Kan du holde på en hemmelighet? - NSM

nsm.stat.no

Kan du holde på en hemmelighet? - NSM

Hva gjør vi?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) påser at Norges statshemmeligheter

og kritiske infrastruktur blir godt nok sikret.

Vi fører tilsyn med og gir råd og veiledning til virksomheter som

er av kritisk betydning for landet.

Systemsikkerhet: Vi utvikler regelverk, tester og godkjenner

informasjonssystemer som behandler gradert informasjon.

Vi er offentlig sertifiseringsmyndighet for IT-sikkerhet.

Kommunikasjonssikkerhet: NSM er en ledende

leverandør av kryptotjenester til NATO. Vi distribuerer kryptomateriell

blant annet til utenrikstjenesten og Forsvaret. NSM sikrer at ingen

avlytter viktige informasjonssystemer.

Sikkerhetskultur: Vi innhenter personopplysninger om alle

som skal sikkerhetsklareres. Vi gir råd om hvordan sikkerhetsarbeidet

ledes og organiseres i virksomhetene.

Internettsikkerhet: NSM varsler om trusler og sårbarheter

og bidrar til effektiv håndtering av koordinerte dataangrep på samfunnskritiske

funksjoner i Norge.

Visste du at

… det på en minnepinne på 4 GB er plass til over

fem trillebårlass med graderte dokumenter?

More magazines by this user
Similar magazines