Vi har plass til flere! - Mediamannen

mediamannen.no

Vi har plass til flere! - Mediamannen

nr 4–2010 · høsten · 90. årgang

Velkommen som konfirman

i Nordstrand menighet 2010

side 6, 7, 8, 9 og 10

Vi har plass til flere!

Innskrivning til konfirmasjon skjer på Nords

senter (for nordstrandskonfirmanter) og på Lj

(for ljanskonfirmanter) onsdag 13. oktober mel

Denne dagen kommer konfirmanten og leverer

skjema, hilser på konfirmasjonspresten og får m

sjon om konfirmasjonsopplegget. Vi starter konfir

temasamling lørdag 13.november og presentasj

søndag 14.november. Innmeldingsskjema vil bli d

som er født i 1996, som bor i sognene og som e

norske kirke. Vi planlegger også å komme på bes

skolene med informasjon i begynnelsen av septe

Innmeldingsskjema og annen informasjon blir og

nettside www.kirken.oslo.no/nordstrand og på ungd

nettside www.nmuf.net

Konfirmasjonsgudstjenester 2010

Subashan

er blitt Christian

side 4–5

side 6

Jubileum

ved

Ljanselven

Lørdag 11. september kl. 11: Stian Christoffer Simonsen

Mie Alræk

Kristin Andrea Øberg Sjøstedt

Tilde Alræk

Louise Marie Thorbjørnsen

Sivert Berge

Andreas Vestre

Maja Øvergaard Berge

Guro Wiig

Nina Margrete Havig Bredvold Marina Ådlandsvik

Herman Engen

Hanne Aasgaard

John Torkel Forester

Lørdag 11. september kl. 15:

Henrik August Sylte Garnes

Emilie Salicath Aasen

Amalie Haglund

Jørgen Aks

Rebekah Henriette Berg

Mats Andersen

Halvorsen

Ulrikke Beichmann

Sara Viktoria Hammer

Helene Sommerset Busengdal

Espen Sørgaard Haugsbø

Trym Slettestøl Døhlen

Helene Eilertsen Krogh

Håkon Dølving

Jørgen Johan Nordahl Lie

Marie Madelen Oven Finsen

Jenny Johansen Magneshaugen

Julie Helene Longva Finstad

Jonas Næss Mikalsen

Carl Magnus Heiberg

Julie Næss Mikalsen

August Rud Jacobsen

Emil Richardsen Nedregård

Sofie Rud Jacobsen

Nora Nesbakken

Ingrid Elisabeth Langholm

Elise Grasdal Rødseth

Heidi Engmark Lunde

Emilie Solem

Jacob Emil Myrer

Sunniva Norang Stenvik

Ingeborg Storesund Nes

Abelone Torp

Tyra Hagen Norevik

Marthe Helen Vadder

Kristian Rammel

Lørdag 11. september kl. 13: Per Olav Tokerud Røhmer

Ragnhild Kyvik Bauge

Hedvig Lahn Rømcke

Karoline Bjønness

Kristine Utne Stiberg

Camilla Marie Baastad

Tim Midtbø Sundal

Emilie Rougne Dahl

Henrik Saebom Wikjord

Siri Ervik

Katrine Wist

Julia Maria Gr

Nordstrand Ljan

Martine Blankvandsbråten Holth

Kristian Ingier

Mats Kildahl

Katarina Bragstad Krogh

Frédéric Armand Lhote

Agnes Gjørwad Mejlænder

Marie Meland

Andrea Mythe Rodvang

Siri Rydningen

Henrik Wilhelm Saxegaard

Fredrik Karoliussen Staveli

Jesper Smedsgård Sundal

Herman Strand Svendsen

Sara Westgaard Torgersen

Henriette Waalmann

Søndag 12. september kl. 13:

Johannes Andersen

Caroline Erica Nordqvist

Bjerkestrand

Madeleine Becker Bolstadbråten

Astrid Veronica Brakstad

Daniel Rognskog Edenholm

Høstens

konfirmantkull

Vanessa Faarlund Fosser

Ana Victoria Seck Niza Piñacue

Grudt

Ulrik Lunden Græsvik

Sofia Sveen Halvorsen

Christine Anette Haslev

Ingrid Haugen-Flermoe

Johannes Ward Heimdal

Justine Johnsen Huysman

side 11

Lørdag 18 septemb

Carl Magnus Heibe

Lars Henriksen

Herman Isaksen

Magnus HelleKallan

Fredrik Kristian Knu

Christian Fischer Pau

Trine Cecilia Peinert

Amund Ringdal

Vilde Wøien Tefre

Andres Erichsen Torv

Aleksander Trygg

Markus Vangen

Søndag 19. septemb

Carl Otto Arnesen

SophieFredriksen

Marius Danielsen

Mille Johnsen

Kristian Jonsbøl Kjellh

Hallvard Kristoffersen

Anna Lundgren

Kristin Østigaard Netla

Magnus Botn Seim

Ola Kristiansen Varpe

Emilie Værp

Konfirmert i Ljan sønd

mai: Jonas Otari Patch


side 4–5

side 6

Nordstrand Ljan

side 11

2

Nordstrand menighet

Åpent hverdager kl. 10–14

Lunsj 12.00–12.45.

tlf. 23 62 98 00, fax 23 62 98 01

epost post.nordstrand@oslo.kirken.no

Gavekonto til menigheten 5063 63 33767

Hvis spesielt formål, angi hvilket

Prost Tore Kopperud tlf.22 28 30 15 (priv.),

Tore.Kopperud@oslo.kirken.no, Fridag fredag

Sokneprest Espen Feiberg Jacobsen

Espen.Feiberg.Jacobsen@oslo.kirken.no

Kapellan Silje Kivle Andreassen

tlf. 23 62 98 04,

Silje.Kivle.Andreassen@oslo.kirken.no

Barne- og ungdomsprest Åse

Maria S. Haugstad tlf. 23 62 98 05 / 478 58

650, Ase.Maria.Haugstad@oslo.kirken.no

Vikarkantor Rasmi Krippendorf (fra juni)

Sivilarbeider Subasan Kugarajah

Menighetsforvalter: Vigdis Nielsen Bø

tlf. 23 62 98 02/ 412 29 683 (mob),

Vigdis.Nielsen.Bo@oslo.kirken.no

Menighetsrådets leder Beate Pettersen

tlf. 23 62 98 00

Prostekonsulent Sigrid Schjander-Larsen

tlf. 23 62 97 94,

Sigrid.Schjander.Larsen@oslo.kirken.no

Etter skoletid-ansvarlig Per Øyvind Nielsen Bø

mobil 909 10 760

Diakon Ingun Yri Øystese tlf. 23 62 98 08/

468 46 878 (mob),

Ingun.Yri.Oystese@oslo.kirken.no

Diakon Kari Wisløff tlf. 23 62 98 09,

tlf. 952 21 992, Kari.Wisloff@oslo.kirken.no,

Kontortid man. 10–12, ons. 17–18,

Menighetspedagog Linda Kronen Sømme

tlf. 23 62 98 10,

Linda.Kronen.Somme@oslo.kirken.no

Menighetspedagog Karen Wasa-Schrader

vikar, Tlf. 23 62 98 10/02

Menighetssekretær Magnar Haugeli

Halvorsen tlf. 23 62 98 06,

Magnar.Haugeli.Halvorsen@oslo.kirken.no

Kirketjener Jørgen Bang

jorgenhbang@gmail.com

Nordstrand menighets besøkstjeneste

Henvendelse kontoret

Husøkonom Marit Nystedt (bestilling av

minne samvær), tlf. 48 22 14 15 / 23 62 98 11

Sykehjemsprest Nordseterhjemmet Jostein

Vist tlf.: 907 43 156

Prest Midtåsenhjemmet Torleiv Reitan

tlf.: 22 28 76 89

Gravferdskontoret øst tlf.: 21 93 78 60

Nordstrand menighetsbarnehage

Styrer Ranveig S Køber tlf. 22 29 08 12

Ljan menighet

epost: post.ljan@oslo.kirken.no

Adr. Furumoen 18D, 1168 Oslo,

Tlf. 23 62 98 20

Åpent tirsdager og torsdager kl. 10–12

og torsdager kl. 17–18. Utover disse

tidene kan Nordstrand menighet kontaktes

Gavekonto til menigheten 7877 08

02198

Sokneprest Per Olav Vangen tlf 23 62

98 23, per.olav.vangen@oslo.kirken.no,

fridag: fredag. kontortid: torsdag

10–12

Menighetsrådsleder Tone Thorp

tlf 22 29 47 17, svethorp@online.no

Menighetssektretær Elisabeth Lassen

tlf 23 62 98 22,

Elisabeth.Lassen@oslo.kirken.no,

kontortid torsdag 17–18

Kantor Anja-Beate Leira

Skullerud permisjon

Vikar for kantor Sanne Dyssegaard

Diakon Ingun Yri Øystese Deltid.

Kontakt menighetskontoret.

Diakoniarbeider Sandra Liljedal

tlf 93 26 28 23, liljeda@online.no

Styrer Ljan menighetsbarnehage

Christine Olavesen tlf 22 75 01 40,

eagles@online.no,

http://www.ljanmenighetsbarnehage.no/

Vaktmester menighetshuset Eirik Off

tlf 22 61 24 66, krolleoff@hotmail.com

Barnekor torsdag, Gunlaug Himle

kontakt menighetskontoret

Har du ungdom i huset?

nr 4–2010 · høsten · 90. årgang

Har du behov for å snakke

med andre foreldre eller

ressurspersoner om grensesetting,

dagliglivets utfordringer

med å ha ungdom i huset,

ungdom og rus eller liknende?

