PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

biltema.se

PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

Art. 17-961, 17-963

b) Asennettaessa pumppu kiinteästi se on

kiinnitettävä alustaan ruuvaamalla. Alustan

ja pumpun kiinnitysaukkojen (F) välissä on

käytettävä kumisia tärinänvaimentimia.

c) Tarkista, että pumppu on kiinnitetty vakaasti

ja että se ei pääse kaatumaan.

d) Tarkista, että imuletkun takaiskuventtiili (3)

ei vuoda ja että siivilä (4) on ehjä.

e) Imuletkun (1) sisähalkaisija tulee olla vähintään

25 mm. Sen on oltava vahvistettu,

jotta se ei painu kokoon alipaineen vaikutuksesta.

Mitä korkeampi imukorkeus, sitä

suurempi letkun halkaisija. Täytä imuletku

vedellä. Varo, ettei imuletkuun muodostu

ilmataskuja ja että siinä ei ole ilmavuotoja.

Älä altista imuletkua auringonpaisteelle.

Aurinko voi lämmittää letkussa olevan veden

niin kuumaksi, että pumppu vaurioituu

käynnistyessään.

f) Takaiskuventtiili (3) on asetettava noin

50 cm vedenpinnan yläpuolelle ja vähintään

50 cm pohjan yläpuolelle. Veden sisältämä

hiekka ja lika voivat vaurioittaa pumppua.

Tämä voidaan välttää asentamalla imuletkuun

suodatin.

g) Kiinnitä imuletku (1) pumpun rungon (C)

sisääntuloon (8/B). Tiivistä tarkoitukseen

soveltuvalla tiivistysmateriaalilla, kuten

kierreteipillä tai pellavalla. Varmista, että

liitos on täysin tiivis.

Pieninkin ilmavuoto imupuolella häiritsee

pumpun toiminta ja voi vaurioittaa sitä.

h) Täytä pumpun runko vedellä sen päällä

olevasta aukosta (5/G). Odota minuutti ja

tarkista, onko vedenpinta laskenut. Jos on,

lisää vettä. Myös pumppuautomaatin säiliö

on täytettävä vedellä, joten vettä on ehkä

lisättävä useita kertoja.

i) Ruuvaa lähtevä painejohto ulostuloon (5).

On suositeltavaa asentaa siihen takaiskuventtiili

(6) paineaaltojen välttämiseksi, joita

voi esiintyä, kun venttiili (7) suljetaan.

j) Avaa venttiili/vesihana (7).

k) Yhdistä pistoke sähköpistorasiaan.

Pumppu käynnistyy nyt heti. Pumppaa

vettä muutaman minuutin ajan, kunnes

vesi virtaa tasaisesti ja mahdolliset pienet

ilmataskut ovat poistuneet imuletkusta.

Jos vesi lakkaa virtaamasta, katkaise pumpusta

heti virta irrottamalla pistoke pistorasiasta.

Tarkista ja kiristä kaikki imupuolen liitännät.

Irrota ulostuloletku ja täytä pumppu vedellä

kohdassa h kuvatulla tavalla.

Jos tämä on toistettava useammin kuin

kolme kertaa, syynä on ilman pääseminen

järjestelmään. Tarkista imuletkun kaikki liitokset

ja kiristä ne uudelleen. Tiivistä ne huolellisesti

ja yhdistä kaikki liitokset uudelleen.

l) Voit sammuttaa automaattipumpun sulkemalla

venttiilin/vesihanan (7).

Käyttäminen

Tarkista pumppu aina silmämääräisesti ennen

sen käyttämistä. Tarkista varsinkin sähköjohto

ja pistoke. Älä käytä vahingoittunutta pumppua.

Pumppu toimii automaattisesti painekytkimen

säätämänä.

Vain valtuutettu asentaja saa säätää

painekytkimen (A).

Tarkista säännöllisesti, että pumppu ei käy

kuivana. Jos se käy kuivana, katkaise virta heti.

10. Säilytys

Jos pumppu on pitkän aikaa käyttämättä, se

on säilytettävä suojattuna jäätymiseltä.

• irrota pistoke pistorasiasta

• Avaa ilmaamistulppa (9) ja tyhjennystulppa

(10). Tyhjennä vesi pumpusta.

• Säilytä pumppu kuivassa paikassa suojassa

pakkaselta

Jos pumppua säilytetään paikassa, jossa se

voi jäätyä

• irrota pistoke pistorasiasta

• tyhjennä vesi ja ruuvaa pumpun runko

(C) irti

• Säilytä pumppu kuivana kahdessa osassa.

Jos pumppuun jää vettä, on olemassa suuri

pumpun rungon tai konsolin rikkoutumisen

vaara.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

16

More magazines by this user
Similar magazines