Last ned programmet i PDF versjon her - Energi Norge

energinorge.no

Last ned programmet i PDF versjon her - Energi Norge

HMS-konferansen 2013

hva kjennetegner bransjen vår?

hvilke utfordringer har vi?

14.-15. mai, tønsberg

oppdatert program

God HMS-beredskap er viktig for å forebygge ulykker.

Deltakere fra samme firma får 50% rabatt fra deltaker nr to.

Toppledere har gratis adgang til konferansen.

www.energinorge.no/hms2013


Velkommen til HMS-konferansen 2013

Antall skader i bransjen øker - vi trenger et kraftig sikkerhetsløft

De senere årene har HMS-statistikken utviklet seg i feil retning. Energibransjens skadetall er langt

høyere enn de beste bransjene. Energi Norges HMS-benchmark viser at bransjen trenger et kraftig sikkerhetsløft,

og vi trenger en langt sterkere sikkerhetskultur. På årets HMS-konferanse vil dette være et

av de sentrale temaene.

Utviklingen bekymrer, ikke minst med tanke på at kraftnæringen skal gjennomføre betydelige investeringer i

nett og produksjon og dermed øke aktivitetsnivået de kommende årene. Bransjen kan ikke være bekjent av at

så mange ansatte skader seg i arbeidet. Antall skader per én million arbeidstimer (H2) var i fjor 24,2, hvorav 28

prosent av skadene karakteriseres som alvorlige. Både industrien og byggenæringen ligger langt lavere.

Samtidig er rapporteringen av uønskede hendelser synkende, noe som stemmer dårlig med det ønskede økte

fokuset på HMS.

Årets HMS-konferanse vil ta opp utfordringene energibransjen står ovenfor, og se på hvordan bransjen kan

lære av de andre. For at flest mulig skal få anledning til å konsentrere seg om HMS-arbeid og utveksle

erfaringer med andre i bransjen, tilbyr Energi Norge deltakerer fra samme selskap halv pris fra andre deltaker.

Velkommen til HMS konferansen 2013.


Program tirsdag 14. mai

10:30 Velkommen

Tore Olaf Rimmereid, styreleder i Energi Norge og adm. direktør i E-CO Energi

11:00 Energi Norges HMS-fokus

• Hva kjennetegner bransjen vår?

• Hvilke utfordringer har vi?

Mona Askmann, Energi Norge

11:30 Organisasjonskultur, ledelse og motivasjon

• Hvordan få ledelsen fokusert på HMS?

• Hva kjennetegner de beste HMS-bedriftene?

Roger Solheim, TS Impro

Delsesjon 1:

Bransjens HMS-beredskap

13:30 Forebyggende HMS-arbeid i Skagerak Nett

• Skagerak Nett har i mange år arbeidet godt med

kjente HMS-verktøy og det har vært et relativt høyt

antall registrerte uønskede hendelser og mange

ABS-observasjoner ute i felt.

• I andre halvår av 2012 har man virkelig funnet fram

til en arbeidsmetodikk som passer selskapet for å

bruke informasjonen systematisk til læring og

forbedring

Geir Kaasa, Skagerak Nett

14:50 - Byggherreansvaret i Hydro Energi

17:30 • Generelt forebyggende HMS-arbeid i Hydro Energi

• Byggherreforskriften; oppfølging av prosjekter

- Hvordan få et prosjekt til å bli en suksess?

- Hvordan følger man opp et prosjekt for at det skal bli

en suksess?

Geir Schefte, Hydro Prosjekter og

Hilde Vestheim Nordh, Hydro Energi

Delsesjon 2:

Har bransjen tilfredsstillende

sikkerhetskultur?

13:30 Rapportering av nestenulykker, ulykker i

bransjen

• Eksempler på el-ulykker

• Hva er bakgrunn for el-ulykker i bransjen?

Frode Kyllingstad, DSB

14:00 Sikkerhetskultur og risikovurdering,

arbeid i farlige områder

• Ferdsel i farlige områder (fjell, islagte vann, sjø,

sjakter og trange rom)

• Bruk av terrenggående kjøretøy og bruk av båt

• Bruk av verneutstyr

AAK Safety AS

16:15 Kreosot og kompositt stolper

Kreosot er et stoff som har vært benyttet som

impregnering stolper fra tidenes morgen, men av

miljømessige hensyn er dette stoffet i ferd med bli

faset ut. Hva kommer så til erstatning? Komposittstolper

er en løsning, men hvordan er det å klatre i

disse stolpene? Kan man benytte ordinære stolpesko

eller må man inn på en ny generasjon stolpesko?

Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) og

Kai Solum, Eidsiva Anlegg

17:00- Bruk av verneutstyr i elektriske anlegg

17:30 Kan arbeidstakeren gjøre en SJA og dermed unngå

bruk av verneutstyr?

Kai Solum, Eidsiva Anlegg

Etter konferansedagens slutt inviterer vi til aperitiff og middag kl. 19.30.


Program onsdag 15. mai

Praktiske opplysninger

09:00 Psykososialt arbeidsmiljø og konflikthåndtering

Konflikter er en del av arbeidslivet. I foredraget vil

professor Stig Berge Matthiesen definere begrepet

konflikt, gjennomgå ulike typer konflikter, viktige

utløsende forhold, og noen betingelser for at

konflikter kan utvikle seg til mobbing. Han vil også

skissere en metodikk for å avdekke om konflikter

innebærer brudd på arbeidsmiljøloven.

Stig Berge Matthiesen, Universitetet i Bergen

11:30 Arbeidsmiljølovgivningens nye

forskriftsstruktur

Fra og med 1. januar 2013 er det en helt ny

forskriftsstruktur fra Arbeidstilsynet. 47 spesialforskrifter

ble slått sammen til 6 – et paradigmeskifte

i arbeidsmiljø lovgivningen. Hva betyr dette for oss

brukere av lovgivningen? Er det store endringer og

hvordan finner man fram i den nye strukturen?

Marianne Pedersen, Arbeidstilsynet

13:00 ”Drivende isfjell er ingen spøk”

Arbeidslivet er tøft. Vi utsettes for fare, blir utbrente,

møter veggen, omorganiseres, settes i arbeid uten

nødvendig innsikt i prosessen, tar oss ikke tid på

grunn av innbilt eller virkelig tidspress. Slik risikoatferd

går som regel godt, men en gang i blant går

det galt, og da gjerne forferdelig galt. Å forebygge

uhell er derfor lønnsomt. Det får du bekreftet om du

blir utsatt for en virkelig ulykke!

Per Hembre Kotte, www.perhkotte.no

15:00 Avslutning

Tid og sted

14. -15. mai, Quality Hotel, Tønsberg

Påmelding

www.energinorge.no/hms2013

Pris

Medlemmer kr 8.300 + mva

Ikke medlemmer kr 10.100 + mva

Obs!

Deltakere fra samme firma får 50% rabatt fra deltaker nr. 2

(gjelder deltakeravgiften, ikke eventuelle tillegg)

Toppledere i Energi Norges medlemsbedrifter har gratis adgang

til konferansen (gjelder deltakeravgiften, ikke eventuelle tillegg)

Innkvartering og middag

Vi tilbyr innkvartering på Quality Hotel, Tønsberg

Pris per person/natt kr. 1 062

Konferansemiddag inkl. drikke kr. 790

Påmelding til middagen gjøres samtidig med påmelding til konferansen

Ønsker din bedrift å være utstiller?

Utstillerpakke Standard kr 18 000 + mva:

• Utstillerplass ca. 2 x 3 meter (uten messevegg)

Utstillerpakke Pluss kr 22 000 + mva:

• Utstillerplass ca. 2 x 3 meter (uten messevegg)

• Profilering som utstiller med logo i program/nettside

• ½ sides A4 annonse i konferanseprogram

• Profilering på storskjerm i pausen - rullerende (1 foil)

Kontaktpersoner

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Siri Mjøsund

Bjørnar Brattbakk

sm@energinorge.no

bbr@energinorge.no

Tlf.: 23 08 89 56 Tlf. 23 08 89 52

Avbestillingsregler

Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse

refunderes 50 %. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider

som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling.

EnergiAkademiet

Middelthunsgate 27 | Postboks 7184, Majorstuen | 0307 Oslo

Tlf: 23 08 89 00 | Faks: 23 08 89 01 | post@energinorge.no

www.energinorge.no/energiakademiet

More magazines by this user
Similar magazines