Kontakt menighetskontoret

på tlf. 23 62 98 00. Diakon eller

prest vil være tilgjengelig

Subashan

er blitt Christian

Jubileum

ved

Ljanselven

Velkommen som konfirmant

i Nordstrand menighet 2010/2011!

side 6, 7, 8, 9 og 10

Vi har plass til flere!

Konfirmasjonsgudstjenester 2010

Høstens

konfirmantkull

Redaktør Ottar Julsrud

Mobil: 905 23 939

nordstrand@menighetsblad.no

Annonsekontakt Øyvind Wisløff

Mobil: 906 98 934

oyvind.wisloff@getmail.no

Utgis av Nordstrand og Ljan menighetsråd med seks utgaver i året.

Neste nummer har materiellfrist 20. september og dekker

perioden 11. oktober–21. november.

Elektronisk materiell leveres til redaktøren eller Menighetssenteret,

Ekebergvn. 238, postboks 12, Nordstrand 1112 0slo.

Bilder som leveres digitalt, bør ha følgende spesifikasjoner:

størrelse: minst 10x15cm med oppløsning: 300ppi – filformat: jpg –

e-post: nordstrand@menighetsblad.no

Menighetsbladet kan lastes ned gratis

i pdf-format på www.nordstrand.menighetsblad.no

Bladet finansieres med gaver og annonser.

Send din gave til bankgiro 1609 10 04546

Design Erling@Smemo.no

e-post: erling@smemo.no

Trykk Litografia, Oslo

post@litografia.no

Forsidefoto Dag Smemo

På den annen side

Susanne Ward Ådlandsvik

En tung ryggsekk

En mann jeg kjenner vokste opp i et kristent hjem

i Oslo i 1940-årene. En gang hadde han blitt med

en kamerat på kino for å se «Snehvit og de syv

dvergene». Da faren hans oppdaget hvor han

hadde vært, fikk han juling. En kristen skulle holde

seg langt unna kino. Det var i det hele tatt mye

en kristen skulle holde seg unna. Og det er ikke

rart at mange som vokste opp under tilsvarende

forhold bærer med seg en ryggsekk full av skyld

og skam for alt de burde og skulle ha gjort og ikke

gjort for å tilfredsstille kravene fra en tilsynelatende

streng Gud i det høye. Eller kanskje de har

kastet ryggsekken fra seg. Den ble for tung å

bære, både den og troen.

Jesus kom ikke til verden for å fortelle oss om

alt vi må holde oss unna. Han kom for å vise oss

hvem Gud er. Og hvor høyt vi er elsket. «Guds fortelling

om mennesker begynner ikke med synden,

men med at Gud i sin kjærlighet vil at vi skal være

til», skriver karmelittmunken Wilfrid Stinissen.

På jenteklubben i Nordstrand menighet kommer

jenter fra 2.–5.klasse for å være sammen, gjøre

forskjellige aktiviteter og bli bedre kjent med Gud.

Vi snakker om at han elsker alle mennesker og går

sammen med oss hver dag. At han gir oss trygghet

og trøst. Og vil at vi skal blomstre, bruke evnene

våre og leve slik at både vi selv og menneskene

rundt oss har det bra. Vi lederne ser tydelige

tegn på jentenes omsorg for andre, enten det er

Sørger du?

Har du behov

for støtte i forbindelse

med

sorg bear beidelse,

kan du ta kontakt

med kontoret for

grupper og samtaler.

Ring 23 62 98 08

/ 468 46 878

gjennom bønner de ber for syke besteforeldre,

engasjementet de viser når vi har utlodning til inntekt

for barn som har det vondt eller når de spør

om de kan ta med en bolle hjem til lillebror.

Kristentroen handler ikke om hva vi må holde

oss unna eller hvilke krav vi må oppfylle. Den

handler om å ta imot Guds kjærlighet og gi den

videre. Om å følge i Jesu fotspor og bry oss om

andre. Være Guds hender og føtter og bidra til å

lindre nød og kjempe mot urett.

USAs president, Barack Obama, sier noe om det

når han oppsummerer kjernen i sin kristne tro i det

amerikanske magasinet Christianity Today: «Jeg

tror på Jesu eksempel i å gi mat til de sultne, lege

de syke og alltid prioritere disse minste over de

mektige.»

La oss be om at mange barn og unge får møte

Guds kjærlighet denne høsten gjennom ulike

aktiviteter i Nordstrand menighet. En kjærlighet

som gir livsmot, glede og håp. Og kraft til å bry

seg om andre.

«Verden har ikke flere savn enn at vi nådde og

stille dem alle, om hver av oss rakte vår neste hånden,

og gav ham en håndshjelp hver dag.»

(Gabriel Scott)

Susanne Ward Ådlandsvik er en av lederne i

Jenteklubben i Nordstrand menighet.

På menighetskontoret vil det

alltid være en til å møte deg

eller formidle kontakt til en av

prest ene, dia konene eller en

annen av de ansatte. Du kan

også ringe:

tlf. 23 62 98 00 / 02, kl. 10–14.

Gi ikke opp når livet trues: Kirkens

SOS har krise telefon tjeneste

hele døgnet. Tlf. 815 333 00

Har du behov for en samtale?

Familiekontoret Oslo Sør tilknyttet

kirken:

Tlf. 23 38 44 80. Ta direkte kontakt

mellom kl. 08.00–15.00.

Kontoret søker å hjelpe når det

gjelder familie problematikk, men

også ulike spørsmål knyttet til

kriser for barn og unge. Enslige er

også velkomne.

Menighetsbladet 4–10


Kirkens hyggetreff på Skovheim er

et varmt tilbud til den eldre garde.

Høsttakkefesten er i år lagt til 30.

september. Rammetema: «Kirke på

bortebane» – om formidling av tro,

håp og kjærlighet utenfor kirkens rom.

3

Men Skovheimtreffene

fortsetter!

Mange har nok spurt:

Hva med hyggetreffene

på Skovheim – nå når

Unni Berge ikke lenger

er krumtapp? Etter drøyt

18 år i trofast tjeneste.

Tekst: Reidar Huseby

Foto: Ingun Yri Øystese

– Det fins heldigvis andre frivillige,

som tar ansvar,svarer Unni-

Berge beskjedent tilbake. – Og nå

foreligger det jo et program for

tilbudene i diakonisektoren for

Nordstrand og Ljan for høsten.

Her ser jeg, til min glede, at hyggetreffene

på Skovheim fortsatt

har sin plass!

Etter hva Menighetsbladet forstår,

er diakon Ingun Yri Øystese og

Skovheim-bestyrer Marit Muller-

Nilssen oppmuntret av henvendelser

om å videreføre det arbeidet

Unni Berge har ledet gjennom

drøyt 18 år(!).

Vi skal vel ikke satse på en blåkopi

av tilbudet Unni har formet,

men hovedsiktet er klart, sier

diakon Ingun. – Skovheim-treffene

skal fortsatt gi noe for både

tro og tanke, og de skal fungere

som varme, åpne fellesskap. For så

vidt er rammen for høsttakkefesten

30. september helt riktig. Her har

vår nye sokneprest Espen Feilberg

Jacobsen valgt temaet «Kirke på

bortebane» – med undertittelen

«Om formidling av tro, håp og

kjærlighet utenfor kirkens rom».

Innen- og utenfor

- Du kjenner deg igjen i dette?

Menighetsbladet retter spørsmålet

til Unni Berge. Vi treffer henne i

en rolig periode i hagen hjemme

i Karistuveien. Her er, symbolsk

nok, plass til både vakre blomster

og frodige nyttevekster.

– En god opptakt for det videre arbeid

i høst, er Unni Berges kommentar.

Gjennom et langt liv, både

som prestekone og som frivillig i

mange sammenhenger, har jeg sett

at en formidling av kirkens tro kan

skje på så mange måter. Og – det

må finnes en form både innenfor

og utenfor kirkens rom. Det er jo

den store utfordringen kirken står

overfor – å nå mennesker i ulike situasjoner

og på forskjellige nivåer.

– Sammen med din kjære Raymond

fikk du møte mange utfordringer

i denne sammenhengen

– og i høyst ulike miljøer. Å være

«prestekone» var vel i sin tid noe

ganske annet enn nå å være gift

med en prest, og kanskje ha egen

karriere.

Kontakt og impulser

– De to rollene kan vi nok ikke

sammenlikne. Så mangt er endret,

både i yrkes- og samfunnsliv. Men

behovet for det som skaper kontakt

og gir livsimpulser er nok det

samme.

Unni Berge (nå 81) blir behørig takket

for drøyt 18 års trofast innsats med

Kirkens hyggetreff på Skovheim. Hun

gleder seg over at tilbudet fortsatt vil

bli gitt. - Men et variert menighetsarbeid

forutsetter flere frivillige.

– Hva tar du med deg fra disse årene

inn i vår tid?

– Det måtte kanskje være å verdsette

de høyst alminnelige, ulike

tjenestene i menigheten. Godt naboskap,

omsorg, tjenestevillighet

kan være noen stikkord. Forbønn,

husbesøk, deling av Guds ord og

løfter noen andre.

– Og så må vi oppmuntre hverandre

til å finne og inkludere medmennesker.

Det fins så mange enslige

og ensomme, som bare lengter

etter et fellesskap. Sånn sett er det

flere frivillige «der ute» enn vi i

første omgang er klar over, understreker

Unni.

– I arbeidet med hyggetreffene

på Skovheim har jeg vel nettopp

opplevd det. Uten den trofaste arbeidsgjengen

– med og uten kaffekanner

og smørbrødfat – hadde

det ikke gått!

