjøre det

sammen med dem! Troens mysterium blir

større, terskelen for å gå frem til nattverdbordet

blir mindre, og barna ble for oss

voksne en påminnelse om Jesu ord: «Vi må

bli som barn for å komme inn i Guds rike.»

Tekst: Carina prest / Bilder: Chris organist


Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling

fra keiser Augustus om at hele verden skulle

innskrives i manntall. Denne første innskrivning

ble holdt mens Kvirinius var landshøvding

i Syria. Og alle dro av sted for å la seg

innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp

til Judea, til Davids by Betlehem, siden han

var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive

sammen med Maria, sin trolovede,

som ventet barn. Og mens de var der, kom

tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn,

den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe.

For de fant ikke husrom noe sted.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute

på markene og holdt nattevakt over flokken sin.

Med ett sto en Herrens engel foran dem, og

Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet

av redsel. Men engelen sa til dem: "Frykt

ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en

Våre vakre kirker

Døpefontene

Døpefonten i Kvernes

gamle kirke

Døpefonten i gammelkirka

er plassert i en

egen «avdeling» bakerst

i kirka. Det var for å

bevisstgjøre menigheten

på at dåpen er «inngangen»

til Guds rike.

Anders Eriksen som virket

som prest i Kvernes

1602 - 1661 utstyrte

kirka med nytt kor og

benyttet de gamle stokkene

til å bygge dåpsrommet.

Døpefonten som står

her i dag, ble laget av

Nordmøres fremste kirkekunstner

Peder Knudsen

Kjørsvigen en gang

på 1730-tallet .Han utstyrte

fonten med akantusranker,

et vanlig element

i kirkekunsten.

Baldakinen over har

foruten en akantusranke

også en due, symbolet

på Ånden som gis i dåpen.

(«Guds Ånd steg ned i en dues

skikkelse»)

«Et lidet Tinfat i

Fundten» er nevnt

i inventarliste

fra 1701 -

1 7 2 2 .

Døpefonten

i gammelkirka

ble ikke

ført over til

nykirka slik

det skjedde

med mye av

det andre

inventaret

.Døpefonten

er fremdeles i bruk ved

dåpshandlinger når det er høymesse

i gammelkirka.

B

Returadresse:

Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

glede for hele folket: I dag er det født dere en

frelser i Davids by; han er Messias, Herren. Og

dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn

som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var

engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste

Gud og sang:

"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden

blant mennesker som Gud har glede i!"

Luk. 2.1-14

Døpefonten i Kvernes nye

kirke

Bortsett fra kirkesølvet, kirkeklokkene

og lysekrone samt

lysestaker som ble overført

fra gammelkirka, ble nødvendig

inventar anskaffet da kirka

sto ferdig i 1893.. Mye ble gitt

til kirka som gaver. Døpefatet

er i messing og er gave fra

Mork, Afset, Meek, Hoset

Kvindeforening gitt ved innvielsen

av kirka 9. august 1893 .

Dåpsmugga er gave fra de

Etter å ha presentert altertavlene,

kirkeklokkene, alterdukene

og kirkesølvet vil vi

nå se nærmere på døpefonten.

Dåpen var fra tidlig kristen tid

voksendåp og foregikk ved neddykking

i vann. Etter hvert som

barnedåp ble vanlig fikk man

store, dype døpefonter inne i kirkene

hvor barnet ble dyppet helt

under. Først på 1200-tallet er det

eksempler på at man unntagelsesvis

kun øste vann over barnets

hode. Først ut på 1600-tallet

ble skikken med egne dåpsklær

og dåpslue vanlig.

Tidligere skulle barnet bli

avkledd sine egne klær og bli

ikledd en hvit kledning som var

lik for alle. Denne tilhørte kirken.

Når neddykking ikke lenger var

vanlig, fikk døpefonten en

enklere utforming slik vi kjenner

dem fra vår tid. Døpefonten ble

utstyrt med et fat og ei mugge.

Bjørg Bergem

samme Kvindeforeninger

samt O. J. Lie.

Selve døpefonten er enkel

med samme dekorlister og

maling som for øvrig i

kirka.

More magazines by this user
Similar magazines