Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

fysio.no

Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

Arbeidsgruppe:

•Initiativ fra det Finske arbeidsmiljøinstitutt

(Esa-Pekka Takala)

•Inviterte forskere fra de Nordiske land

(dessverre ikke praktikere)

•Utarbeidet søkeprofil og metode-vurderingsmal

•Datasøk og egne arkiv sporet opp 580 artikler

•29 observasjonsmetoder (beskrevet i ca 100

artikler) ble valgt i forhold til utbredelse,

tilgjengelighet og dokumentasjon

•Hver metode ble vurdert av 2 forskere

•Initiativtaker utvikler for øyeblikket hjemmeside

med metodebank og søkeverktøy…

BV / 2009

More magazines by this user
Similar magazines