Menighetsbladet 4–10


4

– Når jeg først skulle

konvertere, ville jeg

gjøre det skikkelig. Det

skulle ikke henge igjen

noe fra hinduismen.

Tekst og foto: Sverre Julsrud Kristiansen

Det sier sivilarbeider i Nordstrand

menighet Christian August Amadeus

(21), en tjeneste han begynte

i tidligere i sommer og hvor han

skal være i ett år. Men han har ikke

alltid hett Christian. Faktisk bare

noen uker. Nå i august lot Subashan

seg døpe – og byttet samtidig

navn.

Christian er oppvokst i Oslo med

en tradisjonell hinduistisk tro. Han

kom til Norge fra Sri Lanka da

han var ett år. Alle i familien er

hindu, faktisk alle i hele hans slekt

er hindu. Men for Christian ble

troen problematisk.

– Det er nok spesielt to episoder

som førte meg til omvendelsen

– og historien deler jeg gjerne

fordi jeg har tro på misjon, sier

Christian til Menighetsbladet

Oppgjør med horoskopet

– Jeg var åtte år da tremeningen

min ble syk. Han var åtte måneder,

hadde slim i lungene, en medfødt

genetisk sykdom. Min familie dro

til hinduistiske templer og ofret

gaver, alt for å blidgjøre gudene.

Troen er nemlig slik at horoskopet

på selve dagen du blir født

avgjør hva slags liv du får. Men du

kan blidgjøre gudene for å endre

horo skopet. Horoskopet tar forøvrig

hinduene for sannhet, den

fungerer som et slags livets dna.

Dette synes jeg er problematisk.

På sykehuset traff de en prest

som kunne tamilsk. Han spurte

om han kunne få lov å be for tremeningen

hans.

– Jeg husker vi ble overrasket

over at en fremmed ville be for et

barn han ikke kjente. Det ble til

at han skrev ned adressen og telefonnummeret

– og vi dro ned for

å hilse på ham.

– Ikke mange dager senere ble

jeg med på søndagsskole og hørte

Bergprekenen. Jeg fikk høre fortellinger

jeg aldri hadde hørt tidligere.

Setninger som bygg ditt hus

på stein, ikke på sand. Og Jesu ord

om: La de små barn komme til

meg, alt var nytt og annerledes.

– Det var ingen hinduistiske guder

som fortalte at vi skulle elske hverandre.

De sier faktisk ingenting

om nestekjærlighet, bare at du skal

være snill, ellers blir du født som

ett eller annet dyr eller noe annet

i neste liv.

Timen som begynte

Det gikk slik at tremenningen

døde, men hendelsen hadde sådde

et frø i Christian.

For 11 år senere da han var 19

mistet han skoleplassen, ved at han

ved en feiltagelse hadde takket nei

til skoleplass.

– Jeg ble på nytt fortvilet og kom

til å tenke på presten som hadde

bedt for oss tidligere. Jeg fikk kontakt

med ham igjen. Det endte

med at jeg fikk plassen. Samtidig

hadde jeg en kort, rar drøm hvor

jeg sto i en lys korridor og noen

som dro meg mot lyset og i armen:

«Kom nå begynner timen».

– Akkurat det samme som jeg

opplevde at min egen lærer gjorde

og sa til meg første skoledag, noen

uker senere. Jeg har alltid vært en

skeptiker og har aldri trodd på

noen lignende fortellinger. Men

nå hendte det altså meg.

Tatt varmt imot

– Hvordan takler familien din at du

bytter tro?

– Heldigvis er det ikke forbundet

med noen fare å bytte tro. Det er

ikke forbudt slik som i enkelte

Menighetsbladet 4–10


Christian

med helomvendelse

andre religioner, men det er klart

at mine foreldre er kjempeskuffet.

Det er en stor overgang for dem.

Vi snakker ikke om det.

– Men hvorfor navnebytte, det er jo

ganske drastisk?

– Subashan betyr soloppgang og

solnedgang og hedrer den hinduistiske

solguden. Det har jeg ikke

så lyst til å bidra til nå som jeg er

blitt en kristen. Navnebyttet ble

naturlig.

– Hvordan opplever du det kristne

miljøet på Nordstrand?

– Jeg har alltid ment at det kristne

fellesskapet er det mest gjestfrie

som finnes. Ganske enkelt fordi

kristne vil at ikke-kristne skal

komme på møter, mer enn at

kristne skal komme. Og jeg har

blitt tatt varmt imot på Nordstrand.

Det er lett å være kristen

her, og endelig føler jeg meg ikke

ensom som kristen. Men det har

vært en lang reise.

– Takk for historien, Christian.

– Takk, selv. Du er faktisk den

første som har kalt meg Christian.

5

PREP

-

EN-DAGS-KURS

Kurssted:

Nordstrand menighetshus

Ekebergveien 238

(trikk 18 eller 19 til Sæter)

KOMMUNIKASJONSKURS

FOR PAR

- NYE PERSPEKTIVER

PÅ SAMLIVET

LØRDAG

30.OKTOBER ´10

KL.10.00-17.00

Bindende påmelding

innen 20. oktober til:

Nordstrand menighet

Tlf.: 23 62 98 00 (kl.10-14)

E-post: ingun.yri.oystese@oslo.kirken.no

Pris:

Kr. 850,- per par.

Inkluderer lunsj og kursmateriell

Kursledere:

Aud Kummeneje: mangeårig

prosjektleder på Samlivssenteret,

sentral i utviklingen av PREP i

Norge. Nå privat praksis.

Berger J. Hareide: tidligere leder av

Samlivssenteret, nå i barne-,

ungdoms- og familiedirektoratet,

hvor han arbeider med

familieverntjenesten i Norge.

SAMLIVSSENTERET

MODUM BAD

Litt om PREPkurs

- pedagogisk og opplevelsesfylt

- formidling med humor, varme

og ekthet

- ikke basert på terapi eller gruppearbeid.

Parene deler ikke erfaringer med andre par.

Det enkelte par jobber selv med sitt forhold

under kurset

- livssynsnøytralt

- hovedvekt på kommunikasjon

- passer både for par i oppstartfasen og par

som har levd sammen i mange år

Vil du vite mer om PREP:

http://www.samlivssenteret.no

Vil du vite mer om Modum Bads Samlivssenter:

Tlf.: 32 74 94 00

E-post: info@samlivssenteret.no

Nettside: http://www.samlivssenteret.no

Lokal arr: Nordstrand, Ljan, Bekkelaget, Ormøy og

Lambertseter menigheter

Menighetsbladet 4–10


6

Noe Eilert

lærte meg

Nytt høstsemester, nye muligheter!

Og tradisjonen tro er det særlig

aktivitets tilbudene til barn og unge

som synliggjøres i dette oppstartnummeret

av Menighetsbladet. Fra barnehage

til onsdagsåpent, fra babysang

og barne dans til søndagsskole, familiekor

og leire. Mange bidrag til å gi

de yngste en god start i livet, og til å

skape et trygt oppvekstmiljø på Ljan og

Nordstrand. Dette tenkte jeg på da Eilert

Dæhlin gikk ut av tiden nå i august,

en høvding skikkelse i norsk kirke liv

og i Nordstrand menighet som på

1960-tallet satte menigheten på kirkekartet

med Nordstrand-planen.

Denne planen var en banebrytende

strategi for menighetsbygging og kirkevekst

– og en basis var nettopp kontakt

med småbarnsforeldre og samlingspunkter

for de yngste. Den gode kirkesøkningen

og generelt høye menighetsaktiviteten

i Nordstrand i de påfølgende

tiårene var i mangt en frukt av denne

planen.

Når bladet denne gangen bringer

stoff om nødvendige budsjettkutt og

fare for nedskjæringer i tilbudet, er

heller ikke dette noe nytt under solen.

For en 12 års tid siden var utfordringene

enda større, fordi det var færre

stillingsbrøker å skjære i. Og en daværende

menighetsrådsleder tumlet med

det noe trøstes løse spørsmålet om hvor

mye barnearbeid som lar seg tyne ut

av 1/10-dels stilling. Da var det den for

lengst pensjonerte Eilert Dæhlin som

med kjærlighet og handlekraft grep

korrigerende inn.

Givertjenesten fikk et kraftig oppsving,

øremerket barnearbeid og nok til

å berge en langt større stilling enn budsjettert.

Flere frivillige meldte seg til tjeneste.

Fordi noen hadde tro, iver og et

brennende engasjement til å tenne en

glød hos andre og dermed utløse medansvar

for et viktig arbeid – enda en

gang. Mens en fordums menighetsrådsleder

lærte, at uansett hvor smått vi

presterer å tenke, så finnes det en Gud

som alltid tenker større – og mennesker

som er villige til å sette Hans planer ut i

livet, på Nordstrand og ellers i verden.

Ha gjerne dette in mente når du leser

ungdomsprest Åses viktige appell på

side 7, en appell om å ta en utfordring,

og om at alle kan bidra med noe. Overskriften

spør «Må vi kutte i ungdomsarbeidet?».

Svaret må bli nei. For «det

nytter!». Det var

noe Eilert lærte

meg.

Ottar Julsrud

redaktør

N o t a b e n e

Trine Johnsen, sammen med Tor Holtan-Hartwig (til v.) og Oddvar Rollstad, fra Østmarkas Venner under en befaring

midtveis i 20-årsperioden.

Ljanselv-prosjektet jubilerer

– Det kommer til å bli festlig!

spår ivrige og engasjerte Trine

Johnsen. Hun sikter til markeringen

av 20 års tålmodig innsats

i og for Miljøprosjekt Ljanselva.

