Nr 6 desember 2007 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no

Nr 6 desember 2007 - Den norske kirke i Drammen

Strømsgodset

Menighetsblad

Årgang 65 | Nummer 6 | 2007

Strømsgodset Menighet

“Korene i Strømsgodset menighet

synger julen inn”

Les mer om våre aktive kor side 6 og 7

Strømsgodset Menighet - Menighetsblad


Strømsgodset menighetsblad ----------------------------------- www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Andakt

2

ENGLER DALER NED I SKJUL ...

Julen har alltid vært englenes tid. På julekort, i

juleutstillinger og som juletrepynt går de nissene en

høy gang. Vi synger om dem, vi hører om dem, vi

leser om dem.

I år kom de tidlig. De har ikke dalt ned i skjul,

de har i høyeste grad vært synlige. I media har det

nemlig vært en englehøst. Og noen har erklært at de

tror at de finnes, og andre ikke. I Det nye testamentet

finnes de i hvert fall, og her har de sentrale roller i

fortellingene om Jesu unnfangelse og fødsel: Det

var engelen Gabriel som fortalte Maria at hun skulle bli mor, det var en

hærskare av engler som lovpriste Gud julenatt på Betlehemsmarkene og

fortalte gjeterne om Jesu fødsel, det var en engel som ba Josef ta den lille

familien med seg og flykte til Egypt.

Ifølge evangeliene er det opplagt at englene finnes! Her skildres de

som Guds budbærere. De viser seg ved skjellsettende begivenheter i Guds

frelseshistorie, alltid med det samme oppdrag: å tolke og forklare Guds

gjerninger. Det er aldri dem og deres som står i sentrum, men det de bærer

bud om. Det er det vi utfordres til å tro på.

Kristelig sett kan altså engledebatten bli en avsporing, dersom den ikke

kommer lenger enn til å handle om englenes eksistens. Debatten om de finnes

er imidlertid viktig nok; den viser og setter ord på at også mennesker i vår

tid erfarer og oppfatter at det finnes en åndelig dimensjon i vår tilværelse.

Det illustrerer innholdet i våre esker med julepynt: Der finnes det ikke bare

nisser, men også engler. I mange av eskene rundt om ligger det også en

Betlehemsstall. Den gir den åndelige dimensjon det kristne innhold: Gud,

alle tings opphav, kom til jord i et lite menneskebarn, og vokste opp til å bli

et sårbart menneske. Gud, den allmektige, tok den avmektiges plass. For å

vise oss sin kjærlighet. For å forsone oss med seg selv.

”Ære være Gud i det høyeste,

og fred på jorden

blant mennesker som Gud har glede i!”

Gledelig jul!

Laila Riksaasen Dahl

Takk for meg

Etter seks år som redaktør for bladet

er det betimelig å slippe andre til. Det

har vært en fin tid og med mye moro.

Samtidig er det alltid spennende når

deadline for bladet nærmer seg. Herr

trykkLeif har naturlig nok også spilt

oss et puss fra tid til annen. Jeg har etter

fattig evne forsøkt å flette inn i bladet

den entusiasme som min forgjenger;

Per Oscar Berg drev bladet med. Det

har vært betryggende å ha trofaste

annonsører og en rekke frivillige

abonnenter som har bidratt med

finansieringen. Uten de som sørger for

å pakke og bringe bladet ut til budene

har det heller ikke kommet ut noe

blad. Takk

til alle for at

dere står på.

S a m t i d i g

har leserne

k o m m e t

med muntre

tilrop og inspirert oss i redaksjonen

til stadig å strekke oss. Hvorfor slutte

med noe som har vært så gøy, vel; alt

har sin tid, intet varer evig og bedre

selv å finne det ut enn å bli det fortalt.

Hilsen avtroppende

redaktør Jan Stjernen

Strømsgodset menighet

Grønland 101 - 3045 Drammen

www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Menighetskontoret

Tlf: 32 25 44 70 - Fax: 32 25 44 71

Telefonen kan automatisk bli overført

til Drammen Kirkelige Fellesråd og de

vil svare med “Kirken i Drammen”.

Her kan også tas i mot avtale om dåp,

brylluper etc.

