Nr. 5/2009 - Norsk Sau og Geit

nsg.no

Nr. 5/2009 - Norsk Sau og Geit

FJELLBEITE: Geitene på Leiråmo Fellesseter beiter i de grønne liene i Beiardalen, som strekker seg helt opp under Svartisen.

Friskere geiter melker

dobbelt så mye!

- Det var et forferdelig slit mens

det stod på, men det er ikke tvil

om at sykdomssaneringen har

gitt meget positiv effekt, sier

Merete Leiråmo i Beiarn i

Nordland. Dyra ser friske og

raske ut og melker dobbelt så

mye, når de er på produksjonstoppen,

som de gjorde i årene før

vi sanerte.

Det står noen biler parkert utenfor,

men verken to- eller firbeinte er å se

idet vi kommer kjørende opp til den

lave, rødmalte bygningen i Beiardalen.

Den stramme lukta av geit og lyden av

brekende dyr bak veggene er imidlertid

ikke til å ta feil av. Vi har kommet til

Leiråmo Fellesseter.

Tusen dyr på beite

Leiråmo Fellesseter er et driftssamarbeid

mellom 8 melkegeitbesetninger i

Beiardalen i Nordland. På vinteren har

eierne dyra i hver sine fjøs nede i

bygda, mens de i sommerhalvåret

driver felles beiting og setring øverst i

dalen. Til sammen har de denne

sommeren 690 melkegeiter og 330

påsettkje, fordelt på to adskilte beiteområder

med hvert sitt nye melkefjøs.

Fjøsene er innredet med 2 ganger 24

DeLaval melkestall, og samlet melkekvote

er 580 tonn.

Føler seg tryggere

Medlemmene i beitesamarbeidet i

Beiardalen foretok sykdomssanering av

sine besetninger vinteren 2006, og er

godt fornøyd med resultatet. Riktignok

ble det funnet spor av byllesjuke hos

noen få enkeltdyr etter jul i år, men

ifølge eierne ser flokkene nå, totalt sett,

mye friskere ut og melker langt på vei

det dobbelte av hva de gjorde før.

- Vi slakter ut de få dyra som får

påvist smittestoffer etter blodprøvene,

men vi føler oss mye tryggere for

sykdom nå, etter saneringen, med den

14 • Sau og Geit nr. 5/2009

More magazines by this user
Similar magazines