Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

fysio.no

Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

Vurderingspunkter:

•Formål (belastningsmål, risiko- og

tiltaksvurdering)

•Målgruppe (undersøker og undersøkt)

•Datainnsamlingsmetode (penn/papir, video,

data etc)

•Hva måles (kroppsdel/helkropp, type

arbeidsoppgave, arbeidsstilling, bevegelse,

kraftbruk, andre ikke mekaniske faktorer)

•Brukervennlighet (opplæring og tidsbruk)

•Tilgjengelighet og pris

•Pålitelighet (reliabilitet)

•Anbefalt bruksområde

BV / 2009

More magazines by this user
Similar magazines