Ansatte:

Sokneprest: Dag Arne Roum

E-post: roum@drammen.kirken.no

Kapellan: Vigdis Moen Storhaug

E-post: storhaug@drammen.kirken.no

Diakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen

E-post: thorsen@drammen.kirken.no

Kirketjener: Olav Leikanger

Kantor: John Leggett

E-post: leggett@drammen.kirken.no

Barne- og ungdomsarbeider:

Linda Kjeksrud

Kirken

Tlf: 32 83 39 77

Felleskontor for kirkegårdene

07.00-15.00, Tlf.: 32 21 12 20

Menighetsrådet

Leder: Flemming Sohn Andersen

Tlf: 32 83 24 40

E-post: flemming@sohn.no

Strømsgodset menighets

Aktivitetssenter:

Tlf: 32 83 79 69

Vaktmester/vertskap:

Sven og Sonja Jorfald

Diakonat

Leder: Tove Baune

Mini/barnegospel

Kristian Evenshaug, Tlf: 32 83 13 83

Tirsdagstreff

Anne-Linda Bratsberg Thorsen

Kontonummer hvis du ønsker å gi:

Givertjenesten: Konto 2310.09.60109

Kirkeforeningen: Konto 2310.20.20162

Menighetsbladet: Konto 2310.09.65836

Diakonatet: Konto 2310.09.65771

Trykk og design: Alterna Trykk

www.alterna-trykk.no


Strømsgodset menighetsblad ----------------------------------- www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Ny barneog

ungdomsarbeider på plass!

En etterlengtet medarbeider startet opp 1. november. Linda Kjeksrud tar nå fatt

på en spennende oppgave som barne- og ungdomsarbeider i Strømsgodset.

Hun skal sammen med frivillige starte opp en ungdomsklubb på onsdager

fra nyåret av. Dessuten skal hun koordinere det etter hvert omfattende

arbeidet for barn og ungdom vi har i menigheten.

Søndag 3. februar vil hun bli presentert for menigheten ved

gudstjenesten.

Velkommen Linda!

Tekst og foto

sokneprest Dag Arne Roum

Velkommen til Linda Kjeksrud

Den 1. november begynte vår nye barne- og ungdomsarbeider

Linda Kjeksrud i sin stilling her i Strømsgodset

menighet, og vi har fått gleden av å ha henne hos oss i

tre uker. Linda er 34 år, er gift og har to barn. Ei jente

på 7 år og en gutt på 12. Linda har tidligere jobbet med

barn i barnehage og skolesammenheng. På spørsmål om

hvorfor hun søkte stillingen som barne- og ungdomsarbeider

svarte Linda at hun ønsker seg nye utfordringer

og har lyst til å jobbe mer med ungdom og skaffe seg

nye erfaringer. I tilegg til 50% stilling her i Strømsgodset

menighet jobber Linda som elevassistent ved Strømsø videregående

skole.

Linda har mange arbeidsoppgaver, og den aller viktigste

oppgaven hennes fremover er å starte opp en ungdomsklubb

i menigheten og drive den. Dette skal hun

gjøre i samarbeid med både lønnede og ulønnede medarbeidere.

Linda skal være kontaktperson og koordinator

mellom dem som på ulike måter er involvert i barne- og

ungdomsarbeidet i menigheten. Hun skal ha kontakt med

både mini- og barnegospel, lørdagsklubben og speiderne.

I tilegg skal Linda være med på leirer og helgeturer med

blant annet konfirmanter.

Linda er ei blid, positiv og engasjert jente, og vi i staben

merker allerede at det er godt å ha henne hos oss.

Når vi nå har både en Linda og en Anne-Linda i staben

gjelder det å holde tunga rett i munnen så ikke det går

helt i surr… Vi ønsker Linda lykke til med arbeidet i

Strømsgodset menighet!

Skrevet av Anne-Linda Bratsberg Thorsen

Lørdagsklubben

Lørdag 20. oktober besøkte jeg for første

gang “Lørdagsklubben” for barn i alderen

6- 12 år, på Loftet over Menighetssenteret.

Jeg ble overasket over hvor aktive de 8

barna var. Enda var det ikke noe bråk der.

På det lange bordet var det en masse fargeblyanter.

Jentene var opptatt med tegning

og disse jentene var virkelig kreative og

lagde mange fine tegninger. Mens guttene

konkurrerte i Bowling. Litt senere ble det

konkurrert i Basket, å kaste baller opp i

bøtter. Så var det på tide å lee litt på seg,

og da måtte det sangleik til, med masse

hopp og sprett. Alt utmerket ledet av Heidi

Østensen Hole og Jeanette Aadnekvam.

Men det var jo Misjonsmarkering

denne helgen, og da fikk “Lørdagklubben”

besøk av Reidun Andersen

Weberg. Hun er leder for Det Norske

Misjonssekap avd. Buskerud, og hun

fortalte barna hvilken viktig oppgav

Misjonen har for alle barn, spesielt

idet vi kaller utviklingsland. Og

barna fulgte aktivt med, og nesten til

slutt vanket kaker og noe å drikke til.

Trivelig var det å besøke “Lørdagsklubben”,

og jeg så at det var plass til

flere.