Kom til Sagstua på selveste vinterdagen

torsdag 14. oktober, oppfordrer

hun, da blir det vandring ved

Sagdammen i fakkellys. Oktoberkvelden

kan jo bli stemningsfull …

Tekst: Reidar Huseby

Kjenner vi Trine rett, kommer denne markeringen

også til å gi plass for en og annen

overraskelse – og kanskje et vaffelhjerte i tussmørket..?

Vi har gått bredt ut med innbydelsene, først

og fremst for å få skolebarna og deres foreldre

i tale. En sak, som vi er ganske glade og stolte

over, er jo at Ljanselva er blitt «adoptert bort»,

sier den aktive sekretæren. – Vi snakker om den

første Oslo-elven som nå er blitt et samarbeidsobjekt

for de omkringliggende skoler, boligsameier

og velforeninger. Nordstrand og Ljan

menigheter er også inne i prosjektet.

Vi har mange flere oppgaver og planer å

fortelle om, sier Trine på vegne av prosjektledelsen.

Men kom og bli med på markeringen

den 14. oktober. Selvsyn er en bra ting. Rundt

Sagstua har det skjedd mye oppmuntrende!

Utallige barnehagebarn har fått noen gode naturminner

fra Ljanselv-traktene i løpet av disse 20 årene.

Her er målene man satte seg på prosjektets

stiftelsesmøte i oktober 1994:

■■ Få Ljanselven ryddet og ren.

■■ Få turvei langsetter elven til Skullerud.

■■ Få fisk tilbake i elven.

– Målene er jo blitt oppfylt, men med mer

kunnskap oppdager vi også at det stadig er noe

nytt å ta tak i, fastslår Trine Johnsen – mens

hun finner frem et gulnet utklipp fra Nordstrand

Blad fra oppstartåret 1994. Her er det

barn fra Nordstrand menighetsbarnehage som

er med på å sette ut brunørret ved Hauketobroen.

Menighetsbarnehagen fikk velge ut sin egen

biotop ved Ljanselva, og barna lærte området

godt å kjenne ved jevnlige besøk gjennom året

der de observerte planter, trær, fugle- og dyreliv.

Så under en tur med 79-bussen, på vei hjem

etter et bibliotekbesøk på Holmlia, ropte og

pekte ivrige barn: Se, der er vår biotop! Til

medpassasjerenes forundring.

Menighetsbladet 4–10


Må vi kutte

i ungdomsarbeidet?

7

Det var et stort høydepunkt

da ungdommene i Nordstrand

menighet satte opp revyen «Miss

Fornøyd 2010» i juni.

Av barne- og ungdomsprest

Åse Maria Haugstad

80 ungdommer var med på å planlegge og

gjennom føre en sammensatt forestilling hvor

nesten samtlige stod på scenene. Og på årets

sommerleir var jeg sammen med ca. 90 ungdomsledere

og deltakere – en utrolig fin opptakt

til høstsemesteret. Det er en velsignet oppgave

å være barne- og ungdomsprest i Nordstrand

når jobben fylles med slike store og

mange små høydepunkt. Året igjennom samles

mange barn og unge i menigheten til ukentlige

samlinger, gudstjenester og leirer. Og de

er med på å danne et sant bilde av hva kirke og

menighet er – fellesskap for alle, uansett alder

med Jesus i sentrum.

Menighetsbladet har tidligere satt fokus på menighetens

økonomi og de kutt Menighetsrådet

har sett seg nødt til å gjøre. Disse kuttene rammer

også barne- og ungdomsarbeidet i stor grad. For

ungdomsarbeidet blir det fra høsten 60 % mindre

ansatteressurser å regne med. Både ungdomsarbeider

med ansvar for «Etter skoletid» og diakonmedarbeider

i hver sin 30 % stilling er kuttet.

Konkret vil det si at vi fra kommende skoleår ikke

lenger kan tilby leksehjelp på onsdager, og det er

usikkert om vi kan videreføre middagstilbudet.

Også andre tilbud må reduseres.

Nødt til å tenke nytt

Ungdomsarbeid handler om å skape noe

sammen. Forutsigbarhet og kontinuitet er

nødvendig for at arbeidet for barn og unge

kan være en relevant og aktuell arena i vår menighet.

Menigheten som fellesskap må vise at

den er til å regne med, til å stole på og er et

sted som holder når andre ting skifter.

Nå er vi nødt til å tenke nytt. Det er et

usikker hetsmoment ved en hver endring, hvor

går veien videre?

Først vil jeg oppfordre all ungdom på Nordstrand

som ønsker noe av kirken, å være tydelige på

behov og ønsker. Hva kan kirken tilby deg, hva

trenger du? Hva har du ønsker og drømmer for?

Ansatte kan sikre og legge til rette for tilbud i

kirken, men det er dere som er unge selv som må

ta ansvar, kreve deres rettmessige plass og gjøre

bruk av kirken som deres kristne fellesskap.

Alle som har et hjerte for ungdom og ungdomsarbeid

kan gjøre en innsats som med arbeider. Her

er ikke alder en hindring, derfor gis ungdom selv

medarbeideransvar og lederoppgaver, men det er

også behov for voksne som kan tenke seg å dele

tid, liv og tro sammen med ungdom.

Tar du utfordringen?

Konkrete medarbeideroppgaver nå:

■■ Middagsteam på onsdager: Ta ansvar for

å sette opp liste for innkjøp og skaffe folk

til å lage middag. Tidspunkt for middagsservering

er onsdager kl. 18 hvis vi klarer å

fortsette denne høsten.

■■ Voksenledere på onsdager: Være til stede, bli

kjent med ungdommene på deres premisser,

hjelpe ungdommene selv til å planlegge

Åse Maria

Haugstad, barneog

ungdomsprest

program, være sistemann som går og låser.

Her er det nok en forutsetning å kunne stille

ca. 2 onsdager i måneden.

■■ Andre arenaer: Gudstjenestearbeid for

ungdom, ledertrening og leirarbeid. Eller

kanskje være med på å skape noe nytt?

Dette innlegget er motivert ut i fra et behov for

å tenke fremover og løfte sammen for ungdom

i Nordstrand menighet. Som kristent felleskap

for unge på Nordstrand er vi avhengig av tilhørigheten

med menigheten som helhet – så her

er du gitt oppfordringen til å huske på barn og

unge i din forbønn og å spørre etter hvordan

det går med arbeidet videre.

Alle kan bidra!

Ikke alle har mulighet, lyst eller tid til å ta

på seg en medarbeideroppgave. Men alle kan

bidra! En enkel måte å være en av våre støttespillere

på, er å bli fast giver til barne- og

ungdomsarbeidet i menigheten. Tar du utfordringen?

Din støtte er mye større enn det faste

trekket fra kontoen - du er med på å drive et

arbeid for barn- og unge på Nordstrand!

Til slutt vil jeg takk alle de som trofast er medarbeidere

på ulikt vis, faste givere og de som

bærer ungdommene i sine forbønner!

Menighetsbladet 4–10


Høstens aktiviteter og samlinger

i Nordstrand

8

Barn

Nordstrand barne- og ungdomskantori

Kor for jenter og gutter hver tirsdag

på menighetssenteret.

Kirkemusikk, gudstjenestesang og konserter.

Aspiranter (1.–4.klasse) kl.15.30–16.30

Barnekantori (5.–7.klasse) kl.16.30–18.00

Ungdomskantori kl.17.15–19.00

Oppstart tirsdag 24.august

Kontaktpersoner:

Torild Sandøe Møller, mob. 975 95 653

Liv Marie Hofseth,(ungdomskantoriet) mob. 938 16 928

Jenteklubben

2.–5. klasse annenhver mandag kl. 18. 19.30.

I Tyslevveien 79. Oppstart 6. september.

(Følger like uker,

Sistegang før jul er 29. november.)

Sang, samlingsstund, bibelfortellinger, forming, konkurranser,

utlodning og uteaktiviteter.

Informasjon: Susanne Ådelandsvik: 482 38 150,

susanne@ward.no

Nordstrand k f u k-k f u m speidere

Oppdagere 2.–3. klasse.

Stifinnere 4.–5. klasse.

Vandrere 6–10. klasse.

Annenhver mandag kl. 18.00–19.30 med base i ungdomslokale.

Oppstart 30. August.

(Følger ulike uker. Siste gang før jul er 6. desember)

Informasjon: Torgrim Grimstad 922 69 680,

torgrim.grimstad@mac.com,

www.nordstrandspeider.no

Riv ut

og heng opp!

Ungdomsfellesskapet

Oppstartsgudstjeneste

22. august kl 11 i Nordstrand kirke

Etterleirkveld for sommerleir

onsdag 25. august kl.19 på

Menighetssenteret

Onsdagsåpent hver onsdag kl. 19–21.30.

Åpent klubbtilbud for alle ungdom på menighetssenteret

med ulikt program og avslutning

med andakt i kirken. Nattverdsgudstjeneste

en gang i måneden.

Ungdomsgudstjenester

26. sept, 24. okt og 21. nov

Kl. 18 i Nordstrand kirke.

Av ungdom – for alle!

Medarbeidersamling fo

å gjøre en innsats fro U

tember kl.18 – ca. 21 –

Ledertreningskurs ette

begynner i oktober.

For alle som konfirmer

og de fra fjorårets konfi

ikke tok kurset sist høs

Østmarkskapellet 29.–

torsdagssamlinger 21.

12. nov og 18. nov. Me

kan komme endringer.

Sommerleir

Uke 32 til Strand leirst

fjord. 10.–15. august.

Menighetsbladet 4–10


for familier, barn og ungdom

menighet

Søndagsskole

under en

gudstjeneste i vår.

Familie

Oppstartsgudstjeneste

For alle i menigheten

kl.11 søndag 22. august.

