Table saw Bordsåg Bordsåg

gkwebonline.no

Table saw Bordsåg Bordsåg

TEKNISK DATA:

Spänning:

Effekt:

Hastighet:

Sågklinga:

Max kaphöjd 90°:

Max kaphöjd 45°:

Bord storlek:

Sidobord (2stk):

Bakrebord:

Vikt:

Bordsåg TS10BW

230V – 50Hz

1500W

4500 v./min

254mmx2,8mmx18mm

80mm

55mm

638mmx430mm

638mmx260mm

300mmx430mm

26kg

MONTERING!

NB! Före användning, tag av undre skydd (4 skruvar)

och tag ut transportskydd under motorn. Sätt därefter

på skyddet igen.

Montering av vev för höjd- och gerjustering

Fig. 1

Montera på vev för justering av såghöjd och skruva fast

den med låsskruven.

Fig. 2

Montera på vev för justering av geringsvinkel och skruva

fast den med låsskruven.

Montering av sågblad

NB! Kontrollera att bladet monteras med rätt rotationsriktning

(se pil på sågblad)

Fig. 3 och fig. 4

Ta av bordsinsatsen (röd platta) med 8 skruvar. Skruva

bort mutter och bricka, sätt därefter sågbladet på axeln.

Montera åter bricka och mutter.

Montering av klyvkniv samt klingskydd

Fig. 5 och fig. 6

Sätt klyvkniven i spåret bakom klingan, justera avståndet

mellan klinga och klyvkniv till 2-5 mm. Spänn fast

med två skruvar.

Sätt på klingskyddet i klyvkniven, och skruva fast.

Svenska

Montering av anhåll

Fig. 13 och 14

Feste för anhåll skall fästas i spåret på måttlinjalen i

ändan av bordet.

Montering av stativet

Stativet monteres enligt bild, och skruvas fast i sågen

med 4 skruvar.

Justering av sagbladet

Fig. 16

Bladet er justart från fabrik, men kontrollera om det är

rätt justert.

- Lägg sågen upp och ned, och öppna undre skyddet.

- Lossa låsmutter och justeringsmutter.

- Justera justeringsmuttern så att bladet blir i 90°, lås

bladet i denna position med låsmuttern.

- Lossa indikator skruven och justera vinkelen på

indikatorn till 90°.

ANVÄNDNING

VIKTIGT! Kontrollera att klingskydd är rätt monterad

före start.

1. Start/Stopp.

Tryck på ON brytare (Grön) för start

Tryck på OFF brytare (Röd) för stopp

2. Såghöjd, fig. 1.

För att höja och sänka klingan, veva handtaget på

fronten av maskinen.

3. Sågbladsvinkel, fig. 2.

För att justera vinkel på klingan, använd vev på

sidan av maskinen.

4. Lås inställning, fig. 1.

När önskad inställning av klingan gjorts, lås med

den röda skruven bakom veven på maskinens

front.

5. Reset knapp.

Vid överbelastning vill automatsäkringen slå ut.

Slå av sågen och låt motorn kyla av sig i minimum

3 minuter.

Tryck in reset knappen, och slå på sågen igen.

Montering av förlängningsbord (3 st)

Fig. 7, 8 och 9

Sätt bordsförlängningen intill hovudbordet och passa in

de tre skruvhålen, skruva därefter fast bordet.

Skruva därefter fast 2 st bordshållare för varje bordsförlängning

enligt fig. 7, 8 och 9.

Upprepa detta med de övriga bordsförlängningarna.

UNDERHÅLL

Rengör maskinen efter användning. Rörliga delar bör

smörjas regelbundet. Kontrollera kolen med jämna

mellanrum.

Montering av mätlinjal

Fig. 10, 11 och 12

Skruva fast måttlinjalen på höger och vänster sida av

bordet. 0 mm skal vara i centrum på sagbladet.

5

More magazines by this user
Similar magazines