Kan du holde på en hemmelighet? - NSM

nsm.stat.no

Kan du holde på en hemmelighet? - NSM

Fem i NSM

Jeg jobber med inntrengningstesting av IKT-systemer. Jeg

synes det er morsomt å plukke fra hverandre systemer, se

hvordan de fungerer og få dem til å gjøre ting de slett ikke er

designet for å gjøre. Beat the system!


Øystein, 28 år

Jeg jobber med sikkerhetsgodkjenning av graderte informasjonssystemer.

Jeg opplever faget som spennende fordi jeg

tilegner meg kunnskap på alle fagområder innen sikkerhet;

personell-, fysisk-, krypto-, system- og informasjonssikkerhet.


Gro, 29 årJeg holder på å bygge opp et bur for uttesting av forskjellige

skjermingsmaterialer. Dette for å kunne anbefale alternative

skjermingstiltak.

Børge, 57 år

Jeg jobber med personkontroll, som kort fortalt betyr å innhente

og formidle informasjon som legges til grunn i en klareringssak. Vi

kontrollerer årlig et titusentalls personer, og det er stor pågang.

Vinjar, 32 år

Jeg valgte NSM fordi jeg hadde lang erfaring fra regelverk

om informasjonssikkerhet, og synes det var spennende å

kunne jobbe videre med et fagfelt hvor jussen er rammebetingelse

på et område der utviklingen går fortere enn vi klarer å

forholde oss til! Det er utfordrende!


Britt, 41 år

Visste du at

... under 30 prosent av nye datavirus blir

oppdaget av antivirusprogrammer?

More magazines by this user
Similar magazines