Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

fysio.no

Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

Inndeling:

Metoder for vurdering av:

•Manuell håndtering

– Eks. NIOSH lifting equation, ManTRA

•Belastning av overekstremitet

– Eks. HSE-UL, RULA, Strain index

•Generell arbeidsbelastning

– Eks. OWAS, PLIBEL, QEC (Ergorisk)

•Datorisert datainnsamling

– Eks. HARBO, PEO, VIDAR

•Nordiske metoder

BV / 2009

More magazines by this user
Similar magazines