Egil Bjørnsens presentasjon. - Norsk publikumsutvikling

norskpublikumsutvikling.no

Egil Bjørnsens presentasjon. - Norsk publikumsutvikling

Inn med publikum –

Ut med fordommene

Egil Bjørnsen

Seniorforsker


Inn med publikum –

Ut med fordommene

• Demokratisering av kulturen – Status

• Hva er problemet

• Løsninger

Belyse dette både i et kulturpolitisk og

kulturledelsesperspektiv


Demokratisering av kulturen?

Per Mangset konkluderer (perioden 1991 til 2008):

“Det er solid empirisk dekning for å fastslå at nordmenns

kulturbruk stadig i høy grad er systematisk differensiert

etter sosiale bakgrunnsfaktorer, særlig ut fra

- Utdanningsnivå

- Yrkesstatus

- Alder

- Bosted

- Kjønn


Demokratisering av kulturen?

Men sier Mangset:

Dette er ikke så verst:

- Kulturforbruket har økt over hele linja, og det sosiale

hierarkiet er skjøvet opp et trinn (altså flere bruker de

fleste tilbudene).

- Forbruket av levende kultur har ikke gått ned, på tross

av den store økningen i hjemmebaserte medietilbud.


Så hva er problemet?

LEGITIMITET

BILDE AV ET GAMMELT/”FINT”/BORGERLIG PUBLIKUM


Hva menes med inkludering?

Kulturelt ekskluderte grupper


Hva menes med inkludering?

Kulturelt ekskluderte grupper?

• BILDE AV FAMILIE MED BARN

• Hva slags ekskludering


«Det skal være noe for alle»


Kulturpolitisk utfordring

Hvordan kan et majoritetssamfunn legge til rette for at

grupper og enkeltindivider fra minoriteter kan delta i og

videreutvikle egne kulturaktiviteter

Vs.

Hvordan kan det etablerte kulturlivet i økende grad

reflektere det flerkulturelle samfunnet


Hvordan definerer vi kvalitet?

“… kunsten skal alltid være uavhengig. Dette er eit

ufråvikelig krav. Kunsten skal vere dynamisk,

utfordrande og ubunden, og målet om kvalitet skal

leggjast til grunn”.

St.meld. 10 (2010)

Kultur, inkludering og deltaking


Hva med kulturledelse?

Tas de nye publikumsgruppene virkelig på alvor?


Hva med kulturledelse?

Hva med kontinuitet?


Hva med kulturledelse?

Branding – Kunstnerisk profil

“Det skal være noe for alle”

Håkon Berge, Kristiansand Symfoniorkester


Inn med publikum –

Ut med fordommene

Kulturpolitiske løsninger

- Mer styring, ikke mindre. Tillat differensiering

- Men målrettet styring og realistiske mål, men ikke

nødvendigvis målstyring

- Curb the ambitions

- Ikke la institusjonene styre politikken – de kan

ofte stå i veien

• Alt skal ikke være for alle


Inn med publikum –

Ut med fordommene

Kulturledelse

- Hver klar på for hvem denne institusjonen er for

(formålsparagraf som ikke søker alle)

- Forankre publikum og publikumsutvikling i toppen

- Segmentere og brande

- Vurdér målrettet publikumsutvikling

More magazines by this user
Similar magazines