del 2. - Norsk Sau og Geit

nsg.no

del 2. - Norsk Sau og Geit

Beiterett og gjerdeplikt

• Gard utan beiterett var verdilaus

• ”Alle” bruk har ein beiterett - står ved lag til ”evig tid”.

• De fleste gardsbruk har ei gjerdeplikt

• Viktige bestemmelser i gjerdeloven:

- «Gjerdeskipnad mellom eigedommar står ved lag så lenge

ikkje er fastsett ved gjerdeskjønn eller anna.»

More magazines by this user
Similar magazines