DONG Energy Power New Bio Solutions - Bioenergi

bioenergi.di.dk

DONG Energy Power New Bio Solutions - Bioenergi

DONG 85/15 Energys

Inbicon platform

– Status og

Perspektiver for

Fly, Skib og

Lastbil

Michael Persson, lead regulatory advisor, DONG Energy

Konference: "Fly, skib og lastbil på biofuels – sådan kommer vi videre!"

Onsdag den 25. april 2012 hos Maersk, Esplanaden 50, Købenahvn


Agenda

DONG Energy Power New Bio Solutions

• Inbicon teknologien

Bioraffinaderi

• Perspektiver for opskalering og

kommercialisering

• Perspektiver for maritime

biobrændstoffer


DONG Energy - New Bio Solutions:

Tre innovative teknologier


DONG Energy – Inbicon:

Vores mål er optimal anvendelse af biomassen

Ethanol

Cellulose biomasse

(restprodukter/affald)

C5 melasse

Lignin piller


1

2G bioethanol processen

vs.

Halmhåndtering

Hydro-thermisk

forbehandling

Enzymatisk

forflydning

Fermentering Destillation

DONG

Energy

20 års

erfaring

Inbicon

Core

Technology

Traditionel

første-generations

teknologi


A proven path to today’s commercial

Trinvis opskalering er grundlaget for succes

production of Cellulosic Ethanol

Demonstration

Pilot Plant II

Pilot Plant I

Commercial Scale

Laboratory

Første kommercielle

anlæg kan være klar i

2013 /2014


Demonstrationsanlæg 2010 – 100 T biomasse/dag

Input:

30,000 t hvedehalm

Output:

5.4 mill. l ethanol

13,100 t lignin piller

11,250 t C5-melasse

Enzym leverandører:

Genencor, Novozymes

Investering:

ca. 500 mill. kr., incl.

76 mill. kr. fra EUDP

Demonstration støttet

af EU under 7. rammeprogram

med 67 mill. kr.


Danmark første sted i verden med "Nation-wide"

distribution af 2G E5 siden oktober 2010

• Statoil har introduceret 2G E5

på 98 benzinstationer i

Danmark

• Statoil har valgt at introducere

2G E5 til en merpris på 14 øre

/liter i forhold til alm E5 => en

lille 10'er for at fylde bilen op

• Merprisen er ikke udtryk for

meromkostningen ved at

producere 2G


Næste trin:

Opskalering og værdiforøgelse af produkter

processes 1200 t biomass daily


Opskalering og kommercialisering

Maabjerg Energy Concept – projekt i analysefase

Konsortium dannet af:

• Vestforsyning A/S

• Struer Forsyning A/S

• Nomi I/S

• Dong Energy A/S

Egenkapital: 40 mio. kr.

April

2012

Januar

2016

Idéfase &

Test

Analyse-

fase

Afklaring- &

Modning

fase 1

Anlæg &

Modning

fase 2

Anlæg &

Realisering

10


Værdiforøgelse af produkter:

B21st – nye produkter fra C5 og lignin

Biomass for the 21 st century = R&D platform fra

biomasse til maritime biobrændstoffer og furfuralbaserede

kemikalier

Budget over 5 år: 113 mill. kr, halvdelen fra HTF

Fokus:

• Øget produktion af højkvalitets biomasse

• Forbedrede forbehandlingsteknologier

• Produktion af højværdi brændstoffer og

kemikalier

• Slutbrugertest af maritime biobrændstoffer

Basis er DONG Energys Inbicon teknologi, som

separerer biomassen I de væsentligste

komponenter

B21st tilfører værdi til de lavest værdisatte

produkter: C5 melasse og lignin


Danmark er godt positioneret –

Lad os gribe chancen og skabe grøn vækst

12

More magazines by this user
Similar magazines