AE Akademiet - Energi Norge

energinorge.no

AE Akademiet - Energi Norge

AE Akademiet

Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010


1.Bakgrunn

2. Beskrivelse

3. Status

4. Utfordringer

5. Veien videre


Utgangspunkt

• Fusjon – konsernmodell

• Fragmentert kompetanseutvikling

• Lite samordning

• Forskjeller mellom selskapene

• Andre selskaper hadde lyktes

• Visjonære personer


Hovedbegrunnelser

for AE Akademiet

• Bedre kompetanseutvikling!

Akademiet skal prioritere kvalitet. Dermed er tett kontakt

med målgruppene helt grunnleggende: Konsernets selskaper

med samtlige medarbeidere

• Billigere kompetanseutvikling

Kompetanseutviklingen i konsernet skal gjøres på en mest

mulig effektiv måte


1. Bakgrunn

2.Beskrivelse

3. Status

4. Utfordringer

5. Veien videre


Hva er

AE Akademiet?

• Vi tenker gjerne på akademiet som en oase!

• Et sted der vi får påfyll og henter ny inspirasjon og nye krefter.

• For så å innarbeide, anvende og videreutvikle det vi har lært på

kurset i den daglige arbeidssituasjonen.


Visjon

Den naturlige arena

for kompetanseutvikling

AE Akademiet – naturligVIS”


Behovsrettet kompetanseutvikling

Konsernmål

Selskapenes

mål

Kompetansebehov

hos selskapene

Akademiets

kursportefølje

og kursinnhold

Uavhengig

av

akademiet

Kursgjennomføring

Akademispesifikt

Kompetanseøking

hos kursdeltakerne

Adferdsendring over tid


Effekter og

måling

Nivå 4 Resultat

Nivå 3 Adferd

Nivå 2 Læring

Nivå 1 Reaksjon

Modell: Kirkpatrick


Roller

Tradisjonell virksomhet

Potensiell ny virksomhet

Strategisk

kompetanse

Strategisk

kompetanse

Operasjonell

kompetanse

Operasjonell

kompetanse


1. Bakgrunn

2. Beskrivelse

3.Status

4. Utfordringer

5. Veien videre


• Nyansattsamling

• Lovpålagt opplæring

• Seniorkurs 67-

• Datakurs

• Kundeservicekurs

AE Nett kundeservicedag

okt-des

09

jan-mar

09

• Lederen som arbeidsgiver

• Kundeservicekurs

• Lovpålagt opplæring

• Presentasjonsteknikk

• Datakurs/systemkurs

• Teknisk kurs i fordelingsnett

• Seniorkurs 55+

• Seniorkurs 67-

• Sikker bruk av data i hjemmet

• Lederutviklingsprogram nivå

1 – FO Energi

• Prosjektprogram nivå 1–gr. 4

• Lovpålagt opplæring

• Presentasjonsteknikk

• Seniorkurs 55+ og 67-

• Nyansattsamling

• Datakurs/systemkurs

• HMS dag

• AML for ledere

• 20 t. HMS kurs med e-læring

jul-sept

09

april–jun

09

• Lederutviklingsprogram nivå 1

– gr. 5

• Prosjektprogram nivå 1 – gr. 4

• Nyansattsamling

• Datakurs/systemkurs


Lederutviklingsprogram

nivå 1

1. Lederrollen i Agder

Energi

2. Lederen som person

3. Den gode

personalleder

4. Håndtering av

forskjellighet

5. Økonomi og

forretningsforståelse

6. Lederens muligheter

og utfordringer

Veien videre

• 1 dag

•2 dager med overnatting

•2 dager med overnatting

•2 dager med overnatting

• 2 dager

• 1 dag

Lederen som

arbeidsgiver

• 1 dag


Lederutviklingsprogram

nivå 2:

Strategisk ledelse

Lederutviklingsprogram nivå 2 er under utarbeidelse. Vi planlegger

med oppstart av første gjennomføring i slutten av året med 15

utpekte deltakere.


Prosjektprogram

Prosjektprogrammet justeres litt i år. Det blir ett program for

prosjektdeltakere og et annet for prosjektledere. Dessuten vil

spesifikke temaer bli tilbudt som supplement.


Nyansattsamling

Samling for nyansatte gjennomføres hver vår og høst hvis det

er nok deltakere.


Lovpålagt

opplæring

• Sikkerhetsforskriften (FSE)

førstehjelp

og

• 20 timers HMS-kurs

• Arbeidsmiljøloven for ledere og hovedvernombud/verneombud

Anbefalte forskriftskurs

• Forskrifter om elektriske forsyningsanlegg

• Teknisk kurs i fordelingsnett

• Plan- og bygningsloven


Aktivitetsnivå gjennom to års drift

• 210 kurs

• 1000 ansatte

• 3800 kursdeltakere

Tallene er akkumulert over begge årene.


KPI - Kurskvalitet

Spørsmål KPI Frekvens Gruppe Statusverdi -

vekt

Hvor fornøyd

var du med

kurset totalt

sett?

Gjennomsnitt av

svar avgitt på

skala 1 (dårligst)

til 6

Måned Kvalitet Grønn = 4,5>

Gul = 3,5>4,5

Rød = >3,5

Gjennomsnitt 2009: 4,88

= 3

=12

=68


1. Bakgrunn

2. Beskrivelse

3. Status

4.Utfordringer

5. Veien videre


Utfordringer

• Kostnad/investering

• Holdninger hos ledere/menneskesyn

• Konsernmodell/suboptimalisering

• Begrenset internt marked

• Skreddersøm/hyllevare

• Kort/lang sikt

• Kartlegging av framtidig kompetansebehov

• Karriereplanlegging

• Livslang læring/tradisjonell tenkning

• Alderssammensetning/forventninger


1. Bakgrunn

2. Beskrivelse

3. Status

4. Utfordringer

5.Veien videre


AE Akademiet

ligge i forkant!

• Hvor går vi?

• Hva trenger vi nå

for å være rustet

til morgendagen?


Kritiske faktorer framover

• Brukerkontakt (intern)

• Kreativitet (intern og ekstern)

• Nettverk (ekstern)


Spørsmål?

More magazines by this user
Similar magazines