Insatser - Interreg Sverige Norge

interreg.sverige.norge.com

Insatser - Interreg Sverige Norge

Interreg Sverige-Norge

2007-2013

Geografisk mangfold

Sterkt regionalt grense overskridene

partnerskap

Grense overskridene innovasjon

Strategisk output


NMR – grenseregioner


Steinkjer

Trondheim

Nordens

grønne belte

Östersund

Sundsvall

20% 20%

Lillehammer

Hamar

Indre

Skandinavia

Falun

Gävle

Oslo Lillestrøm

Fredrikstad

Grenseløst

samarbeid

Karlstad

Örebro

Stockholm

Gøteborg


Partnerskapsmodell

Norske Regjering

Overvåkningskomiteen

Riksrevisjonen

FO / AM / JTS

Østfold fylkeskommune

inkl

Akershus

FO / AM / JTS

Hedmark fylkeskommune

inkl

Akershus/Østfold

FO/ AM/ JTS

Nord/Sør

Trøndelag

fylkeskommune

RPP

GS

RPP

IS

RPP

NGB

Styringskomiteen

DG-Regio

Svenske Regjering

Revisjons

Mynd. ESV

Länsstyrelsen i Jämtlands

län:

• Forvaltningsmyndighet

• Attesterande myndighet

• National kontrollant

•JTS

------------------------

områdessekretariat til FM

Länsstyrelsen i Jämtlands

län (NGB) och

Länsstyrelsen i Värmland

(IS)

Västra Götalandsregionen

(GS)


Nasjonale- og globale innovasjonssystem

Regionalt innovasjonssystem (RIS)

Kunnskapsinfrastruktur

- universitet/høgskoler

- FoU-institusjoner

- teknologibedrifter

Kunnskapsflyt og læring

Det industrielle

system

- gründere

- bedrifter

-klynger

Kunnskapsflyt

via

nasjonaleog

internasjonale

kunnskapsmiljø

Kunnskapsflyt

via

nasjonale

og internasjonale

verdikjeder

Regionale

myndigheter og

virkemidler

Annen infrastruktur

- bank/risikokapital

- konsulenter/service

- informasjon/formidling

Sosial kapital og kultur

Nasjonale- og internasjonale rammevilkår


43 52%

%

Miljontal SEK/NOK

200

180

160

Beslut i förhållande till EU-budget 2009-10-31

Budget

Beslut

Budget IR

Beslutat IR

140

120

100

80

60

40

43%

59%

42 %

52%

20

-

A Ekonomisk tillväxt Attraktiv livsmiljö


Insatser

Effektmål

Mål

Vision

Gränshinder

En ökad tillgänglighet till

och inom regionen

Prioriterade områden

Ekonomisk tillväxt

Infrastruktur

Kompetensutveckling

och FoU

Utveckling av företag

branscher och

entreprenörskap

Naturresurser

En integrerad

arbetsmarknad

med en konkurrens-

Kraftig arbetskraft

Ökat antal

konkurrenskraftiga företag

med attraktiva arbetsmiljöer

Förbättrat nyttjande,

förvaltning och utveckling

av natur- & kulturresurser

Förbättrat samarbete för att

minska negativa miljöeffekter

Ekonomiskt

stark

region

Genom

gränsöverskridande

samarbete stärka

regionens

attraktivitet och

konkurrenskraft.

Attraktiv Livsmiljö

Kultur och

kreativitet

Stads- och landsbygdsutveckling

Ökad kulturell mångfald

och livskvalitet

Utvecklade metoder och

samverkan för lokal utveckling

och stadsutveckling

Förbättrad samhällsservice

Attraktiv

Livsmiljö

Folkhälsa

Förbättrat samarbete för

att förbättra hälsa, förebygga

risker och öka säkerheten


A. Ekonomisk tillväxt totala kostnader 306 mnkr (Sek+ Nok)

Insatser

Effektmål

Mål

Vision

Gränshinder

24%

En ökad tillgänglighet

till och inom

regionen

Prioriterade områden

Infrastruktur

Kompetensutveckling

o FoU

21%

28%

En integrerad

arbetsmarknad

med en konkurrenskraftig

arbetskraft

Ekonomiskt

stark

region

Genom

gränsöverskridande

samarbete stärka

regionens

attraktivitet och

konkurrenskraft.

Utveckling av

företag,

branscher och

entreprenörskap

27%

Ökat antal

konkurrenskraftiga

företag med

attraktiva

arbetsmiljöer


B. Attraktiv livsmiljö totala kostnader 195 mnkr (Sek +Nok)

Insatser

Effektmål

Mål

Vision

Naturresurser

27 %

Förbättrat nyttjande,

förvaltning och utveckling

av natur-

& kulturresurser

Prioriterade områden

Kultur och

kreativitet

Stads- och

landsbygdsutveckling

28 %

24 %

Förbättrat samarbete

för att minska

negativa

miljöeffekter

Ökad kulturell mångfald

och livskvalitet

Utvecklade metoder

och samverkan för

lokal utveckling och

stadsutveckling

Attraktiv

Livsmiljö

Genom

gränsöverskridande

samarbete stärka

regionens

attraktivitet och

konkurrenskraft.

Förbättrad samhällsservice

Folkhälsa

21 %

Förbättrat samarbete

för att förbättra hälsa,

förebygga risker och

öka säkerheten


Övergripande indikatorer hela programmet

3 500

3 000

2 500

Mål

Förväntat

Resultat

3 000

2 477

2 000

1 500

1 000

500

0

1 041

1 000 1 000 1 000 976

460

Deltagande företag med

kvinnligt ägande

36 89

21

Deltagande företag med Deltagande företag med

manligt ägande mixat ägande

146

Deltagande företag

totalt


Övergripande indikatorer hela programmet

12 000

Mål

10 000

8 000

7 896

8 500

9 962

Förväntat

Resultat

7 585

8 500

8 914

6 000

4 000

2 000

1 500

1 500

0

Deltagande kvinnor 15 till 24 år

192 244

Deltagande kvinnor yngre än 15 år

eller äldre än 24 år

49

Deltagande män 15 till 24 år

369

Deltagande män yngre än 15 år

eller äldre än 24 år


160

140

120

100

Mål

Förväntat

Resultat

88

100

114

140

80

60

40

20

0

5

19

1

Antal formella

gränshinder som

projektet bidrar till att

undanröja

50

10

Antal undanröjda

upplevda gränshinder

21

Antal nyetablerade och

vidareutvecklade

gränsöverskridande

kluster

30 30

15

Etablerade institutionella

samarbeten

38

12

Nya och vidareutvecklade

metoder för stads- och

landsbygdsutveckling


Antal deltagare i gemensam utbildning och praktik

5000

4500

4000

3500

Mål

Förväntat

Resultat

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Antal kvinnor som

deltar i

gemensamma

utbildningar och

praktik

Antal män som

deltar i

gemensamma

utbildningar och

praktik

Antal kvinnliga

studenter som

studerar del av sin

utbildning i det

andra landet

Antal manliga

studenter som

studerar del av sin

utbildning i det

andra landet


Sammanfattning Interreg Sv-No

Programmet är bra igång

Har klarat utbetalningskravet (EU) för 2007 (N+2)

Når målgrupperna

Har givit stöd i alla insatsområden

Förväntat utfall på indikatorer är bättre än målsättningarna

Faktiska utfallet lågt men få projekt är avslutade


Tack för f r er uppmärksamhet

För mer information besök

www.interreg-sverige-norge.com

More magazines by this user
Similar magazines