se, forstå og utvikle - Energi Norge

energinorge.no

se, forstå og utvikle - Energi Norge

Balansekraft – barrierer og muligheter

Produksjonsteknisk konferanse

7. mars 2011

Bente Hagem

Konserndirektør


We will see wind farms in

Scotland produce electricity…

…which is stored

in Norway…

…and then used in northern Germany

Commissioner Oettinger

Associated Press,

31. January 2011


Hvordan realisere verdien av

norske balanseressurser?

Veien videre:

Muligheter

- se, forstå og utvikle

Barrierer

- erkjenne, forstå og bearbeide

Realisere

muligheter

14.03.2011 3


Handel med reserver muliggjør dansk

omstilling til fornybar produksjon

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

SK 4 leverer sekundærreserver til Danmark

100 %

3 %

75 %

37 %

50 %

25 %

SK 4

700 MW

SK 1 – 3

1 000 MW

0 %

1995 2020

Wind Other Biomass Gas Coal

Source: Environmental report 2010

14.03.2011 4


Mill. € per år

Handel med reserver gir økt

verdiskaping

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Betydelig betalingsvilje i Tyskland for sekundær reserver

40

35

30

25

Reservasjon

20

15

10

Aktivering

5

0

Sekundærreserve

Spot

Analyser viser at man i perioden jan 2009 til jun 2010 ville tjent 3,5 ganger så

mye på salg av sekundærreserver som spot for 100 MW over en Tysklandskabel

14.03.2011 5


TIL NÅ

MULIGHETER

Alternative forretningskonsepter

gir ulike muligheter

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

TSOene (S-nett brukerne) tar risiko

og realiserer flaskehalsinntekter

Markedsaktører tar risiko og

realiserer flaskehalsinntekter

TSO som agent - spothandel

• TSO løsning basert på spothandel

• Prisforskjellen går til sentralnettet

TSO som agent

• Andel av kapasiteten allokeres til salg av

reserver – SK 4 modellen

• TSO agent for norske aktører

• Prisforskjell går til sentralnettet

Auksjonsmodell

• Auksjonere bort kapasitet til aktørene

• Aktørene selger reserver direkte

• Auksjonsinntekt går til sentralnettet

Kraftverk koblet til utenlandsk nett/

pumpekraft

• Kabel knytter norsk kraftverk mot utenlandsk nett

Energi og reserver selges i utenlandsk marked

• En stor integrert investering som bør finansieres av

kommersielle aktører

14.03.2011 6


Effektive markedsløsninger gir økt

verdiskaping og lavere klimautslipp

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Markedskobling i Nordvest Europa

i 2011

• Verdens største multinasjonale kraftmarket

(1 800 TWh)

• 4 kraftbørser, 11 TSOer og EMCC

• Etablerte løsning i løpet av ett år

En implisitt auksjon i Nordvest Europa

i 2012-13

• En algoritme – en prisberegning

• Riktige priser – riktig flyt

• Effektive prissignaler gir riktig investeringer

• Effektiv governance og organisering av

markedsløsninger

BritNed blir satt i drift 1. april 2011

Europeisk integrasjon i 2014 (EU Heads of State Agreement 4. februar 2011)

14.03.2011 7


8

Markedskopling NorNed gir betydelig

forbedringer

Implisitt auksjon

Negative flaskehalsinntekter ved flyt fra høy pris til lav pris:

uke

NOK/Uke

0

-100 000

-200 000

-300 000

-400 000

-500 000

-600 000

-700 000

-800 000

-900 000

-1 000 000

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6

Før markedskobling

Etter markedskobling


Implisitt auksjon i CWE – mer riktige priser

Figuren viser prosent av timer med lik pris

Felles pris i hele området i 57% av timene

81 % 82 % 0 % 82%

N

82 %

0 %

Pre CWE

Post CWE

BE

GE

77 % 87 % 0 % 58 %

77 % 87 %

FR

58 %

0 %

Pre CWE

Post CWE

Pre CWE

Post CWE


Muligheter

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

• Balansekraft muliggjør energiomstilling i Europa

• Betydelig betalingsvilje for balanseressurser

• Ulike forretningskonsepter gir ulike muligheter

• Effektive markedsløsninger vil gi økt salg av fleksibilitet

Kabelinvesteringer er en forutsetning

• Statnett har erfaring og ledende kompetanse

teknologi og legging av kabel

• God tilgang på kapital til investeringer

14.03.2011 10


Redusert frekvenskvalitet i Norden

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Frekvenskvaliteten viser kraftsystemets helsetilstand

Antall avvik

pr. måned

1200

Trend

1000

800

600

400

200

0

1995 2011

14.03.2011 11


Begrensninger i norsk nett

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Økte prisforskjeller indikerer behov for et sterkere sentral nett

Andel av tiden med prisforskjeller i Norge (vinter)

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

Prisforskjell >0 NOK/MWh/h

Prisforskjell >10 NOK/MWh/h

20 %

10 %

Prisforskjell >100 NOK/MWh/h

0 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14.03.2011 12


Begrensninger i utenlandsk nett

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Regionale ubalanser og interne flaskehalser i Tyskland gir usikkerhet

Regionale ubalanser

Interne flaskehalser

Hvor stor barriere

representerer de interne

ubalansene og nettbegrensningene?

Når og hvor kommer

tyske nettinvesteringer?

Kilde: dena II studien

14.03.2011 13


Stor prosess risiko og kompleksitet –

mange parter skal bli enige

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

• Hvordan fordel risck/reward knyttet til ny infrastruktur?

• Hvordan skape aksept for naturinngrep?

• Rekkefølgeproblematikk – koordinert utbygging av kabler og produksjon

• Organisering av markeder – rolleavklaring aktører, TSOer og

regulatorer

• Er det egentlig incentiver på kjøpssiden i Europa?

• Forhandlings spillet – vil Europa avvente når de ser ivrige selgere i nord?

• Vil ny teknologi svekke Kontinentets behov og betalingsvillighet for

balansekraft?

14.03.2011 14


Vi bygger neste generasjons

sentralnett – forsyningssikkerhet er

oppgave nr 1

2010 2030

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

• Et nasjonalt 420 kV nett

• Integrert med resten av Norden

• Flere utenlandsforbindelser


Vi skal doble

utvekslingskapasiteten før 2020

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Verdiskapning 2 B€ NPV

NSN

NorNed2

SydVestlinken

Skagerrak 4

NORD.LINK

NorGer

14.03.2011 16


Verdien av norsk vannkraft

bestemmes i Brussel

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Skaper allianser for å markedsføre norsk fleksibilitet

• Statnett har nå fått fullt medlemskap i ENTSO-E for å ivareta

norske interesser

‒ Statnett er sentralt plassert i ENTSO-E (GA, Board, Komiteene)

‒ Deltagelse i utvikling av codes og planarbeid

• Tett regionalt samarbeid i NWE

‒ Skal levere effektive modeller for spot og intradag

• Stedfast representasjon i Brussel

14. mars 2011 17


Vi bygger ned barrierer og

realisere muligheter

MULIGHETER

BARRIERER

REALISERE

MULIGHETER

Nettutvikling

Sikre effektivt utvikling av det norske kraftsystemet

Kabelprosjekter

Utvikle prosjekter med kommersielle avtaler som sikrer verdiene, samt

danner grunnlag for videre europeisk utvikling

Europeisk

markedsdesign

Aktive i regelverks- og policyutformingen i Europa- sikrer gode

handelsmodeller

Markedsdesign

14.03.2011 18


Takk for oppmerksomheten

www.statnett.no

14.03.2011 19

More magazines by this user
Similar magazines