Vårblommor i Norrköping 2013 - Norrköpings kommun

norrkoping.se

Vårblommor i Norrköping 2013 - Norrköpings kommun

Vårplanteringar

Norrköping 2013


Innehållsförteckning

Järnvägsparken, norra delen s.3

Drottninggatan, wokpannor s.4

Urna A vid Kungsgatan s.4

Urna B vid resecentrum s.5

Urna C s.5

Urna D s.5

Ytterområden s.6

Linköpingsrondellen/Trafikplats Kneippen s.7

Hamnbron s.8

Sandyhovsviadukten s.8

Maskinplantering s.9


Järnvägsparken, norra delen

190m 2

I rundlarna

Här planteras en mix av:

- Narcissus triandrus ‘Petrel’, c-c 0,25 m, 800 st

- Tulipa ’Green Star’ grönvit liljeblommande tulpan, c-c 0,25 m, 800 st

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure Rose, 2200 st

Dessa planteras med jämna avstånd i hela den stora rundeln samt i de två mellanstora

rundlarna.

I listerna

- Yttre bård av Viola Rocky F1 ’White with Pink Wing’ c-c 0,15 m, 2300 st

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure Rose, 3450 st

Tulipa ‘Green Star’ (GAP Photos, 2012)

Narcissus triandrus ‘Petrel’ (Verver Export, 2012)

Viola Rocky ‘White with Pink wing’ (Gartneriet Beyer)

Viola x wittrockiana Delta ‘Pure Rose (F&B Farms and Nursery, 2012)


Drottninggatan, wokpannor

7st utanför köpcentrum. 3,14m 2 , Diameter 2 meter.

Planteras blandat.

- Heuchera ‘Midnight Rose’, 7 st/urna, totalt 49 st

- Tiarella ’Snowblanket’, 7 st/urna, totalt 49 st

- Tulipa greigii ‘Cape Cod’ c-c 0,2 m, 30 st/urna, totalt 210 st

- Viola cornuta F1 Patiola ‘Pure Light Blue’, c-c 0,15 m, 128 st/urna, totalt 900 st

Heuchera ‘Midnight Rose’ (Willoway Nurseries, 2012)

Tiarella ‘Snowblanket’ (Au jardin des amis, 2010)

Tulipa greigii ‘Cape Cod’ (Dave’s Garden, 2012)

Viola cornuta Patiola ‘Pure Light Blue’(District State Seed Inspection Ukraine, 2012)

Urna A vid Kungsgatan

2 st urna A vid Kungsgatan/Skvallertorget. 2m 2 .

84 st/urna. Planteras blandat.

- Bellis perennis ’Planet Rose’, c-c 0,15 m, 21st/urna, totalt 42 st

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Primrose with Blotch’ c-c 0,15 m, 42st/urna, totalt 84 st

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure White’ c-c 0,15 m, 21 st/urna, totalt 42 st

Bellis perennis ‘Planet Rose’

Viola x wittrockiana Delta ‘Pure White’ (Agro Pataki Srl, 2012)

Viola x wittrockiana Delta ‘Primrose with Blotch (MediaNet Design, 2006)


Urna B vid resecentrum

6 st Oas 160.

Planteras blandat.

- Alchemilla mollis, 7st/urna, totalt 42 st

- Erysimum ’Winter Sorbet’, 40 st/urna, totalt 240 st

- Euphorbia ’Efanthia’, 7 st/urna, totalt 42 st

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure White’, 20 st/urna, totalt 120 st

Alchemilla mollis (BBC, 2012)

Euphorbia ‘Efanthia’ (Odla.nu, 2012)

Erysimum ‘Winter Sorbet’ (Agrumi, 2012)

Viola x wittrockiana Delta ‘Pure White’ (Agro Pataki Srl, 2012)

Urna C

4 st Urna C. 2m 2 . 84 st/urna

Planteras blandat

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Marina’, c-c 0,15 m, 56 st/urna, totalt 224 st

- Bellis perennis ‘Habanera white’ c-c 0,15 m, 28 st/urna, totalt 112 st

Urna D

5 st. 84 st/urna

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Rhythm and Blues Mix’,

c-c 0,15 m, 84 st/urna. Totalt 420 st


Ytterområden

Östra Husby: 2st

Skärblacka: 2st

Lindö betongrör: 3st

Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure Deep Orange’ 48st/urna Totalt: 336st

Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure Yellow’ 30st/urna Totalt: 210st

Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure White’ 12st/urna Totalt: 84st

Åby: 9st 160cm diameter Oas

Delta F1 Yellow with Purple Wing c-c 0,15m Totalt antal: 756

Sandviksbrygga: 2st 1m 2 .