Familieweekend 3.–5. september.

Til Stenbekk misjonssenter utenfor

Sarpsborg. Info og påmelding på

mail:

Bjorn.erik@neerland.net

Familiegudstjenester

høsten 2010 kl 11

Søndag 19. september

Søndag 24.oktober, 4.årsbok, (fest

for 4 åringene onsdag 20. oktober)

søndag 28. november, adventsgrøt/

lys våken

Søndagsskole ved Gudstjenester

søndag kl. 11

Kontaktperson: Merete Prestrud:

98 64 64 17

mereprest@vikenfiber.no

Oppstart: 22. august.

9

r alle som ønsker

G torsdag 2. sepbare

å møte opp.

r konfirmasjon

es i september

rmant kull som

t. Helgetur til

31. oktober pluss

okt, (28.okt) 4. nov,

d forbehold om at det

ed utenfor Sande-

Kontaktinfo:

www.nmuf.net

NMUF har en egen Facebook-bruker for de

som er der - bli venn med oss så får du info.

Brukeren heter: http://www.facebook.com/

nmufnordstrand

Kontakt barne- og ungdomspresten

Åse Maria S. Haugstad:

ase.maria.haugstad@oslo.kirken.no

mobil: 47858650

(I permisjon fra oktober så følg med på

vikar info!)

Barnedans kurs.

På menighetssenteret

for 4–5 åringer.

Torsdager 17:00–17:45

Kurset går over 7 ganger og koster

500,-

Det er plass til 10 stk.

For påmelding og info,

ta kontakt med Frøydis Lilledalen:

97 19 86 24, froydilh@online.no

Oppstart er 2. september.

Familiekor med middagsservering

Annenhver mandag 17:00-18.30 i

menighetssalen.

Oppstart 6. september.

Babysang

Hver mandag kl. 11-45- 13.30

I kjelleren på menighetssenteret.

Oppstart 30.august.

Kontaktperson: menighetspedagogen.

Tlf:226 29 810,

lindakronen.somme@oslo.kirken.no

Menighetsbladet 4–10


Høstens aktiviteter og samlinger for familier,

barn og ungdom i Ljan menighet

10

Barnearbeidet i Ljan menighet

Familiegudstjenester kl 11.00

Søndag 26. september. Olabilløp. Utdeling

av 4.års-bok.

Søndag 17. oktober.

Menighetsbarnehagen deltar.

Søndag 28. november. Korpset spiller.

Søndag 12. desember. Luciafeiring.

Barnekoret deltar.

Barnekor 2.hver torsdag:

Informasjon kommer senere.

Ta kontakt med menighetskontoret.

E-post: Post.ljan@oslo.kirken.no

Musikkbandet Take Off

Take Off består av ungdommer i ungdomsskolealder.

Bandet spiller rock,

pop, hip hop og litt jazz. Medlemmene

øver på menighetshuset hver tirsdag

kl 18.30– 20.00. Take Off har spilt på ulike

tilstelninger i kirken, og håper også på flere

spillejobber.

Kontakt kontoret: Post.ljan@oslo.kirken.no

Olabil-løp:

Søndag 26. september er det Olabilløp

ned Furumoen til Gladvollveien.

Utmerkelser til fineste og raskeste bil,

og til andre biler med spesielt fantasifulle

egenskaper. Følg med på plakater og

banner i nærmiljøet.

Påmelding til: post.ljan@oslo.kirken.no

eller ved oppmøte. Kontaktperson Geir

Olav Heiene. For tips om å bygge olabiler,

se nettstedet www.olabil.no.

4-årsbok:

26.september – Utdeling av 4-årsbok.

4-åringene møtes til 4-årskurs lørdag

25.september kl 10–13 på menighetshuset.

Invitasjoner blir sendt i posten.

Juleverksted.

Dato kommer senere.

Ljan menighetsbarnehage.

Styrer Christine Olavesen. Tlf. 22750140.

e-post: eagles@online.no

Tilbud for ungdom:

Ljan menighet samarbeider med

Nordstrand om ungdomsarbeidet.

Her tilbys

■■

Nordstrand kfuk-kfum-speidere

■■ Onsdagsåpent

■■ Ungdomsgudstjenester

■■ Sommerleir

Se side om aktiviteter på Nordstrand

for mer informasjon

Menighetsbladet 4–10


Velkommen som konfirmant

i Nordstrand menighet 2010/2011!

Innskrivning til konfirmasjon skjer på Nordstrand menighetssenter

(for nordstrandskonfirmanter) og på Ljan menighetshus

(for ljanskonfirmanter) onsdag 13. oktober mellom kl. 19 og 20.

Denne dagen kommer konfirmanten og leverer sitt innmeldingsskjema,

hilser på konfirmasjonspresten og får med seg informasjon

om konfirmasjonsopplegget. Vi starter konfirmasjonsåret med

temasamling lørdag 13.november og presentasjonsgudstjenester

søndag 14.november. Innmeldingsskjema vil bli distribuert til alle

som er født i 1996, som bor i sognene og som er medlem i Den

norske kirke. Vi planlegger også å komme på besøk til ungdomsskolene

med informasjon i begynnelsen av september.

Innmeldingsskjema og annen informasjon blir også å finne på vår

nettside www.kirken.oslo.no/nordstrand og på ungdoms felleskapets

nettside www.nmuf.net

11

Lørdag 11. september kl. 11:

Mie Alræk

Tilde Alræk

Sivert Berge

Maja Øvergaard Berge

Nina Margrete Havig Bredvold

Herman Engen

John Torkel Forester

Henrik August Sylte Garnes

Amalie Haglund

Rebekah Henriette Berg

Halvorsen

Sara Viktoria Hammer

Espen Sørgaard Haugsbø

Helene Eilertsen Krogh

Jørgen Johan Nordahl Lie

Jenny Johansen Magneshaugen

Jonas Næss Mikalsen

Julie Næss Mikalsen

Emil Richardsen Nedregård

Nora Nesbakken

Elise Grasdal Rødseth

Emilie Solem

Sunniva Norang Stenvik

Abelone Torp

Marthe Helen Vadder

Lørdag 11. september kl. 13:

Ragnhild Kyvik Bauge

Karoline Bjønness

Camilla Marie Baastad

Emilie Rougne Dahl

Siri Ervik

Julia Maria Graham

Vårin Drøsdal Gulbrandsen

Martine Halbrendt

Jakob Øystein Landvik

Ole Bendik Midtbust

Ingvild Munz

Bendik Møller

Isak Nordaas

Carl Christian Mordt Oddvang

Bridgette Marlene Olsen-Laun

Mackenzie Margaret Olsen-Laun

Andrea Raugland

Ole Christian Stokke Raak

Jørgen Engdal Seland

Menighetsbladet 4–10

Konfirmasjonsgudstjenester 2010

Nordstrand

Stian Christoffer Simonsen

Kristin Andrea Øberg Sjøstedt

Louise Marie Thorbjørnsen

Andreas Vestre

Guro Wiig

Marina Ådlandsvik

Hanne Aasgaard

Lørdag 11. september kl. 15:

Emilie Salicath Aasen

Jørgen Aks

Mats Andersen

Ulrikke Beichmann

Helene Sommerset Busengdal

Trym Slettestøl Døhlen

Håkon Dølving

Marie Madelen Oven Finsen

Julie Helene Longva Finstad

Carl Magnus Heiberg

August Rud Jacobsen

Sofie Rud Jacobsen

Ingrid Elisabeth Langholm

Heidi Engmark Lunde

Jacob Emil Myrer

Ingeborg Storesund Nes

Tyra Hagen Norevik

Kristian Rammel

Per Olav Tokerud Røhmer

Hedvig Lahn Rømcke

Kristine Utne Stiberg

Tim Midtbø Sundal

Henrik Saebom Wikjord

Katrine Wist

Live Kleiven Østhaug

Tuva Emilie Øyslebø

Søndag 12. september kl. 11:

Marcus Bautz

Alexander Stael Cook

Emil Dahm

Edvard Strand Edding

Mikkel Andersen Egeland

Fredrik Egge

Peder Hanch Espen

Emilie Nyhus Fleischer

Julie Malene Fusdahl

Pernille Hansson

Malene Helsem

Martine Blankvandsbråten Holth

Kristian Ingier

Mats Kildahl

Katarina Bragstad Krogh

Frédéric Armand Lhote

Agnes Gjørwad Mejlænder

Marie Meland

Andrea Mythe Rodvang

Siri Rydningen

Henrik Wilhelm Saxegaard

Fredrik Karoliussen Staveli

Jesper Smedsgård Sundal

Herman Strand Svendsen

Sara Westgaard Torgersen

Henriette Waalmann

Søndag 12. september kl. 13:

Johannes Andersen

Caroline Erica Nordqvist

Bjerkestrand

Madeleine Becker Bolstadbråten

Astrid Veronica Brakstad

Daniel Rognskog Edenholm

Vanessa Faarlund Fosser

Ana Victoria Seck Niza Piñacue

Grudt

Ulrik Lunden Græsvik

Sofia Sveen Halvorsen

Christine Anette Haslev

Ingrid Haugen-Flermoe

Johannes Ward Heimdal

Justine Johnsen Huysman

Kristoffer Sjur Høglo

John Alexander Johnsen

Rebekka Lippestad

Kristine Wisløff Ljøner

Madeleine Nordby Lunder

Petter Jørgensen Narvhus

Henriette Louise Rustad

Emilie Røkås

Aina Emilie Rønningen

Maria Breivi Schrøder

Sara Bergan Skjerve

Caroline Ødegaard Støvland

Astrid Tesaker

Ljan

Lørdag 18 september kl. 13.00:

Carl Magnus Heiberg

Lars Henriksen

Herman Isaksen

Magnus HelleKalland

Fredrik Kristian Knudsen

Christian Fischer Paulsen

Trine Cecilia Peinert

Amund Ringdal

Vilde Wøien Tefre

Andres Erichsen Torvanger

Aleksander Trygg

Markus Vangen

Søndag 19. september kl. 11.00:

Carl Otto Arnesen

SophieFredriksen

Marius Danielsen

Mille Johnsen

Kristian Jonsbøl Kjellhov

Hallvard Kristoffersen

Anna Lundgren

Kristin Østigaard Netland

Magnus Botn Seim

Ola Kristiansen Varpe

Emilie Værp

Konfirmert i Ljan

søndag 16. mai:

Jonas Otari Patchulia


Tro og Lys – gruppe.