Nils E. Nilsen

3


Har du bommet på jula?

Når er det jul?

Viss du spør norske barn, og voksne med, om når det er

jul, så er svaret 24. desember, julaften.

Viss du spør barn og voksne i andre land så er svaret

25. desember, 1. juledag.

Det er Jesu fødsel for 2000 år siden som er opprinnelsen

til den kristne julefeiringa. Fremdeles minnes vi hans

fødsel hvert år. Maria og Josef kom til Betlehem en sein

kveld. De fikk overnatte i en stall. I løpet av den natta ble

Jesus født. Gjeterne, eller hyrdene som det står i de gamle

bibeloversettelsene, var ute på markene og passet sauene.

Det var mørkt. Da kom englene, lyste opp nattemørket

og fortalte om barnet som var født. Derfor feirer de

fleste kristne i verden 1. juledag, 25.des. som den store

juledagen. De går i kirken tidlig om morgenen og feirer

Jesu fødsel.

Hva med oss? Gudstjenestene på julaften er blitt en

hyggelig familietradisjon som bidrar til «julestemningen»

for mange. Det er engler og stjerner og julekrybbe,

hornmusikk, barnesang og levende lys. Etterpå er det

tradisjonsrik middag og overrekkelse av julegaver i de

tusen hjem. Det er stemningsfullt. Men er det jul?

Nå er det ikke så sikkert at det var akkurat disse datoene

det skjedde uansett. Men de fleste kirker har valgt å legge

feiringen av Jesu fødsel til desember. ( De ortodokse

kirkene i øst har 6.januar som sin juledag) Her i vår del

av verden er dette ei mørk årstid som trenger å lyses opp.

Vi i Norge synes også at snø hører med til jul. Det var det

neppe i Betlehem, men for oss er det nærmest et krav. Det

er en del av stemningspakken.

Det er ikke noe galt i å feire jul på julaften. Det er fint

at jula feires.

Men det er 1. juledag som er DAGEN. La oss fylle

kirken og feire Jesu fødsel også 25. desember.

Sissel Roum

Julestemning

4

I riktig gamle dager var de norske

nissene viktige i folks bevissthet.

Især om vinteren gjaldt det å holde

seg inne med dem. Ekstra godt stell

måtte de få til jul. Viss ikke ville de

skape uro i fjøs og låve. Nissene opplevdes

som levende vesener som

måtte blidgjøres.

I vår tid er nissene omgjort til

«ting» som er blidgjort: Med sine

lubne kropper, bollekinn, sitt hvite

skjegg og sine røde klær myldrer de

fram. Allerede i oktober begynner de

å sette sitt preg på butikkene. Nissene

er blitt salgsobjekter. I tillegg er de

salgsfremmende. For nissen kommer

med julegavene, og gavene blir finere

og dyrere for hvert år som går. Nissene

er blitt julenisser.

I folketradisjonen tar både nissemor

og nissefar stor plass. Snart

myldrer de fram i hjem, på skoler og

arbeidsplasser. De brukes for å «skape

jul» sies det. De er noe ufarlig som

ikke er knyttet til religion og tro. De

utnyttes kommersielt, og «tåler» det.

De passer inn i vårt julebilde av kulde

og snø, sleder og bjelleklang, gaver og

hygge. Vi lager oss gjerne en stemningsmiks

av engler, kirkeklokker, barnet

i krybben og nisser med gaver.

Men nissene har ikke noe med den

kristne jula å gjøre.

Den gavmilde biskopen st. Nicolas

er opprinnelsen til en annen julenissetradisjon

enn de norske gårdsnissene.

Undres på hva han ville sagt

om vår julefeiring? Men han er ikke

tilgjengelig, så det kan vi bare fortsette

å undre oss over.

Gledelig jul i hjem og kirke!

Sissel Roum


Diakonatets Julemesse på Strømsgodset Menighetssenter 17. November var så godt besøkt at Storstua ble nesten

overfylt, og det var jo ikke så rart. For alle visste vel at her var det mange flotte gevinster som menighetens kvinner

hadde laget, i uker og måneder. Det var broderte duker, strikkede pledd, heklede sjal, og mye, mye mer. Julebaksten

kunne kjøpes her, lodder kunne kjøpes her, og de som ble sultne og tørste kunne kjøpe seg noe å bite i og kaffe selvsagt.

Og dette gikk unna. Barne-gospelkorene våre satte en ekstra spiss på dagen med sin friske sang. Trekningen ble foretatt

og bekjentgjort av Anne-Linda, mens Harieth så etter i loddbøkene, og fant fram til de som hadde vunnet. Mange hadde

nok gått da trekningen ble fortatt, men gevinstene ble registrert på navn, så alle vinnere skal få sine gevinster. En trivelig

Julemesse var over, og alle gikk hjem med smil om munnen.

