Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

fysio.no

Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

”PLIBEL”- vurdering

(PLan för Identifiering av BELastningsfaktorer)

• Relativt omfattende risikovurdering – bruker bl.a.

kjente risikofaktorer, vurderer hver kroppsregion

for seg

• Definerer eksponeringstype

• Enkel sjekkliste for hurtig kartlegging

• Definerer dårlig eksponeringsgrad eller tid – men

har mulighet for kvalitative vurderinger

• Utgangspunkt i plaget region eller total belastning

• Delvis helhetsbetraktning ”mek. + mindre psyk.”

• Billig, tilgjengelig, mye brukt, akseptabel reliabilitet

Kemmlert 1986 og 1995

18

BV / 2009

More magazines by this user
Similar magazines