Samlinger for utviklingshemmede, deres familier

og venner. Møtes for å dele livs- og troserfaringer,

be sammen og ha felles måltid og festlig samvær.

Drar på turer og besøker andre Tro og lysgrupper.

Møtes i Ungdomslokalet i underetasjen

i menighets senteret i tidsrommet kl.16–19,

Tro & Lys samlinger for høsten:

5.september, 17. oktober, 21. november,

5. desember ( Tro & Lys gudstjeneste) og

12. desember (julegrøt).

Kontaktperson:

Ellen Agøy Sand: tlf.: 22 74 09 70/90 69 81 04.

12

Nordstrand Normisjon

Møtene finner sted i Nordstrand bedehus,

Tyslevveien 79, kl.19.30

Torsdag 26. august: Kåre Hegle taler.

Sang av Bjarne Lien.

Torsdag 2. september: Randi Johansen taler og synger.

Lørdag 4. september: Bønnesamling kl. 10

Torsdag 9. september: Vi markerer Skrefsrud-jubileet.

Torsdag 16. september: Arne Wisløff taler.

Sang av Merete Føyen Arnevåg.

Torsdag 23. september: Trond Løberg taler.

Sang av Ola Manvik.

Torsdag 30. september: Geir Gundersen taler.

Lørdag 2. oktober: Bønnesamling kl. 10.

Torsdag 7. oktober: Jens Fredrik Brenne taler.

Sang av Anne Marie Brenne.

Torsdag 14. oktober: Høstfest – Jens Petter Johnsen

taler.

Torsdag 21. oktober: Terje Holmedahl taler.

Sang av Tor Holtan Hartwig.

Torsdag 28. oktober: Tore Kopperud taler.

Det skjer på Ljan

Formiddagstreff Ljan menighetshus: fra kl 10:30

1. september:Hans Jacob finstad spiller og synger

29. september: Diakon Ingun Yri Øystese forteller og

viser bilder fra Etiopia. Aud Oftestad synger.

27. oktober: Tove Hemme holder en liten konsert

1.desember: Einar Ims. Tema: Island

Det skjer på Nordstrand

Åpen lunsj: Hver onsdag fra kl 12–13 er det uformell

åpen lunsj på menighetshuset sammen med staben. Ta

med matpakke. Alle hjertelig velkomne.

Mandagskafè på Nordstrand menighetshus:

16. august: Mandagskafè. Salmer og sanger vi gjerne

synger.

6. september: Mandagskafè. Per Olav Vangen kåserer

11. oktober: Mandagskafè: Tro, Håp og Kjærlighet.

Spørretime. Grøtservering.

15. november: Berit Åbyholm: I misjonær farfar

Sommernes sine fotspor i Kina. Kåseri og lysbilder.

13. desember. Lucia. Besøk fra barnehagen.

Bibelgruppe på Poppelstien: Bibelsamtale om kommende

søndags tekst fra kl 10:30-11:30 etterfulgt av kaffe++

20. august, 17. september, 22.oktober, 12.november og

10. desember

Kirkens Hyggetreff på Skovheim: Siste torsdag i måneden

fra kl. 11:30.

30. september: Høsttakkefest. Espen Feilberg Jacobsen:

«Kirke på bortebane – om formidling av tro, håp og

kjærlighet utenfor kirkens rom»

28. oktober: Klara Myhre: «Du skal itte trø i graset».

Einar Skjæraasens liv og diktning.

Stockholm-kor på

Nordstrand-besøk

Hold av lørdag kveld 18. september! Da har fra starten i 1991 vært ledet av Olov

blir det korkonsert i Nordstrand kirke Risberg, kirkemusiker i St. Görans menighet.

kl. 19.00.

St. Görans kammarkör fra Stockholm besøker

Nordstrand menighet 17.–19. september

og holder konsert sammen med

Nordstrand kirkekor. Søndag blir begge

korene med på høymessen i Nordstrand

kirke.

St. Görans kammarkör er ett av to

kirkekor tilhørende St. Görans kirke i

Stockholm. Koret består av ca. 35 sangere

som er yrkesmusikere, musikkstudenter

eller meget gode amatører. De

har en omfattende konsertvirksomhet

og har de siste årene bl.a. sunget Verdis

Requiem, Sancta Civitas av Vaughan-Williams

og Monteverdis Mariavesper. På

korets repertoar står også mye a cappella-stoff.

Koret medvirker regelmessig

ved gudstjenester i St. Görans kirke. De

Bli med i Givertjenesten!

I Nordstrand menighet gir ca 150 husstander

i år tilsammen over 700.000

kroner til det aktive menighetsa rbeidet.

Barne- og ungdomspresten, barnesekretær

og kantor er helt eller delvis

lønnet av givere i menigheten.

Meld deg som giver og invester i din

lokale menighet.

Kontakt Menighetssenteret, eller benytt

e-post:

givertjenesten@nordstrand-menighet.no

På konserten i september vil vi

i hoved sak få høre norsk og svensk musikk.

Programmet vil bestå av noen folketoner

samt musikk av komponister

som Gunnar Eriksson, Edvard Grieg,

Mathias Algotsson, Svein Møller, Gösta

Nystroem og Knut Nystedt. I tillegg til

å ha hver sin avdeling vil korene også

synge noe av programmet sammen.

Her må nevnes at kvelden vil by på en

urfram føring av Knut Nystedt og Egil

A. Wyller: Sterk som døden er kjærligheten

Dette er en bearbeiding og sterkt forkortet

utgave av kirkeoperaen Salomos

Høysang som ble urframført av Nordstrand

kirkekor i 1991. Dette er en ikkescenisk

bearbeidelse, som de to korene

vil framføre sammen.

I Ljan menighet ønsker vi nå å satse på

å utvide giver tjenesten. Vi har noen

trofaste givere, men tror at mange flere

kan være med i denne viktige tjenesten.

Menighetens dåpsopplæringsmedarbeider

lønnes nå delvis av

inn samlede midler. Klarer vi å utvide

givertjenesten, kan vi satse enda mer på

barnearbeidet i menigheten.

Vil du bli fast giver, ta kontakt med

menighets forvalteren. Tlf. 23 62 98 02

eller e-post post.ljan@oslo.kirken.no.

Menighetsbladet 4–10


Kirken på Nordstrand vil sammen med Gamle

Aker kirke starte samtalegruppe for mennesker

som strever etter samlivsbrudd. Her kan du

møte andre i samme situasjon.

Påmelding skjer på informasjonsmøte:

Tid: Mandag 20. september kl 19.00

Sted: Gamle Aker kirkesenter,

Akersbakken 30. Oslo

«Salig-blanding»

Konsert med Helga Botn.

Samtalegrupper ved samlivsbrudd.

Høsten 2010

Søndag 17.oktober er det endelig konsert

igjen med Helga Botn i Ljan kirke kl.19. På

pianokrakken sitter Ulf Nielsen. Den musikalske

spennvidden er stor, gospel, negro

spirituals og Bjørnstjerne Bjørnson.

Etterpå er alle velkommen til menighetshuset

– der blir det servering.

Billettpris kr. 100–,

Honnør/studenter kr. 50,–

Stille kvelder i

Nordstrand

En onsdagskveld i måneden

er det Stille kveld Nordstrand

kirke. Her er høstens liste:

22. sept. Hvile og lytte.

20. okt. Hindringer.

10. nov. Reise opp.

08. des. «Lyset fra det høye».

De øvrige onsdagene blir det

Åpen kirke f.o.m. 1. september

t.o.m. 1. desember, bortsett fra

uke 40 som er høstferien.

Sammen i

prostiet

Lørdag 30. oktober

kl. 10–14.30

i Manglerud kirke:

Prostiets bønnedag.

Søndag 14. november,

kl. 18

i Lambertseter kirke:

«Hele prostiet

synger».

Nye grupper starter opp 11. oktober i Oslo.

Orientering, påmelding og spørsmål kan stilles

til: diakon Ingun Yri Øystese i Nordstrand

kirke. Tlf 23 62 98 00 /468 468 78 eller ingun.

yri.oystese@oslo.kirken.no

Kveldsgudstjenester

til høsten

Høstens MCU (messe, cafè, undervisning) er

fastsatt til søndag 19.september, søndag

17.oktober og søndag 14.november.

MCU starter kl.18.30.

Ungdomsgudstjenester (UG) er fastsatt til

26.september, 24.oktober og

21. november og begynner kl. 18.00.

