Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

fysio.no

Observasjonsmetoder for Hvordan finne den best egnede?

Begreper (1):

Risiko = sannsynlighet * konsekvens

•Risikovurdering (risk assessment):

– Vurdere grad av sannsynlighet for at en

eksponering kan gi en skade/sykdom (risiko)

og om hvilke konsekvenser tiltak vil ha på

denne risiko og evt på andre forhold

(”bivirkninger”).

•Risikohåndtering (risk management):

•Risikokommunikasjon (risk communication):

7

”Understanding risk analysis”, American Chemical Society, 1998 BV / 2009

More magazines by this user
Similar magazines