Nils E. Nilsen

1. Matkurv, Anders Olsen

2. Strikket Lappeteppe,

Tove Paulsen

3. Barnebord m/2 stoler,

Thor Carlsen

4. Heklet lappeteppe,

Lillemor Pettersen

5. Stor brodert kaffeduk, Berit Rygh

6. Gavekort fra

Gulskogen Senter kr. 500,

Jørn Andreas Ytrelid

7. Kurv med tørket frukt,

nøtter og sjokolade,

Edit og Kåre Herstad

8. Hardangerløper, grønn,

Astrid og Gunnar Solberg

9. Hardangerløper, hvit,

Elisabeth Borgen

Gevinster Julemesse 2007

10. Brodert løper med blått,

Gunnar Nicolausen

11. Brodert løper med rosa,

Solveig Pedersen

12. Dreid fat, Harieth Larsen

13. Dreid bolle, Astrid

og Gunnar Solberg

14. Sett: 1 stor + 2 små

heklede duker (hvit), Ruth Rinde

15. Sett: 1 stor + 1 liten

heklet duk (blå), Elisabeth Borgen

16. 2 sengesett fra Princess,

Lilly og Kåre Kristensen

17. Brodert pute, Gerd Bjaraas

18. Rødt sjal, Oddveig Helden

19. Konfekteske, Elisabeth Berger

20. Selbuvanter (sort/hvit),

Aud Jorun Stalheim

21. Avlangt glassfat,

Kirsten Hermansen

22. Kakefat 3 etg, O, Helden.

23. Strikkket duk,

Anne Mælungshagen

24. Sett: 2 heklede,

hvite duker, Gudrun Bache

25. Brodert bilde, Anne Becher

26. Dreid bolle, Aase Ildahl

27. Skykkespill lys,

Kirsten Hermansen

28. Strikket sjal, Edit Fritsvold

29. Julepyntsett, Per Isachsen

30. Stor, myk løve, Thea og Mari

31. Fjernstyrt bil, Odin Andersen

32. Liten bilbane, Vibeche Aass

33. Snakkedukke i vugge

m/sovepose, Kristian Skaret

Familiens Misjonsdag

Søndag 21. oktober var det Familiens Misjonsdag,

med nesten fullsatt kirke. Barnegospel sang, og det ble

båret 3 barn til dåpen. Flotte innslag i Gudstjenesten.

I stedet for vanlig preken av presten, var det Reidun

Andersen Weberg fra Det Norske Misjonsselskap som

på en illustrerende måte fortalte om misjonsarbeidets

betydning. Og barna strømmet til med lysestumper og

gamle frimerker, og dette skulle det også bli engler

av. Ofringen denne dagen gikk selvfølgelig til Kirkens

Misjonsprosjekt i Mali.

Salmen

Gud sin egen sønn oss gav nå ved juletider.

Derfor går et lovsangshav over verden vide.

Derfor fra det høye kor lyder det her nede:

Gi, det er din sak på jord, gi, og gi med glede.

Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste.

Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!

Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste!

Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste.

Gustav Jensen 1895

Sangboken «Syng for Herren» nr. 633

5


Presentasjon

av barnekorene

Barnekorene i Strømsgodset menighet har blitt

drevet i sin nåværende form siden 2001 av Stine

Christiansen og Christian Evenshaug. Begge er

lærere med lang erfaring fra musikkfaget i skolen

og ulike kor- og bandvirksomheter. Før dette hadde

Strømsgodset minigospel eksistert i flere perioder,

men koret vokste og ble delt opp i to ulike aldersgrupper

i 2002. Siden den gang har medlemstallet

variert i de to gruppene, men det totale antallet barn

har stort sett hele tiden ligget på mellom 40 og 60.

Denne høsten er det over 50 barn med i de to korene

til sammen.

Korene har siden 2001 deltatt på mange ulike

arrangementer i menigheten. I tillegg har korene gjort

seg bemerket i Drammen med flere oppsetninger.

Korene laget sin egen CD i 2002, juleforestillingen

”Det visste ikke keiseren om” ble sett av over 1000

i 2003. I 2004 fremførte korene sin egenproduserte

Astrid Lindgren-forestilling; ”Killevippen” i Drammen

teater, mens de i 2006 satte opp Noahs arkforestillingen

”Reisen”. Det foreløpige høydepunkt

ble oppsetningen av forestillingen ”Balle Frost og

leketøybanditten” sammen med Danvik skolekorps

våren 2007. Her deltok over 100 barn og ungdom

i alderen 4-19 på scenen samtidig. Til sammen så

nesten 2000 mennesker forestillingen. Den ble satt

opp flere ganger i Drammen teater, som utekonsert

på Danvik skole og en kortversjon ble vist på

Union scene og på Buskerudfestivalen for korps. På

sistnevnte festival stakk korets solister av med den

gjeve solistprisen, noe korsangere aldri før har gjort

på denne korpsfestivalen.