Delta F1 Yellow with Purple Wing c-c 0,15m Antal: 100st

Kolmården station: 2st 160cm diameter Oas 2 m 2

Delta F1 Marina C-c 0,15m antal: 56 st/urna Totalt: 112st

Bellis perennis ‘Habanera white’ c-c 0,15m 28st/urna Totalt: 56st

Arkösund: 3st 160cm diameter Oas 2 m 2

Delta F1 Marina c-c 0,15m antal: 84 st/urna Totalt: 252st

Bellis perennis ’Habanera White’ c-c 0,15m 28st/urna Totalt: 84st

Linköpingsrondellen/Trafikplats Kneippen

118m 2

Verver Export, Blandning nr 11294, Namn Verver ’Trelleborg’

60 lökar/m 2 , 60 x 118 = 7080 st lökar

Verver ‘Trelleborg’ (Verver Export, 2012)


Hamnbron

Urna Oas 160. Urnorna placeras i 6 grupper om 3 st urnor = 18 st urnor på Hamnbron.

Planteras blandat

- Erysimum ’Rysi Moon’ 35 st/urna totalt 630 st

- Viola x wittrockiana Delta F1 ‘Pure Deep Orange’, c-c 0,15 m, 42 st/urna totalt 756 st

Erysimum ‘Rysi Moon’ (HMA Plants, 2012)

Viola x wittrockiana Delta ‘Pure Deep Orange’ (Wikimedia, 2011)

Sandbyhovsviadukten, välkommen

32m 2

- Viola x wittrockiana Delta F1 ’Primrose with Blotch Improved’, c-c 0,13 m, 1600 st


Maskinplantering

Hertzmans plan

Slingrande bäck runt statyn med narcisser blandning ca 15m planteras med lökmaskin.

Narcisser av Carlton och Actaea blandas. Pärlhyacint planteras som ansluter till segementet.

- Narcissus ’Actaea’, antal: 33 st/m 2 à 495 st

- Narcissus ’Carlton’, antal: 16 st/m 2 à 240 st

- Muscari latifolium, antal: 100 st/m 2 à 1500 st

Hörngatan-Nelinsgatan

S-formad linje ca 6m lång planteras med lökmaskin. Narcisser av Carlton och Actaea blandas.

Pärlhyacint planteras som ansluter till segementet.

- Narcissus ’Actaea’, antal: 33 st/m 2 à 198 st

- Narcissus ’Carlton’, antal: 16 st/m 2 à 96 st

- Muscari latifolium, antal: 100 st/m 2 à 600 st

Södra promenaden, Rondellen vid Idrottsparken

Pärlhyacinter planteras i rondellen ca 40 löpmeter à 150 lökar utanför befintlig plantering.

- Muscari latifolium 150st/m Antal: 6000st


Sammanställd växtlista

Sort

Alchemilla mollis

Bellis perennis ´Habanera white´

Bellis peennis ´Planet Rose´

Delta F1 Marina

Delta F1 Yellow with Purple Wing

Erysimum ´Rysi Moon´

Erysimum ´Winter Sobet´

Euphorbia ´Efanthia´

Heuchera ´Midnight Rose´

Muscari latifolium

Narcissus ´Actaea´

Narcissus ´Carlton´

Narcissus triandrus ´Petrel´

Tiarella ´Snowblanket´

Tulipa ´Green Star´

Tulipa greigii´Cape Cod´

Verver Export, Blandning nr 11294 ´Trelleborg´

Viola cornuta F1 Patiola ´Pure Light Blue´

Viola Rocky F1 ´White with Pink Wing´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Marina´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Primerose with Bloth Improved´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Pure Deep Orange´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Pure Rose´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Pure White´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Pure Yellow´

Viola x wittrockiana Delta F1 ´Rhythm and Blues Mix´

Svenskt namn

Jättedaggkåpa

Tusensköna

Tusensköna

Pensé

Pensé

Sommarkårel

Sommarkårel

Euforbia

Alunrot

Bredbladig pärlhyacint

Pingstlilja

Pingstlilja

Änglatårar

Spetsmössa

Tulpan

Tulpan

Lökblandning, tulpaner och klocklilja

Hornviol

Pensé

Pensé

Pensé

Pensé

Pensé

Pensé

Pensé

Pensé


Tekniska kontoret i Norrköpings kommun förenklar livet i kommunen

på flera sätt. Genom våra specialistområden gator och trafik, stadsmiljö

och natur, avfallshantering, kollektivtrafik samt skolskjuts och färdtjänst

underlättar vi för människor att bo, arbeta, studera och driva företag

i Norrköping. Vi utvecklar, underhåller och driver våra uppdrag för att

möta det moderna samhällets krav.

Tekniska kontoret

Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21,

601 81 Norrköping

Tel: 011-15 00 00

www.norrkoping.se

More magazines by this user
Similar magazines