del 2. - Norsk Sau og Geit

nsg.no

del 2. - Norsk Sau og Geit

Lover som regulerer gjerdehald og beitebruk

• Gjerdelova – Lov om grannegjerde (1960)

• Beitelova – Lov om ymse beitespørsmål

• Allmenningslovene inkl. fjelloven

• Jordloven

• Servituttloven

• Plan- og bygningsloven

• Friluftsloven

• Dyrevernloven m. fl.

More magazines by this user
Similar magazines