Kafè på Ljan menighetshus

fra kl 11:30–13:30

Salg av smørbrød, julekake,

kaffe og te

18. august

15. september

20. oktober

17. november

15.desember

Slekters gang

VIET

Vibeke Kaareng og Lars Rotegård, Lena

Risa og Richard Wilhelm Andersen, Linda

Schmidt og Morten Andre Sørensen,

Kristin Heimli og Arild Johnsen, Christin

Arnesen og Kjell Øyvind Glomstad, Christina

Trobe og Ole Vidar Olsøy, Camilla Haga og

Henning Holtan, Eline Olavson og Steinar Lie, Linn Cecilie

Størkersen og Geir Andre Ringstad, Marianne Spæren

og Glenn Marveng, Neda Solbakke og Andre Solbakken,

Trude Haskjold og Morten Nøkleby, Siv Andreasen

og Kristoffer Kvigstad Rønning, Jorun Hodne og Erik

Lundquist, Janne Østdal Borglin og Klaus Olav Dalen, Anne

Berit Austheim og Andreas Ohme, Ingrid Grønningsæter

og Per Øyvind Bø, Camilla Paulgaard Larsen og Daniel

Alexander Watterud, Janine Biermann og Alexander

Funk, Renee Maria De Sousa og Jan Øyvind Pallum, Marit

Spæren og Andreas Wille Søvik, Brita Sandsbråten og Per

Sigurd Bø

DØPTE

Selma Solberg, Stella Constanse Sollie, Lucas

Stenberg-Svenningsen, Herman Vathne

Olsen, Maia Ask Arnegård, Malin Isabelle

Sigurdssøn Johannessen, Emma Weberg Skodbo, Lucas

Konglevoll Sundt, Ingrid Skånseng Wikene, Stina Wilberg

Paulsen, Maria Kieser Nalban, Mattias Nygård Brudeli,

Tiril Marie Brandt Sønderland, Henrik Nicolai Bryhn, Nora

Kåsine Schei, Henrik Skjellevik-Heger, Theresa Penha

Montelibano, Iver Frivåg, Alexandra Otrebski Lyngroth,

Emily Mathismoen Sollund, Mari Mathismoen Sollund,

Pernille Skorpen-Nilsen, Mathilde Elise Bagley Stabel,

Hanna Kristine Tesaker Nilsen, Marie Matsen Klaesson,

Tobias Jessen Sandø, Mathilde Bergseth Pettersen, Oscar

Evje Finsand, Mathilde Hellesnes Eikar, Isabella Alexandra

Hernandez Hansen, Theodor Andres Andersen Castro,

Pernille Rustad Østervold, Lucas Grimsrud Reyes, Noah

Grimsrud Reyes, Alva Wiberg Heggelund, Linnea Nordin-

Blix, Mads Schmitthenner, Teodor Kirkeng Kvaleid, William

Stie Fygle, Johanne Egeberg-Jensen, Ingvild Egebergjensen,

Rebecca Teigen, Øyvind Aksel Bergquist Mathisen,

Lilja Airen Hatledal Raybo, Aksel Theien, Victor Souza

Jacobsen, Lucas Souza Jacobsen, Emil Robstad, Theodor

Elgvin, Ulrik Thune

DØDE

Edith Andersen, Bjørg Synnøve Sypriansen,

Ella Marie Hagen, Kirsten Helene Birkedahl,

Ragnhild Hanssen, Axel Andreas Torp, Inger

Lise Resvoll, Siri Reintz, Nina Bugge Hundere, Mona

Lisa Samuelsen, Margrete Agaard, Erik Fjøsne, Per Austad,

Gudrun Holm, Per Sverstad, Arvid Werner, Else Haaland,

Vera Dahlen, Hilda Synnøve Dahl, Liv Juliet Krogh,

Christian Ragnvald Fossum, Solveig Synnøve Nesheim

13

Rasmi Krippendorf

tiltrådte i sommer et

ca. ett års vikariat som

organist i Nordstrand.

Foruten organistjobber

i hjemlandet

Danmark har Rasmi

en utrolig variert

bakgrunn som entertainer,

bandleder og

konsert pianist. CV-en rommer

over 3.000 oppdrag, fra heavy

rock til opera – med et solid

midtparti med Beatles og Abba.

Rasmi og hans norske kone Hege

Kristin utgjør DanseDuoen

med en rekke opptredener rundt

om i Danmark og Norge. Les

mer på www.rasmi.dk – og lytt

til hans spill i Nordstrand kirke!

SAMTALEN – for en bedre hverdag!

• Samlivsveiledning – en mulighet til å bedre kommunikasjonen

• «PREP for 2» – samlivskurs for dere to alene

• «Fortsatt Foreldre» – godt samarbeid for separerte/skilte foreldre

• Familieterapi – livet er en utfordring - snakk om det

• Noen å snakke med – din fortelling og ditt liv er viktig

Første time gratis.

Mulighet for samtaler hjemme hos dere.

www.samtalen.no 48 00 66 27 post@samtalen.no

Menighetsbladet 4–10


Takstmann medlem av NTF

VÅTROMSVURDERING – SKADETAKSERING – VERDITAKSERING

Rørleggertjenesten as

Nordstrandvn. 34

1163 Oslo

Tlf.: 22 28 90 98

roerl@online.no

14

tlf. 91 58 49 30 og 22 29 55 65

Det meste i byggevarer!

Orring Byggsenter

Slimevn. 4, Bjørndal

Tlf.: 22 62 98 00

8 - 19 9 - 15

NORDSTRAND

BEGRAVELSESBYRÅ

I NY DRAKT

AVD NORDSTRAND: TLF 23 16 83 30

AVD MAJORSTUEN: TLF 23 19 61 50

WWW.WANGBEGRAVELSE.NO

Lambertseter Legesenter

Legene

Øyvind Bjerve, Parveen Chopra, Josiane Cunen

Maida Ilic, Satish Arora og Charlotte Widerøe

Vi har ledig kapasitet på våre lister.

God tilgjengelighet og kort ventetid.

God kapasitet på Ø-hjelp.

Tlf. 22 74 90 50

Celicilie Thoresens vei 17, 2. etg.

www.lambertseterlegesenter.no

nordstrand

tannlegesenter

Nordstrandveien 62 – 1164 oslo Tlf: 22 29 59 39

Åpningstider: hverdager 08–20

Almenntannleger,

spesialisterog

tannpleiere tilbyr

alle typer

tannbehandling

eventuelt i samarbeid med andre spesialister

Tannleger mntf:

Bård Andresen

Per Hagen

Arash Sanjabi (spesialist i

endodonti)

Janicke Liaaen Jensen

(kirurgi og oral medisin)

Akutt hjelp

Tannpleier ntpf:

Elin Antonisen og

Merita Ismailovska

www.nordstrandtannlegesenter.no

Ljan

Hårstudio

Dame- og herrefrisør

Herregårdsveien 1, Tlf: 22 61 77 00

Tittei - nå jobber vi her!

hilsen Unni og Hanne.

Velkommen til oss!

+

Unn deg et sikrere hjem!

Sikringsskap

Alt innen hår, extention, galvanic spa og ørepiercing

+Reduser CO2 utslipp

tilsvarende 6 biler

Skift ut oljefyren med

VARMEPUMPE, spar 50-80% av

fyringsutgiftene.

KJØP OG SALG AV EIENDOM

HANDLER OM TILLIT!

Vi håper at du ved valg av eiendomsmegler

vil vektlegge at

BEKKELAGET & NORDSTRAND

EIENDOM står for:

• Eiendomsmegleren med best lokal

kunnskap om ditt distrikt

• Gratis verdivurdering når du tenker

på å selge din bolig

• Bred markedsføring av boligen

• Personlig medvirkning av megler

på visning

• Profesjonell gjennomføring av

salget

• Råd og bistand i forbindelse med

finansieringen

•Konkurransedyktig salgsprovisjon

Fire av ti branner i hjemmet starter pga

feil i det elektriske anlegget eller feil

bruk av elektrisk utstyr.

Vi skifter ut dine gamle sikringer med moderne

jordfeil automater, som passer på det

elektriske anlegget i hjemmet ditt.

Gratis el-sjekk til en verdi av kr. 1.490,-

om du bestiller oppgradering eller nytt

sikringsskap.

Nøkkelferdig anlegg, med elektriker, rørlegger

og kjølemontør fra Elektropluss.

Finansierings- og støtteordning fra

Enøk!

Markedets beste produkter for radiatoranlegg,

vannbåren gulvvarme og luft til luft.

Gratis veiledning og befaring.

ALLE VÅRE MEGLERE ER STATSAUTORISERTE

EIENDOMSMEGLERE – DIN TRYGGHET!

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO

E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Elektropluss avd. EKEBERG, Kongsveien 81C, 1177 OSLO

E-mail: post@elektropluss.no

Telefon 23 38 30 00 - www.elektropluss.no

Menighetsbladet 4–10


ØRE-, NESE-, HALSLEGE

BØRGE TRYVING

Nylænde 5, Lambertseter

Tlf. 22 28 05 01

HØRSELSUNDERSØKELSER OG

HØREAPPARAT-TILPASSNING

Tlf. tid: 08–13

Timeavtale

ADVOKATENE

PÅ NORDSTRAND

Bennin, Brataas & Fjeldheim mna.

Familie – arv – skifte – skatt

Ektepakt – testament – samboeravtale

Fast eiendoms rettsforhold

Bygg– og entrepriserett – mangler ved boligkjøp

Alm. praksis

Tlf. 23 38 64 00 – Faks 23 38 64 01

Ekebergvn. 228 C / Sæterkrysset Nordstrand

www.advokatnor.no

Velkommen til din

lokalbokhandel!