Minigospel er fra barn fra 4 år til og med 2. klasse,

mens barnegospel har medlemmer fra 3. klasse og

helt opp til 9. klasse. Korene i Strømsgodset menighet

har alltid vært et såkalt ”lavterskel”-miljø der det skal

være plass til alle. Det legges vekt på sang, et positivt

miljø og bygging av selvtillit. I minigospel synges

de samme sangene mange ganger og det lekes mye

hver gang. I barnegospel jobbes det noe mer med det

musikalske, men det skal først og fremst være et godt

sted å være. I begge korene får alle muligheten til

6


å synge i mikrofon, alene eller i grupper, når de er

klare for det.

Korene har også en mini-”konsert” for foreldrene

etter hver øvelse. Her får man utfordringer og det er

lov å prøve seg. Satsingen på å jobbe intenst med

å få ungene til å synge ut har også gjort at korene

også begynner å få et godt musikalsk ry. At mange

av medlemmene i dagens barnekor har vært med i

korene i både fem og seks år tyder også på at det er

stor grad av trivsel. Korene har også et prinsipp om

å drive billig. Det koster 50 kroner i halvåret å være

med og det er ingen krav til dugnadsarbeid. Erfaringen

er at foreldrene mer enn gjerne stiller opp når det

ikke stilles for store forventninger og krav til det.

Korene får mange henvendelser om opptredener og

har i år måttet si nei til flere. Det er et poeng at man

ikke legger beslag på for mange helger for familiene.

Begge korene skal synge på lysmesse 2. desember

i Strømsgodset kirke og barnegospel er leid inn av

Byen Vår Drammen til et arrangement i Drammen

museum 9. desember. Hva våren bringer er foreløpig

en godt bevart hemmelighet.

Christian Evenshaug

”Få med deg vår Julefest 10. januar

kl. 17:30 i Storstua på Grønland 101.

Velkommen alle sammen.

7


8

Takk til Harieth og Tormod

Sommeren 1963 var jeg som 16 åring var jeg på haiketur

i Finmark. Av alle steder kom jeg til det lille veiløse

fiskeværet, Litlefjord, omtrent så langt nord det kommer an

å komme. Der møtte jeg ei flott jente på 17 – for første og

siste gang, trodde jeg. Men hvem andre enn Harieth fra Finmark

var det ikke jeg traff igjen da jeg kom til Strømsgodset

menighet for drøye fem år! Nå var Harieth den myndige

leder for alle aktiviteter på Strømsgodsets flotte menighetssenter,

Grønland 101. Livet er merkelig noen ganger.

Harieth har tatt seg av alt mht utleie til kurs og selskaper

av forskjellige slag. Den jobben har hun utført på utmerket

måte i alle år. Ikke bare har hun kooridnert aktiviteter, ryddet

på plass, vasket og passet på, men Harieth har også i

lange perioder hjulpet til på menighetskontoret. Vi som har

hatt henne som medarbeidere vil savne henne. Harieth har

bidratt med mye positivt på kontoret og i menighetslivet i

Strømsgodset.

Kanskje er det alle pensjonistene som kommer på tirsdagstreff

som vil savne Harieth mest. Ingen kan erstatte den

gode lunchen hun har laget i stand!

Selv om det er Harieth som har vært formelt ansatt har

Tormod bidratt med masse innsats på senteret i alle år.

Det er ikke bare en vertinne vi nå tar farvel med, men et

vertskapt bestående av to flotte mennesker som har gjort

Strømsgodset aktivitetssenter til det det er blitt.

Det er en slitsom jobb å være vertskap, med lite fritid. Det

er forståelig at Harieth og Tormod nå synes det kan være

greit med litt mindre press. Familie og barnebarn gleder seg

helt sikkert over å kunne se noe mere til dem.

30. november er det slutt. Da har flyttelasset allerede gått

til Austad hvor de nå skal bo.

På vegne av Strømsgodset menighet og de ansatte vil jeg

få takke for fine år og godt samarbeid med ønske om Guds

velsignelse videre i livet.