Ekebergvn. 228 c, p.b. 93

Nordstrandshøgda 1112 Oslo

Telefon 22 28 80 10

Elektriker på timen

Nordstrand Elektro

Etablert 1981

Ingen oppdrag

er for små

909 21 900

E-post: firmapost@nordstrand-elektro.no

Velfylte servicebiler

15

Annonse 100 x 60 03-04-08 15:50 Side 1

Ekebergvn.237, 1166 Oslo, tlf:22299228

Vis hva du føler

-send blomster

Buketter

Dekorasjoner

Alt til bruden

Bårebuketter

Kranser

Ekebergveien 232 1166 Oslo

Telefon: 22 28 57 33 • Telefax: 22 28 40 59 • E-mail: bestill@kobro-blomster.no

Matkarusellen A/S

Von Øtkensvei 1

1169 Oslo

Tlf. 22 61 29 10

Husk Kneippens

kneipbrød!

– sunnhet i hver skive

Fåes i de fleste

dagligvareforretninger.

Tlf. 22 28 82 95

STEINAR BAREID

Lege

SPESIALIST I ØYESYKDOMMER

Ekebergveien 228 b, 2. etg., 1162 Oslo

Timebestilling på Tlf. 22 28 63 64

Tlf.tid: 10.00–11.00 og 13.00–14.00 alle hverdager.

inviterer til leie av

hyggelige, velutstyrte

selskaps- og møtelokaler i

Nordstrandhuset,

Nordstrandveien 30.

Henv: tlf . 2228 1349 (kl 09-18),

epost: nhuset@online.no

www.nordstrandvel.no

Gravsteiner – Inskripsjoner -

Omarbeiding

Utstilling vis à vis Østre Aker

kirkegård

Ulvenvn. 102, 0581 Oslo

Tlf. 22 65 60 50

Fax. 22 65 60 31

www.gravstein.com

•Selskapslokaler •Møter •Catering

Åpningstider: Man.-tors. 11.00–16.00,

fredager kun selskaper og møter, lør.–søn. 11.00–15.00

Olaf Helsets vei 2 – 0621 Oslo, Tlf. 22 29 82 82 – fax: 22 29 82 95

Tove og Stig Klemetsen – epost: post@skullerudstua.no

Nordstrand

Sport A/S

Nordstrandvn. 42

Tlf. 22 28 63 59

Godt utvalg i sportsartikler

Tannlege TROND TELJE

Spesialist i periodonti

(tannkjøttsykdommer)

Von Øtkensvei 1

Over Matkarussellen

Tlf. 22 61 32 01

Menighetsbladet 4–10


16

Thomas

Haugeli

Halvorsen

TANKER

OM

RO

Thomas Haugeli Halvorsen

Etter mange år som deltaker

og ungdomsleder i Nordstrand

Menighets ungdomsarbeid, har jeg

sett betydningen kirken har i mange

unges liv. Ungdomstiden er en tid

full av muligheter og glede, men

også forventninger og valg. Ungdom

erfarer alle sine opp- og nedturer,

og for noen kan det være ekstra

krevende å takle livets utfordringer.

Nordstrand menighet oppleves

av mange som en arena der man

kan være seg selv. Det oppleves

og som et sted man kan få støtte

til å leve med sine utfordringer og

bekymringer. Det er viktig!

Mange sier at ungdomsarbeidet

er et sted man bare kan «være», et

hvilested og en rasteplass

i en ellers jagende

tilværelse. Ungdomsarbeidet

oppleves av mange, særlig

konfirmanter, som noe

«annet». De sier at det er

en spesiell atmosfære hvor

vi møter hverandre med

en annen tone enn den de

opplever andre steder. Det

tolker jeg som et kompliment

og en anerkjennelse til det

spesielle og viktige arbeidet

vi gjør, men like fullt et tegn på at

Jesu budskap skinner igjennom. Vi

må aldri undervurdere viktigheten

av hvordan vi som menighet møter

hverandre.

For det er gjennom alle disse

små møtene, alle våre handlinger,

at vi kan representere det som er

sentralt i den kristne tro, nemlig

omsorg og nestekjærlighet for

hverandre. Vi kan jo bare ta en

kikk i Bibelen og se hvordan Jesus

møtte andre mennesker, så vil vi

fort se at vi alle har mye å gå på.

Men hvis ungdommer i nærmiljøet

kan oppleve at ungdomsarbeidet

er noe spesielt, et sted der man

kan få oppleve anerkjennelse og

bekreftelse, er vi hvert fall et stykke

nærmere å representere det Jesus

ønsker at vi skal gi hverandre. I

starten av august er det den årlige

sommerleiren, et høydepunkt for

mange ungdommer.

Kveldsavslutningene på leir

gir ofte en helt spesiell og åndelig

atmosfære. Mange møter Gud på

en helt annen måte en de gjør til

vanlig. Det er alltid like spesielt

og oppbyggende når vi, omgitt

av levende lys, til slutt synger

velsignelsen: « Herren velsigne deg

og bevare deg. Herren la sitt ansikt

lyse over deg og være deg nådig.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi

deg fred. Amen.»

Perioden

august–oktober

(Rett til forandringer

forbeholdes.

Se dagspressen.)

DATO:

22. august

13. søndag etter

pinse

Matt.12,33–37

29. august

14. søndag etter

pinse

Matt 5,38–42

5. september

15. søndag etter

pinse

Joh 5,5–15

11.september

12. september

16. søndag etter

pinse

Luk 10,38–42

18.september

19. september

17. søndag etter

pinse

Luk 7,11–17

26. september

18. søndag etter

pinse

Joh. 8,31–36

3. oktober

19. søndag etter

pinse

Mark,17–27

10. oktober

20. søndag etter

pinse

1.Mos. 9,8–17

17. oktober

21. søndag etter

pinse

Mark 10,13–16

NORDSTRAND KIRKE:

kl.11: Oppstartsgudstjeneste.

Åse Maria S. Haugstad.

Nattverd. Offer: Menighetens

arbeid. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Kirkeskyss

kl.11 og kl.13: Samtalegudstjeneste.

Silje Kivle Andreassen og Åse Maria

Haugsted, med konfir manter.

Nattverd. Offer: menighetens

arbeid. Søndagsskole.

kl.11: Høymesse Tore Kopperud.

Mannskoret Høiden deltar.

Nattverd. Offer: menighetens

arbeid. Kirkekaffe. Kirkeskyss

kl.13: Dåpsgudstjeneste v/Espen

Feilberg Jacobsen.

Offer: menighetens arbeid

kl.11, 13 og 15: Konfirmasjonsgudstjeneste.

Silje Kivle Andreassen

og Åse Maria S. Haugstad.

Konfirmasjon.

Offer: menighetens arbeid

kl.11 og 13: Konfirmasjonsgudstjeneste

Silje Kivle Andreassen

og Åse Maria S. Haugstad.

Konfirmasjon.

Offer: menighetens arbeid

kl.11: Storfamiliegudstjeneste. Silje

Kivle Andreassen. St.Göran kirkekor

fra Stokholm deltar. Dåp. Nattverd.

Offer: KFUK-M. Kirkekaffe

kl.18.30: m c u

kl.11: Bydelsgudstjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen. Sæterguttenes

lørdag m.fl deltar Dåp. Offer:

menighetens arbeid. Søndagsskole.

Kirkekaffe. Kirkeskyss

kl.18: u g v/Åse Marie Haugstad

kl.11: Høymesse. Per Olav Vangen.

Nattverd. Offer: Kirkens Bymisjon.

Kirkekaffe. Kirkeskyss

kl.11: Gudstjeneste. Tore Kopperud.

Dåp. Offer: Menighetens arbeid.

Kirkekaffe.

kl.11: Høymesse. Espen Feilberg

Jacobsen. Nattverd.Offer:

Menighetens arbeid. Søndagsskole.

Kirkekaffe. Kirkeskyss.

kl.13.30: Dåpsgudstjeneste. Espen

Feilberg Jacobsen

kl.18.30: m c u

LJAN KIRKE:

kl.11: Gudstjenste. Per Olav Vangen.

Dåp. Offer: Menighetens arbeid.

kl.11: Høymesse. Tore Kopperud.

Nattverd. Offer: n m s . Kirkekaffe.

kl.18: Samtalegudstjeneste. Per Olav

Vangen og konfirmanter. Offer:

Changemakers k n

kl.11: Høymesse. Espen Feilberg

Jacobsen. Dåp. Nattverd. Offer:

Institutt for sjelesorg. Kirkekaffe.

kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste. Per

Olav Vangen. Konfirmasjon. Offer:

Menighetens arbeid

kl.13: Konfirmasjonsgudstjeneste. Per

Olav Vangen. Konfirmasjon. Offer:

Menighetens arbeid.

kl.11: Familiegudstjeneste. Per Olav

Vangen. Offer: Menighetens barnearbeid.

Olabilløp. Kirkekaffe.

kl.11: Gudstjeneste. Espen Feilberg

Jacobsen. Dåp. Offer: Kirkens

familievern. Kirkekaffe.

kl.11: Høymesse. Silje Kivle

Andreassen. Nattverd. Offer:

Menighetens arbeid.

kl.11: Familiegudstjeneste. Per Olav

Vangen. Menighetens barnehage

deltar. Offer: Menighetens barnehage.

Kirkekaffe.

kl.19: s u s

ØSTMARKS-

KAPELLET

Sportsgudstjenester

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Inge Lønning

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Tore Laugerud

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Per Olav

Vangen

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Bjørn

Mathiesen.

Familiedag m/

grilling

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Per Anders

Nordengen

kl.12: Sportsgudstjeneste

Elisabeth Torp

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Trond Skar

Dokka

kl.12: Sportsgudstjeneste

v/Ragna Dahlen

kl.12: Sportsgudstjeneste

Dag Auli

Østmarkskapellet

Vil du leie, ha kapellvakt

eller har andre spørsmål?

Kontakt Martin Thue:

post@ostmarkskapellet.no

959 30 894

www.ostmarkskapellet.no

More magazines by this user
Similar magazines