Dag Arne Roum

sokneprest

Tirsdagstreff på løpende bånd

Tirsdag 23. oktober hadde vi besøk helt fra Gol i

Hallingdal. Idet Asle Stølsdokken kom til oss for å spille og

synge religiøse sanger. Han startet med å holde andakten,

hvor han fortalte hvor lett han ble frelst. Han bare ga seg

over, og det var godt. Etter lunsj tok han fram gitaren, et

instrument han behersket fint. Han sang flere kjente sanger

av Bjørn Eidsvåg og Karsten Isaksen. Mellom sangene

fortalte han flere fornøyelige historier, spesielt fra Karsten

Isaksen. Stølsdokken hadde så klar stemme, og brukte

stemmen så godt, at det var en fornøyelse å høre på. Etter

dette programmet sang vi bursdagssang for Ruth.

Fra og med tirsdag 30. oktober, er det Anne-Linda som

har ansvaret for Tirsdagstreffet. Vigdis holdt Andakten i

dag, og hun fortalte om konfirmantenes høsttur, og hvilke

“krevende” øvelser hun måtte være med på. Men heldigvis

gikk alt bra, og hun kunne komme til oss og holde Andakt.

Vi hadde i dag fått besøk av tidligere Frelsesarmeoffiser

Nils Petter Enstad, som etter lunsjen tok oss med til Alf

Prøisens verden. Foredraget sitt hadde han kalt “Imilla seg

og himmærn”. Alf Prøisen begynte tidlig å skrive, og ble

først kjent for “Stubben” i Arbeiderbladets lørdagsutgave.

Alf døde i 1970, bare 56 år gammel, men han ble en av

våre mest folkekjære forfattere, med sin spesielle dialekt. Vi

husker ham godt fra radioens barnetimer, hvor han lanserte

mange av sine etter hvert så kjente viser. Og snart synger

vi igjen “Julekveldvisa”, med “Stjerna over taket der a

Jordmor Matja bor”. Selv om Alf Prøisen var sosialist, var

mye av det han skrev, av sund kristenmening. Enstad kunne

virkelig mye om Alf Prøisen, og var flink til og fortelle. Han

hadde bøker for salg og han fikk bra omsetning i dag. Til


Strømsgodset menighetsblad ----------------------------------- www.drammen.kirken.no/stromsgodset

avslutning sang vi Bursdagssang for Finn

Midtsem.

Gerd Vangsnes ledet Trimmen tirsdag

13. november fram til Andakten, som i

dag var ved Anne-Linda. Hun leste fra

Davids Salme 143 :’/Herre Jesus hør min

bønn. Jeg setter min lit til deg”. Hun minnet

om hvor viktig bønnen var for vårt liv.

Etter Lunsj fortalte Nils litt om sine 70 år

med musikk. Det startet med Strømsgodset

Musikkorps i 1938, og vekslet med

korpsmusikk, årene med trekkspill, og

til swing/jazz med Orkesteret Memories.

Små innslag med disse musikkformene ble

spilt med en kassettspiller og deltagerne på

Tirsdagstreffet fulgte interesserte med, både

med foredraget og musikken som ble spilt.

Gudstjenesten

på Allehelgensdag

søndag 4. november ble en høytidsdag

for alle som var i Strømsgodset

kirke. Både sogneprest, kapellan, diakon

og kirketjener sørget for en varm

stemning i kirken. Dette var dagen da

vi skulle minnes de av våre kjære som

var gått bort dette året. Anne-Linda

leste opp alle navnene, og Olav tente

et lys for hver enkelt. Sverre Moe bidro

med vakker sang, akkompagnert av

John. Det var nattverd i midtgangen,

og etter postludiet beveget mange seg

til kirkegården for å tenne lys ved sine

kjæres grav. Deretter bar det til Villaen

for kirkekaffe, og salongen ble nesten

fullsatt. Ett stort kakebord ble tømt og

mange kopper kaffe, bare avløst av

koselig prat. I alt, en fin markering av

Allehelgensdag.

Nils E. Nilsen

Adventsfasteval

Prestens hjørne

Se godt på overskriften. Den

er ikke en trykkfeil for adventsfestival

som vi har her i

Drammen. De som kjenner til

kirkeårets farger vet at fargen

i adventstiden er den samme

som i fastetiden, fiolett. Fargen

for ettertanke og forsakelse. En

tid da vi skulle bruke mindre på

oss selv, ta av vårt overskudd og

dele med de fattige.

Adventtiden er ment å være

en fastetid. I jula kunne man

virkelig slå ut håret og feste, til og med fråtse en stakket stund. Men

ikke før kirkeklokkene ringte jula inn kl 17 på julaften.

Adventsfråtseval

Så har vi i vår del av verden vridd adventstiden til en sammenhengene

fest- og forbrukertid. Noen er innom en rekke julebord og

noen handler julegaver for store beløp. Aldri ellers i året bruker det

norske folk så mye penger. Aldri ellers i året sørger vi for å forurense

og belaste klimaet vårt mer. Og aldri ellers i året er vi med på å opprettholde

og forsterke forskjellene i verden. Særlig i forhold til fattige

land hvor barn og voksne jobber for sultelønner fordi vi skal ha

billige klær og billig mat. Slik at vi kan bruke ennå mer på det som

skader jorda vår.

Men det gjelder ikke bare dem langt borte. I vårt eget samfunn

øker antallet fattige. Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon forteller at

behovet for hjelp øker for hvert år. Nøden er også hos oss.

Do til mor

De fleste av oss kan gjøre noe – alt i år. Kjøp andre julegaver!

Kirkens Nødhjelp, (hjemmeside: nca.no) gir deg mulighet til å kjøpe

en geit, en sau, en gris, myggnett eller en do til fattige. Du får et fint

kort som du gir bort til jul hvor det står at din gave i år er f. eks en do

til mor. Så går det an å gi bort omsorg og kjærlighet. Kanskje mannen

skulle gi kona si 52 fredager med gulvvask, barna kunne gi far

10 støvsuginger av bilen. Mulighetene er ubegrenset. Bruk fantasien

i stedet for kredittkortet!

God adventsfaste!

Dag Arne Roum

sokneprest

9


Strømsgodset menighetsblad ----------------------------------- www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Gudstjenester i Stømsgodset kirke

2. desember. 1. søndag i advent kl 1700,

NB! Merk tiden.

Familiens lysmesse med mini og barnegospel, konfirmanter

og ungdom. Kapellan Moen Storhaug, sokneprest

Roum, kantor Leggett. Dåp. Offer til menighetens

Barne-og ungdomsarbeid.

9. desember. 2. søndag i advent kl 1100

Gudstjeneste med dåp. Sokneprest Roum,

kantor Leggett. Dåp. Offer til Misjonsalliansen.

16. desember. 3. søndag i advent kl 1800,

NB! Merk tiden. JULESANGKVELD Konfirmanter og

ungdom. Kapellan Moen Storhaug, sokneprest Roum, diakon

Thorsen, vikarorganist O.A. Fevang Dåp. Offer

til menighetens arbeid.

23. desember. 4. søndag i advent kl 1700,

NB! Merk tiden. Friluftsgudstjeneste med fakler, bål

og snø! Kaffe, varm drikke og grilling av julepølser.

Drammen 4 KFUK-KFUM-speidere deltar. Sokneprest

Roum, kantor Leggett. Offer til speiderne.Kle deg godt

og ta med stol. Sted: Plenen mot elva ved Strømsgodset

menighetssentert, Grønland 101.

24. desember Julaften

Kl 12: Strømsgodset bo og servicesenter. Gudstjeneste

med kapellan Moen Storhaug. Kantor Leggett.

Pårørende er velkomne.

kl 14.30: Familiegudstjeneste. kapellan Moen

Storhaug. Kantor Leggett. Musikk. Offer til Kirkens

Nødhjelp

Kl 16.00: Familiegudstjeneste. kapellan Moen

Storhaug. Kantor Leggett. Musikk. Offer til Kirkens

Nødhjelp

25.desember 1.juledag kl 11: Høytidsgudstjeneste.

Sokneprest Roum, kantor Leggett. Sanginnslag. Offer til

Den norske Tibetmisjon.

2008

6. januar, Kristi åpenbaringsdag kl 1100:

Gudstjeneste med dåp. Sokneprest Dag Arne Roum,

kantor John Leggett. Offer til Israelsmisjonen.

Samme dag kl 1800: Misjonsfest i menighetsenteret.

Omnibus fra Nedre Eiker synger. Servering, utloddning.

Samarbeid med Det Norske Misjonsselskap.

13. januar, vingårdssøndagen kl 1100:

Misjonsgudstjeneste. Menighetens prester, diakon og

kantor. Forsangergruppe fra st Halvard. Strømsgodset

barnegospel.

Offer til misjonsprosjektet i Mali.

NB!. NRK-overført gudstjeneste. Vær ute i god tid.

20. januar,såmannssøndagen kl 1100:

Familiegudstjeneste med utdeling av fireårsbok. Dåp.

Barnegospel. Sokneprest Roum, kantor Leggett.

Profeten Jesaja profeterte

at julen skulle komme

9.2-7: Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys;

over dem som bor i skyggelandet stråler lyset fram.

9.6: For et barn er oss født, en sønn er oss gitt.

Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være:

Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.

Så skal herreveldet bli stort og freden være uten ende

over Davids trone og hans kongerike.

Han skal gjøre det fast og holde det oppe

ved rett og rettferdighet fra nå og til evig tid.

Herren, Allhærs Gud, skal gjøre dette i sin brennende iver.

Døpte

ANTON BØDTKER-LUND

11.11.2007

ELIAS ALSAKER-NØSTDAHL

11.11.2007

JULIA ININDA BJØRKENES

18.11.2007

NORA ELISE ULLEBERG

18.11.2007

Vigde

TONE KLINGEN

OG KENNETH WIDEMANN

KARLSEN

03.11.2007

LENE WULFSBERG

OG STEFFEN BIRKELY

10.11.2007

Døde

BORGHILD SOLSTAD

30.10.2007

NORA MARIE JORDAN

02.11.2007

RANDI ELISABETH PAULSEN

02.11.2007

KOLBJØRN SANDENGEN

14.11.2007

BENTE MARCUSSEN

15.11.2007

KARIN OLSEN

20.11.2007

10


Strømsgodset menighetsblad ----------------------------------- www.drammen.kirken.no/stromsgodset

Prof. Smithss allé 48 - 3048 Drammen

Åpningstider, Bakeriutsalget:

Hverdager 7.00 - 17.00

Lørdager 08.00 - 15.00

elektrisk installasjon a.s

LYS - VARME siden 1875

Tollbugt. 4-6 • 3044 Drammen

Telefon: 32 83 30 80

Telefon: 32 23 69 90 - Mobil: 930 64 511

Mail: ls@fevang.no

Rørleggermester Lars Gulbrandsen

Tårnveien 38 - 3047 Drammen

Tlf.: 9241 5036 - Fax: 3283 1301

Godkjent for ansvarsrett

* Sanitær * Nybygg

* Service * Varmeanlegg

* Gulvvarme og

varmepumper

Liertoppen: 32 85 42 22

Gulskogen: 32 83 78 10

Krokstadelva: 32 87 59 88

KJØTT

ENGROS

Telefon: 32 80 76 80

Telefax: 32 80 76 90

KJØTT ENGROS

Postboks 2308, 3003 Drammen - N.Eikervei 49, Drammen

GULLIKSEN, HOLMEN & CO AS

I samarbeid med Grant Thornton

Dronninggt. 15, Postboks 2013, 3003 Drammen

Telefon: 32 26 41 00 - Telefaks: 32 26 41 01

www.gulliksen-holmen.no

mail@gulliksen-holmen.no

Buketter • Dekorasjoner

Kranser • Brudebuketter

Utbringelse 2 ganger daglig i Drammen

Strømsø Torg 7 • 3044 Drammen • 32 83 93 77

Eiendomssenteret as

Kjøp, salg, utleie og forvaltning

av næringseiendommer.

Amt. Blomsgt. 22, 3015 Drammen

Tlf. 32 21 33 00 - Faks 32 21 33 10

firmapost@eiendomssenter.no

www.eiendomsssenter.no

11


InformasjoN

37x70

Onsdag 19. desember kommer barokktrio

Christiane Eidsten Dahl (barokkfiolin), Anne Stine

Dahl (barokkcello), og Caroline Eidsten Dahl

(blokkføyter).

Programmet består blant annet av musikk

fra høybarokken, med kjente komponister som

Vivaldi og Bach, men musikerne spiller også

spennende verk fra den tidlige italienske barokken,

komponister som Castello og Marini som man

ikke hører like ofte. Konserten får også innslag av

juletoner, med røtter i barokken og helt tilbake til

middelalderen.

Musikk i Advent

Økonomi

B économique

Returadresse:

Strømsgodset Menighet

Grønland 101

3045 Drammen

Det blir førjulsstemning i Strømsgodset i år med tre Adventskonserter på onsdager 5.-

12. -og 19. desember. De tre programmer består av variert og spennende musikk - mye

som er kort og vellkjent - samt strålende utøvere.

Onsdag 12. desember spiller sopransaksofonist

Vegard Landaas sammen med organist John Leggett.

Landaas, som turneer over hele Norge samt Europa,

er kjennt for sin vakker saksofon klang. Det blir

sikkert en fin opplevelse - not to be missed!

Konsertserien begynner onsdag 5.desember

med organist John Leggett, og trompetist Tore

Bermingrud som er forøvrig trompetist i Drammens

byorkester. Det blir et gledelig program av vellkjent

musikk arrangert for trompet og orgel, som for

eksempel Trompet Voluntary av Purcell, Water

Music av Händel, etc.

John Leggett spiller solo orgestykker også -

selvfølgelig!

Velkommen til adventskonserter i Strømsgodset kirke,

tre onsdager i desember, kl. 19.00.

Gratis adgang!

www.drammen.kirken.no/stromsgodset

God Jul! God Jul! God Jul! God Jul! God Jul!

More magazines by this user